Siirry sisältöön

Lassila & Tikanoja Oyj harkitsee uuden joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua ja julkistaa tarjouksen 2019 erääntyvien joukkovelkakirjojen vapaaehtoisesta takaisinostosta

  • 3 minuutin lukuaika

Lassila & Tikanoja Oyj
Pörssitiedote
31.8.2018 klo 11.00

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Lassila & Tikanoja Oyj harkitsee uuden joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua ja julkistaa tarjouksen 2019 erääntyvien joukkovelkakirjojen vapaaehtoisesta takaisinostosta

Lassila & Tikanoja Oyj (”Yhtiö”) suunnittelee laskevansa liikkeeseen uusia euromääräisiä kiinteäkorkoisia velkakirjoja (”Uudet velkakirjat”). Potentiaalisen liikkeeseenlaskun odotetaan tapahtuvan lähitulevaisuudessa markkinatilanteen niin salliessa. Liikkeeseenlaskun tavoiteltu koko on noin 50 miljoonaa euroa.

Yhtiö tiedottaa samanaikaisesti kutsuvansa 15.9.2019 erääntyvien 30 miljoonan euron 2,125 % velkakirjojen (ISIN: FI4000108568) (”2019 velkakirjat”) haltijat myymään 2019 velkakirjansa käteistä vastaan 31.8.2018 päivätyssä tarjousmuistiossa esitettyjen ehtojen mukaisesti (”Takaisinostotarjous”). Takaisinostotarjouksen mukaisesti Yhtiö esittää hyväksyvänsä kaikki 2019 velkakirjat ostettavaksi. Yhtiö kuitenkin pidättää oikeuden harkintansa mukaan hyväksyä takaisinostettavien 2019 velkakirjojen määrän, mukaan lukien oikeuden olla hyväksymättä ja hankkimatta yhtään 2019 velkakirjaa.

Pätevästi tarjottujen 2019 velkakirjojen ostamisen hyväksymisen edellytyksenä on, rajoituksetta, Uusien velkakirjojen liikkeeseenlaskun hinnoittelu. 2019 velkakirjojen takaisinostohinta kutakin nimellisarvoltaan 1 000 euron suuruista 2019 velkakirjaa kohden määritetään Takaisinostotarjouksen mukaisesti kiinteän -0,10 prosentin tuoton perusteella. Kaikille pätevästi tarjotuille, toimitetuille ja ostettavaksi hyväksytyille 2019 velkakirjoille maksetaan kertyneet ja maksamattomat korot.

Tarjousaika päättyy 11.9.2018 klo 16:00 Suomen aikaa (EET). Takaisinostotarjouksen lopullinen tulos julkistetaan arviolta 12.9.2018. Takaisinostotarjouksen selvityspäivä on ehdollinen Uusien velkakirjojen liikkeeseenlaskun toteuttamiselle, jonka odotetaan olevan arviolta 17.9.2018.

Järjestelyn tarkoituksena on varautua Yhtiön tulevaisuudessa erääntyvien lainojen takaisinmaksamiseen ja pidentää Yhtiön lainojen keskimääräistä maturiteettiprofiilia.

Danske Bank A/S toimii Takaisinostotarjouksen järjestäjäpankkina ja Danske Bank A/S, Suomen sivuliike tarjouksentekijän asiamiehenä. Lisätietoja Takaisinostotarjouksesta on saatavilla Takaisinostotarjouksen järjestäjäpankilta.

Danske Bank A/S toimii Uusien velkakirjojen liikkeeseenlaskun pääjärjestäjänä.

Takaisinostotarjouksen järjestäjä:

Danske Bank A/S, +358 10 513 8794, liabilitymanagement@danskebank.dk

Tarjouksentekijän asiamies:

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike

LASSILA & TIKANOJA OYJ

Lisätietoja:

Talousjohtaja Tuomas Mäkipeska, puh. +358 50 596 1616

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka toteuttaa kiertotaloutta käytännössä. Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa pidämme materiaalit, kiinteistöt ja tehtaat mahdollisimman pitkään tuottavassa käytössä sekä tehostamme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Autamme asiakkaitamme säilyttämään kiinteistöjen ja materiaalien arvon sekä säästämään ympäristöä. Teemme tämän tarjoamalla vastuullisia ja kestäviä palveluratkaisuja, jotka helpottavat asiakkaidemme arkea. L&T toimii Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä. Yhtiön liikevaihto vuonna 2017 oli 709,5 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää noin 8 700 henkilöä. L&T on listattu Nasdaq Helsingissä.

HUOMAUTUS

Tämä tiedote tulee lukea yhdessä ostotarjousasiakirjan kanssa. Tämä tiedote ja ostotarjousasiakirja sisältävät tärkeää tietoa, joka tulee lukea huolellisesti ennen tarjoukseen liittyvän päätöksen tekemistä. Mikäli 2019 velkakirjojen haltija on epävarma tämän tiedotteen tai ostotarjousasiakirjan sisällöstä tai toimista joihin sen tulisi ryhtyä, 2019 velkakirjojen haltijaa suositellaan itse hankkimaan taloudellista ja oikeudellista neuvontaa, mukaan lukien neuvontaa mahdollisista veroseuraamuksista, meklariltaan, pankin yhteyshenkilöltään, asianajajaltaan, kirjanpitäjältään tai muulta riippumattomalta taloudelliselta, vero- tai oikeudelliselta neuvojaltaan. Luonnollisen henkilön tai yhtiön, jonka 2019 velkakirjoja hallinnoi ja hoitaa meklari, välittäjä, pankki, säilytysyhteisö, asiamies (trust) tai muu asiamies, on otettava yhteyttä kyseiseen tahoon, jos tämä luonnollinen henkilö tai yhtiö haluaa tarjota 2019 velkakirjojaan tarjouksen mukaisesti. Yhtiö, järjestäjäpankki tai tarjouksentekijän asiamies eivät anna mitään suositusta siitä, pitäisikö 2019 velkakirjan haltijoiden tarjota 2019 velkakirjoja tarjouksen mukaisesti.

Tärkeitä tietoja

Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa Uusia velkakirjoja, eikä Uusia velkakirjoja myydä maissa, joissa Uusien velkakirjojen tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Uusia velkakirjoja ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, ("Yhdysvaltain arvopaperilaki") tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai niiden lukuun tai hyväksi paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä tiedote ei ole tarjous Uusista velkakirjoista yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Uusiin velkakirjoihin liittyvää esitettä ei ole eikä tulla hyväksymään Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Näin ollen tämä tiedote on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla, (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) ja (iv) muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Lisäksi tämä tiedote on kaikissa tapauksissa tarkoitettu ainoastaan henkilöille, jotka ovat "kokeneita sijoittajia" esitedirektiivin (2003/71/EC, muutoksineen) tarkoittamalla tavalla. Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.