Siirry sisältöön

Lassila & Tikanoja Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2017

  • 26 minuutin lukuaika

Helsinki, Suomi, 2017-10-25 07:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Lassila & Tikanoja Oyj
Pörssitiedote
25.10.2017 klo 8.00


Lassila & Tikanoja Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2017

- Vuoden kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 175,9 miljoonaa euroa (166,0 Me), liikevoitto 17,6 miljoonaa euroa (19,1 Me) ja osakekohtainen tulos 0,35 euroa (0,39 e)
- Tammi-syyskuun liikevaihto kasvoi 2,3 % 505,1 miljoonaan euroon (493,5 Me), liikevoitto oli 32,8 miljoonaa euroa (39,9 Me) ja osakekohtainen tulos 0,65 euroa (0,91 e)
- Vuoden 2017 liikevaihdon odotetaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2016 ja liikevoiton odotetaan laskevan vuoden 2016 tasosta

TOIMITUSJOHTAJA PEKKA OJANPÄÄ


”Lassila & Tikanojan tammi-syyskuun liikevaihto kasvoi vertailukaudesta. Tulos oli vertailukautta heikompi. Teollisuuspalveluiden liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani vertailukaudesta hyvän kysynnän ansiosta. Ympäristöpalveluiden liikevaihto oli vertailukauden tasolla, mutta kannattavuus heikkeni muun muassa kasvaneiden polttoainekustannusten takia. Ympäristöpalveluiden markkina-asema on vahvistunut erityisesti kaupan ja teollisuuden segmenteissä. Kiinteistöpalveluissa tulosta rasittavat edelleen uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon liittyvät kulut. Toimenpiteet korjausrakentamisen kannattavuuden parantamiseksi ovat käynnissä ja ne vaikuttavat jo positiivisesti. Myös siivouksen tulos on kehittynyt myönteisesti. Strategiamme mukaisesti laajensimme toimintaamme kasvavilla Ruotsin markkinoilla ja saimme elokuun lopussa päätökseen kiinteistöteknisiä palveluita tarjoavan Veolia FM AB:n (L&T FM AB) kaupan. Integraatio on käynnissä ja se etenee suunnitellusti.”

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Kolmas neljännes

Lassila & Tikanojan kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 175,9 miljoonaa euroa (166,0 Me) ja se kasvoi 6,0 %. Liikevoitto oli 17,6 miljoonaa euroa (19,1 Me),
mikä oli 10,0 % (11,5 %) liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli 0,35 euroa (0,39 e).

Liikevaihto kasvoi pääasiassa L&T FM AB:n yritysoston takia. Sen ohella Teollisuuspalvelut ja Kiinteistöpalvelut kasvattivat liikevaihtoaan. Ympäristöpalveluissa liikevaihto oli vertailukauden tasolla ja Uusiutuvissa energialähteissä vertailukautta alhaisempi.

Liikevoitto parani Teollisuuspalveluissa, mutta muiden toimialojen kannattavuus jäi vertailukautta alhaisemmaksi.

L&T FM AB:n yritysoston liikevaihtovaikutus kolmannella neljänneksellä oli noin 8 miljoonaa euroa ja liikevoittovaikutus oli negatiivinen osto- ja integraatiokuluista johtuen.

Tammi-syyskuu

Tammi-syyskuun liikevaihto oli 505,1 miljoonaa euroa (493,5 Me) ja se kasvoi 2,3 %. Liikevoitto oli 32,8 miljoonaa euroa (39,9 Me),
mikä oli 6,5 % (8,1 %) liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli 0,65 euroa (0,91 e).

Tammi-syyskuun aikana liikevaihto kasvoi pääasiassa L&T FM AB:n yritysoston takia. Sen ohella liikevaihto kasvoi Teollisuuspalveluissa, oli Ympäristöpalveluissa vertailukauden tasolla ja vertailukautta alhaisempi Kiinteistöpalveluissa ja Uusiutuvissa energialähteissä.

Liikevoitto parani Teollisuuspalveluissa. Ympäristöpalveluiden, Uusiutuvien energialähteiden ja Kiinteistöpalveluiden kannattavuus oli vertailukautta alhaisempi. Liiketoiminnan edellisvuotta alhaisemman kannattavuuden lisäksi liikevoittoa painoivat toiselle ja kolmannelle neljännekselle kirjatut 1,1 miljoonan euron kulut, jotka liittyvät kesäkuussa julkaistuun L&T FM AB:n yritysostoon ja integraatioon. Lisäksi yhtiö korotti vuoden toisella neljänneksellä kaatopaikkojen sulkemiseen liittyviä kuluvarauksiaan 0,6 miljoonalla eurolla.

L&T FM AB:n yritysoston liikevaihtovaikutus oli noin 8 miljoonaa euroa ja liikevoittovaikutus oli negatiivinen osto- ja integraatiokuluista johtuen.

   

Avainlukuja

 

  7-9/
2017
7-9/
2016
Muutos 1-9/
2017
1-9/
2016
Muutos 1-12/
2016
               
Liikevaihto, Me 175,9 166,0 6,0 % 505,1 493,5 2,3 % 661,8
Liikevoitto, Me 17,6 19,1 -7,9 % 32,8 39,9 -18,0 % 50,5
Liikevoittoprosentti 10,0 11,5   6,5 8,1   7,6
Voitto ennen veroja, Me 18,0 18,7 -3,3 % 32,6 39,4 -17,3 % 50,1
Osakekohtainen tulos, e 0,35 0,39 -9,4 % 0,65 0,91 -28,2 % 1,13
Liiketoiminnan rahavirta/osake, e 0,35 0,76 -53,2 % 0,93 0,88 6,7 % 1,99
EVA, Me 11,7 14,1 -17,1 % 16,7 24,9 -32,9 % 30,7

  
LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO TOIMIALOITTAIN

Ympäristöpalvelut

Kolmas neljännes

Ympäristöpalveluiden kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 68,1 miljoonaa euroa (68,2 Me).
Liikevoitto oli 9,7 miljoonaa euroa (10,2 Me).

Ympäristöpalveluiden liikevaihto oli kolmannella neljänneksellä vertailukauden tasolla. Liikevoittoa laskivat etenkin edellisvuotta korkeammat polttoainekulut ja jätehuollon kunnallistamisten vaikutukset uusioraaka-aineiden saatavuuteen ja hintoihin. Ympäristöpalveluiden markkina-asema on vahvistunut erityisesti kaupan ja teollisuuden segmenteissä.

Tammi-syyskuu
Ympäristöpalveluiden tammi-syyskuun liikevaihto oli 198,3 miljoonaa euroa (198,2 Me). Liikevoitto oli 23,3 miljoonaa euroa (24,8 Me).

Ympäristöpalveluiden liikevaihto oli vertailukauden tasolla. Toimialan alkuvuoden liikevoittoa laskivat edellisvuotta korkeammat polttoainekulut, jätehuollon kunnallistamisten vaikutukset uusioraaka-aineiden saatavuuteen ja hintoihin sekä kaatopaikkojen sulkemisiin liittyvien kuluvarausten 0,6 miljoonan euron korotus toisella neljänneksellä.

Teollisuuspalvelut

Kolmas neljännes

Teollisuuspalveluiden kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 25,3 miljoonaa euroa (23,9 Me). Liikevoitto oli 3,6 miljoonaa euroa (3,4 Me).

Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat vaarallisissa jätteissä, viemärihuollossa ja prosessipuhdistuksessa. Ympäristörakentamisen liikevaihto ja liikevoitto olivat vertailukautta alhaisemmat.

Tammi-syyskuu
Teollisuuspalveluiden liikevaihto oli tammi-syyskuussa 66,8 miljoonaa euroa (60,7 Me). Liikevoitto oli 6,0 miljoonaa euroa (5,2 Me).

Liikevaihto kasvoi kaikilla muilla toimialan palvelulinjoilla paitsi ympäristörakentamisessa, jossa se pysyi vertailukauden tasolla.

Liikevoitto kasvoi etenkin vaarallisissa jätteissä ja prosessipuhdistuksessa. Ympäristörakentamisen liikevoitto oli vertailukautta alhaisempi.

Kiinteistöpalvelut

Kolmas neljännes
Kiinteistöpalveluiden kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto nousi 11,8 % ja oli 79,9 miljoonaa euroa (71,5 Me). Liikevoitto oli 5,1 miljoonaa euroa (6,1 Me).

Toimialan liikevaihto kasvoi pääasiassa L&T FM AB:n yritysoston takia. Liikevaihto kasvoi vertailukaudesta siivouksessa ja oli vertailukautta alhaisempi toimialan muilla palvelulinjoilla.

Siivouksen liikevoitto kasvoi vertailukaudesta aiemmin tehtyjen tehostamistoimenpiteiden ja hyvän kysynnän ansiosta. Kiinteistöpalveluiden muiden palvelulinjojen liikevoitto laski vertailukaudesta. Korjausrakentamisen tehostamistoimenpiteiden vaikutukset alkoivat näkyä kolmannella neljänneksellä. Kiinteistöhuollon tulokseen vaikuttivat negatiivisesti Kiinteistöpalveluiden uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon liittyvät kulut.

L&T FM AB:n yritysosto saatiin päätökseen elokuun lopussa. Integrointi etenee suunnitellusti ja L&T FM on otettu mukaan konserniraportointiin syyskuun alusta lähtien.

Tammi-syyskuu
Kiinteistöpalveluiden tammi-syyskuun liikevaihto oli 222,8 miljoonaa euroa (216,5 Me). Liikevoitto oli 6,0 miljoonaa euroa (10,9 Me).

Toimialan liikevaihto kasvoi pääasiassa L&T FM AB:n yritysoston takia. Liikevaihto kasvoi siivouksessa. Myös liikevoitto parani edelleen siivouksessa, mutta aleni muilla toimialan palvelulinjoilla. Tulos jäi korjausrakentamisessa vertailukaudesta ensimmäisen neljänneksen huonon tuloksen ja toisen neljänneksen tehostamistoimista aiheutuneiden kustannusten vuoksi, kiinteistötekniikassa edellisvuotta alhaisemman kysynnän vuoksi ja kiinteistöhuollossa uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon liittyneiden tulosvaikutusten vuoksi.

Uusiutuvat energialähteet

Kolmas neljännes
Uusiutuvien energialähteiden (L&T Biowatti) kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 4,8 miljoonaa euroa (5,3 Me). Liikevoitto oli 0,0 miljoonaa euroa (0,1 Me).

Toimialan liikevaihto jäi vertailukautta alemmalle tasolle kierrätyspolttoaineiden heikon kysynnän vuoksi. Pienet volyymit heijastuivat myös liikevoittoon.

Tammi-syyskuu
Uusiutuvien energialähteiden tammi-syyskuun liikevaihto oli 24,2 miljoonaa euroa (25,2 Me). Liikevoitto oli 0,5 miljoonaa euroa (0,8 Me).

Toimialan liikevaihto ja liikevoitto jäivät vertailukaudesta ensimmäisen ja kolmannen vuosineljänneksen heikentyneen kysynnän vuoksi.

RAHOITUS

Liiketoiminnan rahavirta oli tammi-syyskuussa 35,9 miljoona euroa (33,6 Me). Käyttöpääomaa sitoutui 17,3 miljoonaa euroa (sitoutui 23,0 Me). Vertailukauden käyttöpääoman sitoutumiseen vaikutti negatiivisesti vuoden 2016 aikana sovellettu erilainen TyEL-maksukäytäntö.

Korollista vierasta pääomaa oli kauden lopussa 165,0 miljoonaa euroa (95,6 Me).

Korolliset nettovelat olivat 133,1 miljoonaa euroa (65,7 Me) ja ne nousivat 94,5 miljoonaa euroa vuoden alusta ja lisääntyivät 67,5 miljoonaa euroa vertailukaudesta. Toteuttaakseen L&T FM AB:n yritysoston yhtiö nosti 70 miljoonan euron pitkäaikaisen pankkilainan kolmannen neljänneksen aikana.

Nettorahoituskulut tammi-syyskuussa olivat 0,1 miljoonaa euroa (0,5 Me). Nettorahoituskulut olivat -0,0 % (-0,1 %) liikevaihdosta. Nettorahoituskuluja pienensi olennaisesti L&T FM:n yritysostoa varten otetusta valuuttasuojauksesta realisoitunut kurssivoitto.

Pitkäaikaisten lainojen keskikorko korkosuojaukset huomioon ottaen oli 1,0 % (1,6 %). Loppuvuonna 2017 lainoja erääntyy yhteensä 21,3 miljoonaa euroa mukaan lukien käytössä olevat lyhytaikaset yritystodistukset.

Omavaraisuusaste oli 39,8 % (47,2 %) ja gearing-prosentti 63,0 (30,7). Likvidit varat olivat kauden lopussa 31,9 miljoonaa euroa (30,0 Me).

100 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli kauden lopussa käytössä 20 miljoonaa euroa (0,0 Me). 30,0 miljoonan euron komittoitu limiitti oli vertailukauden tapaan käyttämättä.

VAROJENJAKO

16.3.2017 pidetty yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2016 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,92 euroa osakkeelta. Osinko, yhteensä 35,3 miljoonaa euroa, maksettiin osakkeenomistajille 27.3.2017.

INVESTOINNIT

Alkuvuoden bruttoinvestoinnit olivat 95,4 miljoonaa euroa (27,1 Me) ja ne koostuivat pääasiassa kone- ja kalustohankinnoista, investoinneista tietojärjestelmiin sekä yritysostoista. Merkittävin investointi oli L&T FM AB:n yritysosto. Käynnissä olevista merkittävistä tietojärjestelmähankkeista Kiinteistöpalveluiden uusi toiminnanohjausjärjestelmä otettiin käyttöön kiinteistöhuollossa vuoden 2017 alkupuolella. Muiden palvelulinjojen osalta käyttöönotot jatkuvat.

HENKILÖSTÖ


Henkilöstömäärä oli tammi-syyskuussa kokoaikaiseksi muutettuna keskimäärin 7 848 (7 278). Kauden lopussa Lassila & Tikanojan palveluksessa oli koko- ja osa-aikaisia yhteensä 8 892 (8 198) henkilöä. Heistä työskenteli Suomessa 7 328 (7 291) ja muissa maissa 1 564 (907) henkilöä. Muutokset johtuvat pääasiassa L&T FM AB:n yritysostosta.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Vaihto ja kurssi

Yhtiön osakkeen vaihto ilman omia osakkeita Nasdaq Helsingissä tammi-syyskuussa 2017 oli 4 548  434 kappaletta, mikä on 11,8 % (13,1 %) ulkona olevien osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä. Vaihdon arvo oli 84,8 miljoonaa euroa (82,6 Me). Korkein hinta oli 20,89 euroa ja alin 17,22 euroa. Päätöskurssi oli 18,10 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli kauden lopussa 695,0 miljoonaa euroa (662,0 Me).

Omat osakkeet

Yhtiön hallussa oli katsauskauden lopussa 400 862 omaa osaketta, jotka edustavat 1,0 % kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä

Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 19 399 437 euroa ja ulkona olevien osakkeiden lukumäärä 38 398 012 osaketta. Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman yhtiön hallussa olevia osakkeita oli 38 393 924 osaketta.

Osakkeenomistajat

Yhtiöllä oli kauden lopussa 12 050 (10 697) osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 19,7 % (17,6 %) osakekannasta.

Hallituksen valtuutukset


Lassila & Tikanoja Oyj:n 16.3.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallitus on valtuutettu hankkimaan enintään 2 000 000 kappaletta (5,2 % koko osakemäärästä) yhtiön omia osakkeita. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta.

Hallitus on valtuutettu päättämään uusien tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevien osakkeiden annista osakeannilla ja/tai optio-oikeuksien tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen nojalla voidaan antaa ja/tai luovuttaa yhteensä enintään 2 000 000 osaketta, joka on 5,2 % koko osakemäärästä. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta.


HALLITUS

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen jäsenet ovat Heikki Bergholm, Teemu Kangas-Kärki, Laura Lares, Sakari Lassila, Miikka Maijala ja Laura Tarkka. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Heikki Bergholmin ja varapuheenjohtajaksi Sakari Lassilan.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Sakari Lassila ja jäseniksi Teemu Kangas-Kärki ja Laura Tarkka. Henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Heikki Bergholm ja jäseniksi Laura Lares ja Miikka Maijala.

YHTEENVETO MUISTA AML 6:4:N MUKAISISTA PÖRSSITIEDOTTEISTA


13.6.2017 yhtiö ilmoitti muuttavansa vuoden 2017 näkymiään. Vuoden 2017 liikevaihdon odotetaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2016 ja liikevoiton odotetaan laskevan vuoden 2016 tasosta. Aiemmin yhtiö arvioi vuoden 2017 liikevaihdon ja liikevoiton olevan samalla tasolla kuin vuonna 2016. Yhtiö laski kuluvan vuoden liikevoittoennustettaan Kiinteistöpalveluiden ja erityisesti korjausrakentamisen liiketoiminnan heikon kannattavuuden vuoksi.

20.6.2017 yhtiö kertoi allekirjoittaneensa sopimuksen Veolian Ruotsin kiinteistötekniikkaan keskittyvän palveluliiketoiminnan ostamisesta hankkimalla Veolia FM AB:n koko osakekannan Veolia Nordic AB:ltä. Yhtiö kertoi haluavansa yrityskaupan avulla vahvistaa läsnäoloaan Ruotsin kiinteistöpalvelumarkkinalla laajentamalla palveluvalikoimaansa kiinteistötekniikan palveluihin.

4.7.2017 yhtiö tiedotti, että se on saanut ilmoituksen, jonka mukaan Kabouter Management LCC:n osuus Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeista ja äänistä on ylittänyt 5 % ja noussut 7,53 %:iin.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiön johdolla ei ole tiedossa sellaisia olennaisia katsauskauden jälkeisiä tapahtumia, jotka olisivat
vaikuttaneet osavuosikatsauksen laadintaan.

LÄHIAIKOJEN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Talouden muutokset voivat aiheuttaa merkittäviä muutoksia Ympäristöpalveluiden uusioraaka-ainemarkkinoilla sekä Kiinteistöpalveluiden ja Teollisuuspalveluiden kysyntään.

Muutokset fossiilisten polttoaineiden hinnoissa voivat vaikuttaa yhtiön tuottamien kierrätys- ja uusiutuvien polttoaineiden kysyntään.

Yhtiön viime vuonna alkanut uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto jatkuu vuosina 2017 ja 2018. Käyttöönotto saattaa aiheuttaa toimintamallin muutoksesta johtuvia väliaikaisia kustannuksia, jotka voivat heikentää yhtiön tulosta.

Lisätietoja Lassila & Tikanojan riskeistä ja riskienhallinnasta on esitetty vuoden 2016 vuosikertomuksessa sekä hallituksen toimintakertomuksessa ja konsernitilinpäätöksessä.

NÄKYMÄT VUODELLE 2017

Lassila & Tikanojan vuoden 2017 liikevaihdon odotetaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2016 ja liikevoiton odotetaan laskevan vuoden 2016 tasosta.

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ 1.1. - 30.9.2017

KONSERNIN TULOSLASKELMA

   

Me 7-9/2017 7-9/2016 1-9/2017 1-9/2016 1-12/2016
           
Liikevaihto 175,9 166,0 505,1 493,5 661,8
           
Liiketoiminnan muut tuotot 0,9 0,6 4,4 3,2 4,8
Varaston muutos 1,0 1,1 1,6 2,4 1,1
           
Materiaalit ja palvelut -55,8 -51,0 -160,7 -151,7 -206,3
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -71,2 -66,4 -216,2 -211,2 -280,8
Liiketoiminnan muut kulut -23,2 -21,8 -71,7 -67,3 -91,4
Poistot ja arvonalentumiset -9,9 -9,5 -29,7 -29,0 -38,8
           
Liikevoitto 17,6 19,1 32,8 39,9 50,5
           
Rahoitustuotot ja –kulut 0,5 -0,4 -0,1 -0,5 -0,4
           
Voitto ennen veroja 18,0 18,7 32,6 39,4 50,1
           
Tuloverot -4,5 -3,7 -7,5 -4,5 -6,7
           
Tilikauden voitto 13,5 14,9 25,1 34,9 43,4
           
Tilikauden voiton jakautuminen:          
Emoyhtiön omistajille 13,5 14,9 25,1 34,9 43,4
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
           
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:          
Osakekohtainen tulos, e 0,35 0,39 0,65 0,91 1,13
Laimennettu osakekohtainen tulos, e 0,35 0,39 0,65 0,91 1,13
                 

  
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
  

 

Me 7-9/2017 7-9/2016 1-9/2017 1-9/2016 1-12/2016
           
Tilikauden voitto 13,5 14,9 25,1 34,9 43,4
           
Erät, joita ei siirretä myöhemmin tulosvaikutteiseksi          
           
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Erät, joita ei siirretä myöhemmin tulosvaikutteiseksi, yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
           
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi          
           
Suojausrahasto, käyvän arvon muutos 0,1 0,1 0,0 0,3 0,4
Muuntoerot -1,2 -0,3 -1,4 -0,4 -0,1
Muuntoerot määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi, yhteensä
-1,2 -0,2 -1,4 0,0 0,3
Tilikauden laaja tulos, verojen jälkeen 12,4 14,7 23,7 34,9 43,7
           
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen          
Emoyhtiön omistajille 12,4 14,7 23,7 34,9 43,7
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
             

  
KONSERNITASE