Siirry sisältöön
Aurinkoinen puisto
Työntekijät katsovat kohti taivasta

Hankinta L&T:llä

L&T:n tavoitteena on avoin ja läpinäkyvä toiminta koko toimitusketjussa. Edellytämme vastuullista toimintatapaa paitsi omalta henkilöstöltämme, myös alihankkijoiltamme. Tutustu L&T:n  hankintaperiaatteisiin ja toimittajille tarkoitettuihin ohjeistuksiin.  

Näitä asioita odotamme toimittajiltamme

circle-leaf-icon

Vastuullinen ja läpinäkyvä toiminta

Meille on tärkeää, että myös toimittajamme sitoutuvat meille tärkeisiin asioihin, kuten ihmisoikeuksien vaalimiseen, turvallisiin työskentelytapoihin sekä päästöjen vähentämiseen. 

hand-shake-icon

Pitkäjäntäinen ja avoin yhteistyö

Valikoimme toimittajamme tarkkaan ja hankintasopimuksen tehdessämme toivomme pitkää yhteistyötä. Hyvä yhteistyö perustuu molemminpuoliseen kunnioitukseen ja avoimuuteen. 

megaphone-icon

Väärinkäytöksistä ilmoittaminen

Me L&T:llä kunnioitamme kumppaneitamme. Hyvien liiketoimintakäytäntöjen varmistamiseksi haluamme puuttua aktiivisesti meihin liittyviin väärinkäytöksiin ja rikkomuksiin.

Hankintaa ohjaavat periaatteemme

L&T:n hankinnoista merkittävimmän osan muodostavat ulkoisen työvoiman ja palveluiden alihankinta sekä kaluston ja polttoaineiden, teknisen kaupan tuotteiden ja erilaisten materiaalien hankinta. Tähtäämme turvalliseen, kestävään, luotettavaan ja kustannustehokkaaseen hankintaan tuotteiden ja palveluiden koko elinkaari ja prosessit huomioiden.

Noudatamme kestävän kehityksen periaatteita, jotka ohjaavat säästämään raaka-aineita, energiaa ja luontoa. Noudatamme hyvää liiketoimintatapaa ja toimimme vastuullisten toimintatapojemme mukaisesti kaikkien toimittajiemme ja alihankkijoidemme kanssa.

Tutustu hankintaperiaatteisiimme tarkemmin 

Asiantuntija poseeraa - 2352x1568 - Vastuullisuus

Eettiset toimintaperiaatteet toimittajille

L&T:llä vastuulliset ja eettiset toimintatavat ovat toimintamme perusedellytys. L&T:n Tapa toimia -ohjeet asettavat odotukset L&T:n työntekijöiden vastuulliselle ja eettiselle toiminnalle, auttaen heitä tekemään oikeita ratkaisuja päivittäisessä työssään.

L&T ja sen kaikki työntekijät ovat sitoutuneet noudattamaan L&T:n eettisiä toimintaperiaatteita. Edellytämme vastuullisia toimintatapoja myös yhteistyökumppaneiltamme.

L&T:n hankintasopimuksissa tavaran- ja palveluntoimittajamme sitoutuvat noudattamaan L&T:n Tapa toimia -ohjetta. Samalla odotamme näiden vaatimusten jalkauttamista eteenpäin ketjussa. 

Tiedotetilaukset herokuva Uutiset ja tiedotteet 16x9

Toimittajien itsearvioinnit ja auditoinnit keskiössä

Itsearvioinnit ja auditoinnit ovat keskeinen osa L&T:n toimittaja-arviointia.

  • Seuraamme toimittajiemme vaatimuksenmukaisuutta säännöllisellä itsearviointikyselyllä, jossa kartoitamme toimittajien käytänteitä hallinnon, ympäristön, työturvallisuuden ja -hyvinvoinnin, laadun ja toimitusketjun osalta.
  • Osallistumme vuosittain kansainväliseen EcoVadis-kestävyysarviointiin, joka auttaa meitä tunnistamaan ja kehittämään toimintaamme huomioiden erilaiset vastuullisuuskokonaisuudet. Kannustamme myös toimittajiamme osallistumaan EcoVadis-arviointiin.
  • Teemme auditointeja, jotka perustuvat riskinarvioon. Auditoinneista toimittajamme saavat erillisen auditoinninraportin, jossa on yhdessä tunnistetut poikkeamat sekä näihin liittyvät toimenpidesuunnitelman. 
Jäteauto puistossa  2 - 2352x1568 - Vastuullisuus

Ilmastotavoitteista totta koko toimitusketjussa

L&T:n ilmastotavoitteena on nettonolla koko arvoketjussa vuoteen 2045 mennessä. Tämä saavutetaan yhteistyössä kumppaneidemme kanssa. Tavoitteenamme on muun muassa vähentää kone- ja kuljetusalihankinnan päästöjä 30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2020 tasosta.

Edellytämme merkittävien kone- ja kuljetusalihankinnan toimittajia raportoimaan palvelun aikana syntyneet päästöt, jotta meillä olisi selkeämpi käsitys kokonaisvaikutuksestamme.

Lisäksi pyrimme löytämään yhteistyössä toimittajiemme kanssa ratkaisuja kone- ja kuljetusalihankintapäästöjen vähentämiseksi.

Vaaralliset jätteet 2 - 2352x1568 - Vastuullisuus

Edellytämme turvallista työskentelytapaa

Uskomme, että turvallinen liiketoiminta on kestävää liiketoimintaa. Haluamme, että kaikki palaavat kotiin yhtä terveinä kuin saapuivat, olivatpa he sitten omia työntekijöitämme, alihankkijoita tai muita liikekumppaneita. Edellytämme, että L&T:n oman henkilökunnan tavoin myös toimittajat ja alihankkijat  noudattavat L&T:n turvallisuusvaatimuksia.

Kannustamme heitä myös raportoimaan läpinäkyvästi turvallisuushavainnoista. Ennakoivalla toiminnalla voimme vaikuttaa meidän kaikkien, niin asiakkaiden, toimittajien, alihankkijoiden sekä L&T:n oman henkilökunnan mahdollisuuteen työskennellä turvallisesti.

Siivooja poseeraa - 2352x1568 - Vastuullisuus
Kolme työkaverusta näyttävät peukaloa

Ilmoita meille väärinkäytöksestä

Me L&T:llä kunnioitamme kumppaneitamme. Hyvien liiketoimintakäytäntöjen varmistamiseksi haluamme puuttua aktiivisesti meihin liittyviin väärinkäytöksiin ja rikkomuksiin.

Ilmoituskanavan kautta L&T:n tavara- ja palvelutoimittajat voivat ilmoittaa toimintaamme kohdistuvista väärinkäytösepäilyistä, jotka liittyvät esimerkiksi lainsäädännön tai L&T:n Tapa Toimia -ohjeiden rikkomiseen.