Skip to content

Activities in organisations

The focus of L&T’s lobbying activities is on ensuring the operating conditions of the circular economy. L&T is a member of nearly a hundred local, regional, national and EU-level lobbying organisations.

Advocacy organisations

We participate in the work of the following organisations either through membership in the Board or in other working groups:

 • Recycling Industries of Finland
 • Finnish Employers’ Federation of Road Transport (ALT)
 • ITS Finland
 • Kiinteistötyönantajat ry (Employers’ association of property management)
 • The Chemical Industry Federation of Finland
 • Confederation of Finnish Industries
 • Fastighetsentreprenörerna
 • AFF-forum
 • FIBS, Finnish Business and Society corporate responsibility network
 • EFRO, European Recovered Fuel Organisation.

Other programmes, projects and networks

We are also an active participant in the following programmes, projects and networks that promote the circular economy, sustainability, material efficiency and energy efficiency:

 • Aalto-yliopisto, kiinteistöjen sisäilman laatua kehittävä Sisäilmapoliisi-hanke
 • Business Finland: Intelligent sustainable urban flows –hanke
 • Business Finland: Virtuaalinen palveluympäristö, palvelullistettu tieto ja teknologia -hanke
 • CLC, Climate Leadership Council: Kierto- ja biotalouteen liittyvät työryhmät
 • CO-CARBON-hanke, kaupunkiviheralueiden hiilen varastointihanke
 • Green Building Council Finland, kestävän rakennetun ympäristön verkosto
 • EEF eli Energieffektiviseringsföretagen, joka kokoaa yhteen energiatehokkuuden parantamiseen tähtääviä palveluntoimittajia
 • Hinku, Suomen hiilineutraalit kunnat –hanke
 • HVE eli Higher Vocational Education. Hankkeessa Ruotsin L&T:n työntekijät osallistuvat koulujen johtokuntien työskentelyyn tavoitteena parantaa koulutusta ja opiskelijoiden työllistymistä. Osa entisistä opiskelijoista on työllistynyt L&T:lle.
 • Ilmastokumppanit, Helsingin kaupungin ja elinkeinoelämän yhteistyöverkosto
 • Nolla tapaturmaa -foorumi
 • Sitra, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto: Kiertotalouden työryhmät ja projektit
 • Suomen riskienhallintayhdistys
 • UUMA 3 eli uusiomateriaalien käyttö maarakentamisessa -hanke
 • Vantaan seudun kiertotalousverkosto -hanke
 • VTT, MoPo polystyreenien kierrätykseen tähtäävä hanke
 • VTT, LUT, yritykset ja Business Finland: Ympäristökädenjälkiprojekti.