Siirry sisältöön

Lassila & Tikanoja Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2011

  • 29 minuutin lukuaika

Helsinki, Suomi, 2011-10-25 07:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

  • Vuoden kolmannen neljänneksen liikevaihto 163,5 miljoonaa euroa (143,8 milj. e); liikevoitto 18,2 miljoonaa euroa (16,3 milj. e); operatiivisen toiminnan liikevoitto 18,2 miljoonaa euroa (16,8 milj. e); osakekohtainen tulos 0,32 euroa (0,28 e)
  • Tammi–syyskuun liikevaihto 485,1 miljoonaa euroa (446,7 milj. e); liikevoitto 33,5 miljoonaa euroa (31,7 milj. e); operatiivisen toiminnan liikevoitto 34,7 miljoonaa euroa (36,4 milj. e); osakekohtainen tulos 0,62 euroa (0,54 e)
  • Koko vuoden liikevaihto kasvaa hieman vuodesta 2010 ja operatiivisen toiminnan liikevoiton arvioidaan olevan samaa tasoa kuin vuonna 2010.


KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Kolmas neljännes
Lassila & Tikanojan vuoden kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 163,5 miljoonaa euroa (143,8 milj. e) ja se kasvoi 13,7 %. Liikevoitto oli 18,2 miljoonaa euroa (16,3 milj. e), mikä on 11,1 % (11,3 %) liikevaihdosta. Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 18,2 miljoonaa euroa (16,8 milj. e). Osakekohtainen tulos oli 0,32 euroa (0,28 e).

Liikevaihto kasvoi vertailukaudesta kaikilla toimialoilla Uusiutuvia energialähteitä lukuun ottamatta. Kasvusta noin puolet oli orgaanista. Kysyntää kasvattivat erityisesti jäte- ja kierrätysvolyymien kasvu sekä Kiinteistönhoidon hyvänä säilynyt työkanta. Siivouksen liikevaihdon kasvu tuli yritysostoista.

Neljänneksen liikevoitto parani vertailukaudesta pääosin Ympäristöpalveluiden ja Kiinteistönhoidon kysynnän kasvun sekä Uusiutuvien energialähteiden kulujen karsinnan ansiosta. Myös yhteisyritys L&T Recoilin tappio pieneni.


Tammi–syyskuu
Lassila & Tikanojan tammi–syyskuun liikevaihto oli 485,1 miljoonaa euroa (446,7 milj. e) ja se kasvoi 8,6 %. Liikevoitto oli 33,5 miljoonaa euroa (31,7 milj. e), mikä on 6,9 % (7,1 %) liikevaihdosta. Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 34,7 miljoonaa euroa (36,4 milj. e). Osakekohtainen tulos oli 0,62 euroa (0,54 e).

Liikevaihto kasvoi tammi–syyskuussa ympäristöpalveluiden ja teollisuuden puhtaanapitopalveluiden kysynnän kohentumisen ansiosta. Myös Kiinteistönhoidossa työkanta säilyi hyvänä koko kauden. Liikevaihtoa kasvattivat lisäksi ensimmäisellä vuosipuoliskolla tehdyt yritysostot. Puupohjaisten polttoaineiden myynti sen sijaan jäi vertailukaudesta niiden heikon kilpailukyvyn vuoksi.

Alkuvuoden liikevoittoa rasittivat kohonneet palkka-, alihankinta- ja polttoainekustannukset sekä jätteen loppusijoituskustannusten tilapäinen kohoaminen.

Vertailukaudella kirjattiin pellettiliiketoiminnan lopettamisesta 3,0 miljoonan euron kertaluonteinen kulu.

Alkuvuoden tuloveroastetta laski purkutappioiden poistojen verovähennysoikeudesta saatu hallinto-oikeuden päätös, jonka myötä laskennallista verovelkaa tuloutettiin 1,6 miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos parani sen takia 0,04 euroa/osake.


Avainlukuja

  7-9/
2011
7-9/
2010
Muutos
%
1-9/
2011
1-9/
2010
Muutos
%
1-12/
2010
Liikevaihto, milj. € 163,5 143,8 13,7 485,1 446,7 8,6 598,2
Operatiivisen toiminnan liikevoitto, milj. € * 18,2 16,8 8,3 34,7 36,4 -4,7 45,5
Liikevoitto, milj. € 18,2 16,3 11,7 33,5 31,7 5,8 40,2
Liikevoittoprosentti 11,1 11,3   6,9 7,1   6,7
Voitto ennen veroja, milj. € 16,9 15,0 12,7 30,0 28,4 5,5 36,0
Osakekohtainen tulos, € 0,32 0,28 14,3 0,62 0,54 14,8 0,68
EVA, milj. € 11,0 8,8 25,0 12,7 8,9 42,7 10,1

* Erittely toimialakatsausten jälkeen


LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO TOIMIALOITTAIN

Ympäristöpalvelut

Kolmas neljännes

Ympäristöpalveluiden vuoden kolmannen neljänneksen liikevaihto kasvoi 13,3 % ja oli 85,9 miljoonaa euroa (75,8
milj. e). Liikevoitto oli 12,3 miljoonaa euroa (10,9 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 12,3 miljoonaa euroa (10,9 milj. e).

Liikevaihto kasvoi vertailukaudesta kaikissa palveluissa jätevolyymien kasvun sekä uusioraaka-aineiden hyvän kysynnän ja hintatason ansiosta, vaikka kierrätysmateriaalien hinnat lähtivätkin laskuun kauden loppupuolella. Toimialan liikevaihtoa kasvatti myös kausiluonteisten teollisuuden puhtaanapitopalveluiden kysynnän koheneminen. Palveluhintoja tarkistettiin jätehuollossa kohonneita tuotantokustannuksia vastaaviksi kauden alkupuolella.

Toimialan liikevoitto parani vertailukaudesta pääosin volyymikasvun ja hinnankorotusten ansiosta. Kannattavuutta paransi myös yhteisyritys L&T Recoilin tappion pieneneminen. Laitoksen suunniteltu seisokki kapasiteetin ja hyötysuhteen nostamiseksi piti tuotannon pysähtyneenä kuukauden. Laitoksen ylösajo aloitettiin jakson lopussa.

Ympäristöpalveluiden ulkomaantoiminnan liikevaihto kasvoi, mutta kannattavuus laski vertailukaudesta.


Tammi–syyskuu
Ympäristöpalveluiden tammi–syyskuun liikevaihto kasvoi 12,0 % ja oli 241,9 miljoonaa euroa (216,0
milj. e). Liikevoitto oli 25,7 miljoonaa euroa (25,5 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 25,7 miljoonaa euroa (25,8 milj. e).

Toimialan liikevaihto kasvoi vertailukaudesta pääosin orgaanisesti jätevolyymien kohenemisen ja teollisuuden puhtaanapitopalveluiden hyvän kysynnän ansiosta. Myös uusioraaka-aineiden volyymit ja hintataso nousivat selvästi vertailukaudesta, vaikka hintatason kehitys tasaantuikin ja kääntyi laskuun kauden loppupuolella. Toisella neljänneksellä toteutettu Papros Oy:n yritysosto vahvisti toimialan asemaa uusiokuitumarkkinoilla.

Kannattavuutta rasittivat vuoden alkupuolella kierrätyslaitosten suunniteltua alhaisemmat käyntiasteet ja jätteen loppusijoituskustannusten tilapäinen nousu sekä kohonneet tuotantokustannukset.
Prosessipuhdistuspalveluiden sopeuttaminen kysynnän vaihteluihin ei täysin onnistunut, mutta kesäkuukausien laajat seisokkityöt onnistuivat hyvin.

Yhteisyritys L&T Recoilin liikevaihto ja laitoksen käyntiaste kohenivat vertailukaudesta, mutta tuotantovarmuus ja perusöljyn saanto eivät nousseet vielä tyydyttävälle tasolle. Tappio tammi–syyskuussa jäi vertailukautta pienemmäksi, vaikka laitosseisokit toisella ja kolmannella neljänneksellä rasittivat yhteisyrityksen kannattavuutta.

Toimialan ulkomaantoiminnan liikevaihto pysyi samalla tasolla, mutta tulos heikkeni hieman vertailukaudesta.

Vuoden alkupuolella solmittiin useita laajoja kokonaispalvelusopimuksia vähittäiskauppaketjujen kanssa. Markkinoille lanseerattiin onnistuneesti myös uusi Managreen-palvelumalli, jolla asiakkaille voidaan tarjota ympäristönhuollon kokonaissopimusten ja niihin liittyvien verkostokumppaneiden hallinnointia.

Siivous- ja käyttäjäpalvelut

Kolmas neljännes
Siivous- ja käyttäjäpalveluiden vuoden kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 41,5 miljoonaa euroa (35,7 milj. e). Kasvua oli 16,5 %. Liikevoitto oli 3,7 miljoonaa euroa (4,1 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 3,7 miljoonaa euroa (4,3 milj. e).


Toimialan liikevaihto kasvoi pääosin vuoden alkupuoliskolla tehtyjen yritysostojen (Hansalaiset Suomessa ja Östgöta Städ Ruotsissa) ansiosta. Myös neljänneksen tilausmyynti Suomessa onnistui vertailukautta paremmin.

Toimialan liikevoitto heikkeni vertailukaudesta yritysostoista aiheutuneiden integraatiokustannusten, hintakilpailun ja kohonneiden tuotantokustannusten vuoksi. Toimialalla toteutettiin kustannustason nousuun perustuvia hinnankorotuksia neljänneksen loppupuolella.


Tammi–syyskuu
Siivous- ja käyttäjäpalveluiden tammi–syyskuun liikevaihto oli 117,2 miljoonaa euroa (106,0 milj. e). Se kasvoi 10,5 %. Liikevoitto oli 6,2 miljoonaa euroa (7,3 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 6,4 miljoonaa euroa (7,7 milj. e).

Liikevaihto kasvoi vertailukaudesta pääosin alkuvuonna tehtyjen yritysostojen ansiosta. Myös tilausmyynti koheni vertailukaudesta. Ruotsissa uusmyynti jatkui vakaana koko alkuvuoden.

Toimialan kannattavuutta rasittivat uusien kohteiden aloituskustannukset vuoden alkupuolella ja toisen neljänneksen aikana tehdyistä yritysostoista aiheutuneet odotettua korkeammat integraatiokustannukset.

Vertailukauden liikevoittoa heikensi 0,7 miljoonan euron luottotappio Venäjän-toiminnassa.

Kiinteistönhoito

Kolmas neljännes
Kiinteistönhoidon vuoden kolmannen neljänneksen liikevaihto kasvoi 16,3 % ja oli 31,3 miljoonaa euroa (26,9 milj. e). Liikevoitto oli 3,6 miljoonaa euroa (3,3 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 3,6 miljoonaa euroa (3,3 milj. e).


Liikevaihto kasvoi vertailukaudesta toimialan kaikissa palveluissa. Kysyntä parani selvästi kiinteistöteknisten palveluiden onnistuneen myyntityön ja vahinkosaneerauksen hyvän työkannan ansiosta.

Liikevoitto parani hieman vertailukaudesta, vaikka tuotantokustannusten nousu rasittikin kannattavuutta. Kohonneiden kustannusten vuoksi toimialalla toteutettiin hinnankorotuksia neljänneksen loppupuolella.


Tammi–syyskuu
Kiinteistönhoidon tammi–syyskuun liikevaihto kasvoi 10,1 % ja oli 101,1 miljoonaa euroa (91,9 milj. e). Liikevoitto oli 6,3 miljoonaa euroa (7,1 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 6,3 miljoonaa euroa (7,2 milj. e).

Toimialan liikevaihto kasvoi vertailukaudesta kiinteistöhuollon hyvin sujuneen tilausmyynnin sekä kiinteistöteknisten palveluiden ja vahinkosaneerauksen hyvän työkannan ansiosta. Tilausmyyntiä edisti osaltaan runsasluminen alkuvuosi ja entisestään laajentuneet vakuutusyhtiökumppanuudet.

Toimialan liikevoittoa rasittivat kohonneet tuotanto- ja ylityökustannukset. Myös tilaustöiden kannattavuus oli heikompi kuin vuotta aiemmin.


Uusiutuvat energialähteet

Kolmas neljännes

Uusiutuvien energialähteiden (L&T Biowatti) vuoden kolmannen neljänneksen liikevaihto pieneni 5,3 % 7,2 miljoonaan euroon (7,6 milj. e). Liiketappio oli 1,1 miljoonaa euroa (liiketappio 1,4 milj. e) ja operatiivisen toiminnan liiketappio oli 1,1 miljoonaa euroa (tappio 1,4 milj. e).


Puupohjaisten polttoaineiden kysyntä pysyi heikkona kiristyneen kilpailutilanteen vuoksi. Myös lämmin syksy ja voimalaitosten pidennetyt huoltoseisokit rajoittivat kysyntää.

Toimialan liiketappio pieneni vertailukaudesta kiinteiden kulujen karsinnan ansiosta, joskin kannattavuutta rasittivat alentuneen kysynnän lisäksi kohonneet alihankintakustannukset ja kaudelle kirjattu 0,2 miljoonan euron luottotappio. Neljänneksen aikana solmittiin useita uusia toimitussopimuksia tuleville lämmityskausille.

Tammi–syyskuu
Uusiutuvien energialähteiden (L&T Biowatti) tammi–syyskuun liikevaihto pieneni 17,6 % 32,8 miljoonaan euroon (39,8 milj. e). Liiketappio oli 3,1 miljoonaa euroa (liiketappio 6,2 milj. e) ja operatiivisen toiminnan liiketappio oli 2,7 miljoonaa euroa (tappio 3,2 milj. e).

Puupohjaisten polttoaineiden kilpailukyky oli tammi–syyskuussa huono. Vuoden alkupuolella voimalaitosasiakkaat eivät saaneet tuotantotukea metsähakkeella tuotetulle sähkölle. Tuen keskeytyksen vuoksi useat voimalaitokset käyttivät tuotannossaan fossiilisia polttoaineita metsähakkeen sijaan. Myös lämmin alkusyksy verotti metsähakkeen kysyntää. Alkuvuoden kannattavuutta rasittivat heikentyneen kysynnän lisäksi kohonneet korjuu- ja logistiikkakustannukset.

Toimialan kilpailukykyä parannettiin alkuvuonna aloitetulla tervehdyttämisohjelmalla, jolla vähennettiin kiinteitä kustannuksia ja tehostettiin operatiivista toimintaa.

Vertailukauden liikevoittoa rasitti pellettiliiketoiminnan lopetuksesta kirjattu 3,0 miljoonan euron kertaluonteinen kulu.OPERATIIVISEN TOIMINNAN LIIKEVOITON MUODOSTUMINEN
 

Milj. € 7-9/
2011
7-9/
2010
1-9/
2011
1-9/
2010
1-12/
2010
           
Liikevoitto 18,2 16,3 33,5 31,7 40,2
Kertaluonteiset erät:          
L&T Biowatin pellettiliiketoiminnan lopetus     0,1 3,0 3,4
Moskovan siivousliiketoiminnan lopetus   0,2   0,2 0,4
Uudelleenjärjestelykulut   0,3 1,1 1,5 1,5
Operatiivisen toiminnan liikevoitto 18,2 16,8 34,7 36,4 45,5RAHOITUS

Liiketoiminnan rahavirta oli 45,2 miljoonaa euroa (42,9 milj. e). Käyttöpääomaa sitoutui 9,4 miljoonaa euroa (8,2 milj. e).
 
Korollista vierasta pääomaa oli kauden lopussa 153,6 miljoonaa euroa (133,2 milj. e). Korolliset nettovelat olivat 141,7 miljoonaa euroa ja ne kasvoivat 29,4 miljoonaa euroa vuoden alusta.

Nettorahoituskulut olivat tammi–syyskuussa 3,5 miljoonaa euroa (3,2 milj. e). Nettorahoituskulut olivat 0,7 % (0,7 %) liikevaihdosta. Pitkäaikaisia lainoja erääntyy loppuvuoden aikana yhteensä 7,6 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisten lainojen keskikorko korkosuojaukset huomioituna oli 3,1 % (3,2 %).

Omavaraisuusaste oli 43,4 % (45,6 %) ja gearing-prosentti 63,5 (55,2). Likvidit varat olivat kauden lopussa 12,0 miljoonaa euroa (13,4 milj. e).


Yritystodistusohjelman kokoa nostettiin neljänneksen aikana 100 miljoonaan euroon (aiemmin 50 milj. e). Ohjelmasta oli kauden lopussa käytössä 27 miljoonaa euroa (6,0 milj. e). 15,0 miljoonan euron komittoitu limiitti oli vertailukauden tapaan käyttämättä.


OSINKO

17.3.2011 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti 0,55 euron osakekohtaisesta osingosta. Osinko, yhteensä 21,3 miljoonaa euroa, maksettiin osakkeenomistajille 29.3.2011.


INVESTOINNIT

Bruttoinvestoinnit olivat tammi–syyskuussa 55,7 miljoonaa euroa (26,9 milj. e). Niistä noin puolet kohdistui yritysostoihin. Myös kalustohankintoja tehtiin.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä ostettiin Ympäristöpalveluihin Pentti Laurila Ky, Matti Hossi Ky:n liiketoiminta ja PPT Luttinen Oy:n liiketoiminta, Siivous- ja käyttäjäpalveluihin Kestosiivous Oy:n liiketoiminta ja Kiinteistönhoitoon KH-Kiinteistöhuolto Oy:n liiketoiminta.

Toisella neljänneksellä Ympäristöpalveluihin ostettiin Papros Oy ja Full House Oy. Siivous- ja käyttäjäpalveluihin hankittiin Savon Kiinteistöhuolto- ja Siivouspalvelu Oy, Varkauden Kiinteistönhoito ja Siivouspalvelu Oy, Jo-Pe Huolto Oy, Östgöta Städ Ab ja WTS-Palvelut Oy. Siivous- ja käyttäjäpalveluihin sekä Kiinteistönhoitoon hankittiin Hansalaiset Oy -konserni tytäryhtiöineen.

Kolmannella neljänneksellä ei tehty yritysostoja. Kauden jälkeen ostettiin Ympäristöpalveluihin Paraisten Puhtaanapito Oy.HENKILÖSTÖ

Henkilöstömäärä oli tammi–syyskuussa kokoaikaiseksi muutettuna keskimäärin 8.614 (7.798). Kauden lopussa Lassila & Tikanojan palveluksessa oli koko- ja osa-aikaisia yhteensä 9.648 (8.550) henkilöä. Heistä työskenteli Suomessa 7.565 (6.855) ja muissa maissa 2.083 (1.695) henkilöä.


OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Vaihto ja kurssi
Yhtiön osakkeen vaihto ilman omia osakkeita NASDAQ OMX Helsingissä tammi–syyskuussa oli 7.696.885 kappaletta, mikä on 19,9 % (12,8 %) ulkona olevien osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä. Vaihdon arvo oli 94,8 miljoonaa euroa (71,8 milj. e). Korkein hinta oli 15,18 euroa ja alin 9,49 euroa. Päätöskurssi oli 10,55 euroa. Yhtiöllä oli hallussaan kauden lopussa 113.305 omaa osaketta. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli kauden lopussa 408,1 miljoonaa euroa (538,1 milj. e).


Omat osakkeet
Yhtiön hallussa oli kauden lopussa 113.305 omaa osaketta, jotka edustavat 0,3 % kaikista osakkeista ja äänistä. Yhtiö osti yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella 50.000 osaketta 12.–23.9.2011 ja niiden hankintahinta oli yhteensä 0,5 miljoonaa euroa. Lassila & Tikanoja Oyj:lle palautui 5.4.2011 vastikkeetta 2.547 yhtiön omaa osaketta yhtiön vuoden 2009 osakepohjaisen kannustinjärjestelmän ehtojen perusteella.

Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä
Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 19.399.437 euroa ja ulkona olevien osakkeiden lukumäärä 38.685.569 osaketta. Osakkeiden k
eskimääräinen lukumäärä ilman yhtiön hallussa olevia osakkeita oli 38.734.155 osaketta.

Optio-ohjelma 2005
Vuonna 2005 laskettiin liikkeelle 600.000 optio-oikeutta. Merkintäaika 2005A-optioilla päättyi 29.5.2009, 2005B-optioilla 31.5.2010 ja 2005C-optioilla 31.5.2011.

Optio-ohjelma 2008
Vuonna 2008 laskettiin liikkeelle 230.000 optio-oikeutta. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeen. 168.000 optio-oikeutta on 33 avainhenkilön hallussa ja 62.000 optio-oikeutta L&T Advance Oy:n hallussa.

Osakkeen merkintähinta on 16,20 euroa. Merkintähintaa alennettiin 22.3.2011 alkaen 0,07 eurolla. Merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisen jälkeen päätettävien ja ennen osakemerkintää jaettavien osakekohtaisten osinkojen määrällä, joka ylittää yhteensä 70 prosenttia sen tilikauden osakekohtaisesta voitosta, jolta osinkoja jaetaan. Merkintähinnan alennus tulee voimaan kyseisen osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään 0,01 euroa. Osakkeiden merkintäaika on 1.11.2010–31.5.2012.

Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi ulkona olevilla vuoden 2008 optio-oikeuksilla tehtävien merkintöjen seurauksena nousta enintään 168.000 uudella osakkeella, joiden osuus on 0,4 prosenttia tämänhetkisestä osakemäärästä. Kaupankäynti 2008-optio-oikeuksilla NASDAQ OMX Helsingissä alkoi 1.11.2010.

Osakepohjainen kannustinohjelma
Lassila & Tikanoja Oyj:n hallitus päätti 24.3.2009 osakepohjaisen kannustinohjelman käyttöönotosta. Ohjelmassa on kolme kalenterivuoden mittaista ansaintajaksoa, joista ensimmäinen alkoi 1.1.2009 ja viimeinen päättyy 31.12.2011. Palkkion määräytymisen perusteet päätetään vuosittain. Vuodelta 2011 maksettava palkkio perustuu konsernin EVA-tulokseen. Palkkio maksetaan osittain osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettava osuus kattaa palkkiosta aiheutuvat verot. Ohjelman piiriin kuuluu 23 henkilöä.

Ohjelman perusteella voidaan luovuttaa yhteensä enintään 180.000 yhtiön osaketta, jotka hankitaan osakemarkkinoilta.

Osakkeenomistajat
Yhtiöllä oli kauden lopussa 9.489 (8.890) osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 13,3 % (10,3 %) osakekannasta.

Hallituksen valtuutukset  
Lassila & Tikanoja Oyj:n 31.3.2010 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen yhtiön vapaalla omalla pääomalla ja näiden osakkeiden luovuttamiseen.

Hallitus on valtuutettu luovuttamaan enintään 500.000 osaketta, joka on 1,3 % koko osakemäärästä. Luovutusvaltuutus on voimassa neljä vuotta ja se kumoaa vuoden 2009 varsinaisessa yhtiökokouksessa annetun osakeantivaltuutuksen. Omien osakkeiden hankintavaltuutus on päättynyt.  

Yhtiön hallituksella ei ole valtuutuksia vaihtovelkakirjan tai optio-oikeuksien liikkeelle laskemiseen.YHTIÖKOKOUSTEN PÄÄTÖKSET

8.9.2011 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti, että yhtiön taseen 31.12.2010 mukaista ylikurssirahastoa alennetaan 50.672.564,52 eurolla siirtämällä kaikki ylikurssirahastossa olevat varat sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksistä on kerrottu tarkemmin pörssitiedotteella 8.9.2011.

17.3.2011 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2010 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2010 maksetaan osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,55 euroa osakkeelta, yhteensä 21,3 miljoonaa euroa. Osingonmaksupäiväksi päätettiin 29.3.2011.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi. Hallitukseen valittiin uudelleen seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka Heikki Bergholm, Eero Hautaniemi, Matti Kavetvuo, Hille Korhonen ja Miikka Maijala sekä uutena jäsenenä Sakari Lassila.

Tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä on kerrottu tarkemmin pörssitiedotteella 17.3.2011.


HALLITUS

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen jäsenet ovat Heikki Bergholm, Eero Hautaniemi, Matti Kavetvuo, Hille Korhonen, Sakari Lassila ja Miikka Maijala. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Heikki Bergholmin ja varapuheenjohtajaksi Matti Kavetvuon.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Eero Hautaniemi ja jäseniksi Sakari Lassila ja Miikka Maijala. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Heikki Bergholm ja jäseniksi Matti Kavetvuo ja Hille Korhonen.


MUUTOKSIA YHTIÖN JOHDOSSA

Lassila & Tikanojan hallitus on nimittänyt Pekka Ojanpään yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa toimitusjohtajana viimeistään 13.12.2011. Yhtiön väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi 13.6. alkaen on nimitetty Lassila & Tikanojan talousjohtaja Ville Rantala.


YHTEENVETO MUISTA AML 2:7:N MUKAISISTA PÖRSSITIEDOTTEISTA

22.3.2011 yhtiö tiedotti, että KTM Ville Rantala on nimitetty L&T Biowatti Oy:n toimitusjohtajaksi ja Uusiutuvat energialähteet -toimialan toimialajohtajaksi 22.3.2011 alkaen. Rantala jatkaa edelleen myös Lassila & Tikanoja Oyj:n talousjohtajana. L&T Biowatin nykyinen toimitusjohtaja Tomi Salo jää pois yhtiön palveluksesta.

5.4.2011 yhtiö tiedotti, että Lassila & Tikanoja Oyj:lle on 5.4.2011 palautunut vastikkeetta 2.547 yhtiön omaa osaketta yhtiön vuoden 2009 osakepohjaisen kannustinjärjestelmän ehtojen perusteella.

13.6.2011 yhtiö tiedotti, että Lassila & Tikanojan hallitus on nimittänyt Pekka Ojanpään yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi. Pekka Ojanpää toimii Kemiran Kunta ja teollisuus -segmentin johtajana. Aikaisemmin hän on toiminut Kemiran Erikoiskemikaali-yksikön johtajana ja tätä ennen useissa eri johtotehtävissä Nokiassa. Hän aloittaa Lassila & Tikanojan toimitusjohtajana viimeistään 13.12.2011. Hallitus ja aikaisempi toimitusjohtaja Jari Sarjo sopivat, että Sarjo jättää tehtävänsä yhtiön toimitusjohtajana välittömästi. Yhtiön väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi 13.6. alkaen nimitettiin Lassila & Tikanojan talousjohtaja Ville Rantala.


LÄHIAIKOJEN EPÄVARMUUSTEKIJÖITÄ


Talouden epävarmuus voi aiheuttaa merkittäviä muutoksia Ympäristöpalveluiden uusioraaka-ainemarkkinoilla.

Mikäli L&T Recoilin laitoksen tuotannossa ilmenee häiriöitä, sillä on negatiivinen vaikutus Ympäristöpalveluiden tulokseen. Myös lopputuotteen ja raaka-aineen hinnanmuutokset vaikuttavat merkittävästi L&T Recoilin tulokseen.

Valtion uusiutuville polttoaineille kohdistamat tuet ovat edelleen epäselvät. Päästöoikeuden hintatason muutos vaikuttaa L&T Biowatin puupohjaisten polttoaineiden kilpailukykyyn lämmöntuotannossa.

Lisätietoja L&T:n riskeistä ja riskienhallinnasta on esitetty vuosikertomuksessa hallituksen toimintakertomuksessa ja konsernitilinpäätöksessä.


NÄKYMÄT LOPPUVUODELLE

Ympäristöpalveluiden näkymät loppuvuodelle ovat pääosin vakaat. Toimialan loppuvuoden kannattavuuteen vaikuttaa uusioraaka-aineiden hintakehitys ja L&T Recoilin laitoksen tuotantovarmuus.

Siivous- ja käyttäjäpalveluiden sekä Kiinteistönhoidon näkymät loppuvuodelle ovat vakaat.

L&T Biowatin puupolttoaineiden kysynnän arvioidaan yltävän loppuvuonna vertailukauden tasolle.

Koko vuoden liikevaihto kasvaa hieman vuodesta 2010 ja operatiivisen toiminnan liikevoiton arvioidaan olevan samaa tasoa kuin vuonna 2010.TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ 1.1.–30.9.2011


KONSERNITULOSLASKELMA
 

1000 € 7-9/
2011
7-9/
2010
1-9/
2011
1-9/
2010
1-12/
2010
           
Liikevaihto 163 469 143 770 485 129 446 686 598 193
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -139 720 -122 237 -432 446 -393 305 -531 066
Bruttokate 23 749 21 533 52 683 53 381 67 127
Liiketoiminnan muut tuotot 442 49 2 012 1 070 2 708
Myynnin ja markkinoinnin kulut -3 276 -3 036 -11 291 -9 975 -13 779
Hallinnon kulut -2 252 -2 316 -8 590 -8 259 -10 519
Liiketoiminnan muut kulut -484 45 -1 311 -1 919 -2 686
Arvonalentuminen       -2 632 -2 632
Liikevoitto 18 179 16 275 33 503 31 666 40 219
Rahoitustuotot 72 82 712 730 1 053
Rahoituskulut -1 349 -1 354 -4 216 -3 972 -5 282
Voitto ennen veroja 16 902 15 003 29 999 28 424 35 990
Tuloverot -4 345 -3 975 -6 170 -7 532 -9 786
Tilikauden voitto 12 557 11 028 23 829 20 892 26 204
           
Tilikauden voiton jakautuminen:          
Emoyhtiön omistajille 12 555 11 025 23 825 20 878 26 188
Määräysvallattomille omistajille 2 3 4 14 16


Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:

Osakekohtainen tulos, € 0,32 0,28 0,62 0,54 0,68
Laimennettu osakekohtainen tulos, € 0,32 0,28 0,61 0,54 0,68LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA