Siirry sisältöön

Lassila & Tikanoja Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2012

  • 27 minuutin lukuaika

Helsinki, Suomi, 2012-07-24 07:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --                                                    


Vuoden toisen neljänneksen liikevaihto 169,7 miljoonaa euroa (162,2 milj. e); liikevoitto 14,1 miljoonaa euroa (8,9 milj. e); operatiivisen toiminnan liikevoitto 12,1 miljoonaa euroa (9,7 milj. e); osakekohtainen tulos 0,24 euroa (0,19 e)
Tammi-kesäkuun liikevaihto
341,0 miljoonaa euroa (321,7 milj. e); liikevoitto 19,1 miljoonaa euroa
(15,3 milj. e); operatiivisen toiminnan liikevoitto
17,2 miljoonaa euroa (16,5 milj. e);
osakekohtainen tulos euroa 0,31 (0,29 e)
Vuoden 2012 liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2011 ja operatiivisen toiminnan liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla tai hieman parempi kuin vuonna 2011.


TOIMITUSJOHTAJA PEKKA OJANPÄÄ:

”Vuoden toinen neljännes sujui odotuksiemme mukaisesti ja kannattavuuden parantamistoimenpiteet alkavat tuottaa tulosta. Onnistuimme kasvattamaan operatiivisen toiminnan liikevoittoa pääosin Ympäristöpalveluissa. Öljyn regenerointiliiketoiminnan uudelleenjärjestelyn loppuunsaattaminen selkeyttää osaltaan liiketoimintaportfoliotamme ja vapauttaa resursseja ydinliiketoimintojemme kehittämiseen. Logistiikan optimointiin, käyttöpääoman alentamiseen sekä hankintatoimen kehittämiseen liittyvien avainprojektien implementointi jatkuu vuoden jälkipuoliskolla.”

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Toinen neljännes

Lassila & Tikanojan vuoden toisen neljänneksen liikevaihto oli 169,7 miljoonaa euroa (162,2 milj. e) ja se kasvoi 4,6 %. Liikevoitto oli 14,1 miljoonaa euroa (8,9 milj. e), mikä on 8,3 % (5,5 %) liikevaihdosta. Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 12,1 miljoonaa euroa (9,7 milj. e). Osakekohtainen tulos oli 0,24 euroa (0,19 e).

Liikevaihto kasvoi kaikilla toimialoilla Siivous- ja käyttäjäpalveluita lukuun ottamatta. Kasvu oli pääosin orgaanista. Erityisesti jätehuolto- ja prosessipuhdistuspalveluiden sekä puupohjaisten polttoaineiden kysyntä piristyi vertailukaudesta.

Neljänneksen kannattavuus parani Ympäristöpalveluiden volyymikasvun ja hyvin sujuneiden teollisuuden seisokkitöiden ansiosta. Myös yhteisyritys L&T Recoilin kannattavuus parani ja Uusiutuvien energialähteiden tappio puolittui. Kannattavuutta rasitti osaltaan työehtosopimuksen mukainen toukokuussa maksettu kertakorvaus noin 0,7 miljoonaa euroa.

Neljännekselle kirjattiin 4,2 miljoonan euron kertaluonteinen myyntivoitto yhteisyritys L&T Recoil Oy:n osuuden myynnistä, sekä yhteensä 2,2 miljoonan euron kertaluonteinen kulu pääosin Ympäristöpalveluissa ja Ruotsin liiketoiminnassa toteutetuista uudelleenjärjestely- ja tehostamistoimista.

Tammi-kesäkuu
Lassila & Tikanojan tammi-kesäkuun liikevaihto oli 341,0 miljoonaa euroa (321,7 milj. e) ja se kasvoi 6,0 %.
Liikevoitto oli 19,1 miljoonaa euroa (15,3 milj. e), mikä on 5,6 % (4,8 %) liikevaihdosta. Operatiivisen
toiminnan liikevoitto oli 17,2 miljoonaa euroa (16,5 milj. e). Osakekohtainen tulos oli 0,31 euroa (0,29 e).

Liikevaihto kasvoi alkuvuonna pääosin Ympäristöpalveluiden ja puupohjaisten polttoaineiden kohentuneen kysynnän ansiosta. Alkuvuoden kasvusta yli puolet oli orgaanista.

Operatiivisen toiminnan liikevoitto parani hieman vertailukaudesta Ympäristöpalveluiden volyymikasvun ja Uusiutuvien energialähteiden alentuneiden kiinteiden kustannusten ansiosta. Tammi-kesäkuun tulosta rasittivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä polttoaine- ja korjauskustannusten nousu Ympäristöpalveluissa sekä alihankinta- ja työvoimakustannusten nousu Kiinteistönhoidossa.

Avainlukuja

 

  4-6/ 2012 4-6/ 2011 Muutos % 1-6/ 2012 1-6/ 2011 Muutos% 1-12/ 2011
Liikevaihto, milj. € 169,7 162,2 4,6 341,0 321,7 6,0 652,1
Operatiivisen toiminnan liikevoitto, milj. € * 12,1 9,7 24,7 17,2 16,5 4,2 44,3
Liikevoitto, milj. € 14,1 8,9 59,6 19,1 15,3 24,5 25,6
Liikevoittoprosentti 8,3 5,5   5,6 4,8   3,9
Voitto ennen veroja, milj. € 10,8 7,7 40,2 14,8 13,1 12,7 21,0
Osakekohtainen tulos, € 0,24 0,19 26,3 0,31 0,29 6,9 0,44
EVA, milj. € 7,9 1,9 315,8 6,4 1,7 276,5 -2,2

* Erittely toimialakatsausten jälkeen

LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO TOIMIALOITTAIN
Ympäristöpalvelut

Toinen neljännes

Ympäristöpalveluiden vuoden toisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 5,5 % ja oli 88,1 miljoonaa
euroa (
83,5 milj. e). Liikevoitto oli 14,6 miljoonaa euroa (9,2 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 11,2 miljoonaa euroa (9,2 milj. e).

Toimialan liikevaihto kasvoi jätehuolto- ja prosessipuhdistuspalveluiden hyvän kysynnän ansiosta. Myös kierrätysvolyymit kasvoivat ja uusioraaka-aineiden hintataso säilyi hyvänä. Neljänneksen kasvu oli pääosin orgaanista.

Toimialan liikevoitto parani vertailukaudesta jätehuoltopalveluiden volyymikasvun ja hyvin sujuneiden teollisuuden seisokkitöiden ansiosta. Myös kierrätysvolyymien kasvu kohensi toimialan kannattavuutta. Yhteisyritys L&T Recoilin kannattavuus parani, kun vertailukautta rasittanutta ylimääräistä huoltoseisokkia ei ollut päättyneellä neljänneksellä.

Toimialan ulkomaantoimintojen liikevaihto laski hieman vertailukaudesta, mutta tulos pysyi samalla tasolla.
 
Neljänneksen loppupuolella L&T myi 50 prosentin osuutensa yhteisyritys L&T Recoilista yhteisyrityksen toiselle osapuolelle EcoStream Oy:lle. Kauppahinta koostui 10 miljoonan euron käteisvastikkeesta sekä hieman alle 20 prosentin osuudesta EcoStreamin osakekannasta. Järjestelystä kirjattiin neljännekselle 4,2 miljoonan euron kertaluonteinen myyntivoitto. Samalla kirjattiin rahoituskuluihin 2,0 miljoonan euron kulu yhteisyritykselle myönnettyjen pääomalainojen korkosaamisista.

Osana 26.4.2012 tiedotettua tehostamisohjelmaa toimialalla toteutettiin tehostamistoimia, joista kirjattiin yhteensä 0,8 miljoonan euron kertaluonteinen kulu mukaan lukien Tuusulassa sijaitsevan vaarallisten jätteiden käsittelylaitoksen lakkauttamista koskeva alaskirjaus.


Tammi-kesäkuu
Ympäristöpalveluiden tammi-kesäkuun liikevaihto kasvoi 5,9 % ja oli 165,1 miljoonaa euroa (156,0 milj. e).
Liikevoitto oli 17,6 miljoonaa euroa (13,4 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli
14,2 miljoonaa euroa
(13,4 milj. e).


Toimialan liikevaihdon kasvu tuli pääosin jätehuoltopalveluista ja teollisuuden tarvitsemista prosessipuhdistuspalveluista, joiden kysyntä piristyi vaimeamman alkuvuoden jälkeen. Pääosa kasvusta oli orgaanista.

Vuoden ensimmäisen neljänneksen kannattavuutta rasittivat polttoaine- ja korjauskustannusten nousu sekä ulkomaantoimintojen (Latvia, Venäjä) heikentynyt kannattavuus. Toisella neljänneksellä toimialan kannattavuus koheni jätehuoltopalveluiden volyymikasvun sekä hyvin sujuneiden teollisuuden tarvitsemien seisokkitöiden ansiosta.

Kierrätysraaka-ainevolyymit pysyivät koko ensimmäisen vuosipuoliskon hyvällä tasolla, samoin uusioraaka-aineiden (kuidut, muovit, metallit) hintataso.

Siivous- ja käyttäjäpalvelut

Toinen neljännes

Siivous- ja käyttäjäpalveluiden vuoden toisen neljänneksen liikevaihto oli 40,7 miljoonaa euroa (40,8 milj. e). Se laski 0,3 %. Liikevoitto oli 0,2 miljoonaa euroa (1,0 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto
oli 1,2 miljoonaa euroa (1,2 milj. e).


Kotimaan toiminnan liikevaihto laski hieman vertailukaudesta, joskin neljänneksen tilausmyynti sujui odotetusti. Kotimaan toiminnan tulos parani pääosin vertailukautta rasittaneiden yritysostointegraatiokustannusten myötä.

Toimialan ulkomaantoimintojen tulos oli edelleen negatiivinen Ruotsin toimintojen tappiollisuuden vuoksi. Huhtikuussa Ruotsissa käynnistetty säästöohjelma jatkuu vuoden toisella puoliskolla.

Toimialan liikevoittoa rasitti Ruotsin toimintojen uudelleenjärjestelyistä kirjattu 1,0 miljoonan euron kertaluonteinen kulu.

Tammi-kesäkuu

Siivous- ja käyttäjäpalveluiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 80,0 miljoonaa euroa (75,6 milj. e). Kasvua oli
5,7 %. Liikevoitto oli 1,1 miljoonaa euroa (2,5 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 2,2 miljoonaa
euroa (2,7 milj. e).


Alkuvuoden liikevaihto kasvoi vertailukaudesta edellisenä keväänä tehtyjen yritysostojen myötä. Tilaustöiden kysyntä pysyi edellisvuotisella tasolla.

Toimialan liikevoitto heikkeni Ruotsin toiminnan tappiollisuuden vuoksi. Kotimaan toiminnan tulos oli hieman vertailukautta parempi, vaikka palveluhintojen korotus ei kattanut työvoimakustannusten nousua täysimääräisesti.


Kiinteistönhoito

Toinen neljännes

Kiinteistönhoidon vuoden toisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 2,7 % ja oli 31,7 miljoonaa euroa
(30,9 milj. e). Liikevoitto oli 0,8 miljoonaa euroa (0,8 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 0,9
miljoonaa euroa (0,8 milj. e).

Toimialan liikevaihto kasvoi hieman vertailukaudesta vahinkosaneerauksen kasvaneen työkannan ansiosta.

Neljänneksen liikevoitto pysyi samalla tasolla kiinteistöhuollossa toteutettujen tuotannon tehostamistoimien ja parantuneen alihankintakustannusten hallinnan ansiosta.

Tammi-kesäkuu
Kiinteistönhoidon tammi-kesäkuun liikevaihto kasvoi 3,1 % ja oli 72,0 miljoonaa euroa (69,8 milj. e). Liikevoitto oli 1,5 miljoonaa euroa (2,7 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 1,6 miljoonaa euroa (2,7 milj. e).

Toimialan alkuvuoden liikevaihto kasvoi vertailukaudesta pääosin vahinkosaneerauksen laajentuneen palveluverkoston ja sen myötä kohentuneen työkannan ansiosta.

Liikevoitto heikkeni edellisvuotisesta lisääntyneen hintakilpailun ja vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kohonneiden alihankinta- ja ylityökustannusten vuoksi.


Uusiutuvat energialähteet


Toinen neljännes
Uusiutuvien energialähteiden (L&T Biowatti) vuoden toisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 26,0 % 12,1 miljoonaan euroon (9,6 milj. e). Liiketappio oli 0,7 miljoonaa euroa (liiketappio 1,3 milj. e) ja operatiivisen toiminnan liiketappio oli 0,6 miljoonaa euroa (liiketappio 1,3 milj. e).

Toimialan liikevaihto kasvoi selvästi vertailukaudesta puupohjaisten polttoaineiden parantuneen kysynnän  ansiosta. Metsähakkeen heikot energiasisällöt rasittivat kuitenkin toimialan kannattavuutta. Liiketappio pieneni vertailukaudesta pääosin alentuneiden poistojen ja volyymikasvun ansiosta.

Tammi-kesäkuu

Uusiutuvien energialähteiden (L&T Biowatti) tammi-kesäkuun liikevaihto kasvoi 15,9 % 29,7 miljoonaan
euroon (25,6 milj. e). Liikevoitto oli 0,1 miljoonaa euroa (liiketappio 2,0 milj. e) ja operatiivisen toiminnan
liikevoitto oli 0,2 miljoonaa euroa (liiketappio 1,6 milj. e).


Liikevaihto kasvoi vertailukaudesta kohentuneen uusmyynnin ansiosta. Kannattavuus parani alentuneiden poistojen ja keventyneen kulurakenteen ansiosta, vaikka lopputuotteen heikentyneet energiasisällöt rasittivatkin alkuvuoden tulosta.


OPERATIIVISEN TOIMINNAN LIIKEVOITON MUODOSTUMINEN

 

Milj. € 4-6/
2012
4-6/
2011
1-6/ 2012 1-6/
2011
1-12/
2011
Liikevoitto 14,1 8,9 19,1 15,3 25,6
Kertaluonteiset erät:          
L&T Recoil Oy myyntivoitto -4,2   -4,2    
Arvonalentuminen Tuusulan vaarallisen jätteen käsittelylaitos 0,3   0,3    
L&T Biowatin arvonalentuminen         17,1
L&T Biowatin pellettiliiketoiminnan lopetus       0,1 0,1
Uudelleenjärjestelykulut 1,9 0,8 2,0 1,1 1,5
Operatiivisen toiminnan liikevoitto 12,1 9,7 17,2 16,5 44,3RAHOITUS

Liiketoiminnan rahavirta oli 31,6 miljoonaa euroa (31,5 milj. e). Käyttöpääomaa vapautui 2,4 miljoonaa euroa (3,2 milj. e).

Korollista vierasta pääomaa oli kauden lopussa 129,5 miljoonaa euroa (
154,5 milj. e). Korolliset nettovelat olivat 112,7 miljoonaa euroa ja ne laskivat 14,5 miljoonaa euroa vuoden alusta ja 31,3 miljoonaa euroa vertailukaudesta.

Nettorahoituskulut olivat tammi
-kesäkuussa 4,3 miljoonaa euroa (2,2 milj. e). Nousu johtui L&T Recoil Oy:lle annettujen pääomalainojen korkosaamisten kertaluonteisesta kulukirjauksesta, joka oli yhteensä 2,0 miljoonaa euroa. Nettorahoituskulut olivat kulukirjauksesta johtuen 1,3 % (0,7 %) liikevaihdosta.

Pitkäaikaisten lainojen keskikorko korkosuojaukset huomioituna oli 2,5 % (
3,1 %). Pitkäaikaisia lainoja erääntyy loppuvuoden aikana yhteensä 10,7 miljoonaa euroa.

Omavaraisuusaste oli 43,3 % (
42,0 %) ja gearing-prosentti 53,8 (67,6). Likvidit varat olivat kauden lopussa 16,7 miljoonaa euroa (10,5 milj. e).

100 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli kauden lopussa käytössä 34,0 miljoonaa euroa (
23,5 milj. e). Komittoitu limiitti yhteensä 30,0 miljoonaa euroa oli vertailukauden tapaan käyttämättä.


VAROJENJAKO

15.3.2012 pidetty yhtiökokous päätti, että tilikauden 2011 voitto lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että osinkoa ei jaeta. Tilikaudelta 2011 jaettiin pääomanpalautusta 0,55 euroa osakkeelta. Pääomanpalautus, yhteensä 21,3 miljoonaa euroa, maksettiin osakkeenomistajille 27.3.2012.


INVESTOINNIT

Bruttoinvestoinnit olivat tammi
-kesäkuussa 27,8 miljoonaa euroa (45,1 milj. e) ja ne muodostuivat pääasiassa kone- ja kalustohankinnoista.
Toisella vuosineljänneksellä Ympäristöpalveluihin ostettiin Sita Finland Oy:n Oulun jätehuoltoliiketoiminta.


HENKILÖSTÖ

Henkilöstömäärä oli tammi
-kesäkuussa kokoaikaiseksi muutettuna keskimäärin 8.220 (8.228). Kauden lopussa Lassila & Tikanojan palveluksessa oli koko- ja osa-aikaisia yhteensä 9.817 (10.389) henkilöä. Heistä työskenteli Suomessa 7.689 (8.198) ja muissa maissa 2.128 (2.191) henkilöä.


OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Vaihto ja kurssi
Yhtiön osakkeen vaihto ilman omia osakkeita NASDAQ OMX Helsingissä tammi
-kesäkuussa oli 5.653.917 kappaletta, mikä on 14,6 % (13,4 %) ulkona olevien osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä. Vaihdon arvo oli 59,1 miljoonaa euroa (68,2 milj. e). Korkein hinta oli 12,15 euroa ja alin 8,59 euroa. Päätöskurssi oli 9,36 euroa. Yhtiöllä oli hallussaan kauden lopussa 113.305 omaa osaketta. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli kauden lopussa 362,1 miljoonaa euroa (467,9 milj. e).

Omat osakkeet
Yhtiön hallussa oli kauden lopussa 113.305 omaa osaketta, jotka edustavat 0,3 % kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä
Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 19.399.437 euroa ja ulkona olevien osakkeiden lukumäärä 38.685.569 osaketta. Osakkeiden k
eskimääräinen lukumäärä ilman yhtiön hallussa olevia osakkeita oli 38.685.569 osaketta.
Optio-ohjelma 2008
Vuonna 2008 laskettiin liikkeelle 230.000 optio-oikeutta. Osakkeiden merkintäaika NASDAQ OMX Helsingissä päättyi 31.5.2012. Optio-oikeuksilla ei tehty merkintöjä.


Osakepohjainen kannustinohjelma 2012
Lassila & Tikanoja Oyj:n hallitus päätti 14.12.2011 uudesta vuoden mittaisesta osakepohjaisesta kannustinohjelmasta. Mahdollinen palkkio perustuu konsernin EVA-tulokseen ilman L&T Recoilia. Palkkio maksetaan osittain osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettava osuus kattaa palkkiosta aiheutuvat verot. Ohjelman perusteella voidaan luovuttaa yhteensä enintään 65.520 Lassila & Tikanoja Oyj:n osaketta, jotka yhtiö on hankkinut osakemarkkinoilta. Ohjelman piiriin kuuluu 22 henkilöä.
Osakkeenomistajat
Yhtiöllä oli kauden lopussa 9.525 (9.498) osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 15,3 % (12,2 %) osakekannasta.

Hallituksen valtuutukset  
Lassila & Tikanoja Oyj:n 15.3.2012 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Hallitus on valtuutettu hankkimaan enintään 500.000 kappaletta (1,3 % koko osakemäärästä) yhtiön omia osakkeita. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta.


YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

15.3.2012 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2011 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajille.

Yhtiökokous päätti, että tilikauden 2011 voitto lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että osinkoa ei jaeta. Tilikaudelta 2011 vahvistettavan taseen perusteella päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa pääomanpalautusta 0,55 euroa osakkeelta, yhteensä 21,3 miljoonaa euroa. Pääomanpalautuksen maksupäiväksi päätettiin 27.3.2012.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi. Hallitukseen valittiin uudelleen seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka Heikki Bergholm, Eero Hautaniemi, Hille Korhonen, Sakari Lassila ja Miikka Maijala.

Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö, joka on ilmoittanut nimeävänsä KHT Lasse Holopaisen yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä on kerrottu tarkemmin pörssitiedotteella 15.3.2012.


HALLITUS

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen jäsenet ovat Heikki Bergholm, Eero Hautaniemi, Hille Korhonen, Sakari Lassila ja Miikka Maijala. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Heikki Bergholmin ja varapuheenjohtajaksi Eero Hautaniemen.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Eero Hautaniemi ja jäseniksi Sakari Lassila ja Miikka Maijala. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Heikki Bergholm ja jäseneksi Hille Korhonen.


YHTEENVETO MUISTA AML 2:7:N MUKAISISTA PÖRSSITIEDOTTEISTA

26.4.2012 yhtiö tiedotti käynnistävänsä uuden tehostamisohjelman kannattavuutensa parantamiseksi ja toiminnan sopeuttamiseksi nykyiseen markkinatilanteeseen.

2.5.2012 yhtiö tiedotti, että Ympäristöpalveluiden toimialajohtaja Jorma Mikkonen jää pois Lassila & Tikanoja Oyj:n johtoryhmästä.

8.5.2012 yhtiö tiedotti neuvottelevansa EcoStream Oy kanssa yritysjärjestelystä, jossa Lassila & Tikanoja myisi 50 prosentin osuutensa yhteisyritys L&T Recoil Oy:stä yhteisyrityksen toiselle osapuolelle EcoStreamille.

25.6.2012 yhtiö tiedotti myyneensä 50 prosentin osuutensa yhteisyritys L&T Recoil Oy:stä yhteisyrityksen toiselle osapuolelle EcoStream Oy:lle.


LÄHIAIKOJEN EPÄVARMUUSTEKIJÖITÄ


Talouden epävarmuus voi aiheuttaa merkittäviä muutoksia Ympäristöpalveluiden uusioraaka-ainemarkkinoilla ja teollisuusasiakkuuksissa.

Valtion uusiutuville polttoaineille kohdistamien tukien ja niiden jatkuvuuden epävarmuus voi aiheuttaa muutoksia Uusiutuvien energialähteiden kysyntään.

Lisätietoja L&T:n riskeistä ja riskienhallinnasta on esitetty vuoden 2011 vuosikertomuksessa hallituksen toimintakertomuksessa ja konsernitilinpäätöksessä.


NÄKYMÄT LOPPUVUODELLE

Ympäristöpalveluiden näkymät ovat talouden epävarmuudesta huolimatta pääosin vakaat, mutta teollisuuden palveluiden kysynnän muutokset voivat aiheuttaa haasteita toiminnan sopeuttamisessa.

Siivous- ja käyttäjäpalveluiden sekä Kiinteistönhoidon toimintaympäristö pysyy vakaana, joskin hintakilpailu jatkuu tiukkana.

Uusiutuvien energialähteiden (L&T Biowatti) puupolttoaineiden kysynnän arvioidaan kohenevan vertailukaudesta ja liikevoiton paranevan tehostuneen kulurakenteen seurauksena.

Vuoden 2012 liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2011 ja operatiivisen toiminnan liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla tai hieman parempi kuin vuonna 2011.TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ 1.1.-30.6.2012


KONSERNITULOSLASKELMA
 

 

1 000 € 4-6/
2012
4-6/
2011
1-6/
2012
1-6/
2011
1-12/
2011
Liikevaihto 169 692 162 186 340 978 321 660 652 130
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -151 299 -146 068 -311 010 -292 726 -584 152
Bruttokate 18 393 16 118 29 968 28 934 67 978
Liiketoiminnan muut tuotot 5 011 890 5 559 1 570 3 038
Myynnin ja markkinoinnin kulut -4 945 -4 219 -9 036 -8 015 -15 217
Hallinnon kulut -3 408 -3 372 -6 416 -6 338 -11 408
Liiketoiminnan muut kulut -605 -557 -696 -827 -1 733
Arvonalentuminen, pysyvät vastaavat -302   -302   -5 677
Arvonalentuminen, liikearvo ja muut aineettomat         -11 384
Liikevoitto 14 144 8 860 19 077 15 324 25 597
Rahoitustuotot 148 341 503 640 1 041
Rahoituskulut -3 504 -1 504 -4 819 -2 867 -5 644
Voitto ennen veroja 10 788 7 697 14 761 13 097 20 994
Tuloverot -1 447 -421 -2 656 -1 825 -4 030
Tilikauden voitto 9 341 7 276 12 105 11 272 16 964
Tilikauden voiton jakautuminen:          
Emoyhtiön omistajille 9 342 7 276 12 111 11 270 16 960
Määräysvallattomille omistajille -1   -6 2 4
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:          
Osakekohtainen tulos, € 0,24 0,19 0,31 0,29 0,44
Laimennettu osakekohtainen tulos, € 0,24 0,19 0,31 0,29 0,44LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA