Siirry sisältöön

Lassila & Tikanoja Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013

  • 28 minuutin lukuaika

Helsinki, Suomi, 2013-10-23 07:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Vuoden kolmannen neljänneksen liikevaihto 161,9 miljoonaa euroa (161,2 milj. e); liikevoitto 20,0 miljoonaa euroa (19,6 milj. e); operatiivisen toiminnan liikevoitto 20,1 miljoonaa euroa (19,7 milj. e); osakekohtainen tulos 0,35 euroa (0,40 e)
Tammi-syyskuun liikevaihto 498,5 miljoonaa euroa (502,2 milj. e); liikevoitto 34,8 miljoonaa euroa (38,7 milj. e); operatiivisen toiminnan liikevoitto 40,3 miljoonaa euroa (36,9 milj. e); osakekohtainen tulos euroa 0,61 (0,71 e)
Vuoden 2013 liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2012 ja operatiivisen toiminnan liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla tai hieman parempi kuin vuonna 2012.


TOIMITUSJOHTAJA PEKKA OJANPÄÄ:

”Vuoden kolmannella neljänneksellä pystyimme jälleen parantamaan operatiivista kannattavuutta vertailukaudesta sekä tuottamaan vahvaa kassavirtaa. Etenkin Ympäristöpalveluiden kannattavuus oli hyvällä tasolla. Taloudellinen epävarmuus näkyy edelleen teollisuuden kysynnässä sekä rakentamisen ja vähittäiskaupan materiaalivirroissa, mikä hidastaa liikevaihdon kasvua.”


KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Kolmas neljännes
Lassila & Tikanojan vuoden kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 161,9 miljoonaa euroa (161,2 milj. e) ja se nousi 0,4 %. Liikevoitto oli 20,0 miljoonaa euroa (19,6 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 20,1 miljoonaa euroa (19,7 milj. e), mikä oli 12,4 % (12,2 %) liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli 0,35 euroa (0,40 e).

Kannattavuus kehittyi suotuisasti kolmannella vuosineljänneksellä erityisesti Ympäristöpalveluissa ja Teollisuuspalveluissa. Kiinteiden kustannusten hallinta ja tehostamistoimenpiteet koko konsernissa paransivat kannattavuutta.

Liikevaihdon vertailutieto sisältää myydyn Ekotuoteliiketoiminnan osien liikevaihtoa 0,7 miljoonaa euroa.

Tammi-syyskuu
Lassila & Tikanojan tammi-syyskuun liikevaihto oli 498,5 miljoonaa euroa (502,2 milj. e) ja se laski 0,7 %. Liikevoitto oli 34,8 miljoonaa euroa (38,7 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 40,3 miljoonaa euroa (36,9 milj. e), mikä oli 8,1 % (7,3 %) liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli 0,61 euroa (0,71 e).

Liikevaihdon vertailutieto sisältää L&T Recoilin ja myytyjen Ekotuoteliiketoiminnan osien liikevaihtoa 8,0 miljoonaa euroa.

Liikevoittoa pienensivät 1,0 miljoonan euron kertaluonteiset uudelleenjärjestelykulut (2,1 milj. e) sekä 5,0 miljoonan euron alaskirjaus EcoStream Oy:n osakkeista. Raportoitua liikevoittoa paransi vertailukaudella L&T Recoilin osakkeiden myyntivoitto 4,2 miljoonalla eurolla.

Avainlukuja

 

  7-9/
2013
7-9/ 2012 Muutos% 1-9/ 2013 1-9/ 2012 Muutos% 1-12/ 2012
Liikevaihto, milj. e 161,9 161,2 0,4 498,5 502,2 -0,7 674,0
Operatiivisen toiminnan liikevoitto, milj. e* 20,1 19,7 2,3 40,3 36,9 9,2 47,4
Operatiivisen toiminnan liikevoittoprosentti 12,4 12,2   8,1 7,3   7,0
Liikevoitto, milj. e 20,0 19,6 2,0 34,8 38,7 -10,1 48,4
Liikevoittoprosentti 12,4 12,2   7,0 7,7   7,2
Voitto ennen veroja, milj. e 18,9 19,1 -0,9 32,7 33,8 -3,4 43,0
Osakekohtainen tulos, e 0,35 0,40 -12,5 0,61 0,71 -14,1 0,89
EVA, milj. e 15,0 13,8 8,7 19,3 20,2 -4,5 24,1

* Erittely toimialakatsausten jälkeen


LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO TOIMIALOITTAIN

Ympäristöpalvelut

Kolmas neljännes
Ympäristöpalveluiden vuoden kolmannen neljänneksen liikevaihto laski 1,4 % ja oli 65,4 miljoonaa euroa (66,4 milj. e). Liikevoitto oli 11,9 miljoonaa euroa (11,0 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 11,9 miljoonaa euroa (11,1 milj. e).

Liiketoiminnan kannattavuus kehittyi hyvin vuoden kolmannella vuosineljänneksellä kiinteiden kulujen hallinnan ja parantuneen toiminnan tehokkuuden ansiosta.

Liikevaihdon vertailutieto sisältää myydyn Ekotuoteliiketoiminnan osien liikevaihtoa 0,7 miljoonaa euroa.

Tammi-syyskuu
Ympäristöpalveluiden tammi-syyskuun liikevaihto laski 4,4 % ja oli 192,2 miljoonaa euroa (
201,0 milj. e). Liikevoitto oli 27,2 miljoonaa euroa (27,7 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 27,2 miljoonaa euroa (24,0 milj. e).

Liikevaihdon vertailutieto sisältää L&T Recoilin ja myytyjen Ekotuoteliiketoiminnan osien liikevaihtoa 8,0 miljoonaa euroa.

Toimialan vertailukelpoinen liikevaihto pysyi vertailukauden tasolla, vaikka kierrätysraaka-aineiden volyymi laski rakentamisen ja vähittäiskaupan myynnin vähentymisen seurauksena. Liikevaihtoa kasvattivat uudet asiakassopimukset sekä jätehuollon hyvä kehitys.

Liikevoittoa paransivat toteutetut tehostamistoimenpiteet ja onnistunut kustannusten hallinta.

Teollisuuspalvelut

Kolmas neljännes
Teollisuuspalveluiden vuoden kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 20,9 miljoonaa euroa (18,1 milj. e). Kasvua oli 15,4 %. Liikevoitto oli 2,3 miljoonaa euroa (1,8 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 2,6 miljoonaa euroa (1,8 milj. e).

Toimialan liikevaihto kasvoi erityisesti Ympäristörakentamisen kasvaneen liikevaihdon myötä. Operatiivinen liikevoitto kasvoi tehostamistoimenpiteiden ja kustannusten hallinnan ansiosta. 

Tammi-syyskuu
Teollisuuspalveluiden tammi-syyskuun liikevaihto oli 54,7 miljoonaa euroa (51,2 milj. e). Kasvua oli 6,7 %. Liikevoitto oli 3,7 miljoonaa euroa (2,7 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 4,0 miljoonaa euroa (3,1 milj. e).

Liikevaihto kasvoi Prosessipuhdistuksen parantuneen kysynnän ansiosta. Viemärihuollossa ja Ympäristörakentamisessa kysyntä oli heikkoa alkuvuonna, mutta parani kesän ja alkusyksyn aikana.

Vaaralliset jätteet -palveluiden kysyntä ja kannattavuus säilyivät vahvoina koko katsauskauden ajan.

Kiinteistöpalvelut

Kolmas neljännes
Kiinteistöpalveluiden vuoden kolmannen neljänneksen liikevaihto laski 1,5 % ja oli 71,6 miljoonaa euroa (72,7 milj. e). Liikevoitto oli 6,7 miljoonaa euroa (7,8 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 6,7 miljoonaa euroa (7,8 milj. e).

Toimialalla käynnissä oleva muutosprosessi rasittaa edelleen liiketoiminnan kannattavuutta.

Tammi-syyskuu
Kiinteistöpalveluiden tammi-syyskuun liikevaihto laski 1,7 % ja oli 220,8 miljoonaa euroa (224,7 milj. e). Liikevoitto oli 10,0 miljoonaa euroa (10,5 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 10,4 miljoonaa euroa (11,7 milj. e).

Toimialan liikevaihto laski vertailukaudesta Vahinkosaneerauksen alentuneen kysynnän ja Ruotsin liiketoiminnan supistumisen vuoksi.

Kannattavuuteen vaikuttivat heikentävästi Kiinteistötekniikan laajentumiseen liittyneet kustannukset sekä Vahinkosaneerauksen heikko kysyntä alkuvuoden aikana.

Kiinteistöpalvelut-toimialalla tehtiin kannattavuuden parantamiseen liittyviä tehostamistoimenpiteitä. Siivousliiketoiminnan kannattavuus parani vertailukaudesta etenkin Ruotsissa.

Koko liiketoimintasegmentissä on käynnissä merkittävä muutosprosessi ja uudelleenorganisointi toiminnan sopeuttamiseksi muuttuneisiin markkinaolosuhteisiin erityisesti Siivouksessa ja Kiinteistönhoidossa.

Uusiutuvat energialähteet

Kolmas neljännes
Uusiutuvien energialähteiden (L&T Biowatti) vuoden kolmannen neljänneksen liikevaihto laski 6,9 % 7,4 miljoonaan euroon (8,0 milj. e). Liiketappio oli 0,2 miljoonaa euroa (liiketappio 0,4 milj. e) ja operatiivisen toiminnan liiketappio oli 0,4 miljoonaa euroa (liiketappio 0,4 milj. e).

Liikevaihdon alenemiseen on vaikuttanut toiminnan supistaminen Itä-Suomessa.

Tammi-syyskuu
Uusiutuvien energialähteiden (L&T Biowatti) tammi-syyskuun liikevaihto kasvoi 12,0 % 42,2 miljoonaan
euroon (37,7 milj. e). Liikevoitto oli 0,9 miljoonaa euroa (liiketappio 0,3 milj. e) ja operatiivisen toiminnan
liikevoitto oli 0,5 miljoonaa euroa (liiketappio 0,2 milj. e).

Toimialan liikevaihto kasvoi merkittävästi vertailukaudesta puupohjaisten polttoaineiden hyvän kysynnän vuoksi.

Kannattavuutta rasittivat alkuvuonna puupohjaisten polttoaineiden heikko energiasisältö sekä kasvaneet logistiikkakustannukset. Liikevoittoa paransivat liikevaihdon kasvu sekä tehdyt tehostamistoimet.


OPERATIIVISEN TOIMINNAN LIIKEVOITON MUODOSTUMINEN

 

 

Milj. e 7-9/2013 7-9/2012 1-9/2013 1-9/2012 1-12/2012
Liikevoitto 20,0 19,6 34,8 38,7 48,4
Kertaluonteiset erät:          
L&T Biowatti Oy:n oman kaluston myynti -0,2   -0,5    
Arvonalentuminen Ecostream Oy:n osakkeet     5,0    
L&T Recoil Oy myyntivoitto       -4,2 -4,2
Arvonalentuminen vaarallisten jätteiden laitoksista       0,3 0,5
Ekotuote-liiketoiminnan myynti         -0,2
Uudelleenjärjestelykulut 0,3 0,1 1,0 2,1 2,9
Operatiivisen toiminnan liikevoitto 20,1 19,7 40,3 36,9 47,4RAHOITUS

Liiketoiminnan rahavirta oli 61,1 miljoonaa euroa (49,7 milj. e). Käyttöpääomaa sitoutui 0,5 miljoonaa euroa (sitoutui 6,4 milj. e).

Korollista vierasta pääomaa oli kauden lopussa 87,4 miljoonaa euroa (114,0 milj. e). Vertailukauden korollisista veloista L&T Recoilin osuus oli 17,7 miljoonaa euroa, joihin liittyen yhtiöllä on edelleen voimassa 16,4 miljoonan euron muille rahoittajille annettu takaus. Lisäksi yhtiöllä on saamisia EcoStream-konsernilta 3,3 miljoonaa euroa.

Korolliset nettovelat olivat 65,3 miljoonaa euroa ja ne laskivat 17,0 miljoonaa euroa vuoden alusta ja 37,0 miljoonaa euroa vertailukaudesta.

Nettorahoituskulut olivat tammi-syyskuussa 2,1 miljoonaa euroa (4,9 milj. e). Nettorahoituskulut olivat 0,4 % (1,0 %) liikevaihdosta. Nettorahoituskulujen pienenemiseen vaikutti erityisesti pääomalainasaamisen alaskirjaus 2,0 miljoonaa euroa vertailukaudella.

Pitkäaikaisten lainojen keskikorko korkosuojaukset huomioituna oli 2,2 % (2,4 %). Pitkäaikaisia lainoja erääntyy loppuvuoden aikana yhteensä 10,1 miljoonaa euroa.

Omavaraisuusaste oli 50,2 % (47,5 %) ja gearing-prosentti 28,1 (45,1). Likvidit varat olivat kauden lopussa 22,1 miljoonaa euroa (11,7 milj. e).

100 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli kauden lopussa käytössä 20,0 miljoonaa euroa (22,0 milj. e). 30,0 miljoonan euron komittoitu limiitti oli vertailukauden tapaan käyttämättä.


VAROJENJAKO

12.3.2013 pidetty yhtiökokous päätti, että tilikauden 2012 voitto lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että osinkoa ei jaeta. Tilikaudelta 2012 jaettiin pääomanpalautusta 0,60 euroa osakkeelta. Pääomanpalautus, yhteensä 23,2 miljoonaa euroa, maksettiin osakkeenomistajille 22.3.2013.


INVESTOINNIT

Bruttoinvestoinnit olivat tammi-syyskuussa 23,7 miljoonaa euroa (36,3 milj. e) ja ne muodostuivat pääasiassa kone- ja kalustohankinnoista.


HENKILÖSTÖ

Henkilöstömäärä oli tammi-syyskuussa kokoaikaiseksi muutettuna keskimäärin 8.298 (8.504). Kauden lopussa Lassila & Tikanojan palveluksessa oli koko- ja osa-aikaisia yhteensä 9.017 (9.101) henkilöä. Heistä työskenteli Suomessa 7.133 (7.078) ja muissa maissa 1.884 (2.023) henkilöä.


OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Vaihto ja kurssi
Yhtiön osakkeen vaihto ilman omia osakkeita NASDAQ OMX Helsingissä tammi-syyskuussa oli 5.428.265 kappaletta, mikä on 14,0 % (20,6 %) ulkona olevien osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä. Vaihdon arvo oli 72,8 miljoonaa euroa (82,4 milj. e). Korkein hinta oli 15,25 euroa ja alin 11,60 euroa. Päätöskurssi oli 15,08 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli kauden lopussa 583,7 miljoonaa euroa (410,1 milj. e).

Omat osakkeet
Yhtiön hallussa katsauskauden lopussa 92.247 omaa osaketta, jotka edustavat 0,2 % kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä
Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 19.399.437 euroa ja ulkona olevien osakkeiden lukumäärä 38.706.627 osaketta. Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman yhtiön hallussa olevia osakkeita oli 38.703.026 osaketta.

Osakepohjainen kannustinohjelma 2013
Lassila & Tikanoja Oyj:n hallitus päätti 17.12.2012 uudesta vuoden mittaisesta osakepohjaisesta kannustinohjelmasta. Ohjelman ansaintajakso alkoi 1.1.2013 ja päättyy 31.12.2013. Vuodelta 2013 maksettava mahdollinen palkkio perustuu konsernin EVA-tulokseen. Palkkio maksetaan osittain osakkeina ja osittain rahana. Ohjelman perusteella voidaan luovuttaa yhteensä enintään 53.300 Lassila & Tikanoja Oyj:n osaketta. Ohjelman piiriin kuuluu 10 henkilöä.

Osakkeenomistajat
Yhtiöllä oli kauden lopussa 9.204 (9.411) osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 19,6 % (16,7 %) osakekannasta.

Hallituksen valtuutukset
Lassila & Tikanoja Oyj:n 12.3.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallitus on valtuutettu hankkimaan enintään 500.000 kappaletta (1,3 % koko osakemäärästä) yhtiön omia osakkeita. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta.

Hallitus on valtuutettu päättämään uusien tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevien osakkeiden annista osakeannilla ja/tai optio-oikeuksien tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen nojalla voidaan antaa ja/tai luovuttaa yhteensä enintään 500.000 osaketta, joka on 1,3 % koko osakemäärästä. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta.


YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

12.3.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2012 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti, että tilikauden 2012 voitto lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että osinkoa ei jaeta. Tilikaudelta 2012 vahvistettavan taseen perusteella päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa pääomanpalautusta 0,60 euroa osakkeelta, yhteensä 23,2 miljoonaa euroa. Pääomanpalautuksen maksupäiväksi päätettiin 22.3.2013.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi. Hallitukseen valittiin uudelleen seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka Heikki Bergholm, Eero Hautaniemi, Hille Korhonen, Sakari Lassila ja Miikka Maijala.

Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö, joka ilmoitti nimeävänsä KHT Lasse Holopaisen yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä on kerrottu tarkemmin pörssitiedotteella 12.3.2013.


HALLITUS

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen jäsenet ovat Heikki Bergholm, Eero Hautaniemi, Hille Korhonen, Sakari Lassila ja Miikka Maijala. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Heikki Bergholmin ja varapuheenjohtajaksi Eero Hautaniemen.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Eero Hautaniemi ja jäseniksi Sakari Lassila ja Miikka Maijala. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Heikki Bergholm ja jäseneksi Hille Korhonen.


YHTEENVETO MUISTA AML 6:4:N MUKAISISTA PÖRSSITIEDOTTEISTA

25.3.2013 yhtiö julkaisi uuden toimialajaon mukaiset vertailutiedot 1.1.2012-31.12.2012.

9.4.2013 yhtiö tiedotti, että osana EcoStream Oy:n pääomajärjestelyitä Lassila & Tikanoja Oyj on
merkinnyt 8.4.2013 2,0 miljoonalla eurolla EcoStream Oy:n osakkeita. Osakkeiden merkintähinta oli 3,00
euroa per osake. Osakemerkintä rahoitettiin muuttamalla Lassila & Tikanojan jäljellä oleva
kauppahintasaatava, 2,0 miljoonaa euroa, L&T Recoil Oy:n kaupasta EcoStream Oy:n osakkeiksi, joten
järjestelyllä ei ole välitöntä kassavirtavaikutusta. Järjestelyn ja EcoStream Oy:n muiden
pääomajärjestelyiden jälkeen Lassila & Tikanojan omistusosuus laski EcoStream Oy:ssä noin 16,4
prosenttiin.

Toteutuneen järjestelyn yhteydessä Lassila & Tikanojan hallitus päätti kirjata Lassila & Tikanoja Oyj:n
omistamien kaikkien osakkeiden arvon 3,00 euroon per osake. Arvonalennuksesta johtuen yhtiö kirjaa
vuoden toiselle neljännekselle EcoStream Oy:n osakkeiden arvosta yhteensä 5,0 miljoonan euron
kertaluonteisen arvonalentumisen.

L&T:n omistamien EcoStreamin osakkeiden tasearvo on alaskirjauksen jälkeen noin 3,6 miljoonaa
euroa.

Arvonalentuminen käsitellään kertaluonteisena kuluna eikä sillä ole kassavirtavaikutusta.

1.7.2013 yhtiö tiedotti ylityötutkinnan syyteharkinnan valmistumisesta. Poliisitutkinta ja syyteharkinta kohdistuivat 25 L&T:n huoltomiehen tekemiin ylitöihin. Helsingin kihlakunnan syyttäjä on päättänyt asettaa näistä ylityörikkeistä syytteeseen 21 Lassila & Tikanojan nykyistä ja entistä esimiestä mukaan lukien yhtiön toimitusjohtaja Pekka Ojanpää (aloittanut 1.11.2011).

23.9.2013 yhtiö tiedotti pääomamarkkinapäivästään, jonka teemana oli "L&T siirtymässä rakennemuutoksesta kannattavan kasvun vaiheeseen”. L&T:n taloudelliset tavoitteet vuodelle 2016 säilyivät ennallaan.


LÄHIAIKOJEN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Talouden epävarmuus voi aiheuttaa merkittäviä muutoksia Ympäristöpalveluiden uusioraaka-ainemarkkinoilla sekä Teollisuuspalveluiden kysynnässä.

Valtion uusiutuville polttoaineille kohdistamien tukien ja niiden jatkuvuuteen liittyvä epävarmuus voi aiheuttaa muutoksia Uusiutuvien energialähteiden kysyntään.

L&T:n kokonaisvastuu EcoStream-konsernissa on noin 23,3 miljoonaa euroa, josta kassavirtavaikutteista on noin 16,4 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on edelleen voimassa 16,4 miljoonan euron muille rahoittajille annettu takaus L&T Recoil Oy:n pankkilainoihin liittyen. Lisäksi yhtiöllä on saamisia EcoStream-konsernilta 3,3 miljoonalla eurolla sekä EcoStream Oy:n osakkeita 3,6 miljoonalla eurolla.

Lisätietoja L&T:n riskeistä ja riskienhallinnasta on esitetty vuoden 2012 vuosikertomuksessa hallituksen toimintakertomuksessa ja konsernitilinpäätöksessä.


NÄKYMÄT LOPPUVUODELLE

Vuoden 2013 liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2012 ja operatiivisen toiminnan liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla tai hieman parempi kuin vuonna 2012.


TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ 1.1.-30.9.2013


KONSERNIN TULOSLASKELMA

 

 

1 000 e 7-9/ 2013 7-9/ 2012 1-9/ 2013 1-9/ 2012 1-12/ 2012
Liikevaihto 161 909 161 216 498 512 502 194 673 985
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -136 298 -135 695 -440 153 -446 705 -602 581
Bruttokate 25 611 25 521 58 359 55 489 71 404
Liiketoiminnan muut tuotot 1 206 614 2 952 6 173 7 708
Myynnin ja markkinoinnin kulut -3 130 -3 380 -10 534 -12 416 -16 745
Hallinnon kulut -3 048 -2 747 -9 285 -9 163 -12 090
Liiketoiminnan muut kulut -620 -379 -1 667 -1 075 -1 584
Arvonalentuminen, pysyvät vastaavat 0   -5 027 -302 -302
Arvonalentuminen, liikearvo ja muut aineettomat          
Liikevoitto 20 019 19 629 34 798 38 706 48 391
Rahoitustuotot 102 255 333 758 860
Rahoituskulut -1 234 -823 -2 463 -5 642 -6 256
Voitto ennen veroja 18 887 19 061 32 668 33 822 42 995
Tuloverot -5 297 -3 770 -9 147 -6 426 -8 543
Tilikauden voitto 13 590 15 291 23 521 27 396 34 452
           
Tilikauden voiton jakautuminen:          
Emoyhtiön omistajille 13 589 15 293 23 524 27 404 34 459
Määräysvallattomille omistajille 1 -2 -3 -8 -7
           
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:          
Osakekohtainen tulos, e 0,35 0,40 0,61 0,71 0,89
Laimennettu osakekohtainen tulos, e 0,35 0,40 0,61 0,71 0,89


LAAJA KONSERNIN TULOSLASKELMA
 

 

1 000 e 7-9/ 2013 7-9/ 2012 1-9/ 2013 1-9/ 2012 1-12/ 2012
Tilikauden voitto 13 590 15 291 23 521 27 396 34 452
Erät, joita ei siirretä myöhemmin tulosvaikutteiseksi          
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät         -189
Erät, joita ei siirretä myöhemmin tulosvaikutteiseksi, yhteensä 0 0 0 0 -189
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi          
Suojausrahasto, käyvän arvon muutos 375 1 141 119 1 798 1 098
Arvonmuutosrahasto          
Voitot kaudella 0 -2 -1 1 2
Myytävissä olevat lyhytaikaiset rahoitusvarat 0 -2 -2 1 2
Muuntoerot 642 688 -189 768 627
Muuntoerot määräysvallattomille omistajille -6 8 -22 11 10
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi, yhteensä 1 011 1 835 -94 2 578 1 737
Tilikauden laaja tulos, verojen jälkeen 14 601 17 126 23 426 29 974 36 000
           
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen          
Emoyhtiön omistajille 14 605 17 120 23 451 29 971 35 997
Määräysvallattomille omistajille -5 6 -25 3 3


KONSERNITASE