Siirry sisältöön

Lassila & Tikanoja Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2014

  • 26 minuutin lukuaika

Helsinki, Suomi, 2014-10-23 07:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Lassila & Tikanoja Oyj                   Osavuosikatsaus                  23.10.2014 klo 8.00

Lassila & Tikanoja Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2014

Vuoden kolmannen neljänneksen liikevaihto 158,1 miljoonaa euroa (161,9 milj. e); liikevoitto 19,4 miljoonaa euroa (20,0 milj. e); operatiivisen toiminnan liikevoitto 19,7 miljoonaa euroa (20,1 milj. e); osakekohtainen tulos 0,39 euroa (0,35 e)
Tammi-syyskuun liikevaihto 477,4 miljoonaa euroa (498,5 milj. e); liikevoitto 34,5 miljoonaa euroa (34,8 milj. e); operatiivisen toiminnan liikevoitto 40,6 miljoonaa euroa (40,3 milj. e); osakekohtainen tulos 0,25 euroa (0,61 e)
Lassila & Tikanojan vuoden 2014 liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla tai hieman alempi kuin vuonna 2013 ja operatiivisen toiminnan liikevoiton samalla tasolla tai hieman alempi kuin vuonna 2013.


TOIMITUSJOHTAJA PEKKA OJANPÄÄ:

”Talouden taantuma on ennakoidusti vähentänyt teollisuudesta, rakentamisesta ja vähittäiskaupasta tulevia materiaalivirtoja. Lisäksi yleinen taloudellinen tilanne on vaikuttanut negatiivisesti Kiinteistöpalvelut-toimialan palveluiden kysyntään. Kuitenkin Ympäristöpalveluiden vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi onnistuneen myyntityön sekä vahvistuneen markkina-aseman ansiosta. Teollisuuspalveluissa pystyimme markkinatilanteesta huolimatta kasvamaan ja parantamaan kannattavuutta ennen kaikkea Prosessipuhdistuksen hyvän kysynnän ansiosta. Kiinteistöpalveluissa ja Uusiutuvissa energialähteissä jatkoimme toiminnan tehostamista. Strategiamme mukaisesti keskitymme nykyisessä taloustilanteessa markkina-asemamme vahvistamiseen sekä kannattavuuden ja kassavirran turvaamiseen. Suhteellinen kannattavuus onkin tämän vuoden aikana edelleen parantunut.”


KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Kolmas neljännes
Lassila & Tikanojan vuoden kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 158,1 miljoonaa euroa (161,9 milj. e) ja se laski 2,3 % vertailukaudesta. Liikevoitto oli 19,4 miljoonaa euroa (20,0 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 19,7 miljoonaa euroa (20,1 milj. e), mikä oli 12,4 % (12,4 %) liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli 0,39 euroa (0,35 e).

Vuoden kolmannella neljänneksellä vertailukelpoinen liikevaihto laski Kiinteistöpalvelut- ja Uusiutuvat energialähteet -toimialoilla, mutta kasvoi Ympäristöpalvelut- ja Teollisuuspalvelut-toimialoilla.

Vertailukauden luvut sisältävät 13.3.2014 myydyn Latvian liiketoiminnan liikevaihtoa 4,2 miljoonaa euroa sekä liikevoittoa 0,5 miljoonaa euroa, joista suurin osa kohdistuu Ympäristöpalvelut-toimialalle.

Operatiivisen toiminnan liikevoitto jäi vertailukautta alhaisemmaksi Kiinteistöpalvelut-toimialan lisäpalveluiden kysynnän jäätyä ennakoidusti edellisvuotta heikommaksi. Lisäksi operatiivisen toiminnan liikevoittoon vaikuttivat Uusiutuviin energialähteisiin kuuluviin varastoihin tehty 0,4 miljoonan euron alaskirjaus sekä kertaluonteinen 0,2 miljoonan euron alaskirjaus, joka kohdistui lopetettujen liiketoimintojen varastoihin. Uusiutuviin energialähteisiin kohdistunut kokonaisalaskirjaus oli 0,7 miljoonaa euroa.

Tammi-syyskuu
Lassila & Tikanojan tammi-syyskuun liikevaihto oli 477,4 miljoonaa euroa (498,5 milj. e) ja se laski 4,2 % vertailukaudesta. Liikevoitto oli 34,5 miljoonaa euroa (34,8 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 40,6 miljoonaa euroa (40,3 milj. e), mikä oli 8,5 % (8,1 %) liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli 0,25 euroa (0,61 e).

Alkuvuonna vertailukelpoinen liikevaihto laski Kiinteistöpalvelut- ja Uusiutuvat energialähteet -toimialoilla, mutta kasvoi Ympäristöpalvelut- ja Teollisuuspalvelut-toimialoilla.

Vertailukauden luvut sisältävät 12,2 miljoonaa euroa 13.3.2014 myydyn Latvian liiketoiminnan liikevaihtoa sekä 0,8 miljoonaa euroa liikevoittoa. Yhtiön koko vuoden 2013 luvut sisältävät Latvian liiketoiminnan liikevaihtoa 16,6 miljoonaa euroa ja liikevoittoa 1,3 miljoonaa euroa, joista suurin osa kohdistuu Ympäristöpalvelut-toimialalle.

Tammi-syyskuun liikevoitto sisältää 6,4 miljoonaa euroa kertaluonteisia kustannuksia liittyen osakeomistukseen konkurssiin hakeutuneessa EcoStream Oy:ssä sekä saamisiin EcoStream-konsernilta ja L&T Recoililta. Lisäksi Latvian liiketoiminnoista kirjattiin kertaluonteinen 1,1 miljoonan euron myyntivoitto ja Uusiutuviin energialähteisiin kuuluvien lopetettujen liiketoimintojen varastoihin liittyen 0,2 miljoonan euron alaskirjaus.

Konsernin nettotulokseen vaikutti lisäksi rahoituskuluihin kirjattu L&T Recoilin takausvastuun perusteella maksettu 16,7 miljoonaa euroa. EcoStream-konsernin konkurssin perusteella tehtyjen kirjausten jälkeen yhtiöllä ei ole enää EcoStream Oy:öön ja L&T Recoiliin liittyviä vastuita.

Avainlukuja

  7-9/ 2014 7-9/ 2013 Muutos% 1-9/ 2014 1-9/ 2013 Muutos% 1-12/ 2013
Liikevaihto, milj. e 158,1 161,9 -2,3 477,4 498,5 -4,2 668,2
Operatiivisen toiminnan liikevoitto, milj. e* 19,7 20,1 -2,2 40,6 40,3 0,7 51,8
Operatiivisen toiminnan liikevoittoprosentti 12,4 12,4   8,5 8,1   7,8
Liikevoitto, milj. e 19,4 20,0 -2,9 34,5 34,8 -0,9 33,2
Liikevoittoprosentti 12,3 12,4   7,2 7,0   5,0
Voitto ennen veroja, milj. e 18,5 18,9 -1,9 16,0 32,7 -51,1 30,3
Osakekohtainen tulos, e 0,39 0,35 10,2 0,25 0,61 -58,1 0,57
EVA, milj. e 14,6 15,0 -2,6 19,5 19,3 1,3 12,4

* Erittely toimialakatsausten jälkeen


LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO TOIMIALOITTAIN

Ympäristöpalvelut

Kolmas neljännes

Ympäristöpalveluiden vuoden kolmannen neljänneksen liikevaihto laski 1,2 % ja oli 64,6 miljoonaa euroa (65,4 milj. e). Liikevoitto oli 10,7 miljoonaa euroa (11,9 milj. e) ja operatiivisen toiminnan liikevoitto 10,6 miljoonaa euroa (11,9 milj. e).

Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 3,7 % onnistuneen myyntityön ja vahvistuneen markkina-aseman ansiota. Kysyntä kasvoi edelleen Jätehuollossa ja Venäjän toiminnoissa.

Vertailukauden liikevaihto sisältää 3,1 miljoonaa euroa 13.3.2014 myydyn Latvian liiketoiminnan liikevaihtoa.

Liiketoiminnan kannattavuuteen vaikuttivat muun muassa kierrätysmateriaali- ja rakennusjätevolyymien lasku sekä kuntaurakoiden heikentynyt kannattavuus.

Tammi-syyskuu
Ympäristöpalveluiden tammi-syyskuun liikevaihto laski 1,3 % ja oli 189,7 miljoonaa euroa (192,2 milj. e). Liikevoitto oli 26,5 miljoonaa euroa (27,2 milj. e) ja operatiivisen toiminnan liikevoitto 26,9 miljoonaa euroa (27,2 milj. e).

Kierrätysliiketoiminnan kysyntää heikensi markkinatilanteesta johtuva kierrätysmateriaalien volyymin lasku. Kysyntä kasvoi etenkin Jätehuollossa ja Venäjän toiminnoissa.

Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 2,4 %. Vertailukauden liikevaihto sisältää 8,9 miljoonaa euroa 13.3.2014 myydyn Latvian liiketoiminnan liikevaihtoa.

Liiketoiminnan kannattavuuteen vaikuttivat muun muassa kierrätysmateriaali- ja rakennusjätevolyymien lasku sekä kuntaurakoiden heikentynyt kannattavuus.

Teollisuuspalvelut

Kolmas neljännes

Teollisuuspalveluiden vuoden kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 21,8 miljoonaa euroa (20,9 milj. e). Kasvua oli 4,1
%. Liikevoitto oli 3,1 miljoonaa euroa (2,3 milj. e) ja operatiivisen toiminnan liikevoitto 3,1 miljoonaa euroa (2,6 milj. e).

Prosessipuhdistuksessa ja Vaarallisissa jätteissä palveluiden kysyntä oli vahvaa. Liikevaihto laski Viemärihuollossa ja Ympäristörakentamisessa.

Operatiivisen toiminnan liikevoitto kasvoi selvästi kannattavuuden parannuttua kaikilla palvelulinjoilla.


Tammi-syyskuu
Teollisuuspalveluiden tammi-syyskuun liikevaihto oli 57,5 miljoonaa euroa (54,7 milj
. e). Kasvua oli 5,2 %. Liikevoitto oli 4,9 miljoonaa euroa (3,7 milj. e) ja operatiivisen toiminnan liikevoitto 4,9 miljoonaa euroa (4,0 milj. e).

Liikevaihto kasvoi Vaarallisissa jätteissä, Viemärihuollossa sekä Prosessipuhdistuksessa. Vain Ympäristörakentamisessa liikevaihto jäi alle vertailukauden.

Toimiala paransi operatiivista kannattavuuttaan tehostamistoimien sekä kasvaneen volyymin ansiosta.

Kiinteistöpalvelut

Kolmas neljännes
Kiinteistöpalveluiden vuoden kolmannen neljänneksen liikevaihto laski 4,2 % ja oli 68,6 miljoonaa euroa (71,6 milj. e). Liikevoitto ja operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 6,3 miljoonaa euroa (6,7 milj. e).

Toimialan liikevaihto laski vertailukaudesta Ruotsin liiketoiminnan supistamisen ja Vahinkosaneerauksen alhaisen kysynnän vuoksi. Lisäksi liikevaihtoon vaikutti Siivous- ja Kiinteistöhuolto-liiketoimintojen lisäpalveluiden vertailukautta heikompi kysyntä. Sen sijaan Kiinteistötekniikan kysyntä oli vahvaa.

Toimialan kannattavuutta rasittivat Siivouksen ja erityisesti Vahinkosaneerauksen heikentynyt kannattavuus. Kiinteistöhuolto ja -tekniikka paransivat kannattavuuttaan vertailukaudesta.

Tammi-syyskuu
Kiinteistöpalveluiden tammi-syyskuun liikevaihto laski 6,7 % ja oli 206,0 miljoonaa euroa (220,8 milj. e). Liikevoitto oli 8,9 miljoonaa euroa (10,0 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 9,0 miljoonaa euroa (10,4 milj. e).

Toimialan liikevaihto laski vertailukaudesta Ruotsin liiketoiminnan supistuttua ja Kiinteistöhuollon kausitöiden ja Vahinkosaneerauksen kysynnän jäätyä tavanomaista alhaisemmaksi.

Toimialan kannattavuutta rasittivat Siivous- ja Kiinteistöhuolto-liiketoimintojen lisäpalveluiden heikompi kysyntä sekä Vahinkosaneerauksen heikko kannattavuus.
 
Toimialan lisäpalveluiden kysyntä on vähentynyt heikentäen sekä toimialan liikevaihtoa että kannattavuutta. Koko toimialalla on käynnissä merkittävä uudelleenorganisointi toiminnan sopeuttamiseksi muuttuneisiin markkinaolosuhteisiin, mikä rasittaa liiketoiminnan kannattavuutta.


Uusiutuvat energialähteet

Kolmas neljännes

Uusiutuvien energialähteiden (L&T Biowatti) vuoden kolmannen neljänneksen liikevaihto laski 17,3 % 6,1 miljoonaan euroon (7,4 milj. e). Liiketappio oli 0,5 miljoonaa euroa (liiketappio 0,2 milj. e) ja operatiivisen toiminnan liiketappio 0,3 miljoonaa euroa (liiketappio 0,4 milj. e).

Liikevaihdon alenemiseen vaikutti lämmityskauden alun viivästyminen Pohjois-Suomessa. Tehostamistoimenpiteiden ansiosta operatiivinen tehokkuus parani vertailukaudesta.
Operatiivisen toiminnan liiketulos jäi kuitenkin tappiolliseksi yhtiön varastoihin tehdyn 0,4 miljoonan euron alaskirjauksen sekä lopetettujen liiketoimintojen varastoihin kohdistuneen kertaluonteisen 0,2 miljoonan euron alaskirjauksen vuoksi. Uusiutuviin energialähteisiin kohdistunut kokonaisalaskirjaus oli 0,7 miljoonaa euroa.

Tammi-syyskuu
Uusiutuvien energialähteiden (L&T Biowatti) tammi-syyskuun liikevaihto laski 23,6 % 32,2 miljoonaan euroon (42,2 milj. e). Liikevoitto oli 0,6 miljoonaa euroa (0,9 milj. e) ja operatiivisen toiminnan liikevoitto 0,8 miljoonaa euroa (0,5 milj. e).

Liikevaihdon alenemiseen vaikuttivat ennen kaikkea lyhyt lämmityskausi alkuvuonna ja toimintojen karsiminen Itä-Suomessa. Tehostamistoimenpiteiden ansiosta suhteellinen kannattavuus parani vertailukaudesta. Operatiivisen toiminnan liikevoittoon vaikuttivat yhtiön varastoihin tehty 0,4 miljoonan euron alaskirjaus sekä kertaluonteinen 0,2 miljoonan euron alaskirjaus, joka kohdistui lopetettujen liiketoimintojen varastoihin. Uusiutuviin energialähteisiin kohdistunut kokonaisalaskirjaus oli 0,7 miljoonaa euroa.


OPERATIIVISEN TOIMINNAN LIIKEVOITON MUODOSTUMINEN

 

Milj. e 7-9/
2014
7-9/
2013
1-9/
2014
1-9/
2013
1-12/
2013
Liikevoitto 19,4 20,0 34,5 34,8 33,2
Kertaluonteiset erät:          
L&T Biowatti Oy:n oman kaluston myynti   -0,2   -0,5 -0,5
Arvonalentuminen EcoStream Oy:n osakkeet       5,0 5,0
L&T Recoil Oy     6,4    
Latvian liiketoiminnan myynti     -1,1    
Ruotsin liiketoiminnan liikearvon alaskirjaus         7,0
Luovutettujen maa-alueiden mahdolliset sulkemiskustannukset         5,0
Viemäriremontointi-liiketoiminnan lopetus         1,2
Uudelleenjärjestelykulut   0,2 0,5 1,0 1,0
Muut kertaluonteiset erät 0,2   0,2    
Operatiivisen toiminnan liikevoitto 19,7 20,1 40,6 40,3 51,8

 

RAHOITUS

Liiketoiminnan rahavirta oli 49,1 miljoonaa euroa (61,1 milj. e). Käyttöpääomaa sitoutui 9,4 miljoonaa euroa (vapautui 0,5 milj. e). Käyttöpääoman sitoutumiseen vaikutti ennen kaikkea myyntisaamisten kasvu.

Korollista vierasta pääomaa oli kauden lopussa 99,6 miljoonaa euroa (87,4 milj. e).

Korolliset nettovelat olivat 64,3 miljoonaa euroa ollen samalla tasolla kuin vuoden alussa ja laskivat 1,0 miljoonaa euroa vertailukaudesta.

Nettorahoituskulut tammi-syyskuussa olivat 18,5 miljoonaa euroa (2,1 milj. e). Nettorahoituskulut olivat 3,9 % (0,4 %) liikevaihdosta. Nettorahoituskulujen nousuun vaikutti L&T Recoil Oy:n takausvastuun mukaisesti maksettu 16,7 miljoonaa euroa.

Pitkäaikaisten lainojen keskikorko korkosuojaukset huomioituna oli 1,7 % (2,2 %). Pitkäaikaisia lainoja erääntyy loppuvuoden aikana yhteensä 4,1 miljoonaa euroa.

Omavaraisuusaste oli 45,6 % (50,2 %) ja gearing-prosentti 31,9 (28,1). Likvidit varat olivat kauden lopussa 35,3 miljoonaa euroa (22,1 milj. e).

100 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli kauden lopussa käytössä 0 euroa (20,0 milj. e). 30,0 miljoonan euron komittoitu limiitti oli vertailukauden tapaan käyttämättä.

Katsauskauden aikana yhtiö otti käyttöön uuden rahoitusvaihtoehdon laskemalla liikkeeseen 30 miljoonan euron vakuudettoman joukkovelkakirjalainan. Laina erääntyy 15.9.2019 ja sen kiinteä vuotuinen korko on 2,125 prosenttia.


VAROJENJAKO

19.3.2014 pidetty yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2013 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,50 euroa osakkeelta. Osinko, yhteensä
19,4 miljoonaa euroa, maksettiin osakkeenomistajille 31.3.2014.


INVESTOINNIT

Tammi-syyskuussa 2014 bruttoinvestoinnit olivat 27,9 miljoonaa euroa (23,7 milj. e) ja ne muodostuivat pääasiassa kone- ja kalustohankinnoista sekä pienistä kohdennetuista yritysostoista.


HENKILÖSTÖ

Henkilöstömäärä oli tammi-syyskuussa kokoaikaiseksi muutettuna keskimäärin 7 386 (8 298). Kauden lopussa Lassila & Tikanojan palveluksessa oli koko- ja osa-aikaisia yhteensä 7 952 (9 017) henkilöä. Heistä työskenteli Suomessa 7 161 (7 133) ja muissa maissa 791 (1 884) henkilöä. Muissa maissa työskentelevän henkilöstön määrän laskuun vaikutti pääasiassa Latvian liiketoiminnan myynti.


OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Vaihto ja kurssi
Yhtiön osakkeen vaihto ilman omia osakkeita Nasdaq Helsingissä tammi-syyskuussa 2014 oli 6 892 558 kappaletta, mikä on 17,8 % (14,0 %) ulkona olevien osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä. Vaihdon arvo oli 98,1 miljoonaa euroa (72,8 milj. e). Korkein hinta oli 15,84 euroa ja alin 13,31 euroa. Päätöskurssi oli 13,36 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli kauden lopussa 517,7 miljoonaa euroa (583,7 milj. e).

Omat osakkeet
Yhtiön hallussa oli katsauskauden lopussa 51 409 omaa osaketta, jotka edustavat 0,1 % kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä
Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 19 399
 437 euroa ja ulkona olevien osakkeiden lukumäärä 38 747 465 osaketta. Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman yhtiön hallussa olevia osakkeita oli 38 737 749 osaketta.

Osakepohjainen kannustinohjelma 2014
Lassila & Tikanoja Oyj:n hallitus päätti 18.12.2013 vuoden mittaisesta osakepohjaisesta kannustinohjelmasta osana avainhenkilöstön kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Ohjelman ansaintajakso alkoi 1.1.2014 ja päättyy 31.12.2014. Vuodelta 2014 maksettava mahdollinen palkkio perustuu konsernin EVA-tulokseen. Palkkio maksetaan osittain osakkeina ja osittain rahana. Ohjelman perusteella voidaan luovuttaa yhteensä enintään 39.105 Lassila & Tikanoja Oyj:n osaketta. Ohjelman piiriin kuuluu 10 henkilöä.

Osakkeenomistajat
Yhtiöllä oli kauden lopussa 9 764 (9 204) osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 16,9 % (19,6 %) osakekannasta.

Hallituksen valtuutukset
Lassila & Tikanoja Oyj:n 19.3.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallitus on valtuutettu hankkimaan enintään 2 000 000 kappaletta (5,2 % koko osakemäärästä) yhtiön omia osakkeita. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta.

Hallitus on valtuutettu päättämään uusien tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevien osakkeiden annista osakeannilla ja/tai optio-oikeuksien tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen nojalla voidaan antaa ja/tai luovuttaa yhteensä enintään 2 000 000 osaketta, joka on 5,2 % koko osakemäärästä. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta.


YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

19.3.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2013 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2013 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,50 euroa osakkeelta, yhteensä 19,4 miljoonaa euroa. Osingon maksupäiväksi päätettiin 31.3.2014.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi. Hallitukseen valittiin uudelleen seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka Heikki Bergholm, Eero Hautaniemi, Hille Korhonen, Sakari Lassila ja Miikka Maijala sekä uutena jäsenenä Laura Lares.

Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö, joka ilmoitti nimeävänsä KHT Lasse Holopaisen yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä on kerrottu tarkemmin pörssitiedotteella 19.3.2014.


HALLITUS

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen jäsenet ovat Heikki Bergholm, Eero Hautaniemi, Hille Korhonen, Laura Lares, Sakari Lassila ja Miikka Maijala. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Heikki Bergholmin ja varapuheenjohtajaksi Eero Hautaniemen.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Eero Hautaniemi ja jäseniksi Sakari Lassila ja Laura Lares. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Heikki Bergholm ja jäseniksi Hille Korhonen ja Miikka Maijala.


YHTEENVETO MUISTA AML 6:4:N MUKAISISTA PÖRSSITIEDOTTEISTA

3.3.2014 yhtiö tiedotti, että Lassila & Tikanoja ja Bioinvest SIA ovat allekirjoittaneet sopimuksen L&T:n Latvian liiketoimintojen myymisestä Bioinvest SIA:lle. 13.3.2014 yhtiö tiedotti, että liiketoimintojen myynti on saatettu päätökseen. Myytyjen liiketoimintojen liikevaihto on yhteensä noin 16 miljoonaa euroa, josta suurin osa kohdistuu Ympäristöpalvelut-toimialalle. Kaupan myötä Bioinvestille siirtyi noin 950 työntekijää.

21.3.2014 yhtiö tiedotti vastaanottaneensa tiedon, jonka mukaan EcoStream-konsernin rahoittajat ovat eräännyttäneet lainansa EcoStream-konserniin kuuluvalle L&T Recoil Oy:lle sekä vastaanottanut rahoittajapankeilta ilmoituksen noin 16,7 miljoonan euron maksujen vaatimisesta L&T Recoil Oy:n lainoihin liittyvän takausvastuun perusteella.

Lassila & Tikanojan kokonaisriski EcoStream-konserniin liittyen, mukaan lukien edellä mainittu takausvastuu, on aiemmin tiedotetun mukaisesti noin 23,4 miljoonaa euroa, josta kassavirtavaikutteista on edellä mainittu takausvastuu, noin 16,7 miljoonaa euroa.

30.4.2014 yhtiö tiedotti vastaanottaneensa tiedon, jonka mukaan Helsingin kihlakunnansyyttäjä on päättänyt luopua yhtiön toimitusjohtaja Pekka Ojanpään sekä kahdeksan muun yhtiön nykyisen ja entisen esimiehen osalta heihin kohdistuneista työturvallisuusrikos- ja työaikarikkomussyytteistä. Yhtiön osalta yhteisösakko ja hyötyvaatimukset pysyivät voimassa.

3.7.2014 yhtiö tiedotti lehdistötiedotteella, että Helsingin käräjäoikeus on vapauttanut Lassila & Tikanojan ylityörikkeisiin liittyvistä rangaistusvaatimuksista. Syyttäjän esittämä yhteisösakkovaatimus hylättiin ja valtio velvoitettiin korvaamaan yhtiölle asiassa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut. Oikeus katsoi, että yhtiön ohjeistus ja valvontajärjestelmät ovat olleet riittävät, eikä työntekijöiden turvallisuutta tai terveyttä ole vaarannettu.
 
Käräjäoikeus katsoi viiden yhtiön nykyisen tai entisen työnjohtajan syyllistyneen työaikarikkomukseen. Heistä kolme tuomittiin 8-15 päiväsakkoon ja kaksi jätettiin rangaistukseen tuomitsematta teon vähäisyyden vuoksi.

1.8.2014 yhtiö tiedotti, että se muuttaa tulevaisuuden näkymiään. Lassila & Tikanojan vuoden 2014 liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla tai hieman alempi kuin vuonna 2013 ja operatiivisen toiminnan liikevoiton samalla tasolla tai hieman alempi kuin vuonna 2013.

Aiemmin yhtiö arvioi vuoden 2014 vertailukelpoisen liikevaihdon olevan samalla tasolla kuin vuonna 2013 ja operatiivisen toiminnan liikevoiton olevan samalla tasolla tai hieman parempi kuin vuonna 2013.

28.8.2014 yhtiö tiedotti, että Finanssivalvonta on hyväksynyt Lassila & Tikanoja Oyj:n arvopaperimarkkinalain mukaisen rekisteröintiasiakirjan ja että yhtiö harkitsee vakuudettoman joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua rekisteröintiasiakirjan alla.

5.9.2014 yhtiö tiedotti, että Teollisuuspalveluiden toimialajohtaja ja johtoryhmän jäsen Ville Rantala jättää yhtiön omasta pyynnöstään vuoden 2014 loppuun mennessä ja että uuden toimialajohtajan haku on käynnistetty.

8.9.2014 yhtiö tiedotti saaneensa Nordea Funds Oy:ltä Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan sen osuus Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeista ja äänistä on noussut yli 5 prosenttiin.

8.9.2014 yhtiö tiedotti laskevansa liikkeeseen 30 miljoonan euron vakuudettoman joukkovelkakirjalainan. Laina erääntyy 15.9.2019 ja sen kiinteä vuotuinen korko on 2,125 prosenttia. Laina ylimerkittiin. Lassila & Tikanoja hakee lainan listalleottoa NASDAQ OMX Helsingissä.

17.9.2014 yhtiö tiedotti, että Finanssivalvonta on hyväksynyt yhtiön joukkovelkakirjalainan listalleottoesitteen, joka on saatavilla englanninkielisenä yhtiön internetsivuilta osoitteesta www.lassila-tikanoja.fi/sijoittajat.

30.9.2014 yhtiö tiedotti pääomamarkkinapäivästään, jonka ohjelmassa käytiin läpi konsernin strategiaa ja sen toteutumista.


LÄHIAIKOJEN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Talouden epävarmuus voi aiheuttaa merkittäviä muutoksia Ympäristöpalveluiden uusioraaka-ainemarkkinoilla sekä Kiinteistöpalveluiden ja Teollisuuspalveluiden kysyntään.

Valtion uusiutuville polttoaineille kohdistamiin tukiin ja niiden jatkuvuuteen liittyvä epävarmuus voi aiheuttaa muutoksia Uusiutuvien energialähteiden kysyntään.

Yhtiö käy läpi vuoden 2014 viimeisen neljänneksen aikana Uusiutuvien Energialähteiden varastojen arvostusmallin järjestelmämuutoksiin liittyen. Mahdolliset muutokset arvostusmallissa voivat vaikuttaa varastojen arvoihin ja yhtiön tulokseen.

Lisätietoja L&T:n riskeistä ja riskienhallinnasta on esitetty vuoden 2013 vuosikertomuksessa, hallituksen toimintakertomuksessa ja konsernitilinpäätöksessä.


NÄKYMÄT LOPPUVUODELLE

Lassila & Tikanojan vuoden 2014 liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla tai hieman alempi kuin vuonna 2013 ja operatiivisen toiminnan liikevoiton samalla tasolla tai hieman alempi kuin vuonna 2013.


TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ 1.1.-30.9.2014


KONSERNIN TULOSLASKELMA

 

Milj. e 7-9/
2014
7-9/
2013
1-9/
2014
1-9/
2013
1-12/
2013
Liikevaihto 158,1 161,9 477,4 498,5 668,2
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -133,2 -136,3 -418,8 -440,2 -597,3
Bruttokate 24,9 25,6 58,6 58,4 70,9
Liiketoiminnan muut tuotot 0,5 1,2 3,3 3,0 4,3
Myynnin ja markkinoinnin kulut -3,0 -3,1 -10,5 -10,5 -14,5
Hallinnon kulut -2,5 -3,0 -9,1 -9,3 -13,0
Liiketoiminnan muut kulut -0,5 -0,6 -7,7 -1,7 -2,5
Arvonalentuminen, aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet ja pitkäaikaiset varat - - - -5,0 -5,0
Arvonalentuminen, liikearvo ja muut aineettomat - - - - -7,0
Liikevoitto 19,4 20,0 34,5 34,8 33,2
Rahoitustuotot 0,1 0,1 0,3 0,3 0,5
Rahoituskulut -1,0 -1,2 -18,8 -2,5 -3,4
Voitto ennen veroja 18,5 18,9 16,0 32,7 30,3
Tuloverot -3,5 -5,3 -6,1 -9,1 -8,1
Tilikauden voitto 15,0 13,6 9,9 23,5 22,2
           
Tilikauden voiton jakautuminen:          
Emoyhtiön omistajille 15,0 13,6 9,9 23,5 22,2
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
           
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:          
Osakekohtainen tulos, e 0,39 0,35 0,25 0,61 0,57
Laimennettu osakekohtainen tulos, e 0,39 0,35 0,25 0,61 0,57

 LAAJA KONSERNIN TULOSLASKELMA