Siirry sisältöön

Lassila & Tikanoja julkistaa vastuullisuustavoitteisiin sidotun viitekehyksen

  • 2 minuutin lukuaika


Lassila & Tikanoja Oyj
Pörssitiedote
6.5.2022 klo 9.30

Lassila & Tikanoja julkistaa vastuullisuustavoitteisiin sidotun viitekehyksen

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, KANADASSA, SINGAPORESSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI NÄIHIN MAIHIN TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA TAI MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Lassila & Tikanoja Oyj on ottanut käyttöön vastuullisuustavoitteisiin sidotun rahoituksellisen viitekehyksen, ja yhtiössä harkitaan uusien kiinteäkorkoisten joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskua viitekehyksen puitteissa. Joukkovelkakirjalainojen taloudelliset ominaisuudet ovat sidoksissa kahden vastuullisuustavoitteen saavuttamiseen. Nämä tavoitteet ovat yhtiön oman toiminnan kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen (Scope 1 ja 2) ja alihankkijoiden polttoaineen käytön vähentäminen kuljetuksessa (Scope 3).

Vastuullisuustavoitteisiin sidotun joukkolainakehyksen on arvioinut Sustainalytics vahvistaen, että dokumentti noudattaa asianmukaisesti ICMA:n vastuullisuustavoitteisiin sidottuja joukkovelkakirjalainoja hallinnoivia vapaaehtoisia periaatteita (Sustainability-Linked Bond Principles, SLBP). Sustainalytics katsoo, että kehyksen vastuullisuustavoitteet ovat kunnianhimoisia ja että siihen liittyvät keskeiset suorituskykymittarit (Key Performance Indicators, KPI) ovat vahvoja*. Tämä johtuu osittain myös siitä, että suorat päästötavoitteet on vahvistettu Science Based Targets -aloitteen (SBTi) toimesta.

”Lassila & Tikanoja on ylpeä siitä, että se on yksi ensimmäisistä suomalaisista pörssiyhtiöistä, joka suunnittelee laskevansa liikkeeseen vastuullisuustavoitteisiin sidotun joukkovelkakirjalainan. L&T:n missio on tehdä kiertotaloudesta totta, ja vastuullisuus on yhtiön strategian keskiössä. Tämä vastuullisuustavoitteisiin sidottu kehys korostaa Lassila & Tikanojan syvää sitoumusta vastuullisuuden edistämiseen”, sanoo Lassila & Tikanojan talousjohtaja Valtteri Palin. 

Vastuullisuustavoitteisiin sidottu viitekehys perustuu L&T:n liiketoiminnoille keskeisiin suorituskykymittareihin, jotka edistävät vastuullisuuden kehittämistä ja auttavat ilmastonmuutoksen hillinnässä. Kehys on jatkumoa hiljattain allekirjoitetulle 40 miljoonan euron vastuullisuustavoitteisiin sidotulle valmiusluottolimiitille.

Vastuullisuustavoitteisiin sidottu viitekehys sekä Sustainalyticsin arvio siitä ovat luettavissa L&T:n www-sivuilla osoitteessa lt.fi/sijoittajat. Danske Bank toimi kehyksen strukturoinnin neuvonantajana.

* Sustainalytics arvioi keskeisiä suorituskykymittareita asteikolla Not Aligned (ei noudata), Adequate (riittävä), Strong (vahva) ja Very Strong (erittäin vahva). Keskeisten suorituskykymittareiden kunnianhimoisuutta arvioitiin asteikolla Not Aligned (ei noudata), Moderately Ambitious (tyydyttävän kunnianhimoinen), Ambitious (kunnianhimoinen) ja Highly Ambitious (erittäin kunnianhimoinen).

Lisätietoja:

Talousjohtaja Valtteri Palin, puh. +358 40 734 7749

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka toteuttaa kiertotaloutta käytännössä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa pidämme materiaalit ja kiinteistöt mahdollisimman pitkään tuottavassa käytössä sekä tehostamme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Näin toimien luomme enemmän arvoa kiertotaloudella sekä asiakkaillemme, henkilöstöllemme että yhteiskunnalle laajemmin. Kun onnistumme tässä, myös osakkeenomistajillemme tuotettu arvo kasvaa. Tavoitteenamme on jatkuvasti kasvattaa toimintamme hiilikädenjälkeä eli myönteistä ilmastovaikutusta. Sosiaalista vastuuta kannamme muun muassa huolehtimalla oman henkilöstön työkyvystä sekä tarjoamalla töitä myös henkilöille, joilla on vaikeuksia työllistymisessä. L&T toimii Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiö työllistää 8,100 henkilöä. Yhtiön liikevaihto vuonna 2021 oli 812,5 miljoonaa euroa. L&T on listattu Nasdaq Helsingissä.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.lt.fi