Siirry sisältöön

Lassila & Tikanoja Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2015

  • 27 minuutin lukuaika

Helsinki, Suomi, 2015-10-28 07:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
Lassila & Tikanoja Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2015


- Vuoden kolmannen neljänneksen liikevaihto 159,6 miljoonaa euroa (158,1 milj. e); liikevoitto 19,3 miljoonaa euroa (19,4 milj. e); operatiivisen toiminnan liikevoitto 19,5 miljoonaa euroa (19,7 milj. e); osakekohtainen tulos 0,38 euroa (0,39 e)
- Tammi-syyskuun liikevaihto 481,1 miljoonaa euroa (477,4 milj. e); liikevoitto 40,2 miljoonaa euroa (34,5 milj. e); operatiivisen toiminnan liikevoitto 41,2 miljoonaa euroa (40,6 milj. e); osakekohtainen tulos 0,80 euroa (0,25 e)
- Vuoden 2015 liikevaihdon ja operatiivisen toiminnan liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2014.


TOIMITUSJOHTAJA PEKKA OJANPÄÄ:

”Talouden taantuma on koko vuoden hidastanut liiketoiminnan kehitystä, ja kesän aikana markkinatilanne on kääntynyt jälleen haastavampaan suuntaan. Siitä huolimatta liikevaihtomme kasvoi pääasiassa strategian mukaisten kohdennettujen yritysostojen ansiosta. Liiketoiminnan kannattavuus oli vuoden kolmannella neljänneksellä viime vuoden tasolla. Sitä tuki hyvä kustannusten hallinta. Kiinteistöpalveluissa kannattavuuden kehitys on ollut selvästi odotuksiamme heikompaa ja jatkamme toiminnan sopeuttamista.
Strategiamme mukaisesti keskitymme nykyisessä taloustilanteessa markkina-asemamme vahvistamiseen sekä kannattavuuden ja kassavirran turvaamiseen liiketoimintaa kehittämällä ja yritysostoin.”


KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Kolmas neljännes
Lassila & Tikanojan vuoden kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 159,6 miljoonaa euroa (158,1 milj. e) ja se kasvoi 0,9 %. Liikevoitto oli 19,3 miljoonaa euroa (19,4 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 19,5 miljoonaa euroa (19,7 milj. e), mikä oli 12,2 % (12,4 %) liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli 0,38 euroa (0,39 e).

Vuoden kolmannella neljänneksellä liikevaihto kasvoi ennen kaikkea Kiinteistöpalveluissa, missä kasvu tuli tehdyistä yritystostoista. Myös Ympäristöpalveluissa liikevaihto kasvoi hieman yritysostojen myötä. Liikevaihto laski Teollisuuspalveluissa ja Uusiutuvissa energialähteissä.

Operatiivisen toiminnan liikevoitto parani Ympäristöpalveluissa yritysostojen ja hyvän operatiivisen tehokkuuden myötä. Uusiutuvissa energialähteissä positiivinen kannattavuuskehitys jatkui hyvien energiasisältöjen ansiosta. Kiinteistöpalveluissa operatiivisen toiminnan liikevoitto laski kiinteistötekniikan tappiollisuuden sekä siivouksen heikentyneen kannattavuuden vuoksi. Teollisuuspalveluissa vaarallisten jätteiden palveluiden alhainen kysyntä ja jäteöljyn alentunut hinta heikensivät kannattavuutta.

Tammi-syyskuu
Lassila & Tikanojan tammi-syyskuun liikevaihto oli 481,1 miljoonaa euroa (477,4 milj. e) ja se kasvoi 0,8 %. Liikevoitto oli 40,2 miljoonaa euroa (34,5 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 41,2 miljoonaa euroa (40,6 milj. e), mikä oli 8,6 % (8,5 %) liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli 0,80 euroa (0,25 e).

Liikevaihto kasvoi Kiinteistö- ja Ympäristöpalveluissa ennen kaikkea tehtyjen yritysostojen ansiosta. Teollisuuspalveluissa ja Uusiutuvissa energialähteissä liikevaihto laski alentuneen kysynnän vuoksi.

Vertailukaudella yhtiön raportoituun liikevoittoon vaikuttivat 6,1 miljoonan euron kertaluonteiset erät.

Yhtiön operatiivisen toiminnan liikevoitto kasvoi Kiinteistöpalveluita lukuun ottamatta kaikilla toimialoilla. Yhtiö kirjasi vahinkosaneerausliiketoimintaan liittyviä kertaluonteisia uudelleenjärjestelykuluja 1,0 miljoonaa euroa. Yhtiö jatkoi vahinkosaneerausliiketoiminnan sopeuttamista heikentyneeseen markkinatilanteeseen.

Avainlukuja

 

  7-9/
2015
7-9/
2014
Muutos % 1-9/
2015
1-9/
2014
Muutos % 1-12/
2014
               
Liikevaihto, milj. e 159,6 158,1 0,9 481,1 477,4 0,8 639,7
Operatiivisen toiminnan liikevoitto, milj. e* 19,5 19,7 -1,1 41,2 40,6 1,6 53,8
Operatiivisen toiminnan liikevoittoprosentti 12,2 12,4   8,6 8,5   8,4
Liikevoitto, milj. e 19,3 19,4 -0,6 40,2 34,5 16,5 48,5
Liikevoittoprosentti 12,1 12,3   8,4 7,2   7,6
Voitto ennen veroja, milj. e 18,4 18,5 -0,9 39,0 16,0 144,3 26,6
Osakekohtainen tulos, e 0,38 0,39 -1,8 0,80 0,25 215,9 0,47
EVA, milj. e 14,4 14,6 -1,4 25,6 19,5 31,3 29,1

* Erittely toimialakatsausten jälkeen


LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO TOIMIALOITTAIN

Ympäristöpalvelut

Kolmas neljännes

Ympäristöpalveluiden vuoden kolmannen neljänneksen liikevaihto kasvoi 0,2 % ja oli 64,7 miljoonaa euroa (64,6 milj. e). Liikevoitto oli 11,0 miljoonaa euroa (10,7 milj. e) ja operatiivisen toiminnan liikevoitto 11,1 miljoonaa euroa (10,6 milj. e).

Toimialan liikevaihto kasvoi jätehuollossa ja kierrätysliiketoiminnassa ennen kaikkea tehtyjen yritysostojen ansiosta. Liikevaihtoa laskivat jätehuolto- ja kierrätyspalveluiden sekä ympäristötuotteiden alentunut kysyntä Venäjällä sekä ruplan kurssimuutokset. Ympäristötuoteliiketoiminnassa liikevaihto laski strategian mukaisten rakennemuutosten vuoksi.

Ympäristöpalveluiden operatiivisen toiminnan liikevoitto parani hyvän operatiivisen tehokkuuden ja yritysostojen tuoman liikevoiton ansiosta. Liikevoittoa rasitti kierrätysmateriaalien alentunut volyymi kierrätyslaitoksilla sekä uusioraaka-aineiden alentunut markkinahinta.

Tammi-syyskuu
Ympäristöpalveluiden tammi-syyskuun liikevaihto kasvoi 1,3 % ja oli 192,2 miljoonaa euroa (189,7 milj. e). Liikevoitto oli 28,4 miljoonaa euroa (26,5 milj. e) ja operatiivisen toiminnan liikevoitto 28,5 miljoonaa euroa (26,9 milj. e).

Toimialan liikevaihto kasvoi jätehuollossa ja kierrätysliiketoiminnassa ennen kaikkea tehtyjen yritysostojen ansiosta. Venäjällä liikevaihto laski alentuneen kysynnän ja ruplan kurssimuutosten vuoksi. Ympäristötuoteliiketoiminnassa liikevaihto laski tietyistä tuotteista luopumisen seurauksena.

Kannattavuutta rasittivat vuoden toisella neljänneksellä Turun ja Keravan kierrätyslaitosten ylimääräiset huoltoseisakit, jotka laskivat laitoksissa käsiteltyjä jätevolyymeja. Toimialan liikevoitto kuitenkin nousi kierrätysliiketoiminnan alkuvuonna parantuneen kannattavuuden ansiosta, mutta kauden loppupuolella liikevoittoa laski kierrätysmateriaalien alentunut volyymi kierrätyslaitoksilla sekä uusioraaka-aineiden alentunut markkinahinta.


Teollisuuspalvelut

Kolmas neljännes

Teollisuuspalveluiden vuoden kolmannen neljänneksen liikevaihto laski 3,5 % ja oli 21,0 miljoonaa euroa (21,8 milj. e).
Liikevoitto ja operatiivisen toiminnan liikevoitto olivat 2,9 miljoonaa euroa (3,1 milj. e).

Vaaralliset jätteet -palveluiden sekä viemärihuollon kysyntä oli alhaista, mikä laski koko toimialan liikevaihtoa. Viemärihuollon liikevaihtoa laski myös kannattamattomien yksiköiden lopetus. Prosessipuhdistuspalveluiden kysyntä jatkui vahvana vuoden kolmannella neljänneksellä, ja liikevaihto kasvoi myös ympäristörakentamisessa. Viemärihuollossa liikevaihto laski kannattamattomien yksiköiden lopetusten vuoksi.

Vaaralliset jätteet -palveluiden alhainen kysyntä sekä jäteöljyn alhainen hinta heikensivät liikevoittoa. Viemärihuollossa liiketoiminnan tulos parani merkittävästi aiemmin tehtyjen sopeuttamistoimenpiteiden ansiosta. Prosessipuhdistuksessa kannattavuus parani vahvan kysynnän ansiosta.

Tammi-syyskuu
Teollisuuspalveluiden tammi-syyskuun liikevaihto laski 1,4 % ja oli 56,7 miljoonaa euroa (57,5 milj. e).
Liikevoitto ja operatiivisen toiminnan liikevoitto olivat 5,0 miljoonaa euroa (4,9 milj. e).

Vaaralliset jätteet -palveluiden kysyntä oli alhaista vuoden kolmannella neljänneksellä, mikä laski toimialan liikevaihtoa. Viemärihuollossa liikevaihto laski kannattamattomien yksiköiden lopetusten vuoksi. Prosessipuhdistuspalveluiden kysyntä oli vahvaa vuoden toisella ja kolmannella neljänneksellä ja liikevaihto kasvoi myös ympäristörakentamisessa.

Viemärihuollon alkuvuonna tehtyjen sopeuttamistoimenpiteiden ansiosta liiketoiminnan tulos parani merkittävästi. Myös prosessipuhdistuksessa kannattavuus parani vahvan kysynnän ansiosta. Vaaralliset jätteet -palveluiden alhainen kysyntä ja jäteöljyn alhainen hinta puolestaan heikensivät liikevoittoa.

Kiinteistöpalvelut

Kolmas neljännes
Kiinteistöpalveluiden vuoden kolmannen neljänneksen liikevaihto kasvoi 2,8 % ja oli 70,5 miljoonaa euroa (68,6 milj. e). Liikevoitto oli 4,9 miljoonaa euroa (6,3 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 5,0 miljoonaa euroa (6,3 milj. e).

Kiinteistötekniikan liiketoiminnan kasvu jatkui vahvana orgaanisen myynnin kasvun ja toteutettujen yrityskauppojen ansiosta. Liiketoiminta teki kuitenkin tappiollisen liiketuloksen.

Palveluiden kysyntä kasvoi kiinteistöhuollossa ja siivouksessa. Vahinkosaneerauksen liikevaihto laski edelleen vähäisten vahinkotapahtumien ja tehtyjen sopeutustoimenpiteiden seurauksena.

Liiketoiminnan kannattavuus laski siivouksessa ja kiinteistöhuollossa. Siivousliiketoiminnan tulosta rasittivat useat suuret asiakasaloitukset. Vahinkosaneerauksen liiketappio pieneni tehtyjen sopeutustoimenpiteiden ansiosta merkittävästi.

Tammi-syyskuu
Kiinteistöpalveluiden tammi-syyskuun liikevaihto kasvoi 2,6 % ja oli 211,3 miljoonaa euroa (206,0 milj. e). Liikevoitto oli 7,0 miljoonaa euroa (8,9 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 8,0 miljoonaa euroa (9,0 milj. e).

Kiinteistöhuollossa ja siivouksessa kysyntä parani vertailukaudesta. Ruotsin siivouksen liikevaihto laski. Kiinteistötekniikan liiketoiminnan kasvu jatkui vahvana orgaanisen myynnin kasvun ja toteutettujen yrityskauppojen ansiosta, mutta liiketoiminta teki kuitenkin tappiollisen liiketuloksen. Liiketoiminnan kannattavuus heikkeni myös siivouksessa ja kiinteistöhuollossa. Siivousliiketoiminnan tulosta rasittivat useat suuret asiakasaloitukset sekä Ruotsin hieman heikentynyt kannattavuus.

Vahinkosaneerauksessa kysynnän heikentyminen jatkui. Yhtiö sulki alkuvuonna kannattamattomia toimipisteitä, mikä vaikutti koko toimialan liikevaihtoon ja liikevoittoon. Tehdyt sopeuttamistoimet pienensivät merkittävästi toiminnan operatiivista liiketappiota.

Yhtiö jatkaa vahinkosaneerausliiketoiminnan sopeuttamista nykyiseen markkinatilanteeseen. Yhtiö kirjasi vahinkosaneerausliiketoimintaan liittyviä kertaluonteisia uudelleenjärjestelykuluja 1,0 miljoonaa euroa.

Uusiutuvat energialähteet

Kolmas neljännes

Uusiutuvien energialähteiden (L&T Biowatti) vuoden kolmannen neljänneksen liikevaihto laski 9,0 % 5,6 miljoonaan euroon (6,1 milj. e). Liikevoitto oli 0,6 miljoonaa euroa (liiketappio 0,5 milj. e) ja operatiivisen toiminnan liikevoitto 0,6 miljoonaa euroa (liiketappio 0,3 milj. e).

Toimialan liikevaihto laski ennen kaikkea biopolttoaineiden alhaisen kysynnän vuoksi. Liiketoiminnan kannattavuus parani hyvien energiasisältöjen ja toiminnan tehostamisen ansiosta.

Tammi-syyskuu
Uusiutuvien energialähteiden (L&T Biowatti) tammi-syyskuun liikevaihto laski 14,3 % 27,6 miljoonaan euroon (32,2 milj. e). Liikevoitto oli 1,8 miljoonaa euroa (0,6 milj. e) ja operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 1,8 miljoonaa euroa (0,8 milj. e).

Toimialan liikevaihto laski lyhyestä lämmityskaudesta johtuvan alhaisen kysynnän vuoksi. Liikevaihtoa laski myös strategian mukainen liiketoiminnan edelleen keskittäminen valituille maantieteellisille alueille. Kannattavuus parani tehtyjen tehostamistoimenpiteiden ja hyvien energiasisältöjen ansiosta.


OPERATIIVISEN TOIMINNAN LIIKEVOITON MUODOSTUMINEN

 

Me 7-9/2015 7-9/2014 1-9/2015 1-9/2014 1-12/2014
           
Liikevoitto 19,3 19,4 40,2 34,5 48,5
Kertaluonteiset erät:          
L&T Biowatti Oy:n oman kaluston myynti         -0,4
L&T Recoil Oy       6,4 6,4
Latvian liiketoiminnan myynti       -1,1 -1,1
Uudelleenjärjestelykulut 0,1   1,0 0,5 2,0
Muut kertaluonteiset erät 0,1 0,2 0,1 0,2 -1,5
Kertaluonteiset erät yhteensä 0,1 0,2 1,0 6,1 5,3
Operatiivisen toiminnan liikevoitto 19,5 19,7 41,2 40,6 53,8RAHOITUS

Liiketoiminnan rahavirta oli 60,9 miljoonaa euroa (49,1 milj. e). Käyttöpääomaa sitoutui 3,4 miljoonaa euroa (9,4 milj. e).

Korollista vierasta pääomaa oli kauden lopussa 99,9 miljoonaa euroa (99,6 milj. e).

Korolliset nettovelat olivat 48,5 miljoonaa euroa (64,3 milj. e) ja ne laskivat 3,5 miljoonaa euroa vuoden alusta ja 15,8 miljoonaa euroa vertailukaudesta.

Nettorahoituskulut tammi-syyskuussa olivat 1,2 miljoonaa euroa (18,5 milj. e). Nettorahoituskulut olivat 0,2 % (3,9 %) liikevaihdosta. Vertailukauden nettorahoituskulujen suuruuteen vaikutti erityisesti L&T Recoil Oy:n takausvastuun mukaisesti maksettu 16,7 miljoonaa euroa sekä konsernin sisäisten valuuttalainojen kurssimuutokset.

Pitkäaikaisten lainojen keskikorko korkosuojaukset huomioituna oli 1,5 % (1,7 %). Pitkäaikaisia lainoja erääntyy loppuvuoden aikana yhteensä 4,1 miljoonaa euroa.

Omavaraisuusaste oli 45,9 % (45,6 %) ja gearing-prosentti 23,3 (31,9). Likvidit varat olivat kauden lopussa 51,3 miljoonaa euroa (35,3 milj. e).

100 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli kauden lopussa käytössä 0 euroa (0 milj. e). 30,0 miljoonan euron komittoitu limiitti oli vertailukauden tapaan käyttämättä.

Yhtiö laski vuonna 2014 liikkeeseen 30 miljoonan euron vakuudettoman joukkovelkakirjalainan. Laina erääntyy 15.9.2019 ja sen kiinteä vuotuinen korko on 2,125 prosenttia.


VAROJENJAKO

18.3.2015 pidetty yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2014 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,75 euroa osakkeelta. Osinko, yhteensä
29,0 miljoonaa euroa, maksettiin osakkeenomistajille 27.3.2015.


INVESTOINNIT

Tammi-syyskuussa bruttoinvestoinnit olivat 31,2 miljoonaa euroa (27,9 milj. e) ja ne koostuivat pääasiassa kone- ja kalustohankinnoista sekä kohdennetuista yritysostoista.


HENKILÖSTÖ

Henkilöstömäärä oli tammi-syyskuussa kokoaikaiseksi muutettuna keskimäärin 7 234 (7 386). Kauden lopussa Lassila & Tikanojan palveluksessa oli koko- ja osa-aikaisia yhteensä 8 345 (7 952) henkilöä. Heistä työskenteli Suomessa 7 462 (7 161) ja muissa maissa 883 (791) henkilöä.


OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Vaihto ja kurssi
Yhtiön osakkeen vaihto ilman omia osakkeita Nasdaq Helsingissä tammi-syyskuussa 2015 oli 8 090 895 kappaletta, mikä on 21,0 % (17,8 %) ulkona olevien osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä. Vaihdon arvo oli 138,6 miljoonaa euroa (98,1 milj. e). Korkein hinta oli 18,74 euroa ja alin 14,54 euroa. Päätöskurssi oli 17,97 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli kauden lopussa 693,5 miljoonaa euroa (517,7 milj. e).

Omat osakkeet
Yhtiön hallussa oli katsauskauden lopussa 207 329 omaa osaketta, jotka edustavat 0,5 % kaikista osakkeista ja äänistä. Yhtiö on 15.9.2015 käynnistänyt omien osakkeiden osto-ohjelman.

Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä
Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 19 399 437 euroa ja ulkona olevien osakkeiden lukumäärä 38 591 545 osaketta. Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman yhtiön hallussa olevia osakkeita oli 38 612 874 osaketta.

Osakkeenomistajat
Yhtiöllä oli kauden lopussa 9 795 (9 764) osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 22,0 % (16,9 %) osakekannasta.

Hallituksen valtuutukset
Lassila & Tikanoja Oyj:n 18.3.2015 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallitus on valtuutettu hankkimaan enintään 2 000 000 kappaletta (5,2 % koko osakemäärästä) yhtiön omia osakkeita. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta.

Hallitus on valtuutettu päättämään uusien tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevien osakkeiden annista osakeannilla ja/tai optio-oikeuksien tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen nojalla voidaan antaa ja/tai luovuttaa yhteensä enintään 2 000 000 osaketta, joka on 5,2 % koko osakemäärästä. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta.


YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

18.3.2015 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2014 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2014 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,75 euroa osakkeelta, yhteensä 29,0 miljoonaa euroa. Osingon maksupäiväksi päätettiin 27.3.2015.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi. Hallitukseen valittiin uudelleen seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka Heikki Bergholm, Eero Hautaniemi, Laura Lares, Sakari Lassila ja Miikka Maijala.

Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö, joka ilmoitti nimeävänsä KHT Lasse Holopaisen yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä on kerrottu tarkemmin pörssitiedotteella 18.3.2015.


HALLITUS

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen jäsenet ovat Heikki Bergholm, Eero Hautaniemi, Laura Lares, Sakari Lassila ja Miikka Maijala. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Heikki Bergholmin ja varapuheenjohtajaksi Eero Hautaniemen.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Eero Hautaniemi ja jäseniksi Sakari Lassila ja Laura Lares. Henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Heikki Bergholm ja jäseneksi Miikka Maijala.


YHTEENVETO MUISTA AML 6:4:N MUKAISISTA PÖRSSITIEDOTTEISTA

20.1.2015 yhtiö tiedotti, että vuoden 2014 alustavien tilinpäätöslukujen mukaan yhtiön liikevaihdon arvioidaan olevan 639 miljoonaa euroa (2013: 668,2 milj. e) ja operatiivisen toiminnan liikevoiton olevan 53,8 miljoonaa euroa (2013: 51,8 milj. e).

Aiemmin yhtiö arvioi vuoden 2014 liikevaihdon olevan samalla tasolla tai hieman alempi kuin vuonna 2013 ja operatiivisen toiminnan liikevoiton samalla tasolla tai hieman alempi kuin vuonna 2013.

27.5.2015 yhtiö tiedotti, että yhtiön yhteiskuntasuhdejohtaja Jorma Mikkonen on 1.6.2015 alkaen nimitetty yhtiön johtoryhmän jäseneksi. Mikkosen vastuulle kuuluvat yhteiskuntasuhteet, EHSQ, viestintä ja yritysturvallisuus.

2.9.2015 yhtiö tiedotti, että yhtiön hallitus on osana yhtiön vuosittaista strategiatyötä vahvistanut yhtiön päivitetyn strategian ja että jatkossa Uusiutuvat energialähteet -toimiala kuuluu L&T:n ydinliiketoimintoihin. Yhtiö tiedotti myös, että yhtiön hallitus on päättänyt hankkia varsinaisen yhtiökokouksen 18.3.2015 antaman valtuutuksen perusteella enintään 500 000 kappaletta yhtiön omia osakkeita, mikä vastaa noin 1,3 prosenttia kaikista yhtiön liikkeelle laskemista osakkeista.


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiön johdolla ei ole tiedossa sellaisia olennaisia katsauskauden jälkeisiä tapahtumia, jotka olisivat vaikuttaneet osavuosikatsauksen laadintaan.


LÄHIAIKOJEN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Talouden epävarmuus voi aiheuttaa merkittäviä muutoksia Ympäristöpalveluiden uusioraaka-ainemarkkinoilla sekä Kiinteistöpalveluiden ja Teollisuuspalveluiden kysyntään.

Valtion uusiutuville polttoaineille kohdistamiin tukiin ja niiden jatkuvuuteen liittyvä epävarmuus voi aiheuttaa muutoksia Uusiutuvien energialähteiden kysyntään. Lisäksi alhainen fossiilisten polttoaineiden hinta voi vaikuttaa yhtiön tuottamien kierrätys- ja uusiutuvien polttoaineiden kysyntään.

Lisätietoja L&T:n riskeistä ja riskienhallinnasta on esitetty vuoden 2014 vuosikertomuksessa, hallituksen toimintakertomuksessa ja konsernitilinpäätöksessä.


NÄKYMÄT LOPPUVUODELLE

Lassila & Tikanojan vuoden 2015 liikevaihdon ja operatiivisen toiminnan liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2014.


TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ 1.1.-30.9.2015


KONSERNIN TULOSLASKELMA

 

Me 7-9/
2015
7-9/
2014
1-9/
2015
1-9/
2014
1-12/
2014
           
Liikevaihto 159,6 158,1 481,1 477,4 639,7
           
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -135,7 -133,2 -422,4 -418,8 -561,6
           
Bruttokate 24,0 24,9 58,7 58,6 78,1
           
Liiketoiminnan muut tuotot 0,6 0,5 2,0 3,3 7,0
Myynnin ja markkinoinnin kulut -2,9 -3,0 -9,6 -10,5 -14,2
Hallinnon kulut -2,8 -2,5 -9,3 -9,1 -12,7
Liiketoiminnan muut kulut 0,5 -0,5 -1,6 -7,7 -9,7
Arvonalentuminen, aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet ja pitkäaikaiset varat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Arvonalentuminen, liikearvo ja muut aineettomat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
           
Liikevoitto 19,3 19,4 40,2 34,5 48,5
           
Rahoitustuotot 0,1 0,1 0,9 0,3 0,4
Rahoituskulut -1,0 -1,0 -2,1 -18,8 -22,3
           
Voitto ennen veroja 18,4 18,5 39,0 16,0 26,6
           
Tuloverot -3,7 -3,5 -7,9 -6,1 -8,4
           
Tilikauden voitto 14,7 15,0 31,1 9,9 18,1
           
Tilikauden voiton jakautuminen:          
Emoyhtiön omistajille 14,7 15,0 31,1 9,9 18,1
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
           
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:          
Osakekohtainen tulos, e 0,38 0,39 0,80 0,25 0,47
Laimennettu osakekohtainen tulos, e 0,38 0,39 0,80 0,25 0,47LAAJA KONSERNIN TULOSLASKELMA