Siirry sisältöön

Lassila & Tikanoja Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2022

  • 10 minuutin lukuaika

Lassila & Tikanoja Oyj
Pörssitiedote
27.4.2022 klo 8.00

Lassila & Tikanoja Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2022

LIIKEVAIHTO KASVOI SELVÄSTI – LIIKEVOITTOA LASKIVAT KORKEA SAIRASTAVUUS JA POLTTOAINEIDEN HINNANNOUSU  

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan jaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

  • Vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 210,4 miljoonaa euroa (192,0). Liikevaihto kasvoi 9,6 %. Orgaaninen kasvu oli 5,2 %.
  • Oikaistu liikevoitto oli 0,0 miljoonaa euroa (3,6) ja liikevoitto -0,3 miljoonaa euroa (3,7). Osakekohtainen tulos oli -0,02 euroa (0,07). Liiketoiminnan rahavirta ensimmäisellä vuosineljänneksellä pysyi vertailukauden tasolla 13,9 miljoonassa eurossa (13,5).
  • Oikaistuun liikevoittoon vaikuttivat negatiivisesti koronaviruspandemian aiheuttamat sairauspoissaolot sekä kohonnut polttoaineiden hinta, joiden kustannusvaikutukseksi ensimmäisellä vuosineljänneksellä yhtiö arvioi yhteensä 5,2 miljoonaa euroa. Polttoaineiden hinnannousun negatiivinen tulosvaikutus vuositasolla kompensoidaan helmi-huhtikuussa toteutetuilla hinnankorotuksilla sekä kulusäästöillä.
  • Teollisuuspalvelut laajeni yrityskaupoilla Ruotsin prosessipuhdistuksen markkinalle sekä vahvisti markkinaosuuttaan Suomen vaarallisten jätteiden liiketoiminnassa.

Näkymät vuodelle 2022

Vuoden 2022 liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla edellisvuoteen verrattuna.

TOIMITUSJOHTAJA EERO HAUTANIEMI:

”Liikevaihto kasvoi katsauskaudella sekä orgaanisesti että yrityskauppojen johdosta. Oikaistu liikevoitto jäi vertailukaudesta (3,6) ollen 0,0 miljoonaa euroa. Yhtiö arvioi, että koronaviruspandemian aiheuttamien sairauspoissaolojen kasvu  ja korkeampien polttoainehintojen vaikutus oikaistuun liikevoittoon oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä -5,2 miljoonaa euroa.

Olosuhteet ensimmäisellä vuosineljänneksellä olivat poikkeukselliset. Koronaviruspandemia lisäsi Suomessa työntekijöiden sairauspoissaoloja merkittävästi ja Etelä-Suomessa satoi runsaasti lunta, mikä lisäsi tuotantokustannuksia Ympäristöpalveluissa ja Kiinteistöpalvelut Suomen kiinteistöhuollossa.

Ukrainassa alkaneen sodan välittömät vaikutukset Lassila & Tikanojaan ovat pienet. L&T:llä ei ole liiketoimintaa Venäjällä, Valko-Venäjällä tai Ukrainassa, eikä merkittäviä venäläistaustaisia asiakkuuksia. Sodan vaikutus Yhtiöön on välillinen ja tulee polttoaineiden hintojen nousun kautta. Polttoaineiden hinnannousun negatiivinen tulosvaikutus vuositasolla kompensoidaan helmi-huhtikuussa toteutetuilla hinnankorotuksilla sekä kulusäästöillä.

Strategian toteuttaminen ja kehityshankkeet etenivät suunnitellusti tammi-maaliskuussa, ja pystyimme kasvamaan ydinliiketoiminnoissamme markkinaosuutta vahvistamalla.

Ympäristöpalveluissa uudistettiin organisaatiorakennetta ja uuden toiminnanohjausjärjestelmän rakentaminen eteni. Uusi organisaatiorakenne lisää kaupallista vastuuta alueelliselle organisaatiolle ja vahvistaa suurasiakasmyyntiorganisaation ympäristövastuun johtamisen ja konsultoinnin osaamista. Teollisuuspalvelut-toimiala laajeni Ruotsin prosessipuhdistusmarkkinalle yritysoston kautta. Lisäksi Teollisuuspalvelut vahvisti asemaansa vaarallisten ja tavanomaisten jätteiden kierrätyspalveluissa ostamalla Fortumin Suomen vaarallisten jätteiden pienten ja keskisuurten yritysasiakkaiden liiketoiminnan.

Kiinteistöpalvelut Suomen vuoden 2021 viimeisellä vuosineljänneksellä toteutetut kustannustehokkuutta parantavat toimenpiteet ja uudistettu organisaatiorakenne kompensoivat korkean sairastavuuden tuomaa kustannusrasitusta tammi-maaliskuussa. Kiinteistötekniikassa Suomessa energiatehokkuuspalvelujen kasvu jatkui.”

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Tammi-maaliskuu

Lassila & Tikanojan ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 210,4 miljoonaa euroa (192,0), jossa kasvua vertailukaudesta oli 9,6 %. Orgaaninen kasvu oli 5,2 %. Oikaistu liikevoitto oli 0,0 miljoonaa euroa (3,6), joka oli 0,0 % (1,9) liikevaihdosta. Liikevoitto oli -0,3 miljoonaa euroa (3,7), joka oli -0,1 % (1,9) liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli -0,02 euroa (0,07).

Liikevaihto kasvoi Ympäristöpalveluissa, Teollisuuspalveluissa ja Kiinteistöpalvelut Suomessa. Liikevaihto laski Kiinteistöpalvelut Ruotsissa. Liikevoitto heikkeni Ympäristöpalveluissa ja Kiinteistöpalvelut Suomessa ja Ruotsissa. Liikevoitto oli vertailukauden tasolla Teollisuuspalveluissa.

Konsernin oikaistuun liikevoittoon vaikutti arviolta 5,2 miljoonaa euroa negatiivisesti koronaviruspandemian aiheuttamien sairauspoissaolojen kasvu ja polttoainehintojen nousu. Katsauskauden tulokseen vaikutti negatiivisesti nettorahoituskulujen kasvu -1,0 miljoonaan euroon (-0,6).

Avainlukuja

 1-3/20221-3/2021Muutos%1-12/2021
     
Liikevaihto, MEUR210,4192,09,6812,5
Oikaistu liikevoitto, MEUR0,03,6-99,942,4
Oikaistu liikevoitto, %0,01,9 5,2
Liikevoitto, MEUR-0,33,7-107,542,2
Liikevoitto, %-0,11,9 5,2
EBITDA, MEUR13,516,4-17,795,1
EBITDA, %6,48,5 11,7
Tulos ennen veroja, MEUR-1,23,2-138,839,0
Osakekohtainen tulos, EUR-0,020,07-128,90,90
Liiketoiminnan nettorahavirta
investointien jälkeen/osake, EUR
-0,160,11-240,40,05
Oman pääoman tuotto, %-1,55,6 17,1
Sijoitettu pääoma, MEUR413,0363,413,7406,0
Sijoitetun pääoma tuotto, %-0,34,1 10,8
Omavaraisuusaste, %30,431,6 33,7
Nettovelkaantumisaste, %103,384,9 79,4

                                
LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO TOIMIALOITTAIN

Ympäristöpalvelut

Tammi-maaliskuu
Ympäristöpalveluiden ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 87,3 miljoonaan euroon (76,2). Liikevoitto laski 2,9 miljoonaan euroon (4,5).  

Yritysasiakkaiden määrä ja jätevolyymit kasvoivat aktiivisen uusiasiakasmyynnin seurauksena. Kierrätysraaka-aineiden kysyntä ja hinnat nousivat. Ympäristöpalveluissa uudistettiin organisaatiorakennetta lisäämällä kaupallista vastuuta alueelliselle organisaatiolle. Suurasiakasmyyntiorganisaatiota tuettiin vahvemmalla ympäristövastuun johtamisen ja konsultoinnin osaamisella.

Ympäristöpalveluiden tuotantokustannuksia kasvattivat Etelä-Suomen luminen talvi, sekä koronaviruspandemiasta johtuva korkea sairauspoissaolojen määrä ja polttoaineiden voimakas hinnannousu. Polttoaineiden hintojen nousu viedään asiakashintoihin helmi- ja huhtikuussa toteutetuilla hinnankorotuksilla. Uusiutuvissa energialähteissä suuri lumimäärä laski varastoitujen puupolttoaineiden lämpöarvoa, mikä vaikutti negatiivisesti myyntikatteeseen.

Teollisuuspalvelut

Tammi-maaliskuu
Teollisuuspalveluiden ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 23,1 miljoonaan euroon (19,6). Liikevoitto oli 0,2 miljoonaa euroa (0,2).

Teollisuuspalvelut laajeni helmikuussa Ruotsin prosessipuhdistuspalveluiden markkinalle ostamalla 70 prosentin osuuden Ruotsissa prosessipuhdistuspalveluita tarjoavan Sand & Vattenbläst i Tyringe AB:n (”SVB”) osakekannasta. Etelä-Ruotsissa toimivan SVB:n liikevaihto oli noin 10 miljoonaa euroa viime tilikaudella ja se työllistää noin 60 henkilöä. Ruotsin liiketoiminnan integrointi eteni suunnitelman mukaisesti ja tulos oli hyvä ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Lisäksi Teollisuuspalvelut vahvisti asemaansa vaarallisten ja tavanomaisten jätteiden kierrätyspalveluissa ostamalla Fortumin Suomen vaarallisten jätteiden pienten ja keskisuurten yritysasiakkaiden liiketoiminnan helmikuun alussa.

Teollisuuspalveluissa jatkettiin aktiivistä menetelmäkehitystä. Tuusulan toimipisteessä otettiin käyttöön uusi loppusijoitettavan ja kuljetettavan jätteen määrää vähentävä laitteisto sakokaivohiekkojen käsittelyyn. Ympäristörakentamisen palvelulinjassa käynnistyi vertailukautta enemmän uusia projekteja ja käsittelykeskusten tulos oli vahva. Koronaviruksen aiheuttamat sairauspoissaolot sekä polttoaineiden hinnannousu nostivat tuotantokustannuksia. Polttoaineiden hintojen nousu viedään asiakashintoihin helmi- ja huhtikuussa toteutetuilla hinnankorotuksilla.

Kiinteistöpalvelut Suomi

Tammi-maaliskuu
Kiinteistöpalvelut Suomen ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 68,3 miljoonaan euroon (61,2). Liikevoitto heikkeni -2,3 miljoonaan euroon (-1,3).

Siivouksessa liiketoiminta kasvoi ja markkina-asema vahvistui.  Kiinteistöhuollossa uudistettiin organisaatiota, rooleja ja vastuita. Tavoitteena on siivouksen palvelulinjaa vastaava rakenne, jossa esihenkilöt pystyvät keskittymään työntekijöiden tukemiseen ja asiakasvastaavat asiakastyöhön. Kiinteistötekniikassa energiatehokkuuspalvelujen kasvu jatkui.

Koronaviruspandemia lisäsi sairauspoissaoloja merkittävästi, mikä kasvatti tuotantokustannuksia kaikissa palvelulinjoissa ja erityisesti siivouksessa. Myös polttoaineiden hinnannousu nosti tuotantokustannuksia. Suomen kiinteistöhuollon ja kiinteistötekniikan viime vuonna toteutettujen toimenpiteiden tuomat kustannussäästöt toteutuivat odotetusti ja kompensoivat erityisesti koronaviruspandemian seurauksena merkittävästi kasvaneita tuotantokustannuksia.

Kiinteistöpalvelut Ruotsi

Tammi-maaliskuu
Kiinteistöpalvelut Ruotsin ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 32,9 miljoonaan euroon (36,2). Liikevoitto heikkeni -0,2 miljoonaan euroon (0,4). Liikevoitto ennen yrityskauppojen hankintamenon kohdistusten poistoja oli 0,3 miljoonaa euroa (1,0).

Koronaviruspandemiasta aiheutui runsaasti sairauspoissaoloja tammi- ja helmikuussa, mikä nosti tuotantokustannuksia ja vähensi hyväkatteisten lisäpalvelujen myyntiä. Sairauspoissaolojen määrä normalisoitui maaliskuussa. Polttoaineiden hinnannousu nosti tuotantokustannuksia. Vaativissa teknisissä palveluissa solmittiin useita uusia asiakassopimuksia.

RAHOITUS

Liiketoiminnan rahavirta ensimmäisellä vuosineljänneksellä pysyi vertailukauden tasolla 13,9 miljoonassa eurossa (13,5). Liiketoiminnan nettorahavirta investointien jälkeen oli -6,0 miljoonaa euroa (4,3). Nettorahavirtaa investointien jälkeen pienensivät yritysostot, joiden vaikutus oli noin 13 miljoonaa euroa. Käyttöpääomaa vapautui 2,5 miljoonaa euroa (vapautui 1,8). 

Korollista vierasta pääomaa oli kauden lopussa 220,8 miljoonaa euroa (184,6). Korolliset nettovelat olivat 198,5 miljoonaa euroa (151,7). Pitkäaikaisten lainojen keskikorko ilman IFRS 16
-velkoja korkosuojaukset huomioiden oli 1,1 % (1,3).

100,0 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli kauden lopussa käytössä 20,0 miljoonaa euroa (11,0). 40,0 miljoonan euron komittoitu luottolimiitti oli vertailukauden tapaan käyttämättä. Yhtiö solmi vastuullisuustavoitteisiin sidotun luottolimiitin katsauskaudella ja se erääntyy vuoden 2025 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Nettorahoituskulut olivat -1,0 miljoonaa euroa (-0,6). Nettorahoituskulut kasvoivat yrityskauppojen seurauksena kasvaneiden korollisten velkojen johdosta. Valuuttakurssimuutosten vaikutus nettorahoituskuluihin oli 0,0 miljoonaa euroa (0,2). Nettorahoituskulut olivat 0,5 % (0,3) liikevaihdosta.

Omavaraisuusaste oli 30,4 % (31,6) ja nettovelkaantumisaste 103,3 % (84,9). Rahavarat olivat kauden lopussa 22,3 miljoonaa euroa (32,9). Erääntyneet myyntisaamiset tai luottotappiot eivät ole kasvaneet koronaviruspandemian tai Ukrainan sodan seurauksena.

VAROJENJAKO

17.3.2022 pidetty yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2021 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,46 euroa osakkeelta, eli yhteensä 17,5 miljoonaa euroa. Osinko maksettiin osakkeenomistajille 28.3.2022.

INVESTOINNIT

Ensimmäisen vuosineljänneksen bruttoinvestoinnit olivat 28,5 miljoonaa euroa (9,4). Yrityskauppojen osuus investoinneista oli noin 21 miljoonaa euroa. Muut investoinnit koostuivat pääasiassa kone- ja kalustohankinnoista sekä investoinneista tietojärjestelmiin ja rakennuksiin.

VASTUULLISUUS

Ympäristövastuu

L&T:n tuottamat ilmastohyödyt asiakkaalle

 Q1/2022Q1/20212021TavoiteTavoite saavutettava
      
Hiilikädenjälki (tCO2-ekv.)364 000361 0001 100 000liikevaihtoa nopeampi kasvu 

Hiilikädenjälki kuvaa tuotteen, prosessin tai palvelun ilmastohyötyjä eli päästövähennyspotentiaalia käyttäjälle. L&T:n hiilikädenjälki pienentää asiakkaan hiilijalanjälkeä. Palvelumme tuottivat asiakkaille päästövähennyksiä, jotka muodostuivat mm. asiakkaiden korvattua neitseellisiä raaka-aineita kierrätysraaka-aineilla ja fossiilisia polttoaineita bio- ja kierrätyspolttoaineilla.

Tieteellisten päästövähennystavoitteiden edistyminen vuoden 2018 lähtötasosta

 Q1/2022Q1/20212021TavoiteTavoite saavutettava
      
Hiilijalanjälki (tCO2-ekv.)

 
8 5009 55037 800  

 
Hiilijalanjälki-intensiteetti (gCO2-ekv./km)7108367674762030

L&T:n strategisena tavoitteena on puolittaa oman toimintansa hiilijalanjälki vuoteen 2030 mennessä ja vähentää toimitusketjustaan aiheutuvia epäsuoria päästöjä. Asetettu päästövähennystavoite on saanut Science Based Target -aloitteen validoinnin. Tavoitteen toteutumista edistetään siirtymällä liikenteessä päästöttömiin teknologioihin ja polttoaineisiin sekä suosimalla kiinteistöissä uusiutuvaa energiaa. Hiilijalanjälkitoteumaan katsauskaudella vaikutti polttonesteiden jakeluvelvoitteen muutos, mikä laski erityisesti dieselin päästöjä.

Sosiaalinen vastuu

Kokonaistapaturmataajuus

 
Q1/2022

Q1/2021
2021TavoiteTavoite saavutettava
      

Kokonaistapaturmataajuus (TRIF)
 

26
 

26
 

24
 

20
 

2024

L&T poistaa vaaratekijöitä ja parantaa omaa, asiakkaidensa ja muiden sidosryhmiensä turvallisuutta tehokkailla ennakoivilla toimenpiteillä, kuten riskinarvioinneilla ja turvallisuushavainnoilla sekä turvallisuuskävelyillä ja -tuokioilla.
  
Työhyvinvointi

  

Q1/2022
 

Q1/2021
2021TavoiteTavoite saavutettava
      
Terveysprosentti (osuus henkilöstöstä vailla sairauslomapäiviä) 

67

 
 

77

 
 

45

 
452024
 

Sairauspoissaolot (%)
 

6,5
 

5,4
 

5,0
 

4,5
 

2024

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla sairauspoissaolojen määrä kasvoi koronapandemian johdosta vertailukaudesta ja oli korkealla 6,5 (5,4) prosentin tasolla. 

Ajankohtaista vastuullisuudesta

Lassila & Tikanoja julkaisi helmikuussa vuoden 2021 vuosikatsauksen, joka sisälsi Global Reporting Standardin (GRI) mukaisen vastuullisuusraportin sekä selvityksen ilmastonmuutoksen tuomista riskeistä ja mahdollisuuksista Task Force on Climate related Financial Disclosures (TCFD)
-suositusten mukaisesti. L&T julkaisi EU-taksonomiaan liittyvän tarkastelun siitä, kuinka suuri osuus L&T:n liikevaihdosta, investoinneista ja liiketoiminnan kuluista liittyy ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen. Liikevaihdosta L&T:n EU-taksonomiakelpoisuus on 56 prosenttia, investoinneista 57 prosenttia ja liiketoiminnan kuluista 54 prosenttia. Yhtiö allekirjoitti katsauskaudella vastuullisuustavoitteisiin sidotun luottolimiitin.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstömäärä oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä kokoaikaiseksi muutettuna keskimäärin 7 055 (6 846). Kauden lopussa palveluksessa oli koko- ja osa-aikaisia yhteensä 8 367 (8 033) henkilöä. Heistä työskenteli Suomessa 7 015 (6 577) ja Ruotsissa 1 352 (1 456) henkilöä.

L&T:n henkilöstöpolitiikkojen ja -suunnitelmien tavoitteena on varmistaa, että henkilöstön määrä, osaaminen ja pysyvyys ovat tuloksekkaan toiminnan edellyttämällä tasolla. Työvoimavaltaiselle yritykselle henkilöstön työ- ja toimintakyky ja niiden säilyminen koko työuran ajan vanhuuseläkeikään asti ovat tärkeitä.

Työvoiman saatavuuden varmistamiseksi aloitettiin useita hankkeita. Yhteistyötä kaupunkien työvoimapalvelujen ja valtion toimijoiden kanssa tiivistettiin ja ulkomaisen työvoiman rekrytointikanavia avattiin. L&T tarjoaa yhteistyössä Staffpointin kanssa työpaikkoja myös Ukrainasta saapuneille pakolaisille. L&T:llä jatkettiin rekrytointikäytänteiden ja työnantajamielikuvan kehittämistä. Laajalla digimarkkinoinnilla lisättiin potentiaalisten työnhakijoiden tietoisuutta L&T:llä tarjolla olevista vakituisista ja kesätyöpaikoista. Konsernissa solmittiin 682 uutta työsopimusta tammi-maaliskuussa. Näistä työsopimuksista 539 oli toistaiseksi voimassa olevia. L&T tarjoaa noin 950 kesätyöpaikkaa kesällä 2022 uran alkuvaiheessa oleville eri puolilta Suomea ja Ruotsia.


OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA


Vaihto ja kurssi

Yhtiön osakkeita vaihdettiin tammi-maaliskuussa 4,7 miljoonaa kappaletta, mikä on 12,2 % (11,0) ulkona olevien osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä. Vaihdon arvo oli 55,1 miljoonaa euroa (61,0). Osakkeen ylin kurssi oli 13,62 euroa ja alin 10,26 euroa. Päätöskurssi oli 10,82 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli kauden lopussa 412,6 miljoonaa euroa (542,4).

Omat osakkeet

Yhtiön hallussa oli katsauskauden lopussa 661 874 omaa osaketta, jotka edustavat 1,7 % kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä

Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 19 399 437 euroa ja ulkona olevien osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa 38 137 000 osaketta. Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman yhtiön hallussa olevia osakkeita oli 38 128 554 osaketta.

Osakkeenomistajat

Yhtiöllä oli kauden lopussa 24 318 (23 944) osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 7,4 % (8,9) osakekannasta.

Hallituksen valtuutukset

Lassila & Tikanoja Oyj:n 17.3.2022 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallitus on valtuutettu hankkimaan enintään 2 000 000 kappaletta (5,2 % koko osakemäärästä) yhtiön omia osakkeita. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta.

Hallitus on valtuutettu päättämään uusien tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevien osakkeiden annista osakeannilla ja/tai optio-oikeuksien tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen nojalla voidaan antaa ja/tai luovuttaa yhteensä enintään 2 000 000 osaketta, joka on 5,2 % koko osakemäärästä. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta.

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

17.3.2022 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2021 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle sekä hyväksyi toimielinten palkitsemisraportin.

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2021 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,46 euroa osakkeelta, yhteensä 17,5 miljoonaa euroa. Osingon maksupäiväksi päätettiin 28.3.2022.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi. Hallitukseen valittiin uudelleen seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka Teemu Kangas-Kärki, Laura Lares, Sakari Lassila, Jukka Leinonen, Laura Tarkka ja Pasi Tolppanen.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka ilmoitti nimeävänsä KHT Samuli Perälän yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 4 §:n 3. virkettä siten, että yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä on kerrottu tarkemmin pörssitiedotteella 17.3.2022.

HALLITUS

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen jäsenet ovat Teemu Kangas-Kärki, Laura Lares, Sakari Lassila, Jukka Leinonen, Laura Tarkka ja Pasi Tolppanen. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Jukka Leinosen ja varapuheenjohtajaksi Sakari Lassilan.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Sakari Lassila ja jäseniksi Teemu Kangas-Kärki ja Laura Lares. Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Jukka Leinonen ja jäseniksi Laura Tarkka ja Pasi Tolppanen.

KATSAUSKAUDEN KESKEISET TAPAHTUMAT

1.2.2022 yhtiö tiedotti, että Teollisuuspalvelut-toimiala on ostanut 70 prosentin osuuden Ruotsissa prosessipuhdistuspalveluita tarjoavan Sand & Vattenbläst i Tyringe AB:n (”SVB”) osakekannasta. Järjestelyn avulla L&T:n Teollisuuspalvelut laajentuu Ruotsin prosessipuhdistuspalveluiden markkinalle.

23.3.2022 yhtiö tiedotti, että Kiinteistöpalvelut Ruotsin toimialajohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi nimitettiin 19.4.2022 alkaen M.Sc/Technology Tina Hellstadius. Aiemmin tehtävässä toiminut Erik Sundström siirtyy eläkkeelle 30.6.2022.

28.3.2022 yhtiö tiedotti, että se on allekirjoittanut uuden 40 miljoonan euron vastuullisuustavoitteisiin sidotun luottolimiitin (revolving credit facility). Luottolimiitti erääntyy vuoden 2025 ensimmäisellä kvartaalilla. Sopimuksessa on yhden vuoden jatko-optio. Sopimus tehtiin Danske Bankin kanssa.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiön johdolla ei ole tiedossa sellaisia olennaisia katsauskauden jälkeisiä tapahtumia, jotka olisivat vaikuttaneet osavuosikatsauksen laadintaan.


LÄHIAIKOJEN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Koronaviruksen rajoittamiseksi annettujen viranomaismääräysten ja -suositusten sekä niiden aiheuttamien asiakaskohtaisten tuotannonrajoitus- ja sopeutustoimenpiteiden ennakoidaan aiheuttavan häiriöitä palveluiden tuottamiseen myös vuoden 2022 aikana. Koronaviruksen aiempia herkemmin tarttuvat muunnokset ovat lisänneet sairauspoissaolojen määrää ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ja voivat myös jatkossa lisätä sairauspoissaoloja, mikä voi aiheuttaa häiriöitä L&T:n palvelutuotantoon sekä kasvattaa kustannuksia.

Yhtiöllä ei ole toimintaa tai omistuksia Venäjällä, Valko-Venäjällä tai Ukrainassa, eikä asiakaskunnassa ole merkittävästi venäläisomisteisia yrityksiä, joten Ukrainassa alkaneen sodan välittömät vaikutukset jäävät pieniksi. Välilliset vaikutukset yleiseen taloudelliseen toimeliaisuuteen Suomessa ja Ruotsissa voivat kuitenkin vaikuttaa liikevaihtoa ja tulosta heikentävästi.

Kustannusten, etenkin polttoaineiden, hintojen nousu vaikutti yhtiön ensimmäisen neljänneksen tulokseen negatiivisesti, ja kustannusten nousu voi myös jatkossa vaikuttaa yhtiön tulokseen negatiivisesti. Öljyn hinnanmuutokset vaikuttavat sekä polttoainekustannuksiin että öljypohjaisten uusioraaka-aineiden, kuten uusiomuovin sekä regeneroitavan voiteluöljyn hintaan.

Korkotason mahdollinen nousu voi lisätä Yhtiön korkokustannuksia.

Yhtiössä on käynnissä useita toiminnanohjausjärjestelmien uudistushankkeita. Järjestelmien käyttöönottoon ja toimintamallin vakiinnuttamiseen liittyvät väliaikaiset ylimääräiset kustannukset voivat heikentää yhtiön tulosta.

Työvoiman saatavuushaasteet voivat nostaa tuotantokustannuksia.

Lisätietoja Lassila & Tikanojan riskeistä ja riskienhallinnasta esitetään vuoden 2021 vuosikertomuksessa sekä hallituksen toimintakertomuksessa ja konsernitilinpäätöksessä.

Helsinki 26.4.2022

LASSILA & TIKANOJA OYJ

Hallitus
Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Eero Hautaniemi, puh. 010 636 2810
talousjohtaja Valtteri Palin, puh. 040 734 7749

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka tekee kiertotaloudesta totta. Yhdessä asiakkaidemme kanssa pidämme materiaalit ja kiinteistöt mahdollisimman pitkään tuottavassa käytössä sekä tehostamme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Näin toimien luomme enemmän arvoa kiertotaloudella sekä asiakkaillemme, henkilöstöllemme että yhteiskunnalle laajemmin. Kun onnistumme tässä, myös omistajillemme tuotettu arvo kasvaa. Tavoitteenamme on jatkuvasti kasvattaa toimintamme hiilikädenjälkeä eli positiivista ilmastovaikutusta. Sosiaalista vastuuta kannamme muun muassa huolehtimalla oman henkilöstön työkyvystä sekä tarjoamalla töitä myös niille, joiden on vaikea työllistyä. L&T toimii Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2021 oli 812,5 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 8 171 henkilöä. L&T on listattu Nasdaq Helsingissä.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lt.fi

Liite