Siirry sisältöön

Lassila & Tikanoja Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2018

  • 15 minuutin lukuaika

Lassila & Tikanoja Oyj
Pörssitiedote
25.10.2018 klo 08.00

Lassila & Tikanoja Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2018

- Vuoden kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 196,3 miljoonaa euroa (175,4), liikevoitto 19,6 miljoonaa euroa (17,6) ja osakekohtainen tulos 0,37 euroa (0,35)

- Tammi-syyskuun liikevaihto kasvoi 18,3 % 595,7 miljoonaan euroon (503,4), liikevoitto oli 35,9 miljoonaa euroa (32,6) ja osakekohtainen tulos 0,66 euroa (0,65)
- Vuoden 2018 liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan kasvavan vuodesta 2017

TOIMITUSJOHTAJA PEKKA OJANPÄÄ:

”Lassila & Tikanojan liiketoiminnan myönteinen kehitys jatkui kolmannella vuosineljänneksellä ja sekä liikevaihto että liikevoitto kasvoivat yli 11%. Toimialoista Ympäristöpalveluissa, Teollisuuspalveluissa, Kiinteistötekniikassa ja Uusiutuvissa energialähteissä liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat vuodentakaisesta. Kiinteistöpalveluiden korjausrakentamisessa ja kiinteistöhuollossa liikevoitto kasvoi, mutta siivouksessa toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottovaihe heikensi liikevaihtoa ja liikevoittoa. Kiinteistötekniikan liiketoiminta on kehittynyt hyvin sekä Ruotsissa että Suomessa. Myös kassavirta on vahvistunut merkittävästi tämän vuoden aikana. Jatkamme strategiamme mukaisesti markkina-asemamme vahvistamista ja kannattavuuden parantamista.”

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Heinä-syyskuu

Lassila & Tikanojan kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 196,3 miljoonaa euroa (175,4) ja se kasvoi edellisvuodesta 11,9 %. Orgaaninen kasvu oli 2,8 %. Liikevoitto oli 19,6 miljoonaa euroa (17,6), mikä oli 10,0 % (10,0) liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli 0,37 euroa (0,35).

Liikevaihto kasvoi orgaanisesti kaikilla toimialoilla Kiinteistöpalveluita lukuunottamatta. Erityisesti orgaanista kasvua oli Kiinteistötekniikassa, Uusiutuvissa energialähteissä ja Ympäristöpalveluissa.

Liikevoitto kasvoi vertailukaudesta kaikilla toimialoilla Kiinteistöpalveluita lukuunottamatta.

Tammi-syyskuu

Tammi-syyskuun liikevaihto oli 595,7 miljoonaa euroa (503,4) ja se kasvoi 18,3 %. Liikevoitto oli 35,9 miljoonaa euroa (32,6), mikä oli 6,0 % (6,5) liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli 0,66 euroa (0,65).

Liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa kaikilla toimialoilla. Liikevoitto nousi Teollisuuspalveluissa, Kiinteistöpalveluissa ja Kiinteistötekniikassa. 
 
Avainlukuja

 7-9/20187-9/2017Muutos
1-9/2018

1-9/2017

Muutos
1-12/2017
        
Liikevaihto, MEUR196,3175,411,9595,7503,418,3709,5
Liikevoitto, MEUR19,617,611,435,932,610,144,0
Liikevoittoprosentti10,010,0 6,06,5 6,2
Voitto ennen veroja, MEUR18,218,00,732,132,5-1,242,5
Osakekohtainen tulos, EUR0,370,356,20,660,651,70,87
Liiketoiminnan rahavirta/osake, EUR0,470,3531,71,320,9340,71,61
EVA, MEUR13,811,717,718,016,68,121,1

LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO TOIMIALOITTAIN

Ympäristöpalvelut

Heinä-syyskuu
Ympäristöpalveluiden kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 2,9 % 69,6 miljoonaan euroon (67,6). Liikevoitto oli 10,6 miljoonaa euroa (10,1).

Liikevoitto ja liikevaihto nousivat edellisvuodesta. Alihankintakustannusten ja polttoaineen hinnan nousu kasvattivat kustannuksia, mutta uudet asiakkuudet sekä kannattavuuden parantamiseen tähdänneet toimenpiteet kompensoivat niiden vaikutusta.

Tammi-syyskuu
Ympäristöpalveluiden tammi-syyskuun liikevaihto oli 201,7 miljoonaa euroa (196,7). Liikevoitto oli 23,4 miljoonaa euroa (24,8).

Liikevoittoa heikensivät kohonneet jätteiden käsittelykustannukset, edellisvuotta korkeammat polttoainekulut sekä alihankintakustannusten nousu.

Teollisuuspalvelut

Heinä-syyskuu
Teollisuuspalveluiden kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 25,9 miljoonaan euroon (25,3), Liikevoitto oli 3,7 miljoonaa euroa (3,6).

Liikevaihto nousi etenkin ympäristörakentamisessa. Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat hyvän kysynnän ansiosta koko toimialalla.

Tammi-syyskuu
Teollisuuspalveluiden tammi-syyskuun liikevaihto kasvoi 6,7 % ja oli tammi-syyskuussa 71,3 miljoonaa euroa (66,8). Liikevoitto kasvoi vertailukaudesta 20,8 % 7,4 miljoonaan euroon (6,1).

Liikevaihto kasvoi uusien asiakuuksien ja hyvän kysynnän myötä. Liikevoitto parani toiminnan tehostamisen ja projektinhallinnan kehityksen seurauksena.

Kiinteistöpalvelut

Heinä-syyskuu
Kiinteistöpalveluiden kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 63,2 miljoonaa euroa (63,9). Liikevoitto oli 4,1 miljoonaa euroa (4,3).

Liikevaihto ja liikevoitto nousivat kiinteistöhuollossa ja korjausrakentamisessa edellisvuodesta. Siivouksessa toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottovaihe heikensi liikevaihtoa ja liikevoittoa.

Tammi-syyskuu
Kiinteistöpalveluiden tammi-syyskuun liikevaihto oli 195,1 miljoonaa euroa (190,5). Liikevoitto kasvoi edellisvuodesta 31,5 % 5,0 miljoonaan euroon (3,8).

Liikevaihto nousi edellisvuodesta korjausrakentamisessa ja kiinteistöhuollossa. Siivouksessa toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottovaihe heikensi liikevaihtoa ja liikevoittoa.

Kiinteistötekniikka

Heinä-syyskuu
Kiinteistötekniikan kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 34,8 miljoonaa euroa (16,4). Kasvu johtui pääasiassa Ruotsin yritysostosta. Liikevoitto oli 1,6 miljoonaa euroa (0,4) ja oikaistu liikevoitto oli 2,1 miljoonaa euroa (0,5).

Liikevaihto ja liikevoitto kehittyivät myönteisesti sekä Ruotsissa että Suomessa.

Tammi-syyskuu
Kiinteistötekniikan tammi-syyskuun liikevaihto oli 106,8 miljoonaa euroa (33,4). Liikevoitto oli 2,9 miljoonaa euroa (0,5) ja oikaistu liikevoitto 4,6 miljoonaa euroa (0,6).  

Kiinteistötekniikan kysyntä jatkui vahvana, ja L&T FM:n integraatio yhtiöön on edennyt suunnitelman mukaisesti. Uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto etenee suunnitellusti Suomen kiinteistötekniikassa.

Uusiutuvat energialähteet

Heinä-syyskuu
Uusiutuvien energialähteiden (L&T Biowatti) kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 15,2 % 5,5 miljoonaan euroon (4,8). Liikevoitto oli 0,1 miljoonaa euroa (0,0).

Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat edellisvuodesta. Toimitusmäärät sekä polttoaineiden energiasisällöt olivat hyvällä tasolla.

Tammi-syyskuu
Uusiutuvien energialähteiden tammi-syyskuun liikevaihto oli 28,6 miljoonaa euroa (24,2), Liikevoitto oli
-0,1 miljoonaa euroa (0,5).

Liikevaihto kasvoi vertailukaudesta vahvan kysynnän ja uusien asiakkuuksien ansiosta. Liikevoitto jäi vertailukautta heikommaksi tuotantokustannusten nousun sekä alkuvuonna toimitettujen polttoaineiden heikkojen energiasisältöjen takia.

RAHOITUS


Liiketoiminnan rahavirta oli tammi-syyskuussa 50,5 miljoona euroa (35,9). Käyttöpääomaa sitoutui 4,8 miljoonaa euroa (17,3).

Korollista vierasta pääomaa oli kauden lopussa 149,7 miljoonaa euroa (165,0).

Yhtiö laski syyskuussa liikkeeseen 50 miljoonan euron vuonna 2023 erääntyvän joukkovelkakirjan. Varat käytettiin Lassila & Tikanojan olemassa olevan, vuonna 2019 erääntyvän 30 miljoonan euron joukkovelkakirjan osittaiseen lunastamiseen sekä Danske Bank A/S:n myöntämän 20 miljoonan euron lainan takaisinmaksuun.

Korolliset nettovelat olivat 119,1 miljoonaa euroa (133,1) ja ne lisääntyivät 1,3 miljoonaa euroa vuoden alusta ja vähenivät 14,0 miljoonaa euroa vertailukaudesta. Nettorahoituskulut tammi–syyskuussa olivat 3,4 miljoonaa euroa (0,1). Nettorahoituskulut olivat 0,6 % (0,0) liikevaihdosta. Vertailukauden nettorahoituskuluja pienensi olennaisesti L&T FM:n yritysostoa varten otetusta valuuttasuojauksesta realisoitunut kurssivoitto.

Pitkäaikaisten lainojen keskikorko korkosuojaukset huomioon ottaen oli 1,2 % (1,0). Loppuvuonna 2018 lainoja erääntyy yhteensä 1,3 miljoonaa euroa.

Omavaraisuusaste oli 38,5 % (39,1) ja gearing-prosentti 58,5 (63,3). Likvidit varat olivat kauden lopussa 30,6 miljoonaa euroa (31,9).

Kauden lopussa 100 miljoonan euron yritystodistusohjelma oli kokonaan käyttämättä. Vertailukaudella käytössä oli 20,0 miljonaa euroa. 30,0 miljoonan euron komittoitu limiitti oli vertailukauden tapaan käyttämättä.

VAROJENJAKO

15.3.2018 pidetty yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2017 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,92 euroa osakkeelta. Osinko, yhteensä 35,3 miljoonaa euroa, maksettiin osakkeenomistajille 26.3.2018.

INVESTOINNIT

Tammi-syyskuun investoinnit olivat 21,6 miljoonaa euroa (97,3), ja ne koostuivat pääasiassa kone- ja kalustohankinnoista sekä investoinneista tietojärjestelmiin. Vertailukaudella merkittävin investointi oli L&T FM AB:n yritysosto. Käynnissä olevista merkittävistä tietojärjestelmähankkeista uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotot jatkuvat Kiinteistötekniikassa sekä Kiinteistöpalveluiden siivous- ja tukipalveluissa.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstömäärä oli kolmannella vuosineljänneksellä kokoaikaiseksi muutettuna keskimäärin 7 841 (7 848). Kauden lopussa Lassila & Tikanojan palveluksessa oli koko- ja osa-aikaisia yhteensä 8 467 (8 892) henkilöä. Heistä työskenteli Suomessa 6 863 (7 328) ja muissa maissa 1 604 (1 564) henkilöä.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Vaihto ja kurssi

Yhtiön osakkeen vaihto ilman omia osakkeita Nasdaq Helsingissä oli tammi-syyskuussa 3 434 500 kappaletta, mikä on 8,9 % (11,8) ulkona olevien osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä. Vaihdon arvo oli 59,5 miljoonaa euroa (84,8). Korkein hinta oli 20,0 euroa ja alin 15,52 euroa. Päätöskurssi oli 16,20 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli kauden lopussa 622,2 miljoonaa euroa (695,0).

Omat osakkeet

Yhtiön hallussa oli katsauskauden lopussa 392 952 omaa osaketta, jotka edustavat 1,0 % kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä

Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 19 399 437 euroa ja ulkona olevien osakkeiden lukumäärä 38 405 922 osaketta. Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman yhtiön hallussa olevia osakkeita oli 38 404 478 osaketta.

Osakkeenomistajat

Yhtiöllä oli kauden lopussa 12 786 (12 050) osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 19,8 % (19,7) osakekannasta.

Hallituksen valtuutukset

Lassila & Tikanoja Oyj:n 15.3.2018 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallitus on valtuutettu hankkimaan enintään 2 000 000 kappaletta (5,2 % koko osakemäärästä) yhtiön omia osakkeita. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta.

Hallitus on valtuutettu päättämään uusien tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevien osakkeiden annista osakeannilla ja/tai optio-oikeuksien tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen nojalla voidaan antaa ja/tai luovuttaa yhteensä enintään 2 000 000 osaketta, joka on 5,2 % koko osakemäärästä. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta.

HALLITUS

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen jäsenet ovat Heikki Bergholm, Teemu Kangas-Kärki, Laura Lares, Sakari Lassila, Miikka Maijala ja Laura Tarkka. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Heikki Bergholmin ja varapuheenjohtajaksi Sakari Lassilan.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Sakari Lassila ja jäseniksi Teemu Kangas-Kärki ja Laura Tarkka. Henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Heikki Bergholm ja jäseniksi Laura Lares ja Miikka Maijala.

KATSAUSKAUDEN KESKEISET TAPAHTUMAT

3.8. Lassila & Tikanoja kertoi toimitusjohtajansa vaihtuvan. Pekka Ojanpää jättää tehtävänsä yhtiön toimitusjohtajana viimeistään 3.2.2019 siirtyäkseen Suominen Oyj:n toimitusjohtajaksi.

31.8. yhtiö kertoi harkitsevansa uuden joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua ja julkistavansa tarjouksen 2019 erääntyvien joukkovelkakirjojen vapaaehtoisesta takaisinostosta.

7.9. yhtiö kertoi laskevansa liikkeeseen 50 miljoonan euron 2023 erääntyvän joukkovelkakirjan.

12.9. yhtiö julkisti 2019 velkakirjojen takaisinostotarjouksen lopulliset tulokset. Velkakirjojen haltijoiden pätevästi ostettavaksi tarjoamien 2019 velkakirjojen kokonaismäärä oli nimellisarvoltaan yhteensä 27 000 000 euroa.

17.9. yhtiö julkaisi 50 miljoonan euron joukkovelkakirjalainansa listalleottoesitteen. Uusi joukkovelkakirjalaina erääntyy 17.9.2023, sen kiinteä kuponkikorko on 1,250 % ja emissiokurssi on 99,534 %.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiön johdolla ei ole tiedossa sellaisia olennaisia katsauskauden jälkeisiä tapahtumia, jotka olisivat vaikuttaneet osavuosikatsauksen laadintaan.

LÄHIAIKOJEN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Työvoiman saatavuushaasteet voivat nostaa tuotantokustannuksia ja hidastaa liikevaihdon kasvua.

Yhtiö jatkaa uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoa. Käyttöönottovaihe saattaa aiheuttaa toimintamallin muutoksesta johtuvia väliaikaisia päällekkäisiä kustannuksia, jotka voivat heikentää yhtiön tulosta.

Lisätietoja Lassila & Tikanojan riskeistä ja riskienhallinnasta on esitetty vuoden 2017 vuosikertomuksessa sekä hallituksen toimintakertomuksessa ja konsernitilinpäätöksessä.

NÄKYMÄT VUODELLE 2018

Lassila & Tikanojan vuoden 2018 liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan kasvavan vuodesta 2017.

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ 1.1. – 30.9.2018

KONSERNIN TULOSLASKELMA

MEUR7-9/20187-9/20171-9/20181-9/20171-12/2017
      
Liikevaihto196,3175,4595,7503,4709,5
      
Liiketoiminnan muut tuotot0,90,94,04,45,7
Varaston muutos1,41,0-1,41,6-1,0
      
Materiaalit ja palvelut-67,9-55,2-208,7-158,8-231,9
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut-76,4-71,2-243,4-216,2-296,9
Liiketoiminnan muut kulut-24,1-23,2-78,5-71,7-100,3
Poistot ja arvonalentumiset-10,5-10,1-31,8-30,1-41,1
      
Liikevoitto19,617,635,932,644,0
      
Rahoitustuotot ja -kulut-1,40,5-3,4-0,1-1,4
      
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta0,00,0-0,4-0,1-0,1
      
Voitto ennen veroja18,218,032,132,542,5
      
Tuloverot-3,8-4,5-6,7-7,5-8,9
      
Tilikauden voitto14,413,525,425,033,5
      
Tilikauden voiton jakautuminen:     
Emoyhtiön omistajille14,413,525,425,033,5
Määräysvallattomille omistajille0,00,00,00,00,0
      
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:     
Osakekohtainen tulos, EUR0,370,350,660,650,87
Laimennettu osakekohtainen tulos, EUR0,370,350,660,650,87

 

KONSERNIN LAAJA  TULOSLASKELMA     
      
MEUR7-9/20187-9/20171-9/20181-9/20171-12/2017
      
Tilikauden voitto14,413,525,425,033,5
      
Erät, joita ei siirretä myöhemmin tulosvaikutteiseksi     
      
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät0,00,00,00,00,1
Erät, joita ei siirretä myöhemmin tulosvaikutteiseksi, yhteensä0,00,00,00,00,1
      
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi     
      
Suojausrahasto, käyvän arvon muutos0,10,10,00,0-0,1
Muuntoerot0,9-1,2-3,7-1,4-2,7
Muuntoerot määräysvallattomille omistajille0,00,00,00,00,0
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi, yhteensä1,0-1,2-3,7-1,4-2,8
Tilikauden laaja tulos, verojen jälkeen15,412,421,723,630,7
      
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen     
Emoyhtiön omistajille15,412,421,723,630,7
Määräysvallattomille omistajille0,00,00,00,00,0