Siirry sisältöön

Lassila & Tikanoja Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1. – 30.6.2019

  • 18 minuutin lukuaika

Lassila & Tikanoja Oyj
Pörssitiedote
26.7.2019 klo 08.00

Lassila & Tikanoja Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1. – 30.6.2019

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan jaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

- Vuoden toisen neljänneksen liikevaihto oli 196,2 miljoonaa euroa (203,0), liikevoitto oli 16,8 miljoonaa euroa (12,6) ja osakekohtainen tulos 0,37 euroa (0,23)

- Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 394,9 miljoonaa euroa (399,4), liikevoitto oli 17,6 miljoonaa euroa (16,4) ja osakekohtainen tulos 0,38 euroa (0,29).
- Liikevaihdon lasku toisella vuosineljänneksellä johtui pääosin L&T Korjausrakentaminen Oy:n myynnistä, ja liikevoitto kasvoi myyntivoiton seurauksena

Näkymät vuodelle 2019, päivitetty 12.7.2019:

Yhtiön vuoden 2019 liikevaihdon arvioidaan olevan vuoden 2018 tasolla ja liikevoiton arvioidaan alenevan vuoden 2018 tasosta. Näkymässä ei huomioida L&T Korjausrakentaminen Oy:n myynnin vaikutusta.

Yhtiö saattoi 30.4.2019 päätökseen L&T Korjausrakentaminen Oy:n koko osakekannan myymisen Recover Nordic Groupille. Myynnilla on arvioitu olevan noin 4,5 miljoonan euron positiivinen vaikutus yhtiön liikevoittoon vuonna 2019. L&T Korjausrakentaminen Oy:n vuoden 2018 liikevaihto oli 35,0 miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,7 miljoonaa euroa.

TOIMITUSJOHTAJA EERO HAUTANIEMI:

”Lassila & Tikanojan jatkuvien toimintojen liikevaihto tammi-kesäkuussa oli vertailukauden tasolla mutta liikevoitto laski vertailukaudesta. Kiinteistöpalvelut Suomen liikevoittoa rasittivat sopimuskannan lasku ja kiinteistötekniikan uuden toimintamallin käyttöönottoon liittyvät kustannukset.

Ympäristöpalveluissa liikevoitto kasvoi hyvän kysynnän johdosta etenkin kaupan ja teollisuuden segmenteissä. Teollisuuspalveluiden liikevaihto ja liikevoitto olivat edellisen vuoden tasolla. Kiinteistöpalvelut Ruotsin liikevoitto kasvoi vertailukaudesta vahvan kysynnän takia.

Liiketoiminnan rahavirran kehitys jatkui hyvänä koko ensimmäisen vuosipuoliskon. Toisella vuosipuoliskolla keskitymme uuden toimintamallin vakiinnuttamiseen Kiinteistöpalvelut Suomessa.”

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Huhti-kesäkuu

Lassila & Tikanojan toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 196,2 miljoonaa euroa (203,0). Liikevoitto oli 16,8 miljoonaa euroa (12,6), mikä oli 8,6 % (6,2) liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli 0,37 euroa (0,23).

Yhtiön liikevoitto kasvoi vertailukaudesta L&T Korjausrakentaminen Oy:n myynnin seurauksena. Myynnistä kirjattiin 6,7 miljoonan euron myyntivoitto. Myynnin muut vaikutukset huomioiden myynnillä oli huhti-kesäkuulle 5,9 miljoonan euron positiivinen vaikutus ja koko tilikaudelle vaikutuksen arvioidaan olevan noin 4,5 miljoonan euroa. Ilman L&T Korjausrakentaminen Oy:n myynnin vaikutusta yhtiön liikevoitto tammi-kesäkuussa 2019 olisi ollut 10,9 miljoonaa euroa.

Liikevaihto ja liikevoitto paranivat vertailukaudesta Kiinteistöpalvelut Ruotsissa. Ympäristöpalveluissa liikevaihto oli vertailukauden tasolla ja liikevoitto kasvoi vertailukaudesta. Teollisuuspalveluiden liikevaihto ja liikevoitto olivat vertailukauden tasolla. Kiinteistöpalvelut Suomessa liikevaihto oli vertailukauden tasolla mutta liikevoitto laski merkittävästi edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta.
                                                                                                            
Tammi-kesäkuu

Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 394,9 miljoonaa euroa (399,4). Liikevoitto oli 17,6 miljoonaa euroa (16,4), mikä oli 4,4 % (4,1) liikevaihdosta. L&T Korjausrakentaminen Oy:n  myynnin vaikutus liikevoittoon oli 5,9 miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,38 euroa (0,29).

L&T Korjausrakentaminen Oy:n myynnistä kirjattiin 6,7 miljoonan euron myyntivoitto. Muut myynnin vaikutukset huomioiden arvioitu tulosvaikutus tilikaudelle 2019 on 4,5 miljoonaa euroa.

Liikevaihto oli vertailukauden tasolla jatkuvien toimintojen osalta. Liikevoitto laski merkittävästi edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta Kiinteistöpalvelut Suomessa. Liikevoitto kasvoi vertailukaudesta Ympäristöpalveluissa ja Kiinteistöpalvelut Ruotsissa.

Avainlukuja

 4-6/20194-6/2018Muutos%
1-6/2019

1-6/2018

Muutos%

1-12/2018
        
Liikevaihto, MEUR196,2203,0-3,3394,9399,4-1,1802,2
Liikevoitto, MEUR16,812,633,017,616,47,347,6
Liikevoitto, %8,66,2 4,44,1 5,9
EBITDA, MEUR30,523,330,844,837,619,390,1
EBITDA, %15,511,5 11,49,4 11,2
Voitto ennen veroja, MEUR15,811,142,016,213,916,442,7
Osakekohtainen tulos, EUR0,370,2359,30,380,2931,80,89
Liiketoiminnan rahavirta/osake, EUR0,500,53-5,31,080,8921,12,35
EVA, MEUR10,56,464,35,24,223,524,0

LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO TOIMIALOITTAIN


Ympäristöpalvelut

Toinen neljännes

Ympäristöpalveluiden toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 76,8 miljoonaa euroa (77,4). Liikevoitto kasvoi vertailukaudesta 8,1 % 8,8 miljoonaan euroon (8,1).

Liikevoitto kasvoi vertailukaudesta erityisesti uusiutuvissa energialähteissä ja Venäjällä.

Tammi-kesäkuu
Ympäristöpalveluiden alkuvuoden liikevaihto oli 156,4 miljoonaa euroa (154,4). Liikevoitto kasvoi 6,4 % 13,4 miljoonaan euroon (12,6).

Kysyntä säilyi hyvänä etenkin kaupan ja teollisuuden segmenteissä. Kuljettajapula sekä vuoden ensimmäisen neljänneksen haastavat sääolosuhteet nostivat työvoima- ja alihankintakustannuksia. Polttoainekustannukset olivat vertailukautta korkeammalla tasolla. Liikevoitto kasvoi toiminnan tehostamisen sekä Venäjän ja uusiutuvien energialähteiden parantuneen tuloksen myötä.

Teollisuuspalvelut

Toinen neljännes
Teollisuuspalveluiden toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 26,2 miljoonaa euroa (26,3). Liikevoitto oli 3,3 miljoonaa euroa (3,3).

Kysyntä oli hyvällä tasolla, ja toinen neljännes oli vahva etenkin teollisuuskohteissa ja viemärihuollossa uusien asiakkuuksien myötä.

Tammi-kesäkuu
Teollisuuspalveluiden liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 45,2 miljoonaa euroa (45,4). Liikevoitto pysyi vertailukauden tasolla ja oli 3,7 miljoonaa euroa (3,7).

Rakennussektorin hiljentymistä kompensoivat uudet asiakkuudet teollisuuskohteissa ja projektiliiketoiminnassa, joissa kysyntä oli hyvällä tasolla. Kevättalven haastavat sääolosuhteet pitivät tuloksen vertailukauden tasolla.

Kiinteistöpalvelut Suomi

Toinen neljännes
Kiinteistöpalvelut Suomen jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 61,3 miljoonaa euroa (68,7). Liikevaihdon lasku johtui pääosin L&T Korjausrakentaminen Oy:n myynnistä. Liikevoitto oli -2,0 miljoonaa euroa (1,4).

Liikevoitto jäi vertailukaudesta johtuen sopimussalkun pienenemisestä sekä kiinteistötekniikan uuden toimintamallin käyttöönoton kustannuksista.

Tammi-kesäkuu
Kiinteistöpalvelut Suomen tammi-kesäkuun liikevaihto oli 130,8 miljoonaa euroa (137,3). Liikevaihdon lasku johtui pääosin L&T Korjausrakentaminen Oy:n myynnistä. Liikevoitto oli -5,5 miljoonaa euroa (0,8).

Vertailukautta selvästi heikompaan liikevoittoon vaikuttivat pääasiassa kiinteistötekniikan uuden toimintamallin käyttöönoton kustannukset. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä runsasluminen talvi kasvatti liikevaihtoa kiinteistöhuollossa mutta heikensi liikevoittoa. Siivousliiketoiminnan ja kiinteistöhuollon vertailukautta alhaisempi sopimussalkku laski sekä liikevaihtoa että liikevoittoa.

Kiinteistöpalvelut Ruotsi

Toinen neljännes
Kiinteistöpalvelut Ruotsin toisen neljänneksen liikevaihto oli 33,4 miljoonaa euroa (32,4). Liikevoitto oli 0,8 miljoonaa euroa (0,6).

Kiinteistötekniikan kysyntä jatkui hyvänä etenkin kunta- ja sairaalasektorilla. 

Tammi-kesäkuu
Alkuvuoden liikevaihto oli 65,5 miljoonaa euroa (65,7). Liikevoitto oli 1,5 miljoonaa euroa (1,4).

Ruotsissa kiinteistötekniikan kysyntä kasvoi kuntasektorilla, mutta työvoiman saatavuusongelma hidasti myynnin kasvua.

RAHOITUS


Alkuvuoden liiketoiminnan rahavirta oli 41,6 miljoona euroa (34,3). Rahavirran käyttöpääomaa vapautui 11,5 miljoonaa euroa (4,3).

IFRS 16 -standardin voimaantulo vuoden 2019 alusta kasvatti taseen korollisia velkoja noin 53,8 miljoonaa euroa. Tämä vaikutti sekä nettovelkaantumis- että  omavaraisuusasteen heikentymiseen. Yhtiö antoi erillisen tiedotteen siirtymän vaikutuksista 25.4.2019.

Korollista vierasta pääomaa oli kauden lopussa 202,5 miljoonaa euroa (166,6). Korolliset nettovelat olivat 157,6 miljoonaa euroa (131,8). Ne nousivat 59,7 miljoonaa euroa vuoden alusta ja 25,8 miljoonaa euroa vertailukaudesta. Nettorahoituskulut tammi-kesäkuussa olivat 1,4 miljoonaa euroa (2,0). Nettorahoituskulut olivat 0,3 % (0,5 %) liikevaihdosta.

Pitkäaikaisten lainojen keskikorko korkosuojaukset huomioon ottaen oli 1,2 % (1,1 %). Vuonna 2019 lainoja erääntyy yhteensä 3,0 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisten lainojen keskikorossa ei huomioida IFRS 16:n mukaisesti raportoituja velkoja tai yritystodistuksia.

Omavaraisuusaste oli 32,4 % (35,1 %) ja nettovelkaantumisaste 83,0 % (70,0 %). Likvidit varat olivat kauden lopussa 44,9 miljoonaa euroa (34,8). Omavaraisuusasteeseen vaikutti heikentävästi IFRS 16 standardin voimaantulo vuoden 2019 alusta.

Kauden lopussa 100 miljoonan euron yritystodistusohjelma oli kokonaan käyttämättä. Vertailukaudella käytössä oli 20 miljoonaa euroa. 30,0 miljoonan euron komittoitu limiitti oli vertailukauden tapaan käyttämättä.

VAROJENJAKO

14.3.2019 pidetty yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2018 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,92 euroa osakkeelta. Osinko, yhteensä 35,3 miljoonaa euroa, maksettiin osakkeenomistajille 25.3.2019.


INVESTOINNIT

Alkuvuoden investoinnit olivat 21,7 miljoonaa euroa (15,4), ja ne koostuivat pääasiassa kone- ja kalustohankinnoista sekä investoinneista tietojärjestelmiin ja rakennuksiin.
 
HENKILÖSTÖ

Henkilöstömäärä oli toisella vuosineljänneksellä kokoaikaiseksi muutettuna keskimäärin 7 122 (7 646). Kauden lopussa Lassila & Tikanojan palveluksessa oli koko- ja osa-aikaisia yhteensä 9 077 (9 122) henkilöä. Heistä työskenteli Suomessa 7 318 (7 492) ja muissa maissa 1 759 (1 630) henkilöä.


OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Vaihto ja kurssi

Yhtiön osakkeen vaihto ilman omia osakkeita Nasdaq Helsinki Oy:ssä oli tammi-kesäkuussa 3 035 783 kappaletta, mikä on 7,9 % (6,5) ulkona olevien osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä. Vaihdon arvo oli 45,2 miljoonaa euroa (48,7). Korkein hinta oli 16,40 euroa ja alin 13,28 euroa. Päätöskurssi oli 14,36 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli kauden lopussa 551,7 miljoonaa euroa (632,2).

Omat osakkeet

Yhtiön hallussa oli katsauskauden lopussa 382 763 omaa osaketta, jotka edustavat 1,0 % kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä

Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 19 399 437 euroa ja ulkona olevien osakkeiden lukumäärä 38 416 111 osaketta. Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman yhtiön hallussa olevia osakkeita oli 38 412 522 osaketta.

Osakkeenomistajat

Yhtiöllä oli kauden lopussa 14 745 (12 739) osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 19,4 % (19,6) osakekannasta.

Hallituksen valtuutukset

Lassila & Tikanoja Oyj:n 14.3.2019 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallitus on valtuutettu hankkimaan enintään 2 000 000 kappaletta (5,2 % koko osakemäärästä) yhtiön omia osakkeita. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta.

Hallitus on valtuutettu päättämään uusien tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevien osakkeiden annista osakeannilla ja/tai optio-oikeuksien tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen nojalla voidaan antaa ja/tai luovuttaa yhteensä enintään 2 000 000 osaketta, joka on 5,2 % koko osakemäärästä. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta.

HALLITUS

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen jäsenet ovat Heikki Bergholm, Teemu Kangas-Kärki, Laura Lares, Sakari Lassila, Miikka Maijala ja Laura Tarkka. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Heikki Bergholmin ja varapuheenjohtajaksi Sakari Lassilan.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Sakari Lassila ja jäseniksi Teemu Kangas-Kärki ja Laura Tarkka. Henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Heikki Bergholm ja jäseniksi Laura Lares ja Miikka Maijala.

KATSAUSKAUDEN KESKEISET TAPAHTUMAT

26.2. yhtiö kertoi selkeyttävänsä segmenttirakennettaan 1.1.2019 alkaen. Uudessa rakenteessa Lassila & Tikanojalla on neljä raportointisegmenttiä – Ympäristöpalvelut, Teollisuuspalvelut, Kiinteistöpalvelut Suomi ja Kiinteistöpalvelut Ruotsi. Yhtiö kertoi myös muutoksista johtoryhmässä: Kiinteistöpalvelut Suomen toimialajohtajaksi nimitettiin 26.2.2019 alkaen Tuomas Mäkipeska. Ruotsin Kiinteistöpalveluiden toimialajohtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi nimitettiin Erik Sundström. Konsernin vt. talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi nimitettiin Juha Jaatinen. Konsernin lakiasiainjohtaja Sirpa Huopalainen nimitettiin johtoryhmän jäseneksi. Kiinteistöpalvelut-toimialaa johtanut Tutu Wegelius-Lehtosen kerrottiin jättäneen yhtiön 25.2.2019.

15.4. yhtiö tiedotti, että se on päättänyt luopua L&T Korjausrakentaminen Oy:n omistuksesta. Vahinkosaneeraukseen ja korjausrakentamiseen keskittyvän tytäryhtiön uusi omistaja on Recover Nordic Group. Kauppasopimus allekirjoitettiin 12.4.2019.

25.4. yhtiö julkaisi uuden toimialajaon mukaiset vertailukelpoiset tiedot tilikaudelta 2018 sekä IFRS 16:n käyttöönoton vaikutuksilla oikaistun avaavan taseen.

13.5. yhtiö kertoi henkilöstöjohtaja ja johtoryhmän jäsen Kirsi Materon irtisanoutuneen yhtiön palveluksesta ja siirtyvän syksyn aikana uusiin haasteisiin talon ulkopuolelle. Uuden henkilöstöjohtajan aloittamiseen saakka tehtävää hoitaa oman toimensa ohella yhtiön yhteiskuntasuhdejohtaja Jorma Mikkonen.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

12.7. yhtiö julkaisi tulosvaroituksen ja kertoi alentavansa arviotaan vuoden 2019 näkymistä. Vuoden 2019 liikevaihdon odotetaan olevan vuoden 2018 tasolla ja liikevoiton odotetaan jäävän vuoden 2018 tasosta. Näkymässä ei huomioida L&T Korjausrakentaminen Oy:n myynnin vaikutusta.

LÄHIAIKOJEN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Työvoiman saatavuushaasteet voivat nostaa tuotantokustannuksia ja hidastaa liikevaihdon kasvua.

Rakennusteollisuuden volyymin lasku ja investointien kasvun hidastuminen voivat vaikuttaa negatiivisesti yhtiön liiketoimintoihin ja liiketoiminnan kasvuun sekä johtaa kannattavuuden heikkenemiseen. Lisäksi päästöoikeuksien, uusioraaka-aineiden tai öljytuotteiden markkinahintojen kehitys voivat vaikuttaa negatiivisesti yhtiön toimintaympäristöön.

Uuteen toiminnanohjausjärjestelmään liittyvän toimintamallin vakiinnuttamisesta johtuvat väliaikaiset ylimääräiset kustannukset voivat heikentää yhtiön tulosta.

Lisätietoja Lassila & Tikanojan riskeistä ja riskienhallinnasta on esitetty vuoden 2018 vuosikertomuksessa sekä hallituksen toimintakertomuksessa ja konsernitilinpäätöksessä.

NÄKYMÄT VUODELLE 2019, päivitetty 12.7.2019

Yhtiön vuoden 2019 liikevaihdon arvioidaan olevan vuoden 2018 tasolla ja liikevoiton arvioidaan alenevan vuoden 2018 tasosta. Näkymässä ei huomioida L&T Korjausrakentaminen Oy:n myynnin vaikutusta.

Aiemmat näkymät vuodelle 2019 (26.4.2019):

Lassila & Tikanojan toimialojen näkymät Kiinteistöpalvelut Suomea lukuunottamatta vuodelle 2019 ovat hyvät. Kiinteistöpalvelut Suomen liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan laskevan vuodesta 2018 johtuen uuden toimintamallin käyttöönoton kustannuksista sekä sopimuskannan laskusta.

Yhtiön vuoden 2019 liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan olevan vuoden 2018 tasolla. Näkymässä ei huomioida L&T Korjausrakentaminen Oy:n myynnin vaikutusta.


TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ 1.1. – 30.6.2019

KONSERNIN TULOSLASKELMA

MEUR4-6/20194-6/20181-6/20191-6/20181-12/2018
      
Liikevaihto196,2203,0394,9399,4802,2
      
Liiketoiminnan muut tuotot8,21,99,03,15,2
Varaston muutos0,3-1,0-1,5-2,8-2,4
      
Materiaalit ja palvelut-64,1-68,6-138,3-140,8-282,0
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut-85,1-85,5-169,6-167,0-324,2
Liiketoiminnan muut kulut-24,9-26,5-49,6-54,4-108,7
Poistot ja arvonalentumiset-13,6-10,6-27,3-21,2-42,5
      
Liikevoitto16,812,617,616,447,6
      
Rahoitustuotot ja -kulut-1,0-1,1-1,4-2,0-4,5
      
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta0,0-0,30,0-0,4-0,4
      
Voitto ennen veroja15,811,116,213,942,7
      
Tuloverot-1,8-2,3-1,7-2,9-8,7
      
Tilikauden voitto14,18,814,511,034,1
      
Tilikauden voiton jakautuminen:     
Emoyhtiön omistajille14,18,814,511,034,1
Määräysvallattomille omistajille0,00,00,00,00,0
      
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:     
Osakekohtainen tulos, EUR0,370,230,380,290,89
Laimennettu osakekohtainen tulos, EUR0,370,230,380,290,89

   

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA     
      
MEUR4-6/20194-6/20181-6/20191-6/20181-12/2018
      
Tilikauden voitto14,18,814,511,034,1
      
Erät, joita ei siirretä myöhemmin tulosvaikutteiseksi     
      
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät0,00,00,00,00,1
Erät, joita ei siirretä myöhemmin tulosvaikutteiseksi, yhteensä0,00,00,00,00,1
      
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi     
      
Suojausrahasto, käyvän arvon muutos-0,1-0,1-0,4-0,1-0,1
Muuntoerot-1,6-1,0-1,6-4,6-2,7
Muuntoerot määräysvallattomille omistajille0,00,00,00,00,0
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi, yhteensä-1,7-1,1-2,0-4,7-2,8
Tilikauden laaja tulos, verojen jälkeen12,47,712,66,331,3
      
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen     
Emoyhtiön omistajille12,47,712,66,331,3
Määräysvallattomille omistajille0,00,00,00,00,0

   

KONSERNITASE