Siirry sisältöön

Lassila & Tikanoja Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2019

  • 8 minuutin lukuaika

Lassila & Tikanoja Oyj
Pörssitiedote
24.10.2019 klo 08.00

Lassila & Tikanoja Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2019

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan jaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

- Vuoden kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 190,5 miljoonaa euroa (196,3), liikevoitto oli 18,5 miljoonaa euroa (19,6) ja osakekohtainen tulos 0,36 euroa (0,37)

- Tammi-syyskuun liikevaihto oli 585,4 miljoonaa euroa (595,7), liikevoitto oli 36,1 miljoonaa euroa (35,9) ja osakekohtainen tulos 0,74 euroa (0,66).
- Liikevaihdon lasku johtui pääosin L&T Korjausrakentaminen Oy:n myynnistä.
-  Yhtiön vuoden 2019 liikevaihdon arvioidaan olevan vuoden 2018 tasolla ja liikevoiton arvioidaan alenevan vuoden 2018 tasosta. Näkymässä ei huomioida L&T Korjausrakentaminen Oy:n myynnin vaikutusta.

Yhtiö saattoi 30.4.2019 päätökseen L&T Korjausrakentaminen Oy:n koko osakekannan myymisen Recover Nordic Groupille. Myynnillä on arvioitu olevan noin 4,5 miljoonan euron positiivinen vaikutus yhtiön liikevoittoon vuonna 2019. L&T Korjausrakentaminen Oy:n vuoden 2018 liikevaihto oli 35,0 miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,7 miljoonaa euroa.

TOIMITUSJOHTAJA EERO HAUTANIEMI:

”Lassila & Tikanojan liiketoiminta kehittyi tammi-syyskuussa myönteisesti Kiinteistöpalvelut Suomea lukuun ottamatta. Liikevoitto kasvoi vertailukaudesta Ympäristöpalveluissa, Teollisuuspalveluissa ja Kiinteistöpalvelut Ruotsissa.

Kiinteistöpalvelut Suomessa kiinteistötekniikan uuden toimintamallin käyttöönottoon liittyvät kustannukset rasittivat liikevoittoa. Siivouksen liiketoiminta kehittyi myönteisesti uusien asiakkuuksien myötä kolmannella vuosineljänneksellä.

Ympäristöpalveluissa hyvä kysyntä kaupan ja teollisuuden segmenteissä sekä uusiutuvissa energialähteissä kompensoi kunnallistamisten vaikutusta liikevaihtoon. Lisäksi tuotannon tehostamistoimet vaikuttivat liikevoittoon myönteisesti. Teollisuuspalveluissa vahva kysyntä teollisuuskohteissa nosti liikevaihtoa ja liikevoittoa vertailukaudesta.

Liiketoiminnan rahavirta jatkui vahvana. Loppuvuonna keskitymme Kiinteistöpalvelut Suomen uuden toimintamallin vakiinnuttamiseen ja kannattavuuden parantamiseen.”

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Heinä-syyskuu

Lassila & Tikanojan kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 190,5 miljoonaa euroa (196,3). Liikevoitto oli 18,5 miljoonaa euroa (19,6), mikä oli 9,7 % (10,0) liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli 0,36 euroa (0,37).

Liikevaihto ja liikevoitto paranivat vertailukaudesta Ympäristöpalveluissa ja Teollisuuspalveluissa. Myös Kiinteistöpalvelut Ruotsin liikevoitto parani hieman edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Kiinteistöpalvelut Suomen liikevaihto ja liikevoitto laskivat merkittävästi edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta.
                                                                                                            
Tammi-syyskuu

Tammi-syyskuun liikevaihto oli 585,4 miljoonaa euroa (595,7). Liikevoitto oli 36,1 miljoonaa euroa (35,9), mikä oli 6,2 % (6,0) liikevaihdosta. L&T Korjausrakentaminen Oy:n myynnin vaikutus liikevoittoon oli 5,1 miljoonaa euroa. Ilman L&T Korjausrakentaminen Oy:n myynnin vaikutusta yhtiön liikevoitto tammi-syyskuussa 2019 olisi ollut 31,0 miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,74 euroa (0,66). Vertailukautta pienemmät rahoituskulut ja verot paransivat osaltaan osakekohtaista tulosta vertailukauteen nähden. 

L&T Korjausrakentaminen Oy:n myynnistä kirjattiin toisella vuosineljänneksellä 6,7 miljoonan euron myyntivoitto. Muut myynnin vaikutukset huomioiden arvioitu tulosvaikutus tilikaudelle 2019 on 4,5 miljoonaa euroa.

Kiinteistöpalvelut Suomessa liikevoitto laski merkittävästi edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Liikevoitto kasvoi vertailukaudesta Ympäristöpalveluissa, Teollisuuspalveluissa ja Kiinteistöpalvelut Ruotsissa.

Avainlukuja

 7-9/20197-9/2018Muutos %1-9/20191-9/2018Muutos %1-12/2018
        
Liikevaihto, MEUR190,5196,3-3,0585,4595,7-1,7802,2
Liikevoitto, MEUR18,519,6-5,336,135,90,547,6
Liikevoitto, %9,710,0 6,26,0 5,9
EBITDA, MEUR32,130,16,877,067,713,890,1
EBITDA, %16,915,3 13,211,4 11,2
Voitto ennen veroja, MEUR17,618,2-3,133,832,15,442,7
Osakekohtainen tulos, EUR0,360,37-2,90,740,6612,10,89
Liiketoiminnan rahavirta/osake, EUR0,410,49-15,71,501,388,12,35
EVA, MEUR12,113,8-12,417,318,0-4,024,0

LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO TOIMIALOITTAIN


Ympäristöpalvelut

Heinä-syyskuu

Ympäristöpalveluiden kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 75,0 miljoonaa euroa (74,7). Liikevoitto kasvoi vertailukaudesta 4,6 % 11,2 miljoonaan euroon (10,7).

Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat vertailukaudesta. Tuotannon tehostamistoimet vaikuttivat liikevoittoon myönteisesti. Uusien kiertotalouspalveluiden ja uusiutuvien energialähteiden kysyntä oli hyvällä tasolla.

Tammi-syyskuu
Ympäristöpalveluiden tammi-syyskuun liikevaihto oli 231,5 miljoonaa euroa (229,1). Liikevoitto kasvoi 5,5 % 24,6 miljoonaan euroon (23,3).

Hyvä kysyntä kaupan ja teollisuuden segmenteissä sekä uusiutuvissa energialähteissä kompensoi kunnallistamisten vaikutusta liikevaihtoon. Liikevoitto kasvoi toiminnan tehostamisen myötä. Työvoima- ja alihankintakustannukset sekä polttoainekustannukset olivat vertailukautta korkeammalla tasolla.

Teollisuuspalvelut

Heinä-syyskuu
Teollisuuspalveluiden kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 27,7 miljoonaa euroa (25,9). Liikevoitto oli 4,4 miljoonaa euroa (3,7).

Kysyntä oli hyvällä tasolla, ja kolmas vuosineljännes oli vahva etenkin teollisuuskohteissa ja projektiliiketoiminnassa.

Tammi-syyskuu
Teollisuuspalveluiden liikevaihto oli tammi-syyskuussa 72,8 miljoonaa euroa (71,3). Liikevoitto oli 8,0 miljoonaa euroa (7,4).

Uudet asiakkuudet teollisuuskohteissa ja projektiliiketoiminnassa kompensoivat rakennussektorin hiljentymistä.

Kiinteistöpalvelut Suomi

Heinä-syyskuu
Kiinteistöpalvelut Suomen liikevaihto oli 59,0 miljoonaa euroa (65,9). Liikevaihdon lasku johtui pääosin L&T Korjausrakentaminen Oy:n myynnistä. Liikevoitto oli 2,8 miljoonaa euroa (4,4).

Liikevoitto jäi vertailukaudesta johtuen sopimussalkun pienenemisestä kiinteistöhuollossa sekä kiinteistötekniikan uuden toimintamallin käyttöönoton kustannuksista. Siivouksessa liiketoiminta kehittyi myönteisesti uusien asiakkuuksien myötä.

Tammi-syyskuu
Kiinteistöpalvelut Suomen tammi-syyskuun liikevaihto oli 189,8 miljoonaa euroa (203,2). Liikevaihdon lasku johtui pääosin L&T Korjausrakentaminen Oy:n myynnistä. Liikevoitto oli -2,7 miljoonaa euroa (5,2).

Vertailukautta selvästi heikompaan liikevoittoon vaikuttivat pääasiassa kiinteistötekniikan uuden toimintamallin käyttöönoton kustannukset sekä kiinteistöhuollon vertailukautta alhaisempi sopimussalkku.

Kiinteistöpalvelut Ruotsi

Heinä-syyskuu
Kiinteistöpalvelut Ruotsin kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 30,5 miljoonaa euroa (31,6). Liikevoitto oli 1,4 miljoonaa euroa (1,3).

Kiinteistötekniikan kysyntä jatkui hyvänä kunta- ja sairaalasektorilla sekä kaupallisessa segmentissä, mutta kilpailu on kiristynyt.Tuotannon tehostamistoimenpiteet vaikuttivat liikevoittoon myönteisesti.

Tammi-syyskuu
Tammi-syyskuun liikevaihto oli 96,0 miljoonaa euroa (97,4). Liikevoitto oli 2,9 miljoonaa euroa (2,6). Ruotsin kruunuissa liikevaihto kasvoi 1,5 prosenttia.

Ruotsissa kiinteistötekniikan kysyntä kasvoi, mutta työvoiman saatavuusongelmat hidastivat myynnin kasvua. Siivouksessa liiketoiminnan kannattavuus parani kauden loppua kohti.

RAHOITUS


Alkuvuoden liiketoiminnan rahavirta oli 57,5 miljoona euroa (53,2). Liiketoiminnan käyttöpääomaa sitoutui tilikauden aikana 1,5 miljoonaa euroa (4,8).

IFRS 16 -standardin voimaantulo vuoden 2019 alusta kasvatti taseen korollisia velkoja noin 53,8 miljoonaa euroa. Tämä vaikutti nettovelkaantumis- ja omavaraisuusasteen tunnuslukujen heikentymiseen. Yhtiö antoi erillisen tiedotteen siirtymän vaikutuksista 25.4.2019.

Korollista vierasta pääomaa oli kauden lopussa 175,2 miljoonaa euroa (149,7). Korolliset nettovelat olivat 155,4 miljoonaa euroa (119,1). Ne nousivat 57,6 miljoonaa euroa vuoden alusta ja 36,3 miljoonaa euroa vertailukaudesta. Elokuussa 2019 maksettiin etukäteen alunperin vuonna 2020 erääntyvä 25 miljoonan euron pankkilaina. Pitkäaikaiset lainat eivät sisällä IFRS 16:n mukaisesti raportoituja velkoja tai yritystodistuksia. Pitkäaikaisten lainojen keskikorko korkosuojaukset huomioon ottaen oli 1,3 % (1,2 %).

Nettorahoituskulut tammi-syyskuussa olivat 2,3 miljoonaa euroa (3,4). IFRS 16 -standardin voimaantulo kasvatti rahoituskuluja ja valuuttakurssimuutokset pienensivät niitä. Nettorahoituskulut olivat 0,4 % (0,6 %) liikevaihdosta.

Omavaraisuusaste oli 36,3 % (38,5 %) ja nettovelkaantumisaste 76,8 % (58,5 %). Likvidit varat olivat kauden lopussa 19,7 miljoonaa euroa (30,6). Omavaraisuusasteeseen vaikutti heikentävästi IFRS 16 -standardin voimaantulo vuoden 2019 alusta.

Kauden lopussa 100 miljoonan euron yritystodistusohjelma oli kokonaan käyttämättä. Vertailukaudella yritystodistusohjelma oli niin ikään käyttämättä. 30,0 miljoonan euron komittoitu limiitti oli vertailukauden tapaan käyttämättä.

VAROJENJAKO

14.3.2019 pidetty yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2018 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,92 euroa osakkeelta. Osinko, yhteensä 35,3 miljoonaa euroa, maksettiin osakkeenomistajille 25.3.2019.


INVESTOINNIT

Investoinnit olivat 33,2 miljoonaa euroa (21,6), ja ne koostuivat pääasiassa kone- ja kalustohankinnoista sekä investoinneista tietojärjestelmiin ja rakennuksiin.
 
HENKILÖSTÖ

Henkilöstömäärä oli kolmannella vuosineljänneksellä kokoaikaiseksi muutettuna keskimäärin 7 365 (7 465). Kauden lopussa Lassila & Tikanojan palveluksessa oli koko- ja osa-aikaisia yhteensä 8 414 (8 467) henkilöä. Heistä työskenteli Suomessa 6 662 (6 863) ja muissa maissa 1 752 (1 604) henkilöä.


OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Vaihto ja kurssi

Yhtiön osakkeen vaihto ilman omia osakkeita Nasdaq Helsinki Oy:ssä oli tammi-syyskuussa 4 049 899 kappaletta, mikä on 10,5 % (8,9) ulkona olevien osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä. Vaihdon arvo oli 58,9 miljoonaa euroa (59,5). Korkein hinta oli 16,40 euroa ja alin 12,92 euroa. Päätöskurssi oli 13,56 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli kauden lopussa 520,4 miljoonaa euroa (622,2).

Omat osakkeet

Yhtiön hallitus päätti omien osakkeiden hankinnan aloittamisesta 10.9.2019. Hallituksen päätöksen mukaan ostoja voidaan jatkaa vuoden loppuun saakka. Osakkeita on 10.9. alkaen ostettu kauden loppuun mennessä yhteensä 37 527 kappaletta.

Yhtiön hallussa oli katsauskauden lopussa 421 482 omaa osaketta, jotka edustavat 1,1 % kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä

Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 19 399 437 euroa ja ulkona olevien osakkeiden lukumäärä oli kauden lopussa 38 377 392 osaketta. Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman yhtiön hallussa olevia osakkeita oli 38 411 905 osaketta.

Osakkeenomistajat

Yhtiöllä oli kauden lopussa 15 085 (12 786) osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 18,3 % (19,8) osakekannasta.

Hallituksen valtuutukset

Lassila & Tikanoja Oyj:n 14.3.2019 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallitus on valtuutettu hankkimaan enintään 2 000 000 kappaletta (5,2 % koko osakemäärästä) yhtiön omia osakkeita. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta.

Hallitus on valtuutettu päättämään uusien tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevien osakkeiden annista osakeannilla ja/tai optio-oikeuksien tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen nojalla voidaan antaa ja/tai luovuttaa yhteensä enintään 2 000 000 osaketta, joka on 5,2 % koko osakemäärästä. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta.

HALLITUS

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen jäsenet ovat Heikki Bergholm, Teemu Kangas-Kärki, Laura Lares, Sakari Lassila, Miikka Maijala ja Laura Tarkka. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Heikki Bergholmin ja varapuheenjohtajaksi Sakari Lassilan.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Sakari Lassila ja jäseniksi Teemu Kangas-Kärki ja Laura Tarkka. Henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Heikki Bergholm ja jäseniksi Laura Lares ja Miikka Maijala.

KATSAUSKAUDEN KESKEISET TAPAHTUMAT

26.2. yhtiö kertoi selkeyttävänsä segmenttirakennettaan 1.1.2019 alkaen. Uudessa rakenteessa Lassila & Tikanojalla on neljä raportointisegmenttiä – Ympäristöpalvelut, Teollisuuspalvelut, Kiinteistöpalvelut Suomi ja Kiinteistöpalvelut Ruotsi. Yhtiö kertoi myös muutoksista johtoryhmässä: Kiinteistöpalvelut Suomen toimialajohtajaksi nimitettiin 26.2.2019 alkaen Tuomas Mäkipeska. Ruotsin Kiinteistöpalveluiden toimialajohtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi nimitettiin Erik Sundström. Konsernin vt. talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi nimitettiin Juha Jaatinen. Konsernin lakiasiainjohtaja Sirpa Huopalainen nimitettiin johtoryhmän jäseneksi. Kiinteistöpalvelut-toimialaa johtanut Tutu Wegelius-Lehtosen kerrottiin jättäneen yhtiön 25.2.2019.

15.4. yhtiö tiedotti, että se on päättänyt luopua L&T Korjausrakentaminen Oy:n omistuksesta. Vahinkosaneeraukseen ja korjausrakentamiseen keskittyvän tytäryhtiön uusi omistaja on Recover Nordic Group. Kauppasopimus allekirjoitettiin 12.4.2019.

25.4. yhtiö julkaisi uuden toimialajaon mukaiset vertailukelpoiset tiedot tilikaudelta 2018 sekä IFRS 16:n käyttöönoton vaikutuksilla oikaistun avaavan taseen.

13.5. yhtiö kertoi henkilöstöjohtaja ja johtoryhmän jäsen Kirsi Materon irtisanoutuneen yhtiön palveluksesta ja siirtyvän syksyn aikana uusiin haasteisiin talon ulkopuolelle. Uuden henkilöstöjohtajan aloittamiseen saakka tehtävää hoitaa oman toimensa ohella yhtiön yhteiskuntasuhdejohtaja Jorma Mikkonen.

12.7. yhtiö julkaisi tulosvaroituksen ja kertoi alentavansa arviotaan vuoden 2019 näkymistä. Vuoden 2019 liikevaihdon odotetaan olevan vuoden 2018 tasolla ja liikevoiton odotetaan jäävän vuoden 2018 tasosta. Näkymässä ei huomioida L&T Korjausrakentaminen Oy:n myynnin vaikutusta.

26.7. Lassila & Tikanojan talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi nimitettiin 1.8.2019 alkaen KTM Valtteri Palin. Yhtiön väliaikaisena talousjohtajana toiminut Juha Jaatinen jätti yhtiön suunnitelman mukaisesti 31.7.2019.

10.9. yhtiön hallitus päätti aloittaa omien osakkeiden hankinnan varsinaisen yhtiökokouksen 14.3.2019 antaman valtuutuksen perusteella. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on 600 000 kappaletta, joka vastaa noin 1,5 prosenttia kaikista yhtiön liikkeelle laskemista osakkeista. Osakkeiden hankintaan käytetään enintään 9 miljoonaa euroa.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT


1.10. yhtiö kertoi nimittävänsä henkilöstöjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi OTK, varatuomari Hilppa Rautpalon, joka aloittaa tehtävässään viimeistään 1.1.2020.

LÄHIAIKOJEN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Työvoiman saatavuushaasteet voivat nostaa tuotantokustannuksia ja hidastaa liikevaihdon kasvua.

Rakennusteollisuuden volyymin lasku ja investointien kasvun hidastuminen voivat vaikuttaa negatiivisesti yhtiön liiketoimintoihin ja liiketoiminnan kasvuun sekä johtaa kannattavuuden heikkenemiseen. Lisäksi päästöoikeuksien, uusioraaka-aineiden tai öljytuotteiden markkinahintojen kehitys voivat vaikuttaa negatiivisesti yhtiön toimintaympäristöön.

Uuteen toiminnanohjausjärjestelmään liittyvän toimintamallin vakiinnuttamisesta johtuvat väliaikaiset ylimääräiset kustannukset voivat heikentää yhtiön tulosta.

Lisätietoja Lassila & Tikanojan riskeistä ja riskienhallinnasta on esitetty vuoden 2018 vuosikertomuksessa sekä hallituksen toimintakertomuksessa ja konsernitilinpäätöksessä.

NÄKYMÄT VUODELLE 2019

Yhtiön vuoden 2019 liikevaihdon arvioidaan olevan vuoden 2018 tasolla ja liikevoiton arvioidaan alenevan vuoden 2018 tasosta. Näkymässä ei huomioida L&T Korjausrakentaminen Oy:n myynnin vaikutusta.


TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERUSTEET

Osakekohtainen tulos:
emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto / osakkeiden osakeantioikaistu
laimentamaton lukumäärä keskimäärin

Laimennettu osakekohtainen tulos:
emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto / osakkeiden osakeantioikaistu
laimennettu lukumäärä keskimäärin

Liiketoiminnan rahavirta / osake:
liiketoiminnan nettorahavirta rahoituslaskelmasta / osakkeiden osakeantioikaistu
laimentamaton lukumäärä keskimäärin

EVA:
liikevoitto - sijoitetulle pääomalle (vuosineljännesten keskiarvo) laskettu kustannus
WACC 2019: 6,55 % ja 2018: 6,60 %

EBITDA: liikevoitto + poistot + arvonalentumiset

Oma pääoma / osake:
emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / osakkeiden osakeantioikaistu laimentamaton
lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Oman pääoman tuotto, %:
(tilikauden voitto / oma pääoma (keskiarvo)) x 100

Sijoitettu pääoma: oma pääoma + korolliset rahoitusvelat

Sijoitetun pääoman tuotto, %:
(voitto/tappio ennen veroja + rahoituskulut) / Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (tilikauden alun ja tilikauden lopun keskiarvo) x 100

Omavaraisuusaste, %:
oma pääoma / (taseen loppusumma - saadut ennakot) x 100

Nettovelkaantumisaste, %:
korolliset nettovelat / oma pääoma x 100

Korolliset nettovelat:
korollinen vieras pääoma - likvidit varat

Helsinki 24.10.2019

LASSILA & TIKANOJA OYJ
Hallitus

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Eero Hautaniemi, puh. 010 636 2810
talousjohtaja Valtteri Palin, puh. 040 734 7749

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka toteuttaa kiertotaloutta käytännössä. Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa pidämme materiaalit ja kiinteistöt mahdollisimman pitkään tuottavassa käytössä sekä tehostamme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Autamme asiakkaitamme säilyttämään kiinteistöjen ja materiaalien arvon sekä säästämään ympäristöä. Teemme tämän tarjoamalla vastuullisia ja kestäviä palveluratkaisuja, jotka helpottavat asiakkaidemme arkea. L&T toimii Suomessa. Ruotsissa ja Venäjällä. Yhtiön liikevaihto vuonna 2018 oli 802,2 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 8 600 henkilöä. L&T on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lt.fi

Liite