Siirry sisältöön

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: ilmarisen omistus alle 10 prosenttiin

  • 1 minuutin lukuaika
LASSILA & TIKANOJA OYJ	SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT -TIEDOTE    
30.4.2009 klo 16.15

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS: ILMARISEN OMISTUS ALLE
10 PROSENTTIIN 

Lassila & Tikanoja Oyj on saanut tänään Keskinäiseltä Eläkevakuutusyhtiö
Ilmariselta Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisen ilmoituksen,
jonka mukaan sen osuus Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeista ja äänistä on
laskenut alle 10 prosenttiin. 

Liikkeeseenlaskijan nimi ja y-tunnus: Lassila & Tikanoja Oyj, 1680140-0

Osakkeenomistajan nimi ja y-tunnus: Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen,
0107638-1 

Ilmoituksen peruste: Osakkeiden luovuttaminen

Transaktion päivämäärä ja päivämäärä, jona liputusraja alitettiin: 30.4.2009

Alitettu liputusraja: 1/10 (10 %) osakkeista ja äänistä

Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen omistus

Ennen muutosta: 
3.954.858 Lassila & Tikanoja Oyj:n osaketta
Osuus osakkeista ja äänistä 10,2 %

Muutoksen jälkeen: 
2.954.858 Lassila & Tikanoja Oyj:n osaketta
Osuus osakkeista ja äänistä 7,6 %

Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeiden rekisteröity kokonaismäärä on 38.798.874
osaketta, joilla on ääniä yhteensä 38.798.874 kappaletta. 

LASSILA & TIKANOJA OYJ


Heli Pantzar
rahoitusjohtaja


Lisätietoja antaa IR-päällikkö Keijo Keränen, puh. 050 385 6957

Lassila & Tikanoja on erikoistunut ympäristönhuoltoon sekä kiinteistöjen ja
laitosten tukipalveluihin. Yhtiö on merkittävä puupohjaisten biopolttoaineiden,
kierrätyspolttoaineiden ja uusioraaka-aineiden toimittaja. L&T toimii Suomessa,
Ruotsissa, Latviassa ja Venäjällä. L&T:n liikevaihto vuonna 2008 oli 606
miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 9 500 henkilöä. L&T on listattu NASDAQ OMX
Helsingissä. 

Jakelu: 
NASDAQ OMX Helsinki 
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.lassila-tikanoja.com