Siirry sisältöön

Lassila & Tikanoja Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2014

  • 25 minuutin lukuaika

Helsinki, Suomi, 2014-08-06 07:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Lassila & Tikanoja Oyj                   Osavuosikatsaus                  6.8.2014 klo 8.00

Lassila & Tikanoja Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2014

Vuoden toisen neljänneksen liikevaihto 159,8 miljoonaa euroa (168,9 milj. e); liikevoitto 12,9 miljoonaa euroa (8,5 milj. e); operatiivisen toiminnan liikevoitto 13,5 miljoonaa euroa (13,4 milj. e); osakekohtainen tulos 0,29 euroa (0,14 e)
Tammi-kesäkuun liikevaihto 319,2 miljoonaa euroa (336,6 milj. e); liikevoitto 15,1 miljoonaa euroa (14,8 milj. e); operatiivisen toiminnan liikevoitto 20,9 miljoonaa euroa (20,2 milj. e); osakekohtainen tulos -0,13 euroa (0,26 e)
Lassila & Tikanojan vuoden 2014 liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla tai hieman alempi kuin vuonna 2013 ja operatiivisen toiminnan liikevoiton samalla tasolla tai hieman alempi kuin vuonna 2013.


TOIMITUSJOHTAJA PEKKA OJANPÄÄ:

”Taloudellinen taantuma vähentää edelleen teollisuuden kysyntää sekä rakentamisen ja vähittäiskaupan materiaalivirtoja sekä vaikuttaa negatiivisesti Kiinteistöpalvelut-toimialan palveluiden kysyntään. Operatiivisen tehokkuuden seurauksena Ympäristöpalveluiden vertailukelpoinen liikevaihto sekä kannattavuus paranivat alkuvuonna. Myös Teollisuuspalveluissa pystyimme kasvamaan ja parantamaan kannattavuutta ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Kiinteistöpalveluissa ja Uusiutuvissa energialähteissä jatkoimme toiminnan tehostamista haastavassa toimintaympäristössä. Pystyimme edelleen parantamaan koko konsernin operatiivista kannattavuutta vertailukaudesta. Alhaisempi kysyntä ei kuitenkaan mahdollista toisella vuosipuoliskolla samanlaista liikevaihdon ja liikevoiton kertymää kuin edellisvuonna.”


KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Toinen neljännes
Lassila & Tikanojan vuoden toisen neljänneksen liikevaihto oli 159,8 miljoonaa euroa (168,9 milj. e) ja se laski 5,4 % vertailukaudesta. Liikevoitto oli 12,9 miljoonaa euroa (8,5 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 13,5 miljoonaa euroa (13,4 milj. e), mikä oli 8,4 % (7,9 %) liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli 0,29 euroa (0,14 e).

Vuoden toisella neljänneksellä vertailukelpoinen liikevaihto laski Kiinteistöpalvelut- ja Uusiutuvat energialähteet -toimialoilla ja pysyi edellisvuoden tasolla Ympäristöpalvelut- ja Teollisuuspalvelut-toimialoilla.

Vertailukauden liikevaihto sisältää 4,1 miljoonaa euroa vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä myydyn Latvian liiketoiminnan liikevaihtoa sekä liikevoittoa 0,3 miljoonaa euroa. Liikevaihdosta suurin osa kohdistuu Ympäristöpalvelut-toimialalle.

Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli edellisvuoden tasolla. Kertaluonteisia kuluja vuoden toisella neljänneksellä oli 0,5 miljoonaa euroa ja ne kohdistuivat pääasiassa asiakaspalvelutoiminnon uudelleenjärjestelyyn.

Tammi-kesäkuu
Lassila & Tikanojan tammi-kesäkuun liikevaihto oli 319,2 miljoonaa euroa (336,6 milj. e) ja se laski 5,2 % vertailukaudesta. Liikevoitto oli 15,1 miljoonaa euroa (14,8 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 20,9 miljoonaa euroa (20,2 milj. e), mikä oli 6,5 % (6,0 %) liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli
-0,13 euroa (0,26 e).

Alkuvuonna vertailukelpoinen liikevaihto laski Kiinteistöpalvelut- ja Uusiutuvat energialähteet -toimialoilla ja pysyi edellisvuoden tasolla Ympäristöpalvelut-toimialalla. Teollisuuspalvelut-toimialalla liikevaihto kasvoi.

Vertailukauden liikevaihto sisältää 5,4 miljoonaa euroa 13.3.2014 myydyn Latvian liiketoiminnan liikevaihtoa sekä 0,3 miljoonaa euroa liikevoittoa. Yhtiön koko vuoden 2013 liikevaihto sisältää Latvian liiketoiminnan liikevaihtoa 16,6 miljoonaa euroa ja liikevoittoa 1,3 miljoonaa euroa, joista suurin osa kohdistuu Ympäristöpalvelut-toimialalle.

Tammi-kesäkuun liikevoitto sisältää 6,4 miljoonaa euroa kertaluonteisia kustannuksia liittyen osakeomistukseen konkurssiin hakeutuneessa EcoStream Oy:ssä sekä saamisiin EcoStream-konsernilta ja L&T Recoililta. Lisäksi Latvian liiketoiminnoista kirjattiin kertaluonteinen 1,1 miljoonan euron myyntivoitto.

Konsernin nettotulokseen vaikutti lisäksi rahoituskuluihin kirjattu L&T Recoilin takausvastuun perusteella maksettu 16,7 miljoonaa euroa. EcoStream-konsernin konkurssin perusteella tehtyjen kirjausten jälkeen yhtiöllä ei ole enää EcoStream Oy:öön ja L&T Recoiliin liittyviä vastuita.


Avainlukuja

 

  4-6/ 2014 4-6/ 2013 Muutos% 1-6/ 2014 1-6/ 2013 Muutos% 1-12/ 2013
Liikevaihto, milj. e 159,8 168,9 -5,4 319,2 336,6 -5,2 668,2
Operatiivisen toiminnan liikevoitto, milj. e* 13,5 13,4 0,8 20,9 20,2 3,8 51,8
Operatiivisen toiminnan liikevoittoprosentti 8,4 7,9   6,5 6,0   7,8
Liikevoitto, milj. e 12,9 8,5 52,1 15,1 14,8 1,8 33,2
Liikevoittoprosentti 8,1 5,0   4,7 4,4   5,0
Voitto ennen veroja, milj. e 12,9 7,9 63,9 -2,6 13,8 -118,5 30,3
Osakekohtainen tulos, e 0,29 0,14 104,4 -0,13 0,26 -151,5 0,57
EVA, milj. e 7,9 3,4 136,2 4,9 4,3 15,7 12,4

 * Erittely toimialakatsausten jälkeen


LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO TOIMIALOITTAIN

Ympäristöpalvelut

Toinen neljännes

Ympäristöpalveluiden vuoden toisen neljänneksen liikevaihto laski 3,7 % ja oli 64,2 miljoonaa euroa (66,6 milj. e). Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 0,9 % ollen 64,2 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 9,3 miljoonaa euroa (9,1 milj. e) ja operatiivisen toiminnan liikevoitto 9,6 miljoonaa euroa (9,1 milj. e).

Kierrätysliiketoiminnan kysyntää vähensi markkinatilanteesta johtuva kierrätysmateriaalien volyymin lasku. Kysyntä kehittyi positiivisesti jätehuollossa ja Venäjän toiminnoissa.

Vertailukauden liikevaihto sisältää 3,0 miljoonaa euroa vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä myydyn Latvian liiketoiminnan liikevaihtoa.

Liiketoiminnan kannattavuutta pystyttiin edelleen parantamaan toimintaa tehostamalla.

Tammi-kesäkuu
Ympäristöpalveluiden tammi-kesäkuun liikevaihto laski 1,4 % ja oli 125,1 miljoonaa euroa (126,8 milj. e). Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 1,6 % ollen 123,0 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 15,9 miljoonaa euroa (15,3 milj. e) ja operatiivisen toiminnan liikevoitto 16,2 miljoonaa euroa (15,3 milj. e).

Kierrätysliiketoiminnan kysyntään vaikutti negatiivisesti markkinatilanteesta johtuva kierrätysmateriaalien volyymin lasku. Kysyntä kehittyi positiivisesti jätehuollossa ja Venäjän toiminnoissa.

Vertailukauden liikevaihto sisältää 3,9 miljoonaa euroa 13.3.2014 myydyn Latvian liiketoiminnan liikevaihtoa.
 
Liiketoiminnan kannattavuus kehittyi hyvin toiminnan tehokkuuden paranemisen ansiosta.

Teollisuuspalvelut

Toinen neljännes

Teollisuuspalveluiden vuoden toisen neljänneksen liikevaihto oli 19,7 miljoonaa euroa (20,0 milj. e). Laskua oli 1,5
%. Liikevoitto oli 1,9 miljoonaa euroa (1,9 milj. e) ja operatiivisen toiminnan liikevoitto 2,0 miljoonaa euroa (1,9 milj. e).

Prosessipuhdistuksessa kysyntä oli vahvaa. Kaikilla muilla palvelulinjoilla liikevaihto jäi hieman vertailukaudesta.

Operatiivisen toiminnan liikevoitto parani hieman ennen kaikkea Vaaralliset jätteet -palveluiden hyvän kannattavuuden ansiosta.


Tammi-kesäkuu
Teollisuuspalveluiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa (33,7 milj
. e). Kasvua oli 5,8 %. Liikevoitto oli 1,8 miljoonaa euroa (1,4 milj. e) ja operatiivisen toiminnan liikevoitto 1,9 miljoonaa euroa (1,4 milj. e).

Toimialan liikevaihto kasvoi kaikilla palvelulinjoilla ennen kaikkea ensimmäisen neljänneksen hyvän kysynnän ansiosta.

Toimiala pystyi parantamaan operatiivista kannattavuuttaan tehtyjen tehostamistoimien sekä kasvaneen volyymin ansiosta.

Kiinteistöpalvelut

Toinen neljännes
Kiinteistöpalveluiden vuoden toisen neljänneksen liikevaihto laski 6,9 % ja oli 68,3 miljoonaa euroa (73,4 milj. e). Liikevoitto oli 2,1 miljoonaa euroa (2,8 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 2,2 miljoonaa euroa (2,9 milj. e).

Toimialan liikevaihto laski vertailukaudesta Ruotsin liiketoiminnan supistuttua ja Vahinkosaneerauksen alhaisen kysynnän vuoksi. Lisäksi liikevaihtoon vaikutti Siivous- ja Kiinteistöhuolto-liiketoimintojen lisäpalveluiden heikko kysyntä.

Toimialan kannattavuutta rasitti Siivous- ja Kiinteistöhuolto-liiketoimintojen lisäpalveluiden heikko kysyntä sekä Vahinkosaneerauksen heikko kannattavuus. Kiinteistöhuolto paransi kannattavuuttaan vertailukaudesta.

Tammi-kesäkuu
Kiinteistöpalveluiden tammi-kesäkuun liikevaihto laski 7,9 % ja oli 137,4 miljoonaa euroa (149,2 milj. e). Liikevoitto oli 2,6 miljoonaa euroa (3,3 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 2,8 miljoonaa euroa (3,7 milj. e).

Toimialan liikevaihto laski vertailukaudesta Ruotsin liiketoiminnan supistuttua ja Kiinteistöhuollon kausitöiden kysynnän jäätyä alkuvuonna tavanomaista alhaisemmaksi.

Toimialan kannattavuutta rasitti Siivous- ja Kiinteistöhuolto-liiketoimintojen lisäpalveluiden heikko kysyntä sekä Vahinkosaneerauksen heikko kannattavuus.
 
Toimialan lisäpalveluiden kysyntä on vähentynyt heikentäen sekä toimialan liikevaihtoa että kannattavuutta. Koko toimialalla on käynnissä merkittävä uudelleenorganisointi toiminnan sopeuttamiseksi muuttuneisiin markkinaolosuhteisiin, mikä rasittaa liiketoiminnan kannattavuutta. Muutosprosessin hyödyt realisoituvat asteittain vuoden 2014 toiselta vuosipuoliskolta alkaen.

Uusiutuvat energialähteet

Toinen neljännes

Uusiutuvien energialähteiden (L&T Biowatti) vuoden toisen neljänneksen liikevaihto laski 21,1 % 10,3 miljoonaan euroon (13,0 milj. e). Liikevoitto oli 0,3 miljoonaa euroa (0,1 milj. e) ja operatiivisen toiminnan liikevoitto 0,3 miljoonaa euroa (liiketappio 0,1 milj. e).

Liikevaihdon alenemiseen vaikuttivat ennen kaikkea lyhyt lämmityskausi ja toimintojen karsiminen Itä-Suomessa. Tehostamistoimenpiteiden ansiosta kannattavuus parani vertailukaudesta.

Tammi-kesäkuu
Uusiutuvien energialähteiden (L&T Biowatti) tammi-kesäkuun liikevaihto laski 24,9 % 26,1 miljoonaan euroon (34,8 milj. e). Liikevoitto oli 1,1 miljoonaa euroa (1,1 milj. e) ja operatiivisen toiminnan liikevoitto 1,1 miljoonaa euroa (0,9 milj. e).

Liikevaihdon alenemiseen vaikuttivat ennen kaikkea lyhyt lämmityskausi ja toimintojen karsiminen Itä-Suomessa. Tehostamistoimenpiteiden ansiosta suhteellinen kannattavuus parani vertailukaudesta.
 

OPERATIIVISEN TOIMINNAN LIIKEVOITON MUODOSTUMINEN

 

 

Milj. e 4-6/
2014
4-6/
2013
1-6/
2014
1-6/
2013
1-12/
2013
Liikevoitto 12,9 8,5 15,1 14,8 33,2
Kertaluonteiset erät:          
L&T Biowatti Oy:n oman kaluston myynti   -0,3   -0,3 -0,5
Arvonalentuminen EcoStream Oy:n osakkeet   5,0   5,0 5,0
L&T Recoil Oy     6,4    
Latvian liiketoiminnan myynti     -1,1    
Ruotsin liiketoiminnan liikearvon alaskirjaus         7,0
Luovutettujen maa-alueiden mahdolliset sulkemiskustannukset         5,0
Viemäriremontointi-liiketoiminnan lopetus         1,2
Uudelleenjärjestelykulut 0,5 0,2 0,5 0,7 1,0
Operatiivisen toiminnan liikevoitto 13,5 13,4 20,9 20,2 51,8

 RAHOITUS

Liiketoiminnan rahavirta oli 27,3 miljoonaa euroa (44,4 milj. e). Käyttöpääomaa sitoutui 6,8 miljoonaa euroa (vapautui 9,7 milj. e). Käyttöpääoman sitoutumiseen vaikutti ennen kaikkea myyntisaamisten kasvu.

Korollista vierasta pääomaa oli kauden lopussa 100,7 miljoonaa euroa (89,0 milj. e).

Korolliset nettovelat olivat 80,2 miljoonaa euroa ja ne nousivat 15,8 miljoonaa euroa vuoden alusta ja 6,3 miljoonaa euroa vertailukaudesta.

Nettorahoituskulut tammi-kesäkuussa olivat 17,6 miljoonaa euroa (1,0 milj. e). Nettorahoituskulut olivat 5,5 % (0,3 %) liikevaihdosta. Nettorahoituskulujen nousuun vaikutti erityisesti L&T Recoil Oy:n takausvastuun mukaisesti maksettu 16,7 miljoonaa euroa.  

Pitkäaikaisten lainojen keskikorko korkosuojaukset huomioituna oli 1,7 % (2,2 %). Pitkäaikaisia lainoja erääntyy loppuvuoden aikana yhteensä 4,9 miljoonaa euroa.

Omavaraisuusaste oli 43,2 % (47,3 %) ja gearing-prosentti 42,9 (33,9). Likvidit varat olivat kauden lopussa 20,5 miljoonaa euroa (15,1 milj. e).

100 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli kauden lopussa käytössä 30,0 miljoonaa euroa (15,0 milj. e). 30,0 miljoonan euron komittoitu limiitti oli vertailukauden tapaan käyttämättä.


VAROJENJAKO

19.3.2014 pidetty yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2013 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,50 euroa osakkeelta. Osinko, yhteensä
19,4 miljoonaa euroa, maksettiin osakkeenomistajille 31.3.2014.


INVESTOINNIT

Tammi-kesäkuussa 2014 bruttoinvestoinnit olivat 20,3 miljoonaa euroa (16,7 milj. e) ja ne muodostuivat pääasiassa kone- ja kalustohankinnoista sekä pienistä kohdennetuista yritysostoista.


HENKILÖSTÖ

Henkilöstömäärä oli tammi-kesäkuussa kokoaikaiseksi muutettuna keskimäärin 7.658 (8.002). Kauden lopussa Lassila & Tikanojan palveluksessa oli koko- ja osa-aikaisia yhteensä 8.451 (9.567) henkilöä. Heistä työskenteli Suomessa 7.610 (7.689) ja muissa maissa 841 (1.965) henkilöä. Muissa maissa työskentelevän henkilöstön määrän laskuun vaikutti pääasiassa Latvian liiketoiminnan myynti.


OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Vaihto ja kurssi
Yhtiön osakkeen vaihto ilman omia osakkeita NASDAQ OMX Helsingissä tammi-kesäkuussa 2014 oli 4.581.862 kappaletta, mikä on 11,8 % (9,8 %) ulkona olevien osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä. Vaihdon arvo oli 66,3 miljoonaa euroa (49,5 milj. e). Korkein hinta oli 15,84 euroa ja alin 13,77 euroa. Päätöskurssi oli 15,05 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli kauden lopussa 583,1 miljoonaa euroa (518,7 milj. e).

Omat osakkeet
Yhtiön hallussa oli katsauskauden lopussa 51.409 omaa osaketta, jotka edustavat 0,1 % kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä
Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 19.399.437 euroa ja ulkona olevien osakkeiden lukumäärä 38.747.465 osaketta. Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman yhtiön hallussa olevia osakkeita oli 38.732.811 osaketta.

Osakepohjainen kannustinohjelma 2014
Lassila & Tikanoja Oyj:n hallitus päätti 18.12.2013 vuoden mittaisesta osakepohjaisesta kannustinohjelmasta osana avainhenkilöstön kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Ohjelman ansaintajakso alkoi 1.1.2014 ja päättyy 31.12.2014. Vuodelta 2014 maksettava mahdollinen palkkio perustuu konsernin EVA-tulokseen. Palkkio maksetaan osittain osakkeina ja osittain rahana. Ohjelman perusteella voidaan luovuttaa yhteensä enintään 39.105 Lassila & Tikanoja Oyj:n osaketta. Ohjelman piiriin kuuluu 10 henkilöä.

Osakkeenomistajat
Yhtiöllä oli kauden lopussa 9.645 (9.485) osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 18,3 % (17,9 %) osakekannasta.


Hallituksen valtuutukset
Lassila & Tikanoja Oyj:n 19.3.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallitus on valtuutettu hankkimaan enintään 2.000.000 kappaletta (5,2 % koko osakemäärästä) yhtiön omia osakkeita. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta.

Hallitus on valtuutettu päättämään uusien tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevien osakkeiden annista osakeannilla ja/tai optio-oikeuksien tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen nojalla voidaan antaa ja/tai luovuttaa yhteensä enintään 2.000.000 osaketta, joka on 5,2 % koko osakemäärästä. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta.


YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

19.3.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2013 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2013 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,50 euroa osakkeelta, yhteensä 19,4 miljoonaa euroa. Osingon maksupäiväksi päätettiin 31.3.2014.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi. Hallitukseen valittiin uudelleen seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka Heikki Bergholm, Eero Hautaniemi, Hille Korhonen, Sakari Lassila ja Miikka Maijala sekä uutena jäsenenä Laura Lares.

Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö, joka ilmoitti nimeävänsä KHT Lasse Holopaisen yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä on kerrottu tarkemmin pörssitiedotteella 19.3.2014.


HALLITUS

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen jäsenet ovat Heikki Bergholm, Eero Hautaniemi, Hille Korhonen, Laura Lares, Sakari Lassila ja Miikka Maijala. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Heikki Bergholmin ja varapuheenjohtajaksi Eero Hautaniemen.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Eero Hautaniemi ja jäseniksi Sakari Lassila ja Laura Lares. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Heikki Bergholm ja jäseniksi Hille Korhonen ja Miikka Maijala.


YHTEENVETO MUISTA AML 6:4:N MUKAISISTA PÖRSSITIEDOTTEISTA

3.3.2014 yhtiö tiedotti, että Lassila & Tikanoja ja Bioinvest SIA ovat allekirjoittaneet sopimuksen L&T:n Latvian liiketoimintojen myymisestä Bioinvest SIA:lle. 13.3.2014 yhtiö tiedotti, että liiketoimintojen myynti on saatettu päätökseen. Myytyjen liiketoimintojen liikevaihto on yhteensä noin 16 miljoonaa euroa, josta suurin osa kohdistuu Ympäristöpalvelut-toimialalle. Kaupan myötä Bioinvestille siirtyi noin 950 työntekijää.

21.3.2014 yhtiö tiedotti vastaanottaneensa tiedon, jonka mukaan EcoStream-konsernin rahoittajat ovat eräännyttäneet lainansa EcoStream-konserniin kuuluvalle L&T Recoil Oy:lle sekä vastaanottanut rahoittajapankeilta ilmoituksen noin 16,7 miljoonan euron maksujen vaatimisesta L&T Recoil Oy:n lainoihin liittyvän takausvastuun perusteella.

Lassila & Tikanojan kokonaisriski EcoStream-konserniin liittyen, mukaan lukien edellä mainittu takausvastuu, on aiemmin tiedotetun mukaisesti noin 23,4 miljoonaa euroa, josta kassavirtavaikutteista on edellä mainittu takausvastuu, noin 16,7 miljoonaa euroa.

30.4.2014 yhtiö tiedotti vastaanottaneensa tiedon, jonka mukaan Helsingin kihlakunnansyyttäjä on päättänyt luopua yhtiön toimitusjohtaja Pekka Ojanpään sekä kahdeksan muun yhtiön nykyisen ja entisen esimiehen osalta heihin kohdistuneista työturvallisuusrikos- ja työaikarikkomussyytteistä. Yhtiön osalta yhteisösakko ja hyötyvaatimukset pysyivät voimassa.


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

3.7.2014 yhtiö tiedotti lehdistötiedotteella, että Helsingin käräjäoikeus on vapauttanut Lassila & Tikanojan ylityörikkeisiin liittyvistä rangaistusvaatimuksista. Syyttäjän esittämä yhteisösakkovaatimus hylättiin ja valtio velvoitettiin korvaamaan yhtiölle asiassa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut. Oikeus katsoi, että yhtiön ohjeistus ja valvontajärjestelmät ovat olleet riittävät, eikä työntekijöiden turvallisuutta tai terveyttä ole vaarannettu.
 
Käräjäoikeus katsoi viiden yhtiön nykyisen tai entisen työnjohtajan syyllistyneen työaikarikkomukseen. Heistä kolme tuomittiin 8-15 päiväsakkoon ja kaksi jätettiin rangaistukseen tuomitsematta teon vähäisyyden vuoksi.

1.8.2014 yhtiö tiedotti, että se muuttaa tulevaisuuden näkymiään. Lassila & Tikanojan vuoden 2014 liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla tai hieman alempi kuin vuonna 2013 ja operatiivisen toiminnan liikevoiton samalla tasolla tai hieman alempi kuin vuonna 2013.

Aiemmin yhtiö arvioi vuoden 2014 vertailukelpoisen liikevaihdon olevan samalla tasolla kuin vuonna 2013 ja operatiivisen toiminnan liikevoiton olevan samalla tasolla tai hieman parempi kuin vuonna 2013


LÄHIAIKOJEN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Talouden epävarmuus voi aiheuttaa merkittäviä muutoksia Ympäristöpalveluiden uusioraaka-ainemarkkinoilla sekä Kiinteistöpalveluiden ja Teollisuuspalveluiden kysyntään.

Valtion uusiutuville polttoaineille kohdistamiin tukiin ja niiden jatkuvuuteen liittyvä epävarmuus voi aiheuttaa muutoksia Uusiutuvien energialähteiden kysyntään.

Lisätietoja L&T:n riskeistä ja riskienhallinnasta on esitetty vuoden 2013 vuosikertomuksessa, hallituksen toimintakertomuksessa ja konsernitilinpäätöksessä.


NÄKYMÄT LOPPUVUODELLE

Lassila & Tikanojan vuoden 2014 liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla tai hieman alempi kuin vuonna 2013 ja operatiivisen toiminnan liikevoiton samalla tasolla tai hieman alempi kuin vuonna 2013.


TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ 1.1.-30.6.2014


KONSERNIN TULOSLASKELMA

 

 

Milj. e 4-6/
2014
4-6/
2013
1-6/
2014
1-6/
2013
1-12/
2013
Liikevaihto 159,8 168,9 319,2 336,6 668,2
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -140,5 -149,5 -285,6 -303,9 -597,3
Bruttokate 19,2 19,4 33,6 32,7 70,9
Liiketoiminnan muut tuotot 1,0 1,4 2,8 1,7 4,3
Myynnin ja markkinoinnin kulut -3,7 -3,8 -7,5 -7,4 -14,5
Hallinnon kulut -3,1 -3,0 -6,7 -6,2 -13,0
Liiketoiminnan muut kulut -0,5 -0,5 -7,2 -1,0 -2,5
Arvonalentuminen, aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet ja pitkäaikaiset varat - -5,0 - -5,0 -5,0
Arvonalentuminen, liikearvo ja muut aineettomat - - - - -7,0
Liikevoitto 12,9 8,5 15,1 14,8 33,2
Rahoitustuotot 0,1 0,1 0,2 0,2 0,5
Rahoituskulut -0,1 -0,7 -17,8 -1,2 -3,4
Voitto ennen veroja 12,9 7,9 -2,6 13,8 30,3
Tuloverot -1,7 -2,4 -2,6 -3,8 -8,1
Tilikauden voitto 11,2 5,5 -5,1 9,9 22,2
           
Tilikauden voiton jakautuminen:          
Emoyhtiön omistajille 11,2 5,5 -5,1 9,9 22,2
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
           
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:          
Osakekohtainen tulos, e 0,29 0,14 -0,13 0,26 0,57
Laimennettu osakekohtainen tulos, e 0,29 0,14 -0,13 0,26 0,57

 LAAJA KONSERNIN TULOSLASKELMA