Siirry sisältöön

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallitus päätti yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien uusista ansaintajaksoista

  • 1 minuutin lukuaika

Lassila & Tikanoja Oyj
Pörssitiedote
15.12.2023 klo 11.00

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallitus päätti yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien uusista ansaintajaksoista

Lassila & Tikanojan hallitus perusti osakepalkkiojärjestelmän 2023–2027 ja siirtymävaiheen osakepalkkiojärjestelmän 2023–2026 yhtiön avainhenkilöille vuonna 2022. Osakepalkkiojärjestelmässä 2023–2027 on kolme ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2023—2025, 2024—2026 ja 2025–2027. Siirtymävaiheen osakepalkkiojärjestelmässä on kaksi ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2023 ja 2024.

Osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakso 2024–2026

Lassila & Tikanojan hallitus on päättänyt ansaintajakson 2024–2026 kohderyhmästä, mahdollisten palkkioiden suuruudesta ja ansaintakriteereistä.

Ansaintajaksolla 2024–2026 palkkioiden ansainta perustuu seuraaviin ansaintakriteereihin:

  • Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) (50 %) vuosina 2024—2026
  • Osakkeen kokonaistuotto (TSR) (30 %) vuosina 2024—2026
  • Hiilijalanjäljen pienentäminen (ESG) (20 %) vuosina 2024—2026

Ansaintajaksolta 2024—2026 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 249 000 Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu ansaintajaksolla 2024—2026 noin 50 avainhenkilöä, mukaan lukien konsernin toimitusjohtaja ja johtoryhmä.

Siirtymävaiheen osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakso 2024

Lassila & Tikanojan hallitus on päättänyt ansaintajakson 2024 kohderyhmästä, mahdollisten palkkioiden suuruudesta ja ansaintakriteereistä.

Ansaintajaksolla 2024 palkkioiden ansainta perustuu seuraaviin ansaintakriteereihin:

  • Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) (80 %) vuonna 2024
  • Hiilijalanjäljen pienentäminen (ESG) (20 %) vuonna 2024

Ansaintajaksolta 2024 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 83 800 Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Siirtymävaiheen osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu ansaintajaksolla 2024 noin 10 avainhenkilöä, mukaan lukien konsernin toimitusjohtaja ja johtoryhmä.

Hallitus

Lisätietoja:

Lakiasiainjohtaja Sirpa Huopalainen, puh. +358 40 5965241

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka tekee kiertotaloudesta totta. Yhdessä asiakkaidemme kanssa pidämme materiaalit, tehtaat ja kiinteistöt mahdollisimman pitkään tuottavassa käytössä sekä tehostamme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Näin toimien luomme enemmän arvoa kiertotaloudella sekä asiakkaillemme, henkilöstöllemme että yhteiskunnalle laajemmin. Kun onnistumme tässä, myös omistajillemme tuotettu arvo kasvaa. Tavoitteenamme on jatkuvasti kasvattaa toimintamme hiilikädenjälkeä eli positiivista ilmastovaikutusta. Sosiaalista vastuuta kannamme muun muassa huolehtimalla oman henkilöstön työkyvystä sekä tarjoamalla töitä myös niille, joiden on vaikea työllistyä. L&T toimii Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2022 oli 844,1 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää noin 8 300 henkilöä. L&T on listattu Nasdaq Helsingissä.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lt.fi