Siirry sisältöön

Lassila & Tikanoja Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2010

 • 45 minuutin lukuaika
LASSILA & TIKANOJA OYJ  OSAVUOSIKATSAUS  27.7.2010 KLO 8.00          


LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2010             

- Toisen neljänneksen liikevaihto 149,0 miljoonaa euroa (147,1 milj. e);    
liikevoitto 8,8 miljoonaa euroa (14,9 milj. e); operatiivisen toiminnan     
liikevoitto 11,8 miljoonaa euroa (14,8 milj. e); osakekohtainen tulos 0,14 euroa
(0,26 e)                                    
- Tammi-kesäkuun liikevaihto 302,9 miljoonaa euroa (293,5 milj. e); liikevoitto 
15,4 miljoonaa euroa (24,9 milj. e); operatiivisen toiminnan liikevoitto 19,6  
miljoonaa euroa (26,0 milj. e); osakekohtainen tulos 0,25 euroa (0,42 e)    
- Koko vuoden liikevaihdon ja operatiivisen toiminnan liikevoiton arvioidaan  
olevan samalla tasolla kuin vuonna 2009.                    


KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS                         

Toinen neljännes                                
Lassila & Tikanojan vuoden toisen neljänneksen liikevaihto oli 149,0 miljoonaa 
euroa (147,1 milj. e) ja se kasvoi 1,3 %. Liikevoitto oli 8,8 miljoonaa euroa  
(14,9 milj. e), mikä on 5,9 % (10,1 %) liikevaihdosta. Operatiivisen toiminnan 
liikevoitto oli 11,8 miljoonaa euroa (14,8 milj. e). Osakekohtainen tulos oli  
0,14 euroa (0,26 e).                              

Liikevaihto kasvoi hieman vertailukaudesta kiinteistönhoidon hyvin onnistuneen 
tilausmyynnin ansiosta. Kannattavuus kuitenkin heikkeni edellisvuotisesta    
kaikilla toimialoilla, eniten Uusiutuvissa energialähteissä (L&T Biowatti)   
puupohjaisten polttoaineiden heikon kysynnän vuoksi.              

Neljännekselle kirjattiin L&T Biowatin pellettiliiketoiminnan lopetuksesta 3,0 
miljoonan euron kertaluonteinen kulu.                      

Tammi-kesäkuu                                  
Kuuden kuukauden liikevaihto oli 302,9 miljoonaa euroa (293,5 milj. e) ja se  
kasvoi 3,2 %. Liikevoitto oli 15,4 miljoonaa euroa (24,9 milj. e), mikä on 5,1 %
(8,5 %) liikevaihdosta. Operatiivisen toiminnan liikevoitto laski 19,6     
miljoonaan euroon (26,0 milj. e). Osakekohtainen tulos oli 0,25 euroa (0,42 e). 

Liikevaihto kasvoi kiinteistönhoidon tilaustöiden ansiosta. Ympäristöpalveluiden
liikevaihto ylsi edellisvuotiselle tasolle palveluiden ja uusioraaka-aineiden  
kysynnän elpyessä. Vuoden alkupuoliskon tulosta rasitti pääasiassa L&T Biowatin 
ja yhteisyritys L&T Recoilin tappiollisuus.                   

Alkuvuonna kirjattiin kertaluonteisia uudelleenjärjestelykuluja 1,2 miljoonaa  
euroa sekä pellettiliiketoiminnan lopetuksesta 3,0 miljoonan euron kulu.    


AVAINLUKUJA                                   
--------------------------------------------------------------------------------
|             | 4-6/ | 4-6/ | Muuto | 1-6/ | 1-6/ | Muutos | 1-12/ |
|             | 2010 | 2009 |  s | 2010 | 2009 |   % | 2009 |
|             |   |   |   % |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, milj. €  | 149, | 147, |  1,3 | 302, | 293, |  3,2 | 582,3 |
|             |  0 |  1 |    |  9 |  5 |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivisen toiminnan | 11,8 | 14,8 | -20,2 | 19,6 | 26,0 | -24,7 | 51,3 |
| liikevoitto, milj. € * |   |   |    |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, milj. €  | 8,8 | 14,9 | -41,1 | 15,4 | 24,9 | -38,1 | 50,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoittoprosentti  | 5,9 | 10,1 |    | 5,1 | 8,5 |    |  8,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja,  | 7,8 | 13,6 | -42,5 | 13,4 | 21,9 | -38,8 | 45,0 |
| milj. €         |   |   |    |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, € | 0,14 | 0,26 | -46,2 | 0,25 | 0,42 | -40,5 | 0,85 |
--------------------------------------------------------------------------------
| EVA, milj. €      | 1,2 | 6,4 |    | 0,1 | 8,4 |    | 16,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
* Erittely toimialakatsausten jälkeen                      

LIIKEVAIHTO JA TULOS TOIMIALOITTAIN                       
Ympäristöpalvelut                                

Toinen neljännes                                
Ympäristöpalveluiden vuoden toisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 2,0 % ja oli 
75,6 miljoonaa euroa (74,1 milj. e). Liikevoitto oli 10,1 miljoonaa euroa (10,9 
milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 10,1 miljoonaa euroa (10,9  
milj. e).                                    

Kotimaan toiminnan liikevaihto kasvoi hieman edellisvuotisesta teollisuuden   
käyntiasteiden ja rakentamisen elpymisen ansiosta. Jätevolyymit sekä      
uusioraaka-aineiden kysyntä ja hintataso kohenivat vertailukaudesta.      
Neljänneksen tulosta rasittivat uuden toiminnanohjausjärjestelmän        
käyttöönottoprojektista aiheutuneet lisäkustannukset.              

Teollisuuden tilaamien prosessipuhdistus- ja ongelmajätepalveluiden kysyntä   
lisääntyi odotetusti hiljaisemman alkuvuoden jälkeen. Teollisuuden kanssa    
solmittiin uusia sopimuksia ja vanhoja uudistettiin onnistuneesti.       

L&T Recoilin tuotannon toimintavarmuus parani toisella neljänneksellä. Laitoksen
lopputuotteen, perusöljyn, hintataso on noussut raakaöljyn hinnan nousun myötä. 
Neljänneksen tulos oli kuitenkin tappiollinen.                 

Huhtikuussa Lassila & Tikanoja Oyj ja EcoStream Oy:n solmivat esisopimuksen   
järjestelystä, jossa L&T myy oman osuutensa L&T Recoilista EcoStreamille.    
Järjestelylle sovittiin neljänneksen lopussa lisäajasta ja se on tarkoitus   
saattaa päätökseen syyskuun 2010 loppuun mennessä. Järjestely edellyttää muun  
muassa EcoStreamin rahoituksen ja osakeannin toteutumista. Esisopimuksen vuoksi 
L&T Recoilin omaisuuserät esitetään myytävänä olevina omaisuuserinä ja niihin  
liittyvinä velkoina.                              

Ympäristöpalveluiden ulkomaantoiminnan liikevaihto ja kannattavuus olivat    
viimevuotisella tasolla.                            

Tammi-kesäkuu                                  
Ympäristöpalveluiden tammi-kesäkuun liikevaihto pieneni 0,5 % ja oli 140,2   
miljoonaa euroa (141,0 milj. e). Liikevoitto oli 14,5 miljoonaa euroa (17,4   
milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 14,9 miljoonaa euroa (18,4  
milj. e).                                    

Jätevolyymit kohosivat vuoden alkupuoliskon aikana odotetusti teollisuuden   
käyntiasteiden ja uudisrakentamisen elpymisen ansiosta. Samoin         
uusioraaka-aineiden kysyntä ja hinnat vahvistuivat viimevuotisesta.       
Runsasluminen talvi rasitti jätehuollon tuotannon tehokkuutta vuoden      
alkupuolella ja vähensi osaltaan myös teollisuuden tilaamien palveluiden    
kysyntää. Vertailukauden liikevaihtoa ja kannattavuutta kasvattivat isot    
projektiluonteiset toimeksiannot.                        

Yhteisyritys L&T Recoilin regenerointilaitos kärsi teknisistä ongelmista vuoden 
alkupuolella. Tuotanto saatiin käyntiin uudelleen vasta toisen neljänneksen   
alussa, mikä rasitti toimialan ensimmäisen vuosipuoliskon kannattavuutta    
merkittävästi.                                 

Keravan kierrätyslaitoksen investointiohjelman toinen vaihe eteni        
suunnitellusti. Uusi rakennusjätteen sekä kaupan ja teollisuuden jätteen    
yhdistetty kierrätyslaitos otetaan käyttöön vuoden loppupuolella, mikä nostaa  
Keravan laitoksessa käsiteltävän jätteen hyödyntämisastetta selvästi.      

Ympäristöpalveluiden ulkomaantoiminnan liikevaihto ja kannattavuus olivat    
edellisvuotisella tasolla, vaikka Latvian talouden epävakaus on asettanut    
haasteita toiminnan kehittämiselle.                       

Ympäristötuotteiden liikevaihto laski ja kannattavuus heikkeni.         


Kiinteistö- ja käyttäjäpalvelut                         

Toinen neljännes                                
Kiinteistö- ja käyttäjäpalveluiden (kiinteistönhoito, siivouspalvelut) vuoden  
toisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 5,3 % ja oli 63,7 miljoonaa euroa (60,5 
milj. e). Liikevoitto oli 3,3 miljoonaa euroa (4,3 milj. e). Operatiivisen   
toiminnan liikevoitto oli 3,3 miljoonaa euroa (4,3 milj. e).          

Toimialan liikevaihto kasvoi kiinteistönhoidon hyvin onnistuneen tilausmyynnin 
sekä vahinkosaneerauksen suuren työkannan ansiosta. Kotimaan          
siivousliiketoiminnan liikevaihto oli edellisvuoden tasolla. Kotimaan toiminnan 
liikevoitto laski viimevuotisesta aliurakointikulujen nousun takia, mutta    
kannattavuus säilyi kuitenkin edelleen hyvällä tasolla kiinteiden kulujen    
hallinnan ansiosta.                               

Ulkomaantoiminnan liikevaihto oli edellisvuoden tasolla, mutta tulos oli    
lievästi tappiollinen. Ruotsissa uusmyyntityö sujui hyvin. Latvian talouden   
epävakaus näkyi etenkin uusmyynnin vaikeutumisena.               

Tammi-kesäkuu                                  
Kiinteistö- ja käyttäjäpalveluiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 135,2     
miljoonaa euroa (121,7 milj. e), kasvua oli 11,1 %. Liikevoitto oli 7,1     
miljoonaa euroa (7,7 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 7,4   
miljoonaa euroa (7,9 milj. e).                         

Toimialan liikevaihdon kasvu tuli lähes kokonaisuudessaan kiinteistönhoidon   
tilaustöistä, joita poikkeuksellisen kylmä ja runsasluminen alkuvuosi aiheutti. 
Sopimuksia uusittiin molemmilla tuotelinjoilla onnistuneesti ja uusia      
vakuutusyhtiökumppanuuksia solmittiin. Kotimaan toiminnan kannattavuus jäi   
hieman vertailukaudesta tilaustöihin liittyvien lisäkustannusten vuoksi.    

Ulkomaantoiminnan liikevaihto oli alkuvuonna vertailukauden tasolla. Ruotsissa 
alkuvuonna hyvin sujunut uusmyynti jatkui toisella neljänneksellä.       
Ulkomaantoiminnan tulos oli kuitenkin vielä tappiollinen. Venäjän toiminnassa  
kirjattiin ensimmäiselle vuosipuoliskolle 0,7 miljoonan euron luottotappio.   


Uusiutuvat energialähteet                            

Toinen neljännes                                
Uusiutuvien energialähteiden (L&T Biowatti) vuoden toisen neljänneksen     
liikevaihto pieneni 17,7 % 12,1 miljoonaan euroon (14,7 milj. e). Liiketappio  
oli 3,9 miljoonaa euroa (0,3 milj. e) ja operatiivisen toiminnan liiketappio 0,9
miljoonaa euroa (operatiivisen toiminnan liikevoitto 0,2 milj. e).       

Toimialan liikevaihto ja kannattavuus laskivat puupohjaisten polttoaineiden   
heikon kysynnän vuoksi. Kysyntää rajoitti kilpailevien polttoaineiden (turve,  
kivihiili ja öljy) edullisuus. Päästöoikeuden hinta oli edelleen alhaisella   
tasolla.                                    

Pellettiliiketoiminta lopetettiin markkinatilanteen ja raaka-aineen       
saatavuusvaikeuksien vuoksi. Toiminnan lopettamisesta kirjattiin neljännekselle 
3,0 miljoonan euron kertaluonteinen kulu.                    

Tammi-kesäkuu                                  
Uusiutuvien energialähteiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 32,2 miljoonaa euroa
(35,8 milj. e) ja se väheni 9,9 %. Liiketappio oli 4,8 miljoonaa euroa     
(liikevoitto 0,4 milj. e). Operatiivisen toiminnan liiketappio oli 1,7 miljoonaa
euroa (operatiivisen toiminnan liikevoitto 0,8 milj. e).            

L&T Biowatin tarjoamien biopolttoaineiden kysyntä ja kilpailukyky heikkenivät  
alkuvuonna päästöoikeuden ja fossiilisten polttoaineiden (turve, kivihiili ja  
öljy) alhaisen hinnan vuoksi. Toimialalla pääpaino on ollut tuottavuuden    
parantamisessa.                                 


OPERATIIVISEN TOIMINNAN LIIKEVOITON MUODOSTUMINEN                

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. €            |  4-6/ |  4-6/ |  1-6/ |  1-6/ |  1-12/ |
|                |  2010 |  2009 |  2010 |  2009 |  2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto          |  8,8 |  14,9 |  15,4 |  24,9 |  50,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset erät:     |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| L&T Biowatin         |  3,0 |    |  3,0 |     |     |
| pellettiliiketoiminnan    |    |    |    |     |     |
| lopetus            |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maanpesuliiketoiminnan    |    |    |    |     |  -0,4 |
| lopetus            |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uudelleenjärjestelykulut   |    |    |  1,2 |   1,2 |   1,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luumäen pellettitehtaan    |    |  0,4 |    |   0,4 |   0,3 |
| lopetus            |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Entisen Lassila & Tikanojan  |     |  -0,5 |     |  -0,5 |  -0,5 |
| lisävakuutusrahaston palautus |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivisen toiminnan    |  11,8 |  14,8 |  19,6 |  26,0 |  51,3 |
| liikevoitto          |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


RAHOITUS                                    

Liiketoiminnan rahavirta oli 30,4 miljoonaa euroa (36,2 milj. e). Käyttöpääomaa 
vapautui 2,1 miljoonaa euroa (sitoutui 2,3 milj. e). Likvidit varat olivat   
kauden lopussa 14,4 miljoonaa euroa (23,4 milj. e).               
                                        
Yhteisyritys L&T Recoilin omaisuuserät esitetään myytävänä olevina omaisuuserinä
ja niihin liittyvinä velkoina, minkä vuoksi korollinen vieras pääoma laski 112,6
miljoonaan euroon (152,8 milj. e). L&T Recoiliin liittyvä korollinen vieras   
pääoma oli 20,9 miljoonaa euroa eikä se sisälly edellä mainittuun korolliseen  
vieraaseen pääomaan. Omavaraisuusaste oli 43,8 % (41,6 %) ja gearing-prosentti 
47,5 (64,9). Korolliset nettovelat olivat 98,2 miljoonaa euroa ja ne laskivat  
31,2 miljoonaa euroa vertailukaudesta ja 18,1 miljoonaa euroa vuoden alusta.  

50 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli käytössä 4,0 miljoonaa euroa  
(0,0 milj. e). Kesäkuussa kahdeksi vuodeksi uusittu 15,0 miljoonan euron    
komittoitu limiitti oli vertailukauden tapaan käyttämättä.           

Nettorahoituskulut olivat tammi-kesäkuussa 2,0 miljoonaa euroa ja ne laskivat  
0,9 miljoonalla eurolla vertailukauteen nähden. Nettorahoituskulut olivat 0,7 % 
(1,0 %) liikevaihdosta. Lasku johtui korollisen vieraan pääoman määrän     
pienenemisestä ja korkotason alenemisesta. Koronvaihtosopimusten, joihin yhtiö 
soveltaa IAS 39:n mukaista suojauslaskentaa, käyvän arvon muutoksista kirjattiin
tammi-kesäkuussa muihin laajan tuloksen eriin verovaikutus huomioituna -0,2   
miljoonaa euroa (-0,3 milj. e).                         
Luottojen keskikorko (korkosuojaukset huomioituna) oli 3,3 %. Pitkäaikaisia   
lainoja erääntyy loppuvuoden aikana 10,1 miljoonaa euroa.            


OSINKO                                     

31.3.2010 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti 0,55 euron osakekohtaisesta  
osingosta. Osinko, yhteensä 21,3 miljoonaa euroa, maksettiin osakkeenomistajille
14.4.2010.                                   


INVESTOINNIT                                  

Bruttoinvestoinnit olivat tammi-kesäkuussa 16,1 miljoonaa euroa (24,5 milj. e). 
Suurin rakennuskohde oli Keravan kombilaitos, jonka arvioidaan valmistuvan   
syksyllä 2010.                                 

Kiinteistö- ja käyttäjäpalveluihin ostettiin toisella vuosineljänneksellä    
Kiinteistöpalvelu Oy Hollolan liiketoiminta, jonka vuosiliikevaihto oli 1,6   
miljoonaa euroa.                                


HENKILÖSTÖ                                   

Henkilöstömäärä oli tammi-kesäkuussa kokoaikaiseksi muutettuna keskimäärin 7.522
(8.039). Kauden lopussa Lassila & Tikanojan palveluksessa oli koko- ja     
osa-aikaisia yhteensä 9.420 (9.524) henkilöä. Heistä työskenteli Suomessa 7.496 
(7.409) ja muissa maissa 1.924 (2.115) henkilöä.                


UUSI TOIMIALAJAKO                                

Yhtiön sisäinen raportointi ja ulkoisen raportoinnin segmenttijako muutettiin  
uuden toimialajaon mukaiseksi vuoden 2010 alussa. Taloudellisen raportoinnin  
segmentit ovat Ympäristöpalvelut, Kiinteistö- ja käyttäjäpalvelut sekä     
Uusiutuvat energialähteet (L&T Biowatti).                    

Kiinteistö- ja käyttäjäpalvelut jaettiin 1.7.2010 alkaen kahdeksi toimialaksi: 
Kiinteistönhoito sekä Siivous- ja käyttäjäpalvelut. Yhtiön taloudellisen    
raportoinnin segmenttijako vastaa uutta toimialajakoa 1.7.2010 alkaen.     


OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA                             

Vaihto ja kurssi                                
Yhtiön osakkeen vaihto ilman omia osakkeita NASDAQ OMX Helsingissä       
tammi-kesäkuussa 2010 oli 3.392.446 kappaletta, mikä on 8,8 % (17,2 %) ulkona  
olevien osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä. Vaihdon arvo oli 50,8     
miljoonaa euroa (74,6 milj. e). Korkein hinta oli 16,20 euroa ja alin 12,94   
euroa. Päätöskurssi oli 13,20 euroa. Yhtiöllä on 60.758 omaa osaketta. Yhtiön  
osakekannan markkina-arvo ilman omia osakkeita oli kauden lopussa 511,3     
miljoonaa euroa (496,2 milj. e).                        

Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä                       
Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 19.399.437 euroa ja ulkona olevien osakkeiden
lukumäärä 38.738.116 osaketta. Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman yhtiön 
hallussa olevia osakkeita oli tammi-kesäkuussa 38.759.356 osaketta.       

Optio-ohjelma 2005                               
Vuonna 2005 laskettiin liikkeelle 600.000 optio-oikeutta, joista kukin oikeuttaa
merkitsemään yhden Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeen. Merkintäajan alkaessa   
200.000 2005C-optio-oikeutta oli 37 avainhenkilön hallussa. Lassila & Tikanoja 
Oyj:n kokonaan omistaman tytäryhtiön L&T Advance Oy:n hallussa on 30.000    
2005C-optiota eikä niitä käytetä osakkeiden merkintään. Merkintäaika      
2005A-optioilla päättyi 29.5.2009 ja 2005B-optioilla 31.5.2010.         

Merkintähinta 2005C-optioilla on 26,87 euroa. Osakkeiden merkintäaika      
2005C-optioilla on 2.11.2009-31.5.2011.                     

Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi ulkona olevilla vuoden 2005 optio-oikeuksilla  
tehtävien merkintöjen seurauksena nousta enintään 200.000 uudella osakkeella,  
joiden osuus on 0,5 prosenttia tämänhetkisestä osakemäärästä. Kaupankäynti   
2005C-optio-oikeuksilla NASDAQ OMX Helsingissä alkoi 2.11.2009.         

Optio-ohjelma 2008                               
Vuonna 2008 laskettiin liikkeelle 230.000 optio-oikeutta. Kukin optio-oikeus  
oikeuttaa merkitsemään yhden Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeen. 193.000     
optio-oikeutta on 36 avainhenkilön hallussa ja 37.000 optio-oikeutta L&T Advance
Oy:n hallussa.                                 

Osakkeen merkintähinta on 16,27 euroa. Merkintähintaa alennetaan merkintähinnan 
määräytymisen jälkeen päätettävien ja ennen osakemerkintää jaettavien      
osakekohtaisten osinkojen määrällä, joka ylittää yhteensä 70 prosenttia sen   
tilikauden osakekohtaisesta voitosta, jolta osinkoja jaetaan. Merkintähinnan  
alennus tulee voimaan kyseisen osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeen      
merkintähinta on kuitenkin aina vähintään 0,01 euroa. Osakkeiden merkintäaika on
1.11.2010-31.5.2012.                              

Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi ulkona olevilla vuoden 2008 optio-oikeuksilla  
tehtävien merkintöjen seurauksena nousta enintään 193.000 uudella osakkeella,  
joiden osuus on 0,5 prosenttia tämänhetkisestä osakemäärästä.          

Osakepohjainen kannustinohjelma                         
Lassila & Tikanoja Oyj:n hallitus päätti 24.3.2009 osakepohjaisen        
kannustinohjelman käyttöönotosta. Ohjelmassa on kolme kalenterivuoden mittaista 
ansaintajaksoa, joista ensimmäinen alkoi 1.1.2009 ja viimeinen päättyy     
31.12.2011. Palkkion määräytymisen perusteet päätetään vuosittain. Vuodelta 2010
maksettava palkkio perustuu konsernin EVA-tulokseen. Palkkio maksetaan osittain 
osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettava osuus kattaa palkkiosta     
aiheutuvat verot. Ohjelman piiriin kuuluu 25 henkilöä.             

Ohjelman perusteella voidaan luovuttaa yhteensä enintään 180.000 yhtiön     
osaketta, jotka hankitaan osakemarkkinoilta, joten kannustinohjelmalla ei ole  
osakkeen arvoa laimentavaa vaikutusta.                     

Osakkeenomistajat                                
Yhtiöllä oli kauden lopussa 8.439 (6.927) osakkeenomistajaa.          
Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 10,3 % (8,8 %) osakekannasta.    

Hallituksen valtuutukset                            
Lassila & Tikanoja Oyj:n 31.3.2010 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti    
hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen yhtiön    
vapaalla omalla pääomalla ja näiden osakkeiden luovuttamiseen. Omat osakkeet  
hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa    
osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä
julkisessa kaupankäynnissä.                           

Hallitus on valtuutettu hankkimaan ja luovuttamaan enintään 500.000 osaketta,  
joka on 1,3 % koko osakemäärästä. Hankintavaltuutus on voimassa 18 kuukautta ja 
luovutusvaltuutus neljä vuotta. Valtuutukset kumoavat vuoden 2009 varsinaisessa 
yhtiökokouksessa annetun omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen ja       
osakeantivaltuutuksen.                             

Yhtiön hallituksella ei ole valtuutuksia vaihtovelkakirjan tai optio-oikeuksien 
liikkeelle laskemiseen.                             

Omat osakkeet                                  
Yhtiön hallussa oli kauden lopussa 60.758 omaa osaketta, jotka edustavat 0,2 % 
kaikista osakkeista ja äänistä. Yhtiö osti yhtiökokouksen antaman valtuutuksen 
perusteella 80.000 osaketta 17.5.­-2.6.2010 ja niiden hankintahinta oli yhteensä
1,1 miljoonaa euroa. Hallitus päätti 25.5.2010 suunnatusta maksuttomasta    
osakeannista, jossa luovutettiin 4.6.2010 yhteensä 49.242 kappaletta yhtiön   
hallussa olevia omia osakkeita yhtiön avainhenkilöille osana vuodelta 2009   
maksettavia osakepalkkioita.                          


YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET                            

31.3.2010 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 
1.1.-31.12.2009 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja        
toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2009 maksetaan osinkoa
hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,55 euroa osakkeelta, yhteensä 21,3 miljoonaa
euroa. Osingonmaksupäiväksi päätettiin 14.4.2010.                

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi. Hallitukseen   
valittiin uudelleen seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka Heikki Bergholm,  
Eero Hautaniemi, Matti Kavetvuo, Hille Korhonen ja Juhani Lassila sekä uutena  
jäsenenä Miikka Maijala.                            

Tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö.      

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset yhtiöjärjestyksen 11 §:n muutoksesta
sekä hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankintaan ja     
osakeantiin.                                  

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä on kerrottu tarkemmin pörssitiedotteella 
31.3.2010.                                   


HALLITUS                                    

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen jäsenet ovat Heikki Bergholm, Eero     
Hautaniemi, Matti Kavetvuo, Hille Korhonen, Juhani Lassila ja Miikka Maijala.  
Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi  
puheenjohtajaksi Matti Kavetvuon ja varapuheenjohtajaksi Juhani Lassilan.    

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Juhani Lassila ja jäseniksi Eero
Hautaniemi ja Miikka Maijala.                          

Hallitus päätti perustaa palkitsemisvaliokunnan ja valitsi sen puheenjohtajaksi 
Matti Kavetvuon ja jäseniksi Heikki Bergholmin ja Hille Korhosen.        


YHTEENVETO MUISTA AML 2:7:N MUKAISISTA PÖRSSITIEDOTTEISTA            

25.1.2010 yhtiö tiedotti, että 8.12.2009 Suomessa aloitetut toimihenkilöitä   
koskevat yt-neuvottelut on saatu päätökseen. Neuvottelujen tuloksena henkilöstön
vähentämistarve on enintään 110 henkilöä, mistä osa toteutuu luonnollisen    
poistuman kautta. Henkilöstövähennykset kuuluvat osana toimenpiteisiin, joiden 
avulla organisaatiota ja toimintaa sopeutetaan muuttuvaan markkinatilanteeseen. 

1.4.2010 yhtiö tiedotti, että Kiinteistö- ja käyttäjäpalvelut jaetaan 1.7.2010 
alkaen kahdeksi toimialaksi: Kiinteistönhoito sekä Siivous- ja käyttäjäpalvelut.
Yhtiön taloudellisen raportoinnin segmenttijako muutetaan vastaamaan uutta   
toimialajakoa 1.7.2010 alkaen.                         

29.4.2010 yhtiö tiedotti, että Lassila & Tikanoja Oyj ja EcoStream Oy ovat   
solmineet esisopimuksen yritysjärjestelystä, jossa Lassila & Tikanoja myy 50  
prosentin osuutensa yhteisyritys L&T Recoil Oy:stä yhteisyrityksen toiselle   
osapuolelle EcoStreamille. Esisopimuksen mukainen järjestely oli tarkoitus   
saattaa päätökseen kesäkuun 2010 loppuun mennessä, mutta 22.6.2010 yhtiö    
tiedotti, että järjestelylle on sovittu lisäajasta ja se on tarkoitus saattaa  
päätökseen syyskuun 2010 loppuun mennessä.                   

26.5.2010 yhtiö tiedotti, että Lassila & Tikanoja Oyj:n tytäryhtiö L&T Biowatti 
Oy lopettaa pellettiliiketoiminnan. Yhtiöllä on Suonenjoella lähes valmis    
pellettitehdas, jota ei ole voitu ottaa käyttöön markkinatilanteen ja      
raaka-aineen saatavuusvaikeuksien vuoksi. Yhtiö ei rakenna laitosta valmiiksi. 


LÄHIAIKOJEN EPÄVARMUUSTEKIJÖITÄ                         

Kiinteistö- ja käyttäjäpalveluissa tilaustöiden määrä voi vähentyä talouden   
elpymisestä huolimatta. Teollisuuden ostamien palveluiden kysynnän nopeat    
vaihtelut voivat vaikeuttaa töiden suunnittelua ja toteutusta.         

Jos L&T Recoilin tuotannon suunniteltua käyntiastetta ei saavuteta, sillä on  
negatiivinen vaikutus Ympäristöpalveluiden tulokseen. Sitä voi heikentää myös  
raakaöljyn hinnan mahdollinen aleneminen, koska perusöljyn hintataso seuraa   
viiveellä raakaöljyn hintakehitystä.                      

Fossiilisten polttoaineiden, kuten kivihiilen, öljyn ja turpeen, alhainen    
hintataso heikentää L&T Biowatin puupohjaisten polttoaineiden kilpailukykyä.  
Sähkön alhainen tukkuhinta ja päästöoikeuden alhainen hintataso heikentävät   
kysyntää.                                    

Latvian kilpailuolosuhteiden kiristymisellä ja lainsäädäntömuutoksilla saattaa 
olla haitallisia vaikutuksia jätehuollon kannattavuuteen.            

Lisätietoja L&T:n riskeistä ja riskienhallinnasta on esitetty vuosikertomuksessa
hallituksen toimintakertomuksessa ja konsernitilinpäätöksessä.         


NÄKYMÄT LOPPUVUODELLE                              

Ympäristöpalveluissa jätehuollon ja kierrätysliiketoiminnan markkinanäkymät   
loppuvuodelle ovat parantuneet. Jätevolyymien arvioidaan kasvavan.       
Uusioraaka-aineiden kysyntä ja markkinahintojen elpyminen jatkunevat      
maltillisina. Teollisuuden käyttöasteet ovat olleet nousussa, minkä vuoksi   
ongelmajäte- ja prosessipuhdistuspalveluiden kysynnän arvioidaan vahvistuvan.  

Yhteisyritys L&T Recoilin laitoksen elokuussa alkavalla noin kuukauden     
mittaisella huoltoseisokilla parannetaan laitoksen tuotantovarmuutta ja     
jalostusastetta. Viime vuoden jälkipuoliskolla laitos ei vielä toiminut ja   
yhteisyritys teki merkittävän tappion.                     
                                        
Kiinteistö- ja käyttäjäpalveluiden markkinoiden arvioidaan pysyvän loppuvuonna 
ennallaan. Vallitseva taloustilanne pitää kuitenkin kilpailutilanteen tiukkana. 

L&T Biowatin puupolttoaineiden kysynnän arvioidaan jatkuvan heikkona.      
Päästöoikeuden ja fossiilisten polttoaineiden alhaiset hinnat heikentävät    
uusiutuvien polttoaineiden kilpailukykyä. Valtion suunnittelemien tukitoimien  
uusiutuvien polttoaineiden käytön lisäämiseksi odotetaan vaikuttavan      
positiivisesti pidemmällä aikavälillä, mutta ei vielä kuluvana vuonna.     

Koko vuoden liikevaihdon ja operatiivisen toiminnan liikevoiton arvioidaan   
olevan samalla tasolla kuin vuonna 2009.                    


TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ 1.1.-30.6.2010                      


KONSERNITULOSLASKELMA                              

--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 €          |  4-6/ |  4-6/ |  1-6/ |  1-6/ |  1-12/ |
|              |   20 |   20 |   20 |   20 |   2009 |
|              |   10 |   09 |   10 |   09 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto        | 149 014 | 147 094 | 302 916 | 293 526 | 582 306 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytyjä suoritteita    |  -131 |  -126 |  -271 |  -255 | -505 699 |
| vastaavat kulut      |   123 |   049 |   068 |   279 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttokate        | 17 891 | 21 045 | 31 848 | 38 247 |  76 607 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut    |   703 |   993 |  1 021 |  1 344 |  2 425 |
| tuotot          |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnin ja markkinoinnin | -3 470 | -3 697 | -6 939 | -7 766 | -14 636 |
| kulut           |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinnon kulut      | -2 888 | -2 851 | -5 943 | -5 532 | -11 705 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut |  -849 |  -624 | -1 964 | -1 442 |  -2 427 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentuminen     | -2 632 |     | -2 632 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto        |  8 755 | 14 866 | 15 391 | 24 851 |  50 264 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot      |   310 |   418 |   648 |   829 |  1 290 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut       | -1 227 | -1 651 | -2 618 | -3 747 |  -6 528 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja    |  7 838 | 13 633 | 13 421 | 21 933 |  45 026 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot         | -2 105 | -3 612 | -3 557 | -5 812 | -11 881 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto     |  5 733 | 10 021 |  9 864 | 16 121 |  33 145 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voiton     |     |     |     |     |     |
| jakautuminen:       |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille   |  5 726 | 10 016 |  9 853 | 16 120 |  33 140 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle       |    7 |    5 |   11 |    1 |    5 |
--------------------------------------------------------------------------------

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:    
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, €   | 0,14 |  0,26 |  0,25 |   0,42 |   0,85 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennettu osakekohtainen | 0,14 |  0,26 |  0,25 |   0,42 |   0,85 |
| tulos, €          |    |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA                           
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 €             | 4-6/ | 4-6/ |  1-6/ |  1-6/ |  1-12/ |
|                | 2010 | 2009 |  2010 |  2009 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto       | 5 733 |  10 | 9 864 | 16 121 |  33 145 |
|                |    |  021 |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen erät,   |    |    |    |     |     |
| verojen jälkeen        |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suojausrahasto, käyvän arvon  |  -31 |  99 |  -226 |  -335 |   -343 |
| muutos             |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat       |    |    |    |     |     |
| lyhytaikaiset sijoitukset   |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitot kaudella        |  -56 |  -80 |  -56 |   -7 |   -21 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat       |  -56 |  -80 |  -56 |   -7 |   -21 |
| lyhytaikaiset sijoitukset   |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot           |  345 |  287 | 1 152 |   -22 |   324 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen erät,   |  258 |  306 |  870 |  -364 |   -40 |
| verojen jälkeen        |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja tulos,    | 5 991 |  10 | 10 734 | 15 757 |  33 105 |
| verojen jälkeen        |    |  327 |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laajan tuloksen       |    |    |     |     |
| jakautuminen:             |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille     | 5 974 |  10 | 10 691 | 15 766 |  33 020 |
|                |    |  318 |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle         |  17 |   9 |   43 |   -9 |    85 |
--------------------------------------------------------------------------------


KONSERNITASE                                  

--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 €                 |  6/2010 |   6/2009 |  12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT                  |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat           |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet         |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo                | 112 768 |  115 495 |  113 771 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankittu sopimuskanta          |  5 499 |   6 454 |   6 232 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kilpailukieltosopimukset        |  10 766 |   12 250 |   11 641 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat yrityskaupoista    |  2 212 |   4 188 |   3 194 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet       |  11 694 |   13 218 |   13 579 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     | 142 939 |  151 605 |  148 417 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet  |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maa-alueet               |  4 356 |   4 015 |   4 015 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennukset ja rakennelmat       |  43 698 |   61 872 |   72 072 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koneet ja kalusto            | 105 882 |  114 982 |  110 817 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineelliset hyödykkeet       |    83 |     79 |     81 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset     |  14 741 |   20 303 |   14 666 |
| hankinnat                |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     | 168 760 |  201 251 |  201 651 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset varat        |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat sijoitukset      |   525 |    522 |    525 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusleasingsaamiset         |  3 992 |   4 859 |   4 425 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset       |  2 663 |   1 376 |   2 147 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut saamiset              |   527 |    705 |    726 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |  7 707 |   7 462 |   7 823 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä      | 319 406 |  360 318 |  357 891 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat           |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus             |  23 492 |   21 894 |   32 842 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset     |  81 623 |   76 039 |   77 702 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ennakkomaksut              |  2 050 |   1 873 |    370 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat sijoitukset      |  5 995 |   16 477 |   18 484 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat                |  8 446 |   6 943 |   9 099 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävänä olevat omaisuuserät      |  34 612 |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä      | 156 218 |  123 226 |  138 497 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ             | 475 624 |  483 544 |  496 388 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 €                 |  6/2010 |   6/2009 |  12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |     |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT           |     |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |     |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma               |     |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma    |     |      |      |
| pääoma                 |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma               |  19 399 |   19 399 |   19 399 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto            |  50 673 |   50 673 |   50 673 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahastot              |  -2 246 |   -3 319 |   -3 084 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat          | 128 545 |  116 515 |  116 874 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto            |  9 853 |   16 120 |   33 140 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     | 206 224 |  199 388 |  217 002 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus            |   290 |    153 |    247 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä           | 206 514 |  199 541 |  217 249 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat                  |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat           |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat        |  32 723 |   32 660 |   33 622 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkevelvoitteet            |   610 |    680 |    671 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                |  2 493 |   1 993 |   2 100 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat                 |  90 011 |  116 181 |  120 969 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat               |  1 948 |   1 340 |   1 510 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     | 127 785 |  152 854 |  158 872 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat           |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat                 |  22 610 |   36 666 |   22 890 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat         |  91 115 |   91 864 |   94 130 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisvelat             |  1 204 |   1 066 |   1 073 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verovelat                |    22 |   1 242 |   2 119 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                |   134 |    311 |     55 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävänä oleviin omaisuuseriin     |  26 240 |       |       |
| liittyvät velat             |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     | 141 325 |  131 149 |  120 267 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä             | 269 110 |  284 003 |  279 139 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ      | 475 624 |  483 544 |  496 388 |
--------------------------------------------------------------------------------


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA                           

--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 €                 |  6/2010 |   6/2009 |  12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta        |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto            |  9 864 |   16 121 |   33 145 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirran oikaisut   |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot                  |  3 557 |   5 812 |   11 881 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset       |  23 022 |   19 815 |   40 334 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut        |  1 970 |   2 918 |   5 238 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden myyntivoitto         |     |      |    -70 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                  |   159 |    258 |   1 809 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulorahoitus ennen käyttöpääoman    |  38 572 |   44 924 |   92 337 |
| muutosta                |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos          |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamisten ja muiden saamisten   |  -3 101 |   -4 327 |   -4 654 |
| muutos                 |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuuden muutos        |  5 735 |   -3 074 |  -14 022 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos |   -508 |   5 065 |   6 689 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos          |  2 126 |   -2 336 |  -11 987 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot             |  -1 667 |   -4 074 |   -7 511 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot              |   479 |   1 035 |   1 505 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot             |  -9 073 |   -3 363 |   -8 156 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan nettorahavirta      |  30 437 |   36 186 |   66 188 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta         |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankitut tytäryritykset ja       |   -723 |    -320 |   -1 747 |
| liiketoiminnat vähennettynä       |     |      |      |
| hankintahetken rahavaroilla       |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt tytäryritykset ja liiketoiminnat |     |    197 |    197 |
| vähennettynä myyntihetken rahavaroilla |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin ja      | -13 405 |  -24 530 |  -42 735 |
| aineettomiin              |     |      |      |
| käyttöomaisuushyödykkeisiin       |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten ja aineettomien      |   688 |   1 196 |   4 328 |
| käyttöomaisuushyödykkeiden myynnit   |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit myytävissä oleviin     |    -3 |    -48 |    -54 |
| sijoituksiin              |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden pitkäaikaisten saamisten muutos |   202 |    -12 |    -13 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevien pitkäaikaisten    |     |     25 |     7 |
| sijoitusten myynnit           |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut osingot investoinneista     |      |     1 |     1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirta      | -13 241 |  -23 491 |  -40 016 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta          |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen muutos     |  4 230 |   3 441 |  -12 044 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen nostot     |     |   24 000 |   43 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut | -12 411 |  -21 511 |  -34 388 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot            | -21 301 |  -21 318 |  -21 318 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden hankinta        |  -1 125 |    -356 |    -356 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirta       |  -30 607 |  -15 744 |  -25 106 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 €                  |  6/2010 |  6/2009 |  12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvidien varojen nettomuutos      | -13 411 |  -3 049 |   1 066 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvidit varat tilikauden alussa     |  27 583 |  26 517 |   26 517 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttakurssien muutosten vaikutus   |   272 |    -38 |     28 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevien lyhytaikaisten    |      |    -10 |    -28 |
| sijoitusten               |     |      |      |
| käyvän arvon muutos           |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvidit varat taseessa tilikauden    |  14 444 |  23 420 |   27 583 |
| lopussa                 |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvidit varat              |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 €                  |  6/2010 |  6/2009 |  12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat                |  8 449 |   6 943 |   9 099 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitustodistukset           |  5 995 |  16 477 |   18 484 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                 |  14 444 |  23 420 |   27 583 |
--------------------------------------------------------------------------------


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                   

--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 €    | Osake | Yliku | Arvon | Kertyn | Emoyhti | Vähemm |   Oma |
|        | pääom | rssir | muuto |  eet |   ön | istön |  pääoma |
|        |   a | ahast | s- ja | voitto | omistaj | osuus | yhteensä |
|        |    |   o | muut | varat |  ille |    |     |
|        |    |    | rahas |    | kuuluva |    |     |
|        |    |    |  tot |    |   oma |    |     |
|        |    |    |    |    | pääoma |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  |  19 |  50 |  -3 |  150 | 217 002 |  247 | 217 249 |
| 1.1.2010   |  399 |  673 |  084 |  014 |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeperustei |    |    |    |  333 |   333 |    |   333 |
| sten     |    |    |    |    |     |    |     |
| etuuksien   |    |    |    |    |     |    |     |
| kirjaaminen  |    |    |    |    |     |    |     |
| kuluksi    |    |    |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien     |    |    |    |  -489 |  -489 |    |   -489 |
| osakkeiden  |    |    |    |    |     |    |     |
| hankinta   |    |    |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako  |    |    |    |  -21 | -21 313 |    | -21 313 |
|        |    |    |    |  313 |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden laaja |    |    |  838 | 9 853 | 10 691 |   43 |  10 734 |
| tulos     |    |    |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  |  19 |  50 |  -2 |  138 | 206 224 |  290 | 206 514 |
| 30.6.2010   |  399 |  673 |  246 |  398 |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  |  19 |  50 |  -2 |  137 | 204 876 |  162 | 205 038 |
| 1.1.2009   |  399 |  673 |  964 |  768 |     |    |     |
------------------------------------