Siirry sisältöön

Lassila & Tikanoja Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2015

  • 27 minuutin lukuaika

Helsinki, Suomi, 2015-08-05 07:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Lassila & Tikanoja Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2015

- Vuoden toisen neljänneksen liikevaihto 164,2 miljoonaa euroa (159,8 milj. e); liikevoitto 14,4 miljoonaa euroa (12,9 milj. e); operatiivisen toiminnan liikevoitto 14,4 miljoonaa euroa (13,5 milj. e); osakekohtainen tulos 0,28 euroa (0,29 e)
- Tammi-kesäkuun liikevaihto 321,5 miljoonaa euroa (319,2 milj. e); liikevoitto 20,9 miljoonaa euroa (15,1 milj. e); operatiivisen toiminnan liikevoitto 21,8 miljoonaa euroa (20,9 milj. e); osakekohtainen tulos 0,42 euroa (-0,13 e)
- Lassila & Tikanojan vuoden 2015 liikevaihdon ja operatiivisen toiminnan liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2014.


TOIMITUSJOHTAJA PEKKA OJANPÄÄ:

”Talouden taantuma piti toimintaympäristön edelleen haastavana. Siitä huolimatta liikevaihtomme kasvoi vuoden toisella neljänneksellä. Suurin osa kasvusta tuli strategian mukaisista kohdennetuista yritysostoista. Liikevaihto kasvoi pitkästä aikaa myös orgaanisesti johtuen panostuksista myyntiin ja asiakkuuksiin. Paransimme myös kannattavuutta ja liiketoiminnan kassavirtaa. Kannattavuutta tukivat hankittujen yritysten onnistunut integrointi sekä hyvä kustannusten hallinta. Strategiamme mukaisesti keskitymme nykyisessä taloustilanteessa markkina-asemamme vahvistamiseen sekä kannattavuuden ja kassavirran turvaamiseen liiketoimintaa kehittämällä ja yritysostoin.”


KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Toinen neljännes
Lassila & Tikanojan vuoden toisen neljänneksen liikevaihto oli 164,2 miljoonaa euroa (159,8 milj. e) ja se kasvoi 2,7 %. Liikevoitto oli 14,4 miljoonaa euroa (12,9 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 14,4 miljoonaa euroa (13,5 milj. e), mikä oli 8,8 % (8,4 %) liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli 0,28 euroa (0,29 e).

Vuoden toisella neljänneksellä liikevaihto kasvoi ennen kaikkea Teollisuuspalveluissa, jossa prosessipuhdistuspalveluiden kysyntä oli vahvaa. Myös Ympäristöpalveluissa ja Kiinteistöpalveluissa liikevaihto kasvoi. Kasvusta suurin osa tuli tehdyistä yritysostoista. Uusiutuvien energialähteiden liikevaihto laski selvästi vertailukautta heikomman kysynnän vuoksi.

Kannattavuus parani ennen kaikkea Ympäristöpalveluiden kierrätysliiketoiminnan sekä Teollisuuspalveluiden prosessipuhdistuksen hyvän kannattavuuden ansiosta. Myös Uusiutuvissa energialähteissä kannattavuus kehittyi vuoden toisella neljänneksellä suotuisasti hyvien energiasisältöjen ansiosta. Kiinteistöpalveluissa kannattavuus heikentyi hieman.

Tammi-kesäkuu
Lassila & Tikanojan tammi-kesäkuun liikevaihto oli 321,5 miljoonaa euroa (319,2 milj. e) ja se kasvoi 0,7 %. Liikevoitto oli 20,9 miljoonaa euroa (15,1 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 21,8 miljoonaa euroa (20,9 milj. e), mikä oli 6,8 % (6,5 %) liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli 0,42 euroa (-0,13 e).

Alkuvuoden aikana liikevaihto kasvoi Ympäristöpalveluissa ja Kiinteistöpalveluissa ennen kaikkea tehtyjen yritysostojen ansiosta. Uusituvissa energialähteissä liikevaihto laski matalan kysynnän vuoksi. Teollisuuspalveluissa liikevaihto oli vertailukauden tasolla.

Vertailukaudella yhtiön raportoituun liikevoittoon vaikuttivat 5,8 miljoonan euron kertaluonteiset erät.

Yhtiön operatiivisen toiminnan liikevoitto nousi alkuvuonna kaikilla toimialoilla. Yhtiö kirjasi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä vahinkosaneerausliiketoimintaan liittyviä kertaluonteisia uudelleenjärjestelykuluja 0,9 miljoonaa euroa. Yhtiö jatkoi vahinkosaneerausliiketoiminnan sopeuttamista heikentyneeseen markkinatilanteeseen.

Avainlukuja

 

 

  4-6/
2015
4-6/
2014
Muutos % 1-6/
2015
1-6/
2014
Muutos % 1-12/
2014
               
Liikevaihto, milj. e 164,2 159,8 2,7 321,5 319,2 0,7 639,7
Operatiivisen toiminnon liikevoitto, milj. e* 14,4 13,5 6,9 21,8 20,9 4,3 53,8
Operatiivisen toiminnon liikevoittoprosentti 8,8 8,4   6,8 6,5   8,4
Liikevoitto, milj. e 14,4 12,9 11,4 20,9 15,1 38,7 48,5
Liikevoittoprosentti 8,8 8,1   6,5 4,7   7,6
Voitto ennen veroja, milj. e 13,6 12,9 5,2 20,6 -2,6   26,6
Osakekohtainen tulos, e 0,28 0,29 -3,1 0,42 -0,13   0,47
EVA, milj. e 9,5 7,9 19,9 11,2 4,9 127,0 29,1

* Erittely toimialakatsausten jälkeen


LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO TOIMIALOITTAIN

Ympäristöpalvelut

Toinen neljännes

Ympäristöpalveluiden vuoden toisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 3,7 % ja oli 66,5 miljoonaa euroa (64,2 milj. e). Liikevoitto oli 10,8 miljoonaa euroa (9,3 milj. e) ja operatiivisen toiminnan liikevoitto 10,8 miljoonaa euroa (9,6 milj. e).

Liikevaihto nousi etenkin kierrätysliiketoiminnassa ennen kaikkea tehtyjen yritysostojen ansiosta. Kierrätysliiketoiminnan liikevaihdon kasvuun vaikutti myös palveluiden kysynnän vahvistuminen rakennussektorilla. Liikevaihto laski ympäristötuoteliiketoiminnassa strategian mukaisten rakennemuutosten johdosta.

Toimialan kannattavuutta rasittivat Turun ja Keravan kierrätyslaitosten ylimääräiset huoltoseisakit, jotka laskivat laitoksissa käsiteltyjä jätevolyymeja. Ympäristöpalveluiden liikevoitto kuitenkin nousi kierrätysliiketoiminnan muutoin parantuneen kannattavuuden sekä jätehuollon hyvän tehokkuuden ansiosta.

Tammi-kesäkuu
Ympäristöpalveluiden tammi-kesäkuun liikevaihto kasvoi 1,9 % ja oli 127,5 miljoonaa euroa (125,1 milj. e). Liikevoitto oli 17,3 miljoonaa euroa (15,9 milj. e) ja operatiivisen toiminnan liikevoitto 17,3 miljoonaa euroa (16,2 milj. e).

Toteutetut yritysostot ja palveluiden kysynnän vahvistuminen rakennussektorilla kasvattivat kierrätysliiketoiminnan ja koko toimialan liikevaihtoa. Alkuvuonna liikevaihto laski Venäjällä jätehuolto- ja kierrätyspalveluiden sekä ympäristötuotteiden alentuneen kysynnän ja ruplan kurssimuutosten vuoksi. Ympäristötuoteliiketoiminnassa liikevaihto laski myös tietyistä tuotteista luopumisen seurauksena.

Kannattavuutta rasittivat Turun ja Keravan kierrätyslaitosten ylimääräiset huoltoseisakit, jotka laskivat laitoksissa käsiteltyjä jätevolyymeja. Toimialan liikevoitto kuitenkin nousi kierrätysliiketoiminnan muutoin parantuneen kannattavuuden sekä jätehuollon hyvän tehokkuuden ansiosta.

Teollisuuspalvelut

Toinen neljännes

Teollisuuspalveluiden vuoden toisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 5,6 % ja oli 20,8 miljoonaa euroa (19,7 milj. e).
Liikevoitto oli 2,5 miljoonaa euroa (1,9 milj. e) ja operatiivisen toiminnan liikevoitto 2,5 miljoonaa euroa (2,0 milj. e).

Toimialan liikevaihto kasvoi ennen kaikkea prosessipuhdistuspalveluiden vahvan kysynnän ansiosta. Liikevaihto kasvoi myös vaarallisten jätteiden palveluissa ja ympäristörakentamisessa.

Viemärihuollossa liiketoiminnan tulos parani merkittävästi aiemmin tehtyjen sopeuttamistoimenpiteiden ansiosta. Myös prosessipuhdistuksessa kannattavuus parani vahvan kysynnän ansiosta.

Tammi-kesäkuu
Teollisuuspalveluiden tammi-kesäkuun liikevaihto laski 0,1 % ja oli 35,7 miljoonaa euroa (35,7 milj. e).
Liikevoitto oli 2,1 miljoonaa euroa (1,8 milj. e) ja operatiivisen toiminnan liikevoitto 2,1 miljoonaa euroa (1,9 milj. e).

Toimialan liikevaihto oli vertailukauden tasolla. Prosessipuhdistuspalveluiden kysyntä oli vahvaa vuoden toisella neljänneksellä. Liikevaihto kasvoi myös vaarallisissa jätteissä ja ympäristörakentamisessa. Viemärihuollossa liikevaihto laski kannattamattomien yksiköiden lopetusten vuoksi.

Viemärihuollon alkuvuonna tehtyjen sopeuttamistoimenpiteiden ansiosta liiketoiminnan tulos parani merkittävästi. Myös prosessipuhdistuksessa kannattavuus parani vahvan kysynnän ansiosta.

Kiinteistöpalvelut

Toinen neljännes
Kiinteistöpalveluiden vuoden toisen neljänneksen liikevaihto nousi 2,6 % ja oli 70,1 miljoonaa euroa (68,3 milj. e). Liikevoitto oli 1,8 miljoonaa euroa (2,1 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 1,8 miljoonaa euroa (2,2 milj. e).

Kiinteistötekniikan liiketoiminnan kasvu jatkui vahvana orgaanisen myynnin kasvun ja toteutettujen yrityskauppojen ansiosta. Kysyntä kasvoi myös kiinteistöhuollossa ja siivouksessa. Vahinkosaneerauksen liikevaihto laski edelleen vähäisten vahinkotapahtumien ja tehtyjen sopeutustoimenpiteiden seurauksena.

Liiketoiminnan kannattavuus laski siivouksessa ja kiinteistöhuollossa. Kiinteistötekniikassa liiketappio pieneni vertailukaudesta. Vahinkosaneeraus nousi tehtyjen sopeutustoimenpiteiden ansiosta voitolliseksi vuoden toisella neljänneksellä.

Tammi-kesäkuu
Kiinteistöpalveluiden tammi-kesäkuun liikevaihto nousi 2,5 % ja oli 140,7 miljoonaa euroa (137,4 milj. e). Liikevoitto oli 2,1 miljoonaa euroa (2,6 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 3,0 miljoonaa euroa (2,8 milj. e).

Kiinteistöhuollossa kysyntä parani vertailukaudesta, ja kiinteistötekniikan liiketoiminnan kasvu jatkui vahvana orgaanisen myynnin kasvun ja toteutettujen yrityskauppojen ansiosta. Vahinkosaneerauksessa kysynnän heikentyminen jatkui. Yhtiö sulki alkuvuonna kannattamattomia vahinkosaneerauksen toimipisteitä, mikä vaikutti koko toimialan liikevaihtoon ja liikevoittoon. Ruotsin siivouksen liikevaihto laski ennakoitua enemmän.

Liiketoiminnan kannattavuus kehittyi positiivisesti kiinteistöhuollossa ja kiinteistötekniikassa. Vahinkosaneerauksessa tehdyt sopeuttamistoimet pienensivät operatiivista liiketappiota merkittävästi. Siivousliiketoiminnan tulosta rasittivat alkuvuonna useat suuret asiakasaloitukset sekä Ruotsin hieman heikentynyt kannattavuus.

Yhtiö jatkaa vahinkosaneerausliiketoiminnan sopeuttamista nykyiseen markkinatilanteeseen. Yhtiö kirjasi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä vahinkosaneerausliiketoimintaan liittyviä kertaluonteisia uudelleenjärjestelykuluja 0,9 miljoonaa euroa, joista 0,3 miljoonaa oli ensimmäisellä neljänneksellä toteutuneita kuluja ja 0,6 miljoonaa varausta tuleviin sopeuttamistoimiin.

Uusiutuvat energialähteet

Toinen neljännes

Uusiutuvien energialähteiden (L&T Biowatti) vuoden toisen neljänneksen liikevaihto laski 11,3 % 9,1 miljoonaan euroon (10,3 milj. e). Liikevoitto ja operatiivisen toiminnan liikevoitto olivat 0,5 miljoonaa euroa (0,3 milj. e).

Toimialan liikevaihto laski ennen kaikkea lyhyen lämmityskauden sekä biopolttoaineiden haastavan markkinatilanteen vuoksi. Kuitenkin kauden loppupuolella kysyntä oli vertailukautta vahvempaa. Liiketoiminnan kannattavuus parani hyvien energiasisältöjen ja toiminnan hyvän tehokkuuden ansiosta.

Tammi-kesäkuu
Uusiutuvien energialähteiden (L&T Biowatti) tammi-kesäkuun liikevaihto laski 15,6 % 22,0 miljoonaan euroon (26,1 milj. e). Liikevoitto ja operatiivisen toiminnan liikevoitto olivat 1,2 miljoonaa euroa (1,1 milj. e).

Toimialan liikevaihto laski ennen kaikkea lyhyen lämmityskauden sekä biopolttoaineiden haastavan markkinatilanteen vuoksi. Kannattavuus parani tehtyjen tehostamistoimenpiteiden ja hyvien energiasisältöjen ansiosta.


OPERATIIVISEN TOIMINNAN LIIKEVOITON MUODOSTUMINEN

 

 

Me 4-6/2015 4-6/2014 1-6/2015 1-6/2014 1-12/2014
           
Liikevoitto 14,4 12,9 20,9 15,1 48,5
Kertaluonteiset erät:          
L&T Biowatti Oy:n oman kaluston myynti         -0,4
L&T Recoil Oy       6,4 6,4
Latvian liiketoiminnan myynti       -1,1 -1,1
Uudelleenjärjestelykulut   0,5 0,9 0,5 2,0
Muut kertaluonteiset erät         -1,5
Kertaluonteiset erät yhteensä 0,0 0,5 0,9 5,8 5,3
Operatiivisen toiminnan liikevoitto 14,4 13,5 21,8 20,9 53,8RAHOITUS

Liiketoiminnan rahavirta oli 37,6 miljoonaa euroa (27,3 milj. e). Käyttöpääomaa vapautui 1,0 miljoonaa euroa (sitoutui 6,8 milj. e).

Korollista vierasta pääomaa oli kauden lopussa 101,1 miljoonaa euroa (100,7 milj. e).

Korolliset nettovelat olivat 60,5 miljoonaa euroa (80,2 milj. e) ja ne nousivat 8,5 miljoonaa euroa vuoden alusta ja laskivat 19,7 miljoonaa euroa vertailukaudesta.

Nettorahoituskulut tammi-kesäkuussa olivat 0,2 miljoonaa euroa (17,6 milj. e). Nettorahoituskulut olivat 0,1 % (5,5 %) liikevaihdosta. Vertailukauden nettorahoituskulujen suuruuteen vaikutti erityisesti L&T Recoil Oy:n takausvastuun mukaisesti maksettu 16,7 miljoonaa euroa sekä konsernin sisäisten valuuttalainojen kurssimuutokset.

Pitkäaikaisten lainojen keskikorko korkosuojaukset huomioituna oli 1,5 % (1,7 %). Pitkäaikaisia lainoja erääntyy loppuvuoden aikana yhteensä 4,9 miljoonaa euroa.

Omavaraisuusaste oli 43,4 % (43,2 %) ja gearing-prosentti 31,1 (42,9). Likvidit varat olivat kauden lopussa 40,6 miljoonaa euroa (20,5 milj. e).

100 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli kauden lopussa käytössä 0 euroa (30,0 milj. e). 30,0 miljoonan euron komittoitu limiitti oli vertailukauden tapaan käyttämättä.

Yhtiö laski vuonna 2014 liikkeeseen 30 miljoonan euron vakuudettoman joukkovelkakirjalainan. Laina erääntyy 15.9.2019 ja sen kiinteä vuotuinen korko on 2,125 prosenttia.

Konserni on myöntänyt Venäjällä toimiville tytäryhtiöille yhteensä 270 MRUB (3,7 milj. e) sisäisiä lainoja.


VAROJENJAKO

18.3.2015 pidetty yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2014 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,75 euroa osakkeelta. Osinko, yhteensä
29,0 miljoonaa euroa, maksettiin osakkeenomistajille 27.3.2015.


INVESTOINNIT

Tammi-kesäkuussa bruttoinvestoinnit olivat 17,5 miljoonaa euroa (20,3 milj. e) ja ne muodostuivat pääasiassa kone- ja kalustohankinnoista sekä pienistä kohdennetuista yritysostoista.


HENKILÖSTÖ

Henkilöstömäärä oli tammi-kesäkuussa kokoaikaiseksi muutettuna keskimäärin 6 894 (7 658). Kauden lopussa Lassila & Tikanojan palveluksessa oli koko- ja osa-aikaisia yhteensä 8 615 (8 451) henkilöä. Heistä työskenteli Suomessa 7 716 (7 610) ja muissa maissa 899 (841) henkilöä.


OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Vaihto ja kurssi
Yhtiön osakkeen vaihto ilman omia osakkeita Nasdaq Helsingissä tammi-kesäkuussa 2015 oli 5 653 818 kappaletta, mikä on 14,6 % (11,8 %) ulkona olevien osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä. Vaihdon arvo oli 96,4 miljoonaa euroa (66,3 milj. e). Korkein hinta oli 18,74 euroa ja alin 14,54 euroa. Päätöskurssi oli 15,41 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli kauden lopussa 595,1 miljoonaa euroa (583,1 milj. e).

Omat osakkeet
Yhtiön hallussa oli katsauskauden lopussa 184 315 omaa osaketta, jotka edustavat 0,5 % kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä
Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 19 399 437 euroa ja ulkona olevien osakkeiden lukumäärä 38 614 559 osaketta. Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman yhtiön hallussa olevia osakkeita oli 38 612 344 osaketta.

Osakkeenomistajat
Yhtiöllä oli kauden lopussa 9 915 (9 645) osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 21,9 % (18,3 %) osakekannasta.

Hallituksen valtuutukset
Lassila & Tikanoja Oyj:n 18.3.2015 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallitus on valtuutettu hankkimaan enintään 2 000 000 kappaletta (5,2 % koko osakemäärästä) yhtiön omia osakkeita. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta.

Hallitus on valtuutettu päättämään uusien tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevien osakkeiden annista osakeannilla ja/tai optio-oikeuksien tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen nojalla voidaan antaa ja/tai luovuttaa yhteensä enintään 2 000 000 osaketta, joka on 5,2 % koko osakemäärästä. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta.


YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

18.3.2015 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2014 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2014 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,75 euroa osakkeelta, yhteensä 29,0 miljoonaa euroa. Osingon maksupäiväksi päätettiin 27.3.2015.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi. Hallitukseen valittiin uudelleen seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka Heikki Bergholm, Eero Hautaniemi, Laura Lares, Sakari Lassila ja Miikka Maijala.

Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö, joka ilmoitti nimeävänsä KHT Lasse Holopaisen yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä on kerrottu tarkemmin pörssitiedotteella 18.3.2015.


HALLITUS

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen jäsenet ovat Heikki Bergholm, Eero Hautaniemi, Laura Lares, Sakari Lassila ja Miikka Maijala. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Heikki Bergholmin ja varapuheenjohtajaksi Eero Hautaniemen.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Eero Hautaniemi ja jäseniksi Sakari Lassila ja Laura Lares. Henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Heikki Bergholm ja jäseneksi Miikka Maijala.


YHTEENVETO MUISTA AML 6:4:N MUKAISISTA PÖRSSITIEDOTTEISTA

20.1.2015 yhtiö tiedotti, että vuoden 2014 alustavien tilinpäätöslukujen mukaan yhtiön liikevaihdon arvioidaan olevan 639 miljoonaa euroa (2013: 668,2 milj. e) ja operatiivisen toiminnan liikevoiton olevan 53,8 miljoonaa euroa (2013: 51,8 milj. e).

Aiemmin yhtiö arvioi vuoden 2014 liikevaihdon olevan samalla tasolla tai hieman alempi kuin vuonna 2013 ja operatiivisen toiminnan liikevoiton samalla tasolla tai hieman alempi kuin vuonna 2013.

27.5.2015 yhtiö tiedotti, että yhtiön yhteiskuntasuhdejohtaja Jorma Mikkonen on 1.6.2015 alkaen nimitetty yhtiön johtoryhmän jäseneksi. Mikkosen vastuulle kuuluvat yhteiskuntasuhteet, EHSQ, viestintä ja yritysturvallisuus.


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiön johdolla ei ole tiedossa sellaisia olennaisia katsauskauden jälkeisiä tapahtumia, jotka olisivat vaikuttaneet osavuosikatsauksen laadintaan.


LÄHIAIKOJEN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Talouden epävarmuus voi aiheuttaa merkittäviä muutoksia Ympäristöpalveluiden uusioraaka-ainemarkkinoilla sekä Kiinteistöpalveluiden ja Teollisuuspalveluiden kysyntään.

Valtion uusiutuville polttoaineille kohdistamiin tukiin ja niiden jatkuvuuteen liittyvä epävarmuus voi aiheuttaa muutoksia Uusiutuvien energialähteiden kysyntään. Lisäksi alhainen fossiilisten polttoaineiden hinta voi vaikuttaa yhtiön tuottamien kierrätys- ja uusiutuvien polttoaineiden kysyntään.

Lisätietoja L&T:n riskeistä ja riskienhallinnasta on esitetty vuoden 2014 vuosikertomuksessa, hallituksen toimintakertomuksessa ja konsernitilinpäätöksessä.


NÄKYMÄT LOPPUVUODELLE

Lassila & Tikanojan vuoden 2015 liikevaihdon ja operatiivisen toiminnan liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2014.

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ 1.1.-30.6.2015


KONSERNIN TULOSLASKELMA

 

 

Me 4-6/2015 4-6/2014 1-6/2015 1-6/2014 1-12/2014
           
Liikevaihto 164,2 159,8 321,5 319,2 639,7
           
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -143,6 -140,5 -286,7 -285,6 -561,6
           
Bruttokate 20,6 19,2 34,7 33,6 78,1
           
Liiketoiminnan muut tuotot 1,0 1,0 1,4 2,8 7,0
Myynnin ja markkinoinnin kulut -3,4 -3,7 -6,7 -7,5 -14,2
Hallinnon kulut -3,2 -3,1 -6,5 -6,7 -12,7
Liiketoiminnan muut kulut -0,6 -0,5 -2,1 -7,2 -9,7
Arvonalentuminen, aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet ja pitkäaikaiset varat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Arvonalentuminen, liikearvo ja muut aineettomat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
           
Liikevoitto 14,4 12,9 20,9 15,1 48,5
           
Rahoitustuotot 0,1 0,1 1,1 0,2 0,4
Rahoituskulut -0,8 -0,1 -1,3 -17,8 -22,3
           
Voitto ennen veroja 13,6 12,9 20,6 -2,6 26,6
           
Tuloverot -2,8 -1,7 -4,2 -2,6 -8,4
           
Tilikauden voitto 10,8 11,2 16,4 -5,1 18,1
           
Tilikauden voiton jakautuminen:          
Emoyhtiön omistajille 10,8 11,2 16,4 -5,1 18,1
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
           
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:          
Osakekohtainen tulos, e 0,28 0,29 0,42 -0,13 0,47
Laimennettu osakekohtainen tulos, e 0,28 0,29 0,42 -0,13 0,47LAAJA KONSERNIN TULOSLASKELMA
 

 

Me 4-6/2015 4-6/2014 1-6/2015 1-6/2014 12/2014
           
Tilikauden voitto 10,8 11,2 16,4 -5,1 18,1
           
Erät, joita ei siirretä myöhemmin tulosvaikutteiseksi          
           
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1
Erät, joita ei siirretä myöhemmin tulosvaikutteiseksi, yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1
           
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi          
           
Suojausrahasto, käyvän arvon muutos 0,2 0,0 0,4 -0,3 -0,6
Muuntoerot 0,1 -0,1 0,5 -0,5 -2,1
Tulosvaikutteiseksi siirretyt muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3
Muuntoerot määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi, yhteensä 0,2 -0,1 1,0 -0,4 -2,4
Tilikauden laaja tulos, verojen jälkeen 11,1 11,1 17,4 -5,5 15,6
           
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen        
Emoyhtiön omistajille 11,1 11,1 17,4 -5,5 15,7
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1KONSERNITASE