Siirry sisältöön

Lassila & Tikanoja Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2007

 • 42 minuutin lukuaika
- Toisen neljänneksen liikevaihto 138,8 miljoonaa euroa, kasvu 28,0 %;     
liikevoitto 12,0 miljoonaa euroa, kasvu 8,9 %; osakekohtainen tulos 0,20 euroa 
(0,20 e)                                    
- Tammi-kesäkuun liikevaihto 267,9 miljoonaa euroa, kasvu 28,2 %; liikevoitto  
21,2 miljoonaa euroa, kasvu 5,9 %; osakekohtainen tulos 0,35 euroa (0,36 e)   
- Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan kasvavan selvästi yli 20 prosenttia, mutta
osakekohtaisen tuloksen arvioidaan heikkenevän.                 

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS                         

Toisen neljänneksen liikevaihto ja tulos                    
Lassila & Tikanojan toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 138,8 miljoonaa  
euroa (108,4 milj. e). Liikevoitto oli 12,0 miljoonaa euroa (11,1 milj. e), mikä
on 8,7 % liikevaihdosta (10,2 %). Liikevaihto kasvoi 28,0 %, josta 16,9     
prosenttiyksikköä tuli yritysostoista.                     

Orgaaninen kasvu jatkui vahvana hyvin sujuneen uusmyynnin ansiosta.       
Teollisuuspalveluiden kysyntä jatkui erityisen vahvana. Liikevoittoa rasittivat 
yhteisyritys Salvor Oy:n tappiot (1,1 milj. e) ja vuonna 2008 käynnistyvän öljyn
regenerointiliiketoiminnan suojaamiseksi hankittujen öljyjohdannaisten käypien 
arvojen laskennalliset muutokset (-0,5 milj. e).                

Tammi-kesäkuun liikevaihto ja tulos                       
Kuuden kuukauden liikevaihto kasvoi 28,2 % 267,9 miljoonaan euroon (209,0 milj. 
e). Kasvusta 17,4 prosenttiyksikköä tuli yritysostoista. Osakekohtainen tulos  
oli 0,35 euroa (0,36 e).                            

Orgaaninen kasvu oli markkinoiden kasvua nopeampaa, ja yhtiön markkina-asema  
vahvistui. Tämä johtui ensi sijassa hyvin toimivasta tuotekehitys-,       
markkinointi- ja myyntitoiminnasta sekä teollisuuden vahvasta kysynnästä.    
Markkinoille tuotiin useita uusia palvelutuotteita. Liikevoittoa rasittivat   
yhteisyritys Salvor Oy:n tappiot (1,3 milj. e) sekä öljyjohdannaisten käypien  
arvojen laskennalliset muutokset (-1,7 milj. e). Yhteensä edellä mainitut erät 
alentavat tammi-kesäkuun osakekohtaista tulosta 0,07 euroa.           

Avainlukuja                                   
--------------------------------------------------------------------------------
|         |  4-6 |  4-6 | Muutos |  1-6 |  1-6 | Muutos |  1-12 |
|         | /2007 | /2006 |   % | /2007 | /2006 |   % |  /2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto,  | 138,8 | 108,4 |  28,0 | 267,9 | 209,0 |  28,2 |  436,0 |
| milj.€     |    |    |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto,  | 12,0 | 11,1 |  8,9 | 21,2 |  20,0 |  5,9 |  50,2 |
| milj.€     |    |    |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoittopros |  8,7 | 10,2 |    |  7,9 |  9,6 |    |  11,5 |
| entti      |    |    |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen  | 11,1 | 10,7 |  4,2 | 19,4 |  19,4 |   0 |  48,5 |
| veroja, milj. € |    |    |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen | 0,20 | 0,20 |   0 | 0,35 |  0,36 |  -2,8 |  0,90 |
| tulos, €    |    |    |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| EVA, milj. €  |  6,0 |  5,7 |  5,3 |  9,6 |  9,5 |  1,1 |  28,6 |
--------------------------------------------------------------------------------


LIIKEVAIHTO JA TULOS TOIMIALOITTAIN                       

Ympäristöpalvelut                                

Huhti-kesäkuu                                  

Ympäristöpalveluiden (jätehuolto, kierrätyspalvelut, L&T Biowatti,       
ympäristötuotteet) liikevaihto toisella vuosineljänneksellä oli 72,2 miljoonaa 
euroa (51,7 milj. e) ja se kasvoi 39,7 %. Liikevoitto oli 8,1 miljoonaa euroa  
(7,8 milj. e).                                 

Orgaaninen kasvu vahvistui edelleen, mikä johtui vahvasta uusmyynnistä. Kauden 
aikana tehtiin uusia merkittäviä palvelusopimuksia muun muassa         
tuottajayhteisöjen ja suurasiakkaiden kanssa. Jätehuollon tulos parani.     
Kierrätyspalveluiden tulosta painoi yhteisyritys Salvorin tappiollinen     
kaatopaikkarakennusliiketoiminta ja tämän liiketoiminnan myynnistä syntynyt   
myyntitappio. Myyntitappion lopullinen määrä selviää vuoden loppuun mennessä,  
kun kaikki keskeneräiset urakat on saatu valmiiksi. Keravan kaupungin kanssa  
solmittiin maanvuokrasopimus, joka mahdollistaa uuden laitoskokonaisuuden    
suunnittelun käynnistämisen. Toiminnan laajentamiselle on jo olemassa      
lainvoimaiset ympäristöluvat.                          

L&T Biowatin liikevaihto ja tulos kehittyivät suunnitellusti.          

Jätehuoltotoiminta laajeni Moskovan alueella uuteen kaupunkiin toukokuussa, kun 
Sergiev Posadin kaupungin jätehuolto siirtyy asteittain L&T:n hoidettavaksi.  

Ympäristötuotteiden tulos parani liikevaihdon vahvan kasvun ansiosta.      

Tammi-kesäkuu                                  

Ympäristöpalveluiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 138,0 miljoonaa euroa (98,8 
milj. e) ja se kasvoi 39,7 %. Liikevoitto oli 16,7 miljoonaa euroa (15,1 milj. 
e).                                       

Orgaaninen kasvu jatkui vahvana, ja kunnallisten kuljetusurakoiden määrä kasvoi.
Kierrätyspalvelujen volyymit kasvoivat uusmyynnin ja kasvaneen         
laitoskapasiteetin ansiosta. Yhteisyritys Salvor Oy:n tappio kasvoi       
merkittävästi taloudellisesti epäonnistuneiden kaatopaikkojen rakentamis- ja  
sulkemisurakoiden takia. Yhtiö myi tappiollisen kaatopaikkarakennustoiminnan ja 
on ryhtynyt muihinkin korjaaviin toimenpiteisiin. Ympäristötuotteiden tulos oli 
vertailukauden tasolla.                             

Tampereen kierrätyslaitoksella otettiin käyttöön kapasiteetin laajennus.    
Joensuun uusi kierrätyslaitos valmistuu elokuussa sekä Turun ja Valkeakosken  
laitosten laajennukset loppuvuoden aikana. Venäjän Dubnan kierrätyslaitoksen  
arvioidaan valmistuvan ensi vuoden alussa. Ympäristölupatilanne on kehittynyt  
myönteisesti, vaikka ympäristöluvista tehdyt valitukset jossain määrin     
hidastavat laitos- ja käsittelyaluehankkeita. Uusien kierrätyslaitosten     
suunnittelua jatketaan.                             

Biowatti Oy:n osake-enemmistön osto toteutui 1.2.2007. L&T Biowatti on Suomen  
johtava uusiutuvia energialähteitä hyödyntävä bioenergia-alan yritys, joka   
harjoittaa puupolttoaineiden hankintaa, prosessointia, markkinointia ja     
toimittamista asiakkaille. L&T Biowatin liikevaihto ja tulos kehittyivät lähes 
suunnitellusti.                                 

Kiinteistö- ja käyttäjäpalvelut                         

Huhti-kesäkuu                                  

Kiinteistö- ja käyttäjäpalveluiden (kiinteistönhoito ja siivouspalvelut)    
liikevaihto oli 48,7 miljoonaa euroa (41,2 milj. e), kasvua oli 18,0 %.     
Liikevoitto oli 1,7 miljoonaa euroa (1,5 milj. e).               

Orgaaninen kasvu oli varsin hyvä, vaikka hintakilpailu oli kireää. Molempien  
tuotelinjojen Suomen toiminnan tulos parani, vaikka kiinteistönhoidon tulosta  
rasitti tappiollinen sähköasennusurakka. Ulkomaan toiminta oli edelleen     
odotetusti tappiollista.                            

Kesäkuun alussa ostettiin Kiinteistöhuolto Jauhiainen Oy ja Siivouspalvelu Ta-Bu
Oy. Kiinteistöhuolto Jauhiainen Oy on pääkaupunkiseudulla toimiva        
kiinteistöhuoltoyritys, jonka liikevaihto vuonna 2006 oli 6,5 miljoonaa euroa. 
Sen palveluksessa on 65 henkilöä. Siivouspalvelu Ta-Bu Oy toimii sekä      
pääkaupunkiseudulla että Varkauden ympäristössä. Sen liikevaihto vuonna 2006 oli
5,3 miljoonaa euroa, ja sen palveluksessa on noin 200 henkilöä.         

Tammi-kesäkuu                                  

Kiinteistö- ja käyttäjäpalveluiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 97,4 miljoonaa
euroa (82,4 milj. e), kasvua oli 18,2 %. Liikevoitto oli 2,8 miljoonaa euroa  
(2,8 milj. e).                                 


Suomessa orgaaninen kasvu jatkui, ja erityisesti kasvoi kiinteistöteknisten   
palvelujen liikevaihto. Alkuvuonna leuto sää ei juurikaan parantanut tulosta,  
koska lumenauraustöistä on pääosin tehty alihankkijoiden kanssa kiinteähintaiset
sopimukset etukäteen. Lisäveloitukset mahdollistavia lumenkuljetuksia ei juuri 
ollut. Siivouspalveluissa käynnistyi suuri määrä uusia sopimuksia, joiden    
aloituskustannukset heikensivät kannattavuutta.                 

Venäjällä ja Latviassa toiminta on organisoitu uudelleen. Latviassa myynti on  
sujunut hyvin, ja tuloksen odotetaan paranevan.                 

Ruotsissa on vuoden sisällä tehty kolme yritysostoa, joiden yhteenlaskettu   
liikevaihto on kuluvana vuonna noin 30 miljoonaa euroa. Ruotsissa keskitytään  
nyt näiden yritysten integrointiin yhdeksi yritykseksi ja myyntiorganisaation  
rakentamiseen.                                 

Toimialan ulkomaantoiminta oli tappiollista.                  

Teollisuuspalvelut                               

Huhti-kesäkuu                                  

Teollisuuspalveluiden (ongelmajätepalvelut, teollisuuden puhtaanapito,     
vahinkosaneeraus, jätevesipalvelut) liikevaihto oli 19,1 miljoonaa euroa (16,5 
milj. e). Se kasvoi 15,7 %. Liikevoitto oli 2,6 miljoonaa euroa (2,3 milj. e). 
Toimialan liikevoittoa rasittivat öljyjohdannaisten käypien arvojen       
laskennalliset muutokset 0,5 miljoonaa euroa.                  

Kaikkien tuotelinjojen liikevaihdon vahva orgaaninen kasvu jatkui. Kasvua    
edesauttoivat teollisuuden korkea käyttöaste, laajentunut palveluverkosto ja  
uudet asiakassopimukset, jotka perustuvat strategiseen kumppanuuteen ja sitä  
kautta tasaisempaan kysyntään. Myös kaikkien tuotelinjojen kannattavuus parani 
tuottavuuden nousun ja kiinteiden kulujen hallinnan ansiosta.          

Yhteisyritys L&T Recoil Oy:n jäteöljyn regenerointilaitoksen rakentaminen    
aloitettiin.                                  

Tammi-kesäkuu                                  

Teollisuuspalveluiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 34,9 miljoonaa euroa (29,6 
milj. e). Se kasvoi 17,6 %. Liikevoitto oli 2,7 miljoonaa euroa (3,1 milj. e). 

Kaikkien tuotelinjojen liikevaihto kasvoi, voimakkaimmin vahinkosaneerauksen ja 
jätevesipalveluiden. Leudon talven johdosta kysyntä oli alkuvuonna kaikilla   
tuotelinjoilla vuodenaikaan nähden hyvä. Teollisuuden kysyntä ei tasaantunut  
vaan jatkui vahvana myös toisella vuosineljänneksellä. Toimialan markkina-asema 
on vahvistunut, mikä näkyy mm. suurten asiakassopimusten määrän kasvuna.    
Operatiivisen toiminnan tulosparannukseen vaikutti hyvän kysynnän lisäksi    
parantunut tuottavuus. Vahinkosaneerauksen palveluverkosto laajeni kahdelle   
uudelle paikkakunnalle.                             

Uusi nestemäinen kierrätyspolttoaine (ALF) tuotiin markkinoille korvaamaan   
regenerointiin ohjattava jäteöljy. Liikevoittoa pienensivät L&T Recoilin    
öljyjohdannaisten käypien arvojen laskennalliset muutokset 1,7 miljoonaa euroa. 
Öljyjohdannaisilla suojataan tulevan regenerointilaitoksen kannattavuutta    
tilanteissa, joissa öljyn hinta markkinoilla laskee voimakkaasti.        
Öljyjohdannaisten käypien arvojen muutokset vaikuttavat tulokseen        
vuosineljänneksittäin. Regenerointilaitoksen arvioidaan valmistuvan keväällä  
2008.                                      


RAHOITUS                                    

Korollista vierasta pääomaa oli kauden lopussa 25,4 miljoonaa euroa enemmän kuin
vuotta aiemmin. Korolliset nettovelat, jotka olivat 104,9 miljoonaa euroa,   
kasvoivat 19,3 miljoonaa euroa vertailukaudesta ja 52,5 miljoonaa euroa vuoden 
alusta. Nettorahoituskulut olivat toisella vuosineljänneksellä 0,5 miljoonaa  
euroa suuremmat kuin vertailukautena ja tammi-kesäkuussa 1,2 miljoonaa euroa  
suuremmat. Korkokulut kasvoivat toisella vuosineljänneksellä 0,5 miljoonalla  
eurolla ja tammi-kesäkuussa 0,9 miljoonalla eurolla, mikä johtui korollisen   
vieraan pääoman kasvusta ja korkotason noususta. Koronvaihtosopimusten käypien 
arvojen muutoksia ei ollut toisella vuosineljänneksellä, mutta vertailukaudella 
niistä kirjattiin rahoitustuottoihin 0,1 miljoonaa euroa. Tammi-kesäkuussa   
koronvaihtosopimuksista ei myöskään syntynyt käyvän arvon muutoksia,      
vertailukaudella niistä kirjattiin rahoitustuottoihin 0,5 miljoonaa euroa.   
Nettorahoituskulut olivat 0,7 % (0,3 %) liikevaihdosta ja 8,4 % (3,0 %)     
liikevoitosta.                                 

Koronvaihtosopimuksesta, johon yhtiö soveltaa IAS 39:n mukaista         
suojauslaskentaa, kirjattiin käyvän arvon muutoksesta oman pääoman lisäykseksi 
tammi-kesäkuussa 0,2 miljoonaa euroa.                      

Omavaraisuusaste oli 42,2 % (46,3 %) ja gearing-prosentti 61,2 (55,4).     
Tammi-kesäkuussa liiketoiminnan rahavirta oli 24,7 miljoonaa euroa (24,2 milj. 
e), ja käyttöpääomaan sitoutui 5,8 miljoonaa euroa (7,4 milj. e).        


INVESTOINNIT                                  

Bruttoinvestoinnit olivat 64,7 miljoonaa euroa (23,8 milj. e). Investoinneista 
käytettiin noin 47,3 miljoonaa euroa yritysostoihin. Ostettujen yritysten    
yhteenlaskettu vuosiliikevaihto oli 87,3 miljoonaa euroa. Lisäksi rakennettiin 
tuotantolaitoksia sekä uusittiin koneita ja kalustoa.              

Kesäkuun alussa ostettiin Kiinteistöhuolto Jauhiainen Oy ja Siivouspalvelu Ta-Bu
Oy.                                       
Kiinteistöhuolto Jauhiainen Oy on pääkaupunkiseudulla toimiva          
kiinteistöhuoltoyritys, jonka liikevaihto vuonna 2006 oli 6,5 miljoonaa euroa. 
Sen palveluksessa on 65 henkilöä. Siivouspalvelu Ta-Bu Oy toimii sekä      
pääkaupunkiseudulla että Varkauden ympäristössä. Sen liikevaihto vuonna 2006 oli
5,3 miljoonaa euroa, ja sen palveluksessa on noin 200 henkilöä.         

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä tehtiin seuraavat yritysostot:        

Joulukuussa 2006 allekirjoitettiin sopimus Biowatti Oy:n osake-enemmistön (70 %)
ostamisesta Ympäristöpalveluihin, ja kauppa astui voimaan 1.2.2007       
kilpailuviranomaisten hyväksymisen jälkeen. L&T Biowatti on Suomen johtava   
uusiutuvia energialähteitä hyödyntävä bioenergia-alan yritys, joka harjoittaa  
puupolttoaineiden hankintaa, prosessointia, markkinointia ja toimittamista   
asiakkaille. Päätuotteita ovat metsä- ja puuteollisuuden puusivutuotteet sekä  
metsähakkeet. Biowatin vuoden 2006 liikevaihto oli 64,2 miljoonaa euroa, josta 
noin kaksi kolmasosaa muodostui biopolttoaineiden toimituksista ja yksi     
kolmasosa teollisuuden raaka-aineiden toimituksista.              

Kiinteistö- ja käyttäjäpalveluihin ostettiin tammikuussa ruotsalainen Skånsk All
Service AB ja sen tytäryhtiöt Hygienutveckling AB ja Norjassa toimiva      
Hygienutvickling A/S. Konsernin yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2006 oli 10,8 
miljoonaa euroa, josta suurin osa muodostuu elintarviketeollisuudelle      
tuotettavista hygieniapalveluista. Kiinteistönhoitoon ostettiin Kiinteistöhuolto
Pentti Nissinen Oy.                               

Ympäristöpalveluiden kierrätyspalveluihin ostettiin loput Suomen Keräystuote  
Oy:n osakkeista. Lassila & Tikanoja omisti ennestään Suomen Keräystuotteesta  
94,5 %.                                     


HENKILÖSTÖ                                   

Henkilöstömäärä oli tammi-kesäkuussa kokopäiväisiksi muutettuna keskimäärin   
7.398 (6.698). Kauden lopussa Lassila & Tikanojan palveluksessa oli       
kokopäiväisiä ja osa-aikaisia yhteensä 9.486 (8.542) henkilöä. Heistä      
työskenteli muualla kuin Suomessa 2.274 (1.490) henkilöä.            


OSAKKKEET JA OSAKEPÄÄOMA                            

Vaihto ja kurssi                                
Yhtiön osakkeen vaihto Helsingin Pörssissä tammi-kesäkuussa oli 9.482.125    
kappaletta, mikä on 24,6 % (17,8 %) osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä.  
Vaihdon arvo oli 235,8 miljoonaa euroa. Korkein hinta oli 27,96 euroa ja alin  
20,78 euroa. Kauden päätöskurssi oli 25,10 euroa. Yhtiön osakekannan      
markkina-arvo oli kauden lopussa 971,8 miljoonaa euroa (621,5 milj. e).     

Osakepääoma                                   
Vuoden 2007 alussa yhtiön rekisteröity osakepääoma oli 19.264.087 euroa. Vuoden 
2007 aikana 2002C-optio-oikeuksilla on merkitty yhteensä 187.916 osaketta.   
Merkintöjen jälkeen yhtiön osakepääoma on 19.358.045 euroa ja osakkeiden    
lukumäärä 38.716.090.                              

30.7.2007 hallitus hyväksyi 35.539 uuden osakkeen merkinnän           
2002C-optio-oikeuksilla. Näiden merkintöjen seurauksena yhtiön rekisteröity   
osakepääoma nousee 17.769,50 eurolla 19.375.814,50 euroon ja yhtiön osakkeiden 
lukumäärä nousee 38.751.629 osakkeeseen osakepääoman korotuksen tultua     
merkityksi kaupparekisteriin.                          

Optio-ohjelmat 2002 ja 2005                           
2002A- ja 2002B-optio-oikeuksien merkintäajat ovat päättyneet.         
2002C-optio-oikeuksia on laskettu liikkeelle 280.000 kappaletta. Avainhenkilöt 
ovat merkinneet niistä 274.000 kappaletta. 20.7.2007 mennessä          
2002C-optio-oikeuksilla on merkitty 241.155 osaketta. Vielä ulkona olevilla   
2002C-optio-oikeuksilla voidaan merkitä enintään 32.845 osaketta, mikä on 0,1 % 
yhtiön osakemäärästä. Merkintäaika niillä päättyy 30.10.2007. Merkintähinta on 
11,46 euroa. 2002C-optiot ovat olleet listattuina Helsingin Pörssissä 2.5.2006 
lähtien.                                    

Vuonna 2005 laskettiin liikkeelle 600.000 optio-oikeutta, joista kukin oikeuttaa
merkitsemään yhden Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeen. 165.000          
2005A-optio-oikeutta on 26 avainhenkilön hallussa, 195.000 2005B-optio-oikeutta 
35 avainhenkilön hallussa ja 230.000 2005C-optio-oikeutta 41 avainhenkilön   
hallussa. Lassila & Tikanoja Oyj:n kokonaan omistaman tytäryhtiön L&T Advance  
Oy:n hallussa on 5.000 2005A-optio-oikeutta ja 5.000 2005B-optio-oikeutta.   

Merkintähinta 2005A-optioilla on 14,22 euroa, 2005B-optioilla 16,98 euroa ja  
2005C-optioilla 26,87 euroa. 2005-optio-oikeuksien perusteella merkittävien   
osakkeiden osuus on 1,5 % yhtiön tämänhetkisestä osakemäärästä. Merkintäaika  
2005A-optioilla alkaa 1.11.2007.                        

Osakkeenomistajat                                
Yhtiöllä oli kauden lopussa 4.795 (4.538) osakkeenomistajaa.          
Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 15,1 % (9,2 %) osakemäärästä.    

Hallituksen valtuudet                              
Hallituksella ei ole valtuuksia osakeanteihin eikä vaihtovelkakirjan tai    
optiolainan liikkeeseen laskemiseen. Hallituksella ei myöskään ole valtuuksia  
omien osakkeiden hankkimiseen eikä luovuttamiseen.               


YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET                            

26.3.2007 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 
1.1. - 31.12.2006 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja       
toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2006 maksetaan osinkoa
hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,55 euroa osakkeelta, yhteensä 21,2 miljoonaa
euroa. Osingonmaksupäivä oli 5.4.2007.                     

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi. Hallitukseen   
valittiin uudelleen seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka Lasse Kurkilahti,  
Juhani Lassila, Juhani Maijala ja Soili Suonoja sekä uutena jäsenenä Eero    
Hautaniemi.                                   

Tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö.      
Päävastuullinen tilintarkastaja on KHT Heikki Lassila.             

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi   
vastaamaan sisällöllisesti uutta osakeyhtiölakia. Lisäksi yhtiöjärjestyksestä  
poistettiin vähimmäis- ja enimmäispääomaa ja osakkeiden lukumäärää koskeva   
pykälä.                                     

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi  
uudelleen puheenjohtajaksi Juhani Maijalan ja varapuheenjohtajaksi Juhani    
Lassilan.                                    


YHTEENVETO MUISTA AML 2:7:N MUKAISISTA PÖRSSITIEDOTTEISTA            

23.7.2007 julkisti tiedotteen, jonka mukaan koko vuoden tuloksen arvioidaan   
heikkenevän edellisvuotisesta, vaikka operatiivisen toiminnan tuloksen     
arvioidaan säilyvän vuoden jälkipuoliskolla samalla tasolla kuin viime vuonna. 
Aikaisemmin yhtiö oli arvioinut koko vuoden tuloksen paranevan. Koko vuoden   
liikevaihdon arvioidaan edelleen kasvavan selvästi yli 20 prosenttia.      

                                        
LÄHIAIKOJEN EPÄVARMUUSTEKIJÖITÄ                         

Merkittävimpänä lähiaikojen epävarmuustekijänä pidetään sitä, että Kiinteistö- 
ja käyttäjäpalveluiden ulkomaan yksiköiden tulosta ei saada parannettua     
suunnitellussa aikataulussa. Lupaprosessien hitaus voi viivästyttää       
suunniteltujen kierrätyslaitosinvestointien toteuttamista sekä Suomessa että  
Venäjällä. L&T Recoilin toimintaan liittyvien öljyjohdannaisten käypien arvojen 
muutokset riippuvat öljyn maailmanmarkkinahintojen kehityksestä, ja niillä   
saattaa olla merkittävä vaikutus Teollisuuspalveluiden liikevoittoon.      
Hiilidioksidipäästöoikeuden hinnan vaihtelut vaikuttavat merkittävästi L&T   
Biowatin puupohjaisten polttoaineiden kysyntään, joskin kuluvana vuonna     
päästöoikeuden hinta ei juuri enää voi laskea. Yhteisyritys Salvorin myydyn   
kaatopaikkarakentamisliiketoiminnan myyntitappion lopullinen suuruus selviää  
keskeneräisten urakoiden valmistuttua kuluvan vuoden loppuun mennessä.     


LOPPUVUODEN NÄKYMÄT                               

Näkymät Lassila & Tikanojan markkinoilla ovat edelleen pääosin hyvät.      
Ympäristöpalveluiden kysyntä pysyy Suomessa vahvana vanhojen kaatopaikkojen   
sulkeutuessa marraskuun loppuun mennessä ja jätelainsäädännön muutosten     
johdosta. Kasvava laitoskapasiteetti ja monipuolinen palvelutarjonta vahvistanee
L&T:n asemaa markkinoilla.                           

Kiinteistö- ja käyttäjäpalvelujen markkinanäkymät ovat Suomessa kohtuulliset  
ulkoistamisten jatkuessa, joskin kilpailutilanne on varsin haasteellinen ja   
marginaalit pysyvät tiukkoina. Siivouksen ulkomaan toimintojen koko vuoden tulos
on tappiollinen, mutta tappion arvioidaan pienenevän edellisvuotisesta.     

Teollisuuspalveluiden markkinanäkymät ovat varsin positiiviset. Kysyntä näyttää 
jatkuvan vahvana ja L&T:n asema markkinoilla on edelleen vahvistumassa.     

Päästöoikeuden hinta (euroa/hiilidioksiditonni) vaikuttaa merkittävästi     
uusiutuvien energialähteiden hinnanmuodostukseen ja sitä kautta kysyntään.   
Vuoden 2008 alusta alkavan uuden päästökauppakauden hintataso on tällä hetkellä 
merkittävästi nykyistä korkeampi. Tämän arvioidaan parantavan uusiutuvien    
energialähteiden kilpailukykyä ja normalisoivan ostovolyymit vuoden 2008 alussa.
Suomen hallituksen hallitusohjelmassa on metsähakkeen hyödyntämisen lisääminen 
nostettu keskeiseen asemaan, kun uusiutuvien energialähteiden osuutta pyritään 
kasvattamaan.                                  

L&T Biowatti vahvistaa kuluvana vuonna raaka-aineiden hankintaa, kasvattaa   
varastoja, parantaa toimituskykyään ja varautuu näin kysynnän vahvistumiseen  
vuonna 2008.                                  

Vuoden jälkipuoliskon aikana saatetaan valmiiksi Joensuun kierrätyslaitos sekä 
Turun ja Valkeakosken laitosten kapasiteetin lisäys. Venäjän Dubnan laitos   
valmistuu alkuvuonna 2008. Uusien laitosten suunnittelua jatketaan. Jo tehtyjen 
yritysostojen ja muiden investointipäätösten johdosta koko vuoden investoinnit 
ylittävät viime vuoden tason.                          

Orgaanisen kasvun arvioidaan säilyvän hyvällä tasolla. Koko vuoden liikevaihdon 
arvioidaan kasvavan selvästi yli 20 prosenttia, mutta osakekohtaisen tuloksen  
arvioidaan heikkenevän. Vuoden jälkipuoliskon operatiivisen toiminnan tuloksen 
arvioidaan säilyvän samalla tasolla kuin viime vuonna. Viime vuoden jälkimmäisen
vuosipuoliskon liikevoittoa paransivat kuitenkin kertaluontoiset myyntivoitot ja
öljyjohdannaisten laskennalliset arvonmuutokset, yhteensä 2,9 miljoonaa euroa. TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ 1.1. - 30.6.2007                     

LAATIMISPERIAATTEET                               

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -standardin     
mukaisesti noudattaen vuositilinpäätöksen 31.12.2006 laatimisperiaatteita.   
Osavuosikatsausta laadittaessa on noudatettu 31.3.2007 voimassaolevia      
IFRS-standardeja ja -tulkintoja. Uusilla vuonna 2007 voimaan astuneilla     
IFRIC-tulkinnoilla (7-10) ei ole ollut vaikutusta konsernitilinpäätökseen. IFRS 
7 (voimassa 1.1.2007 jälkeen) ei vaikuta tämän osavuosikatsauksen tietoihin,  
koska tämä on tilinpäätöslyhennelmä. Kirjatut tuloverot perustuvat vuoden    
arvioituun keskimääräiseen tuloveroasteeseen, jonka odotetaan toteutuvan koko  
tilikaudella.                                  

Konsernitilinpäätös ei sisällä 1.6.2007 ostettujen Kiinteistöhuolto Jauhiainen 
Oy:n ja Siivouspalvelu Ta-Bu Oy:n 1.-30.6.2007 tuloslaskelmaa eikä tasetta,   
koska niiden hankintahetken välitilinpäätökset valmistuvat vasta konsernin   
välitilinpäätöksen 30.6.2007 valmistumisen jälkeen.               

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää L&T:n johdolta 
sellaisten arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen     
laadintahetken varojen ja velkojen sekä tilikauden tuottojen ja kulujen määriin.
Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden   
soveltamisessa. Toteumat voivat poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista.   

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.                     

TULOSLASKELMA                                  
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 €        |   4-6 |   4-6 |   1-6 |    1-6 |   1-12 |
|            |  /2007 |  /2006 |  /2007 |   /2006 |   /2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO      | 138 759 | 108 430 | 267 872 |  208 994 |  436 004 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytyjä suoritteita  |  -119 | -92 25 | -231 927 | -179 069 | -367 968 |
| vastaavat kulut    |   485 |    3 |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| BRUTTOKATE      | 19 274 | 16 177 |  35 945 |  29 925 |  68 036 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut  |   986 |   253 |  1 628 |    856 |   4 702 |
| tuotot        |     |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnin ja      | -3 888 | -3 233 |  -7 710 |  -6 205 |  -12 844 |
| markkinoinnin kulut  |     |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinnon kulut    | -2 950 | -1 964 |  -5 889 |  -4 205 |  -8 660 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut  | -1 382 |  -176 |  -2 773 |   -351 |  -1 049 |
| kulut         |     |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO      | 12 040 | 11 057 |  21 201 |  20 020 |  50 185 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot    |   464 |   446 |   779 |    987 |   1 509 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut     | -1 388 |  -837 |  -2 555 |  -1 579 |  -3 208 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus         |     |     |     |      |    18 |
| osakkuusyritysten   |     |     |     |      |      |
| tuloksesta      |     |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| VOITTO ENNEN VEROJA  | 11 116 | 10 666 |  19 425 |  19 428 |  48 504 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot       | -3 332 | -2 897 |  -5 575 |  -5 382 |  -13 249 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN VOITTO   |  7 784 |  7 769 |  13 850 |  14 046 |  35 255 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voiton   |     |     |     |      |      |
| jakautuminen:     |     |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille |  7 704 |  7 580 |  13 598 |  13 729 |  34 613 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle     |   80 |   189 |   252 |    317 |    642 |
--------------------------------------------------------------------------------

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:    
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, |  0,20 |  0,20 |   0,35 |   0,36 |   0,90 |
| e           |     |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennettu      |  0,20 |  0,20 |   0,35 |   0,36 |   0,90 |
| osakekohtainen tulos, |     |     |     |      |      |
| e           |     |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------


TASE                                      
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 €                 |   6/2007 |   6/2006 | 12/2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT                  |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat           |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet         |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo                |  125 815 |  103 719 | 106 611 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet yrityskaupoista |   32 137 |   10 035 |  9 893 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet       |   9 138 |   7 444 |  7 903 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                |  167 090 |  121 198 | 124 407 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet  |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maa-alueet               |   3 251 |   4 900 |  3 215 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennukset ja rakennelmat       |   36 478 |   38 770 |  38 239 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koneet ja kalusto            |   93 127 |   93 085 |  90 397 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineelliset hyödykkeet       |    288 |     49 |   174 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset     |   4 227 |   1 656 |  2 013 |
| hankinnat                |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                |  137 371 |  138 460 | 134 038 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset varat        |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuudet osakkuusyrityksissä       |     3 |     3 |    3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat sijoitukset      |   2 976 |   2 927 |  2 954 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusleasingsaamiset         |   3 435 |   3 086 |  3 174 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset       |    466 |    502 |   425 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut saamiset              |    226 |    197 |   229 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                |   7 106 |   6 715 |  6 785 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä      |  311 567 |  266 373 | 265 230 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat           |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus             |   8 669 |   4 235 |  4 315 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset     |   72 523 |   55 840 |  58 094 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ennakkomaksut              |   2 274 |   2 121 |   155 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat sijoitukset      |   3 295 |   1 997 |  13 955 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat                |   10 014 |   5 250 |  10 835 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä      |   96 775 |   69 443 |  87 354 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ             |  408 342 |  335 816 | 352 584 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT           |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA               |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma    |      |      |     |
| pääoma                 |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma               |   19 358 |   19 207 |  19 264 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto            |   49 725 |   46 842 |  47 666 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahastot              |    163 |    282 |   326 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat          |   85 942 |   72 087 |  72 291 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto            |   13 598 |   13 729 |  34 613 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                |  168 786 |  152 147 | 174 160 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus            |   2 706 |   2 481 |  2 709 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ           |  171 492 |  154 628 | 176 869 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VELAT                  |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat           |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat        |   30 221 |   19 321 |  22 350 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkevelvoitteet            |    457 |    265 |   352 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                |    806 |    723 |   936 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat            |   64 360 |   58 534 |  59 031 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat               |    484 |    385 |   431 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                |   96 328 |   79 228 |  83 100 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat           |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat            |   53 892 |   34 310 |  18 231 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat         |   86 155 |   66 928 |  73 174 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verovelat                |    304 |    443 |   938 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                |    171 |    279 |   272 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                |  140 522 |  101 960 |  92 615 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VELAT YHTEENSÄ             |  236 850 |  181 188 | 175 715 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ      |  408 342 |  335 816 | 352 584 |
--------------------------------------------------------------------------------


RAHAVIRTALASKELMA                                
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 €                   | 6/2007 |  6/2006 |  12/2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA          |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto              | 13 850 |  14 046 |  35 255 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirran oikaisut     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot                    |  5 575 |  5 382 |  13 249 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset         | 15 821 |  13 800 |  28 155 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut          |  1 776 |   592 |   1 699 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                    |  1 199 |   -666 |  -2 447 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulorahoitus ennen käyttöpääoman muutosta  | 38 221 |  33 154 |  75 911 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos            |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos | -5 645 |  -9 647 |  -8 380 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuuden muutos          | -1 097 |   541 |    541 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos   |   967 |  1 699 |   9 585 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos            | -5 775 |  -7 407 |   1 746 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot               | -1 859 |   -890 |  -2 925 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot                |   636 |   189 |    938 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot               | -6 565 |   -813 |  -5 776 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA        | 24 658 |  24 233 |  69 894 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| INVESTOINTIEN RAHAVIRTA           |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut konserniyritykset vähennettynä   | -38 622 |  -7 049 |  -10 658 |
| hankintahetken rahavaroilla         |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisin ja aineettomiin  | -16 413 | -13 164 |  -34 878 |
| käyttöomaisuushyödykkeisiin         |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten ja aineettomien        |  2 888 |  1 400 |  13 727 |
| käyttöomaisuushyödykkeiden myynnit     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit myytävissä oleviin       |  -102 |   337 |      |
| sijoituksiin                |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden pitkäaikaisten saamisten muutos   |   24 |    36 |    -7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevien pitkäaikaisten      |   45 |    47 |    353 |
| sijoitusten myynnit             |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut osingot investoinneista       |     |    4 |     9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA        | -52 180 | -18 389 |  -31 454 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA            |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeannista saadut maksut         |  2 153 |   253 |   1 018 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen nostot       | 20 352 |  2 269 |  -14 525 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen nostot       | 30 000 |  15 000 |  15 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut   | -15 037 |  -8 116 |  -7 041 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot              | -21 360 | -15 257 |  -15 339 |
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA         | 16 108 |  -5 851 |  -20 887 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIKVIDIEN VAROJEN NETTOMUUTOS        | -11 414 |    -7 |  17 553 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvidit varat tilikauden alussa      | 24 790 |  7 252 |   7 252 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttakurssien muutosten vaikutus     |   -66 |    2 |    -15 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevien lyhytaikaisten      |   -1 |     |      |
| sijoitusten käyvän arvon muutos       |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIKVIDIT VARAT TASEESSA TILIKAUDEN LOPUSSA | 13 309 |  7 247 |  24 790 |
--------------------------------------------------------------------------------


Likvidit varat                                 
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 €                   | 6/2007 |  6/2006 |  12/2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat                  | 10 014 |  5 250 |  10 835 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat lyhytaikaiset sijoitukset |  3 295 |  1 997 |  13 955 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                  | 13 309 |  7 247 |  24 790 |
--------------------------------------------------------------------------------


OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA                           
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 €   | Osake- |  Yli- | Arvon | Kerty- |  Emo- | Vähem- |  Oma |
|       | pääoma | kurssi |   - |  neet | yhtiön | mistön | pääoma |
|       |    | rahas- | muu- | voitto- | omista- | osuus |   yh- |
|       |    |   to | tos- |  varat |  jille |    | teensä |
|       |    |    |  ja |     | kuuluva |    |     |
|       |    |    | muut |     |  oma |    |     |
|       |    |    |  ra- |     | pääoma |    |     |
|       |    |    | has- |     |     |    |     |
|       |    |    |  tot |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA | 19 264 | 47 666 |  326 | 106 904 | 174 160 | 2 709 | 176 869 |
| 1.1.2007  |    |    |    |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suojausraha |    |    |  207 |     |   207 |    |   207 |
| sto,    |    |    |    |     |     |    |     |
| käyvän   |    |    |    |     |     |    |     |
| arvon    |    |    |    |     |     |    |     |
| muutos   |    |    |    |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä |    |    |  -7 |     |   -7 |    |   -7 |
| olevat   |    |    |    |     |     |    |     |
| lyhyt-   |    |    |    |     |     |    |     |
| aikaiset  |    |    |    |     |     |    |     |
| sijoituk-  |    |    |    |     |     |    |     |
| set,käyvän |    |    |    |     |     |    |     |
| arvon    |    |    |    |     |     |    |     |
| muutos   |    |    |    |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot |    |    | -363 |     |  -363 |   -1 |  -364 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan   |    |    | -163 |     |  -163 |   -1 |  -164 |
| omaan    |    |    |    |     |     |    |     |
| pääomaan  |    |    |    |     |     |    |     |
| kirjatut  |    |    |    |     |     |    |     |
| tuotot ja  |    |    |    |     |     |    |     |
| kulut    |    |    |    |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden |    |    |    | 13 598 |     |  252 |     |
| voitto   |    |    |    |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaudella  |    |    | -163 | 13 598 | 13 435 |  251 | 13 686 |
| kirjatut  |    |    |    |     |     |    |     |
| tuotot ja  |    |    |    |     |     |    |     |
| kulut    |    |    |    |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Optiopal-  |    |    |    |     |     |    |     |
| kitseminen |    |    |    |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Merkinnät  |   94 | 2 059 |    |     |  2 153 |    |  2 153 |
| 2002-    |    |    |    |     |     |    |     |
| optioilla  |    |    |    |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kulukirjaus |    |    |    |   228 |   228 |    |   228 |
| optioista  |    |    |    |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako |    |    |    | -21 190 | -21 190 |  -180 | -21 370 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön |    |    |    |     |     |  -74 |   -74 |
| osto    |    |    |    |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA | 19 358 | 49 725 |  163 | 99 540 | 168 786 | 2 706 | 171 492 |
| 30.06.2007 |    |    |    |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA | 19 189 | 46 606 | -179 | 87 250 | 152 866 | 2 166 | 155 032 |
| 1.1.2006  |    |    |    |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suojausraha |    |    |  425 |     |   425 |    |   425 |
| sto,    |    |    |    |     |     |    |     |
| käyvän   |    |    |    |     |     |    |     |
| arvon    |    |    |    |     |     |    |     |
| muutos   |    |    |    |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä |    |    |   1 |     |    1 |    |    1 |
| olevat   |    |    |    |     |     |    |     |
| lyhyt-   |    |    |    |     |     |    |     |
| aikaiset  |    |    |    |     |     |    |     |
| sijoituk-  |    |    |    |     |     |    |     |
| set,käyvän |    |    |    |     |     |    |     |
| arvon    |    |    |    |     |     |    |     |
| muutos   |    |    |    |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot |    |    |  35 |     |   35 |   -1 |   34 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan   |    |    |  461 |     |   461 |   -1 |   460 |
| omaan    |    |    |    |     |     |    |     |
| pääomaan  |    |    |    |     |     |    |     |
| kirjatut  |    |    |    |     |     |    |     |
| tuotot ja  |    |    |    |     |     |    |     |
| kulut    |    |    |    |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden |    |    |    | 13 729 | 13 729 |  316 | 14 045 |
| voitto   |    |    |    |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaudella  |    |    |  461 | 13 729 | 14 190 |  315 | 14 505 |
| kirjatut  |    |    |    |     |     |    |     |
| tuotot ja  |    |    |    |     |     |    |     |
| kulut    |    |    |    |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Optiopal-  |    |    |    |     |     |    |     |
| kitseminen |    |    |    |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Merkinnät  |   18 |  236 |    |     |   254 |    |   254 |
| 2002-    |    |    |    |     |     |    |     |
| optioilla  |    |    |    |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kulukirjaus |    |    |    |   192 |   192 |    |   192 |
| optioista  |    |    |    |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako |    |    |    | -15 355 | -15 355 |    | -15 355 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA | 19 207 | 46 842 |  282 | 85 816 | 152 147 | 2 481 | 154 628 |
| 30.06.2006 |    |    |    |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------


TUNNUSLUVUT                                   
--------------------------------------------------------------------------------
|              |   4-6 |   4-6 |   1-6 |   1-6 |  1-12 |
|              |  /2007 |  /2006 |  /2007 |  /2006 |  /2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, €  |  0,20 |   0,20 |  0,35 |  0,36 |  0,90 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennettu        |  0,20 |   0,20 |  0,35 |  0,36 |  0,90 |
| osakekohtainen tulos, €  |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan      |  0,40 |   0,32 |  0,64 |  0,63 |  1,82 |
| rahavirta/osake, €    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| EVA, milj. €       |   6,0 |   5,7 |   9,6 |   9,5 |  28,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit, 1000 | 17 516 |  8 675 | 64 701 | 23 833 | 47 162 |
| €             |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot, 1000 €      |  8 103 |  6 812 | 15 821 | 13 800 | 28 155 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, €    |     |     |  4,36 |  3,96 |  4,52 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %  |     |     |  15,9 |  18,1 |  21,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman    |     |     |  16,1 |  17,3 |  21,0 |
| tuotto, %         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %    |     |     |  42,2 |  46,3 |  50,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Gearing, %        |     |     |  61,2 |  55,4 |  29,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset nettovelat,  |     |     | 104 943