Siirry sisältöön

Lassila & Tikanoja Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1. - 30.6.2018

  • 15 minuutin lukuaika

Lassila & Tikanoja Oyj
Pörssitiedote
31.7.2018 klo 08.00

Lassila & Tikanoja Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1. - 30.6.2018

- Vuoden toisen neljänneksen liikevaihto oli 203,0 miljoonaa euroa (166,7), liikevoitto 12,6 miljoonaa euroa (10,0) ja osakekohtainen tulos 0,23 euroa (0,19)

- Tammi-kesäkuun liikevaihto kasvoi 21,8 % 399,4 miljoonaan euroon (328,0), liikevoitto oli 16,4 miljoonaa euroa (15,1) ja osakekohtainen tulos 0,29 euroa (0,30)
- Vuoden 2018 liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan kasvavan vuodesta 2017

TOIMITUSJOHTAJA PEKKA OJANPÄÄ:

”Lassila & Tikanojan liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa vertailukaudesta 22 %, ja orgaaninen kasvu oli yli 5 %. Liikevoitto kasvoi vertailukaudesta yli 8 %. Liiketoiminta kehittyi myönteisesti erityisesti Kiinteistöpalveluissa, Kiinteistötekniikassa ja Teollisuuspalveluissa. Kiinteistöpalveluissa varsinkin korjausrakentaminen paransi tulostaan. Kiinteistötekniikassa erityisesti Ruotsin liiketoiminta kehittyi myönteisesti. Teollisuuspalveluissa kysyntä jatkui vahvana ja liikevoitto parani selvästi vertailukaudesta. Ympäristöpalveluissa kannattavuuden parantamiseen tähtäävät toimenpiteet vaikuttivat myönteisesti ja liikevoitto parani toisella neljänneksellä vertailukaudesta. Jatkamme strategiamme mukaisesti markkina-asemamme vahvistamista ja kannattavuuden parantamista.”

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Huhti-kesäkuu

Lassila & Tikanojan toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 203,0 miljoonaa euroa (166,7) ja se kasvoi edellisvuodesta 21,8 %. Orgaaninen kasvu oli 6,0 %. Liikevoitto oli 12,6 miljoonaa euroa (10,0), mikä oli 6,2 % (6,0) liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli 0,23 euroa (0,19).

Liikevaihto kasvoi orgaanisesti kaikilla toimialoilla. Erityisesti kasvua oli Teollisuuspalveluissa, Kiinteistötekniikassa ja Uusiutuvissa energialähteissä.

Liikevoitto parani vertailukaudesta kaikilla toimialoilla Uusiutuvia energialähteitä lukuunottamatta.

Tammi-kesäkuu

Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 399,4 miljoonaa euroa (328,0) ja se kasvoi 21,8 %. Liikevoitto oli 16,4 miljoonaa euroa (15,1), mikä oli 4,1 % (4,6) liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli 0,29 euroa (0,30 e).

Liikevaihto kasvoi kaikilla toimialoilla alkuvuoden aikana.

Liikevoitto parani Kiinteistöpalveluissa, Teollisuuspalveluissa ja Kiinteistötekniikassa.

Avainlukuja

 4-6/20184-6/2017Muutos
1-6/2018

1-6/2017

Muutos
1-12/2017
        
Liikevaihto, MEUR203,0166,721,8399,4328,021,8709,5
Liikevoitto, MEUR12,610,026,216,415,18,644,0
Liikevoittoprosentti6,26,0 4,14,6 6,2
Voitto ennen veroja, MEUR11,19,319,713,914,4-3,642,5
Osakekohtainen tulos, EUR0,230,1919,90,290,30-3,70,87
Liiketoiminnan rahavirta/osake, EUR0,480,4019,20,850,5846,21,61
EVA, MEUR6,44,929,44,24,9-14,721,1LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO TOIMIALOITTAIN

Ympäristöpalvelut


Toinen neljännes
Ympäristöpalveluiden toisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 69,3 miljoonaan euroon (66,8). Liikevoitto oli 8,4 miljoonaa euroa (8,3).

Uudet asiakkuudet kaupan ja teollisuuden segmenteissä kompensoivat kunnallistamisten vaikutusta liikevoittoon. Ensimmäisellä neljänneksellä aloitetut, kannattavuuden parantamiseen tähtäävät toimenpiteet vaikuttivat tulokseen myönteisesti.

Tammi-kesäkuu
Ympäristöpalveluiden alkuvuoden liikevaihto oli 132,1 miljoonaa euroa (129,1). Liikevoitto oli 12,8 miljoonaa euroa (14,7).

Liikevoittoa heikensivät kunnallistamisten lisäksi edellisvuotta korkeammat polttoainekulut ja alihankintakustannusten nousu.

Teollisuuspalvelut

Toinen neljännes
Teollisuuspalveluiden toisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 11,1 % ja oli 26,3 miljoonaa euroa (23,6). Liikevoitto oli 3,3 miljoonaa euroa (2,7).

Markkinoita nopeampi kasvu sekä toiminnan tehokkuus paransivat liikevoittoa vaarallisissa jätteissä, prosessipuhdistuksessa ja ympäristörakentamisessa.

Tammi-kesäkuu
Teollisuuspalveluiden alkuvuoden liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli tammi-kesäkuussa 45,4 miljoonaa euroa (41,5). Liikevoitto parani vertailukaudesta 47,5 % 3,7 miljoonaan euroon (2,5).

Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat alkuvuonna viemärihuoltoa lukuunottamatta kaikilla toimialan palvelulinjoilla. Ympäristörakentamisen tulos parani vertailukaudesta selvästi.

Kiinteistöpalvelut

Toinen neljännes
Kiinteistöpalveluiden toisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 4,4 % 66,0 miljoonaan euroon (63,2). Liikevoitto kasvoi 1,4 miljoonaan euroon (0,5).

Liikevaihto kasvoi kaikilla toimialan palvelulinjoilla. Liikevoitto parani selvästi korjausrakentamisessa.  


Tammi-kesäkuu
Kiinteistöpalveluiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 131,9 miljoonaa euroa (126,5). Liikevoitto oli 0,9 miljoonaa euroa (-0,5).

Liikevaihto kasvoi kiinteistöhuollossa ja korjausrakentamisessa. Siivouksessa toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton valmistelut heikensivät liikevaihtoa ja liikevoittoa.

Kiinteistötekniikka

Toinen neljännes
Kiinteistötekniikan toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 35,6 miljoonaa euroa (8,6). Liikevoitto oli 0,6 miljoonaa euroa (-0,1) ja kauppahinnan allokaatiopoistoilla oikaistu liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (0,0).

Kiinteistötekniikan kysyntä oli vahvaa, ja liikevoitto oli hyvällä tasolla erityisesti Ruotsissa. Uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon valmistautuminen jatkuu Suomen kiinteistötekniikassa.

Tammi-kesäkuu
Kiinteistötekniikan tammi-kesäkuun liikevaihto oli 72,0 miljoonaa euroa (17,0). Liikevoitto oli 1,3 miljoonaa euroa (0,0) ja kauppahinnan allokaatiopoistoilla oikaistu liikevoitto 2,5 miljoonaa euroa (0,1).  

Liikevaihto kasvoi alkuvuoden aikana orgaanisesti 10,5 %. Erityisesti Ruotsin kiinteistötekniikassa liikevaihto ja liikevoitto kehittyivät myönteisesti.


Uusiutuvat energialähteet

Toinen neljännes
Uusiutuvien energialähteiden (L&T Biowatti) toisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 15,5 % 8,4 miljoonaan euroon (7,3). Liikevoitto oli -0,3 miljoonaa euroa (0,2).

Liikevaihto kasvoi toisella neljänneksellä vahvan kysynnän takia. Liikevoitto jäi vertailukaudesta tuotantokustannusten nousun sekä toimitettujen polttoaineiden heikkojen energiasisältöjen takia.

Tammi-kesäkuu
Uusiutuvien energialähteiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 23,1 miljoonaa euroa (19,4). Liikevoitto oli
-0,2 miljoonaa euroa (0,5).

Liikevaihto kasvoi vertailukaudesta vahvan kysynnän ja uusien asiakkuuksien ansiosta. Liikevoitto jäi vertailukautta heikommaksi tuotantokustannusten nousun sekä toimitettujen polttoaineiden heikkojen energiasisältöjen takia. Polttoaineiden energiasisällöt paranivat kauden loppua kohti.

RAHOITUS


Alkuvuoden liiketoiminnan rahavirta oli 32,6 miljoona euroa (22,3). Käyttöpääomaa vapautui 4,3 miljoonaa euroa. Vertailukautena käyttöpääomaa sitoutui 6,4 miljoonaa euroa.

Korollista vierasta pääomaa oli kauden lopussa 166,6 miljoonaa euroa (111,0).

Korolliset nettovelat olivat 131,8 miljoonaa euroa (70,8). Ne nousivat 13,9 miljoonaa euroa vuoden alusta ja 61,0 miljoonaa euroa vertailukaudesta johtuen Ruotsissa elokuussa 2017 tehdystä yrityskaupasta.

Nettorahoituskulut tammi-kesäkuussa olivat 2,0 miljoonaa euroa (0,6). Nousua selittävät realisoitumattomat valuuttakurssitappiot ja kasvaneet lainanhoitokustannukset. Vertailukauden nettorahoituskulut sisälsivät 0,7 miljoonaa euroa positiivista käyvän arvon muutosta valuuttasuojauksista. Nettorahoituskulut olivat -0,5 % (-0,2) liikevaihdosta.

Pitkäaikaisten lainojen keskikorko korkosuojaukset huomioon ottaen oli 1,1 % (1,1). Vuonna 2018 lainoja erääntyy yhteensä 21,3 miljoonaa euroa mukaan lukien käytössä olevat lyhytaikaiset yritystodistukset.

Omavaraisuusaste oli 35,1 % (42,7) ja gearing-prosentti 70,0 (35,8). Likvidit varat olivat kauden lopussa 34,8 miljoonaa euroa (40,2).

100,0 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli kauden lopussa käytössä 20,0 miljoonaa euroa (40,0). 30,0 miljoonan euron komittoitu limiitti oli vertailukauden tapaan käyttämättä.

VAROJENJAKO

15.3.2018 pidetty yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2017 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,92 euroa osakkeelta. Osinko, yhteensä 35,3 miljoonaa euroa, maksettiin osakkeenomistajille 26.3.2018.

INVESTOINNIT

Alkuvuoden investoinnit olivat 15,4 miljoonaa euroa (21,9), ja ne koostuivat pääasiassa kone- ja kalustohankinnoista sekä investoinneista tietojärjestelmiin. Käynnissä olevista merkittävistä tietojärjestelmähankkeista uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotot jatkuvat Kiinteistötekniikassa sekä Kiinteistöpalveluiden siivous- ja tukipalveluissa.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstömäärä oli toisella vuosineljänneksellä kokoaikaiseksi muutettuna keskimäärin 7 646 (6 942). Kauden lopussa Lassila & Tikanojan palveluksessa oli koko- ja osa-aikaisia yhteensä 9 122 (8 512) henkilöä. Heistä työskenteli Suomessa 7 492 (7 549) ja muissa maissa 1 630 (963) henkilöä. Henkilöstö kasvoi vertailukaudesta Ruotsissa elokuussa 2017 tehdyn yrityskaupan myötä.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Vaihto ja kurssi

Yhtiön osakkeen vaihto ilman omia osakkeita Nasdaq Helsingissä oli tammi-kesäkuussa 2 497 008 kappaletta, mikä on 6,5 % (9,0) ulkona olevien osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä. Vaihdon arvo oli 48,7 miljoonaa euroa (64,2). Korkein hinta oli 20,0 euroa ja alin 15,52 euroa. Päätöskurssi oli 16,46 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli kauden lopussa 632,2 miljoonaa euroa (706,9).

Omat osakkeet

Yhtiön hallussa oli katsauskauden lopussa 392 952 omaa osaketta, jotka edustavat 1,0 % kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä

Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 19 399 437 euroa ja ulkona olevien osakkeiden lukumäärä 38 405 922 osaketta. Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman yhtiön hallussa olevia osakkeita oli 38 403 743 osaketta.

Osakkeenomistajat

Yhtiöllä oli kauden lopussa 12 738 (12 064) osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 19,6 % (18,6) osakekannasta.

Hallituksen valtuutukset

Lassila & Tikanoja Oyj:n 15.3.2018 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallitus on valtuutettu hankkimaan enintään 2 000 000 kappaletta (5,2 % koko osakemäärästä) yhtiön omia osakkeita. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta.

Hallitus on valtuutettu päättämään uusien tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevien osakkeiden annista osakeannilla ja/tai optio-oikeuksien tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen nojalla voidaan antaa ja/tai luovuttaa yhteensä enintään 2 000 000 osaketta, joka on 5,2 % koko osakemäärästä. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta.

HALLITUS

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen jäsenet ovat Heikki Bergholm, Teemu Kangas-Kärki, Laura Lares, Sakari Lassila, Miikka Maijala ja Laura Tarkka. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Heikki Bergholmin ja varapuheenjohtajaksi Sakari Lassilan.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Sakari Lassila ja jäseniksi Teemu Kangas-Kärki ja Laura Tarkka. Henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Heikki Bergholm ja jäseniksi Laura Lares ja Miikka Maijala.

KATSAUSKAUDEN KESKEISET TAPAHTUMAT

24.4. yhtiö julkaisi IFRS 9- ja IFRS 15 -standardien mukaisesti oikaistut taloudelliset avainluvut sekä uuden toimialajaon mukaiset vertailukelpoiset tiedot tilikaudelta 2017.  

KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT


Yhtiön johdolla ei ole tiedossa sellaisia olennaisia katsauskauden jälkeisiä tapahtumia, jotka olisivat vaikuttaneet puolivuosikatsauksen laadintaan.

LÄHIAIKOJEN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Työvoiman saatavuushaasteet voivat nostaa tuotantokustannuksia ja hidastaa liikevaihdon kasvua.

Yhtiö jatkaa uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoa. Käyttöönotto saattaa aiheuttaa toimintamallin muutoksesta johtuvia väliaikaisia päällekkäisiä kustannuksia, jotka voivat heikentää yhtiön tulosta.

Lisätietoja Lassila & Tikanojan riskeistä ja riskienhallinnasta on esitetty vuoden 2017 vuosikertomuksessa sekä hallituksen toimintakertomuksessa ja konsernitilinpäätöksessä.

NÄKYMÄT VUODELLE 2018

Lassila & Tikanojan vuoden 2018 liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan kasvavan vuodesta 2017.TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ 1.1. - 30.6.2018

KONSERNIN TULOSLASKELMA

MEUR4-6/20184-6/20171-6/20181-6/20171-12/2017
      
Liikevaihto203,0166,7399,4328,0709,5
      
Liiketoiminnan muut tuotot1,92,63,13,65,7 
Varaston muutos-1,0-0,2-2,80,6-1,0 
       
Materiaalit ja palvelut-68,6-50,2-140,8-103,7-231,9 
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut-85,5-74,4-167,0-145,0-296,9 
Liiketoiminnan muut kulut-26,5-24,5-54,4-48,5-100,3 
Poistot ja arvonalentumiset-10,6-10,0-21,2-20,0-41,1 
       
Liikevoitto12,610,016,415,144,0 
       
Rahoitustuotot ja -kulut-1,1-0,7-2,0-0,6-1,4 
       
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta-0,30,0-0,40,0-0,1 
       
Voitto ennen veroja11,19,313,914,442,5 
       
Tuloverot-2,3-2,0-2,9-3,0-8,9 
       
Tilikauden voitto8,87,411,011,433,5 
       
Tilikauden voiton jakautuminen:      
Emoyhtiön omistajille8,87,411,011,433,5 
Määräysvallattomille omistajille0,00,00,00,00,0 
       
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:      
Osakekohtainen tulos, EUR0,230,190,290,300,87 
Laimennettu osakekohtainen tulos, EUR0,230,190,290,300,87 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

MEUR4-6/20184-6/20171-6/20181-6/20171-12/2017
      
Tilikauden voitto8,87,411,011,433,5
      
Erät, joita ei siirretä myöhemmin tulosvaikutteiseksi     
      
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät0,00,00,00,00,1
Erät, joita ei siirretä myöhemmin tulosvaikutteiseksi, yhteensä0,00,00,00,00,1
      
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi     
      
Suojausrahasto, käyvän arvon muutos-0,10,0-0,10,0-0,1
Muuntoerot-1,0-0,3-4,6-0,2-2,7
Muuntoerot määräysvallattomille omistajille0,00,00,00,00,0
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi, yhteensä-1,1-0,3-4,7-0,2-2,8
Tilikauden laaja tulos, verojen jälkeen7,77,06,311,230,7
      
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen     
Emoyhtiön omistajille7,77,16,311,230,7
Määräysvallattomille omistajille0,00,00,00,00,0