Siirry sisältöön

Lassila & Tikanoja allekirjoitti vastuullisuustavoitteisiin sidotun valmiusluoton

  • 1 minuutin lukuaika

Lassila & Tikanoja Oyj
Sijoittajauutinen
28.3.2022 klo 18.00

Lassila & Tikanoja allekirjoitti vastuullisuustavoitteisiin sidotun valmiusluoton

Lassila & Tikanoja Oyj on allekirjoittanut 40 miljoonan euron vastuullisuustavoitteisiin sidotun valmiusluoton (revolving credit facility) 25.3.2022. Valmiusluotto erääntyy vuoden 2025 ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja sopimuksessa on yhden vuoden jatko-optio. Sopimus tehtiin Danske Bankin kanssa.

Valmiusluoton korkomarginaali huomioi sen, miten L&T edistyy kolmen vastuullisuustavoitteensa saavuttamisessa. Tavoitteet ovat:

  • hiilikädenjäljen kasvu eli L&T:n toiminnan kautta syntyneet päästösäästöt suhteessa liikevaihtoon.
  • tieteellinen päästövähennystavoite, jonka mukaisesti L&T:n tavoitteena on vuoteen 2030 mennessä puolittaa oman toimintansa hiilidioksidipäästöt (scope 1 ja 2) ajokilometriä kohden vuoden 2018 tasosta.
  • työturvallisuuden parantuminen, jota mitataan kokonaistapaturmataajuudella (TRIF).

”L&T:n strategisena tavoitteena on saada aikaan merkittäviä päästösäästöjä yhteiskunnassa ja on hienoa, että valmiusluottommekin on sidottu tähän tavoitteeseen. L&T myös raportoi vuosineljänneksittäin asiakkaille tuotetut ilmastopäästösäästöt. Olemme toteuttaneet omien päästöjemme vähentämiseen tähtääviä toimia jo vuosien ajan, muun muassa ajoneuvokalustoamme uudistamalla, käyttövoima- ja polttonestevalinnoilla sekä taloudellisella ajotavalla ja reittitehokkuuden optimoinnilla. Henkilöstövaltaisena yrityksenä työturvallisuuden edistäminen on meille tärkeä painopiste”, sanoo Lassila & Tikanojan talousjohtaja Valtteri Palin.

Valmiusluotto sisältää myös kaksi taloudellista tunnuslukukovenanttia: omavaraisuusaste sekä nettovelan ja käyttökatteen suhdeluku. Luottolimiitti on vakuudeton.

Lassila & Tikanoja on samanaikaisesti irtisanonut nykyisen 30 miljoonan euron sitovan luottolimiitin, joka olisi erääntynyt vuoden 2023 toisella kvartaalilla. Yhtiön sitova luottolimiitti on tällä hetkellä käyttämätön.

Lisätietoja:

talousjohtaja Valtteri Palin, puh. 040 734 7749

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka tekee kiertotaloudesta totta. Yhdessä asiakkaidemme kanssa pidämme materiaalit ja kiinteistöt mahdollisimman pitkään tuottavassa käytössä sekä tehostamme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Näin toimien luomme enemmän arvoa kiertotaloudella sekä asiakkaillemme, henkilöstöllemme että yhteiskunnalle laajemmin. Kun onnistumme tässä, myös omistajillemme tuotettu arvo kasvaa. Tavoitteenamme on jatkuvasti kasvattaa toimintamme hiilikädenjälkeä eli positiivista ilmastovaikutusta. Sosiaalista vastuuta kannamme muun muassa huolehtimalla oman henkilöstön työkyvystä sekä tarjoamalla töitä myös niille, joiden on vaikea työllistyä. L&T toimii Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä. Yhtiön liikevaihto vuonna 2021 oli 812,5 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 8 100 henkilöä. L&T on listattu Nasdaq Helsingissä.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lt.fi