Siirry sisältöön

Lassila & Tikanoja Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1. - 30.6.2023

  • 11 minuutin lukuaika

Lassila & Tikanoja Oyj
Pörssitiedote
26.7.2023 klo 8.00

Lassila & Tikanoja Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1. - 30.6.2023

SUOMEN KIINTEISTÖPALVELUISSA HYVÄ KEHITYS JATKUI

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan jaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

  • Vuoden toisen neljänneksen liikevaihto oli 207,5 miljoonaa euroa (219,1). Liikevaihto laski 5,3 % johtuen pääosin edellisellä tilikaudella myydystä Uusiutuvat energialähteet -liiketoiminnasta. Ilman Uusiutuvat energialähteet -liiketoimintaa liikevaihto oli vertailukauden tasolla.
  • Toisen vuosineljänneksen oikaistu liikevoitto oli 9,2 miljoonaa euroa (11,0) ja liikevoitto 9,2 miljoonaa euroa (10,1). Osakekohtainen tulos oli 0,21 euroa (0,17).
  • Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 400,2 miljoonaa euroa (429,5). Liikevaihto ilman Uusiutuvat energialähteet -liiketoimintaa kasvoi 1,6 %. Oikaistu liikevoitto oli 10,6 miljoonaa euroa (11,0) ja liikevoitto oli 10,6 miljoonaa euroa (9,8). Osakekohtainen tulos oli 0,24 euroa (0,15).
  • Liiketoiminnan nettorahavirta investointien jälkeen/osake oli vahva, 0,51 euroa (-0,13).
  • Kiinteistöpalvelut Suomen tulos parani selkeästi. Kiinteistöpalvelut Ruotsissa toimenpiteet tuloksen kääntämiseksi jatkuivat.

Näkymät vuodelle 2023

Vuoden 2023 liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla edellisvuoteen verrattuna huolimatta siitä, että vertailukausi sisältää Uusiutuvat energialähteet -liiketoiminnan liikevaihtoa 35,4 miljoonaa euroa.

TOIMITUSJOHTAJA EERO HAUTANIEMI:

”Liikevaihto ilman Uusiutuvat energialähteet -liiketoimintaa kasvoi tammi-kesäkuussa 1,6 prosenttia. Oikaistu liikevoitto oli 10,6 miljoonaa euroa (11,0).

Ympäristöpalveluissa toimialan painopiste on vahvasti yritys- ja tuottajavastuuyhteisöasiakkuuksissa, joiden määrä kasvoi katsauskaudella. Yleisen taloudellisen toimeliaisuuden hidastuminen laski kuitenkin jätevolyymeja, erityisesti rakentamisen ja kaupan segmenteissä. Kierrätysraaka-aineiden hinnat olivat vertailukautta alhaisemmalla tasolla, mikä näkyi Ympäristöpalveluissa ennen kaikkea liikevaihdon, mutta jossain määrin myös liikevoiton laskuna.

Teollisuuspalvelut teki vahvan tuloksen. Vaarallisten jätteiden ja Ympäristörakentamisen palvelulinjoissa kysyntä säilyi hyvänä. Ympäristörakentamisessa aloitettiin katsauskaudella uusia asiakaskohteita. Erityisesti vaativien teollisten ennallistamiskohteiden markkinassa palvelulinjalla on vahva asema.

Suomen kiinteistöpalveluissa vuoden 2022 jälkimmäisellä puoliskolla aloitetut kustannusrakennetta keventävät ja toiminnan tehokkuutta parantavat toimenpiteet jatkuivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla vaikuttaen tulokseen positiivisesti. Korkean inflaation tuoma kustannustason nousu saatiin pääosin siirrettyä asiakashintoihin. Siivouksen palvelulinjassa tuotantotehokkuus parani ja henkilöstön vaihtuvuus väheni edelleen toisen vuosineljänneksen aikana. Kiinteistöpalvelut Ruotsissa toimintamallien yksinkertaistaminen ja sopeuttaminen muuttuneeseen toimintaympäristöön jatkuivat suunnitellusti.

Toteutuneet palkkaratkaisut kertaerineen nostivat kustannustasoa toukokuusta alkaen kaikilla toimialoilla Suomessa ja niiden vaikutus näkyi yhtiön tuloksessa toisella vuosineljänneksellä. Kohonneet kustannukset tullaan kompensoimaan toiminnan tehostamisella ja hinnankorotuksilla loppuvuoden aikana.

Liiketoiminnan nettorahavirta oli vahva, samoin yhtiön rahoitusasema.

Suomen uusi hallitusohjelma, Vahva ja välittävä Suomi, sisältää useita kiertotaloutta ja jätemarkkinoita edistäviä kirjauksia. Hallitusohjelma tarkentaa kuntien roolia jätehuollossa kotitalousjätteisiin ja kuntayhtiöiden toimintaa jätemarkkinoilla säännellään aiempaa vahvemmin. Ympäristölupaprosesseja sujuvoitetaan yhdistämällä Aluehallintovirastot (AVI) ja ELY-keskukset.  Hallitusohjelmassa kierrätysraaka-ainemarkkinoita halutaan vahvistaa ja lisätä kierrätysraaka-aineiden käyttöä markkinapohjaisilla ratkaisuilla.”

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Huhti-kesäkuu
Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 207,5 miljoonaa euroa (219,1), jossa laskua vertailukaudesta oli 5,3 %. Liikevaihto ilman Uusiutuvat energialähteet -liiketoiminnan vaikutusta kasvoi 0,3 % ja orgaaninen kasvu oli 0,3 %. Oikaistu liikevoitto oli 9,2 miljoonaa euroa (11,0), joka oli 4,4 % (5,0) liikevaihdosta. Liikevoitto oli 9,2 miljoonaa euroa (10,1), joka oli 4,4 % (4,6) liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli 0,21 euroa (0,17).

Liikevaihto kasvoi Teollisuuspalveluissa ja laski Ympäristöpalveluissa (ilman Uusiutuvat energialähteet- liiketoiminnan vaikutusta) ja Kiinteistöpalvelut Ruotsissa. Liikevaihto oli vertailukauden tasolla Kiinteistöpalvelut Suomessa. Liikevoitto parani Teollisuuspalveluissa ja Kiinteistöpalvelut Suomessa ja heikkeni Ympäristöpalveluissa ja Kiinteistöpalvelut Ruotsissa. Sairauspoissaolojen määrä oli vertailukautta alhaisempi, mutta edelleen tavanomaista korkeammalla tasolla.

Katsauskauden tulokseen vaikutti positiivisesti koronvaihtosopimuksen 1,3 miljoonan euron käyvän arvon tuloutuminen rahoituseriin sopimuksen purkamisen johdosta. Lisäksi toisen vuosineljänneksen tulokseen vaikutti positiivisesti osuus yhteisyritys Laania Oy:n tuloksesta 0,7 miljoonaa euroa.

Tammi-kesäkuu
Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 400,2 miljoonaa euroa (429,5), jossa laskua vertailukaudesta oli 6,8 %. Liikevaihto ilman Uusiutuvat energialähteet -liiketoiminnan vaikutusta kasvoi 1,6 % ja orgaaninen kasvu oli 1,3 %. Oikaistu liikevoitto oli 10,6 miljoonaa euroa (11,0), joka oli 2,7 % (2,6) liikevaihdosta. Liikevoitto oli 10,6 miljoonaa euroa (9,8), joka oli 2,7 % (2,3) liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli 0,24 euroa (0,15).

Liikevaihto kasvoi Teollisuuspalveluissa ja laski Kiinteistöpalvelut Suomessa. Liikevaihto oli vertailukauden tasolla Ympäristöpalveluissa (ilman Uusiutuvat energialähteet- liiketoiminnan vaikutusta) ja Kiinteistöpalvelut Ruotsissa. Liikevoitto parani Teollisuuspalveluissa ja Kiinteistöpalvelut Suomessa ja heikkeni Ympäristöpalveluissa ja Kiinteistöpalvelut Ruotsissa. Sairauspoissaolojen määrä oli vertailukautta alhaisempi, mutta edelleen tavanomaista korkeammalla tasolla.

Katsauskauden tulokseen vaikutti positiivisesti koronvaihtosopimuksen 1,3 miljoonan euron käyvän arvon tuloutuminen rahoituseriin sopimuksen purkamisen johdosta. Lisäksi katsauskauden tulokseen vaikutti positiivisesti osuus yhteisyritys Laania Oy:n tuloksesta 2,2 miljoonaa euroa.

Avainlukuja

 4-6/20234-6/2022Muutos%1-6/20231-6/2022Muutos%1-12/2022
        
Liikevaihto, MEUR207,5219,1-5,3400,2429,5-6,8844,1
Oikaistu liikevoitto, MEUR9,211,0-16,810,611,0-3,740,9
Oikaistu liikevoitto, %4,45,0 2,72,6 4,8
Liikevoitto, MEUR9,210,1-9,210,69,88,142,9
Liikevoitto, %4,44,6 2,72,3 5,1
EBITDA, MEUR23,224,2-4,238,637,72,498,3
EBITDA, %11,211,0 9,68,8 11,6
Osakekohtainen tulos, EUR0,210,1726,30,240,1563,80,83
Liiketoiminnan nettorahavirta
investointien jälkeen/osake, EUR
0,000,03-83,20,51-0,13 1,08
Oman pääoman tuotto, %   8,75,6 14,6
Sijoitettu pääoma, MEUR   416,9431,3-3,3437,2
Sijoitetun pääoma tuotto, %1   11,59,3 10,4
Omavaraisuusaste, %1   33,430,6 34,3
Nettovelkaantumisaste, %   86,7102,4 75,9

1 Vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon tietoja on oikaistu. Tarkemmat tiedot muutoksesta on annettu tämän puolivuosikatsauksen tunnuslukuosiossa.
                                

LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO TOIMIALOITTAIN


Ympäristöpalvelut

Huhti-kesäkuu
Ympäristöpalveluiden toisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 74,4 miljoonaan euroon (87,8). Liikevoitto oli 8,5 miljoonaa euroa (10,0). Liikevaihto ilman Uusiutuvat energialähteet
-liiketoiminnan vaikutusta laski 2,0 %.

Tammi-kesäkuu
Ympäristöpalveluiden alkuvuoden liikevaihto laski 140,7 miljoonaan euroon (175,1). Liikevoitto oli 11,8 miljoonaa euroa (12,9). Liikevaihto ilman Uusiutuvat energialähteet -liiketoiminnan vaikutusta oli vertailukauden tasolla. Uusiutuvat energialähteet -liiketoiminta raportoitiin osana Ympäristöpalvelut-toimialaa vuoden 2022 toisen vuosineljänneksen loppuun asti.

Ympäristöpalveluiden painopiste on vahvasti yritys- ja tuottajavastuuyhteisöasiakkuuksissa, joiden määrä kasvoi katsauskaudella. Yleisen taloudellisen toimeliaisuuden hidastuminen laski jätevolyymeja. Erityisesti rakentamisen ja kaupan segmenttien jätevirrat pienenivät. Kierrätysraaka-aineiden kysyntä ja hinta olivat alhaisella tasolla. Vapaan kilpailun piirissä oleva kotitalouksien jätehuollon markkina pieneni edelleen vuoden 2021 jätelain muutoksen seurauksena.

Ympäristöpalveluissa on käynnissä mittava järjestelmäuudistus, jonka yhteydessä uusitaan myös toiminnanohjausjärjestelmä. Järjestelmäuudistus näkyy toimialan kiinteiden kulujen kasvuna koko vuoden. Auto- ja kuljetusalan työtaistelutoimet vaikeuttivat resurssointia ja lisääntyneet ylityöt kasvattivat kustannuksia ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Auto- ja kuljetusalan uusi työehtosopimus kertaerineen nosti palkkakustannuksia toisella vuosineljänneksellä.

Teollisuuspalvelut

Huhti-kesäkuu
Teollisuuspalveluiden toisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 38,0 miljoonaan euroon (33,7). Liikevoitto oli 3,9 miljoonaa euroa (3,3).

Tammi-kesäkuu
Teollisuuspalveluiden alkuvuoden liikevaihto kasvoi 64,1 miljoonaan euroon (56,8). Liikevoitto oli 4,0 miljoonaa euroa (3,5).

Teollisuuspalveluissa Vaarallisten jätteiden palvelulinjassa kysyntä oli vahvaa. Ympäristörakentamisen palvelulinjassa kysyntä säilyi korkealla tasolla ja uusia asiakaskohteita aloitettiin. Erityisesti vaativien teollisten ennallistamiskohteiden markkinassa palvelulinjalla on vahva asema. Ruotsin prosessipuhdistuksessa kysyntä jäi vertailukauden korkeasta tasosta. Suomen auto- ja kuljetusalan uusi työehtosopimus kertaerineen nosti palkkakustannuksia toisella vuosineljänneksellä.

Kiinteistöpalvelut Suomi

Huhti-kesäkuu
Kiinteistöpalvelut Suomen toisen vuosineljänneksen liikevaihto pysyi vertailukauden tasolla ja oli 62,7 miljoonaa euroa (63,2). Liikevoitto oli -0,0 miljoonaa euroa (-1,0).

Tammi-kesäkuu
Kiinteistöpalvelut Suomen alkuvuoden liikevaihto laski 129,8 miljoonaan euroon (131,4). Liikevoitto parani 0,2 miljoonaan euroon (-3,3).

Kiinteistöpalvelut Suomessa kannattamattomia asiakassopimuksia päättyi katsauskauden aikana. Vuoden 2022 jälkimmäisellä puoliskolla aloitetut kustannusrakennetta keventävät ja toiminnan tehokkuutta parantavat toimenpiteet jatkuivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Siivouksen palvelulinjassa tuotantotehokkuus parani ja henkilöstön vaihtuvuus väheni edelleen toisen vuosineljänneksen aikana. Korkean inflaation tuoma kustannustason nousu saatiin pääosin siirrettyä asiakashintoihin. Kiinteistöalan toteutuneen palkkaratkaisun aiheuttama kustannusnousu tullaan kompensoimaan toiminnan tehostamisella ja hinnankorotuksilla vuoden loppuun mennessä.

Kiinteistöpalvelut Ruotsi

Huhti-kesäkuu
Kiinteistöpalvelut Ruotsin toisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 33,8 miljoonaan euroon (35,9). Liiketulos laski -2,0 miljoonaan euroon (-0,2). Liiketulos ennen yrityskauppojen hankintamenon kohdistusten poistoja oli -1,7 miljoonaa euroa (0,4).

Tammi-kesäkuu
Kiinteistöpalvelut Ruotsin alkuvuoden liikevaihto oli 68,3 miljoonaa euroa (68,8). Liiketulos laski      -3,0 miljoonaan euroon (-0,4). Liiketulos ennen yrityskauppojen hankintamenon kohdistusten poistoja oli -2,4 miljoonaa euroa (0,7).

Asiakassopimukset ovat Ruotsin liiketoiminnassa pääsääntöisesti kiinteähintaisia, ja kohonneita tuotantokustannuksia ei ole voitu siirtää hinnankorotuksina asiakkaille. Toimialalla on käynnissä ohjelma toimintamallien yksinkertaistamiseksi ja sopeuttamiseksi muuttuneeseen toimintaympäristöön ja sen tulosten odotetaan näkyvän vuoden 2024 loppuun mennessä. 

RAHOITUS

Alkuvuoden liiketoiminnan nettorahavirta oli 38,5 miljoonaa euroa (22,5). Liiketoiminnan nettorahavirta investointien jälkeen oli 19,3 miljoonaa euroa (-4,9). Vertailukauden liiketoiminnan nettorahavirtaa investointien jälkeen pienensivät yritysostot, joiden vaikutus oli noin 13 miljoonaa euroa. Käyttöpääomaa vapautui 1,4 miljoonaa euroa (sitoutui 8,7). 

Korollista vierasta pääomaa oli katsauskauden lopussa 209,6 miljoonaa euroa (234,8). Korolliset nettovelat olivat 179,7 miljoonaa euroa (201,2). Pitkäaikaisten lainojen keskikorko ilman vuokrasopimusvelkoja korkosuojaukset huomioiden oli 3,4 % (2,4). Toisen vuosineljänneksen aikana yhtiö uudelleenrahoitti 50 miljoonan euron pankkilainan, joka olisi erääntynyt vuoden 2024 kolmannella neljänneksellä. Uusi 40 miljoonan euron pankkilaina erääntyy vuoden 2026 kolmannella neljänneksellä. Tavanomaisten taloudellisten kovenanttien lisäksi uusi pankkilaina on sidottu vastuullisuustavoitteisiin, jotka ovat hiilijalanjälki ja tapaturmataajuus. Koronvaihtosopimus, jolla osa 50 miljoonan euron pankkilainasta oli muutettu kiinteäkorkoiseksi, purettiin pankkilainan uudelleenrahoituksen yhteydessä. Koronvaihtosopimuksen käypä arvo, 1,3 miljoonaa euroa, kirjattiin katsauskaudella rahoitustuottoihin.

100,0 miljoonan euron yritystodistusohjelma oli katsauskauden lopussa käyttämättä (käytössä 20,0). 10,0 miljoonan euron tililimiitti sekä 40,0 miljoonan euron komittoitu luottolimiitti olivat vertailukauden tapaan käyttämättä.

Nettorahoituskulut olivat -2,3 miljoonaa euroa (-2,7). Nettorahoituskulut kasvoivat yleisen korkotason nousun seurauksena, mitä kompensoi koronvaihtosopimuksen 1,3 miljoonan euron käyvän arvon tuloutuminen sopimuksen purkamisen johdosta. Valuuttakurssimuutosten vaikutus nettorahoituskuluihin oli -0,1 miljoonaa euroa (-0,1). Nettorahoituskulut olivat 0,6 % (0,6) liikevaihdosta.

Omavaraisuusaste oli 33,4 % (30,6) ja nettovelkaantumisaste 86,7 % (102,4). Konsernin oma pääoma oli 207,3 miljoonaa euroa (196,5). Ruotsin kruunun heikentymisestä johtuvat muuntoerot vaikuttivat omaan pääomaan -3,9 miljoonaa euroa. Rahavarat olivat kauden lopussa 29,9 miljoonaa euroa (33,6).

OSINGONJAKO

23.3.2023 pidetty yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2022 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,47 euroa osakkeelta, eli yhteensä 17,9 miljoonaa euroa. Osinko maksettiin osakkeenomistajille 3.4.2023.

INVESTOINNIT

Alkuvuoden bruttoinvestoinnit olivat 31,8 miljoonaa euroa (35,7). Investoinnit koostuivat pääasiassa kone- ja kalustohankinnoista sekä investoinneista tietojärjestelmiin. Yrityskauppojen osuus vertailukauden bruttoinvestoinneista oli noin 21 miljoonaa euroa.

VASTUULLISUUS

Ympäristövastuu

L&T:n tuottamat ilmastohyödyt asiakkaalle

  

H1/2023
H1/20222022Tavoite
     
 

 

Hiilikädenjälki (tCO2-ekv.)
 

 

-230 800
-269 900
 

 

-534 500
liikevaihtoa nopeampi kasvu

Hiilikädenjälki kuvaa tuotteen, prosessin tai palvelun ilmastohyötyjä eli päästövähennyspotentiaalia käyttäjälle. L&T:n hiilikädenjälki pienentää asiakkaan hiilijalanjälkeä. Palvelumme tuottivat asiakkaille päästövähennyksiä, jotka muodostuivat mm. asiakkaiden korvattua neitseellisiä raaka-aineita kierrätysraaka-aineilla ja fossiilisia polttoaineita kierrätyspolttoaineilla.

Uusiutuvat energialähteet -liiketoiminnan ja yhteisyritys Laanian hiilikädenjälkeä ei raportoida osana L&T:n hiilikädenjälkeä vuoden 2022 osalta.

Kierrätysaste ja materiaalien hyödyntäminen

 
H1/2023
H1/20222022TavoiteTavoite saavutettava
      
L&T:n hallussa olevien materiaalivirtojen kierrätysaste (%)

57,2


57,4


59,4


70
2030

Kierrätysaste on L&T:n asiakkaiden kierrätysasteiden painotettu keskiarvo. Se pitää sisällään myös sellaiset materiaalit, joiden kierrättäminen ei ole vielä mahdollista. L&T etsii aktiivisesti uusia materiaalivirtoja, joiden jalostusarvoa yhtiö pystyy kasvattamaan uudelleenkäyttö- ja kierrätysasteen nostamiseksi. Raportointi kattaa yritysasiakkailta kerätyt yhdyskuntajätteet, vaaralliset jätteet, teollisuuden jätteet ja rakennusjätteet Suomessa. Raportoinnin ulkopuolelle on rajattu lietteet, pilaantuneet maa-ainekset ja tuhkat.

Tieteellisten päästövähennystavoitteiden edistyminen vuoden 2018 lähtötasosta

  

H1/2023
H1/20222022TavoiteTavoite saavutettava
      
 

Hiilijalanjälki (tCO2-ekv.)
 

15 200
 

17 000

34 200
 

24 400
 

2030

L&T:n strategisena tavoitteena on puolittaa oman toimintansa hiilijalanjälki vuoteen 2030 mennessä vuoden 2018 tasosta ja vähentää toimitusketjustaan aiheutuvia epäsuoria päästöjä. Asetettu päästövähennystavoite on saanut Science Based Target -aloitteen validoinnin. Tavoitteen toteutumista edistetään siirtymällä liikenteessä päästöttömiin teknologioihin ja polttoaineisiin sekä suosimalla kiinteistöissä uusiutuvaa energiaa. L&T:n oman toiminnan päästöistä 95 prosenttia syntyy liikenteestä. Erityisesti Teollisuuspalveluiden raskaassa kalustossa uusiutuvien polttoaineiden käyttö kasvoi merkittävästi vuoden 2023 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Vuoden 2022 aikana polttonesteiden jakeluvelvoitetta muutettiin siten, että biokomponentin määrää laskettiin 7,5 prosenttiyksiköllä. Muutosta ei huomioitu L&T:n maaliskuussa 2023 julkaistussa vuosikatsauksessa raportoidussa päästölaskennassa, sillä Tilastokeskus ei ollut päivittänyt muutosta polttoaineluokitustietoihin. Tilastokeskus julkaisi päivitetyt polttoaineluokitustiedot myöhemmin keväällä 2023 ja ne on huomioitu tämän katsauksen päästölaskennassa.

Sosiaalinen vastuu

Kokonaistapaturmataajuus

  

H1/2023

H1/2022
2022TavoiteTavoite saavutettava
      

Kokonaistapaturmataajuus (TRIF)
 

22
 

24
 

23
 

15
 

2030

L&T poistaa vaaratekijöitä ja parantaa omaa, asiakkaidensa ja muiden sidosryhmiensä turvallisuutta tehokkailla ennakoivilla toimenpiteillä, kuten riskinarvioinneilla ja turvallisuushavainnoilla sekä turvallisuuskävelyillä ja -tuokioilla.

Työhyvinvointi

  

H1/2023
 

H1/2022
2022TavoiteTavoite saavutettava
      
Terveysprosentti (osuus henkilöstöstä vailla sairauslomapäiviä) 

 

54
 

 

51
 

 

40
 

 

57
 

 

2026
 

Sairauspoissaolot (%)
 

5,3
 

5,8
 

5,6
 

4
 

2030

L&T:n henkilöstöpolitiikkojen ja -suunnitelmien tavoitteena on varmistaa, että henkilöstön määrä, osaaminen ja pysyvyys ovat tuloksekkaan toiminnan edellyttämällä tasolla. Työvoimavaltaiselle yritykselle henkilöstön työ- ja toimintakyky ja niiden säilyminen koko työuran ajan vanhuuseläkeikään asti ovat tärkeitä.

Ajankohtaista vastuullisuudesta

Yhtiö on aloittanut valmistautumisen EU:n kestävyysraportointistandardien käyttöönottoon. L&T on aloittanut kaksoisolennaisuusarvion laatimisen ja tavoitteena on saada se valmiiksi vuoden 2023 aikana.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstömäärä oli tammi-kesäkuussa kokoaikaiseksi muutettuna keskimäärin 6 891 (7 098). Katsauskauden lopussa palveluksessa oli koko- ja osa-aikaisia yhteensä 9 124 (9 099) henkilöä. Heistä työskenteli Suomessa 7 753 (7 680) ja Ruotsissa 1 371 (1 419) henkilöä.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Vaihto ja kurssi

Yhtiön osakkeita vaihdettiin tammi-kesäkuussa 3,1 miljoonaa kappaletta, mikä on 8,0 % (18,3) ulkona olevien osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä. Vaihdon arvo oli 32,3 miljoonaa euroa (79,3). Osakkeen ylin kurssi oli 11,84 euroa ja alin 9,85 euroa. Päätöskurssi oli 9,97 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli katsauskauden lopussa 380,4 miljoonaa euroa (409,7).

Omat osakkeet

Yhtiön hallussa oli katsauskauden lopussa 644 772 omaa osaketta, jotka edustavat 1,7 % kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä

Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 19 399 437 euroa ja ulkona olevien osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa oli 38 154 102 osaketta. Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman yhtiön hallussa olevia osakkeita oli 38 123 940 osaketta.

Osakkeenomistajat

Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa 25 121 (23 894) osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 9,3 % (8,1) osakekannasta.

Liputusilmoitukset

Lassila & Tikanoja Oyj sai 26.6.2023 ilmoituksen, jonka mukaan Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön osakeomistus Lassila & Tikanojasta alitti 5 prosentin rajan 26.6.2023.

Hallituksen valtuutukset

Lassila & Tikanoja Oyj:n 23.3.2023 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallitus on valtuutettu hankkimaan enintään 2 000 000 kappaletta (5,2 % koko osakemäärästä) yhtiön omia osakkeita. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta.

Hallitus on valtuutettu päättämään uusien tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevien osakkeiden annista osakeannilla ja/tai optio-oikeuksien tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen nojalla voidaan antaa ja/tai luovuttaa yhteensä enintään 2 000 000 osaketta, joka on 5,2 % koko osakemäärästä. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta.

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Lassila & Tikanoja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 23.3.2023. Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä on kerrottu tarkemmin pörssitiedotteella 23.3.2023.

HALLITUS

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen jäsenet ovat Teemu Kangas-Kärki, Laura Lares, Sakari Lassila, Jukka Leinonen, Anni Ronkainen ja Pasi Tolppanen. Lassila & Tikanoja Oyj:n 23.3.2023 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi Jukka Leinosen hallituksen puheenjohtajaksi ja Sakari Lassilan varapuheenjohtajaksi.

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan jäsenet. Tarkastusvaliokuntaan valittiin Sakari Lassila (puheenjohtaja), Teemu Kangas-Kärki ja Anni Ronkainen. Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokuntaan valittiin Jukka Leinonen (puheenjohtaja), Laura Lares ja Pasi Tolppanen.

MUUTOKSET JOHTORYHMÄSSÄ

31.3.2023 yhtiö tiedotti, että Kiinteistöpalvelut Ruotsi -toimialan toimialajohtaja Tina Hellstadius jättää Lassila & Tikanojan 31.3.2023.

18.4.2023 yhtiö tiedotti, että Mikko Taipale (OTK, varatuomari) on nimitetty Kiinteistöpalvelut Ruotsin toimialajohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 19.4.2023 alkaen.

LÄHIAIKOJEN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Yleinen taloudellinen epävarmuus voi vaikuttaa asiakkaiden taloudelliseen toimeliaisuuteen, mikä voi pienentää kysyntää L&T:n palveluille.

Kustannusten kuten polttoaineiden ja energian hintojen nousu sekä korkotason mahdollinen nousu voivat vaikuttaa yhtiön tulokseen negatiivisesti.

Yhtiössä on käynnissä useita toiminnanohjausjärjestelmien uudistushankkeita. Järjestelmien käyttöönottoon ja toimintamallin vakiinnuttamiseen liittyvät väliaikaiset ylimääräiset kustannukset voivat heikentää yhtiön tulosta.

Työvoiman vaihtuvuus- ja saatavuushaasteet voivat nostaa tuotantokustannuksia.

Geopoliittiseen tilanteeseen liittyy edelleen epävarmuutta Venäjän hyökkäyssodan seurauksena. Välilliset vaikutukset yleiseen taloudelliseen toimeliaisuuteen Suomessa ja Ruotsissa voivat vaikuttaa liikevaihtoa ja tulosta heikentävästi.

Konserniyhtiö Lassila & Tikanoja FM AB on kantajanana ja vastaajana oikeusprosessissa Ruotsissa koskien konsernin entiseltä asiakkaalta laskutettuja maksamattomia saatavia. Lassila & Tikanoja FM AB on kesäkuussa 2022 nostanut kanteen Solnan käräjäoikeudessa L&T:n entistä asiakasyritystä vastaan vaatien noin 18 miljoonan Ruotsin kruunun suoritusta maksamattomista saatavista. Maaliskuussa 2023 kyseinen L&T:n entinen asiakasyritys on kiistänyt Lassila & Tikanoja FM AB:n vaatimukset ja maksuvelvollisuutensa sekä samalla nostanut vastakanteen vaatien yhteensä noin 102 miljoonan Ruotsin kruunua Lassila & Tikanoja FM AB:lta. Riita-asian käsittely on kesken. Lassila & Tikanoja pitää vastakannetta perusteettomana.       

Lisätietoja Lassila & Tikanojan riskeistä ja riskienhallinnasta esitetään vuoden 2022 vuosikertomuksessa sekä hallituksen toimintakertomuksessa ja konsernitilinpäätöksessä.

Helsinki 25.7.2023

LASSILA & TIKANOJA OYJ

Hallitus
Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja 

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Eero Hautaniemi, puh. 010 636 2810
talousjohtaja Valtteri Palin, puh. 040 734 7749

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka tekee kiertotaloudesta totta. Yhdessä asiakkaidemme kanssa pidämme materiaalit, tehtaat ja kiinteistöt mahdollisimman pitkään tuottavassa käytössä sekä tehostamme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Näin toimien luomme enemmän arvoa kiertotaloudella sekä asiakkaillemme, henkilöstöllemme että yhteiskunnalle laajemmin. Kun onnistumme tässä, myös omistajillemme tuotettu arvo kasvaa. Tavoitteenamme on jatkuvasti kasvattaa toimintamme hiilikädenjälkeä eli positiivista ilmastovaikutusta. Sosiaalista vastuuta kannamme muun muassa huolehtimalla oman henkilöstön työkyvystä sekä tarjoamalla töitä myös niille, joiden on vaikea työllistyä. L&T toimii Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2022 oli 844,1 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää noin 8 300 henkilöä. L&T on listattu Nasdaq Helsingissä.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lt.fi

Liite