Siirry sisältöön

Lassila & Tikanoja Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2011

  • 29 minuutin lukuaika

Helsinki, Suomi, 2011-07-26 07:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

  • Vuoden toisen neljänneksen liikevaihto 162,2 miljoonaa euroa (149,0 milj. e); liikevoitto 8,9 miljoonaa euroa (8,8 milj. e); operatiivisen toiminnan liikevoitto 9,7 miljoonaa euroa (11,8 milj. e); osakekohtainen tulos 0,19 euroa (0,14 e)
  • Tammi-kesäkuun liikevaihto 321,7 miljoonaa euroa (302,9 milj. e); liikevoitto 15,3 miljoonaa euroa (15,4 milj. e); operatiivisen toiminnan liikevoitto 16,5 miljoonaa euroa (19,6 milj. e); osakekohtainen tulos 0,29 euroa (0,25 e)
  • Koko vuoden liikevaihto kasvaa hieman vuodesta 2010 ja operatiivisen toiminnan liikevoiton arvioidaan olevan samaa tasoa kuin vuonna 2010.


KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Toinen neljännes
Lassila & Tikanojan vuoden toisen neljänneksen liikevaihto oli 162,2 miljoonaa euroa (149,0 milj. e) ja se kasvoi 8,8 %. Liikevoitto oli 8,9 miljoonaa euroa (8,8 milj. e), mikä on 5,5 % (5,9 %) liikevaihdosta. Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 9,7 miljoonaa euroa (11,8 milj. e). Osakekohtainen tulos oli 0,19 euroa (0,14 e).

Liikevaihto kasvoi vertailukaudesta kaikilla toimialoilla Uusiutuvia energialähteitä lukuun ottamatta. Puolet kasvusta oli orgaanista. Ympäristöpalveluiden kysyntä lisääntyi ja Kiinteistönhoidon työkanta pysyi hyvänä.

Kannattavuus heikkeni vertailukaudesta, koska jätteen loppusijoituskustannukset nousivat tilapäisesti ja liikennepolttoaineiden hintataso kohosi. Yhteisyritys L&T Recoilin laitoksen ylimääräinen huoltoseisokki rasitti kannattavuutta. Toisella vuosineljänneksellä toteutettiin kolme suurempaa yrityskauppaa, joista aiheutui integraatiokustannuksia. Organisaation uudelleenjärjestelyistä kirjattiin yhteensä 0,8 miljoonan euron kertaluonteinen kulu.

Neljänneksen tuloveroastetta laski purkutappioiden poistojen verovähennysoikeudesta saatu hallinto-oikeuden päätös, jonka myötä laskennallista verovelkaa tuloutettiin 1,6 miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos parani sen takia 0,04 euroa/osake.


Tammi­–kesäkuu
Lassila & Tikanojan tammi­–kesäkuun liikevaihto oli 321,7 miljoonaa euroa (302,9 milj. e) ja se kasvoi 6,2 %. Liikevoitto oli 15,3 miljoonaa euroa (15,4 milj. e), mikä on 4,8 % (5,1 %) liikevaihdosta. Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 16,5 miljoonaa euroa (19,6 milj. e). Osakekohtainen tulos oli 0,29 euroa (0,25 e).

Liikevaihto kasvoi Ympäristöpalveluiden kysynnän kohentumisen, Kiinteistönhoidon hyvän työkannan ja toisella neljänneksellä tehtyjen yritysostojen ansiosta. Alkuvuonna kasvusta yli puolet oli orgaanista. Puupohjaisten polttoaineiden myynti sitä vastoin jäi vertailukaudesta sähköntuotantotuessa ensimmäisellä neljänneksellä olleen keskeytyksen ja tiukan kilpailutilanteen vuoksi.

Alkuvuonna kannattavuutta heikensivät kohonneet palkka-, alihankinta- ja dieselpolttoainekustannukset. Toisen neljänneksen tulosta rasitti lisäksi jätteen loppusijoituskustannusten tilapäinen kohoaminen ja yritysostojen integrointi.

Vertailukaudella kirjattiin pellettiliiketoiminnan lopettamisesta 3,0 miljoonan euron kertaluonteinen kulu.


Avainlukuja

 

  4-6/
2011
4-6/
2010
Muutos
%
1-6/
2011
1-6/
2010
Muutos
%
1-12/
2010
Liikevaihto, milj. € 162,2 149,0 8,8 321,7 302,9 6,2 598,2
Operatiivisen toiminnan liikevoitto, milj. € * 9,7 11,8 -17,5 16,5 19,6 -15,9 45,5
Liikevoitto, milj. € 8,9 8,8 1,2 15,3 15,4 -0,4 40,2
Liikevoittoprosentti 5,5 5,9   4,8 5,1   6,7
Voitto ennen veroja, milj. € 7,7 7,8 -1,8 13,1 13,4 -2,4 36,0
Osakekohtainen tulos, € 0,19 0,14 35,7 0,29 0,25 16,0 0,68
EVA, milj. € 1,9 1,2 58,3 1,7 0,1   10,1

* Erittely toimialakatsausten jälkeen


LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO TOIMIALOITTAIN
Ympäristöpalvelut

Toinen neljännes

Ympäristöpalveluiden vuoden toisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 10,5 % ja oli 83,5 miljoonaa euroa (75,6
milj. e). Liikevoitto oli 9,2 miljoonaa euroa (10,1 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 9,2 miljoonaa euroa (10,1 milj. e).

Toimialan kasvu oli pääosin orgaanista. Erityisesti jätehuolto ja prosessipuhdistus kasvattivat liikevaihtoa kasvaneiden jätevolyymien ja huoltoseisokkitöiden ansiosta. Myös uusioraaka-aineiden volyymit kasvoivat vertailukaudesta ja hintataso pysyi hyvänä. Neljänneksen aikana toteutettu Papros Oy:n yritysosto vahvisti toimialan asemaa uusiokuitumarkkinoilla.

Toimialan kannattavuutta rasittivat jätteiden kuljetus- ja loppusijoituskustannusten nousu sekä yhteisyritys L&T Recoilin laitoksen ylimääräinen huoltoseisokki. Kesäkuussa toteutettu katalyytin vaihdosta johtunut seisokki pitkittyi ja piti tuotannon pysähtyneenä lähes kuukauden, minkä vuoksi yhteisyrityksen tulos oli selvästi negatiivinen. Laitoksen teknistä toimivuutta parannetaan uudelleen toisen huoltoseisokin yhteydessä syyskuussa.

Ympäristöpalveluiden ulkomaantoiminnan liikevaihto pysyi samalla tasolla, mutta kannattavuus heikkeni hieman vertailukaudesta.


Neljänneksen aikana solmittiin useita laajoja kokonaispalvelusopimuksia vähittäiskauppaketjujen kanssa. Markkinoille lanseerattiin onnistuneesti myös uusi Managreen-palvelumalli, jolla asiakkaille voidaan tarjota ympäristönhuollon kokonaissopimusten ja niihin liittyvien verkostokumppaneiden hallinnointia.

Tammi–kesäkuu
Ympäristöpalveluiden tammi–kesäkuun liikevaihto kasvoi 11,2 % ja oli 156,0 miljoonaa euroa (140,2
milj. e). Liikevoitto oli 13,4 miljoonaa euroa (14,5 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 13,4 miljoonaa euroa (14,9 milj. e).

Toimialan liikevaihto kasvoi vertailukaudesta pääosin orgaanisesti jätevolyymien kasvun ja teollisuuden puhtaanapitopalveluiden hyvän kysynnän ansiosta. Uusioraaka-aineiden (kuidut, muovit, metallit) kysyntä, volyymit ja hintataso nousivat selvästi vertailukaudesta.

Kannattavuutta rasittivat kierrätyslaitosten suunniteltua alhaisemmat käyntiasteet ja jätteen loppusijoituskustannusten tilapäinen nousu. Tulosta heikensivät myös dieselpolttoaineiden voimakas hinnannousu sekä kohonneet tuotantokustannukset. Prosessipuhdistuspalveluiden sopeuttaminen kysynnän vaihteluihin oli haasteellista vuoden alkupuolella, mutta laajat seisokkityöt touko–kesäkuussa onnistuivat suunnitellusti.

Yhteisyritys L&T Recoilin liikevaihto kasvoi ja regenerointilaitoksen käyntiaste nousi vuoden alkupuolella, mutta tuotantovarmuus ja perusöljyn saanto eivät nousseet vielä tyydyttävälle tasolle. Ylimääräinen huoltoseisokki toisella neljänneksellä painoi tuloksen negatiiviseksi alkuvuonna.

Toimialan ulkomaantoiminnan liikevaihto ja tulos heikkenivät hieman vertailukaudesta.


Siivous- ja käyttäjäpalvelut

Toinen neljännes
Siivous- ja käyttäjäpalveluiden vuoden toisen neljänneksen liikevaihto oli 40,8 miljoonaa euroa (35,7 milj. e). Kasvua oli 14,2 %. Liikevoitto oli 1,0 miljoonaa euroa (2,2 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 1,2 miljoonaa euroa (2,2 milj. e).


Kotimaan toiminnan liikevaihto kasvoi vertailukaudesta pääosin yritysostojen (Hansalaiset) ansiosta. Tilausmyynti sujui odotetusti. Kannattavuus heikkeni vertailukaudesta yleisen kustannustason nousun ja yritysostoista aiheutuneiden integraatiokustannusten vuoksi. Kohonneiden kustannusten vuoksi toimialalla toteutetaan hinnankorotuksia toisella vuosipuoliskolla.

Ulkomaantoiminnan liikevaihto kasvoi Ruotsissa tehdyn yritysoston (Östgöta Städ) ansiosta. Liikevoittoa heikensi Ruotsin-toiminnassa kirjattu 0,2 miljoonan euron kertaluonteinen uudelleenjärjestelykulu.


Tammi–kesäkuu
Siivous- ja käyttäjäpalveluiden tammi–kesäkuun liikevaihto oli 75,6 miljoonaa euroa (70,4 milj. e). Kasvua oli 7,5 %. Liikevoitto oli 2,5 miljoonaa euroa (3,3 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 2,7 miljoonaa euroa (3,4 milj. e).

Liikevaihto kasvoi alkuvuonna pääosin toisella neljänneksellä tehtyjen yritysostojen ansiosta. Ruotsissa uusmyynti jatkui hyvänä koko alkuvuoden. Tilausmyynti ylsi tavoitteisiinsa.

Uusien kohteiden aloituskustannukset ja yritysostoista aiheutuneet odotettua korkeammat integraatiokustannukset rasittivat toimialan kannattavuutta. Vertailukauden liikevoittoa heikensi 0,7 miljoonan euron luottotappio Venäjän-toiminnassa.


Kiinteistönhoito

Toinen neljännes
Kiinteistönhoidon vuoden toisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 9,9 % ja oli 30,9 miljoonaa euroa (28,1 milj. e). Liikevoitto oli 0,8 miljoonaa euroa (1,1 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 0,8 miljoonaa euroa (1,1 milj. e).


Liikevaihto kasvoi edellisvuotisesta kaikissa palveluissa, erityisesti vahinkosaneerauksessa. Myös kiinteistöteknisten palveluiden työkanta säilyi edelleen hyvänä. Toimialan liikevoitto kuitenkin heikkeni vertailukaudesta tuotantokustannusten nousun takia. Kohonneiden kustannusten vuoksi toimialalla toteutetaan hinnankorotuksia toisella vuosipuoliskolla.

Tammi–kesäkuu
Kiinteistönhoidon tammi–kesäkuun liikevaihto kasvoi 7,5 % ja oli 69,8 miljoonaa euroa (64,9 milj. e). Liikevoitto oli 2,7 miljoonaa euroa (3,9 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 2,7 miljoonaa euroa (4,0 milj. e).

Toimialan liikevaihto kasvoi kiinteistöteknisten palveluiden kysynnän ja vahinkosaneeraustyökannan lisääntymisen takia.  

Toimialan liikevoitto pieneni vertailukaudesta tuotantokustannusten nousun ja kasvaneiden alihankinta- ja ylityökustannusten vuoksi. Tilaustöiden kannattavuus oli alkuvuonna heikompi kuin vuotta aiemmin.


Uusiutuvat energialähteet

Toinen neljännes

Uusiutuvien energialähteiden (L&T Biowatti) vuoden toisen neljänneksen liikevaihto pieneni 20,6 % 9,6 miljoonaan euroon (12,1 milj. e). Liiketappio oli 1,3 miljoonaa euroa (liiketappio 3,9 milj. e) ja operatiivisen toiminnan liiketappio oli 1,3 miljoonaa euroa (liiketappio 0,9 milj. e).


Puupohjaisten polttoaineiden liikevaihto aleni vertailukaudesta kiristyneen kilpailutilanteen vuoksi. Kannattavuutta heikensivät myös kohonneet korjuu- ja logistiikkakustannukset.

Neljänneksen aikana solmittiin useita uusia toimitussopimuksia tuleville lämmityskausille ja kiinteitä kuluja karsittiin organisaatiossa tehtyjen uudelleenjärjestelyjen avulla.
Vertailukauden liikevoittoa rasitti pellettiliiketoiminnan lopetuksesta kirjattu 3,0 miljoonan euron kertaluonteinen kulu.


Tammi–kesäkuu
Uusiutuvien energialähteiden (L&T Biowatti) tammi–kesäkuun liikevaihto pieneni 20,5 % 25,6 miljoonaan euroon (32,2 milj. e). Liiketappio oli 2,0 miljoonaa euroa (liiketappio 4,8 milj. e) ja operatiivisen toiminnan liiketappio oli 1,6 miljoonaa euroa (liiketappio 1,7 milj. e).

Vuoden alkupuolella voimalaitosasiakkaat eivät saaneet metsähakkeella tuotetulle sähkölle tuotantotukea. Tuen keskeytyksen vuoksi useat voimalaitokset käyttivät tuotannossaan fossiilisia polttoaineita metsähakkeen sijasta.

Toimialan kilpailukykyä parannetaan alkuvuonna aloitetulla tervehdyttämisohjelmalla, jolla vähennetään kiinteitä kustannuksia ja tehostetaan operatiivista toimintaa.OPERATIIVISEN TOIMINNAN LIIKEVOITON MUODOSTUMINEN

 

Milj. € 4-6/
2011
4-6/
2010
1-6/
2011
1-6/
2010
1-12/
2010
           
Liikevoitto 8,9 8,8 15,3 15,4 40,2
Kertaluonteiset erät:          
L&T Biowatin pellettiliiketoiminnan lopetus   3,0 0,1 3,0 3,4
Moskovan siivousliiketoiminnan lopetus         0,4
Uudelleenjärjestelykulut 0,8   1,1 1,2 1,5
Operatiivisen toiminnan liikevoitto 9,7 11,8 16,5 19,6 45,5RAHOITUS

Liiketoiminnan rahavirta oli 31,5 miljoonaa euroa (30,4 milj. e). Käyttöpääomaa vapautui 3,2 miljoonaa euroa (2,1 milj. e).

Korollista vierasta pääomaa oli kauden lopussa 154,5 miljoonaa euroa (112,6 milj. e). Vertailukaudella yhteisyritys L&T Recoilin omaisuuserät esitettiin myytävänä olevina omaisuuserinä ja niihin liittyvinä velkoina, minkä vuoksi L&T Recoiliin liittyvä korollinen vieras pääoma, 20,9 miljoonaa euroa, ei sisältynyt vertailukauden vieraaseen pääomaan. Korolliset nettovelat olivat 144,0 miljoonaa euroa ja ne kasvoivat 31,7 miljoonaa euroa vuoden alusta.

Nettorahoituskulut olivat tammi–kesäkuussa 2,2 miljoonaa euroa (2,0 milj. e). Nettorahoituskulut olivat 0,7 % (0,7 %) liikevaihdosta. Pitkäaikaisia lainoja erääntyy loppuvuoden aikana yhteensä 13,1 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisten lainojen keskikorko korkosuojaukset huomioituna laski 3,1 prosenttiin (3,3 %) yleisen korkotason noususta huolimatta.

Omavaraisuusaste oli 42,0 % (43,8 %) ja gearing-prosentti 67,6 (47,5). Likvidit varat olivat kauden lopussa 10,5 miljoonaa euroa (14,4 milj. e).

50 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli käytössä 23,5 miljoonaa euroa (4,0 milj. e). 15,0 miljoonan euron komittoitu limiitti oli vertailukauden tapaan käyttämättä.


OSINKO

17.3.2011 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti 0,55 euron osakekohtaisesta osingosta. Osinko, yhteensä 21,3 miljoonaa euroa, maksettiin osakkeenomistajille 29.3.2011.


INVESTOINNIT

Bruttoinvestoinnit olivat tammi-kesäkuussa 45,1 miljoonaa euroa (16,1 milj. e). Niistä noin puolet kohdistui yritysostoihin.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä ostettiin Ympäristöpalveluihin Pentti Laurila Ky, Matti Hossi Ky:n liiketoiminta ja PPT Luttinen Oy:n liiketoiminta, Siivous- ja käyttäjäpalveluihin Kestosiivous Oy:n liiketoiminta ja Kiinteistönhoitoon KH-Kiinteistöhuolto Oy:n liiketoiminta.

Toisella neljänneksellä Ympäristöpalveluihin ostettiin
Papros Oy ja Full House Oy. Siivous- ja käyttäjäpalveluihin hankittiin Savon Kiinteistöhuolto- ja Siivouspalvelu Oy, Varkauden Kiinteistönhoito ja Siivouspalvelu Oy, Jo-Pe Huolto Oy, Östgöta Städ Ab ja WTS-Palvelut Oy. Siivous- ja käyttäjäpalveluihin sekä Kiinteistönhoitoon hankittiin Hansalaiset Oy -konserni tytäryhtiöineen.


HENKILÖSTÖ

Henkilöstömäärä oli tammi–kesäkuussa kokoaikaiseksi muutettuna keskimäärin 8.228 (7.522). Kauden lopussa Lassila & Tikanojan palveluksessa oli koko- ja osa-aikaisia yhteensä 10.389 (9.420) henkilöä. Heistä työskenteli Suomessa 8.198 (7.496) ja muissa maissa 2.191 (1.924) henkilöä.


OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA


Vaihto ja kurssi
Yhtiön osakkeen vaihto ilman omia osakkeita NASDAQ OMX Helsingissä tammi–kesäkuussa oli 5.205.262 kappaletta, mikä on 13,4 % (8,8 %) ulkona olevien osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä. Vaihdon arvo oli 68,2 miljoonaa euroa (50,8 milj. e). Korkein hinta oli 15,18 euroa ja alin 11,75 euroa. Päätöskurssi oli 12,08 euroa. Yhtiöllä oli hallussaan kauden lopussa 63.305 omaa osaketta. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli kauden lopussa 467,9 miljoonaa euroa (511,3 milj. e).

Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä
Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 19.399.437 euroa ja ulkona olevien osakkeiden lukumäärä 38.735.569 osaketta. Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman yhtiön hallussa olevia osakkeita oli 38.736.835 osaketta.

Optio-ohjelma 2005
Vuonna 2005 laskettiin liikkeelle 600.000 optio-oikeutta. Merkintäaika 2005A-optioilla päättyi 29.5.2009, 2005B-optioilla 31.5.2010 ja 2005C-optioilla 31.5.2011.

Optio-ohjelma 2008
Vuonna 2008 laskettiin liikkeelle 230.000 optio-oikeutta. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeen. 168.000 optio-oikeutta on 33 avainhenkilön hallussa ja 62.000 optio-oikeutta L&T Advance Oy:n hallussa.

Osakkeen merkintähinta on 16,20 euroa. Merkintähintaa alennettiin 22.3.2011 alkaen 0,07 eurolla. Merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisen jälkeen päätettävien ja ennen osakemerkintää jaettavien osakekohtaisten osinkojen määrällä, joka ylittää yhteensä 70 prosenttia sen tilikauden osakekohtaisesta voitosta, jolta osinkoja jaetaan. Merkintähinnan alennus tulee voimaan kyseisen osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään 0,01 euroa. Osakkeiden merkintäaika on 1.11.2010–31.5.2012.

Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi ulkona olevilla vuoden 2008 optio-oikeuksilla tehtävien merkintöjen seurauksena nousta enintään 168.000 uudella osakkeella, joiden osuus on 0,4 prosenttia tämänhetkisestä osakemäärästä. Kaupankäynti 2008-optio-oikeuksilla NASDAQ OMX Helsingissä alkoi 1.11.2010.


Osakepohjainen kannustinohjelma
Lassila & Tikanoja Oyj:n hallitus päätti 24.3.2009 osakepohjaisen kannustinohjelman käyttöönotosta. Ohjelmassa on kolme kalenterivuoden mittaista ansaintajaksoa, joista ensimmäinen alkoi 1.1.2009 ja viimeinen päättyy 31.12.2011. Palkkion määräytymisen perusteet päätetään vuosittain. Vuodelta 2011 maksettava palkkio perustuu konsernin EVA-tulokseen. Palkkio maksetaan osittain osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettava osuus kattaa palkkiosta aiheutuvat verot. Ohjelman piiriin kuuluu 23 henkilöä.

Ohjelman perusteella voidaan luovuttaa yhteensä enintään 180.000 yhtiön osaketta, jotka hankitaan osakemarkkinoilta, joten kannustinohjelmalla ei ole osakkeen arvoa laimentavaa vaikutusta.

Osakkeenomistajat
Yhtiöllä oli kauden lopussa 9.498 (8.439) osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 12,2 % (10,3 %) osakekannasta.

Hallituksen valtuutukset  
Lassila & Tikanoja Oyj:n 31.3.2010 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen yhtiön vapaalla omalla pääomalla ja näiden osakkeiden luovuttamiseen. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

Hallitus on valtuutettu hankkimaan ja luovuttamaan enintään 500.000 osaketta, joka on 1,3 % koko osakemäärästä. Hankintavaltuutus on voimassa 18 kuukautta ja luovutusvaltuutus neljä vuotta. Valtuutukset kumoavat vuoden 2009 varsinaisessa yhtiökokouksessa annetun omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen ja osakeantivaltuutuksen.

Yhtiön hallituksella ei ole valtuutuksia vaihtovelkakirjan tai optio-oikeuksien liikkeelle laskemiseen.

Omat osakkeet
Lassila & Tikanoja Oyj:lle palautui 5.4.2011 vastikkeetta 2.547 yhtiön omaa osaketta yhtiön vuoden 2009 osakepohjaisen kannustinjärjestelmän ehtojen perusteella. Yhtiön hallussa oli kauden lopussa 63.305 omaa osaketta, jotka edustavat 0,2 % kaikista osakkeista ja äänistä.


YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

17.3.2011 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2010 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2010 maksetaan osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,55 euroa osakkeelta, yhteensä 21,3 miljoonaa euroa. Osingonmaksupäiväksi päätettiin 29.3.2011.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi. Hallitukseen valittiin uudelleen seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka Heikki Bergholm, Eero Hautaniemi, Matti Kavetvuo, Hille Korhonen ja Miikka Maijala sekä uutena jäsenenä Sakari Lassila.

Tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan ylikurssirahastoa alennetaan 50.672.564,52 eurolla siirtämällä kaikki ylikurssirahastossa olevat varat sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Tämän päätöksen rekisteröintiä ei tehty määräaikaan mennessä, minkä johdosta järjestelyä ei voida toimeenpanna.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä on kerrottu tarkemmin pörssitiedotteella 17.3.2011.


HALLITUS


Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen jäsenet ovat Heikki Bergholm, Eero Hautaniemi, Matti Kavetvuo, Hille Korhonen, Sakari Lassila ja Miikka Maijala. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Heikki Bergholmin ja varapuheenjohtajaksi Matti Kavetvuon.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Eero Hautaniemi ja jäseniksi Sakari Lassila ja Miikka Maijala. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Heikki Bergholm ja jäseniksi Matti Kavetvuo ja Hille Korhonen.


MUUTOKSIA YHTIÖN JOHDOSSA

Lassila & Tikanojan hallitus on nimittänyt Pekka Ojanpään yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa toimitusjohtajana viimeistään 13.12.2011. Yhtiön väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi 13.6. alkaen on nimitetty Lassila & Tikanojan talousjohtaja Ville Rantala.


YHTEENVETO MUISTA AML 2:7:N MUKAISISTA PÖRSSITIEDOTTEISTA

22.3.2011 yhtiö tiedotti, että KTM Ville Rantala on nimitetty L&T Biowatti Oy:n toimitusjohtajaksi ja Uusiutuvat energialähteet -toimialan toimialajohtajaksi 22.3.2011 alkaen. Rantala jatkaa edelleen myös Lassila & Tikanoja Oyj:n talousjohtajana. Rantala raportoi toimitusjohtaja Jari Sarjolle. L&T Biowatin nykyinen toimitusjohtaja Tomi Salo jää pois yhtiön palveluksesta.

5.4.2011 yhtiö tiedotti, että Lassila & Tikanoja Oyj:lle on 5.4.2011 palautunut vastikkeetta 2.547 yhtiön omaa osaketta yhtiön vuoden 2009 osakepohjaisen kannustinjärjestelmän ehtojen perusteella.

13.6.2011 yhtiö tiedotti, että Lassila & Tikanojan hallitus on nimittänyt Pekka Ojanpään yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi. Pekka Ojanpää toimii Kemiran Kunta ja teollisuus -segmentin johtajana. Aikaisemmin hän on toiminut Kemiran Erikoiskemikaali-yksikön johtajana ja tätä ennen useissa eri johtotehtävissä Nokiassa. Hän aloittaa Lassila & Tikanojan toimitusjohtajana viimeistään 13.12.2011.

Hallitus ja aikaisempi toimitusjohtaja Jari Sarjo ovat yhteisesti sopineet, että Sarjo jättää tehtävänsä yhtiön toimitusjohtajana välittömästi. Yhtiön väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi 13.6. alkaen on nimitetty Lassila & Tikanojan talousjohtaja Ville Rantala.


LÄHIAIKOJEN EPÄVARMUUSTEKIJÖITÄ

Yleinen talouden epävarmuus voi aiheuttaa merkittäviä hintamuutoksia Ympäristöpalveluiden uusioraaka-ainemarkkinoilla.

Toisella vuosineljänneksellä tehtyjen yrityskauppojen integraatioiden onnistuminen vaikuttaa loppuvuoden tulokseen.

L&T Recoilin tuotanto ei ole vakiintunut, ja mikäli laitoksen tuotannossa ilmenee häiriöitä, sillä on negatiivinen vaikutus Ympäristöpalveluiden tulokseen. Lopputuotteen ja raaka-aineen hinnanmuutokset vaikuttavat merkittävästi L&T Recoilin tulokseen.


Valtion uusiutuville polttoaineille kohdistamat tuet vaikuttavat positiivisesti puupohjaisten polttoaineiden kysyntään tulevaisuudessa, mutta niiden vaikutus näkyy viiveellä. Päästöoikeuden hintatason muutos vaikuttaa L&T Biowatin puupohjaisten polttoaineiden kilpailukykyyn.

Lisätietoja L&T:n riskeistä ja riskienhallinnasta on esitetty vuosikertomuksessa hallituksen toimintakertomuksessa ja konsernitilinpäätöksessä.


NÄKYMÄT LOPPUVUODELLE

Ympäristöpalveluiden näkymät loppuvuodelle ovat pääosin vakaat. Toimialan kannattavuuteen vaikuttaa uusioraaka-aineiden hintakehitys ja L&T Recoilin laitoksen tuotantovarmuus syyskuussa pidettävän huoltoseisokin jälkeen. Toimialalla toteutetaan kustannusten nousuun perustuvia hinnankorotuksia.

Siivous- ja käyttäjäpalveluiden sekä Kiinteistönhoidon markkinoiden arvioidaan kasvavan hitaasti. Toimialoilla toteutetaan kustannusten nousuun perustuvia hinnankorotuksia.

L&T Biowatin puupolttoaineiden kysynnän arvioidaan vahvistuvan. Dynaaminen sähköntuotannon tuki puupolttoaineille astui voimaan heinäkuun alussa.

Koko vuoden liikevaihto kasvaa hieman vuodesta 2010 ja operatiivisen toiminnan liikevoiton arvioidaan olevan samaa tasoa kuin vuonna 2010.


TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ 1.1.–30.6.2011


KONSERNITULOSLASKELMA
 

 

1000 € 4-6/
2011
4-6/
2010
1-6/
2011
1-6/
2010
1-12/
2010
           
Liikevaihto 162 186 149 014 321 660 302 916 598 193
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -146 068 -131 123 -292 726 -271 068 -531 066
Bruttokate 16 118 17 891 28 934 31 848 67 127
Liiketoiminnan muut tuotot 890 703 1 570 1 021 2 708
Myynnin ja markkinoinnin kulut -4 219 -3 470 -8 015 -6 939 -13 779
Hallinnon kulut -3 372 -2 888 -6 338 -5 943 -10 519
Liiketoiminnan muut kulut -557 -849 -827 -1 964 -2 686
Arvonalentuminen   -2 632   -2 632 -2 632
Liikevoitto 8 860 8 755 15 324 15 391 40 219
Rahoitustuotot 341 310 640 648 1 053
Rahoituskulut -1 504 -1 227 -2 867 -2 618 -5 282
Voitto ennen veroja 7 697 7 838 13 097 13 421 35 990
Tuloverot -421 -2 105 -1 825 -3 557 -9 786
Tilikauden voitto 7 276 5 733 11 272 9 864 26 204
           
Tilikauden voiton jakautuminen:          
Emoyhtiön omistajille 7 276 5 726 11 270 9 853 26 188
Määräysvallattomille omistajille   7 2 11 16


Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:

Osakekohtainen tulos, € 0,19 0,14 0,29 0,25 0,68
Laimennettu osakekohtainen tulos, € 0,19 0,14 0,29 0,25 0,68LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA