Siirry sisältöön

Toiminta järjestöissä

L&T:n edunvalvonnan painopiste on kiertotalouden toimintaedellytysten turvaamisessa. Yhteensä L&T kuuluu lähes sataan paikalliseen, alueelliseen, valtakunnalliseen tai EU-tasoiseen edunvalvontajärjestöön.

Edunvalvontajärjestöt

Osallistumme hallitustasolla tai työryhmissä muun muassa seuraavien edunvalvontajärjestöjen toimintaan:

 • YTP, Ympäristöteollisuus ja -palvelut ry
 • ALT, Autoliikenteen Työnantajaliitto ry
 • Kiinteistötyönantajat ry
 • Bioenergia ry
 • Kemianteollisuus ry
 • Elinkeinoelämän keskusliitto
 • Fastighetsentreprenörerna
 • AFF-forum
 • ITS Finland
 • FIBS, Finnish Business and Society, yritysvastuuverkosto
 • ERFO, European Recovered Fuel Organisation.

Muut ohjelmat, hankkeet ja verkostot

Lisäksi osallistumme aktiivisesti muun muassa seuraaviin kiertotaloutta, vastuullista liiketoimintaa tai materiaali- ja energiatehokkuutta edistäviin ohjelmiin, hankkeisiin ja verkostoihin:

 • Aalto-yliopisto, kiinteistöjen sisäilman laatua kehittävä Sisäilmapoliisi-hanke
 • Business Finland: Intelligent sustainable urban flows –hanke
 • Business Finland: Virtuaalinen palveluympäristö, palvelullistettu tieto ja teknologia -hanke
 • CLC, Climate Leadership Council: Kierto- ja biotalouteen liittyvät työryhmät
 • CO-CARBON-hanke, kaupunkiviheralueiden hiilen varastointihanke
 • Green Building Council Finland, kestävän rakennetun ympäristön verkosto
 • EEF eli Energieffektiviseringsföretagen, joka kokoaa yhteen energiatehokkuuden parantamiseen tähtääviä palveluntoimittajia
 • Hinku, Suomen hiilineutraalit kunnat –hanke
 • HVE eli Higher Vocational Education. Hankkeessa Ruotsin L&T:n työntekijät osallistuvat koulujen johtokuntien työskentelyyn tavoitteena parantaa koulutusta ja opiskelijoiden työllistymistä. Osa entisistä opiskelijoista on työllistynyt L&T:lle.
 • Ilmastokumppanit, Helsingin kaupungin ja elinkeinoelämän yhteistyöverkosto
 • Nolla tapaturmaa -foorumi
 • Sitra, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto: Kiertotalouden työryhmät ja projektit
 • Suomen riskienhallintayhdistys
 • UUMA 3 eli uusiomateriaalien käyttö maarakentamisessa -hanke
 • Vantaan seudun kiertotalousverkosto -hanke
 • VTT, MoPo polystyreenien kierrätykseen tähtäävä hanke
 • VTT, LUT, yritykset ja Business Finland: Ympäristökädenjälkiprojekti.