Siirry sisältöön

Lassila & Tikanoja Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

  • 1 minuutin lukuaika

Lassila & Tikanoja Oyj

Pörssitiedote

4.7.2017 klo 14.30

 

Lassila & Tikanoja Oyj on vastaanottanut 30.6.2017 Kabouter Management LLC:n ilmoituksen, jonka mukaan sen osuus Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeista ja äänistä on noussut yli 5 prosentin liputusrajan 26.8.2016.

Kabouter Managementin LLC:n osuus ilmoituksen mukaan:

   %osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu
%-osuus 
Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen      7,53 %         7,53%      38 798 874
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)        

 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan ylityksen jälkeen:

Osakesarja / osakelaji

ISIN koodi

Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
  Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)
FI0009010854         2 923 238         7,53%
YHTEENSÄ A 2 923 238       7,53%


Tietoja liputusvelvollisesta:

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä
Kabouter Management, LLC  7,53%     7,53%
International Select Partners, LP          alle 5 %     alle 5 %
CFP (Separately Managed Account II)  alle 5 %     alle 5 %
Kabouter International Opportunities Fund II, LLC   6,99%     6,99%
Kabouter International Mission Fund, LLC               alle 5 %    alle 5 %

 

Lisätietoja:
talousjohtaja Timo Leinonen, puh. 0400 793 073