Siirry sisältöön

Lassila & Tikanoja Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2022

  • 11 minuutin lukuaika

Lassila & Tikanoja Oyj
Pörssitiedote
27.10.2022 klo 8.00

Lassila & Tikanoja Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2022

LIIKEVAIHTO JA OIKAISTU LIIKEVOITTO KEHITTYIVÄT POSITIIVISESTI

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan jaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

  • Vuoden kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 204,4 miljoonaa euroa (198,4). Liikevaihto kasvoi 3,1 %. Liikevaihdon kasvu ilman Uusiutuvat energialähteet -liiketoimintaa oli 7,0 %. Orgaaninen kasvu oli 3,7 %.
  • Vuoden kolmannen neljänneksen oikaistu liikevoitto oli 20,3 miljoonaa euroa (18,5) ja liikevoitto 20,2 miljoonaa euroa (18,0). Osakekohtainen tulos oli 0,38 euroa (0,37).
  • Teollisuuspalveluissa oli vahva vuosineljännes. Teollisuuspalveluiden liikevaihto kasvoi 38,9 miljoonaan euroon (29,8). Liikevoitto oli 7,0 miljoonaa euroa (4,1).
  • Ympäristöpalveluissa yritysasiakkaiden määrän kasvu jatkui ja kierrätysraaka-aineiden kysyntä säilyi hyvällä tasolla.
  • Kiinteistöpalveluissa Suomessa ja Ruotsissa yleinen kustannustason nousu painoi tulosta. Molemmilla toimialoilla on käynnissä toimintamallien yksinkertaistamiseen ja tehostamiseen tähtäävät ohjelmat.
  • Tammi-syyskuun liikevaihto oli 634,0 miljoonaa euroa (589,0). Oikaistu liikevoitto oli 31,3 miljoonaa euroa (32,3) ja liikevoitto oli 30,0 miljoonaa euroa (32,3). Liiketoiminnan nettorahavirta oli 38,7 miljoonaa euroa (31,3). Osakekohtainen tulos oli 0,53 euroa (0,64).

Näkymät vuodelle 2022

Vuoden 2022 liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla edellisvuoteen verrattuna.

1.7.2022 alkaen Uusiutuvat energialähteet -liiketoimintaa ei enää yhdistellä konsernin liikevaihtoon. Liiketoiminta yhdistettiin Neovan vastaavan liiketoiminnan kanssa Laania Oy:ksi. L&T:n Uusiutuvat energialähteet -liiketoiminnan liikevaihto oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 35,4 miljoonaa euroa.

TOIMITUSJOHTAJA EERO HAUTANIEMI:

”Kolmannella vuosineljänneksellä liikevaihto ja oikaistu liikevoitto kehittyivät positiivisesti. Liikevaihto kasvoi 7 prosenttia vertailukaudesta ilman Uusiutuvat energialähteet -liiketoiminnan vaikutusta, ja oikaistu liikevoitto oli 20,3 miljoonaa euroa (18,5). Liiketoiminnan nettorahavirta oli hyvä, samoin yhtiön rahoitusasema. Tämä antaa yhtiölle vahvan aseman poikkeuksellisen epävarmuuden vallitessa toimintaympäristössä.  

Kiertotalousliiketoiminnat tekivät hyvän operatiivisen tuloksen. Teollisuuspalveluissa kaikki palvelulinjat kehittyivät suotuisasti. Vaarallisissa jätteissä kysyntä jatkui hyvällä tasolla ja prosessipuhdistuksessa vuosihuoltojen resurssoinnissa onnistuttiin. Ympäristöpalveluissa yritysasiakkaiden määrän kasvu jatkui ja kierrätysraaka-aineiden kysyntä säilyi hyvällä tasolla.

Kiinteistöpalveluissa Suomessa ja Ruotsissa yleinen kustannustason nousu ja paheneva työvoimapula painoivat tulosta. Kiinteistöpalvelut Ruotsin tulokseen vaikutti inflaation lisäksi odotettua heikompi lisäpalveluiden myynti. Molemmilla toimialoilla on käynnissä toimintamallien yksinkertaistamiseen ja tehostamiseen tähtäävät ohjelmat.

Saimme kansainvälistä tunnustusta vastuullisuustyöstämme. Johtava yritysten vastuullisuutta arvioiva EcoVadis antoi L&T:lle korkeimman Platinum-tason arvioinnissaan. Tulos sijoittaa meidät yhden prosentin parhaimmistoon 90 000 analysoidun yrityksen joukossa.

L&T:n liiketoiminnat eivät ole erityisen suhdanneherkkiä. Inflaatio ja korkotason nousu luovat kuitenkin epävarmuutta, ja yleisen taloudellisen toimeliaisuuden taso vaikuttaa yhtiön palveluiden kysyntään.”

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Heinä-syyskuu

Lassila & Tikanojan kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 204,4 miljoonaa euroa (198,4), jossa kasvua vertailukaudesta oli 3,1 %. Liikevaihdon kasvu ilman Uusiutuvat energialähteet -liiketoiminnan vaikutusta oli 7,0 %. Orgaaninen kasvu oli 3,7 %. Oikaistu liikevoitto oli 20,3 miljoonaa euroa (18,5), joka oli 9,9 % (9,3) liikevaihdosta. Liikevoitto oli 20,2 miljoonaa euroa (18,0), joka oli 9,9 % (9,1) liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli 0,38 euroa (0,37).

Liikevaihto kasvoi Teollisuuspalveluissa, Kiinteistöpalvelut Suomessa ja Ympäristöpalveluissa ilman Uusiutuvat energialähteet -liiketoiminnan vaikutusta. Liikevaihto laski Kiinteistöpalvelut Ruotsissa. Liikevoitto parani Ympäristöpalveluissa ja Teollisuuspalveluissa ja heikkeni Kiinteistöpalvelut Suomessa ja Ruotsissa.

Konsernin oikaistuun liikevoittoon vaikutti negatiivisesti edelleen kohonnut yleinen kustannustaso. Katsauskauden tulokseen vaikutti negatiivisesti nettorahoituskulujen kasvu -1,6 miljoonaan euroon (-0,8).

Tammi-syyskuu

Tammi-syyskuun liikevaihto oli 634,0 miljoonaa euroa (589,0), jossa kasvua vertailukaudesta oli 7,6 %. Liikevaihdon kasvu ilman Uusiutuvat energialähteet -liiketoiminnan vaikutusta oli 9,0 %. Orgaaninen kasvu oli 4,8 %. Oikaistu liikevoitto oli 31,3 miljoonaa euroa (32,3), joka oli 4,9 % (5,5) liikevaihdosta. Liikevoitto oli 30,0 miljoonaa euroa (32,3), joka oli 4,7 % (5,5) liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli 0,53 euroa (0,64).

Liikevaihto kasvoi Ympäristöpalveluissa, Teollisuuspalveluissa ja Kiinteistöpalvelut Suomessa. Liikevaihto laski Kiinteistöpalvelut Ruotsissa. Liikevoitto parani Ympäristöpalveluissa ja Teollisuuspalveluissa ja heikkeni Kiinteistöpalvelut Suomessa ja Ruotsissa.

Konsernin oikaistuun liikevoittoon vaikutti negatiivisesti kohonnut yleinen kustannustaso.  Konsernin oikaistuun liikevoittoon vaikuttivat myös negatiivisesti polttoainehintojen nousu sekä koronaviruspandemian aiheuttamien sairauspoissaolojen korkea määrä. Katsauskauden tulokseen vaikutti negatiivisesti nettorahoituskulujen kasvu -4,2 miljoonaan euroon (-2,5).

Avainlukuja

 7-9/20227-9/2021Muutos%1-9/20221-9/2021Muutos%1-12/2021
        
Liikevaihto, MEUR204,4198,43,1634,0589,07,6812,5
Oikaistu liikevoitto, MEUR20,318,59,831,332,3-3,042,4
Oikaistu liikevoitto, %9,99,3 4,95,5 5,2
Liikevoitto, MEUR20,218,012,230,032,3-7,042,2
Liikevoitto, %9,99,1 4,75,5 5,2
EBITDA, MEUR34,131,48,571,871,9-0,295,1
EBITDA, %16,715,8 11,312,2 11,7
Tulos ennen veroja, MEUR18,417,17,325,629,8-14,339,0
Osakekohtainen tulos, EUR0,380,374,70,530,64-16,70,90
Liiketoiminnan nettorahavirta
investointien jälkeen/osake, EUR
0,150,05203,60,03-0,50105,00,05
Oman pääoman tuotto, %   12,916,5 17,1
Sijoitettu pääoma, MEUR   440,1410,07,3406,0
Sijoitetun pääoma tuotto, %   9,410,9 10,8
Omavaraisuusaste, %   32,733,1 33,7
Nettovelkaantumisaste, %   95,092,6 79,4

                     
LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO TOIMIALOITTAIN

Ympäristöpalvelut

Heinä-syyskuu
Ympäristöpalveluiden kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto laski 75,0 miljoonaan euroon (77,2). Liikevoitto nousi 11,1 miljoonaan euroon (10,3). Ympäristöpalveluiden liikevaihto ilman Uusiutuvat energialähteet -liiketoiminnan vaikutusta oli 75,0 miljoonaa euroa (70,1) ja liikevoitto 11,1 miljoonaa euroa (10,2).

Tammi-syyskuu
Ympäristöpalveluiden tammi-syyskuun liikevaihto kasvoi 250,1 miljoonaan euroon (230,7). Liikevoitto oli 24,1 miljoonaa euroa (22,7).  Ympäristöpalveluiden liikevaihto ilman Uusiutuvat energialähteet -liiketoimintaa oli 216,0 miljoonaa euroa (194,2) ja liikevoitto 23,8 miljoonaa euroa (22,3).

Ympäristöpalveluissa yritysasiakkaiden määrän kasvu jatkui kolmannella vuosineljänneksellä. Kierrätysraaka-aineiden hintataso palautui alkuvuoden poikkeuksellisen korkealta tasolta normaalille tasolle ja kysyntä säilyi hyvänä.

Ympäristöpalveluiden Uusiutuvat energialähteet -liiketoiminta yhdistyi Neova Oy:n vastaavan liiketoiminnan kanssa ja yhteisyritys Laania aloitti toimintansa 1.7.2022.

Uusiutuvat energialähteet -liiketoiminnan liikevaihto oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 35,4 miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 0,3 miljoonaa euroa. Tilikaudella 2021 Uusiutuvat energialähteet -liiketoiminnan liikevaihto oli 56,9 miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 0,9 miljoonaa euroa. Liiketoimintaa ei raportoida osana Ympäristöpalvelut-toimialaa vuoden 2022 toisen vuosineljänneksen jälkeen. L&T:n osuus yhteisyrityksen nettotuloksesta yhdistellään konserniin yhdellä rivillä liikevoiton alapuolella.

Teollisuuspalvelut

Heinä-syyskuu
Teollisuuspalveluiden kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 38,9 miljoonaan euroon (29,8). Liikevoitto oli 7,0 miljoonaa euroa (4,1).  

Tammi-syyskuu
Teollisuuspalveluiden tammi-syyskuun liikevaihto kasvoi 95,7 miljoonaan euroon (76,4). Liikevoitto oli 10,4 miljoonaa euroa (7,5).

Kaikki Teollisuuspalveluiden palvelulinjat kehittyivät suotuisasti kolmannella vuosineljänneksellä. Vaarallisissa jätteissä kysyntä jatkui hyvällä tasolla. Ympäristörakentamisessa oli käynnissä useita vaativia teollisuuden kunnostus- ja pilaantuneiden maa-alueiden puhdistusprojekteja. Teollisuuden vuosihuoltoja siirtyi alkuvuodesta 2022 syksyyn koronaviruspandemian ja työtaisteluiden takia. Syksyn vuosihuoltojen resurssoinnissa onnistuttiin hyvin prosessipuhdistuksessa. Ruotsin prosessipuhdistusliiketoiminnassa toteutettiin useita onnistuneita teollisuuden vesienkäsittelyprojekteja. 

Kiinteistöpalvelut Suomi

Heinä-syyskuu
Kiinteistöpalvelut Suomen kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 60,2 miljoonaan euroon (59,9). Liikevoitto heikkeni 2,0 miljoonaan euroon (2,9).

Tammi-syyskuu
Kiinteistöpalvelut Suomen tammi-syyskuun liikevaihto kasvoi 191,7 miljoonaan euroon (180,1). Liikevoitto heikkeni -1,3 miljoonaan euroon (1,2).

Siivousliiketoiminnassa työvoiman saatavuushaasteet jatkuivat ja vaihtuvuus kasvoi kolmannen vuosineljänneksen aikana. Kiinteistöhuollossa yleisen kustannusinflaation johdosta nousseita tuotantokustannuksia ei saatu vietyä täysimääräisesti asiakashintoihin. Energianhallintaprojektien kysyntä oli vahvaa.

Kiinteistöpalvelut Suomessa jatkettiin toimenpiteitä toiminnan tehostamiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi. Tehostamistoimenpiteet etenivät odotettua hitaammin haastavasta toimintaympäristöstä johtuen. Toimialalla on käynnissä paikallisia ja palvelulinjakohtaisia muutosneuvotteluita, joiden seurauksena voi tulla muutoksia toimenkuviin ja tehtäviin sekä irtisanomisia enintään 83 toimihenkilön ja 78 työntekijän osalta.

Kiinteistöpalvelut Ruotsi

Heinä-syyskuu
Kiinteistöpalvelut Ruotsin kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto laski 31,9 miljoonaan euroon (32,7). Liikevoitto heikkeni 0,2 miljoonaan euroon (1,5). Liikevoitto ennen yrityskauppojen hankintamenon kohdistusten poistoja oli 0,7 miljoonaa euroa (2,0).

Tammi-syyskuu
Kiinteistöpalvelut Ruotsin tammi-syyskuun liikevaihto laski 100,7 miljoonaan euroon (106,0). Liikevoitto heikkeni -0,1 miljoonaan euroon (2,5). Liikevoitto ennen yrityskauppojen hankintamenon kohdistusten poistoja oli 1,4 miljoonaa euroa (4,1).

Yleinen kustannusinflaatio nosti tuotantokustannuksia Kiinteistöpalvelut Ruotsissa kolmannella vuosineljänneksellä. Kohonneita tuotantokustannuksia ei saatu siirretyksi hinnankorotuksina asiakkaille. Kiinteistöpalvelut Ruotsin tulokseen vaikutti inflaation lisäksi odotettua heikompi lisäpalveluiden myynti. Toimintamallien yksinkertaistaminen ja sopeuttaminen nopeasti muuttuvaan toimintaympäristöön jatkuivat kolmannella vuosineljänneksellä.

RAHOITUS

Tammi-syyskuun liiketoiminnan nettorahavirta oli 38,7 miljoonaa euroa (31,3). Liiketoiminnan nettorahavirta investointien jälkeen oli 1,0 miljoonaa euroa (-19,1). Nettorahavirtaa investointien jälkeen pienensivät yritysostot, joiden vaikutus oli noin 13 miljoonaa euroa (noin 23). Käyttöpääomaa sitoutui 22,3 miljoonaa euroa (sitoutui 27,3). 

Korollista vierasta pääomaa oli kauden lopussa 229,6 miljoonaa euroa (208,8). Korolliset nettovelat olivat 199,9 miljoonaa euroa (186,4). Pitkäaikaisten lainojen keskikorko ilman IFRS 16
-velkoja korkosuojaukset huomioiden oli 2,5 % (1,1). Yhtiön 50 miljoonan euron vaihtuvakorkoisista lainoista 30 miljoonaa euroa on muunnettu kiinteäkorkoiseksi koronvaihtosopimuksella.

100,0 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli kauden lopussa käytössä 15,0 miljoonaa euroa (10,0). 40,0 miljoonan euron komittoitu luottolimiitti oli vertailukauden tapaan käyttämättä. Yhtiö solmi vastuullisuustavoitteisiin sidotun luottolimiitin toukokuussa 2022 ja se erääntyy vuoden 2025 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Yhtiö laski liikkeeseen 75 miljoonan euron suuruisen vastuullisuustavoitteisiin sidotun joukkovelkakirjalainan toukokuussa. Uusi joukkovelkakirjalaina erääntyy vuoden 2028 toisella vuosineljänneksellä. Lainan kiinteä vuotuinen kuponkikorko on 3,375 prosenttia.

Nettorahoituskulut olivat -4,2 miljoonaa euroa (-2,5). Nettorahoituskulut kasvoivat yrityskauppojen seurauksena kasvaneiden korollisten velkojen, joukkovelkakirjan takaisinlunastuksen 0,3 miljoonan euron kustannuksen sekä yleisen korkotason nousun johdosta. Valuuttakurssimuutosten vaikutus nettorahoituskuluihin oli -0,2 miljoonaa euroa (0,1). Nettorahoituskulut olivat 0,7 % (0,4) liikevaihdosta.

Omavaraisuusaste oli 32,7 % (33,1) ja nettovelkaantumisaste 95,0 % (92,6). Konsernin oma pääoma oli 210,5 miljoonaa euroa (201,2). Muuntoerot vaikuttivat omaan pääomaan -4,1 miljoonaa euroa ja suojausinstrumenttien käyvän arvon muutokset 1,2 miljoonaa euroa. Rahavarat olivat kauden lopussa 29,7 miljoonaa euroa (22,4). Erääntyneet myyntisaamiset tai luottotappiot eivät ole kasvaneet koronaviruspandemian tai Ukrainan sodan seurauksena.

VAROJENJAKO

17.3.2022 pidetty yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2021 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,46 euroa osakkeelta, eli yhteensä 17,5 miljoonaa euroa. Osinko maksettiin osakkeenomistajille 28.3.2022.

INVESTOINNIT

Tammi-syyskuun bruttoinvestoinnit olivat 45,8 miljoonaa euroa (54,0). Yrityskauppojen osuus investoinneista oli noin 22 miljoonaa euroa (noin 27 miljoonaa euroa). Muut investoinnit koostuivat pääasiassa kone- ja kalustohankinnoista sekä investoinneista tietojärjestelmiin ja rakennuksiin.

VASTUULLISUUS

Ympäristövastuu

L&T:n tuottamat ilmastohyödyt asiakkaalle

 1-9/20221-9/20212021TavoiteTavoite saavutettava
      
Hiilikädenjälki (tCO2-ekv.)
388 000

752 000

1 100 000
liikevaihtoa nopeampi kasvu 

Hiilikädenjälki kuvaa tuotteen, prosessin tai palvelun ilmastohyötyjä eli päästövähennyspotentiaalia käyttäjälle. L&T:n hiilikädenjälki pienentää asiakkaan hiilijalanjälkeä. Palvelumme tuottivat asiakkaille päästövähennyksiä, jotka muodostuivat mm. asiakkaiden korvattua neitseellisiä raaka-aineita kierrätysraaka-aineilla ja fossiilisia polttoaineita bio- ja kierrätyspolttoaineilla. Uusiutuvat energialähteet -liiketoiminnan hiilikädenjälkeä ei raportoida osana L&T:n hiilikädenjälkeä toisen vuosineljänneksen jälkeen. Uusiutuvat energialähteet -liiketoiminnan osuus L&T:n hiilikädenjäljestä tammi-syyskuussa 2021 oli 370 000.

Tieteellisten päästövähennystavoitteiden edistyminen vuoden 2018 lähtötasosta

 1-9/20221-9/20212021TavoiteTavoite saavutettava
      
Hiilijalanjälki (tCO2-ekv.)

 

24 200

27 700

37 800
  

 
Hiilijalanjälki-intensiteetti (gCO2-ekv./km)
661

763

767

476

2030

L&T:n strategisena tavoitteena on puolittaa oman toimintansa hiilijalanjälki vuoteen 2030 mennessä vuoden 2018 tasosta ja vähentää toimitusketjustaan aiheutuvia epäsuoria päästöjä. Asetettu päästövähennystavoite on saanut Science Based Target -aloitteen validoinnin. Tavoitteen toteutumista edistetään siirtymällä liikenteessä päästöttömiin teknologioihin ja polttoaineisiin sekä suosimalla kiinteistöissä uusiutuvaa energiaa. Hiilijalanjälkitoteumaan tammi-syyskuussa vaikutti muiden toimien ohella polttonesteiden jakeluvelvoitteen muutos Suomessa 1.1.2022, mikä laski erityisesti dieselin päästöjä alkuvuonna. Suomessa uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitetta laskettiin 7,5 prosenttiyksiköllä 8.7.2022, mikä nostaa L&T:n kaluston hiilidioksidipäästöjä loppuvuonna merkittävästi.

Sosiaalinen vastuu

Kokonaistapaturmataajuus

 
1-9/2022

1-9/2021
2021TavoiteTavoite saavutettava
      

Kokonaistapaturmataajuus (TRIF)
 

23
 

23
 

24
 

19
 

2026

L&T poistaa vaaratekijöitä ja parantaa omaa, asiakkaidensa ja muiden sidosryhmiensä turvallisuutta tehokkailla ennakoivilla toimenpiteillä, kuten riskinarvioinneilla ja turvallisuushavainnoilla sekä turvallisuuskävelyillä ja -tuokioilla.

Työhyvinvointi

  

1-9/2022
 

1-9/2021
2021TavoiteTavoite saavutettava
      
Terveysprosentti (osuus henkilöstöstä vailla sairauslomapäiviä) 

47

 
 

55

 
 

45

 
572026
 

Sairauspoissaolot (%)
 

5,5
 

4,6
 

5,0
 

4,3
 

2026

L&T:n henkilöstöpolitiikkojen ja -suunnitelmien tavoitteena on varmistaa, että henkilöstön määrä, osaaminen ja pysyvyys ovat tuloksekkaan toiminnan edellyttämällä tasolla. Työvoimavaltaiselle yritykselle henkilöstön työ- ja toimintakyky ja niiden säilyminen koko työuran ajan vanhuuseläkeikään asti ovat tärkeitä. Koronaviruspandemia nosti henkilöstön sairauspoissaolojen määrää ensimmäisen vuosineljänneksen aikana kaikilla toimialoilla. Sairauspoissaolojen määrä kääntyi laskuun toukokuussa, mutta oli edelleen normaalia korkeampi kesäkuussa. Kolmannella vuosineljänneksellä sairauspoissaolojen määrä normalisoitui.

Ajankohtaista vastuullisuudesta

Kansainvälinen yritysten vastuullisuutta arvioiva EcoVadis antoi Lassila & Tikanojalle Platinum-tunnustuksen. EcoVadiksen arvioimista noin 90 000 yrityksestä vain yksi prosentti saa Platinum-tuloksen.

Suomessa uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitetta laskettiin 7,5 prosenttiyksiköllä heinäkuussa. Muutos lisää Suomen liikenteen päästöjä merkittävästi ja tulee vaikuttamaan myös L&T:n liikenteen päästöihin vuonna 2022. L&T on tehnyt merkittäviä panostuksia päästöjen vähentämiseksi; esimerkiksi lisännyt uusiutuvan dieselin osuutta sekä jatkanut vähäpäästöisen ajokaluston hankintaa.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstömäärä oli tammi-syyskuussa kokoaikaiseksi muutettuna keskimäärin 7 382 (7 202). Kauden lopussa palveluksessa oli koko- ja osa-aikaisia yhteensä 8 637 (8 729) henkilöä. Heistä työskenteli Suomessa 7 251 (7 362) ja Ruotsissa 1 386 (1 367) henkilöä.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Vaihto ja kurssi

Yhtiön osakkeita vaihdettiin tammi-syyskuussa 8,0 miljoonaa kappaletta, mikä on 20,9 % (21,0) ulkona olevien osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä. Vaihdon arvo oli 89,9 miljoonaa euroa (115,9). Osakkeen ylin kurssi oli 13,62 euroa ja alin 9,72 euroa. Päätöskurssi oli 9,97 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli kauden lopussa 380,3 miljoonaa euroa (519,1).

Omat osakkeet

Yhtiön hallussa oli katsauskauden lopussa 653 256 omaa osaketta, jotka edustavat 1,7 % kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä

Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 19 399 437 euroa ja ulkona olevien osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa 38 145 618 osaketta. Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman yhtiön hallussa olevia osakkeita oli 38 139 045 osaketta.

Osakkeenomistajat

Yhtiöllä oli kauden lopussa 23 944 (23 166) osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 8,2 % (9,1) osakekannasta.

Hallituksen valtuutukset

Lassila & Tikanoja Oyj:n 17.3.2022 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallitus on valtuutettu hankkimaan enintään 2 000 000 kappaletta (5,2 % koko osakemäärästä) yhtiön omia osakkeita. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta.

Hallitus on valtuutettu päättämään uusien tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevien osakkeiden annista osakeannilla ja/tai optio-oikeuksien tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen nojalla voidaan antaa ja/tai luovuttaa yhteensä enintään 2 000 000 osaketta, joka on 5,2 % koko osakemäärästä. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta.

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Lassila & Tikanojan varsinainen yhtiökokous pidettiin 17.3.2022. Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä on kerrottu tarkemmin pörssitiedotteella 17.3.2022.

HALLITUS

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen jäsenet ovat Teemu Kangas-Kärki, Laura Lares, Sakari Lassila, Jukka Leinonen, Laura Tarkka ja Pasi Tolppanen. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Jukka Leinosen ja varapuheenjohtajaksi Sakari Lassilan.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Sakari Lassila ja jäseniksi Teemu Kangas-Kärki ja Laura Lares. Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Jukka Leinonen ja jäseniksi Laura Tarkka ja Pasi Tolppanen.

Yhtiö tiedotti Lassila & Tikanoja Oyj:n nimitystoimikunnan kokoonpanon 9.9.2022. Lassila &
Tikanojan kolme suurinta osakkeenomistajaa, jotka ovat oikeutettuja nimeämään edustajan
Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan, ovat osakkeenomistajaryhmä
(Chemec Oy, CH-Polymers Oy, Maijala Eeva, Maijala Hannele, Maijala Heikki, Maijala Juhani, Maijala Juuso, Maijala Miikka, Maijala Mikko, Maijala Roope ja Maijala Tuula), Evald ja Hilda Nissin Säätiö ja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö. Edustajikseen Lassila & Tikanojan nimitystoimikuntaan nämä osakkeenomistajat ovat valinneet Miikka Maijalan, Juhani Lassilan ja Patrick Lapveteläisen. Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Jukka Leinonen toimii nimitystoimikunnan neljäntenä jäsenenä. Nimitystoimikunnan puheenjohtaja on Patrick Lapveteläinen.

Pitkän aikavälin tavoitteet

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallitus vahvisti syyskuussa yhtiön tavoitteet strategiakaudelle 2023-2026 ja strategian toimeenpanon jatkon. Taloudelliset tavoitteet sekä vastuullisuus- ja sidosryhmätavoitteet strategiakaudelle säilyivät ennallaan.  

Taloudelliset tavoitteet

 MittariTavoite
  
Liikevaihdon vuotuinen kasvu, %5 %
Sijoitetun pääoman tuotto, %15 %
Nettovelkaantumisaste, %Alle 125 %

Vastuullisuus- ja sidosryhmätavoitteet

 MittariTavoite
  
Palveluiden suosittelu, NPS> 50 vuoteen 2026 mennessä  
Henkilöstön suosittelu, eNPS> 50 vuoteen 2026 mennessä
HiilikädenjälkiKasvaa liikevaihtoa nopeammin
Hiilijalanjälki-50 % vuoteen 2030 mennessä suhteessa vuoteen 2018

Vastuullisuus- ja sidosryhmätavoitteiden toteutumista seurataan osana yhtiön kvartaali- ja vuosiraportointia.

Lassila & Tikanoja ei pidä pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteita markkinaohjeistuksena yhdellekään vuodelle.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiön johdolla ei ole tiedossa sellaisia olennaisia katsauskauden jälkeisiä tapahtumia, jotka
olisivat vaikuttaneet osavuosikatsauksen laadintaan.

LÄHIAIKOJEN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Kustannusten, etenkin polttoaineiden, hintojen nousu voi vaikuttaa yhtiön tulokseen negatiivisesti. Öljyn hinnanmuutokset vaikuttavat sekä polttoainekustannuksiin että öljypohjaisten uusioraaka-aineiden, kuten uusiomuovin sekä regeneroitavan voiteluöljyn hintaan.

Korkotason mahdollinen nousu voi lisätä yhtiön korkokustannuksia.

Yhtiössä on käynnissä useita toiminnanohjausjärjestelmien uudistushankkeita. Järjestelmien käyttöönottoon ja toimintamallin vakiinnuttamiseen liittyvät väliaikaiset ylimääräiset kustannukset voivat heikentää yhtiön tulosta.

Työvoiman saatavuushaasteet voivat nostaa tuotantokustannuksia.

Koronaviruksen rajoittamiseksi annettujen viranomaismääräysten ja -suositusten sekä niiden aiheuttamien asiakaskohtaisten tuotannonrajoitus- ja sopeutustoimenpiteiden ennakoidaan aiheuttavan häiriöitä palveluiden tuottamiseen myös vuoden 2022 aikana. Koronavirus voi lisätä sairauspoissaoloja, mikä voi aiheuttaa häiriöitä L&T:n palvelutuotantoon sekä kasvattaa kustannuksia.

Yhtiöllä ei ole toimintaa tai omistuksia Venäjällä, Valko-Venäjällä tai Ukrainassa, eikä asiakaskunnassa ole merkittävästi venäläisomisteisia yrityksiä, joten Ukrainassa alkaneen sodan välittömät vaikutukset jäävät pieniksi. Välilliset vaikutukset yleiseen taloudelliseen toimeliaisuuteen Suomessa ja Ruotsissa voivat kuitenkin vaikuttaa liikevaihtoa ja tulosta heikentävästi.

Lisätietoja Lassila & Tikanojan riskeistä ja riskienhallinnasta esitetään vuoden 2021 vuosikertomuksessa sekä hallituksen toimintakertomuksessa ja konsernitilinpäätöksessä.

Helsinki 26.10.2022

LASSILA & TIKANOJA OYJ

Hallitus
Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Eero Hautaniemi, puh. 010 636 2810
talousjohtaja Valtteri Palin, puh. 040 734 7749

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka tekee kiertotaloudesta totta. Yhdessä asiakkaidemme kanssa pidämme materiaalit ja kiinteistöt mahdollisimman pitkään tuottavassa käytössä sekä tehostamme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Näin toimien luomme enemmän arvoa kiertotaloudella sekä asiakkaillemme, henkilöstöllemme että yhteiskunnalle laajemmin. Kun onnistumme tässä, myös omistajillemme tuotettu arvo kasvaa. Tavoitteenamme on jatkuvasti kasvattaa toimintamme hiilikädenjälkeä eli positiivista ilmastovaikutusta. Sosiaalista vastuuta kannamme muun muassa huolehtimalla oman henkilöstön työkyvystä sekä tarjoamalla töitä myös niille, joiden on vaikea työllistyä. L&T toimii Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2021 oli 812,5 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 8 171 henkilöä. L&T on listattu Nasdaq Helsingissä.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lt.fi

Liite