Siirry sisältöön

Lassila & Tikanoja Oyj laskee liikkeeseen 50 miljoonan euron 2023 erääntyvän joukkovelkakirjan

  • 2 minuutin lukuaika

Lassila & Tikanoja Oyj
Pörssitiedote
7.9.2018 klo 17.00


EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI JAPANISSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA TAI TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA VELKAKIRJOJEN TARJOAMINEN TAI JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Lassila & Tikanoja Oyj laskee liikkeeseen 50 miljoonan euron 2023 erääntyvän joukkovelkakirjan

Lassila & Tikanoja Oyj (”Yhtiö”) laskee liikkeeseen 50 miljoonan euron suuruisen joukkovelkakirjalainan (”Uusi joukkovelkakirjalaina”). Uusi joukkovelkakirjalaina erääntyy 17.9.2023, sen kiinteä kuponkikorko on 1,250 % ja emissiokurssi on 99,534 %.

”Olemme tyytyväisiä sijoittajien luottamuksesta ja vahvasta kysynnästä joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskuamme kohtaan. Tällä transaktiolla onnistuimme menestyksekkäästi pidentämään lainojemme maturiteettia hyvillä ehdoilla,” toteaa Yhtiön talousjohtaja Tuomas Mäkipeska.

Uusi joukkovelkakirjalaina haetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Uudesta joukkovelkakirjalainasta saatavat varat käytetään Yhtiön olemassa olevan, vuonna 2019 erääntyvän 30 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan osittaiseen lunastamiseen sekä Danske Bank A/S:n myöntämän 20 miljoonan euron lainan takaisinmaksuun.

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike toimii Uuden joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun pääjärjestäjänä.

LASSILA & TIKANOJA OYJ

Lisätietoja:

Talousjohtaja Tuomas Mäkipeska, puh. +358 50 596 1616

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka toteuttaa kiertotaloutta käytännössä. Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa pidämme materiaalit, kiinteistöt ja tehtaat mahdollisimman pitkään tuottavassa käytössä sekä tehostamme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Autamme asiakkaitamme säilyttämään kiinteistöjen ja materiaalien arvon sekä säästämään ympäristöä. Teemme tämän tarjoamalla vastuullisia ja kestäviä palveluratkaisuja, jotka helpottavat asiakkaidemme arkea. L&T toimii Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä. Yhtiön liikevaihto vuonna 2017 oli 709,5 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää noin 8 700 henkilöä. L&T on listattu Nasdaq Helsingissä.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lt.fi

Tärkeitä tietoja

Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa Uutta joukkovelkakirjalainaa, eikä Uutta joukkovelkakirjalainaa myydä maissa, joissa Uuden joukkovelkakirjalainan tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen uusien velkakirjojen rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Uutta joukkovelkakirjalainaa ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, ("Yhdysvaltain arvopaperilaki") tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai niiden lukuun tai hyväksi paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä tiedote ei ole tarjous Uudesta joukkovelkakirjalainasta yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Uuteen joukkovelkakirjalainaan liittyvää esitettä ei ole eikä tulla hyväksymään Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Näin ollen tämä tiedote on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla, (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) ja (iv) muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Lisäksi tämä tiedote on kaikissa tapauksissa tarkoitettu ainoastaan henkilöille, jotka ovat "kokeneita sijoittajia" esitedirektiivin (2003/71/EC, muutoksineen) tarkoittamalla tavalla. Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.