Siirry sisältöön

Lassila & Tikanoja Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2024

  • 10 minuutin lukuaika

Lassila & Tikanoja Oyj
Pörssitiedote
26.4.2024 klo 8.00

Lassila & Tikanoja Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2024

 VAKAA TULOS SUOMEN LIIKETOIMINNOISSA – KIINTEISTÖPALVELUT RUOTSI JÄI ODOTUKSISTA

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan jaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

  • Vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 185,0 miljoonaa euroa (192,7). Liikevaihto laski 4,0 %. Liikevaihdon lasku johtui heikosta taloudellisesta suhdanteesta.
  • Oikaistu liikevoitto oli 0,0 miljoonaa euroa (1,4) ja liikevoitto -1,7 miljoonaa euroa (1,4). Osakekohtainen tulos oli -0,02 euroa (0,03).
  • Liiketoiminnan nettorahavirta investointien jälkeen oli -9,4 miljoonaa euroa (19,2) ja osakekohtainen liiketoiminnan nettorahavirta investointien jälkeen -0,25 euroa (0,50). Rahavirtaan vaikutti negatiivisesti factoring-rahoituksen käytön vähentäminen.

Näkymät vuodelle 2024

Vuoden 2024 liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla edellisvuoteen verrattuna ja liikevoiton samalla tasolla tai parempi.  

TOIMITUSJOHTAJA EERO HAUTANIEMI:

”Korkea korkotaso sekä teollisen tuotannon väheneminen ja rakennusteollisuuden heikko markkinatilanne yhdistettynä poliittisiin lakkoihin Suomessa vaikuttivat negatiivisesti L&T:n palveluiden kysyntään ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Katsauskaudella liikevaihto laski 4,0 prosenttia ja oikaistu liikevoitto oli 0,0 miljoonaa euroa (1,4). Poliittisten lakkojen vaikutus L&T:n tulokseen oli noin 0,3 miljoonaa euroa negatiivinen.

Ympäristöpalveluissa talouden taantuma ja poliittiset lakot laskivat kierrätys- ja jätehuoltopalveluiden kysyntää toimialan markkina-aseman vahvistuessa hieman. Kierrätysraaka-aineiden kysyntä ja hintataso tasaantuivat ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Asuinkiinteistöjen pakkausjätteen keräyksen kunnallistaminen jatkui, mutta vuoden 2023 viimeisellä vuosineljänneksellä käynnistetyt toimenpiteet toiminnan tehokkuuden ja kannattavuuden parantamiseksi kompensoivat sen vaikutusta suurelta osin.

Teollisuuspalveluissa liikevaihto kasvoi. Suomen poliittiset lakot heikensivät kysyntää Vaarallisten jätteiden palvelulinjassa vähäisessä määrin ja prosessipuhdistustöitä siirtyi ensimmäiseltä vuosineljännekseltä toiselle vuosineljännekselle. Ruotsin prosessipuhdistusliiketoiminta laajeni strategian mukaisesti Gävleborgin alueelle yrityskaupalla. Teollisuuspalveluilla on Ruotsissa tällä hetkellä yhteensä noin 100 työntekijää ja prosessipuhdistuspalveluja tarjotaan Etelä- ja Keski-Ruotsissa.

Kiinteistöpalveluissa Suomessa ja Ruotsissa toimintaa tehostavat ja kustannusrakennetta keventävät toimenpiteet jatkuivat. Kiinteistöpalvelut Suomen ensimmäisen vuosineljänneksen tulosta rasittivat 0,6 miljoonan euron varaukset mahdollisiin työkyvyttömyyseläkkeisiin. Kiinteistöpalvelut Suomen Siivouksen palvelulinja teki vertailukautta vahvemman tuloksen. Kiinteistöpalvelut Ruotsissa vuoden 2023 lopussa päättyi merkittävä asiakkuus, jonka menetystä ei saatu täysimääräisesti kompensoitua uusilla asiakkuuksilla katsauskauden aikana.

Lassila & Tikanoja vähensi factoring-rahoituksen käyttöä suunnitellusti kymmenellä miljoonalla eurolla, mikä pienensi rahavirtaa investointien jälkeen ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Yhtiön rahoitusasema on vahva.”

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Tammi-maaliskuu
Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 185,0 miljoonaa euroa (192,7), jossa laskua vertailukaudesta oli 4,0 %. Orgaanisesti liikevaihto laski 4,1 %. Oikaistu liikevoitto oli 0,0 miljoonaa euroa (1,4), joka oli 0,0 % (0,7) liikevaihdosta. Liikevoitto oli -1,7 miljoonaa euroa (1,4), joka oli -0,9 % (0,7) liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli -0,02 euroa (0,03).

Liikevaihto kasvoi Teollisuuspalveluissa ja laski muilla toimialoilla. Liikevoitto heikkeni kaikilla toimialoilla.

Katsauskauden tulokseen vaikutti negatiivisesti nettorahoituskulujen kasvu -1,8 miljoonaan euroon (-1,6). Katsauskauden tulokseen vaikutti positiivisesti osuus yhteisyritys Laania Oy:n tuloksesta 2,1 miljoonaa euroa (1,5).

Avainlukuja

  1–3/2024 1–3/2023 Muutos% 1–12/2023
         
Liikevaihto, MEUR 185,0 192,7 -4,0 802,1
Oikaistu liikevoitto, MEUR 0,0 1,4 -98,6 39,0
Oikaistu liikevoitto, % 0,0 0,7   4,9
Liikevoitto, MEUR -1,7 1,4   38,4
Liikevoitto, % -0,9 0,7   4,8
EBITDA, MEUR 12,1 15,4 -21,7 95,8
EBITDA, % 6,5 8,0   11,9
Osakekohtainen tulos, EUR -0,02 0,03   0,79
Liiketoiminnan nettorahavirta
investointien jälkeen/osake, EUR
-0,25 0,50   1,33
Oman pääoman tuotto, % -1,4 2,2   13,3
Sijoitettu pääoma, MEUR 418,5 421,8 -0,8 425,9
Sijoitetun pääoma tuotto, % 9,9 11,4   10,3
Omavaraisuusaste, % 33,4 32,7   36,8
Nettovelkaantumisaste, % 85,8 84,5   69,3

LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO TOIMIALOITTAIN


Ympäristöpalvelut

Tammi-maaliskuu
Ympäristöpalveluiden ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 65,4 miljoonaan euroon (66,3). Liikevoitto oli 2,7 miljoonaa euroa (3,2).

Ympäristöpalveluissa talouden taantuma ja poliittiset lakot laskivat kierrätys- ja jätehuoltopalveluiden kysyntää toimialan markkina-aseman vahvistuessa hieman. Kierrätysraaka-aineiden kysyntä ja hintataso tasaantuivat ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Asuinkiinteistöjen pakkausjätteen keräyksen kunnallistaminen jatkui, mutta vuoden 2023 viimeisellä vuosineljänneksellä käynnistetyt toimenpiteet toiminnan tehokkuuden ja kannattavuuden parantamiseksi kompensoivat sen vaikutusta suurelta osin.  

Teollisuuspalvelut

Tammi-maaliskuu
Teollisuuspalveluiden ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 28,1 miljoonaan euroon (26,1). Oikaistu liikevoitto oli -0,1 miljoonaa euroa (0,1). Liikevoitto oli -0,4 miljoonaa euroa (0,1). Liikevoittoa heikensi Sand & Vattenbläst i Tyringe AB:n (”SVB”) hankintaan liittyvän siirtyvän vastikkeen yhteensä 0,2 miljoonan euron käyvän arvon muutos (ei muutosta vertailukaudella).   Käyvän arvon muutos johtuu liiketoiminnan laajentumisen vaikutuksesta odotettuun kasvavaan käyttökatetasoon.

Ympäristörakentamisen palvelulinjassa kysyntä jatkui vahvana. Suomen poliittiset lakot heikensivät kysyntää Vaarallisten jätteiden palvelulinjassa vähäisessä määrin ja prosessipuhdistustöitä siirtyi ensimmäiseltä vuosineljännekseltä toiselle vuosineljännekselle. Vuosihuoltojen aikatauluihin tai laajuuteen ei ole toistaiseksi tullut L&T:n liiketoimintaan vaikuttavia muutoksia.

Teollisuuspalveluiden prosessipuhdistusliiketoiminta laajeni Ruotsissa Gävleborgin alueelle yrityskaupalla 1.2.2024. L&T osti prosessipuhdistuspalveluja tarjoavan PF Industriservice AB:n koko osakekannan. PF Industriservicen liikevaihto oli noin 2,5 miljoonaa euroa viime tilikaudella ja se työllistää noin seitsemän henkilöä. PF Industriservice tarjoaa erilaisia prosessipuhdistuspalveluita metsäteollisuuden, energiateollisuuden ja rakennusteollisuuden asiakkaille. Teollisuuspalveluissa Ruotsissa työskentelee yrityskaupan jälkeen noin 100 henkilöä ja prosessipuhdistuspalveluja tarjotaan Etelä- ja Keski-Ruotsissa teollisille asiakkaille.

Kiinteistöpalvelut Suomi

Tammi-maaliskuu
Kiinteistöpalvelut Suomen ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 63,3 miljoonaa euroa (67,1). Liikevoitto oli -0,1 miljoonaa euroa (0,2).

Kiinteistöpalvelut Suomen kannattamattomia asiakassopimuksia päättyi katsauskauden aikana. Kustannusrakennetta keventävät toimenpiteet jatkuivat. Siivouksen palvelulinja teki vertailukautta vahvemman tuloksen. Kysyntä dataohjatuille siivouspalveluille kasvoi. Kiinteistöpalvelut Suomen ensimmäisen vuosineljänneksen tulosta rasittivat 0,6 miljoonan euron (0,4) varaukset mahdollisiin työkyvyttömyyseläkkeisiin.

Kiinteistöpalvelut Ruotsi

Tammi-maaliskuu
Kiinteistöpalvelut Ruotsin ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 29,5 miljoonaan euroon (34,5). Liiketulos oli -2,1 miljoonaa euroa (-1,0). Liiketulos ennen yrityskauppojen hankintamenon kohdistusten poistoja oli -1,8 miljoonaa euroa (-0,7).

Asiakassopimukset ovat Ruotsin liiketoiminnassa pääsääntöisesti kiinteähintaisia eikä kohonneita tuotantokustannuksia ole saatu siirrettyä asiakashintoihin. Vuoden 2023 lopussa toimialalla päättyi merkittävä asiakkuus, jota ei saatu täysimääräisesti kompensoitua uusilla asiakkuuksilla katsauskauden aikana. Toimialalla on käynnissä ohjelma toimintamallien yksinkertaistamiseksi ja sopeuttamiseksi muuttuneeseen toimintaympäristöön ja sen tulosten odotetaan näkyvän vuoden 2024 loppuun mennessä.

RAHOITUS

Vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen liiketoiminnan nettorahavirta oli 1,9 miljoonaa euroa (26,8). Liiketoiminnan nettorahavirta investointien jälkeen oli -9,4 miljoonaa euroa (19,2). Yhtiö vähensi factoring-rahoituksen käyttöä suunnitellusti kymmenellä miljoonalla eurolla, mikä pienensi rahavirtaa investointien jälkeen ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Factoring-rahoitusta oli käytössä katsauskauden lopussa noin 12,5 miljoonaa euroa (17,2). Katsauskauden liiketoiminnan nettorahavirtaa investointien jälkeen pienensivät yritysostot, joiden vaikutus oli noin 1,2 miljoonaa euroa. Käyttöpääomaa sitoutui 6,2 miljoonaa euroa (vapautui 8,9). 

Korollista vierasta pääomaa oli katsauskauden lopussa 208,3 miljoonaa euroa (219,0). Korolliset nettovelat olivat 180,3 miljoonaa euroa (171,4). Pitkäaikaisten lainojen keskikorko ilman vuokrasopimusvelkoja korkosuojaukset huomioiden oli 4,0 % (2,8). Katsauskauden päättyessä yhtiöllä ei ollut koronvaihtosopimuksia.

100,0 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli katsauskauden lopussa käytössä 10,0 miljoonaa euroa (vertailukaudella käyttämättä). 10,0 miljoonan euron tililimiitti sekä 40,0 miljoonan euron komittoitu luottolimiitti olivat vertailukauden tapaan käyttämättä.

Nettorahoituskulut olivat -1,8 miljoonaa euroa (-1,6). Nettorahoituskuluja pienensi ympäristövarausten diskonttauksen vaikutus 0,3 miljoonaa euroa (-0,0). Valuuttakurssimuutosten vaikutus nettorahoituskuluihin oli -0,0 miljoonaa euroa (-0,0). Nettorahoituskulut olivat 1,0 % (0,8) liikevaihdosta.

Omavaraisuusaste oli 33,4 % (32,7) ja nettovelkaantumisaste 85,8 % (84,5). Konsernin oma pääoma oli 210,2 miljoonaa euroa (202,8). Omaa pääomaa pienensivät tilikaudelta 2023 jaettavat osingot 18,7 miljoonaa euroa, jotka 21.3.2024 pidetyn yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti maksettiin osakkeenomistajille 3.4.2024. Ruotsin kruunun kurssimuutoksista johtuvien muuntoerojen vaikutus omaan pääomaan oli -2,4 miljoonaa euroa. Rahavarat olivat katsauskauden lopussa 28,0 miljoonaa euroa (47,6).

OSINGONJAKO

21.3.2024 pidetty yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2023 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,49 euroa osakkeelta, eli yhteensä 18,7 miljoonaa euroa. Osinko maksettiin osakkeenomistajille 3.4.2024.

INVESTOINNIT

Vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen bruttoinvestoinnit olivat 11,1 miljoonaa euroa (13,8). Investoinnit koostuivat pääasiassa kone- ja kalustohankinnoista sekä investoinneista tietojärjestelmiin. Yrityskauppojen osuus bruttoinvestoinneista oli noin 2 miljoonaa euroa (0).

VASTUULLISUUS

Lassila & Tikanoja julkaisi helmikuussa vuoden 2023 vuosikatsauksen, joka sisälsi Global Reporting Standardin (GRI) mukaisen vastuullisuusraportin sekä selvityksen ilmastonmuutoksen tuomista riskeistä ja mahdollisuuksista Task Force on Climate related Financial Disclosures (TCFD)
-suositusten mukaisesti.

Vastuullisuustavoitteissa edistyminen

Mittari  1-3/2024

1-3/2023


2023
Tavoite
Tavoite saavutettava
 
YMPÄRISTÖVASTUU            
Hiilikädenjälki (tCO2-ekv.)
eli vältetyt päästöt
-115 200  

-126 500

-453 000
liikevaihtoa nopeampi kasvu    
             
Hiilijalanjälki (tCO2-ekv.)
Scope 1 & 2


  6 900


8 000


31 200


24 400


2030
 

 
             
SOSIAALINEN VASTUU            
Kokonaistapaturmataajuus (TRIF)  

21

26
 

23
 

15
 

2030
 
 

Sairauspoissaolot (%)
 

5,5

6,5
 

5,1
 

4
 

2030
 

HENKILÖSTÖ

Henkilöstömäärä oli vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä kokoaikaiseksi muutettuna keskimäärin 6 305 (6 611). Katsauskauden lopussa palveluksessa oli koko- ja osa-aikaisia yhteensä 7 686 (8 244) henkilöä.

Henkilöstömäärä katsauskauden lopussa  1–3/2024 1–3/2023 2023
       
Konserni 7 686 8 244 8 159
   Suomi 6 482 6 875 6 891
   Ruotsi 1 204 1 369 1 268
       
Ympäristöpalvelut 1 534 1 554 1 576
Teollisuuspalvelut 680 627 679
Kiinteistöpalvelut Suomi 4 257 4 654 4 603
Kiinteistöpalvelut Ruotsi 1 103 1 289 1 187
Konsernihallinto ja muut 112 120 114

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Vaihto ja kurssi

Yhtiön osakkeita vaihdettiin tammi-maaliskuussa 2,1 miljoonaa kappaletta, mikä on 5,5 % (5,3) ulkona olevien osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä. Vaihdon arvo oli 19,6 miljoonaa euroa (21,9). Osakkeen ylin kurssi oli 10,36 euroa ja alin 8,52 euroa. Päätöskurssi oli 8,80 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli katsauskauden lopussa 335,9 miljoonaa euroa (385,3).

Omat osakkeet

Yhtiön hallussa oli katsauskauden lopussa 623 273 omaa osaketta, jotka edustavat 1,6 % kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä

Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 19 399 437 euroa ja ulkona olevien osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa oli 38 175 601 osaketta. Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman yhtiön hallussa olevia osakkeita oli 38 140 636 osaketta.

Osakkeenomistajat

Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa 25 255 (25 228) osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 8,7 % (8,5) osakekannasta.

Hallituksen valtuutukset

Lassila & Tikanoja Oyj:n 21.3.2024 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallitus on valtuutettu hankkimaan enintään 2 000 000 kappaletta (5,2 % koko osakemäärästä) yhtiön omia osakkeita. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta.

Hallitus on valtuutettu päättämään uusien tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevien osakkeiden annista osakeannilla ja/tai optio-oikeuksien tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen nojalla voidaan antaa ja/tai luovuttaa yhteensä enintään 2 000 000 osaketta, joka on 5,2 % koko osakemäärästä. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta.

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Lassila & Tikanoja Oyj:n 21.3.2024 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2023, myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle sekä käsitteli toimielinten palkitsemisraportin ja palkitsemispolitiikan. Yhtiökokous päätti taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta, hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista, tilintarkastajan valinnasta ja palkkiosta, kestävyysraportoinnin varmentajan vahvistamisesta ja palkkiosta, hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankintaan sekä päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2023 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,49 euroa osakkeelta. Osingon maksupäiväksi päätettiin 3.4.2024.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7) osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kaikki nykyisen hallituksen jäsenet Teemu Kangas-Kärki, Laura Lares, Sakari Lassila, Jukka Leinonen, Anni Ronkainen ja Pasi Tolppanen sekä uutena jäsenenä Juuso Maijala. Jukka Leinonen valittiin hallituksen puheenjohtajaksi ja Sakari Lassila varapuheenjohtajaksi.

Yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Samuli Perälän. Lisäksi yhtiön tilintarkastaja vahvistettiin myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi varmentamaan tilikauden 2024 kestävyysraportti.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä on kerrottu tarkemmin pörssitiedotteella 21.3.2024.

HALLITUS

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen jäsenet ovat Teemu Kangas-Kärki, Laura Lares, Sakari Lassila, Jukka Leinonen, Juuso Maijala, Anni Ronkainen ja Pasi Tolppanen. Lassila & Tikanoja Oyj:n 21.3.2024 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi Jukka Leinosen hallituksen puheenjohtajaksi ja Sakari Lassilan varapuheenjohtajaksi.

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan jäsenet. Tarkastusvaliokuntaan valittiin Sakari Lassila (puheenjohtaja), Teemu Kangas-Kärki, Juuso Maijala ja Anni Ronkainen. Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokuntaan valittiin Jukka Leinonen (puheenjohtaja), Laura Lares ja Pasi Tolppanen.

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Lassila & Tikanoja tiedotti 8.4.2024, että Juha Saarinen (DI) on nimitetty Hankintajohtajaksi (CPO, Chief Purchasing Officer) ja johtoryhmän jäseneksi 1.8.2024 alkaen. Saarinen siirtyy L&T:n palvelukseen Kamux Oyj:stä, jossa hän on toiminut Chief Purchasing Officerina.

LÄHIAIKOJEN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Yleinen taloudellinen epävarmuus voi vaikuttaa asiakkaiden taloudelliseen toimeliaisuuteen, mikä voi pienentää kysyntää L&T:n palveluille.

Kustannusten kuten polttoaineiden ja energian hintojen nousu sekä korkotason mahdolliset muutokset voivat vaikuttaa yhtiön tulokseen.

Suomessa jätelakia muutettiin heinäkuussa 2021. Jätelain uudistuksella vahvistettiin kuntien roolia pakkausmateriaalien ja biojätteiden keräystoiminnan järjestämisessä asuinkiinteistöiltä. Muutoksen myötä L&T:n suorat asiakassopimukset asuinkiinteistöjen kanssa, jotka koskevat pakkausjätteiden ja biojätteiden erilliskeräystä, siirtyvät kunnille kilpailutettavaksi portaittain 1.7.2022 – 1.7.2025. Kunnallistamisen myötä Suomen jätehuoltomarkkinasta tulee siirtymään vuosina 2024–2026 vapaan kilpailun piiristä kuntayhtiöille L&T:n arvion mukaan noin 30 miljoonaa euroa. L&T osallistuu kuntaurakoiden kilpailutuksiin ja on merkittävä toimija kuntaurakoissa. Yhtiö arvioi kuitenkin muutoksen kokonaisvaikutuksen olevan yhtiölle negatiivinen.

Yhtiössä on käynnissä useita toiminnanohjausjärjestelmien uudistushankkeita. Järjestelmien käyttöönottoon ja toimintamallin vakiinnuttamiseen liittyvät väliaikaiset ylimääräiset kustannukset voivat heikentää yhtiön tulosta.

Työvoiman vaihtuvuus- ja saatavuushaasteet voivat nostaa tuotantokustannuksia.

Geopoliittiseen tilanteeseen liittyy edelleen epävarmuutta Venäjän hyökkäyssodan seurauksena. Välilliset vaikutukset yleiseen taloudelliseen toimeliaisuuteen Suomessa ja Ruotsissa voivat vaikuttaa liikevaihtoa ja tulosta heikentävästi.

Konserniyhtiö Lassila & Tikanoja FM AB on kantajanana ja vastaajana oikeusprosessissa Ruotsissa koskien konsernin entiseltä asiakkaalta laskutettuja maksamattomia saatavia. Lassila & Tikanoja FM AB on kesäkuussa 2022 nostanut kanteen Solnan käräjäoikeudessa L&T:n entistä asiakasyritystä vastaan vaatien suoritusta maksamattomista saatavista. Tilikauden lopussa saatavien määrä yhtiön taseessa oli noin 1,5 miljoonaa euroa. Kyseinen L&T:n entinen asiakasyritys on kiistänyt Lassila & Tikanoja FM AB:n vaatimukset ja maksuvelvollisuutensa sekä samalla nostanut vastakanteen vaatien yhteensä noin 144 miljoonaa Ruotsin kruunua Lassila & Tikanoja FM AB:lta. Riita-asian käsittely on kesken. Lassila & Tikanoja pitää vastakannetta perusteettomana eikä ole kirjannut siihen liittyen varauksia.
       
Lisätietoja Lassila & Tikanojan riskeistä ja riskienhallinnasta esitetään vuoden 2023 vuosikertomuksessa sekä hallituksen toimintakertomuksessa ja konsernitilinpäätöksessä.

Helsinki 25.4.2024

LASSILA & TIKANOJA OYJ

Hallitus
Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Eero Hautaniemi, puh. 010 636 2810
talousjohtaja Valtteri Palin, puh. 040 734 7749

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka tekee kiertotaloudesta totta. Yhdessä asiakkaidemme kanssa pidämme materiaalit, tehtaat ja kiinteistöt mahdollisimman pitkään tuottavassa käytössä sekä tehostamme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Näin toimien luomme enemmän arvoa kiertotaloudella sekä asiakkaillemme, henkilöstöllemme että yhteiskunnalle laajemmin. Kun onnistumme tässä, myös omistajillemme tuotettu arvo kasvaa. Tavoitteenamme on jatkuvasti kasvattaa toimintamme hiilikädenjälkeä eli positiivista ilmastovaikutusta. Sosiaalista vastuuta kannamme muun muassa huolehtimalla oman henkilöstön työkyvystä sekä tarjoamalla töitä myös niille, joiden on vaikea työllistyä. L&T toimii Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2023 oli 802,1 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää noin 8 160 henkilöä. L&T on listattu Nasdaq Helsingissä.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lt.fi

Liite