Siirry sisältöön

Lassila & Tikanoja Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2010

  • 31 minuutin lukuaika

Helsinki, Suomi, 2011-02-03 07:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Lassila & Tikanoja Oyj   Tilinpäätöstiedote   3.2.2011 klo 8.00  

LASSILA & TIKANOJA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.­–31.12.2010

  • Vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto 151,5 miljoonaa euroa (148,0milj. e); liikevoitto 8,6 miljoonaa euroa (8,5 milj. e); operatiivisen toiminnan liikevoitto 9,1 miljoonaa euroa (8,7 milj. e); osakekohtainen tulos 0,14 euroa (0,14 e)
  • Koko vuoden liikevaihto 598,2 miljoonaa euroa (582,3milj. e); liikevoitto 40,2 miljoonaa euroa (50,3 milj. e); operatiivisen toiminnan liikevoitto 45,5 miljoonaa euroa (51,3 milj. e); osakekohtainen tulos 0,68 euroa (0,85 e)
  • Uusiutuviin energialähteisiin (L&T Biowatti) ja L&T Recoiliin tehtyjen investointien kannattavuus ei ole vastannut odotuksia, ja ne olivat edelleen tappiollisia.
  • Vuoden 2011 liikevaihdon ja operatiivisen toiminnan liikevoiton arvioidaan olevan samaa tasoa kuin vuonna 2010.
  • Osingoksi ehdotetaan 0,55euroa/osake.

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Loka–joulukuu
Lassila & Tikanojan vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 151,5 miljoonaa euroa (148,0 milj. e) ja se kasvoi 2,3 %. Liikevoitto oli 8,6 miljoonaa euroa (8,5 milj. e), mikä on 5,6 % (5,7 %) liikevaihdosta. Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 9,1 miljoonaa euroa (8,7 milj. e). Osakekohtainen tulos oli 0,14 euroa (0,14 e).

Liikevaihtoa kasvattivat vertailukaudesta runsaslumisen alkutalven aiheuttamat tilaustyöt sekä Ympäristöpalveluiden kysynnän kohentuminen. Uusiutuvien energialähteiden (L&T Biowatti) liikevaihto jäi viimevuotista alhaisemmaksi.

Kannattavuutta rasittivat Keravan kierrätyslaitosinvestointiin liittyvät ennakoitua suuremmat maa-alueiden siivouskustannukset sekä runsasluminen alkutalvi Etelä-Suomessa ja siitä aiheutuneiden alihankinta- ja ylityökustannusten korkea taso.

Vuosi 2010
Koko vuoden liikevaihto oli 598,2 miljoonaa euroa (582,3 milj. e) ja se kasvoi 2,7 %. Liikevoitto oli 40,2 miljoonaa euroa (50,3 milj. e), mikä on 6,7 % (8,6 %) liikevaihdosta. Operatiivisen toiminnan liikevoitto laski 45,5 miljoonaan euroon (51,3 milj. e). Osakekohtainen tulos oli 0,68 euroa (0,85 e).

Liikevaihto kasvoi runsaslumisen vuoden tuomien kiinteistöhuollon sopimus- ja tilaustöiden ansiosta. Ympäristöpalveluiden kysyntä vahvistui vuoden jälkipuoliskolla ja uusioraaka-aineiden hinnat kohosivat selvästi. Uusiutuvien energialähteiden (L&T Biowatti) liikevaihto jäi viimevuotista alhaisemmaksi fossiilisten polttoaineiden ja päästöoikeuden alhaisen hintatason vuoksi.

Koko vuoden operatiivisen toiminnan liikevoitto heikkeni vertailukaudesta kaikilla toimialoilla Kiinteistönhoitoa lukuun ottamatta.Uusiutuviin energialähteisiin (L&T Biowatti) ja L&T Recoiliin tehtyjen investointien kannattavuus ei ole vastannut odotuksia, ja ne olivat edelleen tappiollisia. Keväällä neuvoteltu esisopimus L&T Recoilin omistuksen uudelleenjärjestelystä ei toteutunut.

Tilikaudella kirjattiin kertaluonteisia uudelleenjärjestelykuluja 1,5 miljoonaa euroa sekä 3,4 miljoonan euron kulu L&T Biowatin pellettiliiketoiminnan lopetuksesta.

Avainlukuja

  10-12/
2010
10-12/
2009
Muutos
%
1-12/
2010
1-12/
2009
Muutos
%
Liikevaihto, milj. € 151,5 148,0 2,3 598,2 582,3 2,7
Operatiivisen toiminnan liikevoitto, milj. € * 9,1 8,7 4,7 45,5 51,3 -11,3
Liikevoitto, milj. € 8,6 8,5 0,6 40,2 50,3 -20,0
Liikevoittoprosentti 5,6 5,7   6,7 8,6  
Voitto ennen veroja, milj. € 7,6 7,4 1,9 36,0 45,0 -20,1
Osakekohtainen tulos, € 0,14 0,14   0,68 0,85  
Osinko/osake, €       0,55** 0,55  
EVA, milj. € 1,2 -0,1   10,1 16,5 -38,8

* Erittely toimialakatsausten jälkeen
** Hallituksen ehdotus
 

LIIKEVAIHTO JA TULOS TOIMIALOITTAIN
Ympäristöpalvelut

Loka­–joulukuu

Ympäristöpalveluiden vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 4,0 % ja oli 74,0 miljoonaa euroa (71,2milj. e). Liikevoitto oli 8,2 miljoonaa euroa (6,8 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 8,2 miljoonaa euroa (6,9 milj. e).

Kotimaan toiminnan liikevaihto kasvoi vertailukaudestajätehuollon kysynnän vahvistumisen ja teollisuuden käyntiasteiden kohoamisen ansiosta. Kierrätysliiketoiminnan liikevaihtoa kasvatti uusioraaka-aineiden hintojen nousu. Myös kierrätysvolyymit jatkoivat nousuaan, joskin hintatason nousua maltillisemmin.

Toimialan kannattavuutta rasittivat vertailukautta suuremmat kaluston korjauskulut sekä Keravan kierrätyslaitosinvestointiin liittyvät ennakoitua suuremmat maa-alueiden siivouskustannukset. Keravan kaupungilta saatiin korvausta vuokrattujen maa-alueiden ennenaikaisesta luovuttamisesta. Nettomääräisesti Keravan järjestelyt paransivat operatiivisen toiminnan liikevoittoa 0,6 miljoonaa euroa.

Yhteisyritys L&T Recoilin laitoksen toimintavarmuus parani alkusyksyllä tehtyjen korjausinvestointien ansiosta. Laitoksen lopputuotteen, perusöljyn, hintataso nousi kohentuneiden kysyntänäkymien ja öljyn maailmanmarkkinahinnan nousun takia. Neljänneksen operatiivisen toiminnan liikevoitto jäi kuitenkin edelleen tappiolliseksi.

Vuosi 2010
Ympäristöpalveluiden vuoden 2010 liikevaihto kasvoi 2,0 % ja oli 290,0 miljoonaa euroa (284,2 milj. e). Liikevoitto oli 33,7 miljoonaa euroa (36,0 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 34,0 miljoonaa euroa (36,7 milj. e).

Jätevolyymit kasvoivat teollisuuden käyntiasteiden nousun ja uudisrakentamisen elpymisen ansiosta. Myös uusioraaka-aineiden kysyntä parani viimevuotisesta ja niiden hintataso kohosi selvästi. Prosessipuhdistus- ja ongelmajätepalveluiden kysyntä vilkastui hiljaisemman alkuvuoden jälkeen, ja kumppanuussopimuksia uusittiin teollisuusasiakkaiden kanssa onnistuneesti.

Poikkeuksellisen runsasluminen vuosi heikensi jätehuollon tuotannon tehokkuutta ja vähensi myös teollisuuden tilaamien palveluiden kysyntää vuoden alkupuolella. Vertailukaudella isot projektiluonteiset toimeksiannot kasvattivat liikevaihtoa ja paransivat kannattavuutta.

Keravan kierrätyslaitoksen investointiohjelman toinen vaihe saatiin päätökseen. Uusi rakennusjätteen sekä kaupan ja teollisuuden jätteen yhdistetty kierrätyslaitos otettiin käyttöön vuodenvaihteessa, mikä nostaa Keravan laitoksessa käsiteltävän jätteen hyödyntämisastetta.

Yhteisyritys L&T Recoilin regenerointilaitos kärsi teknisistä ongelmista.Laitoksella pidettiin investointiseisokki elo–syyskuussa, minkä jälkeen laitoksen tuotantovarmuus parani. L&T Recoilin koko vuoden liiketappio oli 3,6 miljoonaa euroa (liiketappio 3,8 milj. e). Tappio pieneni vertailukaudesta vuoden viimeisellä neljänneksellä.
 
Ympäristöpalveluiden ulkomaantoiminnan liikevaihto säilyi viimevuotisella tasolla ja kannattavuus parani. Latviassa Ympäristöpalveluiden markkinatilanne pysyi haastavana koko vuoden, mikä vaikeutti osaltaan toiminnan kehittämistä. Venäjällä otettiin käyttöön ensimmäinen kierrätyslaitos.

Siivous- ja käyttäjäpalvelut

Loka­–joulukuu
Siivous- ja käyttäjäpalveluiden vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto pieneni 3,1 % ja oli 34,6 miljoonaa euroa (35,7 milj. e). Liikevoitto oli 0,2 miljoonaa euroa (1,7 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 0,3 miljoonaa euroa (1,8 milj. e).

Kotimaan toiminnan liikevaihto laski vertailukaudesta. Kannattavuus heikkeni uusien kohteiden aloituskustannusten vuoksi.

Ulkomaantoiminnan liikevaihto olivertailukauden tasolla. Operatiivisen toiminnan liiketulos oli edelleen tappiollinen.

Vuosi 2010
Siivous- ja käyttäjäpalveluiden liikevaihto vuonna 2010 laski 1,9 % ja oli 140,6 miljoonaa euroa (143,3 milj. e). Liikevoitto oli 7,5 miljoonaa euroa (10,3 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 8,0 miljoonaa euroa (10,6 milj. e).

Kotimaan toiminnan liikevaihto ja kannattavuus laskivat vertailukaudestakireän hintakilpailun vuoksi. Tilausmyynti säilyi vuoden 2009 tasolla haastavasta markkinatilanteesta huolimatta.Ulkomaantoiminnan liikevaihto oli vertailukauden tasolla. Operatiivisen toiminnan liiketulos oli edelleentappiollinen, vaikkaRuotsissa toiminnan tappiollisuus pieneni.

Venäjällä kirjattiin 0,7 miljoonan euron luottotappio vuoden alkupuoliskolla, ja liiketoiminta myytiin kolmannen neljänneksen lopussa.

Kiinteistönhoito

Loka­–joulukuu
Kiinteistönhoidon vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 22,3 % ja oli 31,6 miljoonaa euroa (25,8 milj. e). Liikevoitto oli 0,6 miljoonaa euroa (1,1 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 0,6 miljoonaa euroa (1,1 milj. e).

Toimialan liikevaihto kasvoi selvästi edellisvuotisesta poikkeuksellisen runsaslumisen loppuvuoden aiheuttamien tilaustöiden ansiosta. Myös kiinteistöteknisten palveluiden ja vahinkosaneerauspalveluiden työkanta pysyi hyvänä.

Toimialan kannattavuutta heikensivät nousseet alihankinta- ja ylityökustannukset.

Vuosi 2010
Kiinteistönhoidon vuoden 2010 liikevaihto oli 123,5 miljoonaa euroa (100,2 milj. e), kasvua oli 23,3 %. Liikevoitto oli 7,8 miljoonaa euroa (7,4 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 7,9 miljoonaa euroa (7,5 milj. e).

Toimialan liikevaihto kasvoi vertailukaudesta sopimussalkun suurentumisenja poikkeuksellisen kylmän ja runsaslumisen vuoden aiheuttamien tilaustöiden ansiosta.

Vahinkosaneerauksen työkanta säilyi hyvänä koko vuoden. Palvelusopimuksia uusittiin onnistuneesti ja uusia vakuutusyhtiökumppanuuksia solmittiin. Kiinteistöteknisten palveluiden kysyntä parani erityisesti vuoden loppua kohden uudis- ja korjausrakentamisen lisääntymisen ansiosta.

Operatiivisen toiminnan liikevoitto parani liikevaihdon kasvun ja kiinteiden kulujen hallinnan ansiosta.

Uusiutuvat energialähteet

Loka­–joulukuu

Uusiutuvien energialähteiden (L&T Biowatti) vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto pieneni 13,8 % 15,3 miljoonaan euroon (17,7 milj. e).Liiketappio oli 0,4 miljoonaa euroa (liiketappio 0,3 milj. e) ja operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 0,0 miljoonaa euroa (liiketappio 0,3 milj. e).

Liikevaihto pieneni, vaikka loppuvuoden kylmä sää vauhditti puupohjaisten polttoaineiden kysyntää. Kysyntää rajoittivat fossiilisten polttoaineiden edullisuus ja päästöoikeuden alhainen hintataso.

Vuosi 2010
Vuonna 2010 Uusiutuvien energialähteiden liikevaihto oli 55,1 miljoonaa euroa (64,1 milj. e) ja se väheni 14,1 %. Liiketappio oli 6,6 miljoonaa euroa (liiketappio 1,0 milj. e). Operatiivisen toiminnan liiketappio oli 3,1 miljoonaa euroa (liiketappio 0,6milj. e).

Puupohjaisten polttoaineiden kysyntä ja kilpailukyky heikkenivät vertailukaudesta päästöoikeuden ja fossiilisten polttoaineiden (turve, kivihiili ja öljy) alhaisen hinnan vuoksi. Kannattavuus parani vuoden loppua kohden kylmän sään ja tuotannon tehostamistoimien ansiosta.

Pellettiliiketoiminta lopetettiin markkinatilanteen ja raaka-aineen saatavuusvaikeuksien vuoksi. Toiminnan lopettamisesta kirjattiin 3,4 miljoonan euron kertaluonteinen kulu.

 

OPERATIIVISEN TOIMINNAN LIIKEVOITON MUODOSTUMINEN

Milj. € 10-12/
2010
10-12/
2009
1-12/
2010
1-12/
2009
         
Liikevoitto 8,6 8,5 40,2 50,3
Kertaluonteiset erät:        
L&T Biowatin pellettiliiketoiminnan lopetus 0,4   3,4  
Moskovan siivousliiketoiminnan lopetus 0,1   0,4  
Maanpesuliiketoiminnan lopetus       -0,4
Uudelleenjärjestelykulut   0,2 1,5 1,6
Luumäen pellettitehtaan lopetus       0,3
Entisen Lassila & Tikanojan lisävakuutusrahaston palautus       -0,5
Operatiivisen toiminnan liikevoitto 9,1 8,7 45,5 51,3RAHOITUS

Liiketoiminnan rahavirta oli 63,8 miljoonaa euroa (66,2 milj. e). Käyttöpääomaa sitoutui 2,2 miljoonaa euroa (12,0 milj. e).
 
Korollista vierasta pääomaa oli vuoden lopussa 126,8 miljoonaa euroa (143,9 milj. e). Korolliset nettovelat olivat 112,3 miljoonaa euroa ja ne laskivat 4,0 miljoonaa euroa vuoden alusta. Uusia pitkäaikaisia lainoja ei nostettu vuoden 2010 aikana.

Pitkäaikaisia lainoja erääntyy vuonna 2011 yhteensä 22,2 miljoonaa euroa. Luottojen keskikorko korkosuojaukset huomioituna oli 3,3 % (3,2 %).

Nettorahoituskulut olivat 4,2 miljoonaa euroa ja ne laskivat 1,0 miljoonalla eurolla vertailukaudesta. Nettorahoituskulut olivat 0,7 % (0,9 %) liikevaihdosta.

Koronvaihtosopimusten, joihin yhtiö soveltaa IAS 39:n mukaista suojauslaskentaa, käyvän arvon muutoksista kirjattiin vuonna 2010 muihin laajan tuloksen eriin verovaikutus huomioituna 0,2 miljoonaa euroa (-0,3 milj. e).
 
Omavaraisuusaste oli 46,5 % (44,1 %) ja gearing-prosentti 50,3 (53,5). Likvidit varat olivat kauden lopussa 14,5 miljoonaa euroa (27,6 milj. e).

50 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli käytössä 5,0 miljoonaa euroa (0,0 milj. e). Kesäkuussa kahdeksi vuodeksi uusittu 15,0 miljoonan euron komittoitu limiitti oli vertailukauden tapaan käyttämättä.


OSINKO

31.3.2010 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti 0,55 euron osakekohtaisesta osingosta. Osinko, yhteensä 21,3 miljoonaa euroa, maksettiin osakkeenomistajille 14.4.2010.


INVESTOINNIT

Bruttoinvestoinnit olivat 39,3 miljoonaa euroa (44,9 milj. e). Suurin investointikohde oli Keravan kombilaitos, joka otettiin käyttöön vuoden lopulla.

Kiinteistö- ja käyttäjäpalveluihin ostettiin toisella vuosineljänneksellä Kiinteistöpalvelu Oy Hollolan liiketoiminta, jonka vuosiliikevaihto oli 1,6 miljoonaa euroa. Viimeisellä vuosineljänneksellä ostettiin Ympäristöpalveluihin Säkkivaihto Oy, jonka vuosiliikevaihto oli 1,1 miljoonaa euroa.


HENKILÖSTÖ

Henkilöstömäärä oli kokoaikaiseksi muutettuna keskimäärin 7.835 (8.113). Vuoden lopussa Lassila & Tikanojan palveluksessa oli koko- ja osa-aikaisia yhteensä 8.732 (8.743) henkilöä. Heistä työskenteli Suomessa 6.849 (6.762) ja muissa maissa 1.883 (1.981) henkilöä.


VOITONJAKOEHDOTUS

Lassila & Tikanoja Oyj:n voitonjakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat 71.211.992,73 euroa, josta tilikauden voitto on 37.665.785,66 euroa. Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia eikä myöskään OYL 13:2 §:ssä tarkoitettu maksukykyisyystesti vaikuta voitonjakokelpoisten varojen määrään. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle voitonjakokelpoisten varojen käyttämistä seuraavasti:

Osinkona jaetaan 0,55 euroa osakkeelle. Voitonjakoehdotuksen tekemispäivänä osinkoon oikeuttavia osakkeita on 38 738 116, joten osingon kokonaismäärä olisi 21.305.963,80 euroa. Osingonjaon täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Hallituksen päätöksen mukaan osingonmaksun täsmäytyspäivä on 22.3.2011. Hallitus ehdottaa 17.3.2011 pidettävälle yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 29.3.2011.

Osakekohtainen tulos oli 0,68 euroa.Ehdotettu osinko on 81,4 % osakekohtaisesta tuloksesta.


UUSI TOIMIALAJAKO

Yhtiön sisäinen raportointi ja ulkoisen raportoinnin segmenttijako muutettiin uuden toimialajaon (Ympäristöpalvelut, Kiinteistö- ja käyttäjäpalvelut, Uusiutuvat energialähteet (L&T Biowatti)) mukaiseksi vuoden 2010 alussa.

Kiinteistö- ja käyttäjäpalvelut jaettiin 1.7.2010 alkaen kahdeksi toimialaksi: Siivous- ja käyttäjäpalvelut sekä Kiinteistönhoito. Yhtiön taloudellisen raportoinnin segmenttijako vastaa uutta toimialajakoa 1.7.2010 alkaen. Taloudellisen raportoinnin segmentit ovat Ympäristöpalvelut, Siivous- ja käyttäjäpalvelut, Kiinteistönhoito ja Uusiutuvat energialähteet (L&T Biowatti).


OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Vaihto ja kurssi
Yhtiön osakkeen vaihto ilman omia osakkeita NASDAQ OMX Helsingissä vuonna 2010 oli 7.736.454 kappaletta, mikä on 20,0 % (25,9 %) ulkona olevien osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä. Vaihdon arvo oli 111,1 miljoonaa euroa (126,9 milj. e). Korkein hinta oli 16,20 euroa ja alin 12,85 euroa. Päätöskurssi oli 14,73 euroa. Yhtiöllä on 60.758 omaa osaketta. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman omia osakkeita oli kauden lopussa 570,6 miljoonaa euroa (619,9 milj. e).

Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä
Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 19.399.437 euroa ja ulkona olevien osakkeiden lukumäärä 38.738.116 osaketta. Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman yhtiön hallussa olevia osakkeita oli 38.748.649 osaketta.

Optio-ohjelma 2005
Vuonna 2005 laskettiin liikkeelle 600.000 optio-oikeutta, joista kukin oikeuttaa merkitsemään yhden Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeen. Merkintäajan alkaessa 200.000 2005C-optio-oikeutta oli 37 avainhenkilön hallussa. Lassila & Tikanoja Oyj:n kokonaan omistaman tytäryhtiön L&T Advance Oy:n hallussa on 30.000 2005C-optiota eikä niitä käytetä osakkeiden merkintään. Merkintäaika 2005A-optioilla päättyi 29.5.2009 ja 2005B-optioilla 31.5.2010.

Merkintähinta 2005C-optioilla on 26,87 euroa. Osakkeiden merkintäaika 2005C-optioilla on 2.11.2009–31.5.2011.

Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi ulkona olevilla vuoden 2005 optio-oikeuksilla tehtävien merkintöjen seurauksena nousta enintään 200.000 uudella osakkeella, joiden osuus on 0,5 prosenttia tämänhetkisestä osakemäärästä. Kaupankäynti 2005C-optio-oikeuksilla NASDAQ OMX Helsingissä alkoi 2.11.2009.

Optio-ohjelma 2008
Vuonna 2008 laskettiin liikkeelle 230.000 optio-oikeutta. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeen. 168.000 optio-oikeutta on 33 avainhenkilön hallussa ja 62.000 optio-oikeutta L&T Advance Oy:n hallussa.

Osakkeen merkintähinta on 16,27 euroa. Merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisen jälkeen päätettävien ja ennen osakemerkintää jaettavien osakekohtaisten osinkojen määrällä, joka ylittää yhteensä 70 prosenttia sen tilikauden osakekohtaisesta voitosta, jolta osinkoja jaetaan. Merkintähinnan alennus tulee voimaan kyseisen osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään 0,01 euroa. Osakkeiden merkintäaika on 1.11.2010–31.5.2012.

Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi ulkona olevilla vuoden 2008 optio-oikeuksilla tehtävien merkintöjen seurauksena nousta enintään 168.000 uudella osakkeella, joiden osuus on 0,4 prosenttia tämänhetkisestä osakemäärästä. Kaupankäynti 2008-optio-oikeuksilla NASDAQ OMX Helsingissä alkoi 1.11.2010.

Osakepohjainen kannustinohjelma
Lassila & Tikanoja Oyj:n hallitus päätti 24.3.2009 osakepohjaisen kannustinohjelman käyttöönotosta. Ohjelmassa on kolme kalenterivuoden mittaista ansaintajaksoa, joista ensimmäinen alkoi 1.1.2009 ja viimeinen päättyy 31.12.2011. Palkkion määräytymisen perusteet päätetään vuosittain. Vuodelta 2010 maksettava palkkio perustuu konsernin EVA-tulokseen. Palkkio maksetaan osittain osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettava osuus kattaa palkkiosta aiheutuvat verot. Ohjelman piiriin kuuluu 23 henkilöä.

Ohjelman perusteella voidaan luovuttaa yhteensä enintään 180.000 yhtiön osaketta, jotka hankitaan osakemarkkinoilta, joten kannustinohjelmalla ei ole osakkeen arvoa laimentavaa vaikutusta.

Osakkeenomistajat
Yhtiöllä oli kauden lopussa 9.151 (7.595) osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 12,2 % (9,2 %) osakekannasta.

Hallituksen valtuutukset  
Lassila & Tikanoja Oyj:n 31.3.2010 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen yhtiön vapaalla omalla pääomalla ja näiden osakkeiden luovuttamiseen. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

Hallitus on valtuutettu hankkimaan ja luovuttamaan enintään 500.000 osaketta, joka on 1,3 % koko osakemäärästä. Hankintavaltuutus on voimassa 18 kuukautta ja luovutusvaltuutus neljä vuotta. Valtuutukset kumoavat vuoden 2009 varsinaisessa yhtiökokouksessa annetun omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen ja osakeantivaltuutuksen.

Yhtiön hallituksella ei ole valtuutuksia vaihtovelkakirjan tai optio-oikeuksien liikkeelle laskemiseen.

Omat osakkeet
Yhtiön hallussa oli kauden lopussa 60.758 omaa osaketta, jotka edustavat 0,2 % kaikista osakkeista ja äänistä. Yhtiö osti yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella 80.000 osaketta 17.5.­–2.6.2010 ja niiden hankintahinta oli yhteensä 1,1 miljoonaa euroa. Hallitus päätti 25.5.2010 suunnatusta maksuttomasta osakeannista, jossa luovutettiin 4.6.2010 yhteensä 49.242 kappaletta yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhtiön avainhenkilöille osana vuodelta 2009 maksettavia osakepalkkioita.


YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

31.3.2010 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2009 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2009 maksetaan osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,55 euroa osakkeelta, yhteensä 21,3 miljoonaa euroa. Osingonmaksupäiväksi päätettiin 14.4.2010.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi. Hallitukseen valittiin uudelleen seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka Heikki Bergholm, Eero Hautaniemi, Matti Kavetvuo, Hille Korhonen ja Juhani Lassila sekä uutena jäsenenä Miikka Maijala.

Tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset yhtiöjärjestyksen 11 §:n muutoksesta sekä hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankintaan ja osakeantiin.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä on kerrottu tarkemmin pörssitiedotteella 31.3.2010.
 

HALLITUS

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen jäsenet ovat Heikki Bergholm, Eero Hautaniemi, Matti Kavetvuo, Hille Korhonen, Juhani Lassila ja Miikka Maijala. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Matti Kavetvuon ja varapuheenjohtajaksi Juhani Lassilan.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Juhani Lassila ja jäseniksi Eero Hautaniemi ja Miikka Maijala.

Hallitus päätti perustaa palkitsemisvaliokunnan ja valitsi sen puheenjohtajaksi Matti Kavetvuon ja jäseniksi Heikki Bergholmin ja Hille Korhosen.


YHTEENVETO MUISTA AML 2:7:N MUKAISISTA PÖRSSITIEDOTTEISTA

25.1.2010 yhtiö tiedotti, että 8.12.2009 Suomessa aloitetut toimihenkilöitä koskevat yt-neuvottelut on saatu päätökseen. Neuvottelujen tuloksena henkilöstön vähentämistarve on enintään 110 henkilöä, mistä osa toteutuu luonnollisen poistuman kautta. Henkilöstövähennykset kuuluvat osana toimenpiteisiin, joiden avulla organisaatiota ja toimintaa sopeutetaan muuttuvaan markkinatilanteeseen.

1.4.2010 yhtiö tiedotti, että Kiinteistö- ja käyttäjäpalvelut jaetaan 1.7.2010 alkaen kahdeksi toimialaksi: Siivous- ja käyttäjäpalvelut sekä Kiinteistönhoito. Yhtiön taloudellisen raportoinnin segmenttijako muutetaan vastaamaan uutta toimialajakoa 1.7.2010 alkaen.

29.4.2010 yhtiö tiedotti, että Lassila & Tikanoja Oyj ja EcoStream Oy ovat solmineet esisopimuksen yritysjärjestelystä, jossa Lassila & Tikanoja myy 50 prosentin osuutensa yhteisyritys L&T Recoil Oy:stä yhteisyrityksen toiselle osapuolelle EcoStreamille. Esisopimuksen mukainen järjestely oli tarkoitus saattaa päätökseen kesäkuun 2010 loppuun mennessä, mutta 22.6.2010 yhtiö tiedotti, että järjestelylle on sovittu lisäajasta ja se on tarkoitus saattaa päätökseen syyskuun 2010 loppuun mennessä. 1.10.2010 yhtiö tiedotti uudelleenjärjestelyn peruuntumisesta, koska EcoStream Oy:n rahoitus ei toteutunut esisopimuksessa sovitulla tavalla ja näin ollen esisopimus raukesi.

26.5.2010 yhtiö tiedotti, että Lassila & Tikanoja Oyj:n tytäryhtiö L&T Biowatti Oy lopettaa pellettiliiketoiminnan. Yhtiöllä on Suonenjoella lähes valmis pellettitehdas, jota ei ole voitu ottaa käyttöön markkinatilanteen ja raaka-aineen saatavuusvaikeuksien vuoksi. Yhtiö ei rakenna laitosta valmiiksi.

31.8.2010 yhtiö tiedotti, että laskentajohtaja Laura Aarnio jää pois Lassila & Tikanoja Oyj:n johtajistosta. Hän jatkaa yhtiön palveluksessa muissa tehtävissä.

18.10.2010 yhtiö tiedotti, että koko vuoden operatiivisen toiminnan liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan hieman heikompi kuin viime vuonna. Aikaisemmin yhtiö on arvioinut koko vuoden operatiivisen toiminnan liikevoiton pysyvän viimevuotisella tasolla. Liikevaihdon arvioidaan pysyvän viimevuotisella tasolla aiemman ennusteen mukaisesti.

29.12.2010 yhtiö tiedotti, että sen johtajiston nimi muuttuu 1.1.2011 alkaen johtoryhmäksi ja eräitä yhtiötasoisesti organisoituja toimintoja siirretään toimialoille. Samalla yhtiö tiedotti, että johtaja Kimmo Huhtimo jää pois johtajistosta. Hän siirtyy vastaamaan asiakkuuteen liittyvistä strategisista ohjelmista ja projekteista yhtiössä.

14.1.2011 yhtiö tiedotti, että sen koko vuoden operatiivisen toiminnan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä heikkeni aikaisempaa arviota enemmän vuodesta 2009. Aikaisemmin yhtiö on arvioinut koko vuoden operatiivisen toiminnan liikevoiton olevan hieman heikompi kuin vuonna 2009.


LÄHIAIKOJEN EPÄVARMUUSTEKIJÖITÄ

Jos L&T Recoilin tuotannon suunniteltua käyntiastetta ei saavuteta, sillä on negatiivinen vaikutus Ympäristöpalveluiden tulokseen. Lopputuotteen hinnan muutokset ja raaka-aineen saanti vaikuttavat merkittävästi L&T Recoilin tulokseen.

Valtion uusiutuville polttoaineille suunnittelemien tukitoimien taso ja laajuus vaikuttavat positiivisesti puupohjaisten polttoaineiden kysyntään tulevaisuudessa, mutta niiden vaikutus näkyy viiveellä. Mikäli päästöoikeuden hintataso pysyy alhaisena, heikentää se L&T Biowatin puupohjaisten polttoaineiden kilpailukykyä.

Lisätietoja L&T:n riskeistä ja riskienhallinnasta on esitetty vuosikertomuksessa hallituksen toimintakertomuksessa ja konsernitilinpäätöksessä.


NÄKYMÄT VUODELLE 2011

Ympäristöpalveluissa jätehuollon ja kierrätysliiketoiminnan näkymät vuodelle 2011 ovat parantuneet. Teollisuuden nousevien käyntiasteiden arvioidaan kasvattavan jätevolyymeja ja prosessipuhdistus- ja materiaalihyötykäyttöratkaisujen kysyntää. Kierrätysliiketoiminnan näkymiä parantavat kohonneet uusioraaka-aineiden hinnat ja jäteveron nousu.

Siivous- ja käyttäjäpalveluiden sekä Kiinteistönhoidon markkinoiden arvioidaan pysyvän haasteellisina.

L&T Biowatin puupolttoaineiden kysyntänäkymät ovat maltilliset. Valtion uusiutuville polttoaineille suunnittelemien tukitoimien arvioidaan vaikuttavan positiivisesti lähinnä vuoden jälkipuoliskolla.

Vuoden 2011 liikevaihdon ja operatiivisen toiminnan liikevoiton arvioidaan olevan samaa tasoa kuin vuonna 2010.
 

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ 1.1.–31.12.2010


KONSERNITULOSLASKELMA

1000 € 10-12/
2010
10-12/
2009
1-12/
2010
1-12/
2009
         
Liikevaihto 151 507 148 041 598 193 582 306
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -137 761 -132 487 -531 066 -505 699
Bruttokate 13 746 15 554 67 127 76 607
Liiketoiminnan muut tuotot 1 638 429 2 708 2 425
Myynnin ja markkinoinnin kulut -3 804 -3 842 -13 779 -14 636
Hallinnon kulut -2 260 -3 167 -10 519 -11 705
Liiketoiminnan muut kulut -767 -470 -2 686 -2 427
Arvonalentuminen     -2 632  
Liikevoitto 8 553 8 504 40 219 50 264
Rahoitustuotot 323 224 1 053 1 290
Rahoituskulut -1 310 -1 302 -5 282 -6 528
Voitto ennen veroja 7 566 7 426 35 990 45 026
Tuloverot -2 254 -1 917 -9 786 -11 881
Tilikauden voitto 5 312 5 509 26 204 33 145
         
Tilikauden voiton jakautuminen:        
Emoyhtiön omistajille 5 310 5 511 26 188 33 140
Vähemmistölle 2 -2 16 5


Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:

Osakekohtainen tulos, € 0,14 0,14 0,68 0,85
Laimennettu osakekohtainen tulos, € 0,14 0,14 0,68 0,85LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA

1000 € 10-12/
2010
10-12/
2009
1-12/
2010
1-12/
2009
         
Tilikauden voitto 5 312 5 509 26 204 33 145
Muut laajan tuloksen erät, verojen jälkeen        
Suojausrahasto, käyvän arvon muutos 313 98 223 -343
Myytävissä olevat lyhytaikaiset sijoitukset        
Voitot kaudella -3 3 -58 -21
Myytävissä olevat lyhytaikaiset sijoitukset -3 3 -58 -21
Muuntoerot 243 200 792 324
Muut kauden laajan tuloksen erät,
verojen jälkeen
553 301 957 -40
Tilikauden laaja tulos, verojen jälkeen 5 865 5 810 27 161 33 105
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:      
Emoyhtiön omistajille 5 856 5 721 27 130 33 020
Vähemmistölle 9 89 31 85

 
KONSERNITASE

1000 € 12/2010 12/2009
     
VARAT    
     
Pitkäaikaiset varat    
Aineettomat hyödykkeet    
Liikearvo 113 467 113 771
Hankittu sopimuskanta 4 736 6 232
Kilpailukieltosopimukset 10 023 11 641
Muut aineettomat yrityskaupoista 1 229 3 194
Muut aineettomat hyödykkeet 13 226 13 579
  142 681 148 417
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet    
Maa-alueet 4 671 4 015
Rakennukset ja rakennelmat 78 908 72 072
Koneet ja kalusto 111 733 110 817
Muut aineelliset hyödykkeet 85 81
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 5 303 14 666
  200 700 201 651
Muut pitkäaikaiset varat    
Myytävissä olevat sijoitukset 598 525
Rahoitusleasingsaamiset 3 547 4 425
Laskennalliset verosaamiset 3 924 2 147
Muut saamiset 3 401 726
  11 470 7 823
     
Pitkäaikaiset varat yhteensä 354 851 357 891
     
Lyhytaikaiset varat    
Vaihto-omaisuus 27 957 32 842
Myyntisaamiset ja muut saamiset 85 662 77 702
Johdannaissaamiset 407  
Ennakkomaksut 317 370
Myytävissä olevat sijoitukset 9 895 18 484
Rahavarat 4 653 9 099
     
Lyhytaikaiset varat yhteensä 128 891 138 497
     
VARAT YHTEENSÄ 483 742 496 388

 

1000 € 12/2010 12/2009
     
OMA PÄÄOMA JA VELAT    
     
Oma pääoma    
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma    
Osakepääoma 19 399 19 399
Ylikurssirahasto 50 673 50 673
Muut rahastot -2 141 -3 084
Kertyneet voittovarat 128 597 116 874
Tilikauden voitto 26 188 33 140
  222 716 217 002
Vähemmistön osuus 278 247
     
Oma pääoma yhteensä 222 994 217 249
     
Velat    
Pitkäaikaiset velat    
Laskennalliset verovelat 33 718 33 622
Eläkevelvoitteet 615 671
Varaukset 2 748 2 100
Lainat 95 563 120 969
Muut velat 364 1 510
  133 008 158 872
Lyhytaikaiset velat    
Lainat 31 261 22 890
Ostovelat ja muut velat 94 891 94 130
Johdannaisvelat 1 173 1 073
Verovelat 15 2 119
Varaukset 400 55
  127 740 120 267
     
Velat yhteensä 260 748 279 139
     
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 483 742 496 388


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

1000 € 12/2010 12/2009
     
Liiketoiminnan rahavirta    
Tilikauden voitto 26 204 33 145
Liiketoiminnan rahavirran oikaisut    
Verot 9 786 11 881
Poistot ja arvonalentumiset 43 937 40 334
Rahoitustuotot ja -kulut 4 229 5 238
Osakkeiden myyntivoitto   -70
Muut 1 570 1 809
Tulorahoitus ennen käyttöpääoman muutosta 85 726 92 337
     
Käyttöpääoman muutos    
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos -6 118 -4 654
Vaihto-omaisuuden muutos 4 874 -14 022
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos -918 6 689
Käyttöpääoman muutos -2 162 -11 987
     
Maksetut korot -5 409 -7 511
Saadut korot 914 1 505
Maksetut verot -15 259 -8 156
Liiketoiminnan nettorahavirta 63 810 66 188
     
Investointien rahavirta    
Hankitut tytäryritykset ja liiketoiminnat vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -1 655 -1 747
Myydyt tytäryritykset ja liiketoiminnat vähennettynä myyntihetken rahavaroilla 199 197
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -36 003 -42 735
Aineellisten ja aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden myynnit 3 655 4 328
Investoinnit myytävissä oleviin sijoituksiin -74 -54
Muiden pitkäaikaisten saamisten muutos -2 673 -13
Myytävissä olevien pitkäaikaisten sijoitusten myynnit   7
Saadut osingot investoinneista 1 1
Investointien nettorahavirta -36 550 -40 016
     
Rahoituksen rahavirta    
Lyhytaikaisten lainojen muutos 5 091 -12 044
Pitkäaikaisten lainojen nostot   43 000
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -23 166 -34 388
Maksetut osingot -21 301 -21 318
Omien osakkeiden hankinta -1 125 -356
Rahoituksen nettorahavirta -40 501 -25 106