Siirry sisältöön

Lassila & Tikanoja Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.­-30.9.2012

  • 27 minuutin lukuaika

Helsinki, Suomi, 2012-10-23 07:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Vuoden kolmannen neljänneksen liikevaihto 161,2 miljoonaa euroa (163,5 milj. e); liikevoitto 19,6 miljoonaa euroa (18,2 milj. e); operatiivisen toiminnan liikevoitto 19,7 miljoonaa euroa (18,2 milj. e); osakekohtainen tulos 0,40 euroa (0,32 e)
Tammi-syyskuun liikevaihto 502,2 miljoonaa euroa (485,1 milj. e); liikevoitto 38,7 miljoonaa euroa (33,5 milj. e); operatiivisen toiminnan liikevoitto 36,9 miljoonaa euroa (
34,7 milj. e); osakekohtainen tulos euroa 0,71 (0,62 e)
Konsernin vuoden 2012 liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2011 ja operatiivisen toiminnan liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla tai hieman parempi kuin vuonna 2011.


TOIMITUSJOHTAJA PEKKA OJANPÄÄ:

”Vuoden kolmas neljännes oli pitkälti odotuksiemme mukainen. Operatiivisen toiminnan liikevoitto parani vertailukaudesta, vaikka talouden epävarmuus heijastui paikoin teollisuuden tarvitsemien palveluiden kysyntään. Erityisesti Siivous- ja käyttäjäpalveluiden tulos oli vahva. Keskitymme nyt syyskuussa julkistetun strategiamme implementointiin ja kannattavuutta parantavien avainhankkeiden läpivientiin.”


KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Kolmas neljännes

Lassila & Tikanojan vuoden kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 161,2 miljoonaa euroa (163,5 milj. e) ja se laski 1,4 %. Liikevoitto oli 19,6 miljoonaa euroa (18,2 milj. e), mikä on 12,2 % (11,1 %) liikevaihdosta. Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 19,7 miljoonaa euroa (18,2 milj. e). Osakekohtainen tulos oli 0,40 euroa (0,32 e).

Liikevaihto laski hieman vertailukaudesta kesäkuussa toteutuneen yhteisyritys L&T Recoilin omistusosuuden myynnin sekä prosessipuhdistuspalveluiden seisokkitöiden siirtymien vuoksi. Puupohjaisten polttoaineiden kysyntä sitä vastoin koheni vertailukaudesta.

Neljänneksen tulos parani, kun Ympäristöpalveluiden kannattavuus koheni tappiollisen L&T Recoilin omistusosuuden myynnin myötä. Tulos parani lisäksi Siivous- ja käyttäjäpalveluiden hyvin sujuneen tilausmyynnin ansiosta. Myös Uusiutuvien energialähteiden tappio pieneni vertailukaudesta.


Tammi-syyskuu
Lassila & Tikanojan tammi-syyskuun liikevaihto oli 502,2 miljoonaa euroa (485,1 milj. e) ja se kasvoi 3,5 %.
Liikevoitto oli 38,7 miljoonaa euroa (33,5 milj. e), mikä on 7,7 % (6,9 %) liikevaihdosta. Operatiivisen
toiminnan liikevoitto oli 36,9 miljoonaa euroa (34,7 milj. e). Osakekohtainen tulos oli 0,71 euroa (0,62 e).

Liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa pääosin ensimmäisellä vuosipuoliskolla Ympäristöpalveluiden ja puupohjaisten polttoaineiden kohentuneen kysynnän ansiosta.

Tulos parani vertailukaudesta pääosin Ympäristöpalveluiden volyymikasvun, kesäkuun lopussa toteutuneen tappiollisen yhteisyritys L&T Recoilin omistusosuuden myynnin sekä Uusiutuvien energialähteiden tappion pienenemisen myötä. Tammi-syyskuun kannattavuutta rasitti osaltaan työehtosopimuksen mukainen toisella neljänneksellä maksettu kertakorvaus noin 0,7 miljoonaa euroa sekä alihankinta- ja työvoimakustannusten nousu Kiinteistönhoidossa.

Vuoden toisella neljänneksellä kirjattiin 4,2 miljoonan euron kertaluonteinen myyntivoitto L&T Recoil Oy:n osuuden myynnistä, sekä yhteensä 2,4 miljoonan euron kertaluonteinen kulu pääosin Ympäristöpalveluissa, Kiinteistönhoidossa sekä Ruotsin liiketoiminnassa toteutetuista uudelleenjärjestely- ja tehostamistoimista. Tehostamistoimilla tavoitellaan vähintään 4,0 miljoonan euron vuosisäästöjä ja toimet etenevät suunnitellusti.

Avainlukuja

  7-9/ 2012 7-9/ 2011 Muutos % 1-9/ 2012 1-9/ 2011 Muutos% 1-12/ 2011
Liikevaihto, milj. € 161,2 163,5 -1,4 502,2 485,1 3,5 652,1
Operatiivisen toiminnan liikevoitto, milj. € * 19,7 18,2 8,2 36,9 34,7 6,3 44,3
Liikevoitto, milj. € 19,6 18,2 8,0 38,7 33,5 15,5 25,6
Liikevoittoprosentti 12,2 11,1   7,7 6,9   3,9
Voitto ennen veroja, milj. € 19,1 16,9 12,8 33,8 30,0 12,7 21,0
Osakekohtainen tulos, € 0,40 0,32 25,0 0,71 0,62 14,5 0,44
EVA, milj. € 13,8 11,0 25,5 20,2 12,7 59,1 -2,2

* Erittely toimialakatsausten jälkeen

LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO TOIMIALOITTAIN


Ympäristöpalvelut

Kolmas neljännes
Ympäristöpalveluiden vuoden kolmannen neljänneksen liikevaihto laski 3,0 % ja oli 83,3 miljoonaa euroa (85,9 milj. e). Liikevoitto oli 12,8 miljoonaa euroa (12,3 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 12,8 miljoonaa euroa (12,3 milj. e).

Toimialan liikevaihto laski hieman vertailukaudesta kesäkuussa toteutuneen L&T Recoilin omistusosuuden myynnin vuoksi. Liikevaihtoa alensi myös prosessipuhdistuspalveluiden seisokkitöiden osittainen siirtyminen lokakuulle. Jätehuollon ja kierrätyspalveluiden volyymit sekä uusioraaka-aineiden hinnat pysyivät neljänneksen aikana edelleen hyvällä tasolla. Jätehuollon palveluhintoja tarkistettiin kohonneita tuotantokustannuksia vastaaviksi neljänneksen alussa.

Toimialan kannattavuus parani vertailukaudesta kesäkuun lopussa tapahtuneen L&T Recoil-osuuden myynnin ansiosta.

Ympäristöpalveluiden ulkomaantoiminnan liikevaihto ja tulos laskivat hieman vertailukaudesta.

Tammi-syyskuu
Ympäristöpalveluiden tammi-syyskuun liikevaihto kasvoi 2,7 % ja oli 248,4 miljoonaa euroa (241,9 milj. e). Liikevoitto oli 30,4 miljoonaa euroa (25,7 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 27,1 miljoonaa euroa (25,7 milj. e).

Liikevaihdon kasvu tammi-syyskuussa oli pääosin jätehuollon ja teollisuuspalveluiden hyvän kysynnän ansiota. Kauden loppupuolta leimasivat jälleen kysynnän siirtymät erityisesti prosessipuhdistuksen seisokkitöissä. Jätevolyymit ja uusioraaka-aineiden (kuidut, muovit, metallit) hinnat pysyivät koko kauden hyvällä tasolla.

Liikevoitto parani vertailukaudesta L&T Recoilin myynnin myötä kohentuneen kannattavuuden sekä tuotannon tehostamistoimien ansiosta. Tulosta rasittivat poltto- ja korjauskustannusten nousu erityisesti vuoden alkupuolella sekä heikentynyt ulkomaantoiminnan kannattavuus.

Toisen neljänneksen loppupuolella L&T myi 50 prosentin osuutensa yhteisyritys L&T Recoilista yhteisyrityksen toiselle osapuolelle EcoStream Oy:lle. Kauppahinta koostui 10 miljoonan euron käteisvastikkeesta sekä hieman alle 20 prosentin osuudesta EcoStreamin osakekannasta. Järjestelystä kirjattiin toimialan toiselle neljännekselle 4,2 miljoonan euron kertaluonteinen myyntivoitto. Samalla kirjattiin rahoituskuluihin 2,0 miljoonan euron kulu yhteisyritykselle myönnettyjen pääomalainojen korkosaamisista.

Siivous- ja käyttäjäpalvelut


Kolmas neljännes
Siivous- ja käyttäjäpalveluiden vuoden kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 41,3 miljoonaa euroa (41,5 milj. e). Se laski 0,5 %. Liikevoitto oli 4,5 miljoonaa euroa (3,7 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 4,5 miljoonaa euroa (3,7 milj. e).

Kotimaan toiminnan liikevaihto oli lähes vertailukauden tasolla. Hintakilpailusta huolimatta kannattavuus parani edellisvuotisesta hyvin sujuneen tilausmyynnin ja onnistuneen kiinteiden kulujen hallinnan ansiosta.

Ulkomaantoiminnan liikevaihto pysyi samalla tasolla ja tulos parani hieman Ruotsin toiminnan parantuneen kannattavuuden myötä.

Tammi-syyskuu
Siivous- ja käyttäjäpalveluiden tammi-syyskuun liikevaihto oli 121,3 miljoonaa euroa (117,2 milj. e). Kasvua oli 3,5 %. Liikevoitto oli 5,6 miljoonaa euroa (6,2 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 6,7 miljoonaa euroa (6,4 milj. e).

Liikevaihto kasvoi hieman vertailukaudesta vertailukauden keväänä tehtyjen yritysostojen myötä. Tilaustöiden kysyntä pysyi hyvänä koko kauden.

Toimialan liikevoitto parani hieman vertailukaudesta hyvin sujuneiden tilaustöiden ansiosta. Vuoden alkupuoliskon kannattavuutta rasittivat Ruotsin toiminnan tappiollisuus sekä kohonneet työvoimakustannukset, joita palveluhintojen korotukset eivät kattaneet täysimääräisesti.

Toimialan liikevoittoa rasitti Ruotsin toimintojen uudelleenjärjestelyistä kirjattu 1,0 miljoonan euron kertaluonteinen kulu toisella neljänneksellä.

Kiinteistönhoito


Kolmas neljännes
Kiinteistönhoidon vuoden kolmannen neljänneksen liikevaihto kasvoi 0,1 % ja oli 31,4 miljoonaa euroa (31,3 milj. e). Liikevoitto oli 3,3 miljoonaa euroa (3,6 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 3,3 miljoonaa euroa (3,6 milj. e).

Liikevaihto ylsi vertailukauden tasolle kiinteistöteknisten palveluiden hyvän työkannan ansiosta.

Toimialan liikevoitto laski hieman vertailukaudesta vahinkosaneerauksen toimeksiantojen jäätyä tavanomaista pienemmiksi. Kiinteistöhuollon ja kiinteistöteknisten palveluiden kannattavuus sitä vastoin parani vertailukaudesta tuotannon tehostamistoimien ansiosta.

Vahinkosaneerauksessa solmittiin neljänneksen aikana jälleen uusia vakuutusyhteistyösopimuksia, jotka vahvistavat jatkossa L&T:n markkina-asemaa ja tasoittavat työkantaa.

Tammi-syyskuu
Kiinteistönhoidon tammi-syyskuun liikevaihto kasvoi 2,2 % ja oli 103,4 miljoonaa euroa (101,1 milj. e). Liikevoitto oli 4,8 miljoonaa euroa (6,3 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 4,9 miljoonaa euroa (6,3 milj. e).

Liikevaihto kasvoi vertailukaudesta pääosin vahinkosaneerauksen laajentuneen palveluverkoston ja lisääntyneen työkannan ansiosta.

Toimialan liikevoittoa heikensivät kiristynyt hintakilpailu kiinteistöhuollossa ja vuoden alkupuolella kohonneet alihankinta- ja ylityökustannukset.

Uusiutuvat energialähteet


Kolmas neljännes
Uusiutuvien energialähteiden (L&T Biowatti) vuoden kolmannen neljänneksen liikevaihto kasvoi 10,6 % 8,0 miljoonaan euroon (7,2 milj. e). Liiketappio oli 0,4 miljoonaa euroa (liiketappio 1,1 milj. e) ja operatiivisen toiminnan liiketappio oli 0,4 miljoonaa euroa (liiketappio 1,1 milj. e).

Liikevaihto kasvoi vertailukaudesta volyymikasvun ansiosta, vaikka lämmin ja sateinen alkusyksy rasitti kysyntää ja heikensi metsähakkeen energiasisältöjä. Paikoin heikosti sujunut turvetuotanto kohentaa kuitenkin puupohjaisten polttoaineiden kilpailukykyä tulevan lämmityskauden aikana.
Toimialan liiketappio aleni vertailukaudesta pääosin alentuneiden poistojen ansiosta.

Tammi-syyskuu

Uusiutuvien energialähteiden (L&T Biowatti) tammi-syyskuun liikevaihto kasvoi 14,7 % 37,7 miljoonaan euroon (32,8 milj. e). Liiketappio oli 0,3 miljoonaa euroa (liiketappio 3,1 milj. e) ja operatiivisen toiminnan liiketappio oli 0,2 miljoonaa euroa (liiketappio 2,7 milj. e).

Liikevaihto kasvoi vertailukaudesta kohentuneen uusmyynnin ansiosta. Myös kannattavuus parani alentuneiden poistojen ja tehostuneen kulurakenteen ansiosta. Metsähakkeen heikentyneet energiasisällöt rasittivat alkuvuoden tulosta.


OPERATIIVISEN TOIMINNAN LIIKEVOITON MUODOSTUMINEN

Milj. € 7-9/
2012
7-9/
2011
1-9/ 2012 1-9/
2011
1-12/
2011
Liikevoitto 19,6 18,2 38,7 33,5 25,6
Kertaluonteiset erät:          
L&T Recoil Oy myyntivoitto     -4,2    
Arvonalentuminen Tuusulan vaarallisen jätteen käsittelylaitos     0,3    
L&T Biowatin arvonalentuminen         17,1
L&T Biowatin pellettiliiketoiminnan lopetus       0,1 0,1
Uudelleenjärjestelykulut 0,1   2,1 1,1 1,5
Operatiivisen toiminnan liikevoitto 19,7 18,2 36,9 34,7 44,3RAHOITUS

Liiketoiminnan rahavirta oli 49,7 miljoonaa euroa (45,2 milj. e). Käyttöpääomaa sitoutui 6,4 miljoonaa euroa (9,4 milj. e).

Korollista vierasta pääomaa oli kauden lopussa 114,0 miljoonaa euroa (
153,6 milj. e). Vertailukauden korollisista veloista L&T Recoilin osuus oli 18,6 miljoonaa euroa.  Korolliset nettovelat olivat 102,3 miljoonaa euroa ja ne laskivat 24,9 miljoonaa euroa vuoden alusta ja 39,4 miljoonaa euroa vertailukaudesta.

Nettorahoituskulut olivat tammi
-syyskuussa 4,9 miljoonaa euroa (3,5 milj. e). Nousu johtui L&T Recoil Oy:lle annettujen pääomalainojen 2,0 miljoonan euron korkosaamisten kertaluonteisesta kulukirjauksesta toisella neljänneksellä. Nettorahoituskulut olivat kulukirjauksesta johtuen 1,0 % (0,7 %) liikevaihdosta.

Pitkäaikaisten lainojen keskikorko korkosuojaukset huomioituna oli 2,4 % (
3,1 %). Pitkäaikaisia lainoja erääntyy loppuvuoden aikana yhteensä 7,2 miljoonaa euroa.

Omavaraisuusaste oli 47,5 % (
43,4 %) ja gearing-prosentti 45,1 (63,5). Likvidit varat olivat kauden lopussa 11,7 miljoonaa euroa (12,0 milj. e).

100 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli kauden lopussa käytössä 22,0 miljoonaa euroa (
27,0 milj. e). Komittoitu limiitti yhteensä 30,0 miljoonaa euroa oli vertailukauden tapaan käyttämättä.


VAROJENJAKO

15.3.2012 pidetty yhtiökokous päätti, että tilikauden 2011 voitto lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että osinkoa ei jaeta. Tilikaudelta 2011 jaettiin pääomanpalautusta 0,55 euroa osakkeelta. Pääomanpalautus, yhteensä 21,3 miljoonaa euroa, maksettiin osakkeenomistajille 27.3.2012.


INVESTOINNIT

Bruttoinvestoinnit olivat tammi
-syyskuussa 36,3 miljoonaa euroa (55,7 milj. e) ja ne muodostuivat pääasiassa kone- ja kalustohankinnoista.


HENKILÖSTÖ

Henkilöstömäärä oli tammi
-syyskuussa kokoaikaiseksi muutettuna keskimäärin 8.504 (8.614). Kauden lopussa Lassila & Tikanojan palveluksessa oli koko- ja osa-aikaisia yhteensä 9.101 (9.648) henkilöä. Heistä työskenteli Suomessa 7.078 (7.565) ja muissa maissa 2.023 (2.083) henkilöä.


OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Vaihto ja kurssi
Yhtiön osakkeen vaihto ilman omia osakkeita NASDAQ OMX Helsingissä tammi
-syyskuussa oli 7.967.973 kappaletta, mikä on 20,6 % (19,9 %) ulkona olevien osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä. Vaihdon arvo oli 82,4 miljoonaa euroa (94,8 milj. e). Korkein hinta oli 12,15 euroa ja alin 8,59 euroa. Päätöskurssi oli 10,60 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli kauden lopussa 410,1 miljoonaa euroa (408,1 milj. e).

Omat osakkeet
Yhtiön hallussa oli kauden lopussa 106.810 omaa osaketta, jotka edustavat 0,3 % kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä
Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 19.399.437 euroa ja ulkona olevien osakkeiden lukumäärä 38.692.064 osaketta. Osakkeiden k
eskimääräinen lukumäärä ilman yhtiön hallussa olevia osakkeita oli 38.687.133 osaketta.

Osakepohjainen kannustinohjelma 2012
Lassila & Tikanoja Oyj:n hallitus päätti 14.12.2011 uudesta vuoden mittaisesta osakepohjaisesta kannustinohjelmasta. Mahdollinen palkkio perustuu konsernin EVA-tulokseen ilman L&T Recoilia. Palkkio maksetaan osittain osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettava osuus kattaa palkkiosta aiheutuvat verot. Ohjelman perusteella voidaan luovuttaa yhteensä enintään 65.520 Lassila & Tikanoja Oyj:n osaketta, jotka yhtiö on hankkinut osakemarkkinoilta. Ohjelman piiriin kuuluu 22 henkilöä.

Osakkeenomistajat
Yhtiöllä oli kauden lopussa 9.411 (9.489) osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 16,7 % (13,3 %) osakekannasta.

Hallituksen valtuutukset  
Lassila & Tikanoja Oyj:n 15.3.2012 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Hallitus on valtuutettu hankkimaan enintään 500.000 kappaletta (1,3 % koko osakemäärästä) yhtiön omia osakkeita. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta.


YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

15.3.2012 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2011 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajille.

Yhtiökokous päätti, että tilikauden 2011 voitto lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että osinkoa ei jaeta. Tilikaudelta 2011 vahvistettavan taseen perusteella päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa pääomanpalautusta 0,55 euroa osakkeelta, yhteensä 21,3 miljoonaa euroa. Pääomanpalautuksen maksupäiväksi päätettiin 27.3.2012.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi. Hallitukseen valittiin uudelleen seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka Heikki Bergholm, Eero Hautaniemi, Hille Korhonen, Sakari Lassila ja Miikka Maijala.

Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö, joka on ilmoittanut nimeävänsä KHT Lasse Holopaisen yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä on kerrottu tarkemmin pörssitiedotteella 15.3.2012.


HALLITUS

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen jäsenet ovat Heikki Bergholm, Eero Hautaniemi, Hille Korhonen, Sakari Lassila ja Miikka Maijala. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Heikki Bergholmin ja varapuheenjohtajaksi Eero Hautaniemen.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Eero Hautaniemi ja jäseniksi Sakari Lassila ja Miikka Maijala. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Heikki Bergholm ja jäseneksi Hille Korhonen.


YHTEENVETO MUISTA AML 2:7:N MUKAISISTA PÖRSSITIEDOTTEISTA

7.9.2012 yhtiö tiedotti uudistetusta strategiastaan. Uuden selkiytetyn portfolion mukaiset ydinliiketoiminnot ovat ympäristö-, teollisuus- ja kiinteistöpalvelut. Vuoden 2013 alusta lähtien yhtiön raportoivat segmentit ovat Ympäristöpalvelut, Teollisuuspalvelut, Kiinteistöpalvelut ja Uusiutuvat energialähteet. Uudet taloudelliset tavoitetasot ovat: orgaaninen kasvu yli 5 %, sijoitetun pääoman tuotto (ROI) 20 %, liikevoitto 9 % ja gearing 30-80 %.

7.9.2012 yhtiö tiedotti muutoksista johtoryhmässään. Ympäristöpalveluiden toimialajohtajaksi 1.1.2013 alkaen on nimitetty merkonomi Petri Salermo (s. 1970), Teollisuuspalveluiden toimialajohtajaksi 1.1.2013 alkaen on nimitetty KTM Ville Rantala (s. 1971) ja Kiinteistöpalveluiden toimialajohtajaksi on 7.1.2013 alkaen nimitetty KTM, ins. Petri Myllyniemi (s.1964). Toimialajohtaja Juha Simola ja toimialajohtaja Henri Turunen toimivat nykyisten Kiinteistönhoidon ja Siivous- ja käyttäjäpalveluiden toimialajohtajina ja johtoryhmän jäseninä toistaiseksi.

14.9.2012 yhtiö tiedotti pääomamarkkinapäivästään, jossa käsiteltiin yhtiön uutta strategiaa.


LÄHIAIKOJEN EPÄVARMUUSTEKIJÖITÄ


Talouden epävarmuus voi aiheuttaa merkittäviä muutoksia Ympäristöpalveluiden uusioraaka-ainemarkkinoilla ja teollisuusasiakkuuksissa.

Valtion uusiutuville polttoaineille kohdistamien tukien ja niiden jatkuvuuden epävarmuus voi aiheuttaa muutoksia Uusiutuvien energialähteiden kysyntään.

Lisätietoja L&T:n riskeistä ja riskienhallinnasta on esitetty vuoden 2011 vuosikertomuksessa hallituksen toimintakertomuksessa ja konsernitilinpäätöksessä.


NÄKYMÄT LOPPUVUODELLE

Ympäristöpalveluiden näkymät ovat talouden epävarmuudesta huolimatta pääosin vakaat, mutta teollisuuden palveluiden kysynnän muutokset voivat aiheuttaa haasteita toiminnan sopeuttamisessa.

Siivous- ja käyttäjäpalveluiden sekä Kiinteistönhoidon näkymät loppuvuodelle ovat vakaat.

Uusiutuvien energialähteiden (L&T Biowatti) puupolttoaineiden kysyntä kohenee vertailukaudesta ja liikevoitto paranee tehostuneen kulurakenteen seurauksena.

Konsernin vuoden 2012 liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2011 ja operatiivisen toiminnan liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla tai hieman parempi kuin vuonna 2011.

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ 1.1.-30.9.2012


KONSERNITULOSLASKELMA

1 000 € 7-9/
2012
7-9/
2011
1-9/
2012
1-9/
2011
1-12/
2011
Liikevaihto 161 216 163 469 502 194 485 129 652 130
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -135 695 -139 720 -446 705 -432 446 -584 152
Bruttokate 25 521 23 749 55 489 52 683 67 978
Liiketoiminnan muut tuotot 614 442 6 173 2 012 3 038
Myynnin ja markkinoinnin kulut -3 380 -3 276 -12 416 -11 291 -15 217
Hallinnon kulut -2 747 -2 252 -9 163 -8 590 -11 408
Liiketoiminnan muut kulut -379 -484 -1 075 -1 311 -1 733
Arvonalentuminen, pysyvät vastaavat     -302   -5 677
Arvonalentuminen, liikearvo ja muut aineettomat         -11 384
Liikevoitto 19 629 18 179 38 706 33 503 25 597
Rahoitustuotot 255 72 758 712 1 041
Rahoituskulut -823 -1 349 -5 642 -4 216 -5 644
Voitto ennen veroja 19 061 16 902 33 822 29 999 20 994
Tuloverot -3 770 -4 345 -6 426 -6 170 -4 030
Tilikauden voitto 15 291 12 557 27 396 23 829 16 964
Tilikauden voiton jakautuminen:          
Emoyhtiön omistajille 15 293 12 555 27 404 23 825 16 960
Määräysvallattomille omistajille -2 2 -8 4 4
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:          
Osakekohtainen tulos, € 0,40 0,32 0,71 0,62 0,44
Laimennettu osakekohtainen tulos, € 0,40 0,32 0,71 0,61 0,44LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA