Siirry sisältöön

Lassila & Tikanoja Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2020

  • 11 minuutin lukuaika

Lassila & Tikanoja Oyj
Pörssitiedote
27.10.2020 klo 08.00

Lassila & Tikanoja Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2020

HYVÄ SUORITUS VAIKEISSA OLOSUHTEISSA

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan jaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

  • Vuoden kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 184,8 miljoonaa euroa (190,5), liikevoitto 17,6 miljoonaa euroa (18,5) ja oikaistu liikevoitto 17,5 miljoonaa euroa (19,3)*. Osakekohtainen tulos oli 0,37 euroa (0,36).
  • Tammi-syyskuun liikevaihto oli 552,3 miljoonaa euroa (585,4),  liikevoitto oli 18,3 miljoonaa euroa (36,1) ja oikaistu liikevoitto 29,0 miljoonaa euroa (31,0)*. Osakekohtainen tulos oli 0,30 euroa (0,74). Liikevoittoon ja osakekohtaiseen tulokseen vaikuttivat negatiivisesti Venäjän toiminnan alasajon aiheuttaman 10,4 miljoonan euron kulukirjauksen lisäksi kurssierojen kasvu. Kurssierot olivat -1,3 miljoonaa euroa (0,6).
  • Liikevaihdon lasku johtui vertailukauden lukuihin sisältyvän L&T Korjausrakentamisen liiketoiminnan myynnistä viime vuoden toisella vuosineljänneksellä sekä koronaviruspandemiasta.

*Lassila & Tikanoja otti syyskuussa 2020 käyttöön oikaistun liikevoiton uutena vaihtoehtoisena tunnuslukuna. Oikaistun liikevoiton tavoitteena on parantaa raportointikausien vertailtavuutta. Oikaistuun liikevoittoon eivät sisälly olennaiset liiketoimintojen uudelleenjärjestelyistä aiheutuneet kulut, liiketoimintojen myynneistä syntyneet myyntivoitot tai -tappiot ja liiketoimintojen lopettamisista aiheutuneet kulut.

Näkymät, päivitetty 23.10.2020

Vuoden 2020 liikevaihdon arvioidaan laskevan vertailukaudesta ja oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan 35-43 miljoonaa euroa (40,5).

TOIMITUSJOHTAJA EERO HAUTANIEMI:

”Tämän vuoden toimintaympäristömme on ollut hyvin poikkeuksellinen ja haastava. Koronavirus on vaikuttanut kaikkiin liiketoimintoihimme ja palveluiden kysyntä on ollut paikoin vaikeasti ennustettavaa. Olemme joutuneet sopeuttamaan palveluntuotantoamme jatkuvasti muuttuneeseen tilanteeseen. Asiakastarpeiden ennakoiminen on edellyttänyt meiltä aktiivista toimintaa, missä olemme onnistuneet olosuhteisiin nähden hyvin. Olemme kehittäneet uusia palveluratkaisuja asiakkaiden hygieniaturvallisuuden parantamiseksi, millä on kyetty kompensoimaan palveluvolyymien laskua. Aktiivinen asiakastyö on näkynyt myös tuloksissa. Asiakkaiden suositteluindeksi (NPS) nousi 13 pisteellä ennätyskorkealle tuoreessa mittauksessa, ja mikä ilahduttavinta, tulokset paranivat kaikissa liiketoiminnoissa.

Terveellisten ja turvallisten työskentelyolosuhteiden turvaamiseen omalle henkilöstölle on myös kiinnitetty erityistä huomiota. Olemme pystyneet varmistamaan suojavälineiden riittävyyden ja oikeat toimintaohjeet olosuhteiden muuttuessa. Sairauspoissaolot ovat pysyneet vertailukauden tasolla ja koronavirustartuntoja on ollut erittäin vähän.

Tässä poikkeuksellisessa tilanteessa olemme jatkaneet strategiamme toteuttamista suunnitelmien mukaisesti ja kehitys- ja investoinhankkeet ovat edenneet suunnitellusti. Rahoitusasemamme on säilynyt vahvana koko vuoden. Erityisen iloinen olen Kiinteistöpalveluiden Suomen liiketoiminnan positiivisesta kehityksestä. Toimialan selvä tulosparannus vallitsevissa olosuhteissa on erinomainen suoritus. Yhtiön tuloksen kannalta on myös tärkeää, että alkuvuodesta teollisuusasiakkaiden lykkäämät vuosihuoltotyöt saatiin kolmannella vuosineljänneksellä toteutettua suunnitellussa laajuudessa.

Toimintaympäristössämme on nyt runsaasti epävarmuustekijöitä, jotka muokkaavat markkinoitamme.  Olemme kuitenkin oppineet toimimaan koronaviruksen muokkaamassa ’uudessa normaalissa’, mikä antaa meille hyvät lähtökohdat vahvistaa markkinaosuuttamme kaikissa liiketoiminnoissamme.”

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Heinä-syyskuu

Lassila & Tikanojan kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 184,8 miljoonaa euroa (190,5) ja se laski edellisvuodesta 3,0 %. Liikevoitto oli 17,6 miljoonaa euroa (18,5), joka oli 9,5 % (9,7) liikevaihdosta ja oikaistu liikevoitto oli 17,5 miljoonaa euroa (19,3), joka oli 9,5 % (10,1) liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli 0,37 euroa (0,36).

Liikevaihdon ja liikevoiton laskuun vaikutti pääasiassa koronaviruksesta aiheutunut kysynnän lasku. Koronaviruksen tulosvaikutusta lieventää työeläkemaksujen määräaikainen alentaminen 2,6 prosenttiyksiköllä 1.5.-31.12.2020, jonka vaikutus kolmanteen vuosineljännekseen oli noin 1,4 miljoonaa euroa, sekä polttonesteiden hinnanlasku.

Ympäristöpalveluissa liikevaihto ja liikevoitto laskivat vertailukauden tasosta. Kiinteistöpalvelut Suomessa liikevaihto laski, mutta liikevoitto parani selvästi vertailukaudesta. Teollisuuspalveluissa ja Kiinteistöpalvelut Ruotsissa liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat vertailukaudesta.

Tammi-syyskuu

Tammi-syyskuun liikevaihto oli 552,3 miljoonaa euroa (585,4) ja se laski edellisvuodesta 5,7 %. Liikevoitto oli 18,3 miljoonaa euroa (36,1), mikä oli 3,3 % (6,2) liikevaihdosta ja oikaistu liikevoitto oli 29,0 miljoonaa euroa (31,0), mikä oli 5,3 % (5,3) liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli 0,30 euroa (0,74).

Liikevoiton ja oikaistun liikevoiton erona tammi-syyskuussa 2020 on Venäjän liiketoiminnan alasajoon liittyvä 10,4 miljoonan euron kulukirjaus sekä liiketoimintojen yhtiöittämisen valmistelusta aiheutuneet 0,3 miljoonan euro kulut. Liiketoimintojen yhtiöittämisestä aiheutuneet kulut liittyvät tammikuussa 2020 tilinpäätöstiedotteen yhteydessä tiedotettuun suunnitelmaan yhtiöittää Lassila & Tikanoja Oyj:n liiketoiminnat omiksi juridisiksi yhtiöiksi 1.1.2021 alkaen. Vertailukaudella liikevoiton ja oikaistun liikevoiton erona on L&T Korjausrakentaminen Oy:n myynnin positiivinen 5,1 miljoonan euron tulosvaikutus.

Koronaviruksen aiheuttaman kysynnän laskun negatiivisten vaikutusten arvioidaan olleen noin 19 miljoonaa euroa konsernin liikevaihtoon ja sopeuttamistoimenpiteiden sekä tyel-alennuksen jälkeen noin 4,6 miljoonaa euroa konsernin liikevoittoon. Koronaviruksen tulosvaikutusta lieventää työeläkemaksujen määräaikainen alentaminen 2,6 prosenttiyksiköllä 1.5.-31.12.2020, jonka vaikutus oli noin 2,3 miljoonaa euroa positiivinen, sekä polttonesteiden hinnanlasku.

Konsernin liiketulosta parantaa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä käyttöomaisuuskiinteistön myynnistä kirjattu 5,7 miljoonan euron voitto. Lisäksi kertaluonteisina kustannuksina kirjattiin ensimmäisellä vuosineljänneksellä muun muassa käyttöomaisuuteen liittyviä arvonalennuksia yhteensä 4,8 miljoonaa euroa ja kolmannella vuosineljänneksellä 0,6 miljoonaa euroa. Näiden kertaluonteisten erien positiivinen nettovaikutus konsernin liiketulokseen oli yhteensä 0,3 miljoonaa euroa. Kyseiset erät eivät sisälly liiketoimintasegmenttien tuloksiin. Nettotulokseen vaikutti negatiivisesti Venäjän ruplan ja Ruotsin kruunun heikkeneminen. Kurssierot olivat -1,3 miljoonaa euroa (0,6).

Liikevoiton heikkenemiseen vaikutti myös Venäjän toiminnan alasajoon liittyvästä tase-erien arvonalentumisesta johtuva 10,4 miljoonan euron kulukirjaus. Alasajon negatiivinen vaikutus konsernin omaan pääomaan on 7,9 miljoonaa euroa. Liikevoiton heikkenemiseen vaikutti tämän lisäksi vertailukaudella kirjattu L&T Korjausrakentaminen Oy:n myynnin 5,1 miljoonan euron positiivinen tulosvaikutus.

Ympäristöpalveluissa liikevaihto laski vertailukauden tasosta ja liikevoitto heikkeni merkittävästi Venäjän alasajoon liittyvästä 10,4 miljoonan euron kulukirjauksesta johtuen. Ympäristöpalveluiden oikaistu liikevoitto laski hieman vertailukaudesta. Kiinteistöpalvelut Suomessa liikevaihto laski, mutta liikevoitto parani selvästi vertailukaudesta. Teollisuuspalveluissa liikevaihto kasvoi ja liikevoitto heikkeni vertailukaudesta. Kiinteistöpalvelut Ruotsissa liikevaihto ja liikevoitto laskivat vertailukaudesta.

Avainlukuja

 7-9/20207-9/2019Muutos%1-9/20201-9/2019Muutos%2019 
         
Liikevaihto, MEUR184,8190,5-3,0552,3585,4-5,7784,3 
Liikevoitto, MEUR17,618,5-4,818,336,1-49,245,0 
Liikevoitto, %9,59,7 3,36,2 5,7 
Oikaistu liikevoitto, MEUR17,519,3-9,529,031,0-6,240,5 
Oikaistu liikevoitto, %9,510,1 5,35,3 5,2 
EBITDA, MEUR30,432,1-5,461,777,0-19,999,4 
EBITDA, %16,416,9 11,213,2 12,7 
Voitto ennen veroja, MEUR16,717,6-5,314,233,8-58,042,0 
Osakekohtainen tulos, EUR0,370,362,30,300,74-59,50,90 
Liiketoiminnan rahavirta/osake, EUR0,420,411,01,131,50-24,52,46 
EVA, MEUR11,512,1-5,0-0,117,4-100,619,8 
Oman pääoman tuotto, %   7,918,6 16,8 
Sijoitettu pääoma, MEUR   372,5374,1 380,5 
Sijoitetun pääoma tuotto, %   6,613,4 12,4 
Omavaraisuusaste, %   32,235,9 35,6 
Nettovelkaantumisaste, %   89,378,1 66,8 
 

 
        
          

                     
LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO TOIMIALOITTAIN

Ympäristöpalvelut

Heinä-syyskuu
Ympäristöpalveluiden kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto laski 67,5 miljoonaan euroon (75,0). Liikevoitto laski vertailukaudesta 10,3 miljoonaan euroon (11,2). Ilman Venäjän osuutta Ympäristöpalveluiden kolmannen vuosineljänneksen liikevoitto laski vertailukauden tasosta 10,0 miljoonaan euroon (10,5).

Tammi-syyskuu
Ympäristöpalveluiden liikevaihto laski 216,5 miljoonaan euroon (231,5). Liikevaihdon laskuun vaikuttivat koronaviruksesta aiheutunut kysynnän heikkeneminen ja Venäjän toimintojen alasajo. Liikevoitto laski 12,4 miljoonaan euroon (24,6) Venäjän alasajoon liittyvän 10,4 miljoonan euron kulukirjauksen johdosta. Ilman Venäjän osuutta Ympäristöpalveluiden liikevoitto laski vertailukauden tasosta 22,2 miljoonaan euroon (22,8).

Ympäristöpalveluissa liikevaihtoa laski kierrätysraaka-aineiden, erityisesti kuitujen, muovien ja metallien, hinnan lasku vertailukaudesta. Kannattavuus säilyi kuitenkin hyvällä tasolla. Koronavirus alensi edelleen asiakasyritysten toiminnan volyymeja, ja siten palveluiden kysyntää toisen ja kolmannen vuosineljänneksen aikana.

Teollisuuspalvelut

Heinä-syyskuu
Teollisuuspalveluiden kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 30,6 miljoonaan euroon (27,7). Liikevoitto parani vertailukaudesta 4,5 miljoonaan euroon (4,4).

Tammi-syyskuu
Teollisuuspalveluiden liikevaihto nousi 74,2 miljoonaan euroon (72,8). Liikevoitto laski vertailukaudesta 5,6 miljoonaan euroon (8,0).

Teollisuuspalveluiden liikevaihto laski ensimmäisen vuosipuoliskon aikana, mutta kääntyi nousuun kolmannella vuosineljänneksellä uusien asiakassopimusten ja alkuvuodesta siirtyneiden vuosihuoltojen myötä. Liikevoitto parani kolmannella vuosineljänneksellä kasvaneen kysynnän sekä onnistuneen työn suunnittelun myötä huolimatta kysynnän vaihteluista ja kierrätysraaka-aineiden hintojen laskusta.

Kiinteistöpalvelut Suomi

Heinä-syyskuu
Kiinteistöpalvelut Suomen kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto laski 56,9 miljoonaan euroon (59,0). Liikevoitto parani selkeästi vertailukaudesta 3,6 miljoonaan euroon (2,8).

Tammi-syyskuu
Kiinteistöpalvelut Suomen liikevaihto laski 171,7 miljoonaan euroon (189,8). Liikevoitto parani selkeästi vertailukaudesta 1,3 miljoonaan euroon (-2,7).

Kiinteistöpalvelut Suomen liikevaihdon lasku johtui L&T Korjausrakentamisen myynnistä vertailukaudella sekä koronaviruspandemian vaikutuksesta. Kysyntä heikkeni eniten kiinteistötekniikan palveluissa. Segmentin liikevoitto parani selvästi vertailukaudesta merkittävästi parantuneen asiakastyön ja kustannusten sopeuttamisen myötä. Onnistunut myynti ja palvelutuotanto vahvistivat siivouspalveluiden liikevoittoa ja markkina-asemaa.

Kiinteistöpalvelut Ruotsi

Heinä-syyskuu
Kiinteistöpalvelut Ruotsin kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 31,5 miljoonaan euroon (30,5). Liikevoitto parani vertailukaudesta 1,5 miljoonaan euroon (1,4).

Tammi-syyskuu
Kiinteistöpalvelut Ruotsin liikevaihto oli 94,5 miljoonaa euroa (96,0). Liikevoitto laski vertailukaudesta 2,0 miljoonaan euroon (2,9).

Koronaviruksen vaikutukset näkyivät eniten maalis-toukokuussa. Selvästi normaalia korkeampi sairastuvuus ja siitä johtunut alihankintakustannusten kasvu, sekä tilausten vähentyminen osassa asiakkaita laskivat liikevoittoa katsauskaudella. Valtion tukitoimenpiteet yrityksille kompensoivat osittain koronaviruksen vaikutuksia toukokuun alusta lähtien. Lisämyynnin selvä vähentyminen ja asiakkaiden varovaisuus vaikuttivat kuitenkin negatiivisesti liiketoimintaan. Kolmannella vuosineljänneksellä pandemiasta aiheutuneet negatiiviset vaikutukset pienenivät ja sekä liikevaihdossa että liikevoitossa päästiin hieman yli vertailukauden.

RAHOITUS

Liiketoiminnan nettorahavirta investointien jälkeen oli 20,3 miljoona euroa (42,3). Käyttöpääomaa sitoutui 12,4 miljoonaa euroa (sitoutui 1,5 miljoonaa euroa), joka liittyy pääosin uusiutuvien energialähteiden sopimuksiin perustuvaan vaihto-omaisuuden kasvuun Katsauskauden kassavirtaa paransi käyttöomaisuuskiinteistön myynti ja heikensi suunnitelman mukainen vaihto-omaisuuden 9,4 miljoonan euron kasvu. Vertailukauden kassavirtaan vaikutti positiivisesti L&T Korjausrakentaminen Oy:n myynti.

Korollista vierasta pääomaa oli kauden lopussa 191,4 miljoonaa euroa (175,2). Korolliset nettovelat olivat 161,7 miljoonaa euroa (155,4). Pitkäaikaisten lainojen keskikorko ilman IFRS 16 -velkoja korkosuojaukset huomioiden oli 1,3 % (1,3).

100,0 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli kauden lopussa käytössä 15,0 miljoonaa euroa (0,0). 30,0 miljoonan euron komittoitu luottolimiitti oli vertailukauden tapaan käyttämättä. Yhtiö uusi luottolimiitin katsauskaudella ja se erääntyy vuoden 2022 toisella vuosineljänneksellä.

Nettorahoituskulut olivat alkuvuonna 4,1 miljoonaa euroa (2,3). Valuuttakurssimuutokset olivat nettorahoituskuluista 1,3 miljoonaa euroa (-0,6). Nettorahoituskulut olivat 0,7 % (0,4 %) liikevaihdosta. Valuuttakurssimuutokset johtuivat ruplan ja kruunun kurssien heikentymisestä.

Omavaraisuusaste oli 32,2 % (35,9) ja nettovelkaantumisaste 89,3 % (78,1). Likvidit varat olivat kauden lopussa 29,8 miljoonaa euroa (19,7). Yhtiö on tehnyt toimenpiteitä likviditeettiaseman varmistamiseksi koronaviruspandemian johdosta. Erääntyneet myyntisaamiset tai luottotappiot eivät ole kasvaneet pandemian aikana.


VAROJENJAKO

12.3.2020 pidetty yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2019 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,92 euroa osakkeelta. Osinko, yhteensä 35,0 miljoonaa euroa, maksettiin osakkeenomistajille 23.3.2020.

INVESTOINNIT

Investoinnit olivat 32,8 miljoonaa euroa (33,2), ja ne koostuivat pääasiassa kone- ja kalustohankinnoista sekä investoinneista tietojärjestelmiin ja rakennuksiin. Yhtiössä on investoitu katsauskaudella strategisesti tärkeiden loppusijoituspaikkojen rakentamiseen ja arvioitu kriittisesti korvausinvestointeja koronaviruspandemian aiheuttaman markkinaepävarmuuden johdosta.

 
HENKILÖSTÖ

Henkilöstömäärä oli alkuvuonna kokoaikaiseksi muutettuna keskimäärin 7 249 (7 365). Kauden lopussa palveluksessa oli koko- ja osa-aikaisia yhteensä 8 440 (8 414) henkilöä. Heistä työskenteli Suomessa 6 930 (6 662) ja muissa maissa 1 510 (1 752) henkilöä.

Vuosi 2020 on ollut poikkeuksellinen koronaviruspandemian johdosta myös henkilöstölle. Yhtiö on pystynyt varmistamaan kaikissa olosuhteissa suojavarusteet työntekijöilleen. L&T hankki lisäksi syyskuussa 17 000 kestomaskia henkilöstönsä turvallisuuden lisäämiseksi työmatkoilla ja vapaa-ajalla. Työntekijöiden hyvinvointia on tuettu muun muassa erillisellä koronaviruspuhelinpalvelulla sekä henkistä jaksamista tukevilla digitaalisilla keskustelupalveluilla.

Suomen toiminnoissa käytiin maaliskuussa yhteistoimintalain 8 luvun mukaiset lomautuksia koskevat yt-neuvottelut. Kyseisten neuvotteluiden jälkeiset koronaviruksen vaikutusten johdosta toimeenpannut lomautukset pantiin täytäntöön syyskuun loppuun mennessä. Neuvotteluiden seurauksena Suomen liiketoimintojen henkilöstöä on määräaikaisesti lomautettu. Katsauskauden päättyessä lomautettujen määrä konsernissa oli noin 250 henkilöä.


OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA


Vaihto ja kurssi

Yhtiön osakkeita vaihdettin alkuvuoden aikana 9,1 miljoonaa kappaletta, mikä on 24,0 % (10,6) ulkona olevien osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä. Vaihdon arvo oli 123,8 miljoonaa euroa (58,9). Osakkeen ylin kurssi oli 16,76 euroa ja alin 10,06 euroa. Päätöskurssi oli 12,96 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli kauden lopussa 493,8 miljoonaa euroa (520,4).

Omat osakkeet

Yhtiön hallussa oli katsauskauden lopussa 693 589 omaa osaketta, jotka edustavat 1,8 % kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä

Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 19 399 437 euroa ja ulkona olevien osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa 38 105 285  osaketta. Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman yhtiön hallussa olevia osakkeita oli 38 102 222 osaketta.

Osakkeenomistajat

Yhtiöllä oli kauden lopussa 18 964 (15 085) osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 10,4 % (18,3) osakekannasta.

Hallituksen valtuutukset

Lassila & Tikanoja Oyj:n 12.3.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallitus on valtuutettu hankkimaan enintään 2 000 000 kappaletta (5,2 % koko osakemäärästä) yhtiön omia osakkeita. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta.

Hallitus on valtuutettu päättämään uusien tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevien osakkeiden annista osakeannilla ja/tai optio-oikeuksien tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen nojalla voidaan antaa ja/tai luovuttaa yhteensä enintään 2 000 000 osaketta, joka on 5,2 % koko osakemäärästä. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta.

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

12.3.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2019 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle.
Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2019 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,92 euroa osakkeelta, yhteensä 35,0 miljoonaa euroa. Osingon maksupäiväksi päätettiin 23.3.2020.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän. Hallitukseen valittiin uudelleen seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka Heikki Bergholm, Teemu Kangas-Kärki, Laura Lares, Sakari Lassila, Miikka Maijala ja Laura Tarkka sekä uutena jäsenenä Pasi Tolppanen.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka ilmoitti nimeävänsä KHT Leenakaisa Winbergin yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

Yhtiökokous päätti pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten palkitsemisesta, hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen jäsenistä. Lisäksi nimitystoimikunnan tehtävänä on etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä on kerrottu tarkemmin pörssitiedotteella 12.3.2020.

HALLITUS

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen jäsenet ovat Heikki Bergholm, Teemu Kangas-Kärki, Laura Lares, Sakari Lassila, Miikka Maijala, Laura Tarkka ja Pasi Tolppanen. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Heikki Bergholmin ja varapuheenjohtajaksi Sakari Lassilan.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Sakari Lassila ja jäseniksi Teemu Kangas-Kärki ja Pasi Tolppanen. Henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Heikki Bergholm ja jäseniksi Laura Lares, Miikka Maijala ja Laura Tarkka.

KATSAUSKAUDEN KESKEISET TAPAHTUMAT

8.4. yhtiö tiedotti, että se on allekirjoittanut uuden 30 miljoonan euron sitovan luottolimiitin (revolving credit facility). Luottolimiitti erääntyy vuoden 2022 toisella kvartaalilla. Sopimuksessa on yhden vuoden jatko-optio. Sopimus tehtiin Danske Bankin kanssa.

24.4. yhtiö julkaisi tulosvaroituksen ja kertoi alentavansa arviotaan vuoden 2020 näkymistä sekä ilmoitti ajavansa Venäjän toiminnot alas. Päivitetyn näkymän mukaan vuoden 2020 liikevaihdon arvioidaan laskevan vertailukaudesta ja liikevoiton (40,5) arvioidaan olevan 30-40 miljoonaa euroa ilman Venäjän toiminnan alasajoon liittyviä kuluja.

25.9 yhtiö tiedotti, että Lassila & Tikanoja Oyj:n kolme suurinta osakkeenomistajaa (osakkeenomistajaryhmä, Mandatum henkivakuutusosakeyhtiö ja Evald ja Hilda Nissin säätiö) ovat nimittäneet edustajansa yhtiön nimitystoimikuntaan. Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Heikki Bergholm toimii nimitystoimikunnan neljäntenä jäsenenä. Nimitystoimikunta valmistelee hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

23.10 yhtiö julkaisi tulosvaroituksen ja kertoi nostavansa aiemmin antamaansa liikevoittoennusteväliä sekä muuttavansa näkymän annettavaksi oikaistun liikevoiton mukaisesti, aiemmin annetun liikevoiton sijasta. Päivitetyn näkymän mukaan Vuoden 2020 liikevaihdon arvioidaan laskevan vertailukaudesta ja oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan 35-43 miljoonaa euroa (40,5). 

LÄHIAIKOJEN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Koronaviruksen rajoittamiseksi annettujen viranomaismääräysten ja -suositusten sekä niiden aiheuttamien asiakaskohtaisten tuotannonrajoitus- ja sopeutustoimenpiteiden ennakoidaan aiheuttavan häiriöitä palveluiden tuottamiseen koko loppuvuoden ajan. Eniten tämän ennakoidaan näkyvän erikseen tilattavissa palveluissa kuten kiinteistötekniikan ja prosessipuhdistuksen palveluissa.

Koronaviruksen aiheuttama taloudellinen epävarmuus on heijastunut teollisuuden palveluiden kysyntään ja on tehnyt siitä vaikeasti ennustettavaa. Teollisuus siirsi huoltoseisakkeja keväältä loppuvuoteen ja ne ovat toistaiseksi toteutuneet suunnitellussa laajuudessa.  Mikäli seisakkeja perutaan tai lykätään ensi vuoden puolelle, se vaikuttaa prosessipuhdistuspalveluiden kysyntään ja tulokseen.

Koronaviruksen aiheuttama teollisuuden volyymin lasku, yleinen taloudellinen epävarmuus sekä Kiinan asettamat tuontirajoitukset kierrätysmateriaaleille ovat heikentäneet keskeisten uusioraaka-aineiden kysyntää ja hintatasoa. Tämän markkinahäiriön ennakoidaan jatkuvan myös ensi vuonna ja sen ennakoidaan vaikuttavan ympäristöpalveluiden liikevaihtoon ja kannattavuuteen.

Öljyn hinnanlasku alentaa polttoainekustannuksiamme, mutta samalla se vaikuttaa öljypohjaisten uusioraaka-aineiden, kuten uusiomuovin sekä regeneroitavan voiteluöljyn hintaan negatiivisesti. Öljyn hintatason laskun nettovaikutukset ovat kuitenkin konsernitasolla positiiviset.

Työvoiman saatavuuteen liittyvät haasteet voivat pitkällä aikajänteellä rajoittaa liiketoiminnan kasvua sekä nostaa tuotantokustannuksia.

Yhtiössä on meneillään useita toiminnanohjausjärjestelmien uudistushankkeita. Järjestelmien käyttöönottoon ja toimintamallin vakiinnuttamiseen liittyvät väliaikaiset ylimääräiset kustannukset voivat heikentää yhtiön tulosta.

Konserniverokeskuksen toimittamassa tarkastuskertomuksen luonnoksessa esitettiin kesäkuussa yhtiölle noin 1,1 miljoonan suuruista jäteveroa maksettavaksi koskien vuotta 2018. Verottaja on yhtiön antaman vastineen pohjalta pienentänyt vaatimuksensa noin 0,2 miljoonaan euroon. Yhtiö pitää verottajan tulkintaa edelleen virheellisenä ja asian käsittely on kesken. 

Lisätietoja Lassila & Tikanojan riskeistä ja riskienhallinnasta on esitetty vuoden 2019 vuosikertomuksessa sekä hallituksen toimintakertomuksessa ja konsernitilinpäätöksessä.

Näkymät vuodelle 2020, päivitetty 23.10.2020

Vuoden 2020 liikevaihdon arvioidaan laskevan vertailukaudesta ja oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan 35-43 miljoonaa euroa (40,5).

Aiemmat näkymät vuodelle 2020, 24.4.2020

Vuoden 2020 liikevaihdon arvioidaan laskevan vertailukaudesta ja liikevoiton arvioidaan olevan 30-40 miljoonaa euroa (40,5) ilman Venäjän toiminnan alasajoon liittyvää tulosvaikutusta.

LASSILA & TIKANOJA OYJ

Hallitus
Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Eero Hautaniemi, puh. 010 636 2810
talousjohtaja Valtteri Palin, puh. 040 734 7749

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka tekee kiertotaloudesta totta. Yhdessä asiakkaidemme kanssa
pidämme materiaalit ja kiinteistöt mahdollisimman pitkään tuottavassa käytössä sekä tehostamme raakaaineiden ja energian käyttöä. Näin toimien luomme enemmän arvoa kiertotaloudella sekä asiakkaillemme, henkilöstöllemme että yhteiskunnalle laajemmin. Kun onnistumme tässä, myös omistajillemme tuotettu arvo kasvaa. Tavoitteenamme on jatkuvasti kasvattaa toimintamme hiilikädenjälkeä eli positiivista ilmastovaikutusta. Sosiaalista vastuuta kannamme muun muassa huolehtimalla oman henkilöstön työkyvystä sekä tarjoamalla töitä myös niille, joiden on vaikea työllistyä. L&T toimii Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä. Yhtiön liikevaihto vuonna 2019 oli 784,3 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 8 200 henkilöä. L&T on listattu Nasdaq Helsingissä.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lt.fi

Liite