Siirry sisältöön

Lassila & Tikanoja Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1. – 30.6.2020

  • 10 minuutin lukuaika

Lassila & Tikanoja Oyj
Pörssitiedote
28.7.2020 klo 08.00

Lassila & Tikanoja Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1. – 30.6.2020

AKTIIVISILLA TOIMENPITEILLÄ ONNISTUTTIIN VÄHENTÄMÄÄN KORONAVIRUSPANDEMIAN AIHEUTTAMIA NEGATIIVISIA LIIKETOIMINTAVAIKUTUKSIA

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan jaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

  • Vuoden toisen neljänneksen liikevaihto oli 183,2 miljoonaa euroa (196,2), liikevoitto oli -2,2 miljoonaa euroa (16,8). Liikevoiton heikkenemiseen vaikuttivat Venäjän toiminnan alasajosta aiheutuneet 10,8 miljoonan euron kulut sekä vertailukaudella kirjattu L&T Korjausrakentaminen Oy:n myynnin 5,9 miljoonan euron positiivinen tulosvaikutus. Osakekohtainen tulos oli -0,07 euroa (0,37).
  • Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 367,5 miljoonaa euroa (394,9), liikevoitto oli 0,7 miljoonaa euroa (17,6) ja osakekohtainen tulos oli -0,07 euroa (0,38). Osakekohtaiseen tulokseen vaikutti negatiivisesti Venäjän toiminnan alasajon aiheuttamien kulujen lisäksi kurssierojen kasvu. Kurssierot olivat -1,2 miljoonaa euroa (0,6).
  • Liikevoitto ilman Venäjän osuutta ja L&T Korjausrakentamisen myyntiä oli huhti-kesäkuussa 8,3 miljoonaa euroa (10,3) ja tammi-kesäkuussa 10,8 miljoonaa euroa (10,6).
  • Liikevaihdon lasku johtui vertailukauden lukuihin sisältyvän L&T Korjausrakentamisen liiketoiminnan myynnistä viime vuoden toisella vuosineljänneksellä sekä koronaviruspandemiasta.
  • Kiinteistöpalvelut Suomen liikevoitto parani merkittävästi molemmilla vuosineljänneksillä vertailukaudesta onnistuneiden tehostamis- ja uudistamistoimenpiteiden johdosta.

Näkymät

Vuoden 2020 liikevaihdon arvioidaan laskevan vertailukaudesta ja liikevoiton arvioidaan olevan 30-40 miljoonaa euroa (40,5) ilman Venäjän toiminnan alasajoon liittyvää tulosvaikutusta.

TOIMITUSJOHTAJA EERO HAUTANIEMI:

”Vuoden 2020 ensimmäisellä vuosipuoliskolla koronaviruspandemia vaikutti negatiivisesti yhtiön liikevaihtoon ja liikevoittoon. Liikevaihto laski 6,9 % vertailukaudesta 367,5 miljoonaan euroon. Lisäksi vertailukauden lukuihin sisältyi viime tilikaudella myyty L&T Korjausrakentamisen liiketoiminta. Konsernin liikevoitto tammi-kesäkuussa ilman Venäjän toimintoja ja L&T Korjausrakentamisen myyntiä vertailukaudella nousi 10,8 miljoonaan euroon (10,6) Suomen kiinteistöpalveluiden tulosparannuksen ansiosta. Tämä oli hyvä suoritus ottaen huomioon koronaviruspandemian noin 4,5 miljoonan euron negatiivisen vaikutuksen ensimmäisen vuosipuoliskon liikevoittoon. Yhtiön likviditeettiasema säilyi vahvana.

Viranomaisten määräämien rajoitustoimenpiteiden sekä asiakkaiden omien tuotannonrajoitustoimenpiteiden seurauksena Lassila & Tikanojan palvelujen kysyntä heikkeni ja pandemialla oli negatiivisia vaikutuksia konsernin kaikkiin liiketoimintasegmentteihin. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana pandemian negatiivisten vaikutusten arvioidaan olleen noin 12 miljoonaa euroa konsernin liikevaihtoon ja noin 4,5 miljoonaa euroa konsernin liikevoittoon.

Olemme työskennelleet määrätietoisesti vähentääksemme koronaviruspandemian vaikutuksia liiketoimintaamme ja rakentaaksemme edellytyksiä liiketoiminnan mahdollisimman nopeaan normalisoitumiseen. Olemme toteuttaneet kattavia toimenpiteitä taataksemme henkilöstömme ja asiakkaidemme terveyden sekä turvallisen työnteon.

Otimme käyttöön uusia sähköisiä asiointi- ja työtapoja, jotka mahdollistivat palveluiden jatkamisen ja uusien palvelusopimusten aloittamisen tapaamisrajoituksista huolimatta. Kehitimme uusia palveluja, kuten siivousliiketoimintaan liittyvät desinfiointi- ja puhdistuspalvelut, joiden lisämyynnillä on saatu pienennettyä pandemian negatiivisia tulosvaikutuksia.

Olemme onnistuneet lieventämään äkillisten markkinamuutosten aiheuttamia taloudellisia vaikutuksia sopeuttamalla henkilöstöresursseja alentuneeseen kysyntään.

Merkittävästi muuttuneiden olosuhteiden seurauksena, päätimme huhtikuussa ajaa alas Venäjän liiketoiminnan vuoden 2020 aikana. Alasajolla ei ole negatiivista kassavirtavaikutusta.”

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Huhti-kesäkuu

Lassila & Tikanojan toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 183,2 miljoonaa euroa (196,2) ja se laski edellisvuodesta 6,6 %. Liikevoitto oli -2,2 miljoonaa euroa (16,8), mikä oli -1,2 % (8,6) liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli -0,07 euroa (0,37).

Liikevaihdon ja liikevoiton laskuun vaikutti koronaviruspandemiasta aiheutunut kysynnän lasku. Liikevoiton heikkenemiseen vaikutti Venäjän toiminnan alasajoon liittyvästä tase-erien arvonalentumisesta johtuva 10,8 miljoonan euron kulukirjaus. Alasajon negatiivinen vaikutus konsernin omaan pääomaan on 8,2 miljoonaa euroa. Liikevoiton heikkenemiseen vaikutti myös vertailukaudella kirjattu L&T Korjausrakentaminen Oy:n myynnin 5,9 miljoonan euron positiivinen tulosvaikutus. Koronaviruksen tulosvaikutusta lieventää työeläkemaksujen määräaikainen alentaminen 2,6 prosenttiyksiköllä 1.5.-31.12.2020, jonka vaikutus toiseen vuosineljännekseen oli noin 0,9 miljoonaa euroa, sekä polttonesteiden hinnanlasku.

Ympäristöpalveluissa liikevaihto laski vertailukauden tasosta ja liikevoitto heikkeni merkittävästi Venäjän alasajoon liittyvästä 10,8 miljoonan euron kulukirjauksesta johtuen. Ilman Venäjän liiketoimintojen vaikutusta Ympäristöpalveluiden liikevoitto laski hieman vertailukaudesta. Kiinteistöpalvelut Suomessa liikevaihto laski, mutta liikevoitto parani selvästi vertailukaudesta. Teollisuuspalveluissa liikevaihto ja liikevoitto laskivat vertailukaudesta. Kiinteistöpalvelut Ruotsissa liikevaihto oli vertailukauden tasolla  ja liikevoitto laski vertailukaudesta.

Tammi-kesäkuu

Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 367,5 miljoonaa euroa (394,9) ja se laski edellisvuodesta 6,9 %. Liikevoitto oli 0,7 miljoonaa euroa (17,6), mikä oli 0,2 % (4,4) liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli -0,07 euroa (0,38).

Koronaviruspandemian aiheuttaman kysynnän laskun negatiivisten vaikutusten arvioidaan olleen noin 12 miljoonaa euroa konsernin liikevaihtoon ja noin 4,5 miljoonaa euroa konsernin liikevoittoon.

Ympäristöpalveluissa liikevaihto laski vertailukauden tasosta ja liikevoitto heikkeni merkittävästi Venäjän alasajoon liittyvästä 10,8 miljoonan euron kulukirjauksesta johtuen. Ilman Venäjän liiketoimintojen vaikutusta Ympäristöpalveluiden liikevoitto laski hieman vertailukaudesta. Kiinteistöpalvelut Suomessa liikevaihto laski, mutta liikevoitto parani selvästi vertailukaudesta. Teollisuuspalveluissa liikevaihto ja liikevoitto laskivat vertailukaudesta. Kiinteistöpalvelut Ruotsissa liikevaihto ja liikevoitto laskivat vertailukaudesta.

Konsernin liiketulosta parantaa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä käyttöomaisuuskiinteistön myynnistä kirjattu 5,7 miljoonan euron voitto. Lisäksi kertaluonteisina kustannuksina kirjattiin ensimmäisellä vuosineljänneksellä muun muassa käyttöomaisuuteen liittyviä arvonalennuksia yhteensä 4,8 miljoonaa euroa. Näiden kertaluonteisten erien positiivinen nettovaikutus konsernin liiketulokseen oli yhteensä 0,9 miljoonaa euroa. Kyseiset erät eivät sisälly liiketoimintasegmenttien tuloksiin. Nettotulokseen vaikutti negatiivisesti Venäjän ruplan ja Ruotsin kruunun heikkeneminen. Kurssierot olivat -1,2 miljoonaa euroa (0,6).

Avainlukuja

 4-6/20204-6/2019Muutos%1-6/20201-6/2019Muutos%2019 
         
Liikevaihto, MEUR183,2196,2-6,6367,5394,9-6,9784,3 
Liikevoitto, MEUR-2,216,8-113,10,717,6-96,145,0 
Liikevoitto, %-1,28,6 0,24,4 5,7 
EBITDA, MEUR10,830,5-64,531,344,8-30,399,4 
EBITDA, %5,915,5 8,511,4 12,7 
Voitto ennen veroja, MEUR-2,515,8-115,9-2,516,2-115,242,0 
Osakekohtainen tulos, EUR-0,070,37-119,8-0,070,38-118,80,90 
Liiketoiminnan rahavirta/osake, EUR0,200,50-60,20,711,08-34,82,46 
EVA, MEUR-8,210,5-178,2-11,65,3-318,719,8 
Oman pääoman tuotto, %   -3,014,7 16,8 
Sijoitettu pääoma, MEUR   362,2388,8 380,5 
Sijoitetun pääoma tuotto, %   0,59,7 12,4 
Omavaraisuusaste, %   30,531,9 35,6 
Nettovelkaantumisaste, %   99,584,6 66,8 
 

 
        
          

                         
LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO TOIMIALOITTAIN


Ympäristöpalvelut

Huhti-kesäkuu
Ympäristöpalveluiden toisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 71,9 miljoonaan euroon (76,8). Liikevoitto laski vertailukaudesta -2,6 miljoonaan euroon (8,8) Venäjän alasajoon liittyvän 10,8 miljoonan euron kulukirjauksen johdosta. Ilman Venäjää Ympäristöpalveluiden toisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 69,9 miljoonaan euroon (74,3) ja liikevoitto laski hieman vertailukauden tasosta 7,9 miljoonaan euroon (8,1).

Tammi-kesäkuu
Ympäristöpalveluiden alkuvuoden liikevaihto laski 149,0 miljoonaan euroon (156,4). Liikevoitto laski vertailukaudesta 2,1 miljoonaan euroon (13,4 ) Venäjän alasajoon liittyvän 10,8 miljoonan euron kulukirjauksen johdosta. Ilman Venäjän osuutta Ympäristöpalveluiden alkuvuoden liikevaihto laski 144,6 miljoonaan euroon (151,6) ja liikevoitto säilyi vertailukauden tasolla 12,2 miljoonaa euroa (12,3).


Ympäristöpalveluissa koronaviruspandemia alensi palveluiden volyymia. Yritysasiakkaiden volyymin laskua lievensi verkkokaupan kasvaneet pakkausvolyymit. Kotitaloussegmentissä kysyntä säilyi normaalilla tasolla. Liikevaihtoa ja liikevoittoa heikensi uusioraaka-aineiden hintojen ja volyymien lasku vertailukaudesta.  Palveluiden kysyntä parani jakson loppupuolella ja sen ennakoidaan normalisoituvan asteittain toisella vuosipuoliskolla.

Teollisuuspalvelut

Huhti-kesäkuu
Teollisuuspalveluiden toisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 23,4 miljoonaan euroon (26,2). Liikevoitto laski vertailukaudesta 1,3 miljoonaan euroon (3,3).

Tammi-kesäkuu
Teollisuuspalveluiden alkuvuoden liikevaihto laski 43,7 miljoonaan euroon (45,2). Liikevoitto laski vertailukaudesta 1,0 miljoonaan euroon (3,7).

Teollisuuspalveluissa kysynnässä oli katsauskaudella koronaviruspandemiasta johtuen voimakasta ja vaikeasti ennustettavaa vaihtelua. Teollisuuden työstaistelutoimenpiteet, asiakkaiden tuotannon sopeutustustoimet sekä vuosihuoltojen siirtyminen loppuvuoteen laskivat liikevaihtoa ja liikevoittoa. Markkina-asema vahvistui ensimmäisellä vuosipuoliskolla uusien asiakassopimusten myötä ja loppuvuodesta kysynnän oletetaan normalisoituvan.

Kiinteistöpalvelut Suomi

Huhti-kesäkuu
Kiinteistöpalvelut Suomen toisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 56,7 miljoonaan euroon (61,3). Liikevoitto parani selkeästi vertailukaudesta -0,4 miljoonaan euroon (-2,0).

Tammi-kesäkuu
Kiinteistöpalvelut Suomen alkuvuoden liikevaihto laski 114,9 miljoonaan euroon (130,8). Liikevoitto parani selkeästi vertailukaudesta -2,2 miljoonaan euroon (-5,5).

Liikevaihdon lasku johtui L&T Korjausrakentamisen myynnistä vertailukaudella. Kiinteistöpalvelut Suomi onnistui sopeuttamaan resurssinsa hyvin koronaviruspandemian aiheuttamiin volyyminvaihteluihin. Onnistuneen myynnin, parantuneen asiakastyytyväisyyden sekä aktiivisen palvelukehityksen ansiosta koronaviruksen negatiiviset liiketoimintavaikutukset jäivät varsin vähäisiksi.

Liikevoitto parani vertailukaudesta selvästi kaikilla palvelulinjoilla tehostamistoimenpiteiden ansiosta ja markkina-asema vahvistui.

Kiinteistöpalvelut Ruotsi

Huhti-kesäkuu
Kiinteistöpalvelut Ruotsin toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 32,7 miljoonaa euroa (33,4). Liikevoitto laski vertailukaudesta 0,3 miljoonaan euroon (0,8).

Tammi-kesäkuu
Kiinteistöpalvelut Ruotsin alkuvuoden liikevaihto oli 63,1 miljoonaa euroa (65,5). Liikevoitto laski vertailukaudesta 0,5 miljoonaan euroon (1,5).

Koronaviruspandemian vaikutukset näkyivät selkeästi Ruotsissa maalis-toukokuussa. Selvästi normaalia korkeampi sairastuvuus ja siitä johtunut alihankintakustannusten kasvu, sekä tilausten vähentyminen osassa asiakkaita laskivat liikevoittoa katsauskaudella. Valtion tukitoimenpiteet yrityksille kompensoivat osittain koronaviruspandemian vaikutuksia toukokuun alusta lähtien. Lisämyynnin selvä vähentyminen ja asiakkaiden varovaisuus vaikuttivat kuitenkin negatiivisesti liiketoimintaan.

RAHOITUS

Alkuvuoden liiketoiminnan nettorahavirta investointien jälkeen oli 14,6 miljoona euroa (34,5). Käyttöpääomaa sitoutui 3,4 miljoonaa euroa (vapautui 11,5 miljoonaa euroa). Vertailukauden kassavirtaan vaikutti positiivisesti L&T Korjausrakentaminen Oy:n myynti. Katsauskauden kassavirtaa paransi käyttöomaisuuskiinteistön myynti ja heikensi suunniteltu vaihto-omaisuuden kasvu (7,6 miljoonaa euroa) sekä eläkemaksujen ajoittuminen kvartaalin loppuun (6,7 miljoonaa euroa).

Korollista vierasta pääomaa oli kauden lopussa 194,8 miljoonaa euroa (202,5). Korolliset nettovelat olivat 166,5 miljoonaa euroa (157,6). Pitkäaikaisten lainojen keskikorko ilman IFRS 16 -velkoja korkosuojaukset huomioiden oli 1,3 % (1,2).

100,0 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli kauden lopussa käytössä 15,0 miljoonaa euroa (0,0). 30,0 miljoonan euron komittoitu luottolimiitti oli vertailukauden tapaan käyttämättä. Yhtiö uusi luottolimiitin katsauskaudella ja se erääntyy vuoden 2022 toisella vuosineljänneksellä.

Nettorahoituskulut olivat alkuvuonna -3,1 miljoonaa euroa (-1,4). Valuuttakurssimuutokset olivat nettorahoituskuluista -1,2 miljoonaa euroa (0,6). Nettorahoituskulut olivat 0,9 % (0,3 %) liikevaihdosta. Valuuttakurssimuutokset johtuivat ruplan ja kruunun kurssien heikentymisestä.

Omavaraisuusaste oli 30,5 % (31,9) ja nettovelkaantumisaste 99,4 % (84,6). Likvidit varat olivat kauden lopussa 28,3 miljoonaa euroa (44,9). Yhtiö on tehnyt toimenpiteitä likviditeettiaseman varmistamiseksi koronaviruspandemian johdosta. Erääntyneet myyntisaamiset tai luottotappiot eivät ole kasvaneet pandemian aikana.


VAROJENJAKO

12.3.2020 pidetty yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2019 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,92 euroa osakkeelta. Osinko, yhteensä 35,0 miljoonaa euroa, maksettiin osakkeenomistajille 23.3.2020.

INVESTOINNIT

Alkuvuoden investoinnit olivat 22,0 miljoonaa euroa (21,7), ja ne koostuivat pääasiassa kone- ja kalustohankinnoista sekä investoinneista tietojärjestelmiin ja rakennuksiin. Olemme investoineet katsauskaudella strategisesti tärkeiden loppusijoituspaikkojen rakentamiseen ja olemme arvioineet kriittisesti korvausinvestointeja koronaviruspandemian aiheuttaman markkinaepävarmuuden johdosta.

 
HENKILÖSTÖ


Henkilöstömäärä oli alkuvuonna kokoaikaiseksi muutettuna keskimäärin 7 132 (7 122). Kauden lopussa palveluksessa oli koko- ja osa-aikaisia yhteensä 8 501 (9 077) henkilöä. Heistä työskenteli Suomessa 6 918 (7 318) ja muissa maissa 1 583 (1 759) henkilöä.

Vuoden 2020 ensimmäinen vuosipuolisko oli poikkeuksellinen koronaviruspandemian johdosta myös henkilöstön kannalta. Työskentelimme tiiviisti yhdessä varmistaaksemme turvalliset työolosuhteet ja suojaimet työntekijöille, sekä sujuvan siirtymisen etätyöskentelyyn työtehtävän sen mahdollistaessa. Työntekijöiden hyvinvointia on tuettu muun muassa erillisellä koronaviruspuhelinpalvelulla sekä henkistä jaksamista tukevilla digitaalisilla keskustelupalveluilla.

Suomen toiminnoissa käytiin maaliskuussa yhteistoimintalain 8 luvun mukaiset lomautuksia koskevat yt-neuvottelut koronaviruksen vaikutusten johdosta. Lisäksi Kiinteistönpalvelut toiminnoissa käytiin toukokuussa yhteistoimintalain 8 luvun mukaiset toiset lomautuksia koskevat neuvottelut taloudellisin ja tuotannollisin perustein. Edellä mainittujen neuvotteluiden seurauksena Suomen liiketoimintojen henkilöstöä on määräaikaisesti lomautettu, ja lomautusten kestoaika vaihtelee henkilöittäin. Katsauskauden päättyessä lomautettujen määrä konsernissa oli noin 365 henkilöä.


OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA


Vaihto ja kurssi

Yhtiön osakkeita vaihdettin ilman omia osakkeita alkuvuoden aikana 7,6 miljoonaa kappaletta, mikä on 20,0 % (7,9) ulkona olevien osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä. Vaihdon arvo oli 103,7 miljoonaa euroa (45,2). Osakkeen ylin kurssi oli 16,76 euroa ja alin 10,06 euroa. Päätöskurssi oli 13,08 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli kauden lopussa 498,4 miljoonaa euroa (551,7).

Omat osakkeet

Yhtiön hallussa oli katsauskauden lopussa 693 589 omaa osaketta, jotka edustavat 1,8 % kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä

Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 19 399 437 euroa ja ulkona olevien osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa 38 105 285  osaketta. Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman yhtiön hallussa olevia osakkeita oli 38 100 673 osaketta.

Osakkeenomistajat

Yhtiöllä oli kauden lopussa 18 668 (14 745) osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 10,1 % (19,4) osakekannasta.

Hallituksen valtuutukset

Lassila & Tikanoja Oyj:n 12.3.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallitus on valtuutettu hankkimaan enintään 2 000 000 kappaletta (5,2 % koko osakemäärästä) yhtiön omia osakkeita. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta.

Hallitus on valtuutettu päättämään uusien tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevien osakkeiden annista osakeannilla ja/tai optio-oikeuksien tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen nojalla voidaan antaa ja/tai luovuttaa yhteensä enintään 2 000 000 osaketta, joka on 5,2 % koko osakemäärästä. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta.

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
12.3.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2019 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2019 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,92 euroa osakkeelta, yhteensä 35,0 miljoonaa euroa. Osingon maksupäiväksi päätettiin 23.3.2020.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän. Hallitukseen valittiin uudelleen seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka Heikki Bergholm, Teemu Kangas-Kärki, Laura Lares, Sakari Lassila, Miikka Maijala ja Laura Tarkka sekä uutena jäsenenä Pasi Tolppanen.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka ilmoitti nimeävänsä KHT Leenakaisa Winbergin yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

Yhtiökokous päätti pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten palkitsemisesta, hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen jäsenistä. Lisäksi nimitystoimikunnan tehtävänä on etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä on kerrottu tarkemmin pörssitiedotteella 12.3.2020.

HALLITUS

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen jäsenet ovat Heikki Bergholm, Teemu Kangas-Kärki, Laura Lares, Sakari Lassila, Miikka Maijala, Laura Tarkka ja Pasi Tolppanen. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Heikki Bergholmin ja varapuheenjohtajaksi Sakari Lassilan.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Sakari Lassila ja jäseniksi Teemu Kangas-Kärki ja Pasi Tolppanen. Henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Heikki Bergholm ja jäseniksi Laura Lares, Miikka Maijala ja Laura Tarkka.

KATSAUSKAUDEN KESKEISET TAPAHTUMAT

8.4. yhtiö tiedotti, että se on allekirjoittanut uuden 30 miljoonan euron sitovan luottolimiitin (revolving credit facility). Luottolimiitti erääntyy vuoden 2022 toisella kvartaalilla. Sopimuksessa on yhden vuoden jatko-optio. Sopimus tehtiin Danske Bankin kanssa.

24.4. yhtiö julkaisi tulosvaroituksen ja kertoi alentavansa arviotaan vuoden 2020 näkymistä sekä ilmoitti ajavansa Venäjän toiminnot alas. Päivitetyn näkymän mukaan vuoden 2020 liikevaihdon arvioidaan laskevan vertailukaudesta ja liikevoiton (40,5) arvioidaan olevan 30-40 miljoonaa euroa ilman Venäjän toiminnan alasajoon liittyviä kuluja.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiön johdolla ei ole tiedossa sellaisia olennaisia katsauskauden jälkeisiä tapahtumia, jotka olisivat
vaikuttaneet puolivuosikatsauksen laadintaan.
 

LÄHIAIKOJEN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Koronaviruspandemian rajoittamiseksi annettujen viranomaismääräysten ja -suositusten sekä niiden aiheuttamien asiakaskohtaisten tuotannonrajoitustoimenpiteiden ennakoidaan aiheuttavan häiriöitä palveluiden tuottamiseen koko loppuvuoden ajan, joskin viranomaisrajoitusten asteittainen purkaminen on alkanut normalisoida palveluiden kysyntää.

Pandemian aiheuttama taloudellinen epävarmuus heijastuu vielä teollisuuden palveluiden kysyntään ja tekee siitä vaikeasti ennustettavan. Teollisuus on koronaviruksen johdosta siirtänyt huoltoseisakkeja keväältä loppuvuoteen. Mikäli seisakit eivät toteudu loppuvuoden aikana, on sillä  merkittävä vaikutus prosessipuhdistuspalveluiden kysyntään ja tulokseen.

Koronaviruspandemian aiheuttama teollisuuden volyymin lasku on alentanut uusioraaka-aineiden kysyntää ja hintatasoa, mikä saattaa heikentää kierrätyspalveluiden kannattavuutta.

Energiakulutuksen vähentyminen alentaa päästöoikeuksien hintaa ja saattaa heikentää uusiutuvien energialähteiden kannattavuutta. Öljyn hinnanlasku alentaa polttoainekustannuksia, mutta samalla se vaikuttaa öljypohjaisten uusioraaka-aineiden, kuten uusiomuovin sekä regeneroitavan voiteluöljyn hintaan negatiivisesti.

Työvoiman saatavuusriski on lyhyellä aikajänteellä pienentynyt, mutta normaalioloissa se voi rajoittaa liiketoiminnan kasvua sekä nostaa tuotantokustannuksia.

Yhtiössä on meneillään useita toiminnanohjausjärjestelmien uudistushankkeita. Järjestelmien käyttöönottoon ja toimintamallin vakiinnuttamiseen liittyvät väliaikaiset ylimääräiset kustannukset voivat heikentää yhtiön tulosta.

Konserniverokeskuksen toimittamassa tarkastuskertomuksen luonnoksessa esitetään 1,1 miljoonan suuruista jäteveroa maksettavaksi koskien vuotta 2018. Yhtiö pitää verottajan esitystä aiheettomana. Asian käsittely on kesken.

Lisätietoja Lassila & Tikanojan riskeistä ja riskienhallinnasta on esitetty vuoden 2019 vuosikertomuksessa sekä hallituksen toimintakertomuksessa ja konsernitilinpäätöksessä.


Näkymät vuodelle 2020:

Vuoden 2020 liikevaihdon arvioidaan laskevan vertailukaudesta ja liikevoiton arvioidaan olevan 30-40 miljoonaa euroa (40,5) ilman Venäjän toiminnan alasajoon liittyvää tulosvaikutusta.

LASSILA & TIKANOJA OYJ

Hallitus
Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Eero Hautaniemi, puh. 010 636 2810
talousjohtaja Valtteri Palin, puh. 040 734 7749

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka tekee kiertotaloudesta totta. Yhdessä asiakkaidemme kanssa
pidämme materiaalit ja kiinteistöt mahdollisimman pitkään tuottavassa käytössä sekä tehostamme raakaaineiden ja energian käyttöä. Näin toimien luomme enemmän arvoa kiertotaloudella sekä asiakkaillemme, henkilöstöllemme että yhteiskunnalle laajemmin. Kun onnistumme tässä, myös omistajillemme tuotettu arvo kasvaa. Tavoitteenamme on jatkuvasti kasvattaa toimintamme hiilikädenjälkeä eli positiivista ilmastovaikutusta. Sosiaalista vastuuta kannamme muun muassa huolehtimalla oman henkilöstön työkyvystä sekä tarjoamalla töitä myös niille, joiden on vaikea työllistyä. L&T toimii Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä. Yhtiön liikevaihto vuonna 2019 oli 784,3 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 8 200 henkilöä. L&T on listattu Nasdaq Helsingissä.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lt.fi

Liite