Siirry sisältöön

Blogi

Kuormalavojen uudelleenkäytön mahdollisuudet tulevaisuudessa

Antti Tekoniemi | Liiketoimintapäällikkö
Antti Tekoniemi | Liiketoimintapäällikkö
  • 3 minuutin lukuaika
<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Kuormalavojen uudelleenkäytön mahdollisuudet tulevaisuudessa</span>

L&T:n kuormalavapalveluiden ja muovin uusioinnin ammattilaiset osallistuivat PacTec, FoodTec ja Plastexpo Nordic -tapahtumakokonaisuuteen Helsingin messukeskuksessa 13.-14.3.2024. L&T:n liiketoimintapäällikkö Antti Tekoniemi piti tapahtumassa PacTecin lavalla puheenvuoron, jossa hän kävi läpi kuormalavojen uudelleenkäytön tulevaisuuden näkymiä. Mitä muutoksia on luvassa, mitä kuormalavoihin liittyen kannattaa huomioida juuri nyt ja millaisia ratkaisuja on tarjolla tällä hetkellä?

EU:ssa on valmisteilla uusi pakkaus- ja pakkausjäteasetus (PPWR), joka ottaa vahvasti kantaa uudelleenkäytön lisäämiseen ja kierrätysprosenttien kasvattamiseen. Asetus tulee mullistamaan käytäntöjä monen pakkausmateriaalin osalta ja vaatii uudelleenajattelua toimivan prosessin aikaansaamiseksi. Asetusta ei ole vielä hyväksytty ja tässä blogissa pohdin vireillä olevan asetuksen tuomia muutoksia ja skenaarioita, jotka tulevat aikanaan täsmentymään käytänteiksi.

Kuormalavat ja kuormalavatuotteet toimivat jo nyt pakkausmateriaalien osalta malliesimerkkinä siinä, miten uudelleenkäytöllä voidaan saavuttaa hyötyjä niin taloudellisesta kuin ympäristönäkökulmasta. Kuormalava on etenkin standardilavojen osalta tuote, joka pysyy loistavasti kierrossa siinä tarkoituksessa, johon se on alkujaan suunniteltukin. Kuormalava on vakioidusti käytössä oleva kierrätystuote. Yritykset, joiden toiminnassa syntyy kuormalavoja, myyvät ne kuormalavakeskuksille. Keskuksista lavoja on vastaavasti ostettavissa tarkastettuina ja kunnostettuina. Valveutuneimmat yritykset pitävät yllä kuormalavakantansa kuntoa tarkastuttaen ja korjaten ne sertifioiduissa kuormalavakeskuksissa.

Kuormalavojen korjaaminen 2 - 4x3 - Kuormalavapalvelut

Mitä muutoksia uusi pakkaus- ja pakkausjäteasetus on tuomassa?

Olennaisimmat muutokset koskevat velvoitteita käyttää jatkossa uudelleenkäyttöjärjestelmän piiriin kuuluvia pakkauksia, joita käytetään tuotteiden kuljettamiseen tai pakkaamiseen. Velvoitteet otetaan käyttöön porrastetusti.

  • 1.1.2030 alkaen pakkausten kierrätysaste vähintään 40 % (sitova tavoite)
  • 1.1.2040 alkaen pakkausten kierrätysaste vähintään 70 % (ohjeellinen tavoite)

Velvoitteissa ei huomioida kuljetuspakkauksia, joita käytetään vaarallisten aineiden kuljetukseen sekä kuormalavoja, jotka valmistetaan tilaajana olevan yrityksen yksilöllisten vaatimusten mukaisiksi suuria koneita ja laitteita varten. Myös pahvipakkaukset on vapautettu kuljetuspakkauksia koskevista vaatimuksista.

Mielenkiintoinen kuriositeetti on kuitenkin yritysten toimipisteiden väliset kuljetukset tai minkä tahansa muun sidoksissa olevan yrityksen tai kumppaniyrityksen toimipaikkojen väliset kuljetukset. Näiden osalta tämänhetkisessä asetusluonnoksessa todetaan, että toimijoiden on varmistettava, että kuljetuspakkaukset ovat uudelleenkäyttöjärjestelmän piiriin kuuluvia pakkauksia. Päivämäärää tälle vaatimukselle ei ole asetettu ja sen ajankohtaa onkin siis seurattava. Lyhimmillään se olisi 18 kk asetuksen voimaantulosta.

Lisäksi uudelleenkäytettävyyteen ollaan tuomassa velvoitteet lisätä pakkaukseen QR-koodi tai muu tietue, jolla kerrotaan pakkauksen uudelleenkäytettävyydestä. Tämä kuitenkin on vapaaehtoinen avoimen kierron järjestelmille, johon näkemykseni mukaan kuormalavat pääosin kuuluvat.

Kuormalavojen korjaaminen - 4x3 - Kuormalavapalvelut

Millaisia muita muutoksia voi olla luvassa?

Uskon että kuormalavojen standardointi tulee lisääntymään erityisesti suuremmissa lavatyypeissä. Kuormalavojahan on paljon erikokoisia perinteisten standardilavojen lisäksi ja erityisesti suurempien lavakokojen osalta standardoinnille on tunnistettu jo tällä hetkellä tarpeita. 

Hyvin odotettua on myös erilaisten järjestelmälavapoolien lisääntyminen. Monilla toimialoilla on tarpeita erikoiskokoisille lavoille ja jos näille ei synny standardoitua lavatyyppiä, voi toimialojen tai jopa yritysten olla järkevää perustaa lavapooli, jossa nämä lavatyypit kiertävät. Tällainen järjestelmä mahdollistaa lavojen tehokkaan uudelleenkäytön ja vähentää tarvetta ostaa tai valmistaa uusia lavarakenteita. Poolin tavoitteena on luonnollisesti myös vähentää logistiikkakustannuksia, parantaa toimitusketjun tehokkuutta ja tukea kestävää kehitystä vähentämällä hukkaa ja tehostamalla resurssien käyttöä.

Standardoinnin lisääntyessä sertifioitujen kuormalavakeskusten merkitys tulee korostumaan. Kun uudelleenkäyttövelvoitteet kasvavat, tulee entistä tärkeämmäksi tarkastaa ja korjata lavakantaa, jotta se pysyy kunnossa ja kierrossa. Standardilavojen kunnostuksen osalta tämä on jo tällä hetkellä olennainen vaatimus ja standardilavojen lisääntyessä tarve sertifioiduille kuormalavakeskuksille kasvaa.

Uudelleenkäyttökertojen seurantaan tullaan kehittämään uusia käytänteitä, sillä raportoinnin merkitys tulee varmasti kasvamaan. Vaikka kuormalavat todennäköisesti luetaan avoimen kierron järjestelmiksi, erilaisia seurantajärjestelmiä aletaan kehittää todennäköisesti myös lavakierron osalta.

Uudelleenkäyttöjärjestelmän määritys tulee kuitenkin olemaan ratkaisevassa roolissa tulevassa järjestelmässä. Nykyisin käytössä on paljon vakiokokoisia kertalavoja, eikä asetus ainakaan tällä hetkellä anna suuntaviivoja sille, miten uudelleenkäyttöjärjestelmää tullaan arvioimaan. Kuuluuko uudelleenkäyttöjärjestelmään kaikki ne kuormalavatyypit, joille on jälkimarkkinat jo olemassa vai tuleeko tästä tiukempia tulkintoja? Sen aika varmasti näyttää.

Mitä yritysten kannattaa huomioida juuri nyt?

Olennaista yrityksille on arvioida, vastaavatko yrityksessä nykyisin käytössä olevat kuljetuspakkaukset, kuten kuormalavat, tulevia vaatimuksia. Arviointi on erityisen tärkeässä roolissa, jos yrityksessä on suunnitteilla investointeja pakkauslinjoihin tai automaatiojärjestelmään. Nyt on tärkeää osata tehdä tulevaisuutta tukevia valintoja. Yhtä lailla arviointi on tärkeässä roolissa, jos käytössä on erikoiskokoisia tai -rakenteisia kuormalavoja.

Päätöksissä kuljetuspakkausten osalta kannattaa käydä läpi, onko mahdollista käyttää jo olemassa olevia standardilavatyyppejä (FIN, EUR/EPAL) tai vakiokokoisia kertalavatyyppejä. Kertalavojen osalta on kuitenkin huomioitava, miten uudelleenkäyttöjärjestelmä tullaan määrittelemään. Jos nämä vaihtoehdot eivät ole mahdollisia, ja yrityksessä tullaan tarvitsemaan erikoiskokoisia lavatyyppejä, kannattaa pohtia, onko näille mahdollista järjestää uudelleenkäyttömahdollisuudet joko pooli- tai panttilavatyyppisenä toimintamallilla.

Kuormalavakeskuksella - 4x3 - Kuormalavapalvelut

Mitä ratkaisuja on jo olemassa?

Sertifioidut kuormalavatoimijat, kuten esimerkiksi L&T:n kuormalavapalvelut, tarjoavat jo nyt kierrätyslavojen myynti- ja ostopalveluita sekä kuormalavakannan ylläpitoa, kuten lajittelua, korjausta ja varastointia.

Kuormalavakumppanin valinnassa kannattaa muistaa, että standardilavojen (FIN, EUR/EPAL) korjaaminen ja valmistaminen on luvanvaraista toimintaa.  Ainoastaan korjausluvan saanut yritys saa korjata lavoja takaisin kiertoon ja valmistusluvan saanut yritys valmistaa uusia standardilavoja. Kaikki korjaus- ja valmistusluvat omaavat yritykset löytyvät Kuormankantajat-neuvottelukunnan nettisivuilta

Vastuullisen kuormalavakumppanin kautta hankituilla kuormalavoilla turvataan ja varmistetaan henkilö- ja tuoteturvallisuus, kuormalavojen toimiminen automaatiojärjestelmissä sekä materiaalien ohjaaminen materiaalikiertoon rikkinäisten lavojen korjaamisesta syntyvän ja hävitykseen menevien lavojen osalta.

L&T:ltä kierrätyskuormalavoja on saatavilla:

  • Standardilavoina (FIN, EUR/EPAL)
  • Kertalavoina yleisissä kokoluokissa ja vahvuuksissa
  • 400x600, 600x800, 800x1200, 1000x1200
  • Tiettyjä erikoiskokoisia kuormalavoja
  • Kuormalavoihin liittyviä oheistuotteita
  • Lavakaulukset, kannet, pohjat, jakajat
  • Puisten kuormalavojen lisäksi tarjolla on kierrätettyjä muovilavoja.

 

Lue lisää kuormalavapalveluista ja pyydä tarjous

 

Uutiskirje_moduuli_kuva_4x5

Pysy ajantasalla

Tilaa uutiskirje

Uutiskirjeemme tilaajana saat aina ensimmäisten joukossa ajankohtaisen tiedon ja mielenkiintoiset kirjoitukset suoraan sähköpostiisi sinua kiinnostavista aihealueista.