Siirry sisältöön
Kalliomaisema

Taloustietoa

Lue L&T:n taloudellisesta tilanteesta ja rahoitusasemasta.

Taloudelliset tavoitteet

L&T:n taloudelliset tavoitteet liittyvät liikevaihdon kasvuun, sijoitetun pääoman tuottoon ja nettovelkaantumisasteeseen.

Mittari Tavoite 2026
Liikevaihdon kasvu, % 5 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % 15 %
Nettovelkaantumisaste, % Alle 125 %

Vastuullisuus- ja sidosryhmätavoitteet

L&T on nostanut taloudellisten tavoitteiden rinnalle myös seuraavat pitkän aikavälin vastuullisuus- ja sidosryhmätavoitteet.

Mittari Tavoite
Palveluiden suosittelu, NPS > 50 vuoteen 2026 mennessä
Henkilöstön suosittelu, eNPS > 50 vuoteen 2026 mennessä
Hiilijalanjälki Oma toiminta: - 50 % vuoteen 2030 mennessä suhteessa vuoteen 2018. Nettonolla vuoteen 2045 mennessä oman toiminnan ja toimitusketjun osalta.

Tutustu taloudellisiin raportteihin

Rahoitusasema ja rahoitusohjelmat

L&T:n rahoitushallinnon päätavoitteita ovat liiketoiminnan vaatiman riittävän ja kustannustehokkaan rahoituksen turvaaminen kaikkina aikoina sekä rahoitusriskien hallinta. L&T:n rahoitustoimintojen ja rahoitusriskien hallinnan periaatteet määritellään hallituksen hyväksymässä rahoituspolitiikassa.

Rahoitusohjelmat

  • Yritystodistusohjelma: 100,0 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli kauden lopussa käytössä 10,0 miljoonaa euroa (15,0).
  • 40,0 miljoonan euron komittoitu limiitti oli vertailukauden tapaan käyttämättä.
  • Pankit: Nordea, OP ja Danske Bank. Vakuudeton joukkovelkakirjalaina: 75 miljoonaa euroa 19.5.2028 asti.

Joukkovelkakirjalainat

Lassila & Tikanoja Oyj laski liikkeeseen uuden vastuullisuustavoitteisiin sidotun 75 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan toukokuussa 2022. Velkakirjalaina erääntyy 19.5.2028. Joukkovelkakirjalainan kiinteä vuotuinen kuponkikorko on 3,375 prosenttia. Nasdaq Helsinki Oy otti joukkovelkakirjalainan kaupankäynnin kohteeksi pörssilistalle 24.5.2022 alkaen.

Lassila & Tikanoja Oyj laski syyskuussa 2018 liikkeeseen 50 miljoonan euron vakuudettoman joukkovelkakirjalainan joka erääntyy 17.9.2023, ja jonka kiinteä vuotuinen kuponkikorko on 1,250 prosenttia (”2023 Velkakirjat”). Nasdaq Helsinki Oy otti 2023 Velkakirjat julkisen kaupankäynnin kohteeksi pörssilistalle 19.9.2018 alkaen.

2019 Velkakirjat ja 2023 Velkakirjat yhteisesti Velkakirjat.

Vastuunrajoitus

OLE HYVÄ JA LUE HUOLELLA ALLA ESITETTY VASTUUNRAJOITUSLAUSEKE ENNEN KUIN PÄÄTÄT PAINAA ALLA OLEVAA LINKKIÄ.

Seuraavilla internet-sivuilla esitetty tieto ei muodosta minkäänlaista arvopaperien julkista tarjoamista.

Tiettyjen maiden lainsäädäntö saattaa rajoittaa seuraavien internet-sivujen sisältämien tietojen jakelua. Seuraavien internet-sivujen sisältämiä tietoja tai muita Velkakirjoihin tai niiden listalleottoon liittyviä tietoja ei saa levittää tai julkaista Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai missään muussa maassa tai olosuhteissa, joissa tämä rikkoo voimassa olevaa lainsäädäntöä tai ei muuten ole sallittua.

Velkakirjoja ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvalloissa Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen) nojalla eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion viranomaisessa. Velkakirjoja ei saa tarjota, myydä tai muuten suoraan tai välillisesti luovuttaa Yhdysvaltoihin tai (arvopaperilain Regulation S -säännöksessä määritellyille) yhdysvaltalaisille henkilöille tai tällaisten henkilöiden lukuun.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa tietoja saadaan jakaa vain (a) vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) ("Määräys") 19(5) artiklan piiriin kuuluville henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoituksista tai (b) Määräyksen 49(2) artiklan piiriin kuuluville yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille artiklan piiriin kuuluville henkilöille, joille ne voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä "relevantit henkilöt"). Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia näiden tietojen perusteella tai luottaa niiden sisältöön.

Olen lukenut ja ymmärtänyt yllä esitetyt rajoitukset. Vahvistan ja vakuutan, että kotipaikkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai millään muulla alueella, jossa edellä mainittujen tietojen levittäminen tai julkaiseminen ei olisi paikallisten lakien mukaista ja että en ole yhdysvaltalainen henkilö.

Painamalla alla olevaa "Hyväksyn"-linkkiä käyttäjän katsotaan lukeneen, hyväksyneen ja ymmärtäneen edellä esitetyn vastuunrajoituslausekkeen. Mikäli painat "En hyväksy" -painiketta, palaat takaisin Taloustietoa-sivun alkuun. 

Rahoitusasema ja rahoitusohjelmat

L&T:n rahoitushallinnon päätavoitteita ovat liiketoiminnan vaatiman riittävän ja kustannustehokkaan rahoituksen turvaaminen kaikkina aikoina sekä rahoitusriskien hallinta. L&T:n rahoitustoimintojen ja rahoitusriskien hallinnan periaatteet määritellään hallituksen hyväksymässä rahoituspolitiikassa.

Rahoitusohjelmat

  • Yritystodistusohjelma: 100,0 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli kauden lopussa käytössä 10,0 miljoonaa euroa (15,0).
  • 40,0 miljoonan euron komittoitu limiitti oli vertailukauden tapaan käyttämättä.
  • Pankit: Nordea, OP ja Danske Bank. Vakuudeton joukkovelkakirjalaina: 75 miljoonaa euroa 19.5.2028 asti.

Joukkovelkakirjalainat

Lassila & Tikanoja Oyj laski liikkeeseen uuden vastuullisuustavoitteisiin sidotun 75 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan toukokuussa 2022. Velkakirjalaina erääntyy 19.5.2028. Joukkovelkakirjalainan kiinteä vuotuinen kuponkikorko on 3,375 prosenttia. Nasdaq Helsinki Oy otti joukkovelkakirjalainan kaupankäynnin kohteeksi pörssilistalle 24.5.2022 alkaen.

Lassila & Tikanoja Oyj laski syyskuussa 2018 liikkeeseen 50 miljoonan euron vakuudettoman joukkovelkakirjalainan joka erääntyy 17.9.2023, ja jonka kiinteä vuotuinen kuponkikorko on 1,250 prosenttia (”2023 Velkakirjat”). Nasdaq Helsinki Oy otti 2023 Velkakirjat julkisen kaupankäynnin kohteeksi pörssilistalle 19.9.2018 alkaen.

2019 Velkakirjat ja 2023 Velkakirjat yhteisesti Velkakirjat.

Vastuunrajoitus

OLE HYVÄ JA LUE HUOLELLA ALLA ESITETTY VASTUUNRAJOITUSLAUSEKE ENNEN KUIN PÄÄTÄT PAINAA ALLA OLEVAA LINKKIÄ.

Seuraavilla internet-sivuilla esitetty tieto ei muodosta minkäänlaista arvopaperien julkista tarjoamista.

Tiettyjen maiden lainsäädäntö saattaa rajoittaa seuraavien internet-sivujen sisältämien tietojen jakelua. Seuraavien internet-sivujen sisältämiä tietoja tai muita Velkakirjoihin tai niiden listalleottoon liittyviä tietoja ei saa levittää tai julkaista Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai missään muussa maassa tai olosuhteissa, joissa tämä rikkoo voimassa olevaa lainsäädäntöä tai ei muuten ole sallittua.

Velkakirjoja ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvalloissa Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen) nojalla eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion viranomaisessa. Velkakirjoja ei saa tarjota, myydä tai muuten suoraan tai välillisesti luovuttaa Yhdysvaltoihin tai (arvopaperilain Regulation S -säännöksessä määritellyille) yhdysvaltalaisille henkilöille tai tällaisten henkilöiden lukuun.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa tietoja saadaan jakaa vain (a) vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) ("Määräys") 19(5) artiklan piiriin kuuluville henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoituksista tai (b) Määräyksen 49(2) artiklan piiriin kuuluville yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille artiklan piiriin kuuluville henkilöille, joille ne voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä "relevantit henkilöt"). Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia näiden tietojen perusteella tai luottaa niiden sisältöön.

Olen lukenut ja ymmärtänyt yllä esitetyt rajoitukset. Vahvistan ja vakuutan, että kotipaikkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai millään muulla alueella, jossa edellä mainittujen tietojen levittäminen tai julkaiseminen ei olisi paikallisten lakien mukaista ja että en ole yhdysvaltalainen henkilö.

Painamalla alla olevaa "Hyväksyn"-linkkiä käyttäjän katsotaan lukeneen, hyväksyneen ja ymmärtäneen edellä esitetyn vastuunrajoituslausekkeen. Mikäli painat "En hyväksy" -painiketta, palaat takaisin Taloustietoa-sivun alkuun.

Rahoitusriskien hallinta

L&T:n rahoitusriskien hallinnan periaatteet määritellään hallituksen hyväksymässä rahoituspolitiikassa. Rahoitusriskien hallinnan tarkoituksena on suojautua merkittäviltä rahoitusriskeiltä ja pyrkiä rajoittamaan rahoitusmarkkinoiden muutosten ja muiden riskitekijöiden epäedullisia vaikutuksia konsernin tulokseen.

Konsernin rahoitus ja likviditeetinhallinta hoidetaan keskitetysti konsernin taloushallinnossa, jota johtaa talousjohtaja. Rahoitusriskien hallintaan liittyvät transaktiot toteutetaan konsernin taloushallinnossa.

Lisätietoa rahoitusriskien hallinnasta löytyy tilinpäätöksen liitetiedoissa.