Siirry sisältöön

Lassila & Tikanoja Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.­-30.9.2009

 • 45 minuutin lukuaika
LASSILA & TIKANOJA OYJ	OSAVUOSIKATSAUS	27.10.2009 KLO 8.00           


LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.­-30.9.2009            

- Kolmannen neljänneksen liikevaihto 140,7 miljoonaa euroa (151,2 milj. e);   
liikevoitto 16,9 miljoonaa euroa (17,6 milj. e); operatiivisen toiminnan    
liikevoitto 16,6 miljoonaa euroa (16,3 milj. e); osakekohtainen tulos 0,30 euroa
(0,31 e)                                    
- Tammi-syyskuun liikevaihto 434,3 miljoonaa euroa (452,9 milj. e); liikevoitto 
41,8 miljoonaa euroa (50,6 milj. e); operatiivisen toiminnan liikevoitto 42,6  
miljoonaa euroa (36,4 milj. e); osakekohtainen tulos 0,71 euroa (0,99 e)    
- Tarkennetut näkymät: Koko vuoden liikevaihto laskee hieman viimevuotisesta.  
Operatiivisen toiminnan liikevoitto paranee hieman.               


KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS                         

Kolmas neljännes                                
Lassila & Tikanojan vuoden kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 140,7     
miljoonaa euroa (151,2 milj. e) ja se laski 6,9 %. Liikevoitto oli 16,9     
miljoonaa euroa (17,6 milj. e), mikä on 12,0 % (11,6 %) liikevaihdosta.     
Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 16,6 miljoonaa euroa (16,3 milj. e).  
Osakekohtainen tulos oli 0,30 euroa (0,31 e).                  

Neljänneksen liikevaihto laski viimevuotisesta alhaisena pysyneen        
puupolttoaineiden kysynnän ja kierrätyksen raaka-ainevolyymien laskun vuoksi.  
Kannattavuus pystyttiin säilyttämään tehostamistoimien ansiosta liikevaihdon  
laskusta huolimatta.                              

Tammi-syyskuu                                  
Yhdeksän kuukauden liikevaihto oli 434,3 miljoonaa euroa (452,9 milj. e) ja se 
laski 4,1 %. Liikevoitto oli 41,8 miljoonaa euroa (50,6 milj. e), mikä on 9,6 % 
(11,2 %) liikevaihdosta. Operatiivisen toiminnan liikevoitto nousi 42,6     
miljoonaan euroon (36,4 milj. e). Osakekohtainen tulos oli 0,71 euroa (0,99 e). 
Vertailukauden liikevoittoa ja tulosta kasvatti Ekokem Oy:n osakkeiden myynnistä
syntynyt 14,3 miljoonan myyntivoitto.                      

Liikevaihdon lasku johtui pääosin L&T Biowatin puupolttoaineiden ja       
uusioraaka-aineiden heikosta kysynnästä sekä niiden alhaisista markkinahinnoista
vuoden alkupuoliskolla. Kiinteistö- ja käyttäjäpalveluiden ja          
Teollisuuspalveluiden liikevaihto ylsi lähes viimevuotiselle tasolle.      

Operatiivisen toiminnan liikevoitto parani tehostamistoimien ansiosta,     
erityisesti Kiinteistö- ja käyttäjäpalveluiden kotimaan toiminnoissa.      


AVAINLUKUJA                                   
--------------------------------------------------------------------------------
|             | 7-9/ | 7-9/ | Muut | 1-9/ | 1-9/ | Muutos | 1-12/ |
|             | 2009 | 2008 | os | 2009 | 2008 |   % | 2008 |
|             |   |   |  % |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, milj. €  | 140, | 151, | -6,9 | 434, | 452,9 |  -4,1 | 606,0 |
|             |  7 |  2 |   |  3 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivisen toiminnan | 16,6 | 16,3 | 1,8 | 42,6 | 36,4 |  17,0 | 45,0 |
| liikevoitto, milj. € * |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, milj. €  | 16,9 | 17,6 | -3,8 | 41,8 | 50,6 | -17,5 | 55,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoittoprosentti  | 12,0 | 11,6 |   | 9,6 | 11,2 |    |  9,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja,  | 15,7 | 16,2 | -3,5 | 37,6 | 47,2 | -20,3 | 50,7 |
| milj. €         |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, € | 0,30 | 0,31 | -3,2 | 0,71 | 0,99 | -28,3 | 1,03 |
--------------------------------------------------------------------------------
| EVA, milj. €      | 8,2 | 9,7 | -15, | 16,6 | 28,3 | -41,3 | 25,0 |
|             |   |   |  5 |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
*Erittely toimialakatsausten jälkeen 
                      
LIIKEVAIHTO JA TULOS TOIMIALOITTAIN                       
Ympäristöpalvelut                                

Kolmas neljännes                                
Ympäristöpalveluiden (jätehuolto, kierrätyspalvelut, L&T Biowatti,       
ympäristötuotteet) kolmannen neljänneksen liikevaihto laski 11,9 % ja oli 64,9 
miljoonaa euroa (73,7 milj. e). Liikevoitto oli 9,4 miljoonaa euroa (9,7 milj. 
e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 9,4 miljoonaa euroa (9,7 milj. e). 

Jätehuollon liikevaihto pysyi viimevuotisella tasolla ja kannattavuus koheni  
kustannustehokkuuden paranemisen ansiosta. Kierrätysliiketoiminnassa      
raaka-ainevolyymien supistuminen alensi liikevaihtoa, mutta kannattavuus parani 
uusioraaka-aineiden hintatason elpymisen ja tuotannon tehostamistoimien     
ansiosta.                                    

Keravan kierrätyslaitoksen uusi kierrätyspuuyksikkö otettiin tuotantokäyttöön ja
lisäkapasiteetin rakentamista jatkettiin.                    

L&T Biowatin liikevaihto laski selvästi puupolttoaineiden heikon kysynnän    
jatkuessa. Kysyntää heikensivät teollisuuden käyntiasteiden lasku ja alhaisena 
pysynyt sähkön tukkuhinta. Myös sahanpurun teollinen käyttö oli merkittävästi  
vähäisempää kuin kesäkaudella yleensä. Energiapuun oma hankinta eteni      
suunnitellusti ja sen seurauksena raaka-ainevarasto kasvoi merkittävästi.    

Ympäristöpalveluiden ulkomaantoiminnan kannattavuus säilyi hyvänä tuotannon   
tehostamistoimien ansiosta.                           

Tammi-syyskuu                                  
Ympäristöpalveluiden tammi-syyskuun liikevaihto pieneni 7,8 % ja oli 208,3   
miljoonaa euroa (225,9 milj. e). Liikevoitto oli 25,2 miljoonaa euroa (26,3   
milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 26,4 miljoonaa euroa (26,3  
milj. e).                                    

Jätehuollon liikevaihto pysyi viimevuotisella tasolla, vaikka etenkin      
rakennusjätteen volyymi pieneni uudisrakentamisen vähennyttyä. Jätemäärien   
laskua tasoitti korjausrakentamisen vilkastuminen. Jätehuollon kannattavuus   
parani kustannustehokkuuden ansiosta.                      

Uusioraaka-aineiden (muovit, kuidut, metallit) markkinahinnat ja kysyntä    
pysyivät alhaisina vuoden alkupuoliskolla, mutta elpyivät jossain määrin vuoden 
kolmannella neljänneksellä. Keravan kierrätyslaitoksen lisäkapasiteetin     
rakentamisen investointiohjelmaa supistettiin. Investoinnin toinen vaihe    
toteutetaan kombilaitoksena, joka käsittää rakennusjätteen sekä kaupan ja    
teollisuuden jätteen yhdistetyn kierrätyslaitoksen. Laitos valmistuu syksyllä  
2010.                                      

L&T Biowatin tarjoamien biopolttoaineiden kysyntä heikkeni selvästi ja     
tuotelinjan kannattavuus heikkeni. Erityisesti kysyntää heikensivät sähkön   
tukkuhinnan ja metsäteollisuuden käyntiasteiden aleneminen. Päästöoikeuden hinta
pysyi alhaisena, mikä heikensi puupohjaisten polttoaineiden kilpailukykyä    
kivihiileen ja öljyyn nähden. Energiapuun hankintaan keskittyvä         
metsäpalveluorganisaatio aloitti toimintansa tammikuussa ja ylitti kauden aikana
hankintatavoitteensa. Luumäen pellettitehdas lopetettiin toukokuussa.      

Venäjällä jätehuoltotoiminta laajeni huhtikuussa Noginskin kaupunkiin. Dubnan  
kierrätyslaitoksen rakentaminen käynnistyi ja se valmistuu ensi vuoden     
alkupuoliskolla. Latviassa talouden epävakaus asetti haasteita toiminnan    
kehittämiselle, mutta samanaikaisesti työvoiman saatavuus parani, mikä alensi  
palkkakustannuksia.                               

Ympäristötuotteiden liikevaihto laski, mutta kannattavuus säilyi hyvänä.    


Kiinteistö- ja käyttäjäpalvelut                         

Kolmas neljännes                                
Kiinteistö- ja käyttäjäpalveluiden (kiinteistönhoito, siivouspalvelut) kolmannen
neljänneksen liikevaihto oli 60,0 miljoonaa euroa (60,1 milj. e). Liikevoitto  
kasvoi ja oli 7,2 miljoonaa euroa (5,0 milj. e). Operatiivisen toiminnan    
liikevoitto oli 7,3 miljoonaa euroa (5,0 milj. e).               

Kotimaan toiminnan liikevaihto kasvoi hiukan edellisvuotisesta ja kesän     
lisäpalveluiden myynti onnistui hyvin. Kannattavuus parani tehostamistoimien  
ansiosta.                                    

Ulkomaantoiminnan liikevaihto laski viime vuodesta pääasiassa Ruotsin kruunun ja
Venäjän ruplan heikentymisen vuoksi. Talouden epävakauden seurauksena asiakkaat 
ovat supistaneet siivouksen työohjelmia erityisesti Latviassa. Ulkomaan     
toiminnan tulos parani ja oli lievästi voitollinen.               

Tammi-syyskuu                                  
Kiinteistö- ja käyttäjäpalveluiden tammi-syyskuun liikevaihto oli 181,7     
miljoonaa euroa (180,4 milj. e). Liikevoitto parani selvästi ja oli 14,9    
miljoonaa euroa (7,9 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 15,2   
miljoonaa euroa (7,8 milj. e).                         

Sopimusliikevaihto ylsi kotimaassa molemmilla tuotelinjoilla viimevuotiselle  
tasolle tiukasta kilpailutilanteesta huolimatta. Lisäpalveluiden myynti sujui  
hyvin, vaikka rakentamisen hiljeneminen heijastui kiinteistöteknisten      
palveluiden kysyntään. Alkuvuoteen ajoittui muutamia isoja           
vahinkosaneerausprojekteja ja työvirta säilyi tasaisena. Vakuutusyhtiöiden   
kanssa solmittiin uusia kumppanuussopimuksia.                  

Tehostamistoimia jatkettiin ja kannattavuus parani selvästi. Työntekijöiden   
vaihtuvuus väheni erityisesti siivouspalveluissa talouden epävarmuuden     
jatkuessa, mikä osaltaan paransi tuotannon tehokkuutta.             

Ulkomaantoiminnan tappio pieneni. Latvian ja Venäjän tulos oli positiivinen.  
Ruotsin toiminnan tervehdyttämisohjelma eteni suunnitellusti ja tavoitteet   
saavutettiin, mutta tulos pysyi vielä tappiollisena. Venäjän siivouspalveluille 
myönnettiin maaliskuussa laatusertifikaatti ISO 9001.              


Teollisuuspalvelut                               

Kolmas neljännes                                
Teollisuuspalveluiden (ongelmajätepalvelut, teollisuusratkaisut,        
jätevesipalvelut, L&T Recoil) kolmannen neljänneksen liikevaihto pieneni 7,3 % 
17,7 miljoonaan euroon (19,1 milj. e). Liikevoitto oli 1,4 miljoonaa euroa (3,5 
milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 1,0 miljoonaa euroa (2,2 milj.
e).                                       

Toimialan liikevaihto laski teollisuuden alhaisten käyntiasteiden ja      
ongelmajätemäärien pienentymisen vuoksi. Lajittelutehokkuuden ja        
hyötykäyttöasteen nostaminen paransi ongelmajätepalveluiden ja         
teollisuusratkaisujen kannattavuutta. Toiminnan sopeuttamisessa onnistuttiin  
markkinatilanteeseen nähden hyvin, vaikka toimialojen yhdistämiseen liittyvät  
organisaatiomuutokset häiritsivätkin jonkin verran erityisesti         
jätevesipalveluiden tuotannonohjausta.                     

Yhteisyritys L&T Recoilin käytetyn voiteluöljyn regenerointilaitoksen tuotannon 
ylösajo aloitettiin. Siirtyminen tuotantovaiheeseen on edelleen viivästynyt   
suunnitellusta, mikä on kasvattanut yhtiön tappiota. Tavoitteena on päästä   
tuotantovaiheeseen vuoden loppuun mennessä.                   

Neljännekselle kirjattiin kertaluonteisena eränä viime vuonna lopetettuun    
maanpesuliiketoimintaan liittynyt myyntivoitto 0,4 miljoonaa euroa.       


Tammi-syyskuu                                  
Teollisuuspalveluiden tammi-syyskuun liikevaihto oli 50,1 miljoonaa euroa (51,0 
milj. e). Liikevoitto oli 3,4 miljoonaa euroa (3,7 milj. e). Operatiivisen   
toiminnan liikevoitto oli 3,1 miljoonaa euroa (3,8 milj. e).          

Teollisuuden alhaiset käyntiasteet heijastuivat odotetusti Teollisuuspalveluiden
toimintaan, erityisesti ongelmajätevolyymeihin. Ylläpitotöiden määrä väheni   
talouden epävarmuuden pitkittyessä ja kysynnän nopeat vaihtelut jatkuivat. Myös 
kierrätyspolttoaineen kysyntä pysyi alhaisena koko kauden.           

Jätevesipalveluita ja L&T Recoilin toimintaa lukuun ottamatta toimialan     
kannattavuus kuitenkin parani onnistuneiden tuotannon tehostamistoimien     
ansiosta. Lisäksi alkuvuoteen ajoittui suuria yksittäisiä projekteja.      
Teollisuusratkaisuissa käynnistettiin vuoden alkupuoliskolla uusia       
teollisuuskumppanuuksia.                            

L&T Recoilin regenerointilaitoksen siirtyminen tuotantovaiheeseen on viivästynyt
suunnitellusta. Kuluvalle vuodelle asetettuja tuotantotavoitteita ei saavuteta. 
Tavoitteena on päästä tuotantovaiheeseen vuoden loppuun mennessä.        


OPERATIIVISEN TOIMINNAN LIIKEVOITON MUODOSTUMINEN                

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. €            |  7-9/ |  7-9/ |  1-9/ |  1-9/ | 1-12/ |
|                |  2009 |  2008 |  2009 |  2008 |  2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto          |  16,9 |  17,6 |  41,8 |  50,6 |  55,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset erät:     |    |    |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsin liikearvon       |    |    |    |     |  3,1 |
| arvonalentumistappio      |    |    |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maanpesuliiketoiminnan lopetus |  -0,4 |    |  -0,4 |     |  2,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Norjan liiketoiminnan     |    |    |    |     |  1,1 |
| myyntitappio          |    |    |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntivoitto Ekokemin     |    |    |    |  -14,3 | -14,3 |
| osakkeiden myynnistä      |    |    |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Öljyjohdannaiset        |    |  -1,3 |    |   0,1 |  -3,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uudelleenjärjestelykulut    |  0,2 |    |  1,4 |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luumäen pellettiliiketoiminnan |  -0,1 |    |  0,3 |     |    |
| lopetus            |    |    |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Entisen Lassila & Tikanojan  |    |    |  -0,5 |     |    |
| lisävakuutusrahaston palautus |    |    |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivisen toiminnan    |  16,6 |  16,3 |  42,6 |  36,4 |  45,0 |
| liikevoitto          |    |    |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------


RAHOITUS                                    

Korollista vierasta pääomaa oli kauden lopussa 17,8 miljoonaa euroa enemmän kuin
vuotta aiemmin. Korolliset nettovelat, jotka olivat 129,3 miljoonaa euroa,   
kasvoivat 11,6 miljoonaa euroa vertailukaudesta ja 8,7 miljoonaa euroa vuoden  
alusta.                                     

Nettorahoituskulut olivat kolmannella vuosineljänneksellä 0,1 miljoonaa euroa  
pienemmät kuin vertailukautena ja tammi-syyskuussa 0,7 miljoonaa euroa     
suuremmat. Korkokulut pienenivät heinä-syyskuussa 0,4 miljoonalla eurolla ja  
kasvoivat tammi-syyskuussa 0,2 miljoonalla eurolla. Rahoituskulujen lasku    
kolmannen vuosineljänneksen aikana johtui korkotason alenemisesta ja korollisen 
vieraan pääoman määrän pienenemisestä, vaikka määrä oli edelleen        
vertailukautista suurempi. Nettorahoituskulut olivat 1,0 % (0,8 %)       
liikevaihdosta ja 10,0 % (6,8 %) liikevoitosta.                 

Koronvaihtosopimusten, joihin yhtiö soveltaa IAS 39:n mukaista suojauslaskentaa,
käyvän arvon muutoksista kirjattiin tammi-syyskuussa muihin laajan tuloksen   
eriin verovaikutus huomioituna -0,4 miljoonaa euroa (alle -0,1 milj. e).    
Tammi-syyskuussa nostettiin uusia pitkäaikaisia lainoja 24,0 miljoonaa euroa ja 
lisäksi 19,0 miljoonaa euroa lyhytaikaisia lainoja konvertoitiin        
pitkäaikaisiksi. Lyhennyksiä maksettiin 24,2 miljoonaa euroa. Loppuvuoden aikana
pitkäaikaisten pankkilainojen lyhennyksiä erääntyy 5,0 miljoonaa euroa (4,2   
milj. e). Pitkäaikaisen lainasalkun keskimääräinen efektiivinen korko oli    
30.9.2009 3,1 % (5,4 %). Likvidit varat olivat kauden päättyessä 21,0 miljoonaa 
euroa (14,9 milj. e). 15,0 miljoonan euron komittoitu limiitti oli       
käyttämättä.                                  
Omavaraisuusaste oli 43,3 % (44,9 %) ja gearing-prosentti 61,2         
(57,3). Liiketoiminnan rahavirta oli tammi-syyskuussa 45,9 miljoonaa euroa (41,8
milj. e). Käyttöpääomaan sitoutui kaudella 16,5 miljoonaa euroa (8,5 milj. e). 
Käyttöpääoman lisääntyminen johtui pääosin L&T Biowatin varaston kasvusta.   


OSINKO                                     

24.3.2009 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti 0,55 euron osakekohtaisesta  
osingosta. Osinko, yhteensä 21,3 miljoonaa euroa, maksettiin osakkeenomistajille
3.4.2009.                                    


INVESTOINNIT                                  

Bruttoinvestoinnit olivat 34,1 miljoonaa euroa (52,2 milj. e). Suurimmat    
rakennuskohteet olivat L&T Recoilin regenerointilaitos ja Keravan        
kierrätyslaitoksen laajennus.                          

Kiinteistö- ja käyttäjäpalveluihin ostettiin toisella vuosineljänneksellä    
Valkeakosken Talohuolto Ky:n liiketoiminta. Ostetun liiketoiminnan       
vuosiliikevaihto oli 0,7 miljoonaa euroa.                    

Kesäkuun alussa myytiin Ympäristöpalveluiden Virtain yksikön liiketoiminta.   


HENKILÖSTÖ                                   

Henkilöstömäärä tammi-syyskuussa oli kokoaikaiseksi muutettuna keskimäärin 8.254
(8.177). Kauden lopussa Lassila & Tikanojan palveluksessa oli koko- ja     
osa-aikaisia yhteensä 9.101 (9.625) henkilöä. Heistä työskenteli Suomessa 6.885 
(7.326) ja muissa maissa 2.216 (2.299) henkilöä.                


UUSI TOIMIALAJAKO                                

L&T:n liiketoiminta ryhmitettiin 1.6.2009 alkaen uudelleen kolmeen toimialaan: 
Ympäristöpalvelut, Kiinteistö- ja käyttäjäpalvelut sekä Uusiutuvat       
energialähteet (L&T Biowatti). Teollisuuspalvelut-toimiala yhdistettiin     
Ympäristöpalvelut-toimialaan.                          

Muutoksella tavoitellaan nykyistä kustannustehokkaampaa ja asiakaslähtöisempää 
toimintamallia. Yhdistämällä Ympäristöpalvelujen ja Teollisuuspalvelujen    
organisaatiot resursseja pystytään käyttämään nykyistä tehokkaammin.      

Yhtiön sisäinen raportointi ja ulkoisen raportoinnin segmenttijako muutetaan  
uuden toimialajaon mukaiseksi vuoden 2010 alussa. Vuonna 2009 taloudellisen   
raportoinnin segmentit ovat Ympäristöpalvelut, Kiinteistö- ja käyttäjäpalvelut 
ja Teollisuuspalvelut.                             


OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA                             

Vaihto ja kurssi                                
Yhtiön osakkeen vaihto NASDAQ OMX Helsingissä tammi-syyskuussa 2009 oli     
8.512.836 kappaletta, mikä on 21,9 % (39,6 %) osakkeiden keskimääräisestä    
lukumäärästä. Vaihdon arvo oli 102,1 miljoonaa euroa (261,4 milj. e). Korkein  
hinta oli 17,19 euroa ja alin 9,16 euroa. Kauden päätöskurssi oli 16,40 euroa. 
Yhtiö osti kauden aikana 30.000 omaa osaketta. Yhtiön osakekannan markkina-arvo 
oli kauden lopussa 635,8 miljoonaa euroa (535,4 milj. e).            

Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä                       
Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 19.399.437 euroa ja osakkeiden lukumäärä   
38.798.874 osaketta. Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman yhtiön hallussa 
olevia osakkeita oli tammi-syyskuussa 38.784.537 osaketta.           

Optio-ohjelma 2005                               
Vuonna 2005 laskettiin liikkeelle 600.000 optio-oikeutta, joista kukin oikeuttaa
merkitsemään yhden Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeen. Merkintäajan alkaessa   
176.000 2005B-optio-oikeutta oli 32 avainhenkilön hallussa. 200.000       
2005C-optio-oikeutta on 37 avainhenkilön hallussa. Lassila & Tikanoja Oyj:n   
kokonaan omistaman tytäryhtiön L&T Advance Oy:n hallussa on 24.000 2005B-optiota
ja 30.000 2005C-optiota eikä niitä käytetä osakkeiden merkintään.        

Merkintähinta 2005B-optioilla on 16,98 euroa ja 2005C-optioilla 26,87 euroa.  
Osakkeiden merkintäaika 2005B-optioilla on 3.11.2008-31.5.2010 ja        
2005C-optioilla 2.11.2009-31.5.2011. Merkintäaika 2005A-optioilla päättyi    
29.5.2009.                                   

Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi ulkona olevilla vuoden 2005 optio-oikeuksilla  
tehtävien merkintöjen seurauksena nousta enintään 376.000 uudella osakkeella,  
joiden osuus on 1,0 prosenttia tämänhetkisestä osakemäärästä. Kaupankäynti   
2005B-optio-oikeuksilla NASDAQ OMX Helsingissä alkoi 2.1.2009.         

Optio-ohjelma 2008                               
Vuonna 2008 laskettiin liikkeelle 230.000 optio-oikeutta. Kukin optio-oikeus  
oikeuttaa merkitsemään yhden Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeen. 199.000     
optio-oikeutta on 38 avainhenkilön hallussa ja 31.000 optio-oikeutta L&T Advance
Oy:n hallussa.                                 

Osakkeen merkintähinta on 16,27 euroa. Merkintähintaa alennetaan merkintähinnan 
määräytymisen jälkeen päätettävien ja ennen osakemerkintää jaettavien      
osakekohtaisten osinkojen määrällä, joka ylittää yhteensä 70 prosenttia sen   
tilikauden osakekohtaisesta voitosta, jolta osinkoja jaetaan. Merkintähinnan  
alennus tulee voimaan kyseisen osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeen      
merkintähinta on kuitenkin aina vähintään 0,01 euroa. Osakkeiden merkintäaika on
1.11.2010-31.5.2012.                              

Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi ulkona olevilla vuoden 2008 optio-oikeuksilla  
tehtävien merkintöjen seurauksena nousta enintään 199.000 uudella osakkeella,  
joiden osuus on 0,5 prosenttia tämänhetkisestä osakemäärästä.          

Osakepohjainen kannustinohjelma                         
Lassila & Tikanoja Oyj:n hallitus päätti 24.3.2009 osakepohjaisen        
kannustinohjelman käyttöönotosta. Ohjelmassa on kolme kalenterivuoden mittaista 
ansaintajaksoa, joista ensimmäinen alkoi 1.1.2009 ja viimeinen päättyy     
31.12.2011. Palkkion määräytymisen perusteet päätetään vuosittain. Vuodelta 2009
maksettava mahdollinen palkkio perustuu konsernin EVA-tulokseen. Mahdollinen  
palkkio maksetaan osittain osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettava osuus
kattaa palkkiosta aiheutuvat verot. Ohjelman piiriin kuuluu perustamisvaiheessa 
28 henkilöä.                                  

Ohjelman perusteella voidaan luovuttaa yhteensä enintään 180.000 yhtiön     
osaketta, jotka hankitaan osakemarkkinoilta, joten kannustinohjelmalla ei ole  
osakkeen arvoa laimentavaa vaikutusta.                     

Osakkeenomistajat                                
Yhtiöllä oli kauden lopussa 7.245 (5.978) osakkeenomistajaa.          
Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 9,3 % (10,7 %) osakekannasta.    

Muutokset suurimmissa osakkeenomistajissa                    
Lassila & Tikanoja Oyj sai 30.4.2009 ilmoituksen, jonka mukaan Keskinäisen   
Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen osuus Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeista ja    
äänistä oli laskenut 7,6 prosenttiin.                      

Lassila & Tikanoja Oyj sai 12.5.2009 ilmoituksen, jonka mukaan OP-Pohjola-ryhmän
osuus Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeista ja äänistä oli noussut 5,2      
prosenttiin.                                  

Lassila & Tikanoja Oyj sai 7.8.2009 ilmoituksen, jonka mukaan OP-Pohjola-ryhmän 
osuus Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeista ja äänistä oli laskenut 4,7      
prosenttiin.                                  

Hallituksen valtuutukset                            
Lassila & Tikanoja Oyj:n 24.3.2009 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti    
hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen yhtiön    
vapaalla omalla pääomalla ja näiden osakkeiden luovuttamiseen. Omat osakkeet  
hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa    
osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä
julkisessa kaupankäynnissä.                           

Hallitus on valtuutettu hankkimaan ja luovuttamaan enintään 500.000 osaketta,  
joka on 1,3 % koko osakemäärästä. Hankintavaltuutus on voimassa 18 kuukautta ja 
luovutusvaltuutus neljä vuotta.                         

Yhtiön hallituksella ei ole valtuutuksia vaihtovelkakirjan tai optio-oikeuksien 
liikkeelle laskemiseen.                             

Omat osakkeet                                  
Yhtiön hallussa oli katsauskauden lopussa 30.000 omaa osaketta, jotka edustavat 
0,1 prosenttia kaikista osakkeista ja äänistä. Yhtiö osti osakkeet       
yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella 20.­-26.5.2009 ja niiden    
hankintahinta oli yhteensä 356 tuhatta euroa.                  


YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET                            

24.3.2009 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 
1.1.-31.12.2008 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja        
toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2008 maksetaan osinkoa
hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,55 euroa osakkeelta, yhteensä 21,3 miljoonaa
euroa. Osingonmaksupäiväksi päätettiin 3.4.2009.                

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi. Hallitukseen   
valittiin uudelleen seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka Heikki Bergholm,  
Eero Hautaniemi, Matti Kavetvuo, Juhani Lassila ja Juhani Maijala sekä uutena  
jäsenenä Hille Korhonen.                            

Tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö.      
Päävastuullinen tilintarkastaja on KHT Heikki Lassila.             

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset yhtiöjärjestyksen 11 §:n muutoksesta
sekä hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankintaan ja     
osakeantiin.                                  

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä on kerrottu tarkemmin pörssitiedotteella 
25.3.2009.                                   


HALLITUS                                    

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen jäsenet ovat Heikki Bergholm, Eero     
Hautaniemi, Matti Kavetvuo, Hille Korhonen, Juhani Lassila ja Juhani Maijala.  
Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi  
uudelleen puheenjohtajaksi Juhani Maijalan ja varapuheenjohtajaksi Juhani    
Lassilan. Hallitus päätti perustaa tarkastusvaliokunnan ja valitsi sen     
puheenjohtajaksi Juhani Lassilan ja jäseniksi Eero Hautaniemen ja Hille     
Korhosen.                                    


YHTEENVETO MUISTA AML 2:7:N MUKAISISTA PÖRSSITIEDOTTEISTA            

25.3.2009 yhtiö tiedotti, että sen hallitus on päättänyt osakepohjaisen     
kannustinohjelman käyttöönotosta. Kannustinohjelman sisältö on selostettu    
tarkemmin edellä kohdassa Osakkeet ja osakepääoma.               

12.5.2009 yhtiö tiedotti, että sen liiketoiminta ryhmitetään 1.6.2009 alkaen  
uudelleen kolmeen toimialaan: Ympäristöpalvelut, Kiinteistö- ja käyttäjäpalvelut
sekä Uusiutuvat energialähteet (L&T Biowatti), ja että             
Teollisuuspalvelut-toimiala yhdistetään Ympäristöpalvelut-toimialaan. Yhtiön  
sisäinen raportointi ja ulkoisen raportoinnin segmenttijako muutetaan uuden   
toimialajaon mukaiseksi vuoden 2010 alussa.                   

4.9.2009 yhtiö tiedotti, että johtaja Arto Nivalaisen jäsenyys Lassila &    
Tikanoja Oyj:n johtajistossa päättyy 4.9.2009. Nivalainen jatkaa yhtiön     
palveluksessa 31.8.2010 saakka. Hän vastaa tiettyjen investointi- ja      
kehityshankkeiden toteuttamisesta sekä jatkaa L&T Biowatti Oy:n hallituksen   
jäsenenä. L&T:n johtajiston muodostavat: Jorma Mikkonen, toimialajohtaja,    
Ympäristöpalvelut; Anna-Maija Apajalahti, toimialajohtaja, Kiinteistö- ja    
käyttäjäpalvelut; Laura Aarnio, laskentajohtaja; Kimmo Huhtimo, tuote- ja    
prosessikehityksestä, markkinointiviestinnästä ja yhteyskeskuksesta vastaava  
johtaja; Inkeri Puputti, henkilöstöjohtaja; Ville Rantala, talousjohtaja.    


LÄHIAIKOJEN EPÄVARMUUSTEKIJÖITÄ                         

Talouden taantuman pitkittyessä jätemateriaalien kuljetus- ja kierrätysvolyymit 
pienenevät sekä tilaustyöt vähenevät. Uusioraaka-aineiden markkinahintojen   
epävakaus ja alhainen kysyntä voivat vaikuttaa heikentävästi          
kierrätyspalveluiden kannattavuuteen. Teollisuuden ostamien palveluiden kysynnän
nopeat vaihtelut ja käyntiasteiden aleneminen voivat vaikeuttaa töiden     
suunnittelua ja toteutusta.                           

Jos L&T Recoilin tuotannon suunniteltua käyntiastetta ei saavuteta, sillä on  
selkeä vaikutus Teollisuuspalveluiden tulokseen. Siihen vaikuttaa negatiivisesti
myös raakaöljyn hinnan mahdollinen aleneminen, koska perusöljyn hintataso seuraa
viiveellä raakaöljyn hintakehitystä.                      

Metsäteollisuuden käyntiasteiden pysyminen alhaisina vaikeuttaa L&T Biowatin  
sivutuoteraaka-aineiden hankintaa. Kivihiilen ja öljyn alhainen hintataso    
heikentää puupohjaisten polttoaineiden kilpailukykyä. Samoin alhainen sähkön  
tukkuhinta heikentää kysyntää.                         

Latvian talouden epävakaudella ja kilpailuolosuhteiden kiristymisellä saattaa  
olla haitallisia vaikutuksia Riian                       
jätehuollon kannattavuuteen.                          

H1N1-influenssaepidemian mahdollinen laajeneminen voi heikentää tulosta muun  
muassa kasvavina sairauskuluina ja tuotantohäiriöinä.              

Lisätietoja L&T:n riskeistä ja riskienhallinnasta on esitetty vuoden 2008    
vuosikertomuksessa hallituksen toimintakertomuksessa ja             
konsernitilinpäätöksessä.                            


NÄKYMÄT LOPPUVUODELLE                              

Ympäristöpalveluissa jätemateriaalien kuljetus- ja kierrätysvolyymit pysynevät 
loppuvuonna vakaina. Uusioraaka-aineiden kysynnän ja myyntihintojen elpymisen  
arvioidaan jatkuvan maltillisena.                        

Lämmityskauden alkaminen kasvattaa L&T Biowatin puupolttoaineiden kysyntää,   
mutta teollisuuden alhaiset käyntiasteet ja matala sähkön tukkuhinta pitävät  
kysyntänäkymät vertailukauteen nähden heikkoina. Myös päästöoikeuden alhainen  
hinta heikentää puupohjaisten polttoaineiden kilpailukykyä. L&T Biowatin    
toimintaa sopeutetaan heikentyneeseen kysyntään.                

Kiinteistö- ja käyttäjäpalveluissa näkymät loppuvuodelle ovat vakaat.      
Asiakkaiden tiukka taloustilanne on kuitenkin lisännyt kilpailutuksia ja    
vähentänee lisäpalveluiden tilauksia.                      

Teollisuuden alhaiset käyntiasteet pitävät ongelmajätemäärät alhaisina myös   
loppuvuonna ja supistavat ylläpitotöiden kysyntää. Tuotannon sopeuttamistoimia 
vastaamaan talvikauden hiljaisempaa kysyntää jatketaan.             

Koko vuoden liikevaihto laskee hieman viimevuotisesta. Operatiivisen toiminnan 
liikevoitto paranee hieman.                           

Näkymiä on tarkennettu edellisestä osavuosikatsauksesta, jossa todettiin: ”Koko 
vuoden liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla kuin viime vuonna ja koko 
vuoden operatiivisen toiminnan liikevoiton olevan samalla tasolla tai paranevan 
hieman. Tämä edellyttää L&T Recoilin laitoksen tuotannon käynnistymistä     
alkusyksystä.”                                 


TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ 1.1.-30.9.2009                      


KONSERNITULOSLASKELMA                              

--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 €          |  7-9/ |   7-9/ |   1-9/ |  1-9/ |  1-12/ |
|              |  2009 |   2008 |   2009 |  2008 |  2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
|              |    |     |      |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto        |  140 | 151 243 | 434 265 | 452 938 | 605 996 |
|              |  739 |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytyjä suoritteita    |  -117 | -129 016 | -373 212 |  -396 |  -533 |
| vastaavat kulut      |  933 |     |     |   756 |   681 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttokate        | 22 806 |  22 227 |  61 053 | 56 182 | 72 315 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut    |  652 |  2 016 |  1 996 | 17 888 | 21 708 |
| tuotot          |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnin ja markkinoinnin | -3 028 |  -3 491 | -10 794 | -11 711 | -16 228 |
| kulut           |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinnon kulut      | -3 006 |  -2 941 |  -8 538 | -9 232 | -12 105 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut |  -515 |   -228 |  -1 957 | -2 510 | -7 102 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvon        |    |     |     |      | -3 090 |
| arvonalentuminen     |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto        | 16 909 |  17 583 |  41 760 | 50 617 | 55 498 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot      |  237 |   373 |  1 066 |  1 189 |  1 931 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut       | -1 479 |  -1 719 |  -5 226 | -4 625 | -6 737 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja    | 15 667 |  16 237 |  37 600 | 47 181 | 50 692 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot         | -4 152 |  -4 303 |  -9 964 | -8 745 | -10 724 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto     | 11 515 |  11 934 |  27 636 | 38 436 | 39 968 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voiton     |    |     |     |     |     |
| jakautuminen:       |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille   | 11 509 |  11 929 |  27 629 | 38 432 | 39 969 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle       |   6 |    5 |    7 |    4 |   -1 |
--------------------------------------------------------------------------------

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:    
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, €  | 0,30 |   0,31 |  0,71 |  0,99 |  1,03 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennettu osakekohtainen | 0,30 |   0,31 |  0,71 |  0,99 |  1,03 |
| tulos, €          |    |      |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA                           

--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 €           |  7-9/ | 7-9/ |  1-9/ |  1-9/ |  1-12/ |
|               |  2009 | 2008 |  2009 |  2008 |   2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto      | 11 515 |  11 | 27 636 | 38 436 |  39 968 |
|               |     |  934 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen erät, |     |    |     |     |     |
| verojen jälkeen       |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suojausrahasto, käyvän   |  -106 | -417 |  -441 |   -46 |   -972 |
| arvon muutos        |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat      |     |    |     |     |     |
| lyhytaikaiset sijoitukset  |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitot kaudella       |   -17 |   4 |   -24 |    5 |    29 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luokittelun muutoksesta   |     |    |     | -14 238 | -14 238 |
| johtuvat oikaisut      |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat      |   -17 |   4 |   -24 | -14 233 | -14 209 |
| lyhytaikaiset sijoitukset  |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot         |   146 | -278 |   124 |  -535 |  -1 862 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen erät, |   23 | -691 |  -341 | -14 814 | -17 043 |
| verojen jälkeen       |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja tulos,   | 11 538 |  11 | 27 295 | 23 622 |  22 925 |
| verojen jälkeen       |     |  243 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laajan tuloksen      |    |     |     |     |
| jakautuminen:             |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille    | 11 533 |  11 | 27 299 | 23 620 |  22 950 |
|               |     |  268 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle        |    5 |  -25 |   -4 |    2 |   -25 |
--------------------------------------------------------------------------------


KONSERNITASE                                  

--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 €                |   9/2009 |   9/2008 |   12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT                |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat         |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet        |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo              |  115 814 |  119 498 |   115 451 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankittu sopimuskanta        |   6 052 |   6 692 |    7 346 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kilpailukieltosopimukset       |   11 691 |   13 520 |   13 270 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat yrityskaupoista   |   3 685 |   5 869 |    5 158 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet     |   13 187 |   12 270 |   11 402 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |  150 429 |  157 849 |   152 627 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maa-alueet              |   4 015 |   3 690 |    3 832 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennukset ja rakennelmat      |   70 581 |   38 218 |   43 958 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koneet ja kalusto          |  113 958 |  109 693 |   113 851 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineelliset hyödykkeet     |     81 |    114 |     78 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset    |   13 460 |   26 582 |   35 433 |
| hankinnat              |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |  202 095 |  178 297 |   197 152 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset varat       |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat sijoitukset    |    522 |    502 |     502 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusleasingsaamiset       |   4 567 |   4 827 |    4 694 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset     |   1 736 |   1 373 |     945 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut saamiset            |    626 |    644 |     689 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |   7 451 |   7 346 |    6 830 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä     |  359 975 |  343 492 |   356 609 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat         |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus           |   29 274 |   17 261 |   18 827 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset   |   83 031 |   84 827 |   74 634 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissaamiset          |      |   1 069 |     112 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ennakkomaksut            |   1 747 |   2 994 |     986 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat sijoitukset    |   10 989 |   5 988 |   20 368 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat              |   10 004 |   8 883 |    6 149 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä     |  135 045 |  121 022 |   121 076 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ            |  495 020 |  464 514 |   477 685 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 €                |   9/2009 |   9/2008 |   12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT         |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma              |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma  |       |      |       |
| pääoma                |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma             |   19 399 |   19 399 |   19 399 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto           |   50 673 |   50 673 |   50 673 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahastot            |   -3 294 |    -757 |   -2 964 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat        |  116 773 |   97 556 |   97 799 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto          |   27 629 |   38 432 |   39 969 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |  211 180 |  205 303 |   204 876 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus          |    158 |    189 |     162 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä         |  211 338 |  205 492 |   205 038 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat                |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat         |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat       |   33 233 |   29 952 |   32 898 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkevelvoitteet           |    673 |    632 |     674 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset              |   2 011 |   1 128 |    1 741 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat                |  131 025 |   78 425 |   102 487 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat              |   1 592 |    870 |    1 083 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |  168 534 |  111 007 |   138 883 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat         |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat                |   19 247 |   54 092 |   44 569 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat       |   92 295 |   92 601 |   88 298 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisvelat           |   1 205 |   1 078 |     610 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verovelat              |   2 320 |    244 |     273 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset              |     81 |      |     14 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |  115 148 |  148 015 |   133 764 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä            |  283 682 |  259 022 |   272 647 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ     |  495 020 |  464 514 |   477 685 |
--------------------------------------------------------------------------------

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA                           

--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 €                  |  9/2009 |  9/2008 |  12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta         |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto             |  27 636 |  38 436 |  39 968 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirran oikaisut    |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot                   |  9 964 |   8 745 |  10 724 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset        |  29 916 |  28 067 |  40 985 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut         |  4 160 |   3 436 |   4 806 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Öljyjohdannaiset             |     |    81 |  -2 221 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden myyntivoitto          |     |  -14 258 |  -14 258 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut liiketoiminnat         |     |      |   2 616 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                   |   953 |   -906 |    444 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulorahoitus ennen käyttöpääoman muutosta |  72 629 |  63 601 |  83 064 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos           |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamisten ja muiden saamisten    | -11 312 |  -14 113 |   3 502 |
| muutos                  |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuuden muutos         | -10 456 |  -2 925 |  -4 492 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos  |  5 275 |   8 525 |   3 152 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos           | -16 493 |  -8 513 |   2 162 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot              |  -5 398 |  -3 554 |  -5 953 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot               |  1 289 |   1 093 |   1 867 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot              |  -6 091 |  -10 858 |  -10 716 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan nettorahavirta       |  45 936 |  41 769 |  70 424 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta          |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankitut tytäryritykset ja liiketoiminnat |   -320 |   -420 |  -4 298 |
| vähennettynä hankintahetken rahavaroilla |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt tytäryritykset ja liiketoiminnat  |   197 |      |    23 |
| vähennettynä myyntihetken rahavaroilla  |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin | -34 185 |  -53 285 |  -77 542 |
| käyttöomaisuushyödykkeisiin        |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten ja aineettomien       |  1 506 |   1 734 |    789 |
| käyttöomaisuushyödykkeiden myynnit    |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit myytävissä oleviin      |   -48 |   -110 |   -200 |
| sijoituksiin               |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden pitkäaikaisten saamisten muutos  |    67 |    -6 |    -11 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevien pitkäaikaisten     |    24 |  16 813 |  16 867 |
| sijoitusten myynnit            |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut osingot investoinneista      |    1 |     3 |     4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirta       | -32 758 |  -35 271 |  -64 368 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta           |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeannista saadut maksut        |     |    206 |    206 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen muutos      | -14 636 |   7 365 |  -4 593 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen nostot      |  43 000 |  20 000 |  47 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut  | -25 362 |  -11 864 |  -14 546 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot             | -21 318 |  -21 315 |  -21 315 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden hankinta         |   -356 |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirta        | - 18 672 |  -5 608 |   6 752 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 €                   | 9/2009 |  9/2008 |  12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvidien varojen nettomuutos       | -5 494 |    890 |  12 808 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvidit varat tilikauden alussa      | 26 517 |  14 008 |  14 008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttakurssien muutosten vaikutus    |    2 |    -35 |   -339 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevien lyhytaikaisten     |   -32 |     8 |    40 |
| sijoitusten                |     |      |      |
| käyvän arvon muutos            |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvidit varat taseessa tilikauden lopussa | 20 993 |  14 871 |  26 517 |
------------------------------