Siirry sisältöön

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: varman omistus alle 5 prosenttiin

 • 1 minuutin lukuaika
LASSILA & TIKANOJA OYJ  SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT -TIEDOTE  26.3.2008
                                 
Lassila & Tikanoja Oyj on saanut tänään Keskinäiseltä              
työeläkevakuutusyhtiö Varmalta Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisen
ilmoituksen, jonka mukaan sen osuus Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeista ja   
äänistä on laskenut alle 5 prosenttiin.                     

Liikkeeseenlaskijan nimi ja y-tunnus: Lassila & Tikanoja Oyj, y-tunnus 1680140-0

Osakkeenomistaja: Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma,           
Y-tunnus 0533297-9                               

Ilmoituksen peruste: Osakkeiden luovuttaminen                  

Transaktion päivämäärä ja päivämäärä, jona liputusraja alitettiin: 25.3.2008  

Alitettu liputusraja: 1/20 (5 %) osakkeista ja äänistä             

Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman omistus                

Ennen muutosta:                                 
2.252.560 Lassila & Tikanoja Oyj:n osaketta                   
Osuus osakkeista ja äänistä 5,81 %                       

Muutoksen jälkeen:                               
1.752.560 Lassila & Tikanoja Oyj:n osaketta                   
Osuus osakkeista ja äänistä 4,52 %                       

Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeiden rekisteröity kokonaismäärä on 38.796.874  
osaketta, joilla on ääniä yhteensä 38.796.874 kappaletta.            

LASSILA & TIKANOJA OYJ                             


Sirkka Tuomola                                 
talousjohtaja                                  


Lisätietoja antaa talousjohtaja Sirkka Tuomola, puh. 010 636 2883        Jakelu:                                     
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki                        
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.lassila-tikanoja.fi