Siirry sisältöön

Lassila & Tikanoja Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008

 • 39 minuutin lukuaika
LASSILA & TIKANOJA OYJ    OSAVUOSIKATSAUS   29.7.2008 KLO 8.00      

LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2008             

- Toisen neljänneksen liikevaihto 154,4 miljoonaa euroa (138,8 milj. e);    
liikevoitto 10,2 miljoonaa euroa (12,0 milj. e); operatiivisen toiminnan    
liikevoitto 11,3 miljoonaa euroa (13,8 milj. e); osakekohtainen tulos 0,17 euroa
(0,20 e)                                    
- Tammi-kesäkuun liikevaihto 301,7 miljoonaa euroa (267,9 milj. e); liikevoitto 
33,0 miljoonaa euroa (21,2 milj. e); operatiivisen toiminnan liikevoitto 20,1  
miljoonaa euroa (24,1 milj. e); osakekohtainen tulos 0,68 euroa (0,35 e)    
- Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 10 prosenttia. Operatiivisen
toiminnan liikevoiton arvioidaan olevan jossain määrin heikompi kuin viime   
vuonna. Tulos paranee Ekokemin osakkeiden myyntivoiton ansiosta.        


KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS                         

Toinen neljännes                                

Lassila & Tikanojan toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 154,4 miljoonaa  
euroa (138,8 milj. e). Liikevaihto kasvoi 11,2 %, josta 1,5 prosenttiyksikköä  
tuli yritysostoista. Liikevoitto oli 10,2 miljoonaa euroa (12,0 milj. e), mikä 
on 6,6 % (8,7 %) liikevaihdosta. Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 11,3  
miljoonaa euroa (13,8 milj. e). Osakekohtainen tulos oli 0,17 euroa (0,20 e).  

Orgaaninen kasvu jatkui. Neljänneksen tulosta rasittivat ennakoitua suurempi  
yleisen kustannustason nousu ja erityisesti liikennepolttoaineiden hintojen   
nousu, jotka saadaan siirrettyä myyntihintoihin vasta viiveellä. Lisäksi    
liikevoittoa alensivat öljyjohdannaisten käypien arvojen muutokset 1,1 miljoonaa
euroa (0,5 milj. e).                              

Tammi-kesäkuu                                  

Kuuden kuukauden liikevaihto kasvoi 12,6 % 301,7 miljoonaan euroon (267,9 milj. 
e). Kasvusta 3,8 prosenttiyksikköä tuli yritysostoista. Liikevoitto oli 33,0  
miljoonaa euroa (21,2 milj. e), mikä on 10,9 % (7,9 %) liikevaihdosta.     
Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 20,1 miljoonaa euroa (24,1 milj. e).  
Osakekohtainen tulos oli 0,68 euroa (0,35 e).                  

Orgaaninen kasvu oli markkinoiden kasvua vahvempaa ja markkinoille tuotiin uusia
palvelutuotteita. Liikevoittoa nosti Ekokemin osakkeiden myynnistä tammikuussa 
syntynyt myyntivoitto 14,3 miljoonaa euroa. Operatiivisen toiminnan liikevoittoa
heikensivät tuotantokustannusten nopea nousu sekä leudosta talvesta johtunut  
kierrätys- ja biopolttoaineiden kysynnän aleneminen. Öljyjohdannaisten käypien 
arvojen muutokset heikensivät liikevoittoa 1,4 miljoonaa euroa (1,6 milj. e).  


Avainlukuja                                   
--------------------------------------------------------------------------------
|        | 4-6/ |  4-6/ | Muutos |  1-6/ |  1-6/ | Muutos | 1-12/ |
|        | 2008 |  2007 |   % | 2008  |  2007 |   % | 2007 |
|        |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto,  | 154,4 | 138,8 |  11,2 | 301,7 | 267,9 |  12,6 | 554,6 |
| milj. e    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivisen | 11,3 |  13,8 | -18,1 |  20,1 |  24,1 | -16,6 |  54,3 |
| toiminnan   |    |    |    |    |    |    |    |
| liikevoitto,  |    |    |    |    |    |    |    |
| milj. e*    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto,  | 10,2 |  12,0 | -15,3 |  33,0 |  21,2 |  55,8 | 48,8 |
| milj. e    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoittopro |  6,6 |  8,7 |    |  10,9 |  7,9 |    |  8,8 |
| sentti     |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen  |  9,2 |  11,1 | -17,2 |  30,9 |  19,4 |  59,3 | 44,5 |
| veroja, milj. |    |    |    |    |    |    |    |
| e       |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen | 0,17 |  0,20 | -15,0 |  0,68 |  0,35 |  94,3 | 0,83 |
| tulos, e    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| EVA, milj. e  |  2,8 |  6,0 | -53,3 |  18,6 |  9,6 |  93,8 | 23,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
* Erittely selostusosan lopussa                         
LIIKEVAIHTO JA TULOS TOIMIALOITTAIN                       

Ympäristöpalvelut                                

Huhti-kesäkuu                                  

Ympäristöpalveluiden (jätehuolto, kierrätyspalvelut, L&T Biowatti,       
ympäristötuotteet) liikevaihto toisella vuosineljänneksellä oli 76,6 miljoonaa 
euroa (71,7 milj. e) ja se kasvoi 6,8 %. Liikevoitto oli 8,2 miljoonaa euroa  
(8,1 milj. e).                                 

Nopeasti nousseet tuotantokustannukset, erityisesti liikennepolttoaineiden   
hintojen nousu, rasittivat toimialan operatiivista tulosta. Kustannusten nousu 
vaikutti eniten jätehuollossa, joka jäi tavoitteistaan. Kierrätyspalveluiden  
kannattavuutta heikensivät eräiden jätemateriaalien ostohintojen nousun     
jatkuminen ja metsäteollisuuden kierrätysmateriaalien väheneminen. L&T Biowatin 
toimittamien biopolttoaineiden lämpöarvot olivat korkeampia kuin        
vertailukaudella ja sen tulos parani.                      
                                        
Ympäristöpalveluiden ulkomaan liiketoiminta kasvoi ja sen tulos kehittyi    
positiivisesti. Ympäristötuotteiden liikevaihto jatkoi kasvuaan.        

Jätehuollon ja kierrätyspalveluiden kaikille yksiköille myönnettiin laatu-,   
ympäristö- sekä työterveys- ja turvallisuussertifikaatit. Sertifioinnin     
tavoitteena on parantaa palvelua ja vahvistaa yhtenäisiä toimintatapoja.    

Tammi-kesäkuu                                  

Ympäristöpalveluiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 152,1 miljoonaa euroa (137,1
milj. e), kasvua oli 10,9 %. Liikevoitto oli 16,6 miljoonaa euroa (16,9 milj.  
e).                                       

Liikennepolttoaineiden hintojen voimakasta nousua ei saatu siirrettyä      
myyntihintoihin kokonaisuudessaan. Hintoja korotetaan viiveellä, ja tuotannossa 
ryhdyttiin tehostamistoimiin kohonneisiin tuotantokustannuksiin sopeutumiseksi. 

Keravan kierrätyspuistossa aloitettiin merkittävän lisäkapasiteetin       
rakentaminen. Keravan laitoksen kapasiteetti kaksinkertaistuu lähes 400.000   
tonniin vuoteen 2010 mennessä ja hyödyntämisaste nousee selvästi. Keravan    
laitoksen kaatopaikan teknisistä syistä pienentynyt kapasiteetti kasvattaa   
laitosrejektin loppusijoituksen kustannuksia. Kotkaan rakennettavan       
teollisuusjätteen kaatopaikan arvioidaan valmistuvan lähikuukausina.      

L&T Biowatin biopolttoaineiden kysyntä oli merkittävästi ennakoitua alhaisempaa 
poikkeuksellisen leudon talven vuoksi. Lämmin sää vaikeutti myös metsähakkeen  
korjuuta ja alihankintakustannukset nousivat. L&T Biowatti investoi omaan    
metsähakkeen keräys-, prosessointi- ja kuljetuskalustoon ja käynnistää     
puupellettituotannon tämän vuoden aikana.                    

Venäjällä ja Latviassa liiketoiminta kehittyi suunnitellusti. Resursseja    
lisättiin ulkomaantoiminnan edelleen kasvattamiseksi.              

Kiinteistö- ja käyttäjäpalvelut                         

Huhti­-kesäkuu                                 

Kiinteistö- ja käyttäjäpalveluiden (kiinteistönhoito ja siivouspalvelut)    
liikevaihto oli 57,1 miljoonaa euroa (48,7 milj. e) ja se kasvoi 17,4 %.    
Liikevoitto oli 1,2 miljoonaa euroa (1,7 milj. e).               

Liikevaihdon kasvu jatkui viime vuonna tehtyjen yritysostojen ansiosta.     
Orgaaninen kasvu oli voimakasta erityisesti kiinteistönhoidossa. Toimialan tulos
heikkeni, mikä johtui kohonneista tuotantokustannuksista, joita ei saatu    
siirrettyä täysimääräisinä hintoihin.                      

Toiminta Ruotsissa oli edelleen tappiollista, ja kannattavuuden parantamiseksi 
on käynnissä laaja toimenpideohjelma.                      

Tammi-kesäkuu                                  

Kiinteistö- ja käyttäjäpalveluiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 112,7     
miljoonaa euroa (97,4 milj. e), kasvua oli 15,7 %. Liikevoitto oli 2,8 miljoonaa
euroa (2,8 milj. e).                              

Sopimusliikevaihto kasvoi ja lisäpalveluiden myynti sujui hyvin. Hintakilpailu 
jatkui kireänä, ja toimintaa sopeutetaan vastaamaan kohonneita         
tuotantokustannuksia.                              

Markkinoille tuotiin jälleen uusia palvelutuotteita. Siivouspalveluissa     
lanseerattiin muun muassa L&T® Ekosiivous -konsepti, jolle myönnettiin     
pohjoismainen ympäristömerkki eli Joutsenmerkki alan ensimmäisenä Suomessa.   
Konsepti antaa asiakkaille mahdollisuuden konkreettisiin ympäristömyötäisiin  
toimenpiteisiin.                                

Helmikuun alussa Blue Service Partnersin omistusosuus myytiin          
yhteisyrityskumppanille.                            

Venäjällä ja Latviassa toiminta kehittyi suunnitellusti. Ruotsissa keskitytään 
edelleen orgaaniseen kasvuun ja kannattavuuden parantamiseen. Ulkomaantoiminnan 
tappio pieneni.                                 

Teollisuuspalvelut                               

Huhti-kesäkuu                                  

Teollisuuspalveluiden (ongelmajätepalvelut, teollisuusratkaisut,        
vahinkosaneeraus, jätevesipalvelut) liikevaihto oli 22,1 miljoonaa euroa (19,6 
milj. e) ja se kasvoi 12,7 %. Liikevoitto oli 1,2 miljoonaa euroa (2,6 milj. e).

Teollisuuden puhtaanapitopalveluiden kysynnän nopea vaihtelu jatkui eikä    
tuotantoa pystytty sopeuttamaan vaihteluun riittävän nopeasti. Kaikkien     
tuotelinjojen liikevaihto kasvoi, mutta kustannustason nousua ei saatu vielä  
siirrettyä hintoihin kokonaisuudessaan. Lisäksi liikevoittoa laskivat      
öljyjohdannaisten käypien arvojen muutokset 1,1 miljoonaa euroa (0,5 milj. e)  
sekä rakenteilla olevan L&T Recoilin käytetyn voiteluöljyn regenerointilaitoksen
raaka-aineen varastointikustannukset.                      

Vahinkosaneerauksessa solmittiin uusia kumppanuussopimuksia ja palveluverkostoa 
laajennettiin.                                 

Toimialan palveluiden kysyntä vahvistui jakson loppupuolella.          

Tammi-kesäkuu                                  

Teollisuuspalveluiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 39,4 miljoonaa euroa (35,7 
milj. e), kasvua oli 10,4 %. Liikevoitto oli 0,3 miljoonaa euroa (2,5 milj. e). 

Suurin osa kasvusta tuli Ympäristöpalveluista siirtyneistä liiketoiminnoista.  
Teollisuuspalveluiden kysyntä on yleensä heikointa alkuvuodesta, joskin     
vertailukaudella kysyntä oli poikkeuksellisen vahvaa. Palveluiden kysynnän   
nopeaan vaihteluun ei pystytty sopeutumaan tuotannossa riittävän nopeasti.   
Ensimmäisellä neljänneksellä tulosta rasittivat lisäksi kierrätyspolttoaineiden 
toimitusvaikeudet.                               

Tulosta rasittivat lisäksi öljyjohdannaisten käypien arvojen muutokset 1,4   
miljoonaa euroa (1,6 milj. e).                         

Hinnoittelua tarkistetaan ja kaikilla tuotelinjoilla keskitytään tuottavuuden  
parantamiseen. L&T Recoilin regenerointilaitoksen arvioidaan valmistuvan    
loppuvuodesta.                                 


RAHOITUS                                    

Korollista vierasta pääomaa oli kauden lopussa 2,1 miljoonaa euroa enemmän kuin 
vuotta aiemmin. Korolliset nettovelat, jotka olivat 111,8 miljoonaa euroa,   
kasvoivat 6,9 miljoonaa euroa vertailukaudesta ja 25,4 miljoonaa euroa vuoden 
alusta. Nettorahoituskulut olivat toisella vuosineljänneksellä 0,1 miljoonaa  
euroa suuremmat ja tammi-kesäkuussa 0,3 miljoonaa euroa suuremmat kuin     
vertailukautena. Korkokulut kasvoivat toisella vuosineljänneksellä 0,1     
miljoonalla eurolla ja tammi-kesäkuussa 0,4 miljoonalla eurolla.        

Koronvaihtosopimusten käypien arvojen muutoksista kirjattiin rahoituskuluihin  
0,1 miljoonaa euroa, kun niitä ei vertailukaudella ollut lainkaan.       
Nettorahoituskulut olivat 0,7 % (0,7 %) liikevaihdosta ja 6,3 % (8,4 %)    
liikevoitosta.                                 

Koronvaihtosopimuksista, joihin yhtiö soveltaa IAS 39:n mukaista        
suojauslaskentaa, kirjattiin käyvän arvon muutoksista oman pääoman lisäykseksi 
tammi-kesäkuussa 0,4 miljoonaa euroa.                      

Omavaraisuusaste oli 44,5 % (42,2 %) ja gearing-prosentti 57,7 (61,2).     
Tammi-kesäkuussa liiketoiminnan rahavirta oli 25,9 miljoonaa euroa (24,7 milj. 
e), ja käyttöpääomaan sitoutui 2,3 miljoonaa euroa (5,8 milj. e).        


OSINKO                                     

1.4.2008 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti 0,55 euron osakekohtaisesta   
osingosta. Osinko, yhteensä 21,3 miljoonaa euroa, maksettiin osakkeenomistajille
11.4.2008.                                   


INVESTOINNIT                                  

Bruttoinvestoinnit olivat 31,4 miljoonaa euroa (64,7 milj. e). Tuotantolaitoksia
rakennettiin, koneita ja kalustoa ostettiin sekä tietojärjestelmiä uusittiin.  

Kiinteistö- ja käyttäjäpalveluihin ostettiin 1.4.2008 Rantakylän Talonhuolto  
Oy:n liiketoiminta, jonka vuosiliikevaihto oli 0,2 miljoonaa euroa.       

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä ostettiin Kiinteistö- ja käyttäjäpalveluihin 
Siivouspalvelu Siivoset Oy:n ja Siivousliike Lainio Oy:n liiketoiminnat sekä  
Teollisuuspalveluihin Obawater Oy:n liiketoiminta. Ostettujen liiketoimintojen 
yhteenlaskettu vuosiliikevaihto oli 0,7 miljoonaa euroa.            


HENKILÖSTÖ                                   

Henkilöstömäärä tammi-kesäkuussa oli kokoaikaiseksi muutettuna keskimäärin 7.972
(7.398). Kauden lopussa Lassila & Tikanojan palveluksessa oli kokoaikaisia ja  
osa-aikaisia yhteensä 10.087 (9.486) henkilöä. Heistä työskenteli Suomessa 7.694
(7.212) ja muissa maissa 2.393 (2.274) henkilöä.                


OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA                             

Vaihto ja kurssi                                
                                        
Yhtiön osakkeen vaihto OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä tammi-kesäkuussa  
2008 oli 12.459.495 kappaletta, mikä on 32,1 % (24,6 %) osakkeiden       
keskimääräisestä lukumäärästä. Vaihdon arvo oli 217,9 miljoonaa euroa. Korkein 
hinta oli 23,00 euroa ja alin 14,60 euroa. Kauden päätöskurssi oli 15,57 euroa. 
Yhtiön osakekannan markkina-arvo oli kauden lopussa 604,1 miljoonaa euroa (971,8
milj. e).                                    

Osakepääoma                                   

Vuoden 2008 alussa yhtiön rekisteröity osakepääoma oli 19.392.187 euroa. Vuoden 
2008 aikana 2005A-optio-oikeuksilla on merkitty yhteensä 12.500 osaketta.   
Merkintöjen jälkeen yhtiön osakepääoma on 19.398.437 euroa ja osakkeiden    
lukumäärä 38.796.874 osaketta.                         

28.7.2008 hallitus hyväksyi 2.000 uuden osakkeen merkinnän           
2005A-optio-oikeuksilla. Näiden merkintöjen seurauksena yhtiön rekisteröity   
osakepääoma nousee 1.000 eurolla 19.399.437 euroon ja yhtiön osakkeiden     
lukumäärä nousee 38.798.874 osakkeeseen osakepääoman korotuksen tultua     
merkityksi kaupparekisteriin.                          

Optio-ohjelmat 2005 ja 2008                           

Vuonna 2005 laskettiin liikkeelle 600.000 optio-oikeutta, joista kukin oikeuttaa
merkitsemään yhden Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeen. Merkintäajan alkaessa   
162.000 2005A-optio-oikeutta oli 25 avainhenkilön hallussa. 178.000       
2005B-optio-oikeutta on 33 avainhenkilön hallussa ja 226.500          
2005C-optio-oikeutta 42 avainhenkilön hallussa. Lassila & Tikanoja Oyj:n    
kokonaan omistaman tytäryhtiön L&T Advance Oy:n hallussa on 8.000 2005A-optiota,
22.000 2005B-optiota ja 3.500 2005C-optiota.                  

Merkintähinta 2005A-optioilla on 14,22 euroa, 2005B-optioilla 16,98 euroa ja  
2005C-optioilla 26,87 euroa. Osakkeiden merkintäaika 2005A-optioilla on    
2.11.2007-29.5.2009, 2005B-optioilla 3.11.2008-31.5.2010 ja 2005C-optioilla   
2.11.2009-31.5.2011.                              

Ulkona olevien 2005-optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus 
on 1,4 prosenttia yhtiön tämänhetkisestä osakemäärästä. Kaupankäynti      
2005A-optio-oikeuksilla OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä alkoi 2.11.2007.  

Vuoden 2008 varsinainen yhtiökokous päätti 230.000 optio-oikeuden antamisesta. 
Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Lassila & Tikanoja Oyj:n    
osakkeen. 226.500 optio-oikeutta on 43 avainhenkilön hallussa ja 3.500     
optio-oikeutta L&T Advance Oy:n hallussa.                    

Osakkeen merkintähinta on 16,27 euroa. Merkintähintaa alennetaan merkintähinnan 
määräytymisen jälkeen päätettävien ja ennen osakemerkintää jaettavien      
osakekohtaisten osinkojen määrällä, joka ylittää yhteensä 70 prosenttia sen   
tilikauden osakekohtaisesta voitosta, jolta osinkoja jaetaan. Merkintähinnan  
alennus tulee voimaan kyseisen osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeen      
merkintähinta on kuitenkin aina vähintään 0,01 euroa. Osakkeiden merkintäaika on
1.11.2010-31.5.2012.                              

Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi ulkona olevilla vuoden 2008 optio-oikeuksilla  
tehtävien merkintöjen seurauksena nousta enintään 226.500 uudella osakkeella.  
Näiden osakkeiden osuus on 0,6 prosenttia yhtiön tämänhetkisestä osakemäärästä. 

Osakkeenomistajat                                

Yhtiöllä oli kauden lopussa 6.123 (4.795) osakkeenomistajaa.          
Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 9,8 % (15,1 %) osakekannasta.    

Muutokset suurimmissa osakkeenomistajissa                    

Lassila & Tikanoja Oyj sai 20.5.2008 ilmoituksen, jonka mukaan Keskinäisen   
Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen osuus Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeista ja    
äänistä oli noussut yli 10 prosenttiin.                     

Lassila & Tikanoja Oyj sai 26.3.2008 ilmoituksen, jonka mukaan Keskinäisen   
työeläkevakuutusosakeyhtiö Varman osuus Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeista ja 
äänistä oli laskenut 4,52 prosenttiin.                     

Hallituksen valtuudet                              

Hallituksella ei ole valtuuksia osakeanteihin eikä vaihtovelkakirjan tai    
optiolainan liikkeeseen laskemiseen. Hallituksella ei myöskään ole valtuuksia  
omien osakkeiden hankkimiseen eikä luovuttamiseen.               


YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET                            

1.4.2008 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta  
1.1.-31.12.2007 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja        
toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2007 maksetaan osinkoa
hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,55 euroa osakkeelta, yhteensä 21,3 miljoonaa
euroa. Osingonmaksupäivä oli 11.4.2008.                     

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi. Hallitukseen   
valittiin uudelleen seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka Eero Hautaniemi,  
Lasse Kurkilahti, Juhani Lassila ja Juhani Maijala sekä uusina jäseninä Heikki 
Bergholm ja Matti Kavetvuo.                           

Tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö.      
Päävastuullinen tilintarkastaja on KHT Heikki Lassila.             

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen 230.000 optio-oikeuden antamisesta 
Lassila & Tikanoja -konsernin avainhenkilöille ja/tai Lassila & Tikanoja Oyj:n 
kokonaan omistamalle tytäryhtiölle.                       

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi  
uudelleen puheenjohtajaksi Juhani Maijalan ja varapuheenjohtajaksi Juhani    
Lassilan.                                    


YHTEENVETO MUISTA AML 2:7:N MUKAISISTA PÖRSSITIEDOTTEISTA            

Lassila & Tikanoja myi 22.1.2008 omistamansa Ekokem Oy Ab:n osakkeet Keskinäinen
Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle. Myydyt osakkeet olivat tulleet Lassila &    
Tikanojan haltuun useiden vuosien aikana eivätkä ne enää liittyneet yhtiön   
operatiiviseen toimintaan eivätkä siten olleet välttämättömiä yhtiön      
liiketoiminnalle. Kaupasta syntyvä verovapaa myyntivoitto kirjattiin vuoden 2008
ensimmäiselle neljännekselle. Kaupan positiivinen vaikutus tilikauden tulokseen 
on 14,2 miljoonaa euroa.                            

Yhtiö julkisti 22.7.2008 tiedotteen, jonka mukaan koko vuoden operatiivisen   
toiminnan liikevoiton arvioidaan olevan jossain määrin heikompi kuin viime   
vuonna. Aikaisemmin yhtiö oli arvioinut koko vuoden operatiivisen toiminnan   
liikevoiton pysyvän viimevuotisella tasolla.                  


LÄHIAIKOJEN EPÄVARMUUSTEKIJÖITÄ                         

Mikäli keskeisten tuotannontekijöiden, kuten liikennepolttoaineiden, hintojen  
nousuvauhti jatkuu alkuvuoden tasolla, viive kustannusten nousun siirtämisessä 
myyntihintoihin voi heikentää kannattavuutta. L&T Recoilin toimintaan liittyvien
öljyjohdannaisten käypien arvojen muutokset riippuvat öljyn           
maailmanmarkkinahintojen kehityksestä, ja niillä saattaa olla merkittävä    
vaikutus Teollisuuspalveluiden liikevoittoon. Jos seuraava talvi on leuto, se  
vaikuttaa negatiivisesti L&T Biowatin tuloskehitykseen. Latvian         
jätelainsäädännön suunnitellulla muutoksella saattaa olla haitallisia      
vaikutuksia Riian jätehuollon kilpailutilanteeseen vuoden loppupuolella.    


NÄKYMÄT LOPPUVUODELLE                              

Kysyntänäkymät Lassila & Tikanojan markkinoilla ovat edelleen pääosin hyvät,  
mutta kustannusten sopeuttaminen ja niiden nousun siirtäminen myyntihintoihin  
asettavat haasteita.                              

Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 10 prosenttia. Operatiivisen 
toiminnan liikevoiton arvioidaan olevan jossain määrin heikompi kuin viime   
vuonna. Tulos kuitenkin paranee Ekokemin osakkeiden myyntivoiton ansiosta.   

Ympäristöpalveluiden kysynnän arvioidaan jatkuvan hyvänä. Kierrätyslaitosten ja 
kaatopaikkakapasiteetin kasvattamisen lisäksi Venäjän toiminnan maantieteellistä
laajentamista jatketaan. L&T Biowatti panostaa loppuvuoden aikana edelleen   
metsähakkeen hankintaorganisaation ja keräyskaluston vahvistamiseen sekä    
käynnistää puupellettituotannon. Uudisrakentamisen mahdollinen hiljentyminen voi
heijastua kierrätyslaitosten vastaanottovolyymeihin. Ympäristöpalveluiden    
liikevoiton arvioidaan pysyvän viimevuotisella tasolla.             

Kiinteistö- ja käyttäjäpalveluissa markkinanäkymät ovat edelleen hyvät, vaikka 
kilpailutilanteen odotetaan pysyvän haasteellisena ja marginaalien tiukkoina.  
Suomessa kustannuksia nostavat palkankorotukset sekä sosiaalikulujen ja     
liikennepolttoaineiden hintojen nousu. Toimialan ulkomaantoimintojen tuloksen  
arvioidaan paranevan, mutta jäävän vielä tappiolliseksi. Kiinteistö- ja     
käyttäjäpalveluiden liikevoiton arvioidaan jäävän jonkin verran viimevuotisesta 
tasosta.                                    

Teollisuuspalveluiden markkinanäkymät ovat edelleen pääosin positiiviset, joskin
metsäteollisuuden epävarmuudet heijastuvat toimialan tuottamiin palveluihin.  
Kysynnän voimakkaat vaihtelut jatkunevat myös vuoden loppupuolella. L&T Recoilin
regenerointilaitoksen arvioidaan valmistuvan vuoden lopussa.          
Teollisuuspalveluiden liikevoiton arvioidaan jäävän viimevuotisesta tasosta.  

Investoinnit jäävät edellisvuotista alhaisemmalle tasolle. Pääpaino on     
kannattavuuden parantamisessa.                         


OPERATIIVISEN TOIMINNAN LIIKEVOITON MUODOSTUMINEN                
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. e           |  4-6/ |  4-6/ |  1-6/ |  1-6/ |  1-12/ |
|               |  2008 |  2007 |  2008 |  2007 |  2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto         |  10,2 |  12,0 |  33,0 |  21,2 |   48,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset erät:    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Salvorin          |    |  1,3 |     |   1,3 |   2,3 |
| kaatopaikkaliiketoiminnan  |    |    |     |     |     |
| myyntitappio ja muun    |    |    |     |     |     |
| toiminnan integrointi    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistö- ja       |    |    |     |     |   0,4 |
| käyttäjäpalvelujen Venäjän |    |    |     |     |     |
| toiminnan          |    |    |     |     |     |
| uudelleenorganisointi    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntivoitto Ekokemin    |    |    |  -14,3 |     |     |
| osakkeiden myynnistä    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Öljyjohdannaiset      |  1,1 |  0,5 |   1,4 |   1,6 |   2,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivisen toiminnan   |  11,3 |  13,8 |  20,1 |  24,1 |  54,3 |
| liikevoitto         |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ 1.1.-30.6.2008                      

LAATIMISPERIAATTEET                               

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -standardin     
mukaisesti noudattaen samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä  
2007. Osavuosikatsausta laadittaessa on noudatettu EU:ssa hyväksyttyjä     
IFRS-standardeja ja -tulkintoja. Tulevat muutokset on selostettu tilinpäätöksen 
laatimisperiaatteissa vuosikertomuksessa 2007. Kirjatut tuloverot perustuvat  
vuoden arvioituun keskimääräiseen tuloveroasteeseen, jonka odotetaan toteutuvan 
koko tilikaudella.                               

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää L&T:n johdolta 
sellaisten arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen     
laadintahetken varojen ja velkojen sekä tilikauden tuottojen ja kulujen määriin.
Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden   
soveltamisessa. Toteumat voivat poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista.   

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.                     


TULOSLASKELMA                                  
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 e       |  4-6/ |   4-6/ |   1-6/ |   1-6/ |   1-12/ |
|           |  2008 |   2007 |   2008 |  2007 |   2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO     | 154 364 | 138 759 |  301 695 | 267 872 |  554 613 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytyjä suoritteita |  -135 | -119 485 | -267 741 | -231 927 |  -478 151 |
| vastaavat kulut   |   939 |     |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| BRUTTOKATE     | 18 425 |  19 274 |  33 954 |  35 945 |   76 462 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut |   946 |   986 |  15 872 |  1 628 |   3 834 |
| tuotot       |     |     |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnin ja     | -4 329 |  -3 888 |  -8 220 |  -7 710 |  -14 616 |
| markkinoinnin kulut |     |     |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinnon kulut   | -3 216 |  -2 950 |  -6 291 |  -5 889 |  -11 614 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut | -1 628 |  -1 382 |  -2 282 |  -2 773 |   -5 291 |
| kulut        |     |     |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO     | 10 198 |  12 040 |  33 033 |  21 201 |   48 775 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot   |   436 |   464 |    816 |   779 |   1 661 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut    | -1 426 |  -1 388 |  -2 906 |  -2 555 |   -5 978 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VOITTO ENNEN VEROJA |  9 208 |  11 116 |  30 943 |  19 425 |   44 458 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot      | -2 440 |  -3 332 |  -4 442 |  -5 575 |  -12 291 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN VOITTO  |  6 768 |  7 784 |  26 501 |  13 850 |   32 167 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voiton  |     |     |      |     |      |
| jakautuminen:    |     |     |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön      |  6 778 |  7 704 |  26 502 |  13 598 |   31 909 |
| omistajille     |     |     |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle    |   -10 |    80 |    -1 |   252 |    258 |
--------------------------------------------------------------------------------

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:    
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen   |  0,17 |   0,20 |   0,68 |   0,35 |   0,83 |
| tulos, e      |     |     |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennettu     |  0,17 |   0,20 |   0,68 |   0,35 |    0,82 |
| osakekohtainen   |     |     |      |     |      |
| tulos, e      |     |     |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------


TASE                                      
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 e                   |  6/2008 |  6/2007 | 12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT                    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat             |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet           |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo                  | 119 900 | 125 815 | 119 946 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet yrityskaupoista   |  27 703 |  32 137 |  30 600 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet         |  12 011 |  9 138 |  11 571 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                  | 159 614 | 167 090 | 162 117 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maa-alueet                 |  3 503 |  3 251 |  3 532 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennukset ja rakennelmat         |  38 039 | 36 478 |  39 594 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koneet ja kalusto              | 106 703 |  93 127 | 103 832 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineelliset hyödykkeet         |    82 |   288 |    82 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat  |  17 908 |  4 227 |  4 830 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                  | 166 235 | 137 371 | 151 870 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset varat          |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuudet osakkuusyrityksissä         |     |    3 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat sijoitukset        |   402 |  2 976 |   410 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusleasingsaamiset           |  4 472 |  3 435 |  3 823 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset         |  1 435 |   466 |   924 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut saamiset                |   634 |   226 |   236 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                  |  6 943 |  7 106 |  5 393 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä        | 332 792 | 311 567 | 319 380 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat             |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus               |  14 518 |  8 669 |  14 350 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset       |  80 088 |  72 092 |  71 824 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissaamiset             |  1 550 |   431 |  1 189 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ennakkomaksut                |  2 354 |  2 274 |   774 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat sijoitukset        |  2 995 |  3 295 |  21 287 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat                  |  5 535 |  10 014 |  9 521 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä        | 107 040 |  96 775 | 118 945 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ               | 439 832 | 408 342 | 438 325 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT             |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA                 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma  |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma                 |  19 398 |  19 358 |  19 392 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto              |  50 645 |  49 725 |  50 474 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahastot                |   -95 |   163 |  14 055 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat            |  97 252 |  85 942 |  86 327 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto              |  26 502 |  13 598 |  31 909 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                  | 193 702 | 168 786 | 202 157 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus              |   214 |  2 706 |   187 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ             | 193 916 | 171 492 | 202 344 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VELAT                    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat             |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat          |  29 726 | 30 221 |  29 842 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkevelvoitteet              |   591 |   457 |   542 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                  |  1 113 |   806 |   953 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat              |  68 558 |  64 360 |  81 411 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat                 |   690 |   484 |   500 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                  | 100 678 |  96 328 | 113 248 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat             |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat              |  51 766 |  53 892 |  35 757 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat           |  91 102 |  86 155 |  85 183 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisvelat               |  2 192 |     |   897 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verovelat                  |   153 |   304 |   794 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                  |    25 |   171 |   102 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                  | 145 238 | 140 522 | 122 733 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VELAT YHTEENSÄ               | 245 916 | 236 850 | 235 981 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ        | 439 832 | 408 342 | 438 325 |
--------------------------------------------------------------------------------


RAHAVIRTALASKELMA                                
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 e                    | 6/2008 | 6/2007 |  12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA           |    |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto               | 26 502 | 13 850 |  32 167 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirran oikaisut      |    |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot                     | 4 442 |  5 575 |  12 291 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset          | 18 618 | 15 821 |  33 432 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut           | 2 090 |  1 776 |  4 317 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Öljyjohdannaiset               | 1 361 |  1 183 |  2 947 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden myyntivoitto            |  -14 |     |      |
|                        |  258 |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                     | -1 308 |   16 |   -859 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulorahoitus ennen käyttöpääoman muutosta   | 37 447 | 38 221 |  84 295 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos             |    |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos  | -9 407 | -5 645 |  -4 903 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuuden muutos           |  -182 | -1 097 |  -6 824 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos    | 7 310 |   967 |  -1 450 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos             | -2 279 | -5 775 | -13 177 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot                | -2 576 | -1 859 |  -5 104 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot                 |  795 |   636 |  1 460 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot                | -7 486 | -6 565 | -12 041 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA         | 25 901 | 24 658 |  55 433 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| INVESTOINTIEN RAHAVIRTA            |    |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut tytäryritykset ja liiketoiminnat   |  -420 | -38 622 | -37 050 |
| vähennettynä hankintahetken rahavaroilla   |    |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt tytäryritykset ja liiketoiminnat    |    |     |  1 878 |
| vähennettynä myyntihetken rahavaroilla    |    |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin   |  -31 | -16 413 | -49 109 |
| käyttöomaisuushyödykkeisiin          |  180 |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten ja aineettomien         | 1 278 |  2 888 |  2 261 |
| käyttöomaisuushyödykkeiden myynnit      |    |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit myytävissä oleviin sijoituksiin |    |  -102 |   -147 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden pitkäaikaisten saamisten muutos    |   -1 |   24 |    1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevien pitkäaikaisten sijoitusten | 16 807 |   45 |  1 098 |
| myynnit                    |    |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut osingot investoinneista        |   3 |     |    4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA         | -13 51 | -52 180 | -81 064 |
|                        |   3 |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA             |    |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeannista saadut maksut          |  178 |  2 153 |  2 936 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen muutos        | 14 414 | 20 352 |  23 011 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen nostot        |    | 30 000 |  50 302 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut    |  -11 | -15 037 | -39 909 |
|                        |  109 |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot               |  -21 | -21 360 | -21 360 |
|                        |  315 |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA          | -17 83 | 16 108 |  14 980 |
|                        |   2 |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIKVIDIEN VAROJEN NETTOMUUTOS         | -5 444 | -11 414 | -10 651 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvidit varat tilikauden alussa       | 14 008 | 24 790 |  24 790 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttakurssien muutosten vaikutus      |  -36 |   -66 |   -131 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevien lyhytaikaisten sijoitusten |   2 |   -1 |      |
| käyvän arvon muutos              |    |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIKVIDIT VARAT TASEESSA TILIKAUDEN LOPUSSA  | 8 530 | 13 309 |  14 008 |
--------------------------------------------------------------------------------

Likvidit varat                                 
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 e                    | 6/2008 | 6/2007 |  12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat                   | 5 535 | 10 014 |   9 521 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitus- ja yritystodistukset        | 2 995 |  3 295 |   4 487 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                   | 8 530 | 13 309 |  14 008 |
--------------------------------------------------------------------------------


OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA                           

--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 e    | Osake | Yli- | Arvon | Kerty- |  Emo- | Vähem- |  Oma |
|       | -pääo | kurssi |  - | neet | yhtiön | mistön | pääoma |
|       |  ma |   - | muu- | voitto | omista- | osuus |  yh- |
|       |    | rahas- | tos- |   - | jille |     | teensä |
|       |    |  to |  ja | varat | kuuluva |     |     |
|       |    |    | muut |    |  oma |     |     |
|       |    |    | ra- |    | pääoma |     |     |
|       |    |    | has- |    |     |     |     |
|       |    |    | tot |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA  |  19 | 50 474 |  14 |  118 | 202 157 |   187 | 202 344 |
| 1.1.2008   |  392 |    |  055 |  236 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suojausrahas |    |    |  371 |    |   371 |     |   371 |
| to, käyvän  |    |    |    |    |     |     |     |
| arvon muutos |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä  |    |    |  -14 |    | -14 237 |     | -14 237 |
| olevat    |    |    |  237 |    |     |     |     |
| lyhyt-    |    |    |    |    |     |     |     |
| aikaiset   |    |    |    |    |     |     |     |
| sijoituk-  |    |    |    |    |     |     |     |
| set,käyvän  |    |    |    |    |     |     |     |
| arvon muutos |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot  |    |    | -284 |    |  -284 |   28 |  -256 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan   |    |    | -14 1 |    | -14 150 |   28 | -14 122 |
| omaan    |    |    |  50 |    |     |     |     |
| pääomaan   |    |    |    |    |     |     |     |
| kirjatut   |    |    |    |    |     |     |     |
| tuotot ja  |    |    |    |    |     |     |     |
| kulut    |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden  |     |     |     | 26 502 | 26 502 |   -1 | 26 502 |
| voitto    |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaudella   |    |    |  -14 | 26 502 | 12 351 |   27 | 12 378 |
| kirjatut   |    |    |  150 |    |     |     |     |
| tuotot ja  |    |    |    |    |     |     |     |
| kulut    |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Optiopal-  |    |    |    |    |     |     |     |
| kitseminen  |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Merkinnät  |   6 |  172 |    |    |   178 |     |   178 |
| 2005-    |    |    |    |    |     |     |     |
| optioilla  |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kulukirjaus |     |     |     |  339 |   339 |      |   339 |
| optioista  |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako |    |    |    |  -21 | -21 323 |     | -21 323 |
|       |    |    |    |  323 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA  |  19 | 50 645 |  -95 |  123 | 193 702 |   214 | 193 916 |
| 30.6.2008  |  398 |    |    |  754 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA  |  19 | 47 666 |  326 |  106 | 174 160 |  2 709 | 176 869 |
| 1.1.2007   |  264 |    |    |  904 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suojausrahas |    |    |  207 |    |   207 |     |   207 |
| to,     |    |    |    |    |     |     |     |
| käyvän arvon |    |    |    |    |     |     |     |
| muutos    |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä  |    |    |  -7 |    |   -7 |     |   -7 |
| olevat    |    |    |    |    |     |     |     |
| lyhyt-    |    |    |    |    |     |     |     |
| aikaiset   |    |    |    |    |     |     |     |
| sijoituk-  |    |    |    |    |     |     |     |
| set,käyvän  |    |    |    |    |     |     |     |
| arvon muutos |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot  |    |    | -363 |    |  -363 |     |  -363 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan   |    |    | -163 |    |  -163 |   -1 |  -163 |
| omaan    |    |    |    |    |     |     |     |
| pääomaan   |    |    |    |    |     |     |     |
| kirjatut   |    |    |    |    |     |     |     |
| tuotot ja  |    |    |    |    |     |     |     |
| kulut    |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden  |    |    |    | 13 598 | 13 598 |   252 | 13 850 |
| voitto    |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaudella   |    |    | -163 | 13 598 | 13 435 |   251 | 13 686 |
| kirjatut   |    |    |    |    |     |     |     |
| tuotot ja  |    |    |    |    |     |     |     |
| kulut    |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Optiopal-  |    |    |    |    |     |     |     |
| kitseminen  |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Merkinnät  |  94 | 2 059 |    |    |  2 153 |     |  2 153 |
| 2002-    |    |    |    |    |     |     |     |
| optioilla  |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kulukirjaus |    |    |    |  228 |   228 |     |   228 |
| optioista  |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako |    |    |    |  -21 | -21 190 |  -180 | -21 370 |
|       |    |    |    |  190 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön |    |    |    |     |      |   -74 |   -74 |
| osto     |    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA  |  19 | 49 725 |  163 | 99 540 | 168 786 |  2 706 | 171 492 |
| 30.6.2007  |  358 |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


TUNNUSLUVUT                                   
--------------------------------------------------------------------------------
|                | 4-6/ |  4-6/ |  1-6/ |  1-6/ |  1-12/ |
|                | 2008 |  2007 |  2008 |  2007 |  2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, e    | 0,17 |  0,20 |  0,68 |  0,35 |  0,83 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennettu osakekohtainen  | 0,17 |  0,20 |  0,68 |  0,35 |  0,82 |
| tulos, e           |    |