Siirry sisältöön

Lassila & Tikanoja Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2010

 • 46 minuutin lukuaika
LASSILA & TIKANOJA OYJ  OSAVUOSIKATSAUS  26.10.2010 KLO 8.00         


LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2010             

- Kolmannen neljänneksen liikevaihto 143,8 miljoonaa euroa (140,7 milj. e);   
liikevoitto 16,3 miljoonaa euroa (16,9 milj. e); operatiivisen toiminnan    
liikevoitto 16,8 miljoonaa euroa (16,6 milj. e); osakekohtainen tulos 0,28 euroa
(0,30 e)                                    
- Tammi-syyskuun liikevaihto 446,7 miljoonaa euroa (434,3 milj. e); liikevoitto 
31,7 miljoonaa euroa (41,8 milj. e); operatiivisen toiminnan liikevoitto 36,4  
miljoonaa euroa (42,6 milj. e); osakekohtainen tulos 0,54 euroa (0,71 e)    
- Tarkennetut näkymät: Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan olevan samalla    
tasolla kuin vuonna 2009. Operatiivisen toiminnan liikevoiton arvioidaan olevan 
hieman heikompi kuin vuonna 2009.                        


KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS                         

Kolmas neljännes                                
Lassila & Tikanojan vuoden kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 143,8     
miljoonaa euroa (140,7 milj. e) ja se kasvoi 2,2 %. Liikevoitto oli 16,3    
miljoonaa euroa (16,9 milj. e), mikä on 11,3 % (12,0 %) liikevaihdosta.     
Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 16,8 miljoonaa euroa (16,6 milj. e).  
Osakekohtainen tulos oli 0,28 euroa (0,30 e).                  

Liikevaihto kasvoi vertailukaudesta Ympäristöpalveluiden teollisuusasiakkaiden 
käyntiasteiden nousun ja Kiinteistönhoidon hyvin sujuneen myyntityön ansiosta. 
Uusiutuvien energialähteiden (L&T Biowatti) liikevaihto jäi sen sijaan selvästi 
viimevuotista alhaisemmaksi.                          

Neljänneksen tulos pysyi edellisvuotisella tasolla, vaikka kannattavuutta    
rasittivatkin puupohjaisten polttoaineiden heikko kysyntä ja Keravan      
kierrätyslaitoksen uuden tuotantolinjaston käyttöönotosta aiheutuvat ennakoitua 
suuremmat kustannukset.                             

Tammi-syyskuu                                  
Yhdeksän kuukauden liikevaihto oli 446,7 miljoonaa euroa (434,3 milj. e) ja se 
kasvoi 2,9 %. Liikevoitto oli 31,7 miljoonaa euroa (41,8 milj. e), mikä on 7,1 %
(9,6 %) liikevaihdosta. Operatiivisen toiminnan liikevoitto laski 36,4     
miljoonaan euroon (42,6 milj. e). Osakekohtainen tulos oli 0,54 euroa (0,71 e). 

Liikevaihtoa kasvatti kiinteistöhuollon sopimus- ja tilaustöiden kasvu.     
Ympäristöpalveluiden kysyntä vahvistui erityisesti kolmannella neljänneksellä. 
Uusiutuvien energialähteiden (L&T Biowatti) liikevaihto jäi sen sijaan selvästi 
viimevuotista alhaisemmaksi.                          

Tammi-syyskuun tulosta rasitti pääasiassa L&T Biowatin tappiollisuus sekä    
Ympäristöpalveluiden viimevuotista pienempi liikevoitto. Vertailukaudella    
Ympäristöpalveluiden liikevoittoa paransi merkittävä ongelmajätepalveluihin   
liittyvä urakka.                                

Alkuvuonna kirjattiin kertaluonteisia uudelleenjärjestelykuluja 1,5 miljoonaa  
euroa sekä 3,0 miljoonan euron kulu pellettiliiketoiminnan lopetuksesta.    

AVAINLUKUJA                                   
--------------------------------------------------------------------------------
|             | 7-9/ | 7-9/ | Muuto | 1-9/ | 1-9/ | Muutos | 1-12/ |
|             | 2010 | 2009 |  s | 2010 | 2009 |   % | 2009 |
|             |   |   |   % |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, milj. €  | 143, | 140, |  2,2 | 446, | 434, |  2,9 | 582,3 |
|             |  8 |  7 |    |  7 |  3 |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivisen toiminnan | 16,8 | 16,6 |  1,4 | 36,4 | 42,6 | -14,5 | 51,3 |
| liikevoitto, milj. € * |   |   |    |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, milj. €  | 16,3 | 16,9 | -3,7 | 31,7 | 41,8 | -24,2 | 50,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoittoprosentti  | 11,3 | 12,0 |    | 7,1 | 9,6 |    |  8,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja,  | 15,0 | 15,7 | -4,2 | 28,4 | 37,6 | -24,4 | 45,0 |
| milj. €         |   |   |    |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, € | 0,28 | 0,30 | -6,7 | 0,54 | 0,71 | -23,9 | 0,85 |
--------------------------------------------------------------------------------
| EVA, milj. €      | 8,8 | 8,2 |  7,3 | 8,9 | 16,6 | -46,4 | 16,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
* Erittely toimialakatsausten jälkeen                      

LIIKEVAIHTO JA TULOS TOIMIALOITTAIN                       

Ympäristöpalvelut                                

Kolmas neljännes                                
Ympäristöpalveluiden vuoden kolmannen neljänneksen liikevaihto kasvoi 5,2 % ja 
oli 75,8 miljoonaa euroa (72,1 milj. e). Liikevoitto oli 10,9 miljoonaa euroa  
(11,8 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 10,9 miljoonaa euroa  
(11,5 milj. e).                                 

Kotimaan toiminnan liikevaihto kasvoi viimevuotisesta teollisuuden       
käyntiasteiden ja uusioraaka-ainemarkkinoiden kohenemisen ansiosta.       
Prosessipuhdistus- ja ongelmajätepalveluiden kysyntä parani, koska teollisuuden 
huoltoseisokit toteutuivat ennakoitua suurempina, mikä kuitenkin lisäsi myös  
alihankintakustannuksia.                            

Toimialan kannattavuutta rasittivat Keravan kierrätyslaitoksella uusittavan   
tuotantolinjaston käyttöönotosta aiheutuvat ennakoitua suuremmat kustannukset. 
Laitos on valmistunut ja sen arvioidaan olevan tuotantokäytössä vuoden     
vaihteeseen mennessä, mikä nostaa laitoksella käsiteltävän kaupan ja      
teollisuuden jätteen hyödyntämisastetta selvästi.                

Yhteisyritys L&T Recoilin laitoksella toteutettiin toimintavarmuutta parantava 
investointiseisokki, minkä takia tulos oli merkittävästi tappiollinen.     

Lokakuun alussa tiedotettiin, että Lassila & Tikanoja Oyj:n ja EcoStream Oy:n  
välinen esisopimus liiketoiminnan uudelleenjärjestelystä peruuntuu. Järjestelyn 
edellyttämä EcoStream Oy:n rahoitus ei toteutunut esisopimuksessa sovitulla   
tavalla. Yhtiöt jatkavat nyt yhdessä toiminnan kehittämistä.          

Ympäristöpalveluiden ulkomaantoiminnan liikevaihto ja kannattavuus olivat    
viimevuotisella tasolla.                            

Tammi-syyskuu                                  
Ympäristöpalveluiden tammi-syyskuun liikevaihto kasvoi 1,4 % ja oli 216,0    
miljoonaa euroa (213,0 milj. e). Liikevoitto oli 25,5 miljoonaa euroa (29,2   
milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 25,8 miljoonaa euroa (29,8  
milj. e).                                    

Jätevolyymit kasvoivat teollisen toiminnan ja uudisrakentamisen elpymisen    
ansiosta. Myös uusioraaka-aineiden kysyntä ja hintataso kohosivat        
viimevuotisesta. Prosessipuhdistus- ja ongelmajätepalveluiden kysyntä vilkastui 
hiljaisemman alkuvuoden jälkeen, ja kumppanuussopimuksia uusittiin       
teollisuusasiakkaiden kanssa onnistuneesti.                   

Runsasluminen talvi heikensi jätehuollon tuotannon tehokkuutta alkuvuonna ja  
vaikutti osaltaan teollisuuden tilaamien palveluiden kysyntään. Vertailukauden 
liikevaihtoa ja kannattavuutta kasvattivat isot projektiluonteiset       
toimeksiannot.                                 

Yhteisyritys L&T Recoilin regenerointilaitos kärsi teknisistä ongelmista vuoden 
alkupuolella. Lisäksi laitoksella pidettiin investointiseisokki elo-syyskuussa. 
L&T Recoilin tammi-syyskuun tulos oli tuotantokatkosten vuoksi selvästi     
tappiollinen. Laitoksen lopputuotteen laatu on kuitenkin ollut hyvää ja sen   
hintataso on kohonnut.                             

Ympäristöpalveluiden ulkomaantoiminnan liikevaihto säilyi viimevuotisella    
tasolla ja kannattavuus parani, vaikka Latvian haastava markkinatilanne on   
vaikeuttanut toiminnan kehittämistä.                      

Ympäristötuotteiden liikevaihto ja kannattavuus olivat viimevuotisella tasolla. 

Siivous- ja käyttäjäpalvelut                          

Kolmas neljännes                                
Siivous- ja käyttäjäpalveluiden vuoden kolmannen neljänneksen liikevaihto    
pieneni 1,9 % ja oli 35,7 miljoonaa euroa (36,3 milj. e). Liikevoitto oli 4,1  
miljoonaa euroa (4,1 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 4,3   
miljoonaa euroa (4,1 milj. e).                         

Kotimaan toiminnan liikevaihto laski hieman edellisvuotisesta, mutta      
tilausmyynti ylsi lähes vertailukauden tasolle. Kannattavuus säilyi hyvänä   
tuotannon tehostamistoimien ja kiinteiden kulujen hallinnan ansiosta.      

Ulkomaantoiminnan tulos oli positiivinen Ruotsissa hyvin sujuneen uus- ja    
tilausmyynnin ansiosta. Latviassa haastava markkinatilanne vaikeutti toiminnan 
kehittämistä. Tappiollinen siivousliiketoiminta Venäjällä myytiin neljänneksen 
loppupuolella.                                 

Tammi-syyskuu                                  
Siivous- ja käyttäjäpalveluiden tammi-syyskuun liikevaihto laski 1,4 % ja oli  
106,0 miljoonaa euroa (107,6 milj. e). Liikevoitto oli 7,3 miljoonaa euroa (8,6 
milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 7,7 miljoonaa euroa (8,8 milj.
e).                                       

Kotimaan toiminnan liikevaihto laski hieman edellisvuotisesta haastavana    
pysyneen markkinatilanteen takia. Kireästä hintakilpailusta huolimatta     
tilausmyynti sujui kuitenkin hyvin. Toimialan kannattavuus säilyi hyvänä.    

Ulkomaantoiminnan liikevaihto oli vertailukauden tasolla, mutta tulos oli vielä 
tappiollinen. Ruotsissa uusasiakasmyynti jatkui hyvänä. Venäjällä kirjattiin 0,7
miljoonan euron luottotappio vuoden alkupuoliskolla, ja liiketoiminta myytiin  
kauden loppupuolella.                              

Kiinteistönhoito                                

Kolmas neljännes                                
Kiinteistönhoidon vuoden kolmannen neljänneksen liikevaihto kasvoi 13,4 % ja oli
26,9 miljoonaa euroa (23,7 milj. e). Liikevoitto oli 3,3 miljoonaa euroa (3,2  
milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 3,3 miljoonaa euroa (3,2 milj.
e).                                       

Toimialan liikevaihto kasvoi edellisvuotisesta hyvin onnistuneen myyntityön ja 
vahinkosaneerauksen kasvaneen työkannan ansiosta. Liikevoitto jäi        
viimevuotiselle tasolle.                            

Tammi-syyskuu                                  
Kiinteistönhoidon tammi-syyskuun liikevaihto oli 91,9 miljoonaa euroa (74,3   
milj. e), kasvua oli 23,6 %. Liikevoitto oli 7,1 miljoonaa euroa (6,3 milj. e). 
Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 7,2 miljoonaa euroa (6,4 milj. e).   

Toimialan liikevaihto kasvoi selvästi viimevuotisesta sopimussalkun kasvamisen 
ja poikkeuksellisen kylmän ja runsaslumisen alkuvuoden aiheuttamien tilaustöiden
ansiosta. Vahinkosaneerauksen työkanta säilyi hyvänä koko kauden.        
Palvelusopimuksia uusittiin onnistuneesti ja uusia vakuutusyhtiökumppanuuksia  
solmittiin.                                   

Myyntikatetta rasitti runsasluminen talvi, mutta liikevoitto parani liikevaihdon
kasvun ja kiinteiden kulujen hallinnan ansiosta.                

Uusiutuvat energialähteet                            

Kolmas neljännes                                
Uusiutuvien energialähteiden (L&T Biowatti) vuoden kolmannen neljänneksen    
liikevaihto pieneni 28,6 % 7,6 miljoonaan euroon (10,7 milj. e). Liiketappio oli
1,4 miljoonaa euroa (-1,0 milj. e) ja operatiivisen toiminnan liiketappio 1,4  
miljoonaa euroa (-1,2 milj. e).                         

Toimialan liikevaihto laski puupohjaisten polttoaineiden alhaisen kysynnän   
vuoksi. Kysyntää heikensivät fossiilisten polttoaineiden edullisuus ja lämmin  
alkusyksy.                                   

Tammi-syyskuu                                  
Uusiutuvien energialähteiden tammi-syyskuun liikevaihto oli 39,8 miljoonaa euroa
(46,4 milj. e) ja se väheni 14,2 %. Liiketappio oli 6,2 miljoonaa euroa (-0,6  
milj. e). Operatiivisen toiminnan liiketappio oli 3,2 miljoonaa euroa (-0,3   
milj. e).                                    

L&T Biowatin tarjoamien biopolttoaineiden kysyntä ja kilpailukyky heikkenivät  
vertailukaudesta päästöoikeuden ja fossiilisten polttoaineiden (turve, kivihiili
ja öljy) alhaisen hinnan vuoksi.                        

Pellettiliiketoiminta lopetettiin markkinatilanteen ja raaka-aineen       
saatavuusvaikeuksien vuoksi. Toiminnan lopettamisesta kirjattiin toiselle    
neljännekselle 3,0 miljoonan euron kertaluonteinen kulu.            


OPERATIIVISEN TOIMINNAN LIIKEVOITON MUODOSTUMINEN                

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. €            |  7-9/ |  7-9/ |  1-9/ |  1-9/ |  1-12/ |
|                |  2010 |  2009 |  2010 |  2009 |  2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto          |  16,3 |  16,9 |  31,7 |  41,8 |  50,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset erät:     |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| L&T Biowatin         |    |    |  3,0 |     |     |
| pellettiliiketoiminnan    |    |    |    |     |     |
| lopetus            |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Moskovan           |  0,2 |    |  0,2 |     |     |
| siivousliiketoiminnan lopetus |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maanpesuliiketoiminnan    |    |  -0,4 |    |  -0,4 |  -0,4 |
| lopetus            |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uudelleenjärjestelykulut   |  0,3 |  0,2 |  1,5 |   1,4 |   1,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luumäen pellettitehtaan    |    |  -0,1 |    |   0,3 |   0,3 |
| lopetus            |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Entisen Lassila & Tikanojan  |     |    |     |  -0,5 |  -0,5 |
| lisävakuutusrahaston palautus |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivisen toiminnan    |  16,8 |  16,6 |  36,4 |  42,6 |  51,3 |
| liikevoitto          |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


RAHOITUS                                    

Liiketoiminnan rahavirta oli 42,9 miljoonaa euroa (45,9 milj. e). Käyttöpääomaa 
sitoutui 8,2 miljoonaa euroa (16,5 milj. e).                  
                                        
Korollista vierasta pääomaa oli kauden lopussa 133,2 miljoonaa euroa (150,3   
milj. e). Korolliset nettovelat olivat 119,9 miljoonaa euroa ja ne laskivat 9,4 
miljoonaa euroa vertailukaudesta ja nousivat 3,6 miljoonaa euroa vuoden alusta. 
Luottojen keskikorko (korkosuojaukset huomioituna) oli 3,2 %. Pitkäaikaisia   
lainoja erääntyy loppuvuoden aikana 3,8 miljoonaa euroa.            

L&T Recoilin liiketoiminnan uudelleenjärjestelyn peruuntumisen myötä      
yhteisyrityksen varojen ja velkojen käsittely myytävänä olevina erinä päättyi. 

Nettorahoituskulut olivat tammi-syyskuussa 3,2 miljoonaa euroa ja ne laskivat  
1,0 miljoonalla eurolla vertailukauteen nähden. Nettorahoituskulut olivat 0,7 % 
(1,0 %) liikevaihdosta. Lasku johtui korollisen vieraan pääoman määrän     
pienenemisestä. Koronvaihtosopimusten, joihin yhtiö soveltaa IAS 39:n mukaista 
suojauslaskentaa, käyvän arvon muutoksista kirjattiin tammi-syyskuussa muihin  
laajan tuloksen eriin verovaikutus huomioituna -0,1 miljoonaa euroa (-0,4 milj. 
e).                                       
                                        
Omavaraisuusaste oli 45,6 % (43,3 %) ja gearing-prosentti 55,2 (61,2). Likvidit 
varat olivat kauden lopussa 13,4 miljoonaa euroa (21,0 milj. e).        

50 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli käytössä 6,0 miljoonaa euroa  
(0,0 milj. e). Kesäkuussa kahdeksi vuodeksi uusittu 15,0 miljoonan euron    
komittoitu limiitti oli vertailukauden tapaan käyttämättä.           


OSINKO                                     

31.3.2010 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti 0,55 euron osakekohtaisesta  
osingosta. Osinko, yhteensä 21,3 miljoonaa euroa, maksettiin osakkeenomistajille
14.4.2010.                                   


INVESTOINNIT                                  

Bruttoinvestoinnit olivat tammi-syyskuussa 26,9 miljoonaa euroa (34,1 milj. e). 
Suurin rakennuskohde oli Keravan kombilaitos, joka otetaan käyttöön vuoden   
lopulla.                                    

Kiinteistö- ja käyttäjäpalveluihin ostettiin toisella vuosineljänneksellä    
Kiinteistöpalvelu Oy Hollolan liiketoiminta, jonka vuosiliikevaihto oli 1,6   
miljoonaa euroa.                                

                                        
HENKILÖSTÖ                                   

Henkilöstömäärä oli tammi-syyskuussa kokoaikaiseksi muutettuna keskimäärin 7.798
(8.254). Kauden lopussa Lassila & Tikanojan palveluksessa oli koko- ja     
osa-aikaisia yhteensä 8.550 (9.101) henkilöä. Heistä työskenteli Suomessa 6.855 
(6.885) ja muissa maissa 1.695 (2.216) henkilöä.                


UUSI TOIMIALAJAKO                                

Yhtiön sisäinen raportointi ja ulkoisen raportoinnin segmenttijako muutettiin  
uuden toimialajaon (Ympäristöpalvelut, Kiinteistö- ja käyttäjäpalvelut,     
Uusiutuvat energialähteet (L&T Biowatti)) mukaiseksi vuoden 2010 alussa.    

Kiinteistö- ja käyttäjäpalvelut jaettiin 1.7.2010 alkaen kahdeksi toimialaksi: 
Siivous- ja käyttäjäpalvelut sekä Kiinteistönhoito. Yhtiön taloudellisen    
raportoinnin segmenttijako vastaa uutta toimialajakoa 1.7.2010 alkaen.     
Taloudellisen raportoinnin segmentit ovat Ympäristöpalvelut, Siivous- ja    
käyttäjäpalvelut, Kiinteistönhoito ja Uusiutuvat energialähteet (L&T Biowatti). 


OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA                             

Vaihto ja kurssi                                
Yhtiön osakkeen vaihto ilman omia osakkeita NASDAQ OMX Helsingissä       
tammi-syyskuussa 2010 oli 4.947.398 kappaletta, mikä on 12,8 % (21,9 %) ulkona 
olevien osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä. Vaihdon arvo oli 71,8     
miljoonaa euroa (102,1 milj. e). Korkein hinta oli 16,20 euroa ja alin 12,94  
euroa. Päätöskurssi oli 13,89 euroa. Yhtiöllä on 60.758 omaa osaketta. Yhtiön  
osakekannan markkina-arvo ilman omia osakkeita oli kauden lopussa 538,1     
miljoonaa euroa (635,8 milj. e).                        

Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä                       
Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 19.399.437 euroa ja ulkona olevien osakkeiden
lukumäärä 38.738.116 osaketta. Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman yhtiön 
hallussa olevia osakkeita oli tammi-syyskuussa 38.752.198 osaketta.       

Optio-ohjelma 2005                               
Vuonna 2005 laskettiin liikkeelle 600.000 optio-oikeutta, joista kukin oikeuttaa
merkitsemään yhden Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeen. Merkintäajan alkaessa   
200.000 2005C-optio-oikeutta oli 37 avainhenkilön hallussa. Lassila & Tikanoja 
Oyj:n kokonaan omistaman tytäryhtiön L&T Advance Oy:n hallussa on 30.000    
2005C-optiota eikä niitä käytetä osakkeiden merkintään. Merkintäaika      
2005A-optioilla päättyi 29.5.2009 ja 2005B-optioilla 31.5.2010.         

Merkintähinta 2005C-optioilla on 26,87 euroa. Osakkeiden merkintäaika      
2005C-optioilla on 2.11.2009-31.5.2011.                     

Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi ulkona olevilla vuoden 2005 optio-oikeuksilla  
tehtävien merkintöjen seurauksena nousta enintään 200.000 uudella osakkeella,  
joiden osuus on 0,5 prosenttia tämänhetkisestä osakemäärästä. Kaupankäynti   
2005C-optio-oikeuksilla NASDAQ OMX Helsingissä alkoi 2.11.2009.         

Optio-ohjelma 2008                               
Vuonna 2008 laskettiin liikkeelle 230.000 optio-oikeutta. Kukin optio-oikeus  
oikeuttaa merkitsemään yhden Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeen. 168.000     
optio-oikeutta on 33 avainhenkilön hallussa ja 62.000 optio-oikeutta L&T Advance
Oy:n hallussa.                                 

Osakkeen merkintähinta on 16,27 euroa. Merkintähintaa alennetaan merkintähinnan 
määräytymisen jälkeen päätettävien ja ennen osakemerkintää jaettavien      
osakekohtaisten osinkojen määrällä, joka ylittää yhteensä 70 prosenttia sen   
tilikauden osakekohtaisesta voitosta, jolta osinkoja jaetaan. Merkintähinnan  
alennus tulee voimaan kyseisen osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeen      
merkintähinta on kuitenkin aina vähintään 0,01 euroa. Osakkeiden merkintäaika on
1.11.2010-31.5.2012.                              

Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi ulkona olevilla vuoden 2008 optio-oikeuksilla  
tehtävien merkintöjen seurauksena nousta enintään 168.000 uudella osakkeella,  
joiden osuus on 0,4 prosenttia tämänhetkisestä osakemäärästä.          

Osakepohjainen kannustinohjelma                         
Lassila & Tikanoja Oyj:n hallitus päätti 24.3.2009 osakepohjaisen        
kannustinohjelman käyttöönotosta. Ohjelmassa on kolme kalenterivuoden mittaista 
ansaintajaksoa, joista ensimmäinen alkoi 1.1.2009 ja viimeinen päättyy     
31.12.2011. Palkkion määräytymisen perusteet päätetään vuosittain. Vuodelta 2010
maksettava palkkio perustuu konsernin EVA-tulokseen. Palkkio maksetaan osittain 
osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettava osuus kattaa palkkiosta     
aiheutuvat verot. Ohjelman piiriin kuuluu 25 henkilöä.             

Ohjelman perusteella voidaan luovuttaa yhteensä enintään 180.000 yhtiön     
osaketta, jotka hankitaan osakemarkkinoilta, joten kannustinohjelmalla ei ole  
osakkeen arvoa laimentavaa vaikutusta.                     

Osakkeenomistajat                                
Yhtiöllä oli kauden lopussa 8.890 (7.245) osakkeenomistajaa.          
Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 10,3 % (9,3 %) osakekannasta.    

Hallituksen valtuutukset                            
Lassila & Tikanoja Oyj:n 31.3.2010 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti    
hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen yhtiön    
vapaalla omalla pääomalla ja näiden osakkeiden luovuttamiseen. Omat osakkeet  
hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa    
osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä
julkisessa kaupankäynnissä.                           

Hallitus on valtuutettu hankkimaan ja luovuttamaan enintään 500.000 osaketta,  
joka on 1,3 % koko osakemäärästä. Hankintavaltuutus on voimassa 18 kuukautta ja 
luovutusvaltuutus neljä vuotta. Valtuutukset kumoavat vuoden 2009 varsinaisessa 
yhtiökokouksessa annetun omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen ja       
osakeantivaltuutuksen.                             

Yhtiön hallituksella ei ole valtuutuksia vaihtovelkakirjan tai optio-oikeuksien 
liikkeelle laskemiseen.                             

Omat osakkeet                                  
Yhtiön hallussa oli kauden lopussa 60.758 omaa osaketta, jotka edustavat 0,2 % 
kaikista osakkeista ja äänistä. Yhtiö osti yhtiökokouksen antaman valtuutuksen 
perusteella 80.000 osaketta 17.5.-2.6.2010 ja niiden hankintahinta oli yhteensä
1,1 miljoonaa euroa. Hallitus päätti 25.5.2010 suunnatusta maksuttomasta    
osakeannista, jossa luovutettiin 4.6.2010 yhteensä 49.242 kappaletta yhtiön   
hallussa olevia omia osakkeita yhtiön avainhenkilöille osana vuodelta 2009   
maksettavia osakepalkkioita.                          


YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET                            

31.3.2010 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 
1.1.-31.12.2009 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja        
toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2009 maksetaan osinkoa
hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,55 euroa osakkeelta, yhteensä 21,3 miljoonaa
euroa. Osingonmaksupäiväksi päätettiin 14.4.2010.                

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi. Hallitukseen   
valittiin uudelleen seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka Heikki Bergholm,  
Eero Hautaniemi, Matti Kavetvuo, Hille Korhonen ja Juhani Lassila sekä uutena  
jäsenenä Miikka Maijala.                            

Tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö.      

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset yhtiöjärjestyksen 11 §:n muutoksesta
sekä hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankintaan ja     
osakeantiin.                                  

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä on kerrottu tarkemmin pörssitiedotteella 
31.3.2010.                                   


HALLITUS                                    

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen jäsenet ovat Heikki Bergholm, Eero     
Hautaniemi, Matti Kavetvuo, Hille Korhonen, Juhani Lassila ja Miikka Maijala.  
Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi  
puheenjohtajaksi Matti Kavetvuon ja varapuheenjohtajaksi Juhani Lassilan.    

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Juhani Lassila ja jäseniksi Eero
Hautaniemi ja Miikka Maijala.                          

Hallitus päätti perustaa palkitsemisvaliokunnan ja valitsi sen puheenjohtajaksi 
Matti Kavetvuon ja jäseniksi Heikki Bergholmin ja Hille Korhosen.        


YHTEENVETO MUISTA AML 2:7:N MUKAISISTA PÖRSSITIEDOTTEISTA            

25.1.2010 yhtiö tiedotti, että 8.12.2009 Suomessa aloitetut toimihenkilöitä   
koskevat yt-neuvottelut on saatu päätökseen. Neuvottelujen tuloksena henkilöstön
vähentämistarve on enintään 110 henkilöä, mistä osa toteutuu luonnollisen    
poistuman kautta. Henkilöstövähennykset kuuluvat osana toimenpiteisiin, joiden 
avulla organisaatiota ja toimintaa sopeutetaan muuttuvaan markkinatilanteeseen. 

1.4.2010 yhtiö tiedotti, että Kiinteistö- ja käyttäjäpalvelut jaetaan 1.7.2010 
alkaen kahdeksi toimialaksi: Kiinteistönhoito sekä Siivous- ja käyttäjäpalvelut.
Yhtiön taloudellisen raportoinnin segmenttijako muutetaan vastaamaan uutta   
toimialajakoa 1.7.2010 alkaen.                         

29.4.2010 yhtiö tiedotti, että Lassila & Tikanoja Oyj ja EcoStream Oy ovat   
solmineet esisopimuksen yritysjärjestelystä, jossa Lassila & Tikanoja myy 50  
prosentin osuutensa yhteisyritys L&T Recoil Oy:stä yhteisyrityksen toiselle   
osapuolelle EcoStreamille. Esisopimuksen mukainen järjestely oli tarkoitus   
saattaa päätökseen kesäkuun 2010 loppuun mennessä, mutta 22.6.2010 yhtiö    
tiedotti, että järjestelylle on sovittu lisäajasta ja se on tarkoitus saattaa  
päätökseen syyskuun 2010 loppuun mennessä. 1.10.2010 yhtiö tiedotti       
uudelleenjärjestelyn peruuntumisesta, koska EcoStream Oy:n rahoitus ei     
toteutunut esisopimuksessa sovitulla tavalla ja näin ollen esisopimus raukesi. 

26.5.2010 yhtiö tiedotti, että Lassila & Tikanoja Oyj:n tytäryhtiö L&T Biowatti 
Oy lopettaa pellettiliiketoiminnan. Yhtiöllä on Suonenjoella lähes valmis    
pellettitehdas, jota ei ole voitu ottaa käyttöön markkinatilanteen ja      
raaka-aineen saatavuusvaikeuksien vuoksi. Yhtiö ei rakenna laitosta valmiiksi. 

31.8.2010 yhtiö tiedotti, että laskentajohtaja Laura Aarnio jää pois Lassila & 
Tikanoja Oyj:n johtajistosta. Hän jatkaa yhtiön palveluksessa muissa tehtävissä.

18.10.2010 yhtiö tiedotti, että koko vuoden operatiivisen toiminnan liikevoiton 
ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan hieman heikompi kuin viime vuonna. 
Aikaisemmin yhtiö on arvioinut koko vuoden operatiivisen toiminnan liikevoiton 
pysyvän viimevuotisella tasolla. Liikevaihdon arvioidaan pysyvän viimevuotisella
tasolla aiemman ennusteen mukaisesti.                      


LÄHIAIKOJEN EPÄVARMUUSTEKIJÖITÄ                         

Jos L&T Recoilin tuotannon suunniteltua käyntiastetta ei saavuteta, sillä on  
negatiivinen vaikutus Ympäristöpalveluiden tulokseen. Sitä voi heikentää myös  
raakaöljyn hinnan mahdollinen aleneminen, koska perusöljyn hintataso seuraa   
viiveellä raakaöljyn hintakehitystä.                      

Fossiilisten polttoaineiden, kuten kivihiilen, öljyn ja turpeen, sekä      
päästöoikeuden alhainen hintataso heikentää L&T Biowatin puupohjaisten     
polttoaineiden kilpailukykyä. Valtion uusiutuville polttoaineille        
suunnittelemien tukitoimien taso ja laajuus vaikuttavat merkittävästi      
puupohjaisten polttoaineiden kysyntään tulevaisuudessa.             

Latvian kilpailuolosuhteiden kiristymisellä ja lainsäädäntömuutoksilla saattaa 
olla haitallisia vaikutuksia jätehuollon kannattavuuteen.            

Lisätietoja L&T:n riskeistä ja riskienhallinnasta on esitetty vuosikertomuksessa
hallituksen toimintakertomuksessa ja konsernitilinpäätöksessä.         


NÄKYMÄT LOPPUVUODELLE                              

Ympäristöpalveluissa jätehuollon ja kierrätysliiketoiminnan näkymät       
loppuvuodelle ovat vakaat. Jätevolyymien kasvu ja uusioraaka-ainemarkkinoiden  
elpyminen jatkunevat maltillisina. Teollisuuden käyntiasteet ovat nousseet   
alkuvuodesta, minkä arvioidaan pitävän ongelmajäte- ja             
prosessipuhdistuspalveluiden kysynnän hyvällä tasolla.             

Keravan kierrätyslaitoksen uuden tuotantolinjaston käyttöönotosta aiheutuvat  
kustannukset rasittavat tulosta vielä vuoden viimeisellä neljänneksellä.    
Laitoksen arvioidaan olevan tuotantokäytössä vuoden vaihteessa.         

Siivous- ja käyttäjäpalveluiden sekä Kiinteistönhoidon markkinoiden arvioidaan 
pysyvän loppuvuonna ennallaan.                         

L&T Biowatin puupolttoaineiden kysyntä jää edellisvuotta alhaisemmalle tasolle. 
Päästöoikeuden ja fossiilisten polttoaineiden alhaiset hinnat pitävät      
uusiutuvien polttoaineiden kilpailukyvyn heikkona.               

Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2009.  
Operatiivisen toiminnan liikevoiton arvioidaan olevan hieman heikompi kuin   
vuonna 2009. (Aiempi ohjeistus: Koko vuoden liikevaihdon ja operatiivisen    
toiminnan liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2009.)   


TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ 1.1.-30.9.2010                      


KONSERNITULOSLASKELMA                              

--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 €         |  7-9/ |  7-9/ |   1-9/ |   1-9/ |  1-12/ |
|             |   20 |   20 |   201 |   200 |   2009 |
|             |   10 |   09 |    0 |    9 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       | 143 770 | 140 739 | 446 686 | 434 265 | 582 306 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytyjä suoritteita   |  -122 |  -117 | -393 305 | -373 212 | -505 699 |
| vastaavat kulut     |   237 |   933 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttokate       | 21 533 | 22 806 |  53 381 |  61 053 |  76 607 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut   |   49 |   652 |  1 070 |  1 996 |  2 425 |
| tuotot         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnin ja       | -3 036 | -3 028 |  -9 975 | -10 794 | -14 636 |
| markkinoinnin kulut   |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinnon kulut     | -2 316 | -3 006 |  -8 259 |  -8 538 | -11 705 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut   |   45 |  -515 |  -1 919 |  -1 957 |  -2 427 |
| kulut          |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentuminen    |     |     |  -2 632 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       | 16 275 | 16 909 |  31 666 |  41 760 |  50 264 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot     |   82 |   237 |   730 |  1 066 |  1 290 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut      | -1 354 | -1 479 |  -3 972 |  -5 226 |  -6 528 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja   | 15 003 | 15 667 |  28 424 |  37 600 |  45 026 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot        | -3 975 | -4 152 |  -7 532 |  -9 964 | -11 881 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto    | 11 028 | 11 515 |  20 892 |  27 636 |  33 145 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voiton    |     |     |     |     |     |
| jakautuminen:      |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille  | 11 025 | 11 509 |  20 878 |  27 629 |  33 140 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle      |    3 |    6 |    14 |    7 |    5 |
--------------------------------------------------------------------------------

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:    
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, € |  0,28 |  0,30 |   0,54 |   0,71 |   0,85 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennettu       |  0,28 |  0,30 |   0,54 |   0,71 |   0,85 |
| osakekohtainen tulos, € |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA                           
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 €         |  7-9/ |  7-9/ |   1-9/ |   1-9/ |  1-12/ |
|             |   20 |  2009 |   2010 |   2009 |   2009 |
|             |   10 |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto    | 11 028 | 11 515 |  20 892 |  27 636 |  33 145 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen  |     |     |     |     |     |
| erät, verojen jälkeen  |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suojausrahasto, käyvän |   136 |  -106 |   -90 |   -441 |   -343 |
| arvon muutos      |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat    |     |     |     |     |     |
| lyhytaikaiset      |     |     |     |     |     |
| sijoitukset       |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitot kaudella     |    1 |   -17 |   -55 |   -24 |   -21 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat    |    1 |   -17 |   -55 |   -24 |   -21 |
| lyhytaikaiset      |     |     |     |     |     |
| sijoitukset       |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot       |  -603 |   146 |   549 |   124 |   324 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen  |  -466 |   23 |   404 |   -341 |   -40 |
| erät, verojen jälkeen  |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja tulos, | 10 562 | 11 538 |  21 296 |  27 295 |  33 105 |
| verojen jälkeen     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laajan tuloksen    |     |     |     |     |
| jakautuminen:           |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille  | 10 583 | 11 533 |  21 274 |  27 299 |  33 020 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle      |   -21 |    5 |    22 |    -4 |    85 |
--------------------------------------------------------------------------------


KONSERNITASE                                  

--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 €                 |  9/2010 |   9/2009 |  12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT                  |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat           |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet         |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo                | 113 056 |  115 814 |  113 771 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankittu sopimuskanta          |  5 027 |   6 052 |   6 232 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kilpailukieltosopimukset        |  10 301 |   11 691 |   11 641 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat yrityskaupoista    |  1 721 |   3 685 |   3 194 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet       |  13 236 |   13 187 |   13 579 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     | 143 341 |  150 429 |  148 417 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet  |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maa-alueet               |  4 709 |   4 015 |   4 015 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennukset ja rakennelmat       |  71 687 |   70 581 |   72 072 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koneet ja kalusto            | 103 649 |  113 958 |  110 817 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineelliset hyödykkeet       |    84 |     81 |     81 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset     |  18 344 |   13 460 |   14 666 |
| hankinnat                |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     | 198 473 |  202 095 |  201 651 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset varat        |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat sijoitukset      |   525 |    522 |    525 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusleasingsaamiset         |  3 673 |   4 567 |   4 425 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset       |  2 894 |   1 736 |   2 147 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut saamiset              |   491 |    626 |    726 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |  7 583 |   7 451 |   7 823 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä      | 349 397 |  359 975 |  357 891 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat           |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus             |  27 973 |   29 274 |   32 842 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset     |  90 277 |   83 031 |   77 702 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ennakkomaksut              |  1 851 |   1 747 |    370 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat sijoitukset      |  6 492 |   10 989 |   18 484 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat                |  6 878 |   10 004 |   9 099 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä      | 133 471 |  135 045 |  138 497 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ             | 482 868 |  495 020 |  496 388 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 €                 |  9/2010 |   9/2009 |  12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |     |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT           |     |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |     |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma               |     |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma    |     |      |      |
| pääoma                 |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma               |  19 399 |   19 399 |   19 399 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto            |  50 673 |   50 673 |   50 673 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahastot              |  -2 688 |   -3 294 |   -3 084 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat          | 128 591 |  116 773 |  116 874 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto            |  20 878 |   27 629 |   33 140 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     | 216 853 |  211 180 |  217 002 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus            |   269 |    158 |    247 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä           | 217 122 |  211 338 |  217 249 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat                  |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat           |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat        |  32 478 |   33 233 |   33 622 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkevelvoitteet            |   606 |    673 |    671 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                |  2 446 |   2 011 |   2 100 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat                 | 104 888 |  131 025 |  120 969 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat               |  1 247 |   1 592 |   1 510 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     | 141 665 |  168 534 |  158 872 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat           |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat                 |  28 359 |   19 247 |   22 890 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat         |  93 462 |   92 295 |   94 130 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisvelat             |  1 195 |   1 205 |   1 073 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verovelat                |  1 065 |   2 320 |   2 119 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                |     |     81 |     55 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     | 124 081 |  115 148 |  120 267 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä             | 265 746 |  283 682 |  279 139 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ      | 482 868 |  495 020 |  496 388 |
--------------------------------------------------------------------------------

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA                           

--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 €                 |  9/2010 |   9/2009 |  12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta        |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto            |  20 892 |   27 636 |   33 145 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirran oikaisut   |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot                  |  7 532 |   9 964 |   11 881 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset       |  33 615 |   29 916 |   40 334 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut        |  3 242 |   4 160 |   5 238 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden myyntivoitto         |     |      |    -70 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                  |   273 |    953 |   1 809 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulorahoitus ennen käyttöpääoman    |  65 554 |   72 629 |   92 337 |
| muutosta                |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos          |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamisten ja muiden saamisten   | -11 780 |  -11 312 |   -4 654 |
| muutos                 |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuuden muutos        |  4 858 |  -10 456 |  -14 022 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos |  -1 286 |   5 275 |   6 689 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos          |  -8 208 |  -16 493 |  -11 987 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot             |  -3 026 |   -5 398 |   -7 511 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot              |   642 |   1 289 |   1 505 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot             | -12 105 |   -6 091 |   -8 156 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan nettorahavirta      |  42 857 |   45 936 |   66 188 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta         |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankitut tytäryritykset ja       |   -748 |    -320 |   -1 747 |
| liiketoiminnat vähennettynä       |     |      |      |
| hankintahetken rahavaroilla       |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt tytäryritykset ja liiketoiminnat |   199 |    197 |    197 |
| vähennettynä myyntihetken rahavaroilla |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin ja      | -25 874 |  -34 185 |  -42 735 |
| aineettomiin              |     |      |      |
| käyttöomaisuushyödykkeisiin       |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten ja aineettomien      |  2 823 |   1 506 |   4 328 |
| käyttöomaisuushyödykkeiden myynnit   |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit myytävissä oleviin     |    -2 |    -48 |    -54 |
| sijoituksiin              |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden pitkäaikaisten saamisten muutos |   237 |     67 |    -13 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevien pitkäaikaisten    |     |     24 |     7 |
| sijoitusten myynnit           |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut osingot investoinneista     |    1 |     1 |     1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirta      | -23 364 |  -32 758 |  -40 016 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta          |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen muutos     |  3 389 |  -14 636 |  -12 044 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen nostot     |     |   43 000 |   43 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut | -14 863 |  -25 362 |  -34 388 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot            | -21 301 |  -21 318 |  -21 318 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden hankinta        |  -1 125 |    -356 |    -356 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirta       | -33 900 |  -18 672 |  -25 106 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 €                 |  9/2010 |   9/2009 |  12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvidien varojen nettomuutos      | -14 407 |   -5 494 |   1 066 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvidit varat tilikauden alussa    |  27 583 |   26 517 |   26 517 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttakurssien muutosten vaikutus   |   194 |     2 |     28 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevien lyhytaikaisten    |      |    -32 |    -28 |
| sijoitusten               |     |      |      |
| käyvän arvon muutos           |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvidit varat taseessa tilikauden   |  13 370 |   20 993 |   27 583 |
| lopussa                 |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvidit varat             |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 €                 |  9/2010 |   9/2009 |  12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat                |  6 878 |   10 004 |   9 099 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitustodistukset           |  6 492 |   10 989 |   18 484 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                |  13 370 |   20 993 |   27 583 |
--------------------------------------------------------------------------------


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                   

--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 €   | Osakep | Yliku | Arvon | Kertyne | Emoyhti | Vähemm |   Oma |
|       | ääoma | rssir | muuto |   et |   ön | istön |  pääoma |
|       |    | ahast | s- ja | voittov | omistaj | osuus | yhteensä |
|       |    |   o | muut |  arat |  ille |    |     |
|       |    |    | rahas |     | kuuluva |    |     |
|       |    |    |  tot |     |   oma |    |     |
|       |    |    |    |     | pääoma |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 19 399 |  50 |  -3 | 150 014 | 217 002 |  247 | 217 249 |
| 1.1.2010  |    |  673