Siirry sisältöön

Lassila & Tikanoja Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2006

 • 19 minuutin lukuaika
LASSILA & TIKANOJA OYJ      PÖRSSITIEDOTE 6.2.2007     KLO 8.00

LASSILA & TIKANOJA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. – 31.12.2006

- Viimeisen neljänneksen liikevaihto 115,4 miljoonaa euroa, kasvu 18,8 %;
liikevoitto 10,3 miljoonaa euroa, kasvu 13,9 %; osakekohtainen tulos 0,18 euroa
(0,16 e)
- Koko vuoden liikevaihto 436,0 miljoonaa euroa, kasvu 15,5 %; liikevoitto 50,2
miljoonaa euroa, kasvu 27,8 %; osakekohtainen tulos 0,90 euroa (0,70 e)
- Vuonna 2007 liikevaihdon arvioidaan kasvavan selvästi yli 20 prosenttia ja
tuloksen paranevan.


Tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS-kirjaamis- ja arvostusperiaatteiden
mukaisesti. Tilintarkastuskertomusta ei ole annettu.

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Viimeisen neljänneksen liikevaihto ja tulos

Vuoden viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 115,4 miljoonaa euroa (97,1
milj. e). Liikevaihto kasvoi 18,8 %, josta 7,5 prosenttiyksikköä tuli
yritysostoista. Liikevoitto oli 10,3 miljoonaa euroa (9,1 milj. e), mikä on 8,9
% (9,3 %) liikevaihdosta.

Orgaaninen kasvu jatkui vahvana kaikilla toimialoilla hyvin sujuneen uus- ja
lisämyynnin ansiosta. Poikkeuksellisen lämmin sää vaikutti positiivisesti
Ympäristö- ja Teollisuuspalveluiden tulokseen.

Vuoden 2006 liikevaihto ja tulos

Koko vuoden liikevaihto kasvoi 15,5 % 436,0 miljoonaan euroon (377,4 milj. e).
Kasvusta 5,8 prosenttiyksikköä tuli yritysostoista. Osakekohtainen tulos oli
0,90 euroa (0,70 e).

Orgaaninen kasvu oli vahvaa. Tämä johtuu hyvästä myynnin johtamisesta ja
onnistuneesta myyntityöstä sekä parantuneesta asiakastyytyväisyydestä. Vuoden
jälkipuoliskolla tuotekehitystä tehostettiin ja markkinoille saatettiin useita
uusia palvelutuotteita. L&T:n markkina-asema vahvistui. Uutena toimintamaana
mukaan tuli Ruotsi. Kierrätyslaitosinvestointeja viivästytti ympäristölupien
saannin hitaus.

Vuonna 2006 johtamisen painopiste oli tuottavuuden parantamisessa ja
kustannusten kautta johtamisessa. Erityisesti Teollisuuspalvelut ja
Ympäristöpalvelut onnistuivat tehostamaan toimintaansa, ja kannattavuus
molemmilla toimialoilla parani merkittävästi. Kiinteistö- ja käyttäjäpalvelujen
Suomen toiminta saavutti tavoitteensa, mutta toiminnan laajentaminen ulkomailla
rasitti tulosta suunniteltua enemmän. Asiakaspalvelun keskittäminen paransi
kustannustehokkuutta. Lähes kahden miljoonan euron kertaluonteiset myyntivoitot
paransivat tulosta.


Avainlukuja
            10-12  10-12 Muutos   1-12   1-12 Muutos
            /2006  /2005    %  /2006  /2005    %
               
Liikevaihto, milj.e   115,4   97,1  18,8  436,0  377,4  15,5
Liikevoitto, milj.e   10,3   9,1  13,9   50,2   39,3  27,8
Liikevoitto-%       8,9   9,3       11,5   10,4    
Voitto ennen veroja,                          
milj. e         10,0   9,0  11,1   48,5   37,5  29,4
Osakekohtainen                             
tulos, e         0,18   0,16  12,5   0,90   0,70  28,6
EVA, milj. e       4,6   3,4  35,3   28,6   18,3  56,3


LIIKEVAIHTO JA TULOS TOIMIALOITTAIN

Ympäristöpalvelut

Loka-joulukuu

Ympäristöpalveluiden (jätehuolto, kierrätyspalvelut, ympäristötuotteet)
liikevaihto vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä oli 55,5 miljoonaa euroa
(47,3 milj. e) ja se kasvoi 17,2 %. Liikevoitto oli 7,4 miljoonaa euroa (5,9
milj. e).

Orgaaninen kasvu jatkui edelleen vahvana ja tuotanto-olosuhteet olivat hyvät.
Kierrätyspalvelujen volyymi kasvoi ja tuotantokustannukset pysyivät kurissa,
minkä seurauksena kierrätyspalvelujen tulos parani merkittävästi. Myös
yhteisyritys Salvor Oy:n liikevaihto kasvoi ja tulos parani.

Vuosi 2006

Ympäristöpalveluiden koko vuoden liikevaihto oli 207,3 miljoonaa euroa (180,7
milj. e) ja se kasvoi 14,7 %. Liikevoitto oli 32,5 miljoonaa euroa (24,0 milj.
e).

Panostuksia tuottavuuden parantamiseen ja investointeja kierrätyslaitoksiin
jatkettiin. Yhdessä vahvan orgaanisen kasvun kanssa ne johtivat kannattavuuden
merkittävään paranemiseen. Kierrätyslaitosten toimintaa tehostettiin, ja
kasvavat tuotantomäärät kyettiin prosessoimaan suunnitelluilla kustannuksilla.
Tuottavuutta parantavia toimenpiteitä jatketaan muun muassa lisäämällä
taloudellisen ajon koulutusta, ottamalla käyttöön ajoneuvotietokoneisiin
perustuva ajo-opaste ja seurantajärjestelmä sekä aloittamalla uuden
tuotannonohjausjärjestelmän vaiheittainen käyttöönotto.

Turkuun rakennettiin isohko kierrätyslaitos ja ostettiin Suomen Keräystuote Oy,
jonka käsittelylaitoksen laajennus valmistuu vuoden 2007 ensimmäisen
neljänneksen aikana. Suomen Keräystuote toimii keräyspaperin ja -pahvin
tukkukauppiaana sekä keräyspaperin tuottajayhteisönä. Ympäristöluvista tehdyt
valitukset hidastivat jonkin verran kierrätyslaitosinvestointeja. Voimassaolevat
ja käsittelyssä olevat luvat mahdollistavat kuitenkin uusien kierrätyslaitosten
rakentamisen myös vuonna 2007. Muutamia laitoksia ollaan parhaillaan
rakentamassa, ja useita on suunnitteilla.

Ulkomaan liiketoiminta kehittyi myönteisesti, ja Latviassa ja Venäjällä
tuotannon tehostuminen ja hinnankorotukset paransivat tulosta selvästi.
Loppukesästä Latviassa aloitti toimintansa uusi kierrätyslaitos. Venäjälle on
päätetty rakentaa ensimmäinen kierrätyslaitos, joka on suunniteltu otettavaksi
käyttöön vuoden 2008 alussa. Toimintaa on tarkoitus laajentaa Moskovan alueen
pohjoisosassa myös muilla tavoin.

Ympäristötuotteiden tulos parani uudelleenorganisointi- ja
tehostamistoimenpiteiden ansiosta. Venäjälle perustettiin Ympäristötuotteiden
oma myyntiorganisaatio.

Yhteisyritys Salvor Oy kasvatti liikevaihtoaan runsaasti, mutta jäi selvästi
tulostavoitteistaan. Tulos parani vuoden viimeisellä neljänneksellä, mutta koko
vuoden tulos oli tappiollinen.


Kiinteistö- ja käyttäjäpalvelut

Loka- joulukuu

Kiinteistö- ja käyttäjäpalveluiden (kiinteistönhoito ja siivouspalvelut)
liikevaihto oli 44,6 miljoonaa euroa (36,5 milj. e), kasvua oli 22,0 %.
Liikevoitto oli 1,2 miljoonaa euroa (2,4 milj. e).

Suomessa toimiala saavutti tavoitteensa. Uusmyynti ja lisämyynti
sopimusasiakkaille jatkui vahvana. Siivouspalvelujen ulkomaantoiminnan
kustannukset rasittivat tulosta. Ulkomaan yksiköihin kohdistui kertaluonteisia
kustannuksia. Uusmyynti Venäjällä ja Latviassa on lähtenyt liikkeelle
suunnitellusti. Leuto sää ei juurikaan parantanut tulosta, koska
lumenauraustöistä on pääosin tehty alihankkijoiden kanssa kiinteähintaiset
sopimukset etukäteen. Lisäveloitukset mahdollistavia lumenkuljetuksia ei ollut.


Vuosi 2006

Kiinteistö- ja käyttäjäpalveluiden koko vuoden liikevaihto oli 168,4 miljoonaa
euroa (142,9 milj. e), kasvua oli 17,9 %. Liikevoitto oli 8,8 miljoonaa euroa
(11,9 milj. e).

Suomessa hintakilpailu oli vuoden alkupuoliskolla kovaa, mutta vuoden
jälkipuoliskolla tilanne normalisoitui ja uusmyynti sujui erittäin hyvin.
Alkuvuoden sopimusmenetyksiä onnistuttiin korvaamaan lisämyynnillä nykyisille
asiakkaille ja Suomen siivouspalvelut ylitti tulostavoitteensa.
Metsäteollisuusasiakkaiden kanssa solmittiin ensimmäiset tukipalveluiden
ulkoistamissopimukset. Työeläkekustannukset palautuivat tavanomaiselle tasolle,
kun ne vuonna 2005 olivat olleet poikkeuksellisen alhaiset.

Siivouspalveluiden liikevaihdon kasvusta suurin osa tuli ulkomailta. Panostukset
ulkomaiden liiketoiminnan kasvattamiseen rasittivat kuitenkin sen tulosta.
Siivousliiketoiminta ulkomailla oli tappiollista. Tulosta rasittivat toiminnan
käynnistyskulut ja eräät muut kertaluonteiset erät.

Siivoustoiminta Ruotsissa aloitettiin ostamalla Allied Service Partners AB (ASP)
ja All Clean & Consulting Entrepreneur i Sverige AB (Accent). Vuoden 2007
alussa ostettiin elintarviketeollisuuden hygieniapalveluihin erikoistunut Skånsk
Allservice AB tytäryhtiöineen. Näillä yritysostoilla saavutettiin tavoitteeksi
asetettu asema Ruotsin markkinoilla, ja L&T on nyt kolmanneksi suurin
kaupallinen toimija Ruotsin siivousmarkkinoilla. Alkaneena vuonna Ruotsissa
keskitytään tehtyjen yritysostojen integrointiin ja orgaaniseen kasvuun sekä
tuloksen parantamiseen. Siivoustoimintaa on nyt Ruotsissa, Latviassa, Venäjällä
ja Norjassa.

Moskovan siivouspalveluissa toiminta organisoitiin ja resursoitiin uudelleen.
Vuoden jälkipuoliskolla uusmyynti lähti käyntiin sekä Moskovassa että Latviassa.

Kiinteistönhoidon liikevaihto kasvoi orgaanisesti ja tulos parani. Tuotelinja
kasvoi varsin vaativassa kilpailutilanteessa markkinakasvua nopeammin. Se
onnistui parantamaan kulukontrolliaan ja myymään lisäpalveluja
sopimusasiakkaille. Erityisesti kiinteistötekniset palvelut kasvoivat selvästi,
ja toiminta laajeni uusille paikkakunnille.

Toimialan nimi muutettiin Kiinteistö- ja käyttäjäpalveluiksi. Uusi nimi kuvaa
paremmin laajentunutta palvelutarjoomaa. Kiinteistöpalvelut ovat rakennuksiin,
laitteisiin ja huonetiloihin kohdistuvia ylläpito-, huolto- ja käyttöpalveluja.
Käyttäjäpalvelut auttavat tilojen käyttäjiä keskittymään ydinliiketoimintaansa.
Käyttäjäpalveluja ovat mm. aula-, postitus-, vahtimestari-, turva- ja
ruokapalvelut sekä toimitilojen hallinnointi. Nämä laajat palvelukokonaisuudet
L&T toteuttaa joko itse tai verkottumalla kunkin alan eturivin yrityksen kanssa.

Teollisuuspalvelut

Loka- joulukuu

Teollisuuspalveluiden (ongelmajätepalvelut, teollisuuden puhtaanapito,
vahinkosaneeraus, jätevesipalvelut) liikevaihto vuoden viimeisellä
neljänneksellä oli 16,6 miljoonaa euroa (14,4 milj. e). Se kasvoi 15,3 %.
Liikevoitto oli 2,7 miljoonaa euroa (0,9 milj. e).

Kaikkien tuotelinjojen liikevaihto kasvoi, ja kaikki kasvu oli orgaanista.
Suotuisat sääolosuhteet vahvistivat kysyntää. Ongelmajätepalveluiden kysyntä
vilkastui ja on pysynyt hyvällä tasolla elokuusta lähtien. Teollisuuden
puhtaanapidon liikevaihto kasvoi, vaikka vuoden viimeiselle neljännekselle ei
nyt ensimmäistä kertaa ajoittunut yhtään huoltoseisokkia. Vahinkosaneerauksen
liikevaihto kasvoi suhteellisesti eniten.

Teollisuuspalveluiden tulos parani merkittävästi pääosin ongelmajätepalveluiden
tuloksen paranemisen ansiosta. Teollisuuden puhtaanapidossa onnistuttiin
sopeuttamaan kustannukset kysynnän kausivaihteluun.

Kaudella kirjattiin muihin tuottoihin 0,7 miljoonaa euroa L&T Recoilin
lokakuussa ostamien öljyjohdannaisten käyvän arvon muutoksesta.
Öljyjohdannaisten käypien arvojen muutokset vaikuttavat tulokseen
vuosineljänneksittäin.


Vuosi 2006

Teollisuuspalveluiden koko vuoden liikevaihto oli 64,4 miljoonaa euroa (57,6
milj. e). Se kasvoi 11,9 %. Liikevoitto oli 9,6 miljoonaa euroa (4,7 milj. e).
Kaikki tuotelinjat onnistuivat kasvattamaan liikevaihtoaan, selvimmin
vahinkosaneeraus. Toimialan kasvu oli pelkästään orgaanista, ja sen markkina-
asema vahvistui.

Toimialan tulos parani selvästi kasvaneen liikevaihdon ja parantuneen
tuottavuuden ansiosta. Kasvanut volyymi hoidettiin pienemmillä kiinteillä
kustannuksilla. Kaikki tuotelinjat paransivat tulostaan selvästi. Merkittävin
osa tulosparannuksesta johtui teollisuuden puhtaanapidossa vuonna 2005
toteutetusta tervehdyttämisohjelmasta.

Ongelmajätepalveluissa hyötykäyttöastetta onnistuttiin nostamaan ja samalla
vähentämään kallista ongelmajätteiden toimittamista tuhottavaksi kolmannelle
osapuolelle. Teollisuuden puhtaanapitomarkkinat vakiintuivat ja kysyntä
vahvistui erittäin vaikean vuoden 2005 jälkeen. Vuonna 2006 oli paljon
tulipaloja ja muita vahinkoja, jotka kasvattivat vahinkosaneerauksen
liikevaihtoa. Jätevesipalvelujen kysyntä säilyi tasaisen vahvana koko vuoden.

Syyskuussa L&T ja GT Trading Oy:n avainhenkilöt perustivat yhteisyrityksen L&T
Recoil Oy:n, joka rakentaa jäteöljyn regenerointilaitoksen Haminaan. L&T:n
omistusosuus on 50 %. Laitos valmistuu alkuvuodesta 2008, ja investoinnin
kokonaisarvo on yli 20 miljoonaa euroa. Laitos merkitsee askeleen ottamista
eteenpäin ongelmajätteiden jalostusketjussa yhtiön strategian mukaisesti. Se
myös avaa uusia kasvu- ja kansainvälistymismahdollisuuksia.


RAHOITUS

Korollista vierasta pääomaa oli 6,4 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuotta
aiemmin. Korolliset nettovelat, jotka olivat 52,5 miljoonaa euroa, vähenivät
24,0 miljoonaa euroa. Poikkeuksellisen suuri likvidien varojen määrä vuoden
lopussa johtui erittäin positiivisesta liiketoiminnan rahavirrasta viimeisen
vuosineljänneksen aikana ja juuri ennen vuoden vaihdetta toteutetusta
järjestelystä, jolla L&T myi suuren osan käytössään olevasta kevyiden
ajoneuvojen kalustosta leasingyhtiölle.

Korkokulut olivat loka-joulukuussa 0,1 miljoonaa euroa korkeammat kuin
vertailukaudella, mutta tammi-joulukuussa edellisvuotisella tasolla.

Koronvaihtosopimusten käypien arvojen muutoksista kirjattiin tuloslaskelmaan
rahoitustuottoihin loka-joulukuussa 0,1 miljoonaa euroa (0,4 milj. euroa). Koko
vuoden tuotot olivat yhteensä 0,5 miljoonaa euroa (0,8 milj. euroa). Koko vuoden
nettorahoituskulut laskivat 5,7 % ja ne olivat 0,4 % (0,5 %) liikevaihdosta ja
3,4 % (4,6 %) liikevoitosta.

Koronvaihtosopimuksesta, johon yhtiö soveltaa IAS 39:n mukaista
suojauslaskentaa, kirjattiin oman pääoman lisäykseksi tammi-joulukuussa 0,4
miljoonaa euroa.

Omavaraisuusaste oli 50,4 % (49,5 %). Gearing-prosentti oli 29,7 (49,3).
Liiketoiminnan rahavirta oli 69,9 miljoonaa euroa (48,9 milj. euroa).
Käyttöpääomasta vapautui 1,7 miljoonaa euroa (sitoutui 3,2 milj. euroa).


INVESTOINNIT

Bruttoinvestoinnit olivat 47,2 miljoonaa euroa (60,9 milj. e). Investoinneista
käytettiin noin 13 miljoonaa euroa yhdeksään yritysostoon. Ostettujen yritysten
yhteenlaskettu vuosiliikevaihto oli 28,8 miljoonaa euroa.

Lokakuussa ostettiin ruotsalainen siivous- ja toimitilapalveluita tarjoava
yritys All Clean & Consulting Entrepreneur i Sverige AB (Accent). Accentin
liikevaihto oli vuonna 2005 noin 9,2 miljoonaa euroa, ja sen palveluksessa on
180 henkilöä. Lisäksi ostettiin Sisä-Suomen Kiinteistöapu Oy LKV:n
kiinteistöhuolto- ja siivousliiketoiminta

Kolmannella vuosineljänneksellä tehtiin seuraavat yritysostot:
Kiinteistö- ja käyttäjäpalveluihin ostettiin elokuussa latvialainen
kiinteistöpalveluyhtiö SIA Evus. Sen liikevaihto vuonna 2005 oli 0,6 miljoonaa
euroa, ja sen palveluksessa on noin 100 henkeä. Syyskuussa ostettiin Kiimingin
Kiinteistöpalvelu Oy:n liiketoiminta.

Toisella vuosineljänneksellä tehtiin seuraavat yritysostot:
Ympäristöpalveluihin ostettiin huhtikuussa osake-enemmistö Suomen Keräystuote
Oy:stä, ja yhtiö muuttui osakkuusyhtiöstä konserniyhtiöksi. L&T omistaa nyt
yhtiöstä 100 prosenttia. Suomen Keräystuote Oy on suomalaisten
paperinkeräysliikkeiden markkinointiyhtiö, joka välittää ja prosessoi
keräyspaperia ja -pahvia keräysliikkeiltä teollisuuteen. Suomen Keräystuotteen
liikevaihto vuonna 2005 oli 7 miljoonaa euroa, mutta vaikutus konsernin
liikevaihtoon on vuositasolla 3,8 miljoonaa euroa konsernin sisäisen
liikevaihdon vuoksi. Lisäksi ostettiin WeeCee Finland Oy:n WC-
vuokrausliiketoiminta.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä tehtiin seuraavat yritysostot:
Ympäristöpalveluihin ostettiin Hämeenlinnan Puhtaanapito Oy. Sen liikevaihto
vuonna 2005 oli noin 4,4 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa oli 36 henkilöä.
Kiinteistö- ja käyttäjäpalveluihin ostettiin ruotsalainen kiinteistöhuoltoyritys
Allied Service Partners AB (ASP), joka toimii Tukholmassa ja Göteborgissa. ASP:n
liikevaihto oli 10,3 miljoonaa euroa vuonna 2005, ja se työllistää noin 390
henkilöä. Lisäksi ostettiin Kempeleen Kiinteistöhuolto Oy:n
kiinteistöhuoltoliiketoiminta.

Yritysostojen lisäksi uusittiin kalustoa, laajennettiin tuotannollisia
toimitiloja sekä rakennettiin uusia tietojärjestelmiä. Koko vuoden poistot
olivat 28,2 miljoonaa euroa (24,8 milj. euroa).

Toimialoittain investoinnit olivat: Ympäristöpalvelut 22,0 miljoonaa euroa (40,5
milj. e), Kiinteistö- ja käyttäjäpalvelut 19,5 miljoonaa euroa (11,5 milj. e) ja
Teollisuuspalvelut 5,7 miljoonaa euroa (8,8 milj. e).

Joulukuussa allekirjoitettiin sopimus Biowatti Oy:n osake-enemmistön (70 %)
ostamisesta Ympäristöpalveluihin ja sitouduttiin ostamaan loput 30 % osakkeista
vuoden 2011 loppuun mennessä. 70 prosentin omistusosuudesta maksettava
kauppahinta oli 30,1 miljoonaa euroa. Kaupassa ei siirtynyt korollisia velkoja.
Biowatti Oy on Suomen johtava uusiutuvia energialähteitä hyödyntävä bioenergia-
alan yritys, joka harjoittaa puupolttoaineiden hankintaa, prosessointia,
markkinointia ja toimittamista asiakkaille. Päätuotteita ovat metsä- ja
puuteollisuuden puusivutuotteet sekä metsähakkeet. Biowatin vuoden 2006
liikevaihto oli 64,2 miljoonaa euroa, josta noin kaksi kolmasosaa muodostui
biopolttoaineiden toimituksista ja yksi kolmasosa teollisuuden raaka-aineiden
toimituksista. Biowatin palveluksessa on 38 henkilöä. Kauppa astui voimaan
1.2.2007.

Biowatin ostosta kirjataan konsernitilinpäätöksessä hankintahinnaksi sadan
prosentin mukainen osuus. Tuloksesta tai omasta pääomasta ei eroteta
vähemmistöosuutta, vaan arvio 30 prosentin kauppahinnasta (noin 6 milj. euroa)
kirjataan velaksi. Loppuosuuden kauppahinta määräytyy Biowatin tulevan
tuloskehityksen perusteella.

Tammikuussa 2007 ostettiin Skånsk Allservice AB ja sen tytäryhtiöt
Hygienutveckling AB ja Norjassa toimiva Hygienutvickling A/S. Konsernin
yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2006 oli noin 10 miljoonaa euroa, josta suurin
osa muodostuu elintarviketeollisuudelle tuotettavista hygieniapalveluista.


HENKILÖSTÖ

Henkilöstömäärä oli vuonna 2006 kokopäiväisiksi muutettuna keskimäärin 6.775
(5.918). Vuoden lopussa Lassila & Tikanojan palveluksessa oli kokopäiväisiä ja
osa-aikaisia yhteensä 8.328 henkilöä (7.512). Heistä työskenteli muualla kuin
Suomessa 1.822 (1.222) henkilöä.


VOITONJAKOEHDOTUS

Lassila & Tikanoja Oyj:n voitonjakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat
40.900.168,17 euroa, josta tilikauden voitto on 24.648.860,77 euroa. Yhtiön
taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut
olennaisia muutoksia eikä myöskään OYL 13:2 §:ssä tarkoitettu
maksukykyisyystesti vaikuta voitonjakokelpoisten varojen määrään. Hallitus
ehdottaa yhtiökokoukselle voitonjakokelpoisten varojen käyttämistä seuraavasti:

Osinkona jaetaan 0,55 euroa 38.549.719
osakkeelle eli yhteensä          21.202.345,45 euroa
Jätetään vapaaseen omaan pääomaan     19.697.822,72 euroa
Yhteensä                40.900.168,17 euroa

Hallituksen päätöksen mukaan osingonmaksun täsmäytyspäivä on 29.3.2007. Hallitus
ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 5.4.2007.

Osakekohtainen tulos oli 0,90 euroa. Ehdotettu osinko on 61,1 % osakekohtaisesta
tuloksesta.


OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Vaihto ja kurssi
Yhtiön osakkeen vaihto vuoden 2006 aikana Helsingin Pörssissä oli 12.807.684
kappaletta, mikä on 33,3 % (40,0 %) osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä.
Vaihdon arvo oli 217,6 miljoonaa euroa. Korkein hinta oli 22,46 euroa ja alin
14,75 euroa. Viimeisen päivän päätöskurssi oli 21,66 euroa. Yhtiön osakekannan
markkina-arvo kasvoi 45,9 % ja oli vuoden lopussa 834,5 miljoonaa euroa (571,8
milj. e).

Osakepääoma
Vuoden 2006 alussa yhtiön rekisteröity osakepääoma oli 19.188.887 euroa. Vuoden
2006 aikana 2002B- ja 2002C-optio-oikeuksilla on merkitty yhteensä 150.400
osaketta. Merkintöjen jälkeen yhtiön osakepääoma on 19.264.087 euroa ja
osakkeiden lukumäärä 38.528.174 osaketta.

5.2.2007 hallitus hyväksyi 21.545 uuden osakkeen merkinnän 2002C-optio-
oikeuksilla. Näiden merkintöjen seurauksena yhtiön rekisteröity osakepääoma
nousee 10.772,50 eurolla 19.274.859,50 euroon ja yhtiön osakkeiden lukumäärä
nousee 38.549.719 osakkeeseen osakepääoman korotuksen tultua merkityksi
kaupparekisteriin.

Osinko vuodelta 2005
23.3.2006 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti 0,40 euron osakekohtaisesta
osingosta vuodelta 2005. Osinko, yhteensä 15,4 miljoonaa euroa, maksettiin
4.4.2006.

Optio-ohjelmat 2002 ja 2005
2002A- ja 2002B-optio-oikeuksien merkintäajat ovat päättyneet. Merkintäaika
2002B-optio-oikeuksilla päättyi 30.10.2006, ja niillä merkittiin 255.800
osaketta. Loput 200 ulkona olevaa sekä 4.000 L&T Advance Oy:n hallussa ollutta
2002B-optio-oikeutta raukesivat.

2002C-optio-oikeuksia on laskettu liikkeelle 280.000 kappaletta. Avainhenkilöt
ovat merkinneet niistä 274.000 kappaletta. 29.1.2007 mennessä 2002C-optio-
oikeuksilla on merkitty 39.245 osaketta. Vielä ulkona olevilla 2002C-optio-
oikeuksilla voidaan merkitä enintään 234.755 osaketta, mikä on 0,6 % yhtiön
osakemäärästä. Merkintäaika niillä päättyy 30.10.2007. Merkintähinta on 11,46
euroa. 2002C-optiot ovat olleet listattuina Helsingin Pörssissä 2.5.2006
lähtien.

Vuonna 2005 laskettiin liikkeelle 600.000 optio-oikeutta, joista kukin oikeuttaa
merkitsemään yhden Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeen. 165.000 2005A-optio-
oikeutta on 26 avainhenkilön hallussa ja 195.000 2005B-optio-oikeutta 35
avainhenkilön hallussa. Lassila & Tikanoja Oyj:n kokonaan omistaman tytäryhtiön
L&T Advance Oy:n hallussa on 8.000 2005A-optio-oikeutta, 7.000 2005B-optio-
oikeutta ja 230.000 2005C-optio-oikeutta.

Merkintähinta 2005A-optioilla on 14,22 euroa ja 2005B-optioilla 16,98 euroa.
2005-optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus on 1,6 % yhtiön
tämänhetkisestä osakemäärästä.

Liputusilmoitukset
10.4.2006 yhtiö sai Tapiola-ryhmältä ilmoituksen, jonka mukaan sen osuus Lassila
& Tikanoja Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta oli laskenut 4,6 prosenttiin.

Hallituksen valtuudet
Hallituksella ei ole valtuuksia osakeanteihin eikä vaihtovelkakirjan tai
optiolainan liikkeeseen laskemiseen. Hallituksella ei myöskään ole valtuuksia
omien osakkeiden hankkimiseen eikä luovuttamiseen.


HALLITUS JA TILINTARKASTAJA

23.3.2006 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön hallituksen jäsenten
lukumääräksi viisi. Hallitukseen valittiin uudelleen seuraavan yhtiökokouksen
loppuun saakka Heikki Hakala, Lasse Kurkilahti, Juhani Lassila, Juhani Maijala
ja Soili Suonoja.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö.
Päävastuullinen tilintarkastaja on KHT Heikki Lassila.

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi
uudelleen puheenjohtajaksi Juhani Maijalan ja varapuheenjohtajaksi Heikki
Hakalan.


YHTEENVETO MUISTA AML 2:7:N MUKAISISTA PÖRSSITIEDOTTEISTA

23.3.2006 yhtiön hallitus päätti hakea 2002-optio-ohjelman 2002C-optio-
oikeuksien ottamista Helsingin Pörssin päälistalle 2.5.2006 alkaen.


TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET OLENNAISET TAPAHTUMAT

Joulukuussa allekirjoitettiin sopimus Biowatti Oy:n osake-enemmistön
ostamisesta. Kaupan toteutuminen vaati kilpailuviranomaisten hyväksynnän.
Kilpailuviraston hyväksyntä saatiin 18.1.2007, ja kauppa astui voimaan 1.2.2007.


LÄHIAIKOJEN EPÄVARMUUSTEKIJÖITÄ

Merkittävimpänä lähiaikojen epävarmuustekijänä pidetään sitä, että Kiinteistö-
ja käyttäjäpalveluiden ulkomaan yksiköiden tulosta ei saada parannettua
suunnitellussa aikataulussa. Ympäristölupa- ja muiden lupaprosessien hitaus voi
viivästyttää suunniteltujen kierrätyslaitosinvestointien toteuttamista sekä
Suomessa että Venäjällä. L&T Recoilin toimintaan liittyvien öljyjohdannaisten
käypien arvojen muutokset riippuvat öljyn maailmanmarkkinahintojen kehityksestä.
Tällä saattaa olla merkittävä vaikutus Teollisuuspalveluiden tulokseen.


NÄKYMÄT VUODELLE 2007

Näkymät Lassila & Tikanojan markkinoilla ovat hyvät ja yhtiön markkina-asema on
vahvistunut. Ympäristöpalveluiden kysyntää Suomessa vahvistaa muun muassa se,
että vuoden lopulla paljon kaatopaikkoja joudutaan sulkemaan uusien EU-
määräysten vuoksi. Metsäenergiamarkkinoiden arvioidaan kehittyvän myönteisesti,
kun uusiutuvien energialähteiden käyttöä pyritään jatkuvasti lisäämään.
Kiinteistö- ja käyttäjäpalvelujen markkinanäkymät ovat Suomessa viimevuotista
paremmat ja kilpailutilanne normalisoitunut. Teollisuuspalveluiden
markkinanäkymät ovat varsin positiiviset. Kysyntä näyttää jatkuvan vahvana, ja
yhtiön asema markkinoilla on selvästi parantunut. Suomen ulkopuoliset markkinat
kasvavat myös selvästi.

Vuoden 2006 jälkipuoliskon onnistuneella uusmyynnillä luotiin edellytykset
vahvan orgaanisen kasvun jatkumiselle. Tehdyt yritysostot, erityisesti Biowatti,
kasvattavat voimakkaasti liikevaihtoa. Biowatin toiminta on erittäin vähän
pääomaa sitovaa eikä edellytä niin korkeaa liikevoittotasoa kuin muu
Ympäristöpalveluiden liiketoiminta. Tämä alentaa Ympäristöpalveluiden
liikevoittoa suhteessa liikevaihtoon.

Vuoden aikana rakennetaan uusia kierrätyslaitoksia ja -terminaaleja kahdesta
kolmeen, joista yksi rakennetaan Venäjälle. Investoinnit kasvavat jo tehtyjen
yritysostojen ja muiden investointipäätösten johdosta.

Vuonna 2006 johtamisen painopiste oli tuottavuuden parantamisessa ja
kustannusten kautta johtamisessa. Alkaneena vuonna tätä ajattelua syvennetään
edelleen erityisesti Kiinteistö- ja käyttäjäpalveluissa. Liikevaihdon arvioidaan
kasvavan selvästi yli 20 prosenttia ja tuloksen paranevan.


TULOSLASKELMA
1000 e                                
             10-12/2006 10-12/2005 1-12/2006 1-12/2005
                                   
Liikevaihto         115 362   97 097  436 004  377 448
Myytyjä suoritteita     -100 226   -83 633 -367 968  -320 536
vastaavat kulut
Bruttokate          15 136   13 464  68 036   56 912
Myynnin ja markkinoinnin   -3 739   -2 988  -12 844  -11 508
kulut
Hallinnon kulut        -2 445   -1 614  -8 660   -7 304
Liiketoiminnan muut      1 360     192   3 653   1 154
tuotot ja kulut
Liikevoitto          10 312    9 054  50 185   39 254
Rahoitustuotot          462     577   1 526   1 431
Rahoituskulut          -828    -697  -3 225   -3 232
Osuus osakkuusyritysten      18     27    18     27
tuloksista
Voitto ennen veroja      9 964    8 961  48 504   37 480
Tuloverot           -2 956   -2 585  -13 249  -10 250
Tilikauden voitto       7 008    6 376  35 255   27 230
                                   
Tilikauden voiton                          
jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille     6 858    6 360  34 613   26 822
Vähemmistölle          150     16    642    408

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:
Osakekohtainen tulos, e     0,18    0,16   0,90    0,70
Laimennettu           0,18    0,16         0,70
osakekohtainen tulos, e                0,90TASE
1000 e                  12/2006  12/2005
                              
VARAT                            
Pitkäaikaiset varat                     
Liikearvo                 106 611   99 120
Aineettomat hyödykkeet yrityskaupoista   9 893   9 859
Muut aineettomat hyödykkeet         7 903   5 893
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet   134 038  135 404
Muut pitkäaikaiset varat          6 785   6 676
Pitkäaikaiset varat yhteensä       265 230  256 952
                              
Lyhytaikaiset varat                     
Vaihto-omaisuus               4 315   4 744
Myyntisaamiset ja muut saamiset      58 249   45 898
Likvidit varat               24 790   7 252
Lyhytaikaiset varat yhteensä        87 354   57 894
                              
VARAT YHTEENSÄ              352 584  314 846
                              
OMA PÄÄOMA JA VELAT                     
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma              
pääoma
Osakepääoma                19 264   19 189
Ylikurssirahasto              47 666   46 606
Arvonmuutos- ja muut rahastot         326    -179
Kertyneet voittovarat           72 291   60 428
Tilikauden voitto             34 613   26 822
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma     174 160  152 866
pääoma yhteensä
Vähemmistön osuus              2 709   2 166
Oma pääoma yhteensä            176 869  155 032
                              
Pitkäaikaiset velat                     
Laskennalliset verovelat          22 350   15 768
Eläkevelvoitteet               352    176
Varaukset                   936    684
Korolliset velat              59 031   59 629
Muut pitkäaikaiset velat           431    224
Pitkäaikaiset velat yhteensä        83 100   76 481
                              
Lyhytaikaiset velat                     
Korolliset velat              18 231   24 077
Ostovelat ja muut korottomat velat     74 112   58 956
Varaukset                   272    300
Lyhytaikaiset velat yhteensä        92 615   83 333
                              
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ       352 584  314 846
 
 
 RAHAVIRTALASKELMA
 1000 e                     12/2006   12/2005
                                  
 Tulorahoitus ennen käyttöpääoman muutosta    75 911   62 490
 Käyttöpääoman muutos               1 746   -3 214
 Nettorahoituskulut               -1 987   -2 880
 Verot                      -5 776   -7 455
 Liiketoiminnan nettorahavirta          69 894   48 941
                                  
 Investoinnit konserniyrityksiin        -10 658   -15 801
 Muut investoinnit               -34 885   -40 175
 Käyttöomaisuuden myynnit            14 089    1 775
 Investointien nettorahavirta          -31 454   -54 201
                                  
 Osakkeiden merkinnästä saadut maksut       1 018    1 795
 Maksetut osingot                -15 339   -9 525
 Lainojen muutos                 -6 566     475
 Rahoituksen nettorahavirta           -20 887   -7 255
                                  
 Likvidien varojen nettomuutos          17 553   -12 515
                                  
 Likvidit varat tilikauden alussa         7 252   19 759
 Valuuttakurssien ja käyvän arvon muutokset     -15      8
 Likvidit varat taseessa             24 790    7 252
 
 
 
 OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA
 1000 e     Osake-   Yli-      Arvon-  Kerty-   Emo-  Vähem-   Oma
         pääoma kurssi-      muutos-   neet  yhtiön  mistön  pääoma
             rahasto      rahas- voitto- omista-  osuus   yht.
                        tot  varat  jille
                 Muunto-          kuuluva
                   ero-            oma
                 rahasto           pääoma
                                       
 Oma pääoma   19 068  44 932        13  69 515 133 239  1 550 134 789
 1.1.2005              -289
 Myytävissä                  -12        -12        -12
 olevat lyhyt-
 aikaiset
 sijoitukset,
 käyvän arvon
 muutos
 Muuntoerot              109            109        109
 Suoraan omaan                 -12        97        97
 pääomaan                
 kirjatut               109
 tuotot ja
 kulut
 Tilikauden                     26 822  26 822   408  27 230
 voitto
 Kaudella                   -12  26 822  26 919   408  27 327
 kirjatut               109
 tuotot ja
 kulut
 Optiopalkit-                                     
 seminen
 Merkinnät     121  1 674                1 795       1 795
 2002-
 optioilla
 Kulukirjaus                      448   448        448
 optioista
 Osingonjako                     -9 535  -9 535      -9 535
 Vähemmistön                               208   208
 sijoitus
 Oma pääoma   19 189  46 606         1  87 250 152 866  2 166 155 032
 31.12.2005             -180
                                       
 Oma pääoma   19 189  46 606         1  87 250 152 866  2 166 155 032
 1.1.2006              -180
 Suojausrahast                 384        384        384
 o, käyvän
 arvon muutos
 Myytävissä                   10        10        10
 olevat lyhyt-
 aikaiset
 sijoitukset,
 käyvän arvon
 muutos
 Muuntoerot              111            111    -1   110
 Suoraan omaan                 394        505    -1   504
 pääomaan                
 kirjatut               111
 tuotot ja
 kulut
 Tilikauden                     34 613  34 613   642  35 255
 voitto
 Kaudella                   394  34 613  35 118   641  35 759
 kirjatut               111
 tuotot ja
 kulut
 Optiopalkit-                                     
 seminen
 Merkinnät      75  1 060                1 135       1 135
 2002-
 optioilla
 Kulukirjaus                      396   396        396
 optioista
 Osingonjako                    -15 355 -15 355   -164 -15 519
 Vähemmistön                                66    66
 sijoitus
 Oma pääoma   19 264  47 666        395 106 904 174 160  2 709 176 869
 31.12.2006              -69
 
 
 
 TUNNUSLUVUT
                   10-12  10-12   2006   2005
                   /2006  /2005
                               
 Osakekohtainen tulos, e        0,18   0,16   0,90   0,70
 Laimennettu osakekohtainen tulos,   0,18   0,17   0,90   0,70
 e
 Liiketoiminnan rahavirta/osake, e   0,72   0,47   1,82   1,28
 EVA, milj. euroa*           4,6   3,4   28,6   18,3
 Bruttoinvestoinnit, 1000 e     15 074  11 259  47 162  60 852
 Poistot, 1000 e           7 519  6 598  28 155  24 774
 Oma pääoma/osake, e                   4,52   3,98
 Osinko/osake, e                    0,55**   0,40
 Osinko/tulos, %                    61,1**   57,0
 Efektiivinen osinkotuotto, %              2,5**   2,7
 Hinta/voitto–suhde (P/E)                24,1   21,2
 Oman pääoman tuotto, %                 21,2   18,8
 Sijoitetun pääoman tuotto, %              21,0   17,9
 Omavaraisuusaste, %                   50,4   49,5
 Gearing, %                       29,7   49,3
 Korolliset nettovelat                 52 471  76 455
 Henkilöstö kokopäiväiseksi               6 775  5 918
 muutettuna keskimäärin
                                   
 Osakkeiden osakeantioikaistu                 
 lukumäärä 1000 kpl
 keskimäärin kauden aikana               38 445  38 193
 kauden lopussa                    38 528  38 378
 keskimäärin kauden aikana,              38 601  38 421
 laimennettu
 
 *EVA = liikevoitto - sijoitetulle pääomalle
 (vuosineljännesten keskiarvo) laskettu kustannus.
 WACC 2006: 8,75 %; 2005: 9,0 %
 **Hallituksen ehdotus
 
 
 
 SEGMENTTIRAPORTOINTI
 
 LIIKEVAIHTO
 1000 e          10-12/  10-12  Muutos  1-12/  1-12/ Muutos
               2006  /2005    %   2006   2005   %
                                      
 Ympäristöpalvelut     55 463  47 333   17,2 207 252 180 679  14,7
 Kiinteistö- ja                               
 käyttäjäpalvelut     44 584  36 545   22,0 168 403 142 890  17,9
 Teollisuuspalvelut    16 554  14 362   15,3  64 416  57 584  11,9
 Konsernihallinto ja                            
 muut              3    92        118   366
 Toimialojen välinen                            
 liikevaihto        -1 242  -1 235      -4 185  -4 071
 Yhteensä         115 362  97 097   18,8 436 004 377 448  15,5
 
 LIIKEVOITTO
 1000 e       10-12/   % 10-12/     1-12/    1-12/   %
           2006     2005   %  2006   %  2005
                                     
 Ympäristöpalvelut  7 390 13,3  5 862 12,4 32 498 15,7 23 986 13,3
 Kiinteistö- ja                             
 käyttäjäpalvelut  1 154  2,6  2 393  6,5  8 758  5,2 11 947  8,4
 Teollisuuspalvelut 2 739 16,5   909  6,3  9 601 14,9 4 746  8,2
 Konsernihallinto                            
 ja muut       -971     -110     -672    -1 425
 Lassila & Tikanoja 10 312  8,9  9 054  9,3 50 185 11,5 39 254 10,4
 
 
 
 MUUT SEGMENTTITIEDOT
 1000 e            10-12/  10-12/  1-12/  1-12/
                2006   2005   2006   2005
                                
 Varat                             
 Ympäristöpalvelut               199 872 189 844
 Kiinteistö- ja                 59 394  50 330
 käyttäjäpalvelut
 Teollisuuspalvelut               63 508  59 997
 Konsernihallinto ja muut            2 804  5 211
 Kohdistamattomat varat             27 006  9 464
 Lassila & Tikanoja              352 584 314 846
                                
 Velat                             
 Ympäristöpalvelut               33 388  29 947
 Kiinteistö- ja                 29 708  20 910
 käyttäjäpalvelut
 Teollisuuspalvelut               10 367  8 787
 Konsernihallinto ja muut            1 084   269
 Kohdistamattomat velat            101 168  99 901
 Lassila & Tikanoja              175 715 159 814
                                
 Investoinnit                         
 Ympäristöpalvelut       5 436  7 249  21 940  40 542
 Kiinteistö- ja        7 613  2 622  19 472  11 471
 käyttäjäpalvelut
 Teollisuuspalvelut      2 025  1 398  5 696  8 785
 Konsernihallinto ja muut         -10    54    54
 Lassila & Tikanoja      15 074  11 259  47 162  60 852
                                
 Poistot                            
 Ympäristöpalvelut       4 240  3 595  16 002  13 567
 Kiinteistö- ja        2 045  1 548  7 274  5 674
 käyttäjäpalvelut
 Teollisuuspalvelut      1 225  1 427  4 796  5 422
 Konsernihallinto ja muut     9    28    83   111
 Lassila & Tikanoja      7 519  6 598  28 155  24 774
 
 
 
 
 TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
 1000 e        10-12   7-9/   4-6/   1-3/ 10-12/  7-9/  4-6/  1-3/
           /2006   2006   2006   2006  2005  2005  2005  2005
                                          
 Liikevaihto                                    
 Ympäristöpalvelut  55 463  52 973  51 692  47 124 47 333 46 588 47 234 39 524
 Kiinteistö- ja        41 463  41 243  41 113 36 545 35 645 35 955 34 745
 käyttäjäpalvelut  44 584
 Teollisuuspalvelut 16 554  18 223  16 513  13 126 14 362 15 838 15 746 11 638
 Konsernihallinto         19    26    70   92   91   92   91
 ja muut         3
 Toimialojen         -1 030  -1 044   -869 -1 235 -1 064  -966  -806
 välinen       -1 242
 liikevaihto
 Lassila & Tikanoja   115 111 648 108 430 100 564 97 097 97 098 98 061 85 192
            362
                                          
 Liikevoitto                                    
 Ympäristöpalvelut  7 390  9 986  7 828  7 294 5 862  7 017 6 390  4 717
 Kiinteistö- ja    1 154  4 833  1 499  1 272 2 393  4 462 2 868  2 224
 käyttäjäpalvelut
 Teollisuuspalvelut  2 739  3 800  2 277   785  909  2 260 1 820  -243
 Konsernihallinto   -971  1 233   -547   -388  -110  -439  -524  -352
 ja muut
 Lassila & Tikanoja 10 312  19 852  11 057  8 963 9 054 13 300 10 554  6 346
                                          
 Liikevoitto-                                    
 prosentti
 Ympäristöpalvelut   13,3   18,9   15,1   15,5  12,4  15,1  13,5  11,9
 Kiinteistö- ja     2,6   11,7   3,6   3,1  6,5  12,5  8,0   6,4
 käyttäjäpalvelut
 Teollisuuspalvelut  16,5   20,9   13,8   6,0  6,3  14,3  11,6  -2,1
 Lassila & Tikanoja   8,9   17,8   10,2   8,9  9,3  13,7  10,8   7,4
                                          
 Rahoituskulut,    -366   -740   -391   -201  -120  -263 -1 010  -408
 netto
 Osuus                           27            
 osakkuusyritysten    18
 tuloksista
                                          
 Voitto ennen     9 964  19 112  10 666  8 762 8 961 13 037 9 544  5 938
 veroja
 
 
 
 VASTUUSITOUMUKSET
                             
 1000 e                 12/2006  12/2005
                             
 Omista sitoumuksista annetut              
 vakuudet
 Kiinteistökiinnitykset         10 484    105
 Yrityskiinnitykset           12 778    500
 Muut vakuudet               197    188
                             
 Ympäristölupien edellyttämät              
 pankkitakaukset             2 026   1 969
 
 Muut vakuudet ovat vakuustalletuksia.
 Konserni ei ole antanut ulkopuolisten puolesta
 pantteja, kiinnityksiä tai takauksia.
 
 
 Käyttöleasing- ja muut vuokravastuut
 1000 e                12/2006  12/2005
                             
 Erääntyy yhden vuoden kuluessa     6 107   2 809
 Erääntyy 1-5 vuoden kuluessa      12 742   7 016
 Erääntyy yli 5 vuoden kuluttua     3 614   4 357
 Yhteensä                22 463   14 182
 
 Johdannaissopimuksista johtuvat vastuut
 1000 e                12/2006  12/2005
                             
 Koronvaihtosopimusten nimellisarvot*          
 Erääntyy yhden vuoden kuluessa     13 500   6 000
 Erääntyy 1-5 vuoden kuluessa      30 500   44 000
 Yhteensä                44 000   50 000
 Koronvaihtosopimusten käypä arvo     726    237
 
 *Koronvaihtosopimuksiin ei ole sovellettu IAS
 39:n mukaista suojauslaskentaa. Käyvän arvon
 muutokset on kirjattu rahoitustuottoihin ja
 –kuluihin.
 
 Koronvaihtosopimuksen nimellisarvo** 12/2006
 Erääntyy yhden vuoden kuluessa     1 429
 Erääntyy 1-5 vuoden kuluessa      5 714
 Erääntyy yli 5 vuoden kuluttua     7 857
 Yhteensä                15 000
 Koronvaihtosopimuksen käypä arvo     519
 
 ** Koronvaihtosopimus on tehty vaihtuvakorkoiseen
 lainaan liittyvän rahavirran suojaukseksi ja
 siihen on sovellettu IAS 39:n mukaista
 suojauslaskentaa. Suojaus on ollut tehokas ja sen
 käyvän arvon muutos on kirjattu kokonaisuudessaan
 oman pääoman suojausrahastoon.
 
                         12/2006
                    12/2006  Käypä
                     Määrä   arvo
                    1000 bbl  1000 e
 Kaupankäyntitarkoituksissa               
 ostettujen raakaöljyn
 myyntioptioiden erääntyminen
 1-5 vuoden kuluttua            453  2 288
 
 Öljyjohdannaisilla on suojattu yhteisyritys L&T
 Recoilin rakenteilla olevan regenerointilaitoksen
 tuottaman perusöljyn hintariskiä. Niihin ei ole
 sovellettu IAS 39:n mukaista suojauslaskentaa,
 vaan käypien arvojen muutokset on kirjattu
 liiketoiminnan muihin tuottoihin ja kuluihin.
 
 Koronvaihtosopimusten käyvät arvot perustuvat
 tilinpäätöspäivän markkinahintoihin.
 Öljyoptioiden käyvät arvot tilinpäätöshetkellä on
 määritelty yleisesti käytössä olevalla optioiden
 arvonmääritysmallilla.
 
 Helsinki 5.2.2007
 
 LASSILA & TIKANOJA OYJ
 Hallitus
 
 
 Jari Sarjo
 toimitusjohtaja
 
 
 
 
 
 Lisätietoja: toimitusjohtaja Jari Sarjo, puh. 010
 636 2810
 
 
 
 JAKELU  Helsingin Pörssi
      Rahoitustarkastus
      Keskeiset tiedotusvälineet
      www.lassila-tikanoja.fi