Siirry sisältöön

Käyttöehdot

Tervetuloa L&T:n verkkosivustolle

Sivuston tekijänoikeudet omistaa Lassila & Tikanoja Oyj.

L&T:n WWW-sivujen sisältö esitetään sellaisena kuin ne ovat. Sivujen sisältämän aineiston tai sen osien tallentaminen ja kappaleiden valmistaminen aineistosta on kielletty muuhun kuin henkilökohtaiseen yksityiskäyttöön. Aineiston käyttäminen opetustarkoituksissa on sallittua asianmukaisin lähdeviittauksin. Aineistoa ei saa käyttää loukkaavasti tai asiattomissa yhteyksissä.

L&T:n WWW-sivut ja niiden sisältö on L&T:n sivujen käyttäjille tarjoama palvelu. Lassila & Tikanoja pidättää itselleen oikeudet tehdä sivuille muutoksia ja/tai rajoittaa niille pääsyä milloin tahansa. Sivujen linkittäminen muihin sivuihin on sallittu, mutta sivuja ei saa näyttää muiden sivujen kehysten sisällä.

Sivuilla voi olla osuuksia, joiden täyttä toimivuutta kaikissa laite- ja ohjelmistoympäristöissä ei voida taata, samoin kuin suojaa mahdollisilta tietokoneviruksilta. Tästä syystä L&T tai näiden sivujen valmistaja eivät vastaa mahdollisista vahingoista, jonka näiden sivujen käyttö saattaa aiheuttaa, mukaan lukien suora tai välillinen taloudellinen menetys, tietokoneelle aiheutunut vahinko, tietokoneelle asennetun tiedon häviäminen, ajanhukka tai muu haitta.

L&T ei vastaa WWW-sivuilla tiedoissa olevista virheistä eikä virheellisten tietojen käyttöön liittyvistä välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Jos lähetät näille sivuille tekstiä tai muuta materiaalia esimerkiksi palautteena tai kysymyksinä, annat samalla oikeudet lähettämäsi aineiston julkaisemiseen, toimittamiseen ja vastaavaan käyttöön. Olet vastuussa lähettämäsi aineistosta ja siitä, ettei se riko kolmansien immateriaalioikeuksia.