Siirry sisältöön

Lassila & Tikanoja Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1. - 30.6.2022

  • 12 minuutin lukuaika

Lassila & Tikanoja Oyj
Pörssitiedote
22.7.2022 klo 8.00

Lassila & Tikanoja Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1. - 30.6.2022

LIIKEVAIHDON POSITIIVINEN KEHITYS JATKUI TOISELLA VUOSINELJÄNNEKSELLÄ JA LIIKEVOITTO PARANI MERKITTÄVÄSTI EDELLISESTÄ VUOSINELJÄNNEKSESTÄ

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan jaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

  • Vuoden toisen neljänneksen liikevaihto oli 219,1 miljoonaa euroa (198,7). Liikevaihto kasvoi 10,3 %. Orgaaninen kasvu oli 5,6 %.
  • Vuoden toisen neljänneksen oikaistu liikevoitto oli 11,0 miljoonaa euroa (10,2) ja liikevoitto 10,1 miljoonaa euroa (10,6). Osakekohtainen tulos oli 0,17 euroa (0,21).
  • Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 429,5 miljoonaa euroa (390,7). Oikaistu liikevoitto oli 11,0 miljoonaa euroa (13,8) ja liikevoitto oli 9,8 miljoonaa euroa (14,3). Liiketoiminnan rahavirta oli 22,5 miljoonaa euroa (20,4). Osakekohtainen tulos oli 0,15 euroa (0,27).
  • Ympäristöpalveluissa ja Teollisuuspalveluissa polttoaineiden hinnannousu vietiin onnistuneesti asiakashintoihin helmi-huhtikuussa toteutetuilla hinnankorotuksilla.
  • Polttoaineiden kohonnut hintataso, yleinen kustannustason nousu ja koronaviruspandemian aiheuttamat sairauspoissaolot painoivat kannattavuutta ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Kiinteistöpalvelut Suomessa ja Ruotsissa yleisen kustannustason nousua ei saatu          vielä siirretyksi asiakashintoihin.

Näkymät vuodelle 2022

Vuoden 2022 liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla edellisvuoteen verrattuna.

1.7.2022 alkaen Uusiutuvat energialähteet -liiketoimintaa ei enää yhdistellä konsernin liikevaihtoon. Liiketoiminta yhdistettiin Neovan vastaavan liiketoiminnan kanssa Laania Oy:ksi. Liiketoiminnan liikevaihto oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 35,4 miljoonaa euroa.

TOIMITUSJOHTAJA EERO HAUTANIEMI:

”Toisella vuosineljänneksellä liikevaihto kasvoi 10,3 prosenttia vertailukaudesta, mistä orgaanisen kasvun osuus oli 5,6 prosenttiyksikköä.

Kiertotalousliiketoiminnat tekivät hyvän operatiivisen tuloksen. Ympäristöpalveluissa tilaus- ja jätevolyymit jatkoivat kasvua toisella vuosineljänneksellä. Yritysasiakkaiden määrä kasvoi ja kierrätysraaka-aineiden hintataso ja kysyntä olivat hyvällä tasolla. Teollisuuspalveluissa kysyntä oli toisella vuosineljänneksellä vahvaa vaarallisissa jätteissä, ja vaarallisten jätteiden kierrätysaste ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli korkea, lähes 70 prosenttia. Ympäristörakentamisessa käynnistyi useita vaativia teollisuuden kunnostus- ja pilaantuneiden maa-alueiden puhdistusprojekteja.

Polttoaineiden hinnat nousivat voimakkaasti helmikuussa Ukrainan sodan vaikutuksesta, ja korkeampi kustannustaso vietiin Ympäristöpalveluissa ja Teollisuuspalveluissa onnistuneesti asiakashintoihin helmi-huhtikuussa toteutetuilla hinnankorotuksilla. Kiinteistöpalveluissa Suomessa ja Ruotsissa yleinen kustannustason nousu painoi toimialojen tulosta. Koronaviruspandemia nosti henkilöstön sairauspoissaolojen määrää ensimmäisen vuosineljänneksen aikana kaikilla toimialoilla. Sairauspoissaolojen määrä kääntyi laskuun toukokuussa, mutta rasitti vielä Kiinteistöpalvelut Suomen tulosta toisella vuosineljänneksellä.

Laskimme toukokuussa liikkeeseen 75 miljoonan euron suuruisen vastuullisuustavoitteisiin sidotun joukkovelkakirjalainan, joka erääntyy toukokuussa 2028. Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlasku pidentää lainasalkkumme keskimääräistä maturiteettia ja kannustaa kunnianhimoisten vastuullisuustavoitteidemme saavuttamiseen.”

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Huhti-kesäkuu

Lassila & Tikanojan toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 219,1 miljoonaa euroa (198,7), jossa kasvua vertailukaudesta oli 10,3 %. Orgaaninen kasvu oli 5,6 %. Oikaistu liikevoitto oli 11,0 miljoonaa euroa (10,2), joka oli 5,0 % (5,1) liikevaihdosta. Liikevoitto oli 10,1 miljoonaa euroa (10,6), joka oli 4,6 % (5,3) liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli 0,17 euroa (0,21).

Liikevaihto kasvoi Ympäristöpalveluissa, Teollisuuspalveluissa ja Kiinteistöpalvelut Suomessa. Liikevaihto laski Kiinteistöpalvelut Ruotsissa. Liikevoitto parani Ympäristöpalveluissa ja heikkeni Kiinteistöpalvelut Suomessa ja Ruotsissa. Liikevoitto oli vertailukauden tasolla Teollisuuspalveluissa.

Konsernin oikaistuun liikevoittoon vaikuttivat edelleen negatiivisesti polttoainehintojen nousu, kohonnut yleinen kustannustaso sekä koronaviruspandemian aiheuttamien sairauspoissaolojen korkea määrä. Katsauskauden tulokseen vaikutti negatiivisesti nettorahoituskulujen kasvu -1,7 miljoonaan euroon (-1,1).

Tammi-kesäkuu

Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 429,5 miljoonaa euroa (390,7), jossa kasvua vertailukaudesta oli 9,9 %. Orgaaninen kasvu oli 5,4 %. Oikaistu liikevoitto oli 11,0 miljoonaa euroa (13,8), joka oli 2,6 % (3,5) liikevaihdosta. Liikevoitto oli 9,8 miljoonaa euroa (14,3), joka oli 2,3 % (3,7) liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli 0,15 euroa (0,27).

Liikevaihto kasvoi Ympäristöpalveluissa, Teollisuuspalveluissa ja Kiinteistöpalvelut Suomessa. Liikevaihto laski Kiinteistöpalvelut Ruotsissa. Liikevoitto parani Ympäristöpalveluissa ja heikkeni Kiinteistöpalvelut Suomessa ja Ruotsissa. Liikevoitto oli vertailukauden tasolla Teollisuuspalveluissa.

Konsernin oikaistuun liikevoittoon vaikuttivat koko katsauskauden negatiivisesti polttoainehintojen nousu, kohonnut yleinen kustannustaso sekä koronaviruspandemian aiheuttamien sairauspoissaolojen korkea määrä. Katsauskauden tulokseen vaikutti negatiivisesti nettorahoituskulujen kasvu -2,7 miljoonaan euroon (-1,6).


Avainlukuja

  4-6/2022 4-6/2021 Muutos% 1-6/2022 1-6/2021 Muutos% 1-12/2021
             
Liikevaihto, MEUR 219,1 198,7 10,3 429,5 390,7 9,9 812,5
Oikaistu liikevoitto, MEUR 11,0 10,2 8,1 11,0 13,8 -20,1 42,4
Oikaistu liikevoitto, % 5,0 5,1   2,6 3,5   5,2
Liikevoitto, MEUR 10,1 10,6 -4,3 9,8 14,3 -31,2 42,2
Liikevoitto, % 4,6 5,3   2,3 3,7   5,2
EBITDA, MEUR 24,2 24,1 0,4 37,7 40,5 -6,9 95,1
EBITDA, % 11,0 12,1   8,8 10,4   11,7
Tulos ennen veroja, MEUR 8,4 9,5 -11,6 7,2 12,7 -43,4 39,0
Osakekohtainen tulos, EUR 0,17 0,21 -17,8 0,15 0,27 -45,4 0,90
Liiketoiminnan nettorahavirta
investointien jälkeen/osake, EUR
0,03 -0,66 104,2 -0,13 -0,55 76,8 0,05
Oman pääoman tuotto, %       5,6 11,0   17,1
Sijoitettu pääoma, MEUR       431,3 386,1 11,7 406,0
Sijoitetun pääoma tuotto, %       4,7 7,5   10,8
Omavaraisuusaste, %       30,1 31,8   33,7
Nettovelkaantumisaste, %       102,4 97,9   79,4

                     
LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO TOIMIALOITTAIN

Ympäristöpalvelut

Huhti-kesäkuu
Ympäristöpalveluiden toisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 87,8 miljoonaan euroon (77,2). Liikevoitto nousi 10,0 miljoonaan euroon (7,8). 

Tammi-kesäkuu
Ympäristöpalveluiden alkuvuoden liikevaihto kasvoi 175,1 miljoonaan euroon (153,4). Liikevoitto oli 12,9 miljoonaa euroa (12,4). 

Ympäristöpalveluissa tilattujen palveluiden määrä ja jätevolyymit jatkoivat kasvua toisella vuosineljänneksellä. Myös yritysasiakkaiden määrä kasvoi, ja Seinäjoelle avattiin uusi toimipiste. Kierrätysraaka-aineiden hintataso ja kysyntä säilyivät hyvällä tasolla.

Polttoaineiden hinnat nousivat voimakkaasti helmikuun lopulla Ukrainan sodan seurauksena.  Polttoaineiden korkeampi kustannus siirrettiin asiakashintoihin helmi-huhtikuussa toteutetuilla hinnankorotuksilla. Koronaviruspandemia nosti henkilöstön sairauspoissaolojen määrää ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Sairauspoissaolojen määrä palasi lähes normaalille tasolle toukokuussa.

Ympäristöpalveluiden uusiutuvat energialähteet -liiketoiminnan yhdistyminen Neova Oy:n vastaavan liiketoiminnan kanssa sai kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksynnän huhtikuussa 2022. Lassila & Tikanojan ja Neovan yhteisyritys Laania Oy aloitti toimintansa 1.7.2022.

Uusiutuvat energialähteet -liiketoiminnan liikevaihto oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 35,4 miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 0,3 miljoonaa euroa. Tilikaudella  2021 uusiutuvien energialähteiden liikevaihto oli 56,9 miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 0,9 miljoonaa euroa. Liiketoimintaa ei raportoida osana Ympäristöpalvelut-toimialaa vuoden 2022 toisen vuosineljänneksen jälkeen. Yhteisyrityksen nettotulos yhdistellään konserniin jatkossa yhdellä rivillä.

Teollisuuspalvelut

Huhti-kesäkuu
Teollisuuspalveluiden toisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 33,7 miljoonaan euroon (26,9). Liikevoitto oli 3,3 miljoonaa euroa (3,2).            

Tammi-kesäkuu
Teollisuuspalveluiden alkuvuoden liikevaihto kasvoi 56,8 miljoonaan euroon (46,5). Liikevoitto oli 3,5 miljoonaa euroa (3,4).

Teollisuuspalvelut vahvisti asemaansa vaarallisten ja tavanomaisten jätteiden kierrätyspalveluissa ostamalla Fortumin Suomen vaarallisten jätteiden pienten ja keskisuurten yritysasiakkaiden liiketoiminnan helmikuun alussa. Fortumilta hankitun liiketoiminnan haltuunotto eteni suunnitellusti ja kysyntä oli vahvaa vaarallisissa jätteissä toisella vuosineljänneksellä.

Ympäristörakentamisen palvelulinjassa käynnistyi useita vaativia teollisuuden kunnostus- ja pilaantuneiden maa-alueiden puhdistusprojekteja toisella vuosineljänneksellä.

Prosessipuhdistuksessa kysyntä oli vertailukauden tasolla siitä huolimatta, että keväälle suunniteltuja vuosihuoltoja siirtyi loppuvuoteen koronaviruspandemian ja työtaistelujen takia. Muutokset vuosihuoltojen aikatauluissa vaikeuttivat resurssointia. Prosessipuhdistuksessa jatkettiin tarjooman kehittämistä teollisuus- ja energiasegmenttiin, missä räjäytyspuhdistuksen rinnalla tarjotaan nyt myös uusia päälaitteiden puhdistusmenetelmiä.

Teollisuuspalvelut laajeni helmikuussa Ruotsin prosessipuhdistuspalveluiden markkinalle ostamalla 70 % osuuden Ruotsissa prosessipuhdistuspalveluita tarjoavan Sand & Vattenbläst i Tyringe AB:n (”SVB”) osakekannasta. Ruotsin liiketoiminnan integrointi eteni suunnitellusti toisella vuosineljänneksellä.

Polttoaineiden hinnat nousivat voimakkaasti helmikuun lopulla Ukrainan sodan seurauksena.  Polttoaineiden korkeampi kustannus siirrettiin asiakashintoihin helmi-huhtikuussa toteutetuilla hinnankorotuksilla. Koronaviruspandemia nosti henkilöstön sairauspoissaolojen määrää ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Sairauspoissaolojen määrä palasi lähes normaalille tasolle toukokuussa.

Kiinteistöpalvelut Suomi

Huhti-kesäkuu
Kiinteistöpalvelut Suomen toisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 63,2 miljoonaan euroon (59,0). Liikevoitto heikkeni -1,0 miljoonaan euroon (-0,4).

Tammi-kesäkuu
Kiinteistöpalvelut Suomen alkuvuoden liikevaihto kasvoi 131,4 miljoonaan euroon (120,2). Liikevoitto heikkeni -3,3 miljoonaan euroon (-1,7).

Erityisesti siivousliiketoiminnassa työvoiman saatavuus heikkeni ja vaihtuvuus kasvoi toisen vuosineljänneksen aikana. Kiinteistöhuollossa polttoaineiden kohonnut hinta ja yleinen kustannusinflaatio nostivat tuotantokustannuksia. Kohonneita tuotantokustannuksia ei saatu vielä viedyksi täysimääräisesti asiakashintoihin Toimenpiteet sekä hintojen nostamiseksi että kustannusten nousun hillitsemiseksi jatkuvat loppuvuoden.

Työvoiman saatavuuden parantamiseksi aloitettiin useita uusia hankkeita. Yhteistyötä kaupunkien työvoimapalvelujen ja valtion toimijoiden kanssa tiivistettiin. L&T tarjosi yhteistyössä Staffpointin kanssa työpaikkoja Ukrainasta saapuneille pakolaisille. Huhti-kesäkuussa noin 30 ukrainalaista työntekijää aloitti työnsä L&T:n kohteissa. Työhaastattelut filippiiniläisen työntekijäryhmän rekrytoimiseksi kokoaikaiseen ja toistaiseksi voimassa olevaan siivoustyöhön saatiin päätökseen. Henkilöt aloittavat työsuhteensa L&T:llä vuoden 2022 viimeisen vuosineljänneksen aikana. Jokaiselle Suomeen rekrytoitavalle henkilölle järjestetään asianmukainen asunto ja tarvittavat henkilökohtaiset lupa- ja muut dokumentit.

Kiinteistöhuollon viherrakentamisessa luonnon monimuotoisuuden tukemiseen liittyvien asiakasprojektien, kuten niityttämisten, määrä kasvoi. Energianhallintaprojektien määrä kasvoi.

Kiinteistöpalvelut Ruotsi

Huhti-kesäkuu
Kiinteistöpalvelut Ruotsin toisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 35,9 miljoonaan euroon (37,1). Liikevoitto heikkeni -0,2 miljoonaan euroon (0,6). Liikevoitto ennen yrityskauppojen hankintamenon kohdistusten poistoja oli 0,4 miljoonaa euroa (1,2).

Tammi-kesäkuu
Kiinteistöpalvelut Ruotsin alkuvuoden liikevaihto laski 68,8 miljoonaan euroon (73,3). Liikevoitto heikkeni -0,4 miljoonaan euroon (1,1). Liikevoitto ennen yrityskauppojen hankintamenon kohdistusten poistoja oli 0,7 miljoonaa euroa (2,1).

Polttoaineiden kohonnut hintataso ja inflaatio nostivat tuotantokustannuksia Kiinteistöpalvelut Ruotsissa huhti-kesäkuussa. Asiakassopimukset ovat Ruotsin liiketoiminnassa pääsääntöisesti kiinteähintaisia, joten kohonneita tuotantokustannuksia ei saatu siirretyksi hinnankorotuksina asiakkaille ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Sopeutustoimenpiteet liiketoiminnassa käynnistettiin toisen vuosineljänneksen aikana ja ne jatkuvat toisella vuosipuoliskolla. 

RAHOITUS

Alkuvuoden liiketoiminnan nettorahavirta oli 22,5 miljoonaa euroa (20,4). Liiketoiminnan nettorahavirta investointien jälkeen oli -4,9 miljoonaa euroa (-21,0). Nettorahavirtaa investointien jälkeen pienensivät yritysostot, joiden vaikutus oli noin 13 miljoonaa euroa (noin 18). Käyttöpääomaa sitoutui 8,7 miljoonaa euroa (sitoutui 11,6). 

Korollista vierasta pääomaa oli kauden lopussa 234,8 miljoonaa euroa (198,6). Korolliset nettovelat olivat 201,2 miljoonaa euroa (183,6). Pitkäaikaisten lainojen keskikorko ilman IFRS 16
-velkoja korkosuojaukset huomioiden oli 2,4 % (1,3).

100,0 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli kauden lopussa käytössä 20,0 miljoonaa euroa (25,0). 40,0 miljoonan euron komittoitu luottolimiitti oli vertailukauden tapaan käyttämättä. Yhtiö solmi vastuullisuustavoitteisiin sidotun luottolimiitin katsauskaudella ja se erääntyy vuoden 2025 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Yhtiö laski liikkeeseen 75 miljoonan euron suuruisen vastuullisuustavoitteisiin sidotun joukkovelkakirjalainan toukokuussa. Uusi joukkovelkakirjalaina erääntyy vuoden 2028 toisella vuosineljänneksellä. Lainan kiinteä vuotuinen kuponkikorko on 3,375 prosenttia.

Nettorahoituskulut olivat -2,7 miljoonaa euroa (-1,6). Nettorahoituskulut kasvoivat yrityskauppojen seurauksena kasvaneiden korollisten velkojen, joukkovelkakirjan takaisinlunastuksen 0,3 miljoonan euron kustannuksen sekä yleisen korkotason nousun johdosta. Valuuttakurssimuutosten vaikutus nettorahoituskuluihin oli -0,1 miljoonaa euroa (0,0). Nettorahoituskulut olivat 0,6 % (0,4) liikevaihdosta.

Omavaraisuusaste oli 30,1 % (31,8) ja nettovelkaantumisaste 102,4 % (97,9). Rahavarat olivat kauden lopussa 33,6 miljoonaa euroa (14,9). Erääntyneet myyntisaamiset tai luottotappiot eivät ole kasvaneet koronaviruspandemian tai Ukrainan sodan seurauksena.

VAROJENJAKO

17.3.2022 pidetty yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2021 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,46 euroa osakkeelta, eli yhteensä 17,5 miljoonaa euroa. Osinko maksettiin osakkeenomistajille 28.3.2022.

INVESTOINNIT

Alkuvuonna bruttoinvestoinnit olivat 35,7 miljoonaa euroa (40,2). Yrityskauppojen osuus investoinneista oli noin 21 miljoonaa euroa (noin 21 miljoonaa euroa). Muut investoinnit koostuivat pääasiassa kone- ja kalustohankinnoista sekä investoinneista tietojärjestelmiin ja rakennuksiin.

VASTUULLISUUS

Ympäristövastuu

L&T:n tuottamat ilmastohyödyt asiakkaalle

  H1/2022 H1/2021 2021 Tavoite Tavoite saavutettava
          
Hiilikädenjälki (tCO2-ekv.)
604 000

579 000

1 100 000
liikevaihtoa nopeampi kasvu  

Hiilikädenjälki kuvaa tuotteen, prosessin tai palvelun ilmastohyötyjä eli päästövähennyspotentiaalia käyttäjälle. L&T:n hiilikädenjälki pienentää asiakkaan hiilijalanjälkeä. Palvelumme tuottivat asiakkaille päästövähennyksiä, jotka muodostuivat mm. asiakkaiden korvattua neitseellisiä raaka-aineita kierrätysraaka-aineilla ja fossiilisia polttoaineita bio- ja kierrätyspolttoaineilla.

Kierrätysaste ja materiaalien hyödyntäminen

 
H2/2022
H1/2021 2021 Tavoite Tavoite saavutettava
           
L&T:n hallussa olevien materiaalivirtojen kierrätysaste
57,4%

59,0 %

58,4 %

60 %

2024

Kierrätysaste on asiakkaidemme kierrätysasteiden painotettu keskiarvo. Se pitää sisällään myös sellaiset materiaalit, joiden kierrättäminen ei ole vielä mahdollista. Etsimme aktiivisesti uusia materiaalivirtoja, joiden jalostusarvoa pystymme kasvattamaan uudelleenkäyttö- ja kierrätysasteen nostamiseksi. Raportointi kattaa yritysasiakkailta kerätyt yhdyskuntajätteet, vaaralliset jätteet, teollisuuden jätteet ja rakennusjätteet Suomessa. Raportoinnin ulkopuolelle on rajattu lietteet, pilaantuneet maa-ainekset ja tuhkat.

Tieteellisten päästövähennystavoitteiden edistyminen vuoden 2018 lähtötasosta

  H1/2022 H1/2021 2021 Tavoite Tavoite saavutettava
          
Hiilijalanjälki (tCO2-ekv.)

 

16 400

18 500

37 800
   

 
Hiilijalanjälki-intensiteetti (gCO2-ekv./km)
670

780

767

476

2030

L&T:n strategisena tavoitteena on puolittaa oman toimintansa hiilijalanjälki vuoteen 2030 mennessä ja vähentää toimitusketjustaan aiheutuvia epäsuoria päästöjä. Asetettu päästövähennystavoite on saanut Science Based Target -aloitteen validoinnin. Tavoitteen toteutumista edistetään siirtymällä liikenteessä päästöttömiin teknologioihin ja polttoaineisiin sekä suosimalla kiinteistöissä uusiutuvaa energiaa. Hiilijalanjälkitoteumaan katsauskaudella vaikutti muiden toimien ohella polttonesteiden jakeluvelvoitteen muutos, mikä laski erityisesti dieselin päästöjä.

Sosiaalinen vastuu

Kokonaistapaturmataajuus

 
H1/2022

H1/2021
2021 Tavoite Tavoite saavutettava
           

Kokonaistapaturmataajuus (TRIF)
 

24
 

24
 

24
 

20
 

2024

L&T poistaa vaaratekijöitä ja parantaa omaa, asiakkaidensa ja muiden sidosryhmiensä turvallisuutta tehokkailla ennakoivilla toimenpiteillä, kuten riskinarvioinneilla ja turvallisuushavainnoilla sekä turvallisuuskävelyillä ja -tuokioilla.

Työhyvinvointi

   

H1/2022
 

H1/2021
2021 Tavoite Tavoite saavutettava
           
Terveysprosentti (osuus henkilöstöstä vailla sairauslomapäiviä)  

51

 
 

66

 
 

45

 
45 2024
 

Sairauspoissaolot (%) FI
 

5,8
 

4,6
 

5,0
 

4,5
 

2024

L&T:n henkilöstöpolitiikkojen ja -suunnitelmien tavoitteena on varmistaa, että henkilöstön määrä, osaaminen ja pysyvyys ovat tuloksekkaan toiminnan edellyttämällä tasolla. Työvoimavaltaiselle yritykselle henkilöstön työ- ja toimintakyky ja niiden säilyminen koko työuran ajan vanhuuseläkeikään asti ovat tärkeitä. Koronaviruspandemia nosti henkilöstön sairauspoissaolojen määrää ensimmäisen vuosineljänneksen aikana kaikilla toimialoilla. Sairauspoissaolojen määrä kääntyi laskuun toukokuussa, mutta oli edelleen normaalia korkeampi.

Ajankohtaista vastuullisuudesta

Lassila & Tikanoja otti toukokuussa käyttöön vastuullisuustavoitteisiin sidotun rahoituksellisen viitekehyksen, jonka puitteissa laskettiin liikkeelle uusi kiinteäkorkoinen joukkovelkakirjalaina. Viitekehyksessä joukkovelkakirjalainojen taloudelliset ominaisuudet ovat sidoksissa kahden vastuullisuustavoitteen saavuttamiseen. Nämä tavoitteet ovat yhtiön oman toiminnan kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen (Scope 1 ja 2) ja alihankkijoiden polttoaineen käytön vähentäminen kuljetuksessa (Scope 3).

Vastuullisuustavoitteisiin sidotun joukkolainakehyksen arvioi Sustainalytics vahvistaen, että dokumentti noudattaa asianmukaisesti ICMA:n vastuullisuustavoitteisiin sidottuja joukkovelkakirjalainoja hallinnoivia vapaaehtoisia periaatteita (Sustainability-Linked Bond Principles, SLBP). Sustainalytics katsoi, että kehyksen vastuullisuustavoitteet ovat kunnianhimoisia ja että siihen liittyvät keskeiset suorituskykymittarit (Key Performance Indicators, KPI) ovat vahvoja. Tämä johtuu osittain myös siitä, että suorat päästötavoitteet on vahvistettu Science Based Targets -aloitteen (SBTi) toimesta.

Lassila & Tikanoja on yksi kymmenestä suomalaisesta yrityksestä, joka valittiin FIBSin ja Sitran pilottiohjelmaan testaamaan Science Based Targets Network -verkoston tiedeperusteisten luontotavoitteiden ohjeistoa. Kehitteillä oleva uusi ohjeisto vastaa yritysten tarpeeseen saada käytännön työkaluja aidosti vaikuttavan ja vertailukelpoisen luontotyön tueksi. Pilottiin valitut yritykset pääsevät kokeilemaan luontotavoitteidensa asettamista ohjeiston avulla sekä myös vaikuttamaan lopullisen ohjeistoon antamalla palautetta kokemuksistaan pilotoinnin aikana.

L&T liittyi Rakentamisen muovit Green deal -sopimukseen. Sopimuksen tavoitteena on vauhdittaa rakentamisen muovien kiertotaloutta konkreettisilla toimenpiteillä. L&T sitoutui kasvattamaan kalvomuovien erilliskeräystä sekä kehittämään muoviin liittyviä käsittelyteknologioita uudelleenkäytön ja suljettujen kiertojen edistämiseksi.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstömäärä oli alkuvuonna kokoaikaiseksi muutettuna keskimäärin 7 098 (6 846). Kauden lopussa palveluksessa oli koko- ja osa-aikaisia yhteensä 9 099 (8 737) henkilöä. Heistä työskenteli Suomessa 7 680 (7 314) ja Ruotsissa 1 419 (1 423) henkilöä.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Vaihto ja kurssi

Yhtiön osakkeita vaihdettiin tammi-kesäkuussa 7,0 miljoonaa kappaletta, mikä on 18,3 % (16,2) ulkona olevien osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä. Vaihdon arvo oli 79,3 miljoonaa euroa (89,6). Osakkeen ylin kurssi oli 13,62 euroa ja alin 9,75 euroa. Päätöskurssi oli 10,74 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli kauden lopussa 409,7 miljoonaa euroa (539,7).

Omat osakkeet

Yhtiön hallussa oli katsauskauden lopussa 653 256 omaa osaketta, jotka edustavat 1,7 % kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä

Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 19 399 437 euroa ja ulkona olevien osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa 38 145 618 osaketta. Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman yhtiön hallussa olevia osakkeita oli 38 135 705 osaketta.

Osakkeenomistajat

Yhtiöllä oli kauden lopussa 23 894 (23 533) osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 8,1 % (9,3) osakekannasta.

Hallituksen valtuutukset

Lassila & Tikanoja Oyj:n 17.3.2022 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallitus on valtuutettu hankkimaan enintään 2 000 000 kappaletta (5,2 % koko osakemäärästä) yhtiön omia osakkeita. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta.

Hallitus on valtuutettu päättämään uusien tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevien osakkeiden annista osakeannilla ja/tai optio-oikeuksien tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen nojalla voidaan antaa ja/tai luovuttaa yhteensä enintään 2 000 000 osaketta, joka on 5,2 % koko osakemäärästä. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta.

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Lassila & Tikanojan varsinainen yhtiökokous pidettiin 17.3.2022. Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä on kerrottu tarkemmin pörssitiedotteella 17.3.2022.

HALLITUS

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen jäsenet ovat Teemu Kangas-Kärki, Laura Lares, Sakari Lassila, Jukka Leinonen, Laura Tarkka ja Pasi Tolppanen. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Jukka Leinosen ja varapuheenjohtajaksi Sakari Lassilan.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Sakari Lassila ja jäseniksi Teemu Kangas-Kärki ja Laura Lares. Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Jukka Leinonen ja jäseniksi Laura Tarkka ja Pasi Tolppanen.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Ympäristöpalveluiden uusiutuvat energialähteet -liiketoiminnan yhdistyminen Neova Oy:n vastaavan liiketoiminnan kanssa sai kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksynnän huhtikuussa 2022. Lassila & Tikanojan ja Neovan yhteisyritys Laania Oy aloitti toimintansa 1.7.2022.

LÄHIAIKOJEN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Koronaviruksen rajoittamiseksi annettujen viranomaismääräysten ja -suositusten sekä niiden aiheuttamien asiakaskohtaisten tuotannonrajoitus- ja sopeutustoimenpiteiden ennakoidaan aiheuttavan häiriöitä palveluiden tuottamiseen myös vuoden 2022 aikana. Koronaviruksen aiempia herkemmin tarttuvat muunnokset voivat jatkossa lisätä sairauspoissaoloja, mikä voi aiheuttaa häiriöitä L&T:n palvelutuotantoon sekä kasvattaa kustannuksia.

Yhtiöllä ei ole toimintaa tai omistuksia Venäjällä, Valko-Venäjällä tai Ukrainassa, eikä asiakaskunnassa ole merkittävästi venäläisomisteisia yrityksiä, joten Ukrainassa alkaneen sodan välittömät vaikutukset jäävät pieniksi. Välilliset vaikutukset yleiseen taloudelliseen toimeliaisuuteen Suomessa ja Ruotsissa voivat kuitenkin vaikuttaa liikevaihtoa ja tulosta heikentävästi.

Kustannusten, etenkin polttoaineiden, hintojen nousu voi vaikuttaa yhtiön tulokseen negatiivisesti. Öljyn hinnanmuutokset vaikuttavat sekä polttoainekustannuksiin että öljypohjaisten uusioraaka-aineiden, kuten uusiomuovin sekä regeneroitavan voiteluöljyn hintaan.

Korkotason mahdollinen nousu voi lisätä yhtiön korkokustannuksia.

Yhtiössä on käynnissä useita toiminnanohjausjärjestelmien uudistushankkeita. Järjestelmien käyttöönottoon ja toimintamallin vakiinnuttamiseen liittyvät väliaikaiset ylimääräiset kustannukset voivat heikentää yhtiön tulosta.

Työvoiman saatavuushaasteet voivat nostaa tuotantokustannuksia.

Lisätietoja Lassila & Tikanojan riskeistä ja riskienhallinnasta esitetään vuoden 2021 vuosikertomuksessa sekä hallituksen toimintakertomuksessa ja konsernitilinpäätöksessä.

Helsinki 21.7.2022

LASSILA & TIKANOJA OYJ

Hallitus
Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Eero Hautaniemi, puh. 010 636 2810
talousjohtaja Valtteri Palin, puh. 040 734 7749

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka tekee kiertotaloudesta totta. Yhdessä asiakkaidemme kanssa pidämme materiaalit ja kiinteistöt mahdollisimman pitkään tuottavassa käytössä sekä tehostamme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Näin toimien luomme enemmän arvoa kiertotaloudella sekä asiakkaillemme, henkilöstöllemme että yhteiskunnalle laajemmin. Kun onnistumme tässä, myös omistajillemme tuotettu arvo kasvaa. Tavoitteenamme on jatkuvasti kasvattaa toimintamme hiilikädenjälkeä eli positiivista ilmastovaikutusta. Sosiaalista vastuuta kannamme muun muassa huolehtimalla oman henkilöstön työkyvystä sekä tarjoamalla töitä myös niille, joiden on vaikea työllistyä. L&T toimii Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2021 oli 812,5 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 8 171 henkilöä. L&T on listattu Nasdaq Helsingissä.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lt.fi

Liite