Siirry sisältöön
Kaupunkimaisema
Kaupunkimaisema

Vastuulli­suuden johtaminen

L&T:llä yritysvastuun johtaminen on integroitu osaksi liiketoiminnan johtamista. Yritysvastuu on sisällytetty yhtiön strategiaan ja huomioitu keskeisissä mittareissa. L&T on tunnistanut toimintaansa liittyvät keskeiset kestävyysteemat kaksoisolennaisuusarvioinnin avulla. L&T:n hallitus vahvistaa yritysvastuuohjelman strategian yhteydessä ja asettaa yhtiön pitkän aikavälin tavoitteet.

Konsernin yritysvastuun johtamismallin tavoitteena on tukea yritysvastuuohjelman johtamista ja toimeenpanoa sekä integroida vastuullisuusnäkökohdat entistä vahvemmin osaksi yhtiön johtamisjärjestelmää.

Asiantuntija poseeraa
Asiantuntija poseeraa 2 - 2352x1568 - Vastuullisuus

Noudatamme lakeja ja säädöksiä

Noudatamme päätöksenteossamme ja hallinnossamme Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä, L&T:n yhtiöjärjestystä, L&T:n hallituksen ja sen valiokuntien työjärjestyksiä sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita. 

Asiantuntija puhelimessa
Asiantuntija puhelimessa - 2352x1568 - Vastuullisuus

Sitoudumme eettisiin toimintatapoihin

Vastuullisen toiminnan varmistamiseksi olemme määrittäneet vastuullisen liiketavan periaatteemme eli Tapa toimia -ohjeet, jotka koskevat jokaista L&T:läistä ja sopimustoimittajiamme. Niitä on täydennetty tarvittavilta osin yksityiskohtaisemmilla politiikoilla ja periaatteilla.

Jäteauton kuljettaja katsoo horisonttiin
Jäteauton kuljettaja katsoo horisonttiin

Hallitsemme vastuullisuuteen liittyviä riskejä

Vastuullisuuteen liittyvien riskien hallinta on osa yhtiön kokonaisvaltaista riskienhallintaa, jonka tavoitteena on merkittävien riskitekijöiden tunnistaminen, niihin varautuminen ja niiden optimaalinen hallinta siten, että yhtiön tavoitteet saavutetaan.

Yritysvastuun johtaminen eri organisaatiotasoilla L&T:llä

 • Hallitus

  Vahvistaa ja hyväksyy yritysvastuuohjelman ja pitkän aikavälin tavoitteet. 

 • Valiokunnat

  Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunta seuraa ja arvioi säännöllisesti yritysvastuuohjelman mukaista vastuullisuuden kehitystä. 

  Tarkastusvaliokunta seuraa riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta ja varmistaa vaatimuksenmukaisuuden. 

 • Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

  Johtavat liiketoiminnan vastuullisuuden kehittämistä sekä asettavat ja seuraavat tavoitteiden toteutumista säännöllisesti. 

 • Liiketoiminnot

  Toteuttavat ja seuraavat yritysvastuuohjelman toteutumista konsernitoimintojen tuella. 

 • Konsernitoiminnot

  Kehittävät, koordinoivat ja ohjaavat yhtiön lähestymistapaa vastuullisuuteen ja tukevat sen käytännön toteutusta. 

 • Kaikki L&T:läiset

  Huolehtivat tehtävissään vastuullisuutta koskevien toimintaperiaatteiden noudattamista. 

Ihmiset kaupungissa

Tehdään yhdessä hyvää

Tuemme mielellämme tahoja, jotka edistävät kiertotalouden, kestävän kehityksen ja sosiaalisen vastuun toteutumista yhteiskunnassamme. Mikäli sinulla on mielessäsi tavoitteitamme tukeva sponsorointikohde, jätä meille hakemus alla olevan linkin kautta. Käsittelemme hakemukset kerran vuodessa. 

Ihmiset kaupungissa

Kysyttävää L&T:n vastuullisuus­työstä?

Mikäli sinulla herää kysymyksiä L&T:n vastuullisuustyöstä, ota meihin yhteyttä. Autamme mielellämme.