Siirry sisältöön
Hallinnointi3 - 16x9-2000x1125 - Lassila-Tikanoja

Hallinnointi

Hallinnointikoodi

Lassila & Tikanoja Oyj (”L&T tai yhtiö”) on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, joka on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lassila & Tikanoja noudattaa päätöksenteossaan ja hallinnossaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä, L&T:n yhtiöjärjestystä, L&T:n hallituksen ja sen valiokuntien työjärjestyksiä sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita.

L&T noudattaa kulloinkin voimassa olevaa hallinnointikoodia. Tämä selvitys on laadittu 1.1.2016 voimaan tulleen hallinnointikoodin mukaisesti (”Hallinnointikoodi”). Hallinnointikoodi on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.cgfinland.fi. L&T ei ole poikennut koodin suosituksista.

Tämä selvitys on laadittu hallinnointikoodin raportointia koskevan suosituksen mukaisesti. Selvitys esitetään hallituksen toimintakertomuksesta erillisenä. L&T:n tarkastusvaliokunta on käsitellyt selvityksen.

Hallinnosta ja toiminnasta vastaavat yhtiökokous, hallitus ja sen kaksi valiokuntaa sekä toimitusjohtaja johtoryhmän avustamana.

Liiketoiminnan organisointi

Liiketoiminta on jaettu neljään toimialaan:
  1. Ympäristöpalvelut
  2. Teollisuuspalvelut
  3. Kiinteistöpalvelut, Suomi
  4. Kiinteistöpalvelut, Ruotsi

Toimialoja johtavat toimialajohtajat, jotka raportoivat toimitusjohtajalle. Suomessa toimialat on organisoitu liiketoiminta-alueisiin. Hallinto ja yhteisten prosessien johto on keskitetty.