Siirry sisältöön

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: op-pohjola-ryhmän omistus yli 5 prosenttiin

 • 1 minuutin lukuaika
LASSILA & TIKANOJA OYJ SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT -TIEDOTE 
12.5.2009 klo 13.00 
                
ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS: OP-POHJOLA-RYHMÄN   
OMISTUS YLI 5 PROSENTTIIN     
                       
Lassila & Tikanoja Oyj on saanut tänään OP-Keskus                
osk:lta Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka  
mukaan OP-Pohjola-ryhmän yhteenlaskettu osuus Lassila & Tikanoja Oyj:n     
osakkeista ja äänistä on noussut yli 5 prosenttiin.               

Liikkeeseenlaskijan nimi ja y-tunnus: Lassila & Tikanoja Oyj, 1680140-0     

Ilmoitusvelvollisen nimi ja y-tunnus: OP-Keskus osk, 0242522-1         

Ilmoituksen peruste: Osakkeiden hankkiminen                   

Transaktion päivämäärä ja päivämäärä, jona liputusraja ylitettiin: 7.5.2009   

Ylitetty liputusraja: 1/20 (5 %) osakkeista ja äänistä             

OP-Pohjola-ryhmän omistus:                           
2.006.462 Lassila & Tikanoja Oyj:n osaketta                   
Osuus osakkeista ja äänistä 5,171 %                       

--------------------------------------------------------------------------------
| Omistuksen jakautuminen:          | Osakkeet, kpl |      Osuus |
|                      |        |  osakkeista ja |
|                      |        |     äänistä |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pohjola Vakuutus Oy            |    180.000 |      0,464 |
--------------------------------------------------------------------------------
| A-Vakuutus Oy               |    10.000 |      0,026 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat     |        |         |
| rahastot:                 |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| OP-Delta                  |   1.436.962 |      3,704 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OP-Suomi Pienyhtiöt            |    103.500 |      0,267 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OP-Focus                  |    204.000 |      0,526 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OP-Ilmasto                 |    72.000 |      0,186 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                  |   2.006.462 |      5,171 |
--------------------------------------------------------------------------------

Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeiden rekisteröity kokonaismäärä on 38.798.874  
osaketta, joilla on ääniä yhteensä 38.798.874 kappaletta.            

LASSILA & TIKANOJA OYJ                             


Heli Pantzar                                  
rahoitusjohtaja                                 


Lisätietoja antaa IR-päällikkö Keijo Keränen, puh. 050 385 6957         

Lassila & Tikanoja on erikoistunut ympäristönhuoltoon sekä kiinteistöjen ja   
laitosten tukipalveluihin. Yhtiö on merkittävä puupohjaisten biopolttoaineiden, 
kierrätyspolttoaineiden ja uusioraaka-aineiden toimittaja. L&T toimii Suomessa, 
Ruotsissa, Latviassa ja Venäjällä. L&T:n liikevaihto vuonna 2008 oli 606    
miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 9 100 henkilöä. L&T on listattu NASDAQ OMX 
Helsingissä.                                  

Jakelu:                                     
NASDAQ OMX Helsinki                               
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.lassila-tikanoja.com