Siirry sisältöön

Lassila & Tikanoja Oyj julkistaa 2019 velkakirjojen takaisinostotarjouksen lopulliset tulokset

  • 3 minuutin lukuaika

Lassila & Tikanoja Oyj
Pörssitiedote
12.9.2018 klo 13.30


EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI JAPANISSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA TAI TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA VELKAKIRJOJEN TARJOAMINEN TAI JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Lassila & Tikanoja Oyj julkistaa 2019 velkakirjojen takaisinostotarjouksen lopulliset tulokset

Lassila & Tikanoja Oyj (”Yhtiö”) julkistaa lopulliset tulokset liittyen kaikille 15.9.2019 erääntyvien 30 miljoonan euron 2,125 % velkakirjojen (ISIN: FI4000108568) (”2019 velkakirjat”) haltijoille tekemäänsä takaisinostotarjoukseen myydä 2019 velkakirjansa käteistä vastaan 31.8.2018 päivätyssä tarjousmuistiossa (”Tarjousmuistio”) esitettyjen ehtojen mukaisesti (”Takaisinostotarjous”).

Velkakirjojen haltijoiden pätevästi ostettavaksi tarjoamien 2019 velkakirjojen kokonaismäärä oli nimellisarvoltaan yhteensä 27 000 000 euroa.

Yhtiölle ostettavaksi tarjottujen 2019 velkakirjojen hyväksyminen on ollut ehdollinen, rajoituksetta, 31.8.2018 tiedotetun mukaisesti uusien velkakirjojen (”Uudet velkakirjat”) hinnoittelulle (”Uusien velkakirjojen hinnoitteluehto”). Yhtiö tiedottaa, että Uusien velkakirjojen hinnoitteluehto on toteutunut ja vastaavasti Yhtiö hyväksyy Tarjousmuistion ehtojen mukaisesti kaikki 2019 velkakirjojen haltijoiden pätevästi ostettavaksi tarjoamat 2019 velkakirjat täysimääräisinä.

2019 velkakirjojen takaisinostohinta on 1 022,15 euroa kutakin nimellisarvoltaan 1000 euron suuruista 2019 velkakirjaa kohti. Yhtiö maksaa Takaisinostotarjouksessa ostettavaksi hyväksytyille 2019 velkakirjoille myös kertyneet ja maksamattomat korot.

Takaisinostotarjouksen selvityspäivä on 17.9.2018. Kaikki Yhtiön hankkimat 2019 velkakirjat tullaan mitätöimään. Sellaiset 2019 velkakirjat, joita ei osteta Takaisinostotarjouksen perusteella, jäävät voimaan.

Danske Bank A/S toimii Takaisinostotarjouksen järjestäjäpankkina ja Danske Bank A/S, Suomen sivuliike tarjouksentekijän asiamiehenä. Lisätietoja Takaisinostotarjouksesta on saatavilla Takaisinostotarjouksen järjestäjäpankilta.

Danske Bank A/S toimii Uusien velkakirjojen liikkeeseenlaskun pääjärjestäjänä.

LASSILA & TIKANOJA OYJ

Lisätietoja:
Talousjohtaja Tuomas Mäkipeska, puh. +358 50 596 1616

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka toteuttaa kiertotaloutta käytännössä. Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa pidämme materiaalit, kiinteistöt ja tehtaat mahdollisimman pitkään tuottavassa käytössä sekä tehostamme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Autamme asiakkaitamme säilyttämään kiinteistöjen ja materiaalien arvon sekä säästämään ympäristöä. Teemme tämän tarjoamalla vastuullisia ja kestäviä palveluratkaisuja, jotka helpottavat asiakkaidemme arkea. L&T toimii Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä. Yhtiön liikevaihto vuonna 2017 oli 709,5 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää noin 8 700 henkilöä. L&T on listattu Nasdaq Helsingissä.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lt.fi

Tärkeitä tietoja

Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa velkakirjoja, eikä velkakirjoja myydä maissa, joissa velkakirjojen tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen velkakirjojen rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Velkakirjoja ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, ("Yhdysvaltain arvopaperilaki") tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai niiden lukuun tai hyväksi paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä tiedote ei ole tarjous velkakirjoista yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa, eikä velkakirjoihin liittyvää esitettä ole tai tulla hyväksymään Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Näin ollen tämä tiedote on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla, (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) ja (iv) muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Lisäksi tämä tiedote on kaikissa tapauksissa tarkoitettu ainoastaan henkilöille, jotka ovat "kokeneita sijoittajia" esitedirektiivin (2003/71/EC, muutoksineen) tarkoittamalla tavalla. Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.