Siirry sisältöön

Lassila & Tikanoja Oyj julkistaa 2023 velkakirjojen takaisinostotarjouksen lopulliset tulokset

  • 3 minuutin lukuaika

Lassila & Tikanoja Oyj
Pörssitiedote
13.5.2022 klo 9.00

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI JAPANISSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA TAI TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA VELKAKIRJOJEN TARJOAMINEN TAI JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Lassila & Tikanoja Oyj julkistaa 2023 velkakirjojen takaisinostotarjouksen lopulliset tulokset

Lassila & Tikanoja Oyj (”Yhtiö”) julkistaa lopulliset tulokset liittyen 17.9.2023 erääntyvien 50 miljoonan euron 1,250 prosentin velkakirjojen (ISIN: FI4000349089) (”2023 velkakirjat”) haltijoille tekemäänsä takaisinostotarjoukseen myydä 2023 velkakirjansa käteistä vastaan 6.5.2022 päivätyssä tarjousmuistiossa (”Tarjousmuistio”) esitettyjen ehtojen mukaisesti (”Takaisinostotarjous”).

Velkakirjojen haltijoiden Takaisinostotarjouksessa pätevästi ostettavaksi tarjoamien 2023 velkakirjojen kokonaismäärä oli nimellisarvoltaan yhteensä 32 270 000 euroa.

Yhtiölle ostettavaksi tarjottujen 2023 velkakirjojen hyväksyminen on ollut ehdollinen, rajoituksetta, 6.5.2022 tiedotetun mukaisesti uusien velkakirjojen (”Uudet velkakirjat”) hinnoittelulle (”Uusien velkakirjojen hinnoitteluehto”). Yhtiö tiedottaa, että Uusien velkakirjojen hinnoitteluehto on toteutunut ja olettaen ehdon täyttymisen jatkossakin, Yhtiö hyväksyy Tarjousmuistion ehtojen mukaisesti kaikki 2023 velkakirjojen haltijoiden pätevästi ostettavaksi tarjoamat 2023 velkakirjat täysimääräisinä.

2023 velkakirjojen takaisinostohinta on 1 005,00 euroa kutakin nimellisarvoltaan 1 000 euron suuruista 2023 velkakirjaa kohti. Yhtiö maksaa Takaisinostotarjouksessa ostettavaksi hyväksytyille 2023 velkakirjoille myös kertyneet ja maksamattomat korot.

Takaisinostotarjouksen selvityspäivä on 23.5.2022. Kaikki Yhtiön hankkimat 2023 velkakirjat tullaan mitätöimään. Sellaiset 2023 velkakirjat, joita ei osteta Takaisinostotarjouksen perusteella, jäävät voimaan.

Danske Bank A/S toimii Takaisinostotarjouksen järjestäjäpankkina ja Danske Bank A/S, Suomen sivuliike tarjouksentekijän asiamiehenä. Lisätietoja Takaisinostotarjouksesta on saatavilla Takaisinostotarjouksen järjestäjäpankilta.

Danske Bank A/S toimii Uusien velkakirjojen liikkeeseenlaskun ainoana pääjärjestäjänä.

LASSILA & TIKANOJA OYJ

Valtteri Palin
Talousjohtaja

Lisätietoja:

Talousjohtaja Valtteri Palin, puh. +358 40 734 7749

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka tekee kiertotaloudesta totta. Yhdessä asiakkaidemme kanssa pidämme materiaalit ja kiinteistöt mahdollisimman pitkään tuottavassa käytössä sekä tehostamme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Näin toimien luomme enemmän arvoa kiertotaloudella sekä asiakkaillemme, henkilöstöllemme että yhteiskunnalle laajemmin. Kun onnistumme tässä, myös omistajillemme tuotettu arvo kasvaa. Tavoitteenamme on jatkuvasti kasvattaa toimintamme hiilikädenjälkeä eli positiivista ilmastovaikutusta. Sosiaalista vastuuta kannamme muun muassa huolehtimalla oman henkilöstön työkyvystä sekä tarjoamalla töitä myös niille, joiden on vaikea työllistyä. L&T toimii Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2021 oli 812,5 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 8 171 henkilöä. L&T on listattu Nasdaq Helsingissä.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lt.fi

Tärkeitä tietoja

Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa velkakirjoja, eikä velkakirjoja myydä maissa, joissa velkakirjojen tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen velkakirjojen rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Velkakirjoja ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, ("Yhdysvaltain arvopaperilaki") tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai niiden lukuun tai hyväksi paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä tiedote ei ole tarjous velkakirjoista yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa, eikä velkakirjoihin liittyvää esitettä ole tai tulla hyväksymään Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Näin ollen tämä tiedote on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla, (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) ja (iv) muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Lisäksi tämä tiedote on kaikissa tapauksissa tarkoitettu ainoastaan henkilöille, jotka ovat “kokeneita sijoittajia” Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1129 muutoksineen, (“Esiteasetus”) tarkoittamalla tavalla, siten kuin Esiteasetus muodostaa osan Yhdistyneen kuningaskunnan kansallista lainsäädäntöä Euroopan unionista eroamisesta 2018 säädetyn lain (European Union (Withdrawal) Act) mukaisesti. Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.