Siirry sisältöön

Lassila & Tikanoja Oyj muuttaa osavuosikatsauksissa, puolivuosikatsauksessa ja tilinpäätöksessä esitettävän tuloslaskelman kaavaa

  • 2 minuutin lukuaika

Lassila & Tikanoja Oyj
Pörssitiedote
21.4.2017 klo 15.00

Lassila & Tikanoja Oyj siirtyy raportoimaan tulostaan kululajikohtaisen tuloslaskelman kautta 1.1.– 31.3.2017 osavuosikatsauksessaan. Aiemmin yhtiö on raportoinut toimintolajikohtaisen tuloslaskelman kautta. Muutoksella ei ole vaikutusta konsernin segmenttiraportointiin.

Uuden tuloslaskelmakaavan mukaiset kululajikohtaiset kumulatiiviset vertailutiedot neljänneksittäin vuodelta 2016 ovat seuraavat:

Me 1-3/2016 1-6/2016 1-9/2016 1-12/2016
         
Liikevaihto 160,7 327,5 493,5 661,8
         
Liiketoiminnan muut tuotot 0,9 2,6 3,2 4,8
Varaston muutos -0,1 1,3 2,4 1,1
         
Materiaalit ja palvelut -50,3 -100,7 -151,7 -206,3
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -71,6 -144,8 -211,2 -280,8
Liiketoiminnan muut kulut -22,9 -45,6 -67,3 -91,4
Poistot ja arvonalentumiset -9,9 -19,4 -29,0 -38,8
         
Liikevoitto 6,8 20,9 39,9 50,5
         
Rahoitustuotot ja -kulut 0,1 -0,1 -0,5 -0,4
         
Voitto ennen veroja 6,9 20,8 39,4 50,1
         
Tuloverot -1,4 -0,8 -4,5 -6,7
         
Tilikauden voitto 5,5 20,0 34,9 43,4
         
Tilikauden voiton jakautuminen:        
Emoyhtiön omistajille 5,5 20,0 34,9 43,4
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,0 0,0


Aiemman raportointikäytännön mukaiset  toimintolajikohtaiset kumulatiiviset vertailutiedot neljänneksittäin vuodelta 2016 ovat seuraavat:

Me 1-3/2016 1-6/2016 1-9/2016 1-12/2016
         
Liikevaihto 160,7 327,5 493,5 661,8
         
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -147,7 -294,7 -435,8 -586,8
         
Bruttokate 12,9 32,8 57,7 75,0
         
Liiketoiminnan muut tuotot 0,9 2,6 3,2 4,8
Myynnin ja markkinoinnin kulut -3,4 -6,7 -9,3 -12,5
Hallinnon kulut -3,0 -6,8 -10,0 -15,1
Liiketoiminnan muut kulut -0,6 -1,0 -1,6 -1,8
         
Liikevoitto 6,8 20,9 39,9 50,5
         
Rahoitustuotot 0,4 0,8 0,9 1,6
Rahoituskulut -0,3 -0,9 -1,4 -2,0
         
Voitto ennen veroja 6,9 20,8 39,4 50,1
         
Tuloverot -1,4 -0,8 -4,5 -6,7
         
Tilikauden voitto 5,5 20,0 34,9 43,4
         
Tilikauden voiton jakautuminen:        
Emoyhtiön omistajille 5,5 20,0 34,9 43,4
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,0 0,0

 

LASSILA & TIKANOJA OYJ

Pekka Ojanpää
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
talousjohtaja Timo Leinonen, puh. 0400 793 073

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka on muuttamassa kulutusyhteiskuntaa tehokkaaksi kierrätysyhteiskunnaksi. Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa pienennämme jätemääriä ja pidennämme kiinteistöjen käyttöikää, ohjaamme materiaalit hyötykäyttöön sekä vähennämme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Autamme asiakkaitamme keskittymään omaan ydinliiketoimintaansa ja säästämään ympäristöä. Yhdessä luomme hyvinvointia ja työpaikkoja. L&T toimii Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä. L&T:n liikevaihto vuonna 2016 oli 661,8 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 8 000 henkilöä. L&T on listattu Nasdaq Helsingissä.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

www.lassila-tikanoja.fi