Siirry sisältöön

Asiakkaamme Technopolis palkittiin Vuoden Energianerokas 2023 -tunnustuksella Smartti Automaatio -energiaohjausjärjestelmän pilotoinnista

  • 3 minuutin lukuaika

Mediatiedote
15.12.2023 klo 08.45


Asiakkaamme Technopolis palkittiin Vuoden Energianerokas 2023 -tunnustuksella energiatehokkuutta parantavan älykkään ohjausjärjestelmän Smartti Automaation pilotoinnista. Vuosittaisen vastuullisuustunnustuksen myöntävät työ- ja elinkeinoministeriö, Energiavirasto ja Motiva. Smartti Automaatio on Lassila & Tikanojan kehittämä teknologia, joka optimoi kiinteistön sisäolosuhteita parantaen samalla energiatehokkuutta. Älykkään kiinteistöautomaation ohjauksen pilotointi paransi merkittävästi Technopoliksen kiinteistöjen energiatehokkuutta sisäolosuhteista tinkimättä.

Vuonna 2022 käyttöönotettu energiatehokkuuden ohjausjärjestelmä edistää Technopoliksen tavoitetta siirtyä kiinteistöissään hiilineutraaliin energiaan vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen saavuttamisessa olennaista on energiankulutuksen vähentäminen.

Vuoden Energianerokas -kilpailu palkitsee vuosittain energiatehokkuussopimuksiin liittyneiden yritysten ja kuntien vaikuttavia ja tuloksellisia vastuullisuustekoja. Technopolis mukaan lukien Vuoden Energianerokas 2023 -palkittuja on kolme.

”Kiinteistöautomaation älykäs ohjaus data-analytiikan avulla on modernia monistettavaa energianerokkuutta, johon yhä useamman kiinteistön toivotaan siirtyvän. Technopoliksen käyttöönottama tietomalli analysoi mittaus- ja seurantatietoa tarkasti ja kokonaisvaltaisesti ja jalostaa tietoa nerokkaalla tavalla palvelemaan kiinteistön energiankäytön ja olosuhteiden jatkuvaa optimointia ja ennakointia. Sen avulla Technopolis on onnistunut tehostamaan energiankäyttöä, sisäilmaolosuhteista tinkimättä”, sanoo palkittavat teot valinneen tuomariston puheenjohtaja Tiina Sekki Energiavirastosta.

”On hienoa saada tunnustusta energiatehokkuustyöllemme. Päätimme lisätä älykkyyttä kiinteistöautomaation ohjaukseen. Talotekniikan ennakoivampi ja dynaamisempi ohjaustapa sekä IoT-anturointi vastasi digiloikkatarpeeseemme ja päätimme lähteä pilotoimaan Lassila & Tikanojan Smartti Automaatiota kiinteistöissämme”, Technopoliksen vastuullisuuspäällikkö Johanna Kivelä kertoo.

Pilotoinnin ensimmäisessä vaiheessa vertailukelpoisissa kiinteistöissä saavutettiin keskimäärin yli 8 prosenttia matalampi kiinteistösähkön kulutus ja yli 20 prosenttia matalampi lämmitysenergian kulutus edeltävään vuoteen verrattuna. Yhteistyön alussa asetetut tavoitteet ylittyivät merkittävästi ja järjestelmän käyttöä on laajennettu myös muihin kiinteistöihin. 

Älykäs energianhallintajärjestelmä Smartti Automaatio optimoi kiinteistön energiankulutusta datan pohjalta

Smartti Automaatio -ratkaisu perustuu L&T:n itse kehittämään teknologiaan, joka optimoi kiinteistön sisäolosuhteita parantaen samalla energiatehokkuutta. Järjestelmä voidaan liittää olemassa olevaan kiinteistöautomaatioon ilman suuria laiteinvestointeja, ja lisäksi siihen voidaan liittää ulkoisia datalähteitä. Järjestelmä hyödyntää tietoa muun muassa lämpötilahistoriasta ja sääennusteista tehden datan perusteella optimoituja ohjauspäätöksiä sisäolosuhteisiin ja energiankäyttöön.

Jatkuvan optimoinnin lisäksi järjestelmä analysoi kiinteistön taloteknisen laitteiston kuntoa ja havaitsee energiankäytön mahdollisia ongelmatilanteita jo ennen niiden ilmaantumista. Parempien sisäolosuhteiden ja tehokkaamman energiankulutuksen ohella järjestelmä auttaa parantamaan myös kiinteistön käyttäjätyytyväisyyttä sekä madaltamaan ylläpitokustannuksia.

Älykkään ohjausjärjestelmän pilotointi toteutettiin Technopoliksen ja Lassila & Tikanojan tiiviissä yhteistyössä. Pilotoinnissa Technopolis teki tiivistä yhteistyötä niin palveluntarjoajan kuin kiinteistönhuoltoyhtiön kanssa sekä yrityksessä sisäisesti, sillä käyttöönotto vaati saumatonta yhteistyötä konsernin, paikallisten kiinteistötiimien ja IT-tiimin välillä.

”Energiankulutuksen vähentäminen on yksi tehokkaimmista tavoista pienentää kiinteistöjen aiheuttamaa ilmastokuormaa ja saavuttaa asetetut päästövähennystavoitteet kustannustehokkaasti. Technopolis on tehnyt upeaa työtä energiatehokkuuden kehittämiseksi. Saavutetut tulokset ovat konkreettinen osoitus siitä, että myös moderneissa ja hyvin hoidetuissa kiinteistöissä voidaan saada merkittäviä säästöjä energiankulutuksessa sisäolosuhteista tinkimättä. Tästä on hyvä jatkaa hedelmällistä yhteistyötä”, sanoo Lassila & Tikanojan energiapalveluiden energiatehokkuus- ja vastuullisuuspäällikkö Oskari Raitanen.

Vastuullisuuden edelläkävijä

Technopoliksen vastuullisuustyön perusta on mahdollistaa vastuullisuus kiinteistöjä käyttäville asiakkaille. Työ on jatkuvaa kehitystä, jonka ansiosta Technopolis on pystynyt kehittämään uusia tapoja parantaa kiinteistöjen energiatehokkuutta ja samalla tukea kiinteistöjä käyttävien ihmisten hyvinvointia. Technopolis haluaa olla vastuullisuuden edelläkävijä kiinteistöalalla.

”Olemme pilotoineet aktiivisesti erilaisia tekoälyyn ja data-analytiikkaan perustuvia energiatehokkuutta parantavia ratkaisuja Suomen lisäksi myös muissa toimintamaissamme. Tämä pilotoinnin kulttuuri on mahdollistanut meille digiloikan vastuullisuustyössämme. Nyt saamamme tunnustus energiatehokkuuden älykkäästä edistämisestä on hieno askel matkallamme kohti hiilineutraaliutta”, Kivelä kertoo.

Lisätietoja:

Technopolis
Johanna Kivelä
Vastuullisuuspäällikkö
p. 040 761 1577
johanna.kivela@technopolis.fi


Lassila & Tikanoja
Oskari Raitanen
Energiatehokkuus- ja vastuullisuuspäällikkö
p. 050 385 6565
oskari.raitanen@lassila-tikanoja.fi


Technopolis on jaettujen työympäristöjen asiantuntija. Tarjoamme joustavia ja tehokkaita toimitiloja sekä kaikkia niihin liittyviä palveluja. Hoidamme kaiken työtilojen suunnittelusta sekä aula- ja kokouspalveluista ravintoloihin ja siivoukseen. Meillä on 16 kampusta, joissa toimii 1 500 asiakasyritystä ja niiden 48 000 työntekijää kuudessa maassa Pohjois-Euroopassa. www.technopolisglobal.com/fi  

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka tekee kiertotaloudesta totta. Yhdessä asiakkaidemme kanssa pidämme materiaalit, kiinteistöt ja tehtaat mahdollisimman pitkään tuottavassa käytössä sekä tehostamme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Näin toimien luomme enemmän arvoa kiertotaloudella sekä asiakkaillemme, henkilöstöllemme että yhteiskunnalle laajemmin. Kun onnistumme tässä, myös omistajillemme tuotettu arvo kasvaa. Tavoitteenamme on jatkuvasti kasvattaa toimintamme hiilikädenjälkeä eli positiivista ilmastovaikutusta. Sosiaalista vastuuta kannamme muun muassa huolehtimalla oman henkilöstön työkyvystä sekä tarjoamalla töitä myös niille, joiden on vaikea työllistyä. L&T toimii Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2022 oli 844,1 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 8 371 henkilöä. L&T on listattu Nasdaq Helsingissä.