Siirry sisältöön

Lassila & Tikanoja Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1. - 30.6.2017

  • 25 minuutin lukuaika

Helsinki, Suomi, 2017-08-02 07:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Lassila & Tikanoja Oyj
Pörssitiedote
2.8.2017 klo 8.00


- Vuoden toisen neljänneksen liikevaihto oli 167,2 miljoonaa euroa (166,9 Me), liikevoitto 10,1 miljoonaa euroa (14,1 Me) ja osakekohtainen tulos 0,19 euroa (0,38 e)
- Tammi-kesäkuun liikevaihto kasvoi 0,5 % 329,2 miljoonaan euroon (327,5 Me), liikevoitto oli 15,2 miljoonaa euroa (20,9 Me) ja osakekohtainen tulos 0,30 euroa (0,52 e)
- Vuoden 2017 liikevaihdon odotetaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2016 ja liikevoiton odotetaan laskevan vuoden 2016 tasosta

TOIMITUSJOHTAJA PEKKA OJANPÄÄ

”Lassila & Tikanojan alkuvuoden tulos oli odotettua heikompi. Teollisuuspalvelut kasvoi ja paransi kannattavuuttaan vertailukaudesta hyvän kysynnän ansiosta. Ympäristöpalveluiden liikevaihto kasvoi hieman vertailukaudesta, mutta kannattavuus heikkeni. Kiinteistöpalveluiden tulos oli odotettua heikompi johtuen ennen kaikkea korjausrakentamisen ja kiinteistötekniikan ennakoitua heikommasta tuloksesta ja uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon liittyvistä kuluista. Jatkamme käynnissä olevia toimenpiteitä kannattavuutemme parantamiseksi. Strategiamme mukaisesti laajennamme toimintaamme kasvavilla Ruotsin markkinoilla hankkimalla kiinteistöteknisiä palveluita tarjoavan Veolia FM AB:n. Lisäksi näemme mahdollisena tuoda Ruotsista erityisosaamista Suomeen, ennen kaikkea sairaaloihin ja julkiselle sektorille. Kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2017 kolmannen vuosineljänneksen aikana.”

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Huhti-kesäkuu

Lassila & Tikanojan toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 167,2 miljoonaa euroa (166,9 Me) ja se kasvoi 0,2 %. Liikevoitto oli 10,1 miljoonaa euroa (14,1 Me),
mikä oli 6,0 % (8,4 %) liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli 0,19 euroa (0,38 e).

Liikevaihto kasvoi Teollisuuspalveluissa ja Uusiutuvissa energialähteissä, mutta oli vertailukautta alhaisempi Kiinteistöpalveluissa ja Ympäristöpalveluissa.

Liikevoitto parani Teollisuuspalveluissa ja Uusiutuvissa energialähteissä, mutta Ympäristöpalveluiden ja Kiinteistöpalveluiden kannattavuus jäi vertailukautta alhaisemmaksi. Liiketoiminnan edellisvuotta alhaisemman kannattavuuden lisäksi liikevoittoa painoivat toiselle neljännekselle kirjatut 0,7 miljoonan euron kulut kesäkuussa julkaistuun Veolia FM AB:n yrityskauppaan liittyen. Lisäksi yhtiö korotti vuoden toisella neljänneksellä kaatopaikkojen sulkemiseen liittyviä kuluvarauksiaan 0,6 miljoonalla eurolla.

Tammi-kesäkuu

Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 329,2 miljoonaa euroa (327,5 Me) ja se kasvoi 0,5 %. Liikevoitto oli 15,2 miljoonaa euroa (20,9 Me),
mikä oli 4,6 % (6,4 %) liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli 0,30 euroa (0,52 e).

Alkuvuoden aikana liikevaihto kasvoi Teollisuuspalveluissa ja Ympäristöpalveluissa, mutta oli vertailukautta alhaisempi Kiinteistöpalveluissa ja Uusiutuvissa energialähteissä.

Liikevoitto parani Teollisuuspalveluissa, mutta Ympäristöpalveluiden, Uusiutuvien energialähteiden ja Kiinteistöpalveluiden kannattavuus oli vertailukautta alhaisempi.

Avainlukuja

 

 

  4-6/
2017
4-6/
2016
Muutos 1-6/
2017
1-6/
2016
Muutos 1-12/
2016
               
Liikevaihto, Me 167,2 166,9 0,2 % 329,2 327,5 0,5 % 661,8
Liikevoitto, Me 10,1 14,1 -28,4 % 15,2 20,9 -27,1 % 50,5
Liikevoittoprosentti 6,0 8,4   4,6 6,4   7,6
Voitto ennen veroja, Me 9,4 13,9 -32,6 % 14,6 20,8 -29,8 % 50,1
Osakekohtainen tulos, e 0,19 0,38 -49,0 % 0,30 0,52 -42,2 % 1,13
Liiketoiminnan rahavirta/osake, e 0,40 0,61 -34,0 % 0,58 0,12 395,4 % 1,99
EVA, Me 5,0 9,1 -45,1 % 5,1 10,9 -53,4 % 30,7

 


LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO TOIMIALOITTAIN

Ympäristöpalvelut

Toinen neljännes

Ympäristöpalveluiden toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 67,4 miljoonaa euroa (68,2 Me).
Liikevoitto oli 7,7 miljoonaa euroa (9,2 Me).

Ympäristöpalveluiden liikevoittoa laski toisella neljänneksellä etenkin kaatopaikkojen sulkemisiin liittyvien kuluvarausten 0,6 miljoonan euron korotus.   

Tammi-kesäkuu
Ympäristöpalveluiden alkuvuoden liikevaihto oli 130,3 miljoonaa euroa (130,0 Me). Liikevoitto oli 13,7 miljoonaa euroa (14,6 Me).

Toimialan alkuvuoden liikevoittoa laskivat edellisvuotta korkeammat polttoainekulut, kunnallistamisten vaikutukset uusioraaka-aineiden saatavuuteen ja hintoihin sekä kaatopaikkojen sulkemisiin liittyvien kuluvarausten korotus.

Teollisuuspalvelut

Toinen neljännes

Teollisuuspalveluiden toisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 13,2 % ja oli 23,6 miljoonaa euroa (20,9 Me). Liikevoitto kasvoi 19,7 % ja oli 2,6 miljoonaa euroa (2,1 Me).

Liikevaihto kasvoi kaikilla toimialan palvelulinjoilla, varsinkin ympäristörakentamisessa ja viemärihuollossa.

Liikevoitto kasvoi vaarallisissa jätteissä ja prosessipuhdistuksessa ja laski ympäristörakentamisessa.

Tammi-kesäkuu
Teollisuuspalveluiden alkuvuoden liikevaihto kasvoi 12,7 % ja oli tammi-kesäkuussa
41,5 miljoonaa euroa (36,8 Me). Liikevoitto oli 2,4 miljoonaa euroa (1,8 Me).

Liikevaihto kasvoi alkuvuonna kaikilla toimialan palvelulinjoilla. Liikevoitto kasvoi vaarallisissa jätteissä ja prosessipuhdistuksessa.

Kiinteistöpalvelut

Toinen neljännes
Kiinteistöpalveluiden toisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 1,9 % ja oli 71,4 miljoonaa euroa (72,8 Me). Liikevoitto oli 1,1 miljoonaa euroa (3,7 Me).

Liikevaihto laski korjausrakentamisessa ja kiinteistötekniikassa. Siivouksen ja kiinteistöhuollon liikevaihto pysyi vertailukauden tasolla.

Siivouksen liikevoitto kasvoi vertailukaudesta aiemmin tehtyjen tehostamistoimenpiteiden ansiosta. Kiinteistöpalveluiden muiden palvelulinjojen liikevoitto laski. Kannattavuuden laskuun vaikutti kiinteistötekniikan vertailukautta heikompi toiminnan tehokkuus ja etenkin korjausrakentamisen tehostamistoimenpiteiden aiheuttamat kulut, jotka laskivat palvelulinjan liikevoittoa toisella neljänneksellä. Kiinteistöhuollon tulokseen vaikutti negatiivisesti Kiinteistöpalveluiden uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto.

Tammi-kesäkuu
Kiinteistöpalveluiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 142,9 miljoonaa euroa (145,0 Me). Liikevoitto oli 0,9 miljoonaa euroa (4,9 Me).

Toimialan liikevaihto kasvoi alkuvuonna korjausrakentamisessa ja siivouksessa. Kannattavuus parani siivouksessa mutta aleni muilla toimialan palvelulinjoilla. Tulos laski korjausrakentamisessa vertailukaudesta ensimmäisen neljänneksen huonon tuloksen ja toisen neljänneksen tehostamistoimista aiheutuneiden kustannusten vuoksi, kiinteistötekniikassa edellisvuotta alhaisemman kannattavuuden vuoksi ja kiinteistöhuollossa uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon liittyneiden tulosvaikutusten vuoksi.

Uusiutuvat energialähteet

Toinen neljännes
Uusiutuvien energialähteiden (L&T Biowatti) toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 7,3 miljoonaa euroa (7,0 Me). Liikevoitto oli 0,2 miljoonaa euroa (0,0 Me). Parannus johtui pääasiassa parantuneista energiasisällöistä.
Toimialan liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat edellisvuotta korkeammalle tasolle.

Tammi-kesäkuu
Uusiutuvien energialähteiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 19,4 miljoonaa euroa (19,8 Me). Liikevoitto oli 0,5 miljoonaa euroa (0,7 Me).

Toimialan liikevaihto ja liikevoitto jäivät vertailukaudesta ensimmäisen vuosineljänneksen heikentyneen kysynnän vuoksi.

RAHOITUS

Alkuvuoden liiketoiminnan rahavirta oli 22,3 miljoona euroa (4,5 Me). Käyttöpääomaa sitoutui 6,4 miljoonaa euroa (sitoutui 27,2 Me). Vertailukauden käyttöpääomaa kasvatti vuoden 2016 aikana erilainen TyEL-maksukäytäntö.

Korollista vierasta pääomaa oli kauden lopussa 111,0 miljoonaa euroa (103,8 Me).

Korolliset nettovelat olivat 70,8 miljoonaa euroa (87,5 Me) ja ne nousivat 32,2 miljoonaa euroa vuoden alusta ja laskivat 16,6 miljoonaa euroa vertailukaudesta.

Nettorahoituskulut tammi-kesäkuussa olivat 0,6 miljoonaa euroa (0,1 Me) sisältäen 0,7 miljoonaa euroa positiivista käyvän arvon muutosta valuuttasuojauksista. Nettorahoituskulut olivat 0,2 % (0,0 %) liikevaihdosta. Vertailukauden nettorahoituskulut sisälsivät 0,7 miljoonaa euroa Venäjän ruplan vahvistumisesta aiheutunutta valuuttakurssivoittoa.

Pitkäaikaisten lainojen keskikorko korkosuojaukset huomioon ottaen oli 1,1 % (1,5 %). Vuonna 2017 lainoja erääntyy yhteensä 41,3 miljoonaa euroa mukaan lukien käytössä olevat lyhytaikaiset yritystodistukset.

Omavaraisuusaste oli 43,5 % (44,1 %) ja gearing-prosentti 35,6 (43,9). Likvidit varat olivat kauden lopussa 40,2 miljoonaa euroa (16,3 Me).

100 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli kauden lopussa käytössä 40 miljoonaa euroa (10,0 Me). 30,0 miljoonan euron komittoitu limiitti oli vertailukauden tapaan käyttämättä.

VAROJENJAKO

16.3.2017 pidetty yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2016 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,92 euroa osakkeelta. Osinko, yhteensä 35,3 miljoonaa euroa, maksettiin osakkeenomistajille 27.3.2017.

INVESTOINNIT

Alkuvuoden bruttoinvestoinnit olivat 20,6 miljoonaa euroa (18,7 Me) ja ne koostuivat pääasiassa kone- ja kalustohankinnoista, investoinneista tietojärjestelmiin sekä yritysostoista. Käynnissä olevista merkittävistä tietojärjestelmähankkeista Kiinteistöpalveluiden uusi toiminnanohjausjärjestelmä käyttöönotettiin kiinteistöhuollossa vuoden 2017 alkupuolella. Muiden palvelulinjojen osalta käyttöönotot jatkuvat.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstömäärä oli toisella vuosineljänneksellä kokoaikaiseksi muutettuna keskimäärin 6 942 (6 961). Kauden lopussa Lassila & Tikanojan palveluksessa oli koko- ja osa-aikaisia yhteensä 8 512 (8 631) henkilöä. Heistä työskenteli Suomessa 7 549 (7 758) ja muissa maissa 963 (873) henkilöä.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Vaihto ja kurssi


Yhtiön osakkeen vaihto ilman omia osakkeita Nasdaq Helsingissä tammi-kesäkuussa 2017 oli 3 455 513 kappaletta, mikä on 9,0 % (9,6 %) ulkona olevien osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä. Vaihdon arvo oli 64,2 miljoonaa euroa (59,4 Me). Korkein hinta oli 19,36 euroa ja alin 17,22 euroa. Päätöskurssi oli 18,41 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli kauden lopussa 706,9 miljoonaa euroa (639,0 Me).

Omat osakkeet

Yhtiön hallussa oli katsauskauden lopussa 400 862 omaa osaketta, jotka edustavat 1,0 % kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä

Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 19 399 437 euroa ja ulkona olevien osakkeiden lukumäärä 38 398 012 osaketta. Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman yhtiön hallussa olevia osakkeita oli 38 391 847 osaketta.

Osakkeenomistajat

Yhtiöllä oli kauden lopussa 12 064 (10 515) osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 18,6 % (17,3 %) osakekannasta.

Hallituksen valtuutukset

Lassila & Tikanoja Oyj:n 16.3.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallitus on valtuutettu hankkimaan enintään 2 000 000 kappaletta (5,2 % koko osakemäärästä) yhtiön omia osakkeita. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta.

Hallitus on valtuutettu päättämään uusien tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevien osakkeiden annista osakeannilla ja/tai optio-oikeuksien tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen nojalla voidaan antaa ja/tai luovuttaa yhteensä enintään 2 000 000 osaketta, joka on 5,2 % koko osakemäärästä. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta.

HALLITUS

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen jäsenet ovat Heikki Bergholm, Teemu Kangas-Kärki, Laura Lares, Sakari Lassila, Miikka Maijala ja Laura Tarkka. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Heikki Bergholmin ja varapuheenjohtajaksi Sakari Lassilan.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Sakari Lassila ja jäseniksi Teemu Kangas-Kärki ja Laura Tarkka. Henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Heikki Bergholm ja jäseniksi Laura Lares ja Miikka Maijala.

YHTEENVETO MUISTA AML 6:4:N MUKAISISTA PÖRSSITIEDOTTEISTA

13.6.2017 yhtiö ilmoitti muuttavansa vuoden 2017 näkymiään. Vuoden 2017 liikevaihdon odotetaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2016 ja liikevoiton odotetaan laskevan vuoden 2016 tasosta. Aiemmin yhtiö arvioi vuoden 2017 liikevaihdon ja liikevoiton olevan samalla tasolla kuin vuonna 2016. Yhtiö laski kuluvan vuoden liikevoittoennustettaan Kiinteistöpalveluiden ja erityisesti korjausrakentamisen liiketoiminnan heikon kannattavuuden vuoksi.

20.6.2017 yhtiö kertoi allekirjoittaneensa sopimuksen Veolian Ruotsin kiinteistötekniikkaan keskittyvän palveluliiketoiminnan ostamisesta hankkimalla Veolia FM AB:n koko osakekannan Veolia Nordic AB:ltä. Yhtiö kertoi haluavansa yrityskaupan avulla vahvistaa läsnäoloaan Ruotsin kiinteistöpalvelumarkkinalla laajentamalla palveluvalikoimaansa kiinteistötekniikan palveluihin. Kaupan odotetaan varmistuvan vuoden 2017 kolmannen vuosineljänneksen aikana.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

4.7.2017 yhtiö tiedotti, että se on saanut ilmoituksen, jonka mukaan Kabouter Management LCC:n osuus Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeista ja äänistä on ylittänyt 5 % ja noussut 7,53 %:in.

LÄHIAIKOJEN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Talouden muutokset voivat aiheuttaa merkittäviä muutoksia Ympäristöpalveluiden uusioraaka-ainemarkkinoilla sekä Kiinteistöpalveluiden ja Teollisuuspalveluiden kysyntään.

Muutokset fossiilisten polttoaineiden hinnoissa voivat vaikuttaa yhtiön tuottamien kierrätys- ja uusiutuvien polttoaineiden kysyntään.

Yhtiön viime vuonna alkanut uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto jatkuu vuosina 2017 ja 2018. Käyttöönotto saattaa aiheuttaa toimintamallin muutoksesta johtuvia väliaikaisia kustannuksia, jotka voivat heikentää yhtiön tulosta.

Lisätietoja Lassila & Tikanojan riskeistä ja riskienhallinnasta on esitetty vuoden 2016 vuosikertomuksessa sekä hallituksen toimintakertomuksessa ja konsernitilinpäätöksessä.

NÄKYMÄT VUODELLE 2017

Lassila & Tikanojan vuoden 2017 liikevaihdon odotetaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2016 ja liikevoiton odotetaan laskevan vuoden 2016 tasosta.


TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ 1.1. - 30.6.2017

KONSERNIN TULOSLASKELMA

 

Me 4-6/2017 4-6/2016 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016
           
Liikevaihto 167,2 166,9 329,2 327,5 661,8
           
Liiketoiminnan muut tuotot 2,6 1,7 3,6 2,6 4,8
Varaston muutos -0,2 1,4 0,6 1,3 1,1
           
Materiaalit ja palvelut -50,9 -50,4 -104,9 -100,7 -206,3
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -74,4 -73,3 -145,0 -144,8 -280,8
Liiketoiminnan muut kulut -24,5 -22,6 -48,5 -45,6 -91,4
Poistot ja arvonalentumiset -9,8 -9,5 -19,7 -19,4 -38,8
           
Liikevoitto 10,1 14,1 15,2 20,9 50,5
           
Rahoitustuotot ja -kulut -0,7 -0,2 -0,6 -0,1 -0,4
           
Voitto ennen veroja 9,4 13,9 14,6 20,8 50,1
           
Tuloverot -2,0 0,6 -3,0 -0,8 -6,7
           
Tilikauden voitto 7,4 14,5 11,6 20,0 43,4
           
Tilikauden voiton jakautuminen:          
Emoyhtiön omistajille 7,4 14,5 11,6 20,0 43,4
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
           
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:          
Osakekohtainen tulos, e 0,19 0,38 0,30 0,52 1,13
Laimennettu osakekohtainen tulos, e 0,19 0,38 0,30 0,52 1,13
               KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
 

Me 4-6/2017 4-6/2016 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016
           
Tilikauden voitto 7,4 14,5 11,6 20,0 43,4
           
Erät, joita ei siirretä myöhemmin tulosvaikutteiseksi          
           
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Erät, joita ei siirretä myöhemmin tulosvaikutteiseksi, yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
           
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi          
           
Suojausrahasto, käyvän arvon muutos 0,0 0,2 0,0 0,2 0,4
Muuntoerot -0,3 -0,1 -0,2 -0,1 -0,1
Muuntoerot määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi, yhteensä
-0,3 0,1 -0,2 0,2 0,3
Tilikauden laaja tulos, verojen jälkeen 7,1 14,7 11,3 20,2 43,7
           
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen          
Emoyhtiön omistajille 7,1 14,6 11,3 20,1 43,7
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
             KONSERNITASE